0

Lập dự án hợp tác công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông

195 834 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2014, 15:35

GIỚI THIỆU KHÓA TẬP HUẤNII. CHƯƠNG TRÌNHIII. NỘI DUNG KHÓA HỌC –BỐI CẢNH VÀ THÁCH THỨC1. THAY ĐỔI TRONG KHUÔN KHỔ THỂ CHẾ VÀ PHÁP LÝ CỦA VIỆT NAM - AFD2. KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ÁP DỤNG TẠITPHCM – HIDS3. NHU CẦU VÀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢPTÁC CÔNG - TƯ TẠI TP.HCM – SỞ KHĐT.TPHCM4. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEOHÌNH THỨC PPP TẠI THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH – SỞ GTVT.TPHCMCÔNG TY TƯ NHÂN THAM GIA VÀO CÁC DỰ ÁN PPP TRONG LĨNH VỰC GIAOTHÔNG: TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN MỞRỘNG XA LỘ HÀ NỘI – CIIIV. NỘI DUNG KHÓA HỌC – LẬP DỰ ÁN ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRONGLĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG - NODALIS1. PPP TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG2. CÁC LOẠI HÌNH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG3. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP – BẾN XE KHÁCH ST-RAPHAËL (PHÁP)4. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP – BẾN XE KHÁCH DJEDDAH (Ả RẬP XÊ-ÚT)5. GIỚI THIỆU BÀI TẬP ĐÓNG VAI – XA LỘ THU PHÍ6. CHIA SẺ KINH NGHIỆM – XA LỘ THU PHÍ DAKAR (SENEGAL)V. PHỤ LỤCTHUẬT NGỮ “LẬP DỰ ÁN ĐỐI TÁC CÔNG TRONG LĨNH VỰC SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG” THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 31/03 – 03/04/2014 TÀI LIỆU MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU KHÓA TẬP HUẤN II. CHƯƠNG TRÌNH III. NỘI DUNG KHÓA HỌC – BỐI CẢNH VÀ THÁCH THỨC 1. THAY ĐỔI TRONG KHUÔN KHỔ THỂ CHẾ VÀ PHÁP LÝ CỦA VIỆT NAM - AFD 2. KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ÁP DỤNG TẠI TPHCM – HIDS 3. NHU CẦU VÀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU THEO HÌNH THỨC HỢP TÁC CÔNG - TẠI TP.HCM – SỞ KHĐT.TPHCM 4. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI ĐẦU XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO HÌNH THỨC PPP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – SỞ GTVT.TPHCM CÔNG TY NHÂN THAM GIA VÀO CÁC DỰ ÁN PPP TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG: TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN MỞ RỘNG XA LỘ NỘI – CII IV. NỘI DUNG KHÓA HỌC – LẬP DỰ ÁN ĐỐI TÁC CÔNG TRONG LĨNH VỰC SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG - NODALIS 1. PPP TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG 2. CÁC LOẠI HÌNH PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG 3. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP – BẾN XE KHÁCH ST-RAPHAËL (PHÁP) 4. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP – BẾN XE KHÁCH DJEDDAH (Ả RẬP XÊ-ÚT) 5. GIỚI THIỆU BÀI TẬP ĐÓNG VAI – XA LỘ THU PHÍ 6. CHIA SẺ KINH NGHIỆM – XA LỘ THU PHÍ DAKAR (SENEGAL) V. PHỤ LỤC THUẬT NGỮ 5. I. GIỚI THIỆU KHÓA TẬP HUẤN Một hội thảo đào tạo PPP dành cho cán bộ ngành giao thông; các chính quyền địa phương, các Quỹ/Công ty đầu tư, các Sở, Ban, Ngành liên quan. Chính phủ Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hợp tác Nhà nước - nhân ở Việt Nam, trong lĩnh vực sở hạ tầng và dịch vụ công. Bộ Kế hoạch và Đầu (MPI) đã triển khai một quy trình chọn lọc các dự án PPP thí điểm từ một khuôn khổ thể chế đã được Thủ tướng ký phê duyệt (Quyết định 71/2010). Các Bộ và chính quyền địa phương được yêu cầu đề xuất những dự án PPP thí điểm phù hợp với khuôn khổ của một văn bản duy nhất đang được soạn thảo về đầu theo hình thức PPP (hợp nhất Quyết định 71/2010 và Nghị định 108/2009/NĐ-CP về BOT). Xét tới vai trò chủ chốt mà hiện nay các tỉnh và thành phố đang đảm nhiệm trong quản lý các dịch vụ công, năng lực của các tỉnh và thành phố này cần được tăng cường về thiết kế kỹ thuật và tài chính, quản lý hoạt động đấu thầu, về phương diện pháp lý, chia sẻ rủi ro và lập các hợp đồng dài hạn. Hiện trạng này đã thúc đẩy AFD và đối tác của mình là Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị (PADDI) kết hợp với Công ty Đầu Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) tiếp tục chuỗi các khóa tập huấn về PPP từ năm 2011 (thông qua khóa đào tạo bản về PPP) và năm 2013 (khóa tập huấn về lập dự án PPP trong lĩnh vực cấp nước và xử lý nước thải công nghiệp) bằng một hoạt động đào tạo mới với tính thực tiễn cao hơn về chủ đề lập dự án PPP trong lĩnh vực sở hạ tầng giao thông diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 31/03 đến 03/04/2014. "Hợp tác giữa Nhà nước và nhân thành công khi mỗi đối tác thực hiện tốt vai trò của mình và chịu những rủi ro mà mình khả năng gánh chịu tốt nhất " LẬP DỰ ÁN ĐỐI TÁC CÔNG TRONG LĨNH VỰC SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 31/03 - 03/04/2014 Những cán bộ tham gia được tăng cường năng lực về các mặt :  Xác đinh, chuẩn bị, thực hiện và theo dõi,  Các mô hình phát triển sở hạ tầng giao thông,  Giao kết hợp đồng,  Chia sẻ rủi ro, các dự án PPP trong lĩnh vực sở hạ tầng giao thông. Các buổi học và thảo luận trong khoa học sẽ cho phép :  Xuất bản một cuốn sách song ngữ Pháp-Việt,  Các chuyên gia nêu ra những khuyến nghị gửi tới Bộ Kế hoạch & Đầu cũng như tới Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia hội thảo. MỤC TIÊU Sự cởi mở, tiếp thu và trao đổi sẽ được ưu tiên. Những lợi thế và cả khó khăn và rủi ro của PPP sẽ được xem xét một cách cân bằng, với sự tham khảo kinh nghiệm thực tế. Sẽ sự chú trọng tới sự đa dạng về các loại PPP theo ngành, mục tiêu, môi trường thể chế và những đặc trưng chính trị xã hội của nước sở tại. Khóa tập huấn sẽ dành phần lớn thời gian cho nghiên cứu các trường hợp cụ thể (ở châu Á và ở các nước khác, đã phát triển, mới nổi hoặc đang phát triển) và cho thảo luận, trao đổi ví như đặt tình huống hoặc bài tập trong đó người tham gia giữ các vai trò khác nhau. Hội thảo dành cho cán bộ đang hoặc sắp tham gia các dự án PPP :    Các Ủy ban nhân dân và các sở ngành (Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính ), Các quỹ hoặc công ty đầu Đại diện doanh nghiệp nhân (CII) Các tỉnh hoặc thành phố như TP. Hồ Chí Minh, Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng, Bình Dương, Đăk Lắk, Đăk Nông, Lào Cai, Ninh Bình, Tĩnh Sau khi được áp dụng rộng rãi ở các công ty công nghiệp, hợp tác Công-Tư (PPP) đang chiếm một vị trí ngày càng quan trọng tại các nước mới nổi và trong triển khai hỗ trợ phát triển. Nguyên lý của PPP là chính quyền và các đối tác nhân cùng phối hợp để thiết kế, tài trợ, xây dựng, quản lý hoặc bảo tồn một dự án công ích. PPP đòi hỏi phải sự chia sẻ trách nhiệm và sở hữu giữa nhà nước và khu vực nhân, sự chia sẻ này được bảo đảm bằng một hợp đồng dài hạn. Giữa hai đối cực là nhân hóa và quốc hữu hóa, nhiều cách thức hợp tác cũng như những ngành thể liên quan : cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải, giao thông, viễn thông, và cả một số lĩnh vực liên quan đến y tế và giáo dục đào tạo. AFD, tuyển tập « Ý kiến của các tác nhân » ĐỐI TƯỢNG THAM GIA PHƯƠNG PHÁP cấu nguồn vốn, Đấu thầu,   Cầu Khánh Hội ©Max Cầu Nguyễn Văn Cừ ©Sở GTVT TPHCM Bến xe bus Chợ Lớn ©Sở GTVT TPHCM Cầu Phú Mỹ ©Sở GTVT TPHCM Nội dung hội thảo « Mục tiêu chung của các khóa đào tạo là chuyển giao kiến thức: các khóa học của PADDI bổ sung cho chương trình đào tạo công chức của Thành phố thông qua việc truyền đạt cho họ những định nghĩa, kỹ thuật và phương pháp mới (kết hợp nhiều tổ chức, đa lĩnh vực) trong quản lý đô thị, trong bối cảnh riêng của Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp được đề ra đã được lập với sự hợp tác của các đối tác Việt Nam và được các đối tác này xác nhận Ý tưởng chủ đạo là xem ở Pháp, người ta sử dụng phương pháp nào và giải quyết như thế nào những vấn đề tương tự mà các nhà chuyên môn Việt Nam gặp phải trong hoạt động của mình. Các kiến thức tổng hợp từ khóa học thể giúp hình thành cách làm mới, chính sách mới và được phổ biến rộng rãi đến mọi người ». Fanny Quertamp, Đồng Giám đốc PADDI Hội thảo sẽ diễn ra bằng tiếng Pháp với sự hỗ trợ thường trực của phiên dịch tiếng Việt Hội thảo sẽ bao gồm các phần sau: - Chuyên gia Việt Nam và Pháp sẽ trình bày các nội dung lý thuyết bản - Các nhóm sẽ trao đổi về các trường hợp cụ thể - Trình bày kết quả và nhận xét - Đúc kết khuyến nghị gửi cho các quan liên quan DIỄN BIẾN HỘI THẢO Ngày 1 : Thách thức trong quan hệ đối tác công (PPP) ở Việt Nam và kinh nghiệm ở các địa phương 08h30-11h30: Khai mạc và dẫn nhập; giới thiệu những thay đổi trong khuôn khổ pháp lý và thể chế ở Việt Nam, các loại dự án sự tham gia của nhân hiện nay và kinh nghiệm rút ra, nhu cầu vốn đầu tại TP.HCM cho tất cả các lĩnh vực nói chung và cho sở hạ tầng giao thông nói riêng, nhận định của doanh nghiệp nhân. 13h30-16h30: Lập dự án PPP trong lĩnh vực hạ tầng giao thông: lý thuyết Ngày 2 : Nghiên cứu trường hợp và làm bài tập tình huống: đóng vai 08h30-11h30: Giới thiệu hai nghiên cứu trường hợp: bến xe khách St- Raphaël (Pháp) và trạm trung chuyển Djeddah (Ả Rập Xê- út), trao đổi với học viên. 13h30-16h30: Chia học viên thành 4 nhóm và làm bài tập đóng vai cho trường hợp nghiên cứu: xa lộ thu phí tại Dakar (Senegal). Ngày 3 : Bài tập tình huống : đóng vai 08h30-11h30: Bài tập tình huống đóng vai (tiếp): nghiên cứu trường hợp xa lộ thu phí Dakar (Senegal). 13h30-16h30: Thực hiện bài tập tình huống (tiếp): các nhóm báo cáo, nhận xét của học viên, hỏi/đáp. Ngày 4 : Tổng hợp bài tập nhóm, trao đổi, trình by khuyến nghị của khóa tập huấn 08h30-11h30: Chuyên gia tổng hợp khóa tập huấn và trao đổi ý kiến về kết quả của 4 nhóm. 13h30-16h30: Tổng hợp và khuyến nghị, phát biểu bế mạc, trao chứng nhận tham dự khóa học và đánh giá. CHƯƠNG TRÌNH Địa điểm hội thảo: (ăn trưa tại đây) Khách sạn CARAVELLE Phòng Opera III và IV P. Bến Nghé, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Cầu vượt sông Sài Gòn ©Jet Huynh THỂ THỨC THAM GIA Danh sách cuối cùng của khóa tập huấn sẽ được xác định dựa trên sự nhất trí của chính quyền các tỉnh/thành phố của Việt nam, lãnh đạo của AFD, PADDI và sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị nơi học viên công tác về việc chi trả các chi phí liên quan, cụ thể như sau: AFD, PADDI, HFIC và quỹ PPIAF đài thọ các chi phí trực tiếp để tổ chức khóa tập huấn và một vài chi phí liên quan (chi phí mời chuyên gia, tài liệu, giáo cụ, chi phí ăn, ở của học viên đến từ các tỉnh thành khác ngoài TP.HCM). Chi phí đi lại của các học viên đến từ các tỉnh thành khác ngoài TP.HCM do học viên tự chi trả. HỢP TÁC AFD-PADDI-HFIC quan Phát triển Pháp (AFD) là một định chế tài chính nằm ở tâm điểm các công cụ của Pháp để hỗ trợ chính thức cho các nước đang phát triển. AFD kinh nghiệm được thừa nhận trong lĩnh vực lập và tài trợ các dự án PPP. CEFEB, là trung tâm đào tạo của AFD, đã cọi lĩnh vực này là một trong những chủ đề ưu tiên hoạt động của mình. www.afd.fr và www.cefeb.org PADDI, Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị, là một dự án hợp tác phi tập trung giữa Vùng Rhône-Alpes và Thành phố Hồ Chí Minh. Chính quyền hai địa phương đã thiết lập chương trình hợp tác song phương từ năm 1997 tới nay, nhất là trong những lĩnh vực đào tạo và quản lý đô thị. Trong vòng 5 năm, PADDI đã tổ chức 34 khóa đào tạo về những chủ đề rất đa dạng, với sự tham gia giảng dạy của khoảng 20 chuyên gia Pháp. www.paddi.vn Văn phòng AFD tại Việt Nam và PADDI hợp tác với nhau để triển khai các dự án tăng cường năng lực xoay quanh chủ đề PPP ở Việt Nam. LIÊN HỆ Tại Pháp: Bà Sarah BOTTON AFD-CEFEB Les Docks Atrium 10.3 10 place de la Joliette - BP 33401 13567 Marseille cedex 02 - France : +33-4-91-13-1769  +33-4-91-13-1778  bottons@afd.fr Tại Nội: Ông PHẠM Đức Tùng AFD 6-8 phố Tôn Thất Thiệp - BP 137 Quận Ba Đình, Nội : +84 (0)4 3823 6764/65 : +84 (0)4 3823 63 96 : phamd@afd.fr Tại TP.HCM: Bà Fanny QUERTAMP PADDI 216 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh – Việt Nam : +84 (0)8 39 30 54 77 : +84 (0)8 39 30 54 77  : paddi.direction@gmail.com paddihcm@hotmail.com Công ty Đầu Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh - HFIC được thành lập tháng 3/2010 trên sở chuyển đổi từ Quỹ Đầu Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh (thành lập năm 1997) với chức năng nhiệm vụ được UBND TP giao là một công cụ tài chính chủ lực nhằm huy động các nguồn vốn để đầu phát triển sở hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh. Tại TP.HCM, AFD phối hợp với HFIC trong công tác tăng cường tài trợ cho hạ tầng sở và nâng cao năng lực ở cấp địa phương. HFIC : Bà Võ Lâm Thùy Trang HFIC 67-73 Nguyễn Du District 1 - Hô Chi Minh Ville – Vietnam :+84 (0)8 38 21 42 44 : +84 (0)8 38 21 42 43 trang.vlt@hfic.vn II. CHƯƠNG TRÌNH 1 KhóatậphuấnLậpdựánđốitáccôngtưtronglĩnhvựccơsởhạtầnggiaothông  Chươngtrìnhdựkiến           LẬPDỰÁNĐỐITÁCCÔNGTƯ TRONGLĨNHVỰCCƠSỞHẠTẦNGGIAOTHÔNG  Từ31tháng3tớingày3tháng4năm2014   Thứ2,31/3 KhungpháplývềPPPvàlậpdựán  8h–8h30  ‐Đóntiếphọcviên  8h30–8h40  ‐PhátbiểukhaimạccủaHFIC ÔngDiệpD ũng,Thànhủyviên,PhóBíthưĐảngủyCông  tyĐầutư Tài chínhnhànướcTP.HCM,TổngGiámđốcHFIC 8h40–8h50  ‐Giớithiệukhóatậphuấn BàFannyQuertamp,ĐồngGiámđốcPADDI 8h50–9h10‐GiớithiệunhữngthayđổitrongkhuônkhổthểchếvàpháplýcủaVi ệt Nam PHAMDucTung,AFD 9h10–9h30 ‐Giớithiệukhuônkhổpháplývànhữngkhókhăntrongviệcápdụngtại TPHCM,cácloạidựáncósựthamgiacảtưnhânhiệnnay(BOT,BT…). Bà HoàngThịKimChi,TrưởngphòngNghiêncứukhoahọc,HIDS   Nghỉgiảilao 9h50–10h10 ‐NhucầuvốnđầutưtạiTPHCMchotấtcảcáclĩnhvực:«Nhu cầu và danh mục các dự án kêu gọi đầu theo hình thức Hợp tác Công - tại TPHCM » ÔngĐỗQuýHiệp,PhóphòngPPP,SởKHĐT  10h10–10h30 ‐NhucầuvốnđầutưtronglĩnhvựccơsởhạtầnggiaothôngtạiTPHCM: «Thựctr ạng triểnkhaiđầutưxâydựng giaothôngđô thịtheohình thứcppptạithànhphốhồchíminh» ÔngNguyễnHữuChánh,TrưởngphòngKếhoạchĐầutư,SởGTVT  10h30–10h50 ‐NhậnđịnhcủadoanhnghiệptưnhânCII(CôngtycổphầnĐầutưHạtầng kỹthuậtTPHCM):«CôngtytưnhânthamgiavàocácdựánPPPtronglĩnh vựcgiaothông:trườnghợpdựánmởrộngxalộHàNội» ÔngLêQuốcBình,TổngGiámđốcCII  Traođổivớihọcviên  11h30‐13h30 Ăntrưa  13h30‐16h30 ‐LậpdựánPPPtronglĩnhvựcgiaothông Trìnhbày:BenoitALLIX,DanielTAPIN, Nodalis 2 KhóatậphuấnLậpdựánđốitáccôngtưtronglĩnhvựccơsởhạtầnggiaothông  Chươngtrìnhdựkiến  Phươngdiệnlýthuyếtcủakhungpháplývàtàichính(nộidung cầncụthểhóa,vídụ:phântíchtính khả th i của một dự ánvề khíacạnhkinhtếvàtàichính,chiasẻrủi ro,thuhútnhàđầutư nướcngoài…)  KinhnghiệmcủaNodalisvềlậpdựánPPPquamộtvàivídụtại cácnướcđangpháttriển Traođổivớihọcviên    Thứ3,01/04 Nghiêncứutrườnghợp:họcviênđượcchiathànhcácnhómnhỏ BàitrìnhbàycủaÔngBenoitAllix, DanielTAPINNODALIS   8h30–11h30 ‐Chiahọcviênthành4nhómnhỏ ‐Bàitậpnhóm1:Nghiêncứutrườnghợpvềbếnxekhách,vídụSt‐Raphaël (Var,Pháp)vàDjeddah(ẢRậpXê‐út).  Trình bày lý thuyết về lập dự án bến xe khách / trạm trung chuyểntheomôhìnhPPP.  Phân tích dự án bến xe khách St‐Raphaël và bến xe khách Djeddahdướidạnghỏi‐đápgiữahọcviênvàchuyêngiaNodalis. Traođổi vớihọcviên 11h30‐13h30 Ăntrưa  13h30‐16h30‐Nghiêncứutrườnghợp2:bàitậpđóngvaitrongnghiêncứutrườnghợpxa lộthuphí:vídụDakar(Senegal)  Trìnhbàylýthuyếtvềlậpdựánxalộthuphítheomôhình PPP.   Làmbàitậpnhóm:đóngvai Traođổivớihọcviên   Thứ4,02/04 Nghiêncứutrườnghợp:làmviệcnhóm(tiếp): BàitrìnhbàycủaôngBenoitAllix, DanielTAPIN,NODALIS   8h30–11h30 ‐Nghiêncứutrườnghợp(tiếp):bàitậpđóngvaitrongnghiêncứutrường hợpxalộcóthuphí Traođổivớihọcviên  11h30‐13h30 Ăntrưa  13h30‐16h30 ‐Nghiêncứutrườngh ợp (tiếp):bàitậpđóngvaitrongnghiêncứutrường hợpxalộcóthuphí:  Báocáocủacácnhóm  Nhậnxét,ghinhậncủacáchọcviên,trao đổi  Traođổivớihọcviên    Thứ5,03/04 Tổnghợpbàitậpnhóm,traođổivàhoànthiệnkhuyếnnghịcủakhóa tậphuấn   8h30–11h30  ‐Tổnghợpcủachuyêngiavànhậnxétvềkếtquảcủabốnnhóm Trìnhbày:BenoitALLIX,DanielTAPIN, Nodalis  [...]... ‐      Tổng hợp khóa tập huấn và khuyến nghị  Trình bày : Benoit ALLIX, Daniel TAPIN, Nodalis   ‐ Phát biểu bế mạc khóa tập huấn  ‐ Trao chứng nhận và đánh giá      3    Khóa tập huấn Lập dự án đối tác công trong lĩnh vực sở hạ tầng giao thông Chương trình dự kiến  III NỘI DUNG KHÓA HỌC – BỐI CẢNH VÀ THÁCH THỨC 1 THAY ĐỔI TRONG KHUÔN KHỔ THỂ CHẾ VÀ PHÁP LÝ CỦA VIỆT NAM AFD Khung pháp lý dành cho Đối tác. .. sách tài chính liên quan, được tính trong tổng mức đầu của Dự án, nhằm tăng tính khả thi của Dự án - Hợp đồng dự ánhợp đồng được ký kết giữa quan nhà nước thẩm quyền và Nhà đầu - Lĩnh vực thí điểm đầu theo hình thức đối tác công bao gồm: Đường bộ, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ; Đường sắt, cầu đường sắt, hầm đường sắt; Giao thông đô thị; Cảng hàng không, cảng biển,... Chuyển giao (gọi tắt là Hợp đồng BT); - Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (gọi tắt là Hợp đồng BOO) - Hợp đồng Thu xếp vốn - Kinh doanh – Chuyển giao (gọi tắt là Hợp đồng FOT) - Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê lại (gọi tắt là Hợp đồng BTL) - Hợp đồng Kinh doanh – Quản lý (sau đây gọi tắt là Hợp đồng O&M) 6 29/03/2014 Lĩnh vực đầu tư: - Kết cấu hạ tầng giao thông; đường bộ, cầu đường bộ, hầm... nước giao hoặc được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thực hiện Dự án - - - Trong trường hợp cần thiết và tùy theo tính chất Dự án, Chính phủ chỉ định quan thẩm quyền bảo lãnh vốn vay, cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm và các nghĩa vụ hợp đồng khác cho Nhà đầu Doanh nghiệp dự án được sử dụng đất đai, đường giao thông và các công trình phụ trợ khác để thực hiện Dự án Vốn đầu tư. .. kinh tế, khu công nghiệp, nông nghiệp, trụ sở quan nhà nước… - Các lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ ng Vai trò của Nhà nước: - quan nhà nước thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án là các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh (có thể ủy quyền cho quan cấp dưới ký HĐ dự án nhóm B,C) - Thành lập quan chuyên môn quản lý nhà nước về đầu theo hình... của Dự án trong phạm vi những rủi ro phát sinh từ trách nhiệm hoặc thuộc thẩm quyền kiểm soát của nhà nước Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án được sử dụng đất đai, đường giao thông và các công trình phụ trợ khác để thực hiện Dự án theo quy định quan nhà nước thẩm quyền chịu trách nhiệm hỗ trợ Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thực hiện các thủ tục cần thiết để được phép ưu tiên sử dụng dịch vụ và các công. .. đầu không bị quốc hữu hóa hoặc được thanh toán, bồi thường khi bị trưng mua, trưng thu…) - Không quy định hình thức hợp đồng (NĐ 108 quy định các hình thức BOT, BT, BTO) Qui định các hình thức hợp đồng: - Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (gọi tắt là Hợp đồng BOT); - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (gọi tắt là Hợp đồng BTO); - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (gọi tắt là Hợp. .. thức đối tác công làm đầu mối quản lý và tổ chức thực hiện đầu - Phần tham gia của nhà nước được sử dụng để hỗ trợ đầu các hạng mục của Dự án, công trình phụ trợ; tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư hoặc thực hiện các hoạt động khác nhằm hỗ trợ thực hiện Dự án - quan nha c thẩm quyền phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện Dự án để hỗ trợ Nhà đầu tổ chức... thêm gánh nặng cho ngân sách Thành phố - Việc kêu gọi đầu bằng hình thức BOT gặp nhiều trở ngại do khó khăn về nguồn thu để hoàn vốn đầu Phí dịch vụ bị khống chế 4 29/03/2014 Quy chế quy định: - Nhà nước và Nhà đầu cùng phối hợp thực hiện Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên sở Hợp đồng dự án - Phần tham gia của Nhà nước bao gồm: Vốn nhà nước, các ưu đãi đầu tư, các... nước)  Quản lý tranh chấp  Giảm đầu công  Tạo môi trường phát triển cho PPP Nhìn tổng quát – Cái gì còn thiếu và/hoặc sẽ phải được chuẩn bị? Luật Nghị định Thông Đầu Đấu thầu công Nợ công Đầu công Nghị định PPP Lựa chọn Nhà đầu ODA Cho vay lại (on-lending) Lựa chọn Nhà đầu Lựa chọn Dự án Quỹ Bù đắp BC Khả thi Hợp đồng PPP mẫu PPP « nhẹ » Các công cụ và hình thức khác Tài liệu đào . TƯ TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG - NODALIS 1. PPP TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG 2. CÁC LOẠI HÌNH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG 3. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP – BẾN XE KHÁCH ST-RAPHAËL. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO HÌNH THỨC PPP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – SỞ GTVT.TPHCM CÔNG TY TƯ NHÂN THAM GIA VÀO CÁC DỰ ÁN PPP TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG: TRƯỜNG. hình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông,  Giao kết hợp đồng,  Chia sẻ rủi ro, các dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông. Các buổi học và thảo luận trong khoa học sẽ cho phép :
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập dự án hợp tác công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông, Lập dự án hợp tác công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông, , PPP trong lĩnh vực giao thông Nghiên cứu trường hợp: nhà ga Jeddah Khóa tập huấn tại TP.HCM Việt Nam 1 tháng 4 năm 2014

Từ khóa liên quan