Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

55 708 5
Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng Lời mở đầu Quản kho trong doanh nghiệp là một việc rất quan trọng đòi hỏi bộ phận quản phải tiến hành nhiều nghiệp vụ phức tạp, các doanh nghiệp không chỉ có mô hình tập trung mà còn tổ chức mô hình kho phân tán trên nhiều địa điểm trong phạm vi vùng, quốc gia, quốc tế. Quản thống nhất mô hình này trong kho không phải là việc đơn giản nếu chỉ sử dụng phơng pháp kho truyền thống. Phần mềm quản vật t là một giải pháp tiên tiến. Nó là một hệ thống quản đầy đủ các thông tin về kho, vật t hàng hoá cũng nh các nhiệm vụ nhập kho, xuất kho nội bộ, kiểm kho vật t và điều chỉnh vật t sau khi kiểm kê. Để xử thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả thì ngành công nghệ thông tin đã phát triển tơng đối phổ biến trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, nó đã cung cấp cho chúng ta những biện pháp cần thiết đó. Đã qua đi thời tính toán, lu trữ dữ liệu bằng các phơng pháp thủ công truyền thốn mang nặng tính chất lạc hậu, lỗi thời. Công nghệ thông tin đã đi vào các nghành với một phơng thức hoạt động hoàn toàn mới mẻ, sáng tạo và nhanh chóng mà không mất đi sự chính xác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại bớc đột phá mới cho công tác quản kho, giúp doanh nghiệp nắm bắt đợc thông tin về hàng hoá,vật t, nguyên vật liệu và sản phẩm một cách chính xác kịp thời. Từ đó, ngời quản doanh nghiệp có thể đa ra các kế hoạch và quyết định đúng đắn, giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. do chọn đề tài 1 Do nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội cũng nh của con ngời ngày càng cao, do đó để đáp ứng đợc yêu cầu của khách hàng thì phải luôn đổi mới và hoàn thiện hơn. Hiện nay do xã hội phát triển không ngừng và kéo theo là sự lớn mạnh của các doanh nghiệp, của các tổ chức, chính vì vậy mà việc quản sao cho chặt chẽ là nhu cầu cấp thiết các doanh nghiệp. Lĩnh vực quản vật t trong các doanh nghiệp hiện nay đang có nhu cầu rất lớn vì số lợng hàng hoá đợc nhập và xuất trong một thời điểm là rất lớn và đòi hỏi chính xác, đồng thời thời gian cũng là yếu tố quan trọng. Thực tế hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp lớn quản hàng hoá bằng phơng pháp thủ công và bán thủ công. Nh vậy em nhận thấy nếu có một phần mềm quản vật t đáp ứng đợc các yêu cầu của nghiệp vụ cũng nh đòi hỏi của của công việc thì đây sẽ là một thị trờng lớn cho phần mềm quản vật t. Mục đích nghiên cứu Khi nghiên cứu đề án này nhằm mục đích là tổ chức lại một số bộ phận của doanh nghiệp cũng nh của tổ chức. Đồng thời nâng cao hiệu quả của công việc cũng nh làm cho bộ máy hoạt động tốt hơn.Việc quản cũng trở nên tốt hơn không mất nhiều thời gian và việc quản theo một thể thống nhất. Chơng I 2 Các vấn đề cơ bản trong hệ thống thông tin quản vật t I. Nội dung bài toán quản kho 1. Quản nhập Sau mỗi lần hàng bộ phận quản kho sẽ ghi lại chi tiết hàng xuất vào sổ chi tiết hàng hoá, để tiện theo dõi hàng hoá trong kho. Khi mặt hàng nào đó trong kho sắp hết hoặc đã hết thì bộ phận quản kho sẽ tiến hành báo cho ban quản lí. Ban quản sẽ lệnh cho bộ phận mua hàng tìm kiếm nhà cung cấp và tiến hành mua hàng. Khi hàng đợc mua về kho, bộ phận kho sẽ nhận phiếu giao hàng và kiểm tra số lợng và chất lọng của hàng về có đúng với yêu cầu mua hàng không. Sau khi kiểm tra xong số lợng và chất lợng của hàng đã đảm bảo thì bộ phận quản kho lập phiếu nhập kho. Những hàng hoá không đáp ứng đợc yêu cầu chất lợng và số lợng sẽ đợc bộ phận quản kho giao cho bộ phận mua hàng trả lại nhà cung cấp cùng với biên bản kiểm nghiệm hàng hoá. Một số hàng hoá khi xuất bán cho khách hàng vì một do nào đó không đáp ứng đợc yêu cầu của khách hàng cũng đợc đa về nhập kho chờ xử lí. Việc theo dõi hàng nhập kho đợc diễn ra liên tục và thông tin về hàng trong kho đợc bộ phận kho theo dõi theo ngày, tháng, quý thậm chí cả tuần. 2. Quản xuất Bộ phận bán hàng sẽ nhận yêu cầu mua hàng của khách hàng. Khách ở đay có thể là mua lẻ hoặc mua buôn. Bộ phận bán hàng có chức năng nhận yêu cầu và gửi đến bộ phận kho. Bộ phận kho sẽ kiểm tra lợng hàng trong kho, sau đó sẽ gửi thông báo về số lợng hàng cho bộ phậnbán hàng. Nếu đủ đáp ứng yêu cầu của khách hàng thì bộ phận bán hàng sẽ viết hoá đơn bán hàng và giao 3 cho khách hàng bản sao hoá đơn bán hàng. Khách hàng sẽ nhận và gửi lại cho bộ phận quản lí. Bộ phận uản kho sẽ tiến hành kiểm tra kiểm tra và lập phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho sẽ đợc gửi cho khách hàng và một phiếu đợc giữ lại lu vào kho phiếu xuất. Khi xuất hàng thông tin về hàng xuất cũng đợc lu vào trong sổ chi tiết hàng hoá để tiện đối chiếu kiểm tra. 3.Quản tồn Việc quản hàng tồn diễn ra ngay trong quá trình nhập và xuất hàng. Hàng hoá đợc thực hiện qua máy tính mỗi khi phát sinh nhập hay xuất hàng. II. Tổng quan về hệ thống thông tin quản vật t 1.Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin là một ứng dụng đầy đủ và toàn diện nhất các thành tựu của công nghệ, tin học vào tổ chức. Xây dựng thành công một hệ thống thông tin không thể một thực đơn có sẵn. Trớc hết cần phải biết vận dụng các hiểu biết về tổ chức, sau đó phải vận dụng các hiểu biết về công nghệ thômh tin, về quá trình hình thành và phát triển các hệ thống thông tin để dự kiến một hệ thống thông tin thích hợp cho nó. Có rất nhiều khái niệm khác nhau về hệ thống thông tin tuy nhiên theo cách hiểu của nhà tin học thì hệ thống thông tin đợc thể hiện bởi những con ngời, các thủ tục dữ liệu và thiết bị tin học hoặc không tin học. Đầu vào (Input) của HTTT đợc lấy ra từ các nguồn (Sources) và đợc xử bởi hệ thống sử dụng nó cùng với các dữ liệu đã đợc lu trữ từ trớc Kết quả xử (Output) đợc chuyển đến các đích (Destination) hoặc cập nhật vào các kho lu trữ dữ liệu (Storage). 4 2. Phân loại hệ thống thông tn trong tổ chức. Có hai cách phân loại các HTTT trong tổ chức hay đợc dùng. Một cách lấy mục đích phục vụ của thông tin đầu ra để phân loại còn một cách lấy nghiệp vụ mà nó phục vụ làm cơ sở để phân loại. 2.1.Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra HTTT xử giao dịch TPS(Transaction Processing System): là một HTTT nghiệp vụ, nó phục vụ cho hoạt động của các tổ chức ở mức vận hành. Nó thực hiện việc ghi nhận các gaio dịch hàng ngày cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ của tổ chức. HTTT quản MIS (Management Information System). HTTT quản trợ giúp cho các hoạt động quản của tố chức nh lập kế hoạch, kiểm tra thực hiện, tổng hợp và làm báo cáo, làm các quyết định quản trên cơ sở các qui trinh thủ tục cho trớc. HTTT trợ giúp ra quyết định DSS (Decision Support System). Hệ thống là một hệ máy tính đợc sử dụng ở mức quản của tổ chức. Nó có nhiệm vụ tổng hợp các dữ liệu và tiến hành phân tích bằng các mô hình để trợ giúp ra quyết định cho các nhà quản lí. Hệ thống chuyên gia ES (Expert System). Hệ thống chuyên gia là một hệ thống trợ giúp ra quyết định ở mức độ chuyên sâu. Ngoài những kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia và các luật suy diễn nó còn có thể trang bị những thiết bị cảm nhận để thu các thông tin từ những nguồn khác nhau.Hệ thống có thể xử và dựa vào các quy luật suy diễn để đa ra các quyết định rất hữu ích và thiết thực. HTTT tăng cờng khả năng cạnh tranh ISCA (Infofmation System for Competitive Advantage). HTTT loại này đợc sử dụng nh một trợ giúp chiến l- ợc. HTTT tăng cờng khả năng cạnh tranh đợc thiết lập cho ngời sử dụng là những ngời ngoài tổ chức, có thể là một khách hàng, một ngời cung cấp và cũng có thể là một tổ chức khác của cùng nghành công nghiệp (trong khi ở 5 bốn loại hệ thống trên ngời sử dụng chủ yếu là các bộ phận trong tổ chức). Hệ thống là công cụ đắc lực thực hiện các ý đồ chiến lợc (vì vậy có thể gọi là HTTT chiến lợc). 2.2. Phân loại HTTT trong tổ chức doanh nghiệp. Các thông tin trong quản đợc phân chia theo cấp quản và trong mỗi cấp quản chúng lại đợc phân chia theo nghiệp vụ mà chúng phục vụ. Theo cách phân chia này có 3 loại HTTT đó là: HTTT chiến lợc, HTTT chiến thuật và HTTT tác nghiệp. HTTT quản trị quan hệ khách hànghệ thống kinh doanh và sản xuất. Hệ thống này cung cấp các thông tin đầu ra có tính tin học hoá cao. Đó là các báo cáo về khách hàng và dự án đang thực hiện. 3. Mô hình biểu diễn HTTT Cùng một HTTT có thể đợc mô tả khác nhau tuỳ theo quan điểm của ngời mô tả. Có ba mô hình đã đợc đề cập tới để mô tả cùng một HTTT đó là: mô hình logic, mô hình vật ngoài và mô hình vật trong. Mô hình lôgic: Mô tả hệ thống làm gì? Dữ liệu mà nó thu thập, xử phải thực hiện, các kho chứa kết quả hoặc dữ liệu để lấy ra cho các xử thông tinhệ thống sản sinh ra. Mô hình vật ngoài: chú ý tới những khía cạnh nhìn thấy đợc của hệ thống nh là các vật mang tin và mang kết quả cũng nh hình thức của đầu vào và đầu ra, phơng tiện để thao tác với hệ thống Mô hình vật trong: Liên quan tới những khía cạnh vật của hệ thống, tuy nhiên không phải là cái nhìn cảu ngồi sử dụng mà là của nhân viên kĩ thuật.H 6 III. Quá trình xây dựng phần mềm ứng dụng cho HTTT quản 1. Phơng pháp phát triển hệ thống thông tin Mục đích chính xác của dự án phát triển một hệ thống thông tin là có đ- ợc một sản phẩm đáp ứng nhu cầu của ngời sử dụng mà nó đợc hoà hợp vào trong các hạot động của tổ chức, chính xác về mặt kĩ thuật, tuân thủ các giới hạn về tài chính và thời gain định trớc. Một hệ thống thông tin là một đối tợng phức tạp, vận động trong môi trờng cũng phức tạp. Có ba nguyên tắc cơ sở chung để phát triển hệ thống thông tin. Ba nguyên tắc đó là: 1.1. Nguyên tắc sử dụng các mô hình Một hệ thống thông tin bao gồm ba mô hình: mô hình lôgic, mô hình vật ngoài và mô hình vật trong. Bằng cách cùng mô tả về một đối tợng chúng ta đã thấy ba mô hình này quan tâm từ những mức độ khác nhau. 1.2.Nguyên tắc chuyển từ cái chung sang cái riêng Nguyên tắc đi từ cái chung đến cái riêng là một nguyên tắc của sự đơn giản hoá. Để hiểu tốt một hệ thống thì trớc hết phải hiểu các mặt chung trớc khi xem xét chi tiết. Sự cần thiết áp dụng nguyên tắc này là hiển nhiên. 1.3. Nguyên tắc chuyển từ mô hình vật sang mô hình logic khi phân tích và từ mô hình logic sang mô hình vật khi thiết kế. Phân tích bắt đầu từ thu thập dữ liệu về HTTT đang tồn tại. Nguồn dữ liê chính là những ngời sử dụng, các tài liệu và quan sát. Cả ba nguồn này cung cấp chủ yếu sự mô tả mô hình vật ngoài của hệ thống. 2. Các giai đoạn phát triển một HTTT 7 Một HTTT dù lớn hay nhỏ khi xây dựng không thể tuỳ tiện làm mà phải tuân thủ theo những giai đoạn nhất định 2.1.Giai đoạn đánh giá yêu cầu Mục đích của gai đoạn này là cung cấp cho lãnh đạo tổ chức hoặc những ngời có trách nhiệm các dữ liệu đích thực để ra quyết định về thời cơ, tính khả thi và hiệu quả của một dự án. 2.2.Giai đoạn phân tích chi tiết Giai đoạn này đợc tiến hành sau khi có sự đánh giá thuận lợi về yêu cầu. Mục đích chính của giai đoạn này là hiểu rõ các vấn đề về hệ thống đang nghiên cứu, xác định những nguyên tắc cơ bản đích thực của những vấn đề đó, xác định những nguyên tắc cơ bản đích thực của những vấn đề đó, xác định những đòi hỏi và những ràng buộc áp đặt với hệ thống và xác định mục tiêu của HTTT mới phải đạt đợc . 2.3.Giai đoạn thiết kế lôgic Giai đoạn này nhằm xác định tất cả các thành phần logic của một hệ thống thông tin cho phép loại bỏ đựơc các vấn đề của hệ thống thực tế và đạt đợc những mục tiêu đã đợc thiết lập ở giai đoạn trớc đó. Mô hình logic của hệ thống mới sẽ bao hàm thông tinhệ thống sẽ sản sinh ra(nội dung của output), nội dung của cơ sở dữ liệu(các tệp các quan hệ giữa các tệp), các xử và hợp thức hoá sẽ phải thực hiện(các xử lí) và các dữ liệu sẽ đợc nhập vào (các Input). Mô hình logic sẽ phải đợc ngời sử dụng xem xét và chuẩn y. 2.4.Giai đoạn đề xuất các phơng án của giải pháp Mô hình logic của hệ thống mới mô tả cái mà hệ thống này sẽ làm. Khi mô hình này đợc xác định và chuẩn y bởi ngời sử dụng thì phân tích viên phải xây dựng các phơng án và các giải pháp khác nhau để cụ thể hoá mô hình logic. Mỗi một phơng án khác nhau là một phác hoạ của mô hình vật ngoài của hệ thống nhng cha phải là mô tả chi tiết. 8 2.5.Giai đoạn thiết kế vật ngoài Sau khi chọn đợc một phơng án giải pháp thì giai đoạn này đợc tiến hành. Thiết kế vật bao gồm hai tài liệu cần có là: một tài liệu bao gồm chứa tất cả các đặc trng của một hệ thống mới sẽ cần cho việc thực hiện kĩ thuật và tài liệu dành cho ngời sử dụng và nó mô tả cả phần thủ công và cả những giao diện với phần tin học hoá. 2.6.Giai đoạn triển khai kĩ thuật hệ thống Kết quả quan trọng nhất của giai đoạn này là phần tin học hoá của HTTT có nghĩa là phần mềm. Những ngời chịu trách nhiệm về giai đoạn này phải cung cấp các tài liệu nh các bản hớng dẫn sử dụng và các thao tác cũng nh tài liệu mô tả hệ thống. 2.7.Giai đoạn cài đặt và khai thác Cài đặt và khai thác là công việc chuyển từ hệ thống cũ sang hệ thống mới đợc thực hiện bởi việc triển khai kế hoạch cài đặt. Để việc chuyển đổi đợc thực hiện với những va chạm ít nhất cần phải có một kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ đợc thiết lập một cách cẩn thận nhất. 3.Phân tích hệ thống thông tin 3.1. Các phơng pháp thu thập thông tin 3.1.1.Phỏng vấn Phỏng vấn là một trong hai công cụ thu thập thông tin đắc lực nhất dùng cho hầu hết các dự án phát triển HTTT . Phỏng vấn cho phép thu thập đợc những thông tin xử theo cách khác với mô tả trong tài liệu. 3.1.2.Nghiên cứu tài liệu Cho phép nghiên cứu kỹ và tỉ mỉ về nhiều khía cạnh của tổ chức nh: Lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức, tình trạng tài chính các tiêu chuẩn và định, cấu trúc thứ bậc, vai trò và nhiệm vụ của các thành viên, nội dung và hình dạng của các thông tin đầu vào cũng nh đầu ra. 9 3.1.3.Sử dụng phiếu điều tra Khi cần phải lấy thông tin với số lợng lớn và trên một phạm vi rộng thì dùng tới phiếu điều tra. 3.1.4.Quan sát Việc thực hiện phơng pháp quan sát giúp cho chúng ta thấy những gì không thể hiện trên tài liệu hoặc qua phỏng vấn nh tài liệu để ở đâu, đa cho ai Quan sát sẽ có khi gặp khó khăn vì bị ngời quan sát để ý khi đó họ sẽ không thực hiện đúng qui trình nh ngày bình thờng. Phơng pháp thu thập thông tin để phục vụ cho giai đoạn phân tích thiết kế chi tiếtHệ thống thông tin quản trị quan hệ khách hang chủ yếu là nghiên cứu tài liệu, quan sát và phỏng vấn. 3.2. Các công cụ mô hình hoá hệ thống thông tin 3.2.1.Sơ đồ luồng thông tin IFD (Information Flow Control) Sơ đồ luồng thông tin IFD đợc dùng để mô tả hệ thống thông tin theo cách thức động, tức là mô tả sự di chuyển của dữ liệu, việc xử lý, lu trữ trong thế giới vật lý bằng các sơ đồ: -Các kí pháp của sơ đồ luồng thông tin: - Xử lý: 10 [...]... dễ học Đó chính là do chọn ngôn ngữ lập trình để giải quyết bài toán Chơng II Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản kho hàng I .Phân tích hệ thống thông tin 1.Sơ đồ chức năng kinh doanh 15 Quản hàng tồn kho Quản xuất kho Báo cáo Nhận và kiểm tra hoá đơn bán hàng Kiểm Quản nhập kho Nhận và kiểm tra hàng hoá 2.Mô tả hoạt động quản kho bằng sơ đồ luồng thông tin( IFD) chỉnh chênh... tin, từ thông tin đầu vào nó biến đổi, tổ chức lại thông tin, bổ sung thông tin hoặc tạo ra thông tin mới tổ chức thành thông tin đầu ra phục vụ cho hoạt động chủa hệ thống nh lu vào kho dữ liệu hoặc gửi cho các tiến trình hay bộ phận khác Kho dữ liệu: Dùng để thể hiện các thông tin cần lu trữ dới dạng vật lý Các kho dữ liệu này có thể là các tập tài liệu, các cặp hồ sơ hoặc các tệp thông tin trên... Lập phiêú nhập kho Lập phiếu xuất kho Vào sổ chi tiết hàng hoá Vào sổ chi tiết hàng hoá lệch 2.1.Quá trình nhập hàng từ nhà cung cấp Thời điểm Nhà cung cấp 16 Đưa kết quả kiểm Quảnkho Khi có hàng nhập về kho Nhận và kiểm tra hàng nhập Phiếu giao hàng Thông tin về hàng nhập Lập phiếu nhập kho Phiếu nhập kho Vào sổ chi tiết Sổ chi tiết hàng hoá 17 2.2.Quá trình xuất bán cho khách hàng Thời điểm... cầu đòi hỏi 3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu Xác định các tệp cơ sở dữ liệu trên cơ sở các thông tin đầu ra của hệ thống là phơng pháp cổ điển và cơ bản của việc thiết kế cơ sở dữ liệu Các bớc chi tiết khi thiết kế cơ sở dữ liệu từ các thông tin đầu ra: Bớc 1: Xác định các đầu ra Liệt toàn bộ các thông tin đầu ra Nội dung, khối lợng tần suất và nơi nhận của chúng Bớc 2: Xác định các tệp cần thiết cung cấp... tả hoạt động quảnhàng tồn kho bằng sơ đồ DFD 20 Báo cáo về hàng hoá 3.1.Sơ đồ ngữ cảnh 21 22 3.2.Sơ đồ DFD mức 0 3.3.Sơ đồ DFD mức 1 23 3.3.1.Sơ đồ DFD quản lý nhập kho 24 3.3.2.Sơ đồ DFD quản lý xuất hàng 25 26 3.3.3 Sơ đồ DFD của quá trình kiểm kê, báo cáo II Thiết kế cơ sở dữ liệu 27 1.Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu của hệ thông mới Ta sử dụng phơng pháp thiết kế cơ sở dữ liệu thông qua các... trên đĩa Hồ sơ khách hàng 12 Các mức của DFD Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram ): Thể hiện rất khái quát nội dung chính của hệ thống thông tin Sơ đồ này không đi vào chi tiết mà nó mô tả sao cho chỉ cần một lần là nhận ra nội dung chính của hệ thống Phân rã sơ đồ ngữ cảnh: Nhằm mô tả hệ thống chi tiết hơn ngời ta dùng kỹ thuật phân rã (Explotion) sơ đồ Bắt đầu từ sơ đồ ngữ cảnh ta phân rã thành sơ đồ... cần một số điều chỉnh cho đủ thông tin khi ra cứu, nên các bảng sẽ có thông tin nh sau: Phiếu nhập Danh mục Danh mục Chi tiết Danh mục - Số phiếu nhà cung kho phiếu nhập hàng - Ngày nhập cấp - Mã kho - Số phiếu - Mã hàng 31 - Mã kho - Mã nhà - Tên kho - Mã hàng - Mã nhà cung cấp - Địa chỉ - Số lợng theo - Đơn vị tính cung cấp - Tên nhà - Điện thoại chúng từ cung cấp - Thủ kho - Số lợng thực xuất - Địa... - Lý do xuất - Mã khách hàng Chi tiết phiếu xuất Danh mục hàng - Số phiếu - Mã hàng - Số lợng yêu cầu - Tên hàng - Số lợng thực - Đơn vị tính - Đơn giá Với bảng Danh mục kho, Danh mục hàng ta sẽ xử lý nh trên, còn Danh mục ngời nhận, và Danh mục khách hàng sẽ có các thông tin sau Danh mục ngời nhận Danh mục khách hàng - Mã ngời nhận - Mã khách hàng - Tên ngời nhận - Tên khách hàng - Điện thoại - Địa... hàng Thời điểm Khi có yêu cầu mua hàng Khách hàng Bộ phận kho Hoá đơn bán hàng Nhận và kiểm tra hoá đơn Phiếu xuất kho Lập phiếu xuất kho Vào sổ chi tiết hàng hoá Sổ chi tiết hàng hoá 18 19 2 3.Quá trình báo cáo, kiểm hàng hoá Thời Bộ phận kho Ban lãnh đạo điểm Theo yêu cầu của lãnh Thực hiện kiểm đạo hoặc định kì Vào sổ kiểm Sổ kiểm Đối chiếu với sổ chi tiết hàng hoá Lập báo cáo Kiểm tra lại... phiếu xuất Danh mục hàng -Số phiếu - Số phiếu -Mã hàng - Ngày xuất - Mã hàng - Tên hàng -Mã kho - Số lợng yêu cầu - Đơn vị tính - Mã ngời nhận - Số lợng thực - Lý do xuất - Đơn giá - Mã khách hàng 34 Chuẩn hoá 3 NF về tính chất bắc cầu, ta có các bảng: Phiếu xuất Danh mục kho Danh mục ngời Danh mục khách - Số phiếu - Mã kho nhận hàng - Mã ngời nhận - Mã khách hàng - Ngày xuất - Mã kho - Mã ngời nhận . lí do chọn ngôn ngữ lập trình để giải quyết bài toán. Chơng II Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng I .Phân tích hệ thống thông tin. quản lí kho bằng sơ đồ luồng thông tin( IFD) 2.1.Quá trình nhập hàng từ nhà cung cấp Thời điểm Nhà cung cấp Quản lý kho 16 Quản lí hàng tồn kho Quản lí

Ngày đăng: 25/01/2013, 16:28

Hình ảnh liên quan

Tiến hành chuẩn hoá 3NF về tính bắc cầu, ta có bảng phiếu nhập ra thành các bảng mới - Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

i.

ến hành chuẩn hoá 3NF về tính bắc cầu, ta có bảng phiếu nhập ra thành các bảng mới Xem tại trang 31 của tài liệu.
Sauk hi thêm một số danh mục nhỏ ta có bảng sơ đồ quan hệ thực thể trên. - Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

auk.

hi thêm một số danh mục nhỏ ta có bảng sơ đồ quan hệ thực thể trên Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng DMHang: Danh mục hàng hoá - Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

ng.

DMHang: Danh mục hàng hoá Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng DMLoaiHang: Danh mục loại hàng - Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

ng.

DMLoaiHang: Danh mục loại hàng Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng DMNCC: Danh mục nhà cung cấp - Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

ng.

DMNCC: Danh mục nhà cung cấp Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng DMNguoiNhan: Danh mục ngời nhận - Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

ng.

DMNguoiNhan: Danh mục ngời nhận Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng DMNuocSX: Danh mục nớc sản xuất - Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

ng.

DMNuocSX: Danh mục nớc sản xuất Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng DMKhachHang: Danh mục khách hàng - Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

ng.

DMKhachHang: Danh mục khách hàng Xem tại trang 42 của tài liệu.
Bảng NhomKhachHang: Nhóm khách hàng - Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

ng.

NhomKhachHang: Nhóm khách hàng Xem tại trang 42 của tài liệu.
Bảng ChiTietPhieuXuat: Chi tiết phiếu xuất - Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

ng.

ChiTietPhieuXuat: Chi tiết phiếu xuất Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng ChiTietVatTu: Chi tiết vậ tt - Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho hàng

ng.

ChiTietVatTu: Chi tiết vậ tt Xem tại trang 44 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan