0

Thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

23 917 0
  • Thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế  thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2012, 17:10

Báo cáo thực tập: Thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam A-đặt vấn đề Loài ngời đã trải qua nhiều hình thức tổ chức hình thái kinh tế xã hội khác nhau. Kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc chuyển sang nền kinh tế hàng hóa (kinh tế hàng hóa giản đơn của ngời dân, thợ thủ công chuyển sang kinh tế hàng hóa t bản chủ nghĩa ). Nền kinh tế hàng hóa phát triển ngày càng mạnh mẽ với đỉnh cao là nền kinh tế thị trờng. Trong nền kinh tế thị trờng từ sản xuất đến tiêu dùng đều thông qua thị trờng, kích thích đợc sức lao động khả năng sáng tạo của ngời lao động. Thời điểm miền Bắc giành độc lập đã trở thành mốc son lịch sử đánh dấu sự kiện trọng đại của đất nớc ta khi Đảng Cộng sản quyết định đa Việt Nam đi theo con đờng xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển t bản chủ nghĩa. Khi thống nhất đất nớc- 30/4/1975 cả nớc ta bớc vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội nhng vấp phải sai lầm là duy trì quá lâu nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp làm cho nền kinh tế những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá. Mô hình kinh tế của Việt Nam đợc xác định là nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa. Sự phát triển của kinh tế thị trờng sẽ thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung sản xuất, do đó tạo điều kiện ra đời của sản xuất lớn có xã hội hoá cao; đồng thời chọn lọc đợc những ngời sản xuất kinh doanh giỏi, hình thành đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, lao động lành nghề đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nớc. Phát triển kinh tế thị trờng là một tất yếu kinh tế đối với nớc ta, một nhiệm vụ kinh tế cấp bách để chuyển nền kinh tế lạc hậu của nớc ta thành nền kinh tế hiện đại, hội nhập vào sự phân công lao động quốc tế. Đó là con đờng đúng đắn để phát triển lực lợng sản xuất, khai thác có hiệu quả tiềm năng của đất nớc vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thực tiễn những năm đổi mới đã chứng minh rằng, việc chuyển sang nền kinh tế thị trờng nhiều thành phần là hoàn toàn đúng đắn. Nhờ phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, chúng ta đã bớc đầu khai thác đợc tiềm năng trong nớc thu hút đợc vốn, kỹ thuật, công nghệ của nớc ngoài, giải phóng đợc năng lực sản xuất, góp phần quyết định vào việc bảo đảm tăng trởng kinh tế với nhịp độ tơng đối cao trong thời gian qua. Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định rằng: Chính sách kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lợc lâu dài, có tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội thể hiện tinh thần dân chủ về kinh tế bảo đảm cho mọi ngời đợc tự do làm ăn theo pháp luật. 1 Căn cứ vào nguyên lý chung điều kiện cụ thể của Vệt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam xác định: nền kinh tế trong thời kỳ qua độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam có 6 thành phần: kinh tế nhà nớc; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế t bản t nhân; kinh tế t bản nhà nớc; kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài. Trong đó khu vực kinh tế t nhân là một nhân tố mới của nền kinh tế chuyển đổi nớc ta, đợc xác định là một giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hoá. Trong lịch sử, chủ nghĩa t bản là phơng thức sản xuất đầu tiên biết tổ chức nền kinh tế theo mô hình kinh tế thị trờng đã đạt đợc những thành công không thể phủ nhận. Ngày nay, nền kinh tế thị trờng đợc xác địnhthành tựu chung của nhân loại. Thực tế cho thấy cha có nớc nào thành công trong phát triển nền kinh tế thị trờng lại thiếu khu vực kinh tế t nhân. Kinh tế t nhân nh một động lực thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển trong nền kinh tế thị trờng. Ngợc lại nền kinh tế thị trờng chính là môi trờng hoạt động phát triển của các thành phần kinh tế trong đó có kinh tế t nhân. 2 B-giải quyết vấn đề I-Những vấn đề lý luận về kinh tế t nhân 1.Quan niệm về kinh tế t nhân,đặc điểm của kinh tế t nhân. 1.1-Quan niệm về kinh tế t nhân Khu vực kinh tế t nhân bao gồm các hình thức sau đây: + Kinh tế cá thể: là thành phần kinh tế dựa trên t hữu nhỏ về t liệu sản xuất khả năng lao động của bản thân ngời lao động gia đình, không thuê mớn lao động làm thuê. + Kinh tế tiểu chủ cũng là hình thức kinh tế dựa trên t hữu nhỏ về t liệu sản xuất nhng có thuê mớn lao động, tuy nhiên thu nhập vẫn chủ yếu dựa vào sức lao động vốn của bản thân gia điình. Quy mô vốn đầu t lao động nhỏ hơn của các hình thức doanh nghiệp t nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. + Kinh tế t bản t nhânthành phần kinh tế mà sản xuất kinh doanh dựa trên cơ sở chiếm hữu t nhân bản chủ nghĩa về t liệu sản xuất bóc lột sức lao động làm thuê. 1.2-Đặc điểm của kinh tế t nhân a. Kinh tế cá thể tiểu chủ Thành phần kinh tế này tồn tại gắn với hình thức t hữu nhỏ về t liệu sản xuất của các chủ kinh doanh cá thể hoặc các tiểu chủ. Hiện nay nớc ta, thành phần kinh tế này phần lớn hoạt động dới hình thức hộ gia đình, đang là một bộ phận đông đảo, có tiềm năng to lớn, có vị trí quan trọng, lâu dài. Trong đó chủ hộ kinh doanh toàn quyền làm chủ các quá trình sản xuất, quản lý, phân phối. b. Kinh tế t bản t nhân Hiện nay, nớc ta, thành phần kinh tế này phần lớn hoạt động dới hình thức các doanh nghiệp t nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn mà phần vốn của t nhân chiếm tỷ lệ tơng đối. Trong thành phần kinh tế này tồn tại nhiều hình thức phân phối. Với ngời lao động: phân phối theo quyền sở hữu sức lao động trả công theo giá trị sức lao động. Với chủ doanh nghiệp ( chủ t bản t nhân) phân phối theo tài sản vốn, phân phối theo năng lực kinh doanh, phân phối theo hiệu quả kinh tế. 2.Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại phát triển kinh tế t nhân trong nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang trong thời kì quá độ sang kinh tế thị tr- ờng định hớng xã hội chủ nghĩa, đó tồn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều trình 3 độ phát triển thuộc nhiều phơng thức sản xuất khác nhau đan xen nhau, tạo nên sự đa dạng trong cơ cấu các hình thức kinh tế thời kỳ quá độ. Trong đó các hình thức kinh tế t nhân đã sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế. Lịch sử phát triển hàng trăm năm của nền kinh tế t bản chủ nghĩa cũng nh hơn 70 năm của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã chứng minh điều đó. Sau mấy trăm năm phát triển, nền kinh tế các nớc t bản chủ nghĩa phát triển vẫn chủ yếu là nền kinh tế t nhân; còn sau hơn 70 năm thử xây dựng một nền kinh tế gồm hai thành phần chi phối là nhà nớc tập thể, phần lớn các nớc xã hội chủ nghĩa trớc đây phải trở lại với kinh tế t nhân. Trong công cuộc đổi mới kinh tế vừa qua Việt Nam, trong khi chủ trơng xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa đã coi trọng sự phát triển của kinh tế t nhân điều đó đã đem lại những thành công đáng kể.Có thể nêu ra một sự kiện: chỉ với Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về khoán sản phẩm đến nhóm ngời lao động trong chính sách đổi mới quản lý sản xuất nông nghiệp, trao lại quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh cho kinh tế hộ nông dân đã đủ sức gây nên một sự đột biến kỳ diệu mà ít ngời hình dung nổi là Việt Nam từ một nớc luôn phải nhập khẩu lơng thực chỉ sau hơn một năm đã trở thành một trong những nớc xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chủ trơng khuyến khích kinh tế t nhân phát triển vẫn còn nhiều tồn tại vớng mắc.Trong các cấp lãnh đạo Đảng quản lý nhà nớc vẫn còn băn khoăn, nghi ngại về sự phát triển khu vực kinh tế t nhân nên giữa chủ trơng, chính sách việc tổ chức thực hiện trong thực tế còn có khoảng cách, nhiều chính sách các quy định cụ thể còn thể hiện sự phân biệt đối xử rõ rệt, dành lợi thế cho khu vực kinh tế nhà nớc, gây phiền hà cho khu vực kinh tế t nhân (cơ chế xin-cho, vay vốn, chính sách thuế, chính sách cho thuê mặt bằng sản xuất(đất đai), chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động v.v.). Những hạn chế nói trên đã gây ra nhiều hậu quả: sự hoài nghi về tính nhất quán của chủ trơng, đờng lối, chính sách với việc tổ chức thực hiện, giữa lời nói việc làm v.v.; cha tạo đợc lòng tin vững chắc cho nhà doanh nghiệp sự đồng thuận xã hội đối với đờng lối, chủ trơng của Đảng; cha tạo đựơc d luận xã hội rộng rãi thật sự tôn vinh, coi trọng đánh giá đúng vai trò, vị trí của kinh tế t nhân trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vì vậy đã đến lúc cần khẳng định dứt khoát quan điểm: hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế t nhân trong mọi lĩnh vực mà luật pháp không cấm là chủ trơng, chính sách nhất quán lâu dài trong đờng lối phát triển kinh tế của Đảng Nhà nớc ta, coi đó là quan điểm chỉ đạo việc phát triển khu vực kinh tế t nhân trong giai đoạn mới; đồng thời phải thể chế hoá chủ trơng này thành luật pháp, chính sách cụ thể sát hợp với thực tế, loại bỏ 4 những chính sách, quy định phù hợp, v.v. tạo môi trờng pháp lý môi trờng kinh tế- xã hội lành mạnh cho các hình thức kinh tế phát triển bình đẳng. Tóm lại, sự phát triển kinh tế t nhân là nhu cầu tất yếu khách quan lâu dài của nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. II-thực trạng của kinh tế t nhân trong quá trình hình thành phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa việt nam. 1.Khảo sát tiến trình phát triển của kinh tế t nhân trong nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 1.1-Thời kì trớc đổi mới. Trớc đổi mới (năm 1986), khu vực kinh tế t nhân là đối tợng cải tạo xã hội chủ nghĩa, không đợc luật pháp bảo vệ khuyến khích phát triển. Nhng vì khu vực kinh tế quốc doanh tập thể không đủ thoả mãn nhu cầu mọi mặt của đời sống kinh tế- xã hội của đất nớc, nên khu vực kinh tế t nhân còn cần thiết cho nền kinh tế, vì vậy vẫn âm thầm tồn tại dới dạng kinh tế phụ gia đình (của các hộ cán bộ công nhân viên nhà nớc hộ xã viên hợp tác xã), các tổ hợp tác, tổ hợp sản xuất núp bóng doanh nghiệp nhà nớc hặc hợp tác xã (thực chất là những loại hình kinh tế t nhân khác nhau). Tuy mức độ phạm vi hoạt động còn hạn chế nhng các hình thức kinh tế t nhân cũng đã thực sự góp phần tăng thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống cho một bộ phận lớn cán bộ, công nhân viên xã viên các hợp tác xã, giảm bớt căng thẳng cho nền kinh tế thời bấy giờ. Nhìn lại lịch sử kinh tế Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám đến nay, kinh tế t nhân đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong giai đoạn khôi phục kinh tế miền Bắc (năm 1955-1957), Đảng Nhà nớc đã chủ trơng duy trì phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có kinh tế t nhân. Nghị quyết của Bộ chính trị (tháng 9-1954) xác định phải hết sức coi trọng công tác phục hồi công thơng nghiệp, làm cho các xí nghiêp công t hiện có tiếp tục kinh doanh. Nhờ có chính sách đúng đắn đó kinh tế miền Bắc đã khôi phục nhanh chóng . kinh tế t nhân phát triển rầm rộ. Năm 1955 công nghiệp t nhân tiểu thủ công nghiệp miền Bắc có tới 51.688 cơ sở, với 128.622 công nhân tăng lên thành 54.985 cơ sở, với 161.241 công nhân (năm 1956). Trong giai đoạn này,thơng nghiệp t nhân chiếm tỉ trọng khá cao, 71.8% tổng mức bán buôn 79.7% tổng mức bán lẻ. Năm 1957 trong cơ cấu giá trị sản xuất toàn xã hội, kinh tế quốc doanh công ty hợp danh mới chỉ chiếm 17.9%, kinh tế tập thể hợp tác xã chiếm 0.2%, trong khi đó kinh tế t nhân chiếm 81.9% .Trong giai đoạn này(1955-1960), tốc độ tăng GDP của Việt Nam đạt đỉnh điểm cao (10.1%). Đây là bài học của sự phát 5 huy sức mạnh tổng hợp các thành phần kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế t nhân trong giai đoạn phát triển đầu tiên của nhà nớc ta. Từ năm 1958 miền Bắc nớc ta chuyển sang thời kì phát triển kinh tế với mục tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội.Trong thời gian này, với quan niệm chủ nghĩa xã hội là công hữu hoá về t liệu sản xuất, là s thống trị của kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể. Vì vậy Đảng Nhà nớc đặt ra nhiệm vụ là phải cơ bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế t nhân. Hội nghị trung ơng 14 khóa II (11-1956) đề ra: đẩy mạnh công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm trớc mắt là đẩy mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế t bản t nhân, đồng thời, phải ra sức phát triển kinh tế quốc doanh. Với chủ trơng nh vậy đã đa đến một số tình hình sau đây: + Các xí nghiệp t bản t nhân bị cải tạo dới hai hình thức công ty hợp danh đối với t bản lớn hợp tác xã đối với t sản nhỏ.Trong những năm 1958-1960, miền Bắc đã cải tạo 2.135 xí nghiệp với 13.500 công nhân làm thuê. Nh vậy, có thể nói thành phần kinh tế t bản t nhân lúc đó miền Bắc đã bị xoá bỏ hoàn toàn. + Đối với kinh tế tiểu nông, cá thể, tiểu chủ thì vận động đa vào làm ăn tập thể dới hình thức nh: hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp tổ hợp tác mua bán . Tình hình trên làm cho kinh tế t nhân không đợc tôn trọng về mặt xã hội. Một tâm lý xã hội đã đợc hình thành Việt Nam lúc bấy giờ là khinh ghét những ngời làm kinh tế t nhân. Luật pháp không bảo đảm cho t nhân quyền tự do kinh doanh, tự do lập nghiệp. Mặc dù vậy, kinh tế t nhân vẫn tồn tại có những đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc dân. Kế hoạch 5 năm 1976-1980 chủ trơng tiếp tục công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với những ngời sản xuất nhỏ miền Bắc triển khai mạnh mẽ miền Nam, nhng trong công nghiệp vẫn có trên 60 vạn ngời sản xuất cá thể tạo ra khoảng 15% giá trị sản lợng toàn ngành. Trong nông nghiệp, hộ nông dân là xã viên hợp tác xã nông nghiệp thu nhập từ kinh tế tập thể thờng chỉ chiếm 30-40%, kinh tế phụ gia đình chiếm 60-70%- thực chất là khu vực kinh tế t nhân. Nh vậy, thực tế đã cho thấy, sự tồn tại của kinh tế t nhân là một yêu cầu khách quan. Nhà nớc không chỉ thừa nhận mà còn phải biết khai thác những tiềm năng của nó vào mục tiêu dân giầu , nớc mạnh. 1.2-Thời kì đổi mới. 6 Cùng với quá trình đổi mới t duy, trong suốt chặng đờng phát triển của đất n- ớc, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, Nhà nớc đã ban hành nhiều chính sách, biện pháp để phát triển kinh tế t nhân. Vì vậy, kinh tế t nhân đã phát triển nhanh, thu hút đông đảo các tầng lớp dân c tham gia. 1.2.2-Sự phát triển về số lợng của các hình thức kinh tế thuộc khu vực kinh tế t nhân. Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI( tháng 12-1986) nhất là từ khi ban hành luật doanh nghiệp t nhân ( năm 1990) Nghị định số 221/HĐBT (ngày 23-7-1991) về cá nhân nhóm kinh doanh cùng nhiều chỉ thị, nghị quyết, chính sách khuyến khích khác của Đảng Nhà nớc, khu vực kinh tế t nhân đã có bớc ngoặt trong sự hồi sinh phát triển. Năm 1990 mới có khoảng 800.000 cơ sở kinh tế cá thể, tiểu chủ, thì đến năm 1992 đã có 1.498.600 hộ cá thể, tiểu chủ đăng kinh doanh. Hai năm sau, năm 1994, đã lên tới 1.533.100 cơ sở, tăng thêm 51.100 cơ sở: năm 1996 có 2.215.000 cơ sở, tăng thêm 164.900 cơ sở(so với năm 1995). Cùng với kinh tế cá thể, tiểu chủ, các doanh nghiệp t nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần cũng có bớc phát triển vợt bậc về số lợng. Nếu năm 1991 tổng số các doanh nghiệp t nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần là 414 doanh nghiệp thì đến năm 1992 là 5.198 doanh nghiệp, năm 1998 đã tăng lên đến 26.021 doanh nghiệp. 1.2.2- Sự phát triển của khu vực kinh tế t nhân theo ngành nghề sản xuất kinh doanh Đa số các cơ sở kinh tế thuộc khu vực kinh tế t nhân đều tập trung vào lĩnh vực thơng mại, dịch vụ, kế đó mới đến sản xuất công nghiệp sau cùng là sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, xu thế trên vẫn đợc duy trì có chiều h- ớng tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Trong tổng số trên 2,2 triệu hộ cá thể, tiểu chủ đợc khảo sát thời kỳ 1997-1998 thì: lĩnh vực dịch vụ có trên 1,2 triệu cơ sở, lĩnh vực công nghệ xây dựng có tới 527 ngàn cơ sở cuối cùng là lĩnh vực nông nghiệp với khoảng 369 ngàn cơ sở. Xu hớng tập trung đầu t vào lĩnh vực thơng mại, dịch vụ của khu vực kinh tế t nhân không chỉ thể hiện về mặt số lợng, cơ cấu các loại hình doanh nghiệp, hộ cá thể, tiểu chủ, mà còn thể hiện qua cơ cấu vốn đầu t số lợng lao động sử dụng, doanh thu, nộp thuế, . Trong lĩnh vực sản xuất khu vực kinh tế t nhân chiếm tỷ trọng thấp, tiềm lực còn rất nhỏ bé, dễ bị tác động trớc sự cạnh tranh trong cơ chế thị trờng. 1.2.3- Sự phát triển của khu vực kinh tế t nhân theo vùng lãnh thổ. 7 Sự phát triển phân bố các doanh nghiệp của khu vực kinh tế t nhân diễn ra không đồng đều giữa các vùng trong cả nớc. Năm 1997, trong tổng số 25.002 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế t nhân thì 18.728 doanh nghiệp tập trung miền Nam, trong khi miền Bắc chỉ có 4.187 doanh nghiệp miền Trung có 2.087 doanh nghiệp. Những vùng có nhiều cơ sở kinh tế t nhân cũng là những vùng sử dụng nhiều lao động: trong tổng số 4.849.142 lao động (năm 1996) làm việc trong khu vực kinh tế t nhân thì Đông Nam Bộ chiếm 26%, Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 23%, Đồng bằng sông Hồng gần 20%, Duyên hải miền Trung trên 11%, khu Bốn cũ 11%, miền núi trung du Bắc Bộ gần 7%, Tây Nguyên gần 3%. 1.2.4- Những đặc điểm về vốn, lao động sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế t nhân + Kinh tế t bản t nhân - Về vốn sản xuất: trong 5 năm (1991-1996), vốn bình quân của loại hình doanh nghiệp t nhân tăng lên gấp 2 lần, công ty trách nhiệm hữu hạn có số vốn bình quân 2 tỷ đồng, công ty cổ phần có số lợng vốn bình quân cao gấp trên 60 lần vốn bình quân của công ty trách nhiệm hữu hạn 600 lần vốn bình quân của doanh nghiệp t nhân. - Về gía trị tài sản cố định: trong 3 loại hình doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế t nhân thì doanh nghiệp t nhân có giá trị tài sản cố định bình quân chung thấp nhất nhng có xu hớng tăng lên giữ ổn định mức 0,2 tỷ đồng; giá trị tài sản cố định bình quân của công ty trách nhiệm hữu hạn tăng không đều có xu hớng giảm; công ty cổ phần có bình quân chung giá trị tài sản cố định cao nhất đạt 16,9 tỷ đồng năm 1995. - Về lực lợng lao động: Số lợng lao động bình quân một doanh nghiệp t nhân là 8 lao động năm 1991 lên 19 lao động năm 1998, số lao động bình quân của một công ty trách nhiệm hữu hạn khoảng 47 lao động năm 1998, công ty cổ phần có quy mô lao động bình quân tăng gần gấp đôi từ 89 lao động năm 1991 lên 155 lao động năm 1996. - Về doanh thu: Năm 1991, bình quân doanh thu của một cơ sở thuộc khu vực kinh tế t nhân là 2.7 tỷ đồng, sau 5 năm doanh thu đạt 2,8 tỷ đồng trong đó doanh nghiệp t nhân công ty cổ phần đều có mức tăng cao hơn so với công ty trách nhiệm hữu hạn. - Về chỉ tiêu nộp ngân sách: Bình quân chung cả 3 loại hình doanh nghiệp trên là 0,12 tỷ đồng/ cơ sở năm 1991, sau 5 năm mức bình quân này giảm còn 0,07 tỷ đồng (năm 1996). Trong đó doanh nghiệp t bản t nhân có mức nộp ngân sách bình quân thấp nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn mặc dù có doanh thu giảm 8 mạnh nhng vẫn duy trì đợc mức nộp ngân sách, công ty cổ phần nộp ngân sách nhà nớc có mức bình quân cao nhng sau đó liên tục giảm. + Kinh tế cá thể, tiểu chủ - Vốn sản xuất kinh doanh khoảng 11 triệu đồng. - Sử dụng khoảng 3,3 lao động nông thôn 6,3 lao động thành phố. - Doanh thu hằng năm khoảng 18 triệu đồng. + Về hiệu quả sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế t nhân: doanh ngiệp t nhân là loại hình doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả nhất tiếp đó là công ty trách nhiệm hữu hạn sau cùng là công ty cổ phần. Còn xét theo ngành sản xuất thì các ngành có hiệu quả hơn cả vẫn là thơng nghiệp, sửa chữa công nghiệp chế biến; ngành nông- lâm nghiệp vẫn có hiệu quả thấp nhất. + Về tốc độ tăng trởng, phát triển của khu vực kinh tế t nhân: các loại hình kinh tế cá thể, tiểu chủ có tốc độ tăng về số lợng không đều, bình quân giai đoạn 1992-1997 tăng khoảng 13%/năm. Các loại hình kinh tế t bản t nhân có tốc độ tăng cao vào năm 1994 nhng các năm tiếp theo tốc độ tăng giảm dần, đạt bình quân khoảng 37%/năm. Khu vực kinh tế t nhân đợc đánh giá là có tốc độ phát triển khá nhanh cao hơn so với tốc độ phát triển của khu vực kinh tế nhà nớc, kinh tế tập thể, nhng kém hơn so với khu vực kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài. Nhờ có tốc độ tăng trởng phát triển nhanh nên khu vực kinh tế t nhân đã đóng góp ngày càng quan trọng vào GDP của nền kinh tế: từ 102.468 tỷ đồng năm 1995 lên 151.388 tỷ đồng vào năm1998. Tuy nhiên, điều đáng lu ý là tốc độ phát triển của khu vực kinh tế t nhân cũng nh toàn bộ nền kinh tế nớc ta có dấu hiệu chững lại vào năm 1997- sau một thời gian phát triển ngoạn mục. Cụ thể là, khu vực kinh tế cá thể đang có tốc độ tăng gdp gần 10% năm 1995 đã tụt xuống còn 5% năm 1998, kinh tế t bản t nhân tụt từ 9% năm 1995 xuống còn 1% năm 1998. Mặc dù vậy, những đóng góp to lón của khu vực kinh tế t nhân vào công cuộc đổi mới là rất to lớn, không thể phủ nhận đợc. 2.Đánh giá chung về thực trạng của thành phần kinh tế t nhân Việt Nam. 2.1-Những thành tựu đã đạt đợc. Thực hiện mục tiêu lớn nhất của Đảng Nhà nớc ta là lấy việc giải phóng sức sản xuất, động viên tối đa mọi nguồn lực bên trong bên ngoài cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu trong việc khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế các hình thái tổ chức kinh doanh, huy động sức mạnh tổng lực của nền kinh tế cho phát triển đất nớc, xây dựng nớc Việt Nam dân giầu, nớc 9 mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh .,thì chính sách khuyến khích phát triển kinh tế cá thể, tiểu chủ kinh tế t bản t nhân những năm qua đã góp phần thực hiện có kết quả mục tiêu đó. Nhìn tổng thể, sự hồi sinh phát triển khu vực kinh tế t nhân trong những năm đổi mới vừa qua đã mang lại nhiều kết quả kinh tế-xã hội to lớn mà nổi bật là: 2.1.1- Khơi dậy phát triển tiềm năng của một bộ phận lớn dân c tham gia vào công cuộc phát triển đất nớc, thúc đẩy tăng trởng kinh tế, tạo việc làm. + Huy động mọi nguồn vốn đầu t phát triển. Kinh tế cá thể, tiểu chủ tuy quy mô nhỏ nhng với số lợng cơ sở sản xuất kinh doanh lớn nên đã động viên đợc nhiều nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh từ 14.000 tỷ đồng năm 1992 đã tăng lên 26.500 tỷ đồng vào năm 1996. Các doanh nghiệp t bản t nhân đã huy động đợc lợng vốn vào kinh doanh là 20.665 tỷ đồng (tính đến hết năm 1996), chiếm khoảng 5% tổng số vốn đầu t phát triển của toàn xã hội 6,9% vốn kinh doanh của các ngành. Mặc dù trong những năm đổi mới vừa qua với chính sách mở cửa, kêu gọi đầu t nớc ngoài của Nhà nớc đã thu hút thêm nguồn FDI ngày một tăng nhng khu vực kinh tế t nhân trong nớc vẫn đóng góp lợng vốn đầu t rất đáng kể: 21% tổng lợng vốn đầu t toàn xã hội năm 1998 - là tỷ trọng không nhỏ. + Tạo việc làm, tận dụng lao động xã hội Các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế t nhân là lực lợng tham gia tích cực hiệu quả đối với việc giải quyết việc làm. Tính đến năm 1996 đã giải quyết việc làm cho 4.700.742 lao động, chiếm gần 70% lực lợng lao động xã hội trong khu vực sản xuất phi nông nghiệp. Xét góc độ giải quyết việc làm thì đây là khu vực có tỷ lệ thu hút lao động trên vốn đầu t cao nhất trong nền kinh tế, cụ thể là: kinh tế cá thể thu hút 165 lao động/1 tỷ đồng vốn; doanh nghiệp t bản t nhân thu hút 20 lao động/1 tỷ đồng vốn .Các doanh nghiệp t bản t nhân trong 5 năm 1991-1996 bình quân mỗi năm giải quyết thêm khoảng 70.020 việc làm. Tổng số lao động thuộc khu vực kinh tế t nhân chiếm 90,1% tổng số lao động toàn xã hội - đây thực sự là khu vực kinh tế có vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm cho lao động xã hội cả hiện tại trong tơng lai. + Đóng góp quan trọng trong GDP thúc đẩy tăng trởng nền kinh tế. Bên cạnh mục tiêu cơ bản là huy động tiềm năng về vốn giải quyết việc làm cho lao động xã hội, khu vực kinh tế t nhân còn đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm xã hội. Năm 1998 khu vực t nhân đóng góp 41,1% GDP, nếu cộng với 9,1% GDP của khối đầu t nớc ngoài , khu vực ngoài quốc doanh chiếm trên 50% GDP cả nớc. Nhờ vậy khu vực kinh tế t nhân đã góp phần quan trọng cùng với khu vực kinh tế nhà nớc đầu t nớc ngoài thúc đẩy nền kinh tế nớc ta đạt tốc độ tăng trởng cao 10 [...]... tại phát triển kinh tế t nhân trong nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam II -thực trạng của kinh tế t nhân trong quá trình hình thành phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa việt nam 1.Khảo sát tiến trình phát triển của kinh tế t nhân trong nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1.1-Thời kì trớc đổi mới 1.2-Thời kì đổi mới 1.2.1-Sự phát. .. phát triển về số lợng của các hình thức kinh tế thuộc khu vực kinh tế t nhân 1.2.2- Sự phát triển của khu vực kinh tế t nhân theo ngành nghề sản xuất kinh doanh 1.2.3- Sự phát triển của khu vực kinh tế t nhân theo vùng lãnh thổ 1.2.4- Những đặc điểm về vốn, lao động sản xuất kinh doanh của khu ực kinh tế t nhân 2.Đánh giá chung về thực trạng của thành phần kinh tế t nhân Việt Nam 2.1-Những thành. .. thế phát triển của kinh tế thế giới Tuy nhiên nền kinh tế nớc ta vẫn còn rất nhiều khó khăn yếu kém: trình độ phát triển nền kinh tế thị trờng nớc ta còn giai đoạn sơ khai; thị trờng dân tộc thống nhất đang trong quá trình hình thành nhng cha đông bộ; nhiều thành phần kinh tế tham gia thị trờng,sự hình thành thị trờng trong nớc gắn với mở rộng kinh tế đối ngoại, hội nhập vào thị trờng khu vực và. .. quan chủ quan đối với sự hình thành phát triển của khu vực kinh tế t nhân + Thiếu một sự phối hợp giữa kinh tế Nhà nớc với khu vực kinh tế t nhân trong một kế hoạch phát triển có bài bản tầm chiến lợc Trong kế hoạch phát triển của ngành, hầu nh không tính đến khu vực kinh tế t nhân tầm vĩ mô cha có sự phối hợp chặt chẽ phân công rõ ràng giữa ngành địa phơng trong việc quản lý khu vực kinh. .. trờng định hớng xã hội chủ nghĩa 1-Tạo môi trờng kinh doanh thuận lợi cho kinh tế t nhân phát triển 2-Thiết lập các định chế hỗ trợ phát triển kinh tế t nhân 3 -Phát triển những mối quan hệ hợp doanh giữa Nhà nớc t nhân, giữa t nhân trong ngoài nớc 4-Đổi mới cơ chế chính sách tài chính nhằm thúc đẩy sự hình thành phát triển của kinh tế t nhân 5- Tăng cờng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của. .. vực kinh tế t nhân phát triển phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc theo cơng lĩnh, chiến lợc đề ra 20 mục lục A-đặt vấn đề B-giải quyết vấn đề I-Những vấn đề lý luận về kinh tế t nhân 1.Quan niệm về kinh tế t nhân, đặc điểm của kinh tế t nhân 1.1-Quan niệm về kinh tế t nhân 1.2-Đặc điểm của kinh tế t nhân a Kinh tế cá thể tiểu chủ b Kinh tế t bản t nhân 2.Tính tất yếu khách quan của. .. tại của bản thân khu vực kinh tế t nhân Mặc dù vậy, thành tựu phát triển của khu vực kinh tế t nhân gắn liền với công cuộc đổi mới là to lớn rất có ý nghĩa, góp phần tạo tiền đề quan trọng cho bớc phát triển mới của đất nớc trớc thềm thế kỷ XXI thành tựu đáng ghi nhận của một chặng đờng phát triển những tồn tại cũng là tất yếu Cùng với quá trình hình thành hoàn thiện thể chế kinh tế thị. .. dậy phát triển tiềm năng của một bộ phận lớn dân c tham gia vào công cuộc phát triển đất nớc, thúc đẩy tăng trởng kinh tế, tạo việc làm 2.1.2 Thúc đẩy việc hình thành các chủ thể kinh tế đổi mới cơ chế quản ứy theo hớng thị trờng, tạo sự cạnh tranh trong nền kinh tế 2.1.3 Hình thành phát triển các chủ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế t nhân, góp phần xây dựng đội ngũ các nhà doanh nghiệp Việt. .. cần đợc xây dựng phát triển, để thực sự là bà đỡ hỗ trợ đắc lực cho khu vực kinh tế t nhân quá độ sang kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa III-Một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy kinh tế t nhân Việt Nam trong nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Về mặt lý luận cũng nh thực tiễn, muốn tăng trởng kinh tể phơng án tốt nhất là tăng cả quy mô sản xuất kinh doanh năng suất lao... nhân vào đầu t phát triển, bằng một số giải pháp cơ bản, nh sau: 1-Tạo môi trờng kinh doanh thuận lợi cho kinh tế t nhân phát triển Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quan điểm, đờng lối, chủ trơng, chính sách của Đảng, Nhà nớc về phát triển kinh tế t nhân Trong chiến lợc, quy hoạch phát triển nền kinh tế quốc dân, cũng nh từng ngành, từng địa phơng cần xác định rõ hớng phát triển của các thành phần kinh . kinh tế t nhân trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa ở việt nam. 1.Khảo sát tiến trình phát triển của kinh. tại và phát triển kinh tế t nhân trong nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang trong thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam, Thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam, Thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Từ khóa liên quan