0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 CHUẨN KTKN

15 715 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2014, 22:18

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 9 Tuần 33 - tiết 163 27/04/2007 Tổng kết phần tập làm văn A. Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh ôn tập và hệ thống hoá những kiến thức tập làm văn đã học . - Rèn luyện kỹ năng về văn bản nghị luận : Tìm hiểu hiểu đề , tìm ý , lập dàn ý , liên kết câu ,diễn đạt - Giáo dục ý thức học tập tự giác B.Chuẩn bị 1- Thày: soạn bài, TLTK:- Thiết kế bài giảng ngữ văn 9,T liệu ngữ văn - Đọc Hiểu văn bản ngữ văn , SGV 2. Trò: Học bài cũ, xem bài mới. C. Tiến trình dạy học 1- Tổ chức: 9A, B 2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vở soạn của học sinh 3- Bài mới: I. Các kiểu văn bản đã học trong chơng trình ngữ văn THCS Hãy cho biết sự khác nhau của các kiểu văn bản trên ? Các kiểu văn bản trên có thể thay thế cho nhau đợc không ? Vì sao ? * Sự khác nhau của các kiểu văn bản -Khác nhau về phơng thức biểu đạt -Khác nhau về hình thức thể hiện * Các kiểu văn bản trên không thể thay thế cho nhau đ ợc vì : +Phơng thức biểu đạt khác nhau +Hình thức thể hiệnu khác nhau +Mục đích khác nhau : -Để nắm vững diễn biến sự việc ,sự kiện (Tự sự ) -Để cảm nhận đợc các sự việc , hiện tợng ( Miêu tả ) -Để thuyết phục ngời đọc , ngời nghe về một vấn đề nào đó ( Nghị luận ) -Để hiểu đợc thái độ , tình cảm của ngời nói, ngời viết ( Biểu cảm ) -Để tạo lập mối quan hệ xã hội theo khuôn khỏ pháp luật ( Hành chính công vụ ) +Các yếu tố cấu thành văn bản : -Nguyên nhân , diến biến , kết quả , sự việc ( Tự sự ) -Hình tợng về một sự vật , hiện tựợng ( Miêu tả ) -Cảm xúc cụ thể của ngời viết ( Biểu cảm ) -Các tri thức khách quan về đối tợng ( Thuyết minh ) -Hệ thống luận điểm , luân cứ , lập luận -Trình bày theo mẫu ( Hành chính công vụ ) * Các ph ơng thức biểu đạt trên có thể phối hợp với nhau trong một văn bản cụ thể , Vì : 13 Các phơng thức biểu đạt trên có thể phối hợp với nhau trong một văn bản cụ thể không ? Vì sao ? Nêu một ví dụ cụ thể ? Từ bảng trên hãy cho biết kiểu văn bản và hình thức thể hiện , thể loại tác phẩm văn học có gì giống nhau và khác nhau ? Hãy kể tên các thể loại văn bản đã học ? Mỗi thể loại ấy sử dụng các phơng thức biểu đạt nào ? Tác phẩm văn học nh thơ , truyện , kịch có sử dụng yếu tố nghị luận không ? Cho ví dụ ? Kiểu văn bản tự sự và thể loại văn học tự sự khác nhau nh thế nào ?Tính nghệ thuật trong tác phẩm văn học tự sự thể hiện ở những điểm nào ? Kiểu văn bản biểu cảm và thể loại văn học trữ tình khác nhau ở những điểm nào ? Nêu đặc điểm của thể loại văn học trữ tình . Cho ví dụ (HS ) Tác phẩm nghị luận có cần các yếu tố thuyết minh , miêu tả , tự sự không ? Cần ở mức độ nào ? -Trong văn bản tự sự có thể sử dung phơng thức miêu tả , thuyết minh , nghị luận và ngợc lại -Không có văn bản nào sử dụng một phơng thức biểu đạt * So sánh kiểu văn bản và thể loại văn học +Giống nhau : Các kiểu văn bản cùng chung một phơng thức biểu đạt nào đó VD: Kiểu tự sự có trong văn bản tự sự +Khác nhau : -Kiểu văn bản là cơ sở của thể loại văn học -Thể loại văn học là môi trờng để xuất hiện các kiểu văn bản VD : Thể loại văn học :Tự sự , trữ tình , kịch, kí thì thể loại tự sự có thể sử dụng các kiểu văn bản tự sự , miêu tả , biểu cảm , thuyết minh . nghị luận -Tác phẩm thơ , truyện , kịch có sử dụng yếu tố nghị luận VD : Đoạn trích Thuý Kiều báo ân báo oán * Kiểu văn bản tự sự và thể loại văn học tự sự khác nhau : Kiểu Văn bản tự sự không chỉ dùng cho văn bản nghệ thuật mà còn dùng cho các loại văn bản khác (Báo chí , đơn từ ) , còn thể loại văn học tự sự chỉ một thể loại nhằm phân biệt với các thể loại trữ tình , kịch *Tác phẩm nghị luận cũng cần đến yếu tố thuyết minh , miêu tả , tự sự nhng đây chỉ là các yếu tố phụ , không nên đa quá nhiều sẽ phá vở mạch lập luận D. Củng cố Hớng dẫn 1. Củng cố : Bài tập : Viết một đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm và yếu tố nghị luận GV cho HS làm bài , sau đó trình bày trớc lớp , cuối cùng GV tổng kết , nhận xét 2. Hớng dẫn : -Học bài cũ , xem phần II, III giờ sau học tiếp Tuần 33 - tiết 164 27/04/2007 Tổng kết phần tập làm văn A. Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh ôn tập và hệ thống hoá những kiến thức tập làm văn đã học . - Rèn luyện kỹ năng về văn bản nghị luận : Tìm hiểu hiểu đề , tìm ý , lập dàn ý , liên kết câu ,diễn đạt - Giáo dục ý thức học tập tự giác B.Chuẩn bị 1- Thày: soạn bài, TLTK:- Thiết kế bài giảng ngữ văn 9,T liệu ngữ văn - Đọc Hiểu văn bản ngữ văn , SGV 2. Trò: Học bài cũ, xem bài mới. C. Tiến trình dạy học 14 1- Tổ chức: 9A, B 2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vở soạn của học sinh 3- Bài mới: II. Phần tập làm văn trong chơng trình ngữ văn THCS Phần Văn và tập làm văn có mối quan hệ với nhau nh thế nào ?Hãy nêu ví dụ cho thấy mối quan hệ đó trong chơng trình đã học ? Phần tiếng việt có mối quan hệ với phần văn , tập làm văn nh thế nào ? Cho ví dụ chứng minh ? ( mói quan hệ qua lại , tích hợp lẫn nhau ) Các phơng thức biểu đạt miêu tả , tự sự , nghị luận ,biểu cảm , thuyết minh , có ý nghĩa nh thế nào trong việc rèn luyện kĩ năng tập làm văn ? * Mối quan hệ giữa phần văn và tập làm văn : Phần văn và phần tập làm văn có mối quan hệ chặt chẽ , cụ thể các kiểu văn bản của tập làm văn giúp các em học tốt kiến thức văn học , ngợc lại những văn bản văn học sẽ hình thành kĩ năng về các kiểu văn bản VD: Phần Đọc hiểu văn bản Hịch Tớng sĩ sẽ giúp tạo lập kiểu văn bản nghị luận trong tập làm văn * Các ph ơng thức biểu đạt miêu tả , tự sự , nghị luận , biểu cảm , thuyết minh có thể phối hợp với nhau tạo nên những kiểu văn bản III.Các kiểu văn bản trọng tâm Văn bản thuyết minh có đích biểu đạt là gì ? Muốn làm văn bản thuyết minh cần chuẩn bị những gì ? Hãy cho biết phơng pháp sử dụng trong văn bản thuyết minh ? Ngôn ngữ trong văn bản thuyết minh có đặc điểm gì ? Văn bản tự sự có đích biểu đạt là gì ? Nêu các yếu tố tạo thành văn bản tự sự ? Vì sao văn bản tự sự thờng kết hợp với các yếu tố miêu tả , biểu cảm , nghị luận ? Hãy cho biết tác dụng của các yếu tố đó đối với văn bản tự sự ? Ngôn ngữ trong văn bản tự sự có đặc điểm gì ? Văn bản nghị luận có đích biểu đạt là gì ? Văn bản nghị luận do các yếu tố nào tạo nên ? Nêu yêu cầu đối với luận điểm , luận cứ ,lập luận? 1. Văn bản thuyết minh +Mục đích : Để cung cấp tri thức về đối t- ợng ( Nhận thức về đối tợng ) +Muốn viết đ ợc văn bản thuyết minh cần quan sát, tích luỹ , tìm hiểu về đối tợng đầy đủ . + Ph ơng pháp : - Phơng pháp nêu ví dụ -Phơngpháp dùng số liệu -Phơng pháp so sánh -Phơng pháp phân tích phân loại +Ngôn ngữ cần chính xác , khách quan , khoa học 2. Văn bản tự sự +Mục đích : Kể một câu chuyện theo một trình tự nào đó +Các yếu tố tạo văn bản tự sự : Sự việc , nhân vật , tình huống , hành động , lời kể , kết cục +Văn bản tự sự th ờng sử dụng các yếu tố miêu tả , biểu cảm để làm câu chuyện thêm sinh động , hấp dẫn ; sử dụng yếu tố nghị luận để câu chuyện thêm phần triết lí sâu sắc +Ngôn ngữ trong văn bản tự sự thờng sử dụng nhiều từ chỉ hành động , giới thiệu , từ chỉ thời gian , tính từ để ngời đọc hình dung đối tợng , sự việc một cách sinh động 3. Văn bản nghị luận +Mục đích : Để thuyết phục ngời đọc , ngời nghe tin theo một vấn đề nào đó +Yếu tố tạo văn bản nghị luận : Hệ thống luận điểm , luận cứ , lập luận +Luận điểm cần rõ ràng , luận cứ xác thực, thuyết phục , lập luận phù hợp . 15 Nêu dàn bài chung của bài văn nghị luận về một sự việc , hiện tợng đời sống hoặc một vấn đề t tởng đạo lí ? Nêu dàn bài chung của bài văn nghị luận về tác phẩm văn học ? * Dàn bài chung của bài nghị luận về một sự việc ,hiện t ợng đời sống . +Mở bài : Giới thiệu sự việc ,hiện tợng có vấn đề +Thân bài : Liên hệ thực tế , phân tích các mặt đúng ,sai , đánh giá nhận định +Kết bài : Kết luận , khẳng định , lời khuyên * Dàn bài chung của bài nghị luận về một tác phẩm +Mở bài : Giới thiệu tác phẩm và nêu đánh giá sơ bộ của mình +Thân bài Nêu các luận điểm chính về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm , có phân tích ,chứng minh bằng các luận cứ tiêu biểu , xác thực +Kết luận : Nêu nhận xét , đánh giá chung về tác phẩm D. Củng cố Hớng dẫn 1. Củng cố : Bài tập :Nối tên kiểu văn bản ở cột A với nội dung phù hợp ở cột B A Nối B 1.Văn bản tự sự a. Bày tỏ trực tiếp , gián tiếp tình cảm , cảm xúc của con ngời đối với con ngời , thiên nhiên , xã hội 2.Văn bản miêu tả b. Trình bày theo mẫu chung bày tỏ nguyện vộng của cá nhân hay tập thể với cơ quan quản lí hoặc bày tỏ yêu cầu , quyết định , thoả thuận giữa hai bên có trách nhiệm 3.Văn bản biểu cảm c. Trình bày t tỏng đối với tự nhiên , xã hội . con ngời , tác phẩm văn học bằng các luận điểm , luận cứ , và cách lập luận thuyết phục 4.Văn bản thuyết minh d. Trình bày các sự kiện có quan hệ nhân quả dẫn đến kết cục , qua đó biểu hiện co9n ngời , quy luật cuộc sống , bày tỏ thái độ 5.Văn bản nghị luận e. Tái hiện tính chất , thuộc tính của sự vật , hiện tợng giúp con ngời cảm và hiểu đợc chúng 6. Văn bản điều hành f.Trình bày , giới thiệu thuộc tính , cấu tạo , công dụng của sự vật , hiện tợng , cung cấp tri thức khách quan về đối tợng . 2. Hớng dẫn : - Học bài cũ , xem bài Tôi và chúng ta Tuần 33 - tiết 165 28/4/2007 Tôi và chúng ta ( Lu Quang Vũ ) A. Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh nắm đợc mâu thuẫn , xung đột trong vở kịch và đoạn trích : Mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới qua cuộc đấu tranh giữa những con ngời mạnh dạn đổi mới và những kẻ mang t tởng bảo thủ , lạc hậu , khôn ngoan , xảo trá .Cúng cố đặc điểm thể loại kich , nghệ thuật tạo tình huống , ngôn ngữ ,hành động kịch - Rèn luyện kỹ năng đọc phân vai , phân tích xung đột kịch qua tình huống kịch , qua lời đối thoại giữa các nhân vật - Giáo dục ý thức , t tởng tiến bộ , tinh thần đấu tranh chống cái bảo thủ , lạc hậu B- Chuẩn bị 1- Thày: soạn bài, TLTK:- Thiết kế bài giảng ngữ văn 9,T liệu ngữ văn - Đọc Hiểu văn bản ngữ văn , SGV 2. Trò: Học bài cũ, xem bài mới. C. Tiến trình dạy học 16 1- Tổ chức: 9A, B 2. Kiểm tra bài cũ : Em hãy chỉ ra mâu thuẫn , xung đột kịch trong đoạn trích Bắc Sơn ? 3.Bài mới I.Giới thiệu chung Em hãy nêu đôi nét về tác giả Lu Minh Vũ ? GV: Là chồng của nữ sĩ Xuân Quỳnh , có nhiều vở kịch hay nh Hồn Trơng ba ra hàng thịt , Bệnh sĩ Em hiểu gì về tác phẩm và đoạn trích ? 1.Tác giả +Lu Quang Vũ ( 1948-1988) sinh tỉnh Phú Thọ , quê gốc ở Quảng Nam +Là nhà viết kịch nổi tiếng của văn học Việt Nam TK XX +Năm 2000 đợc tặng giải thởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2.Tác phẩm +Tôi và chúng ta là vở kịch sáng tác những năm 80 TK XX , đoạn trích nằm ở cảnh ba (Trong 9 cảnh ) II. Đọc Hiểu văn bản 1. . Đọc Tóm tắt GV cho Hs đọc phân vai : lời Hoàng Việt bình tĩnh , cơng quyết ; Lê Sơn giọng rụt rè , lúng túng , Nguyễn Chính ngọt nhạt , vừa tỏ ra thông cảm vừa đe doạ , giọng quản đốc hốt hoảng , sợ hãi GV cho HS tóm tắt đoạn trích nhận xét cách tóm tắt 2. Chú thích GV cho Hs chú ý chú thích SGK 3. Phân tích a. Nhan đề tác phẩm Nhan đề tác phẩm có ý nghĩa gì ? -Nhan đề thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa cái riêng và chung cần đợc nhìn nhận mới : cái chúng ta đợc tạo thành từ những cái tôi cụ thể , tôi và chúng ta cần đợc thống nhất nhng mỗi cái tôi phải đợc tôn trọng D. Củng cố Hớng dẫn 1. củng cố : a. Vở kịch Tôi và chúng ta ra đời trong hoàn cảnh nào? A, Thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nớc B, Thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc C. Thời xây dựng CNXH sau chiến tranh (Những năm 80 của TK XX) (X) D. Thời kì đổi mới (Những năm 90của TK XX) b.Vở kịch Tôi và chúng ta viết về đề tài gì ? A. Sự thay đổi phơng thức và cơ chế sản xuất ( X) B. Sự thây đổi của đất nớc sau chiến tranh C. Số phận của những con ngời trong chế độ xã hội mới D. Sự thay đổi của cuộc sóng trong những năm đổi mới D. Hớng dẫn : -học bài cũ , xem bài mới giờ sau học tiếp Tuần 34 - tiết 166 17 2/5/2007 Tôi và chúng ta (tiếp) ( Lu Quang Vũ ) A. Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh nắm đợc mâu thuẫn , xung đột trong vở kịch và đoạn trích : Mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới qua cuộc đấu tranh giữa những con ngời mạnh dạn đổi mới và những kẻ mang t tởng bảo thủ , lạc hậu , khôn ngoan , xảo trá .Cúng cố đặc điểm thể loại kich , nghệ thuật tạo tình huống , ngôn ngữ ,hành động kịch - Rèn luyện kỹ năng đọc phân vai , phân tích xung đột kịch qua tình huống kịch , qua lời đối thoại giữa các nhân vật - Giáo dục ý thức , t tởng tiến bộ , tinh thần đấu tranh chống cái bảo thủ , lạc hậu B- Chuẩn bị 1- Thày: soạn bài, TLTK:- Thiết kế bài giảng ngữ văn 9,T liệu ngữ văn - Đọc Hiểu văn bản ngữ văn , SGV 2. Trò: Học bài cũ, xem bài mới. C. Tiến trình dạy học 1- Tổ chức: 9A, B 2. Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra vở soạn 3. Bài mới 3.Phân tích b. Diễn biến mâu thuẫn , xung đột trong đoạn trích b1. Nhân vật Hoàng Việt Cuộc họp mở tại phòng giám đốc với đủ các thành phần , giám đốc Việt đứng sau bàn làm việc . Điều đó có ý nghĩa gì ? Mục đích cuộc họp là gì ?Ai là ngời biên soạn ?Điều đó có ý nghĩa gì ? Từ đó ta hiểu gì về phong cách làm việc của giám đốc Hoàng Việt ? Đề án mở rộng sản xuất có những điểm nào nổi bật ?(HS) Giám đốc Hoàng Việt có phản ứng nh thế nào khi thấy kĩ s Lê Sơn ngần ngại , trớc quan điểm kế hoạch sản xuất là kế hoạch của cấp trên ? Những phản ứng đó cho thấy Hoàng Việt là một giám đốc nh thế nào ? Trong đổi mới làm ăn giám đốc Hoàng Việt có những chỉ đạo nh thế nào ? Cái mới trong những nhận thức này là gì ? Giám đốc Hoàng Việt có thái độ nh thế nào trớc những sự chống đối ? +Cuộc họp mở tại phòng giám đốc , có đủ các thành phần => Là ngời không câu lệ , khẩn trơng , dân chủ +Trình bày kế hoạch mở rộng sản xuất và phơng án làm ăn mới của xí nghiệp do kĩ s Lê Sơn soạn thảo => Phong cách làm việc có mục đích rõ ràng , khách quan ,minh bạch +Kĩ s Lê Sơn ngần ngại -> Hoàng Việt khẳng đinh chúng ta sẽ thắng +Phê phán bác bỏ kế hoạch của cấp trên (Cấp trên cao hơn từ nay chúng ta chủ động đặt ra kế hoạch của chính chúng ta , ) =>là một giám đốc dám nghĩ , dám làm theo cái mới , chịu trách nhiệm trong công việc +Những chỉ đạo : -Tuyển dụng thợ hợp đồng , dừng việc xây nhà khách trả lơng cho hợp đồng -Tổ chức lại sản xuất trên cơ sở những tính toán cụ thể -Lơng khoán theo sản phẩm => Thực hiện công bằng trong lao động , lấy lợi ích để kích thích ngời lao động +Khi bị chống đối , thì dùng quyền lực để bãi miễn chức , dùng tri thức quản lí để phê phán lại -Không có chức vụ nào là quan trọngcả , chỉ có hiệu quả công việc là quan trọng -Những quy định từ lâu đã thành bất hợp lí , lạc hậu - Sự vật không đứng yên , phải tìm cách phá 18 Từ dó Hoàng Việt bộc lộ vai trò là một giám đốc mới nh thế nào ? Nhận xét về nghệ thuật khắc hoạ tính cách nhân vật Hoàng Việt Qua đó những đặc điểm nào trong tính cách Hoàng Việt đợc bộc lộ ? Em nghĩ gì về vai trò của những giám đốc nh Hoàng Việt ?(HS bộc lộ ) bỏ => Lập trờng đổi mới rõ ràng , có tri thức về đổi mới ,quyết đoán trong công việc +Tính cách bộc lộ trong hàng loạt xung đột => Cơng quyết , thông minh , táo bạo , dám chịu trách nhiệm c. Nhân vật Nguyễn Chính Phó giám đốc Nguyễn Chính có phản ứng nh thế nào trớc kế hoạch đổi mới của Hoàng Việt ? Cái cách phản ứng của Nguyễn Chính có gì đặc biệt ? Những phản ứng đó cho thấy mục đích của vị phó giám đốc này là gì ? Nhận xét về nghệ thuật khắc hoạ tính cách nhân vật Nguyễn Chính ? Từ đó những đặc điểm nào trong tính cách của Nguyễn Chính đợc bộc lộ ? Theo em Nguyễn Chính tiêu biểu cho loại ngời nào trong thời kì đỏi mới ? Từ đoạn trích em thấy mâu thuẫn trong đoạn trích là mâu thuẫn , xung đột giữa ai với ai ? Em có suy nghĩ gì về sự nghiệp đổi mới của nớc ta hiện nay ? +Chỉ tiêu năm nay trên giao cho chỉ còn 15 biên chế +Tất cả những điều đồng chí làm không có trong nghị quyết Đảng uỷ xí nghiệp +Chúng tôi không có quyền gì sao ? Đợc rồi đồng chí quá tự tin đấy ! Đợc để rồi xem => Phản ứng dựa vào chỉ thị , nguyên tắc , dựa vào cấp trên và thế lực bản thân +Mục đích : Chống lại quan điểm đổi mới , bảo vệ lối làm ăn cũ , hạ uy tín của giám đốc vì lợi ích và quyền lợi cá nhân +Đặt trong xung đột trực diện , tính cách bộc lộ từ thấp đến cao , có lời lẽ và giọng điệu riêng => Thủ đoạn , đố kị , ham quyền lực Là hình ảnh tiêu biểu cho một bộ phận lãnh đạo kém năng lực , bảo thủ , cản trở việc đổi mới =>Mâu thuẫn giữa cái cũ( Nguyễn Chính ) và cái mới ( Hoàng Việt ) III. Tổng kết Bảng phụ Nghệ thuật nổi bật của đoạn trích là gì ? A. Tạo xung đột và phát triển xung đột B. Ngôn ngữ nhân vật giàu cá tính C. Xây dựng những biến cố giàu kịch tính D. Tổ chức đối thoại sinh động Nội dung chính của đoạn trích là gì ? 1. Nghệ thuật -A 2. Nội dung *Ghi nhớ (SGK) D. Củng cố _Hớng dẫn 1. Củng cố : Xung đột chính đợc nêu ra ở đoạn trích là gì ? A. Xung đột giữa những tính cách khác nhau B. Xung đột giữa những lối sống khác nhau C. Xung đột giữa những t tởng bảo thủ và đổi mới ( X) D. Xung đột giữa đội ngũ lãnh đạo và công nhân 2. Hớng dẫn : -Học bài cũ , Xem bài mới Tuần 34 - tiết 167 2/5/2007 19 Tổng kết phần văn học A. Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh hình dung lại hệ thống các văn bản đã học trong chơng trình ngữ văn THCS , củng cố hiểu biết về nền văn học Việt Nam . -Rèn kĩ năng hệ thống hoá , so sánh , khái quát hoá , nhận diện và phân tích thể loại các văn bản đã học . - Giáo dục niềm tự hào về nền văn học nớc nhà . B- Chuẩn bị 1- Thày: soạn bài, TLTK:- Thiết kế bài giảng ngữ văn 9,T liệu ngữ văn - Đọc Hiểu văn bản ngữ văn , SGV 2. Trò: Học bài cũ, xem bài mới. C. Tiến trình dạy học 1- Tổ chức: 9A, B 2. Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra vở soạn 3. Bài mới Câu 1. Thống kê những tác phẩm văn học trong chơng trình văn học THCS Gv cho học sinh thống kê theo mẫu đã cho Lớp Văn học dân gian Văn học trung đại Tác giả Văn học hiện đại Tác giả 6 Con rồng cháu tiên Con hổ có nghĩa Vũ Trinh Cây tre Việt Nam Thép mới 7 8 9 Câu 2. Các khái niệm về thể loại TT Tên thể loại Định nghĩa 1 Truyền thuyết 2 Truyện cổ tích 3 Truyện cời 4 Truyện ngụ ngôn 5 Ca dao dân ca 6 Tục ngữ 7 Chèo D. Củng cố Hớng dẫn 1. Củng cố : Có những bộ phận nào cấu thành nền văn học Việt Nam ? ( Gồm hai bộ phận chủ yếu : văn học dân gian , văn học viết ) +Văn học dân gian có đặc điểm gì khác với tác phẩm văn học viết ? (Tính tập thể ,tính truyền miệng , Tính dị bản ) 2.Hớng dẫn : -Học bài cũ , xem tiếp câu 3,4 giờ sau học tiếp . Tuần 34 - tiết 168 2/5/2007 Tổng kết phần văn học (tiếp ) A. Mục tiêu cần đạt 20 - Giúp học sinh hình dung lại hệ thống các văn bản đã học trong chơng trình ngữ văn THCS , củng cố hiểu biết về nền văn học Việt Nam . -Rèn kĩ năng hệ thống hoá , so sánh , khái quát hoá , nhận diện và phân tích thể loại các văn bản đã học . - Giáo dục niềm tự hào về nền văn học nớc nhà . B- Chuẩn bị 1- Thày: soạn bài, TLTK:- Thiết kế bài giảng ngữ văn 9,T liệu ngữ văn - Đọc Hiểu văn bản ngữ văn , SGV 2. Trò: Học bài cũ, xem bài mới. C. Tiến trình dạy học 1- Tổ chức: 9A, B 2. Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra vở soạn 3. Bài mới Câu 3. các thể loại trong văn học trung đại từ TK X-XI X Trữ tình trung đại Tự sự trung đại Nghị luận trung đại Thơ : Đờng luật có thất ngôn bát cú , thất ngôn tứ tuyệt , ngũ ngôn tứ tuyệt ; lục bát , song thất lục bát +Truyện ngắn chữ Hán : Chiếu rời đô, +Truyện truyền kì Truyền kì mạn lục +Tiểu thuyết chơng hồi +Truyện thơ Nôm : truyện Kiều , truyện lục Vân Tiên +Kí sự : Thợng kinh kí sự +Tuỳ bút :Vũ trung tuỳ bút Chiếu +Hịch : Hịch tớng sĩ +Cáo : Bình Ngô đại cáo +Luận : bàn về phép học Câu 4. Các thể loại văn học hiện đại Tự Sự Trữ Tình Kịch +Truyện +Bút kí +Phóng sự +Nhật kí +Thơ mới +Thơ tự do +Thơ văn xuôi +Trờng ca +Kịch nói * Luyện tập : Yêu cầu : xác định thể loại văn bản nghị luận hiện đại GV treo bảng phụ , học sinh lên điền Tên bài , tên tác giả Xã hội (Vấn đề t tởng đạo lí ) Xã hội ( Về hiện tợng đời sống ) Văn học ( Tác phẩm trích đoạn ) Văn học ( bài thơ , đoạn thơ ) +Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta Hồ Chí Minh +Đức tính giản dị của Bác Hồ Phạm văn Đồng +Bàn về đọc sách Chu Quang Tiềm +Sự giàu đẹp của Tiếng việt -Đặng Thai Mai +ý nghĩa văn chơng Hoài Thanh +Bàn luận về phép học Nguyễn Thiếp +Đi bộ ngao du-Rut-xô +Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới Vũ Khoan X X X x X X X x D.Củng cố Hớng dẫn -Học bài , ôn tập kiến thức đã học chuẩn bị kiểm tra học kì II Tuần 34 - tiết 169,170 4/5/2007 21 Kiểm tra học kì II A. Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh củng cố những kiến thức đã học trong chơng trình , biết vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra viết . -Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra viết , kĩ năng phân tích tác phẩm - Giáo dục ý thức tự giác làm bài . B- Chuẩn bị 1- Thày: soạn bài, ra đề 2. Trò: Học bài cũ, ôn tập . C. Tiến trình dạy học 1- Tổ chức: 9A, B 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới I. Đề bài . Phần I.Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra giấy thi đáp án đúng (Chỉ cần ghi A,B,C,D ) Nhng tạnh mất rồi . Tạnh rất nhanh nh khi ma đến . Sao chóng thế ? Tôi bỗng thẫn thờ , tiếc không nói nổi . Rõ ràng tôi không tiếc những viên đá . Ma xong thì tạnh thôi . Mà tôi nhớ một cái gì đấy , hình nh mẹ tôi , cái cửa sổ , hoặc những ngôi sao to trên bầu trời thành phố . Phải có thể những cái đó Hoặc là cây , hoặc là cái vòm tròn của nhà hát , hoặc là bà bán kem đẩy chiếc xe chỏ đầy thùng kem , trẻ con háo hức bâu xung quanh . Con đờng nhựa ban đêm , sau cơn ma mùa hạ rộng ra , dài ra , lấp loáng ánh đèn trông nh một con sông nớc đen . Những ngọn điện trên quảng trờng lung linh nh những ngôi sao trong câu chuyện cổ tích nói về những xứ sở thần tiên . Hoa trong công viên . Những quả bóng sút vô tội vạ của bọn trẻ con trong một góc phố . Tiếng rao của bà bán xôi sáng có cái mủng đội trên đầu Chao ôi, có thể là tất cả những cái đó. Những cái đó ở thiệt xa Rồi bỗng chốc , sau một cơn ma đá , chúng xoáy mạnh nh sóng trong tâm trí tôi (Ngữ văn 9-tập II ) Câu 1 . Đoạn trích trên trích trong tác phẩm nào ? A. Bến quê B. Làng C. Cố hơng D.Những ngôi sao xa xôi Câu 2 . Phơng thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì ? A. Tự sự B Miêu tả C. Biểu cảm D. Nghị luận Câu 3. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì ? A. Miêu tả cảnh xung quanh chân cao điểm B. Kể về tuổi thơ của Phơng Định C. Bộc lộ nỗi nhớ và những kỉ niệm tuổi thơ của Phơng Định D. Giới thiệu cuộc sống và công việc của Phơng Định Câu 4. Vai kể trong đoạn trích trên là ai ? A. Tác giả C. Cả ba cô gái B. Nhân vật Phơng Định D. Những ngời cùng đơn vị Câu 5 . Những chi tiết trong đoạn trích cho thấy phẩm chất nào của nhân vật ? A . Hồn nhiên và mơ mộng C. Tinh nghịch và thích hài hớc B. Chín chắn và già dặn D. Thông minh , thích khám phá Câu 6. Đặc điểm đặc sắc nhất về nghệ thuật trong đoạn trích trên là gì ? A. Sử dụng các kiểu câu linh hoạt , có giá trị biểu cảm B. Sử dụng các biện pháp tu từ ẩn dụ , nhân hoá C. Cách kể chuyện tự nhiên , sinh động D. Cách xây dựng tình huống truyện hấp dẫn Câu7. Câu văn Sao chóng thế ? đợc dùng với mục đích gì ? A. Bày tỏ ý nghi vấn C. Thể hiện sự cầu khiến B. Trình bày một sự việc D. Bộc lộ cảm xúc Câu 8. Từ gạch chân trong câu Rõ ràng tôi không tiếc những viên đá là thành phần gì ? A. Khởi ngữ C. Thành phần biệt lập phụ chú 22 [...]... sinh nhận thức đợc kết quả tổng hợp sau cả quá trình học tập ngữ văn học kỳ II lớp 9 nói riêng, chơng trình ngữ văn THCS nói chung Thấy đợc khả năng nhận thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề cụ thể trong đầu bài - Rèn kỹ năng tự nhận xét đánh giá, sửa chữa và hoàn chỉnh bài viết - Giáo dục ý thức tự học B Chuẩn bị: 1 Thầy: chuẩn bị hệ thống t liệu dẫn chứng trong các bài làm của học... sinh xem lại bài 26 2- Hớng dẫn: Học sinh chuẩn bị nội dung tiết trả bài tiếng việt Tuần 35 - tiết 174 10/5/2007 Trả bài kiểm tra văn, tiếng việt, bài kiểm tra tổng hợp (tiếp) A Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh nhận thức đợc kết quả tổng hợp sau cả quá trình học tập ngữ văn học kỳ II lớp 9 nói riêng, chơng trình ngữ văn THCS nói chung Thấy đợc khả năng nhận... xoáy mạnh nh sóng vào tâm trí tôi Phần II Tự luận (7 điểm) Phân tích nhân vật Phơng Định trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê Đáp án môn Ngữ văn 9 ( 2006-2007) Phần I Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Mỗi ý đúng 0,3 điểm Câu Đáp án 1 2 D C 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C B A A D B A A C C Phần II Tự luận (7 điểm ) *Mở bài (1 điểm ) Giới thiệu nhân vật Phơng Định , nhân vật chính tiêu biểu cho vẻ đẹp nử... xung phong trong những năm kháng chiến chống Mĩ *Kết bài : ( 1 điểm ) Khái quát cảm nghĩ , đánh giá của cá nhân về nhân vật Phơng Định và ý nghĩa công việc của cô * Bài viết lu loát , diễn đạt trong sáng , luận cứ xác đáng thuyết phục , không có lỗi dùng từ , câu ( 1 điểm ) D- Củng cố Hớng dẫn - Giáo viên thu bài - Nhận xét u khuyết điểm của gời kiểm tra - Hớng dẫn học bài : Chuẩn bị bài Th điện, chúc... và thăm hỏi , nắm đợc cách viết một bức th , điện - Rèn kĩ năng viết th , điện đạt yêu cầu - Giáo dục ý thức tự giác học bài , có thói quen viết th , điện chúc mừng và hỏi thăm B- Chuẩn bị 1- Thày: soạn bài, TLTK : Thiết kế bài giảng , T liệu ngữ văn 2 Trò: Học bài cũ, ôn tập C Tiến trình dạy học 1- Tổ chức: 9A, B 2 Kiểm tra bài cũ : 3 Bài mới III Luyện tập Bài tập 1: Chuyển bức điện sau thành bức... sinh trình bày GV đa ra phơng án Thay mặt tất cả học trò cũ, chúng em xin gửi tới thầy lời chúc mừng nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 11 Chúc thầy luôn mạnh khoẻ hạnh phúc D Củng cố hớng dẫn 1 Củng cố Học sinh làm bài tập 2- Hớng dẫn Học bài ôn bài, chuẩn bị nội dung tiết trả bài kiểm tra Tiếng Việt, Văn, bài kiểm tra tổng hợp Tuần 35 - tiết 173 10/5/2007 Trả bài kiểm tra văn, tiếng việt, bài kiểm tra... phần biệt lập tình thái D Thành phần biệt lập cảm thán Câu 9 Cụm từ gạch chân trong câu văn Mà tôi nhớ một cái gì đấy , hình nh mẹ tôi , cái cửa sổ , hoặc những ngôi sao to trên bầu trời thành phố liên hệ với từ ngữ trớc đó theo kiểu quan hệ nào ? A Quan hệ bổ sung C Quan hệ nghịch đối B Quan hệ thời gian D.Quan hệ nguyên nhân Câu 10 Trong đoạn văn Chao ôi, có thể là tất cả những cái đó Những cái... kiểm tra văn 1- Giáo viên trả bài cho học sinh 2 Nhận xét aIII Nhận xét Sửa chữa 1 - Nhận xét : a Ưu điểm : - Đa số các em làm đúng phần trắc nghiệm, làm bài tự luận đã nêu đợc đặc điểm của nhữngthanh niên xung phong - Nhiều em diễn đạt tốt , trình bày sạch sẽ : 9A: Chinh , Hng , Phạm Huy , Dũng 9B : Len , Vân , Phơng , Hoàng Trang , Lan b Nhợc điểm : + Có một số em diễn đạt lủng củng : 9A : Nguyên... và thăm hỏi , nắm đợc cách viết một bức th , điện - Rèn kĩ năng viết th , điện đạt yêu cầu - Giáo dục ý thức tự giác học bài , có thói quen viết th , điện chúc mừng và hỏi thăm B- Chuẩn bị 1- Thày: soạn bài, TLTK : Thiết kế bài giảng , T liệu ngữ văn 2 Trò: Học bài cũ, ôn tập C Tiến trình dạy học 1- Tổ chức: 9A, B 2 Kiểm tra bài cũ : 3 Bài mới I Những trờng hợp cần viết th , điện chúc mừng và hỏi thăm... thể trong đầu bài - Rèn kỹ năng tự nhận xét đánh giá, sửa chữa và hoàn chỉnh bài viết - Giáo dục ý thức tự học B Chuẩn bị: 1 Thầy: chuẩn bị hệ thống t liệu dẫn chứng trong các bài làm của học sinh 2 Trò: Tự suy nghĩ về kết quả học tập của mình, ôn bài C Tiến trình dạy học: 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới: I Trả bài kiểm tra tiếng việt - Giáo viên trả bài cho học sinh II Nhận xét Sửa . sẽ : 9A: Chinh , Hng , Phạm Huy , Dũng 9B : Len , Vân , Phơng , Hoàng Trang , Lan b. Nhợc điểm : + Có một số em diễn đạt lủng củng : 9A : Nguyên , Khơng , An , Đoan , Hinh , ; 9B : Vũ. sạch sẽ : 9A: Chinh , Hng , Phạm Huy , Dũng 9B : Len , Vân , Phơng , Hoàng Trang , Lan b. Nhợc điểm : + Có một số em bài làm cha tốt : 9A : Nguyên , Khơng , An , Đoan , Hinh , ; 9B : Vũ Trang. dám chịu trách nhiệm c. Nhân vật Nguyễn Chính Phó giám đốc Nguyễn Chính có phản ứng nh thế nào trớc kế hoạch đổi mới của Hoàng Việt ? Cái cách phản ứng của Nguyễn Chính có gì đặc biệt ? Những
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 CHUẨN KTKN, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 CHUẨN KTKN,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN