0

VAI TRÒ CỦA TÍCH LUỸ TƯ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA.doc

30 26,712 82
  • VAI TRÒ CỦA TÍCH LUỸ TƯ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA.doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2012, 17:38

VAI TRÒ CỦA TÍCH LUỸ TƯ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Mục lụcPhần I: Lời mở đầu. ------------------------------------------------------------trang 3 Phần II: Nội dung.---------------------------------------------------------------------5Chơng 1: Một số lý luận về tích luỹ t bản.1.1 Thế nào là tích luỹ.1.1.1 Các khái niệm có liên quan.---------------------------------------------------51.1.2 Thực chất của tích luỹ t bản.-------------------------------------------------61.1.3 Động cơ của tích luỹ t bản.---------------------------------------------------81.1.4 Các nhân tố ảnh hởng tới quy mô của tích luỹ t bản.------------------101.2 Các quy luật của tích lũy t bản.1.2.1 Sự giảm bớt tơng đối bộ phận t bản khả biến trong tiến trình tích luỹvà tích tụ đi kèm theo tiến trình đó --------------------------------121.2.2 Việc sản xuất ngày càng nhiều nhân khẩu thừa tơng đối.--------------141.2.3 Lợng cầu về sức lao động tăng cùng với tích luỹ t bản trong điều kiện kết cấu của t bản không đổi.-----------------------------------15Chơng 2: Vai trò của tích luỹ t bản trong quá trình hình thành phát triển kinh tế t bản chủ nghĩa.2.1 Tích luỹ nguyên thuỷ t bản.2.1.1 Tích luỹ ban đầu điểm xuất phát của phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa.---------------------------------------------------------------172.1.2 Nội dung, đặc điểm của thời kì tích luỹ nguyên thuỷ.--------------------192.2. Tích luỹ t bản trong thời kì chủ nghĩa t bản hiện đại.2.2.1 Thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển.-------------------------------------232.2.2 Xã hội hoá nền sản xuất ngày càng cao.------------------------------------242.2.3 Xu hớng lịch sử của tích luỹ t bản.----------------------------------------25Chơng 3: ý nghĩa của việc nghiên cứu tích luỹ t bản.3.1 ý nghĩa về mặt lí luận.------------------------------------------------------273.2 ý nghĩa thực tiễn của tích luỹ đối với phát triển kinh tế ở nớc ta.---28Phần III: Kết luận.----------------------------------------------------------------30Trang1 phần I:Lời mở đầu Nhìn lại các năm đã qua gần đây nhất của Việt Nam là năm 2001. So với trớc đổi mới chúng ta đã thu đợc một số thành tựu nhng so với thế thì chúng ta thấy đợc gì. Đó là nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế. Đây cũng là thách thức đặt ra trớc mắt nớc ta yêu cầu phải giải quyết về lâu dài. Nớc ta là nớc có bình quân thu nhập thuộc vào hàng thấp của thế giới. Câu hỏi đặt ra bây giờ không còn là "tại sao chúng ta nghèo" mà là "làm thế nào để nớc ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển này". Để trả lời câu hỏi này chúng ta đi nghiên cứu các yếu tố dẫn tới thàng công về kinh tế của các quốc gia trên thế giới nói chung Việt Nam nói riêng. Có nhà kinh tế học đã nói 3 yếu tố quyết định thành công của mỗi doanh nghiệp mỗi tổng công ty hay trên hết là của mỗi quốc gia là các yếu tố sau: con ng-ời,vốn hay t bản,thời cơ. Thiếu một trong 3 yếu tố này thì không thể dẫn tới thành công đợc. Ví dụ nh nếu con ngời tài giỏi, thời cơ tốt nhng thiếu tiền để đầu t cơ sở hạ tầng, để tiến hành sản xuất thì con ngời đó sẽ cũng không làm đ-ợc gì cơ hội tốt sẽ bị bỏ qua. Việt Nam chúng ta đang rơi vào tình trạng này. Việc thiếu vốn đẩu t do nhiều lí do khiến cho đất nớc ta cứ luần quẩn mãi trong vòng nghèo đói. Một trong những lí do đó là do chính sách của chúng ta còn nhiều bất cập thủ tục rờm rà. Salmýon cho rằng cần phải có cú huých từ bên ngoài vào để phá vỡ vòng luẩn quẩn này nhng điều quan trọng trên hết phải biết phát huy các nguồn nội lực của nền kinh tế. Cụ thể là chúng ta phải biết phát huy tận dụng vốn trong nớc sao cho chúng không ngừng phát triển. Vấn đề này ta tạm gọi là tính luỹ vốn hay ở các nớc TBCN gọi là tĩnh luỹ t bản. Để hiểu dợc tích luỹ vốn trớc hết chúng ta cần hiểu tích luỹ t bản, nó làm sáng tỏ Trang2bản chất của vấn đề nghiên cứu qua đó đa lại những giải pháp biện phápcho tình trạng vốn của nớc ta hiện nay.Qúa trình ra đời lớn mạnh của CNTB gắn liền với các quá trình tích luỹ t bản, từ tích luỹ t bản nguyên thuỷ cho tới ngày nay. Tích luỹ t bảnvai trò to lớn trong quá trình phát triển kinh tế t bản chủ nghĩa. ở đề án lần này em xin phép đi nghiên cứu một số mặt của tích luỹ t bản qua đó thấy đợc vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế của CNTB rút ra đợc ý nghĩa về mặt lí luận cũng nh ý nghĩa về mặt thực tiễn của vấn đề nghiên cứu để có thể áp dụng vào Việt Nam. Bài viết lần đầu còn nhiều thiếu sót em mong thầy giáo giúp đỡ em để vấn đề nghiên cứu này đợc sáng tỏ hơn. Em mong qua đề án lần này sẽ trang bị cho em thêm những kiến thức về kinh tế chính trị xã hội. Em xin thành cảm ơn thầy đã giúp em hoàn thành đề án lần này.Trang3Phần II:Nội DungChơng 1 : mộT Số Lí LUậN Về TíCH Luỹ BảN1.1 Thế nào là tích luỹ t bản 1.1.1Các khái niệm có liên quan 1.1.1.1 Khái niện t bảnCác nhà kinh tế học thờng nói rằng, mọi công cụ lao đông, mọi t liệu sản xuất đều là t bản. Định nghĩa nh vậy nhằm mục đích che dấu thực chất việc nhà t bản bóc lột công nhân làm thuê, t bản tồn tại vĩnh viễn, không thay đổi của hết thảy mọi hình thái xã hội.Thực ra bản thân t liệu sản xuất không phải là t bản, nó chỉ là điều kiện cần thiết của sản xuất trong bất cứ xã hội nào. T liệu sản xuất chỉ trở thành t bản khi nó trở thành tài sản của nhà t bản, đợc dùng để bóc lột lao dộng làm thuê. Khi chế độ t bản bị xoá bỏ thì t liệu sản xuất không còn là t bản nữa. Nh vậy, t bản không phải là một quan hệ sản xuất xã hội nhất định giữa ngời ngời trong quá trình sản xuất, nó có tính lịch sử. Qua nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng d ta có thể định nghĩa: "Tbản là giá trị đem lại giá trị thặng d bằng cách bóc lột công nhân làm thuê". T bản thể hiện quan hệ sản xuất giữa giai cấp t sản vô sản trong đó các nhà t bản là ngời sở hữu t liệu sản xuất bóc lột công nhân làm thuê -ngời tạo ra giá trị thặng d cho họ. Quan hệ sản xuất này cũng giống các quan hệ sản xuất khác của xã hội t bản đã bị vật hoá. 1.1.1.2 Khái niệm tích luỹ t bản Tích luỹ t bản là biến một phần giá trị thặng d thành t bản phụ thêm (t bản mới).Trang4 Muốn mở rộng sản xuất nhà t bản không thể tiêu dùng hết giá trị thặng d mà chia thành 2 phần :một phần tích luỹ để mở rộng sản xuất, một phần để tiêu dùng cá nhân gia đình nhà t bản. Ta sẽ làm sáng tỏ hơn về khái niệm tích luỹ sau khi đi nghiên cứu các vấn đề sau. 1.1.2 Thực chất của tĩch luỹ t bản 1.1.2.1 Tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng Dù hình thái xã hội của quá trình sản xuất là nh thế nào đi nữa, thì bao giờ đó cũng phải có tính chất liên tục hay cứ từng chu kì một, phải không ngừng trải qua cũng những giai đoạn ấy. Xã hội không thể ngừng tiêu dùng, thì xã hội cũng không thể ngừng sản xuất. Vì vậy xét trong mối liên hệkhông ngừng trong tiến trình không ngừng của nó, mọi quá trình sản xuất xã hội đồng thời cũng là quá trình tái sản xuất. Nhng điều kiện của sản xuất đồng thời cũng là những điều kiện của tái sản xuất. Không một xã hội nào có thể sản xuất không ngừng tức là tái sản xuất, mà lại không liên tục chuyển hoá lại một phần sản phẩm nhát đinh củathành t liệu sản xuất, hay thành những yếu tố của quá trình sản xuất mới. Nếu sản xuất mang hình thái TBCN thì tái sản xuất cũng mang hình thái đó. Qúa trình lao động trong phơng thức sản xuất TBCN chỉ là một phơng tiện cho quá trình tăng thêm giá trị, thì tái sản xuất cũng vậy nó cũng chỉ là một phơng tiện để tái sản ra giá trị ứng trớc với t cách là t bản , tức là với t cách là giá trị tự tăng thêm giá trị. Một ngời nào đó sở dĩ mang cái mặt lạ kinh tế đặc trng của nhà t bản thì đó chỉ là vì tiền của anh ta không ngừng hoạt động với t cách là t bản. giá trị thặng d anh ta thu đuợc mang hình thức một thu nhập do t bản đẻ ra. Nếu nh thu nhập đó chỉ đợc dùng làm quĩ tiêu dùng cho nhà t bản, hay nếu nh nó cũng đợc tiêu dùng theo từng chu kì giống nh ngời ta đã kiếm đợc nó thì trong những điều kiện khác không thay đổi, sẽ chỉ diến ra có tái sản xuất giản đơn thôi.Trang5 Tái sản xuất là quá trình sản xuất đợc lắp đi lắp lại không ngừng với qui mô năm sau lớn hơn năm trớc. Muốn tái sản xuất mở rộng nhà t bản phải mua thêm t liệu sản xuất, thuê thêm công nhân do đó giá trị thặng d tích luỹ đợc phải chia làm hai phần: Một phần để thuê thêm công nhân, một phần để mua thêm t liệu sản xuất.Tái sản xuất giản đơn không phải là hình thái điển hình của CNTB. Hình thức tiến hành của CNTB là tái sản xuất mở rộng. Tái sản xuất ra của cải vật chất, quan hệ sản xuất, sức lao động của con ngời, môi trờng sống của con ngời. 1.1.2.2 Tích luỹ t bản là tái sản xuất ra t bản với quy mô ngày càng mở rộng (t bản hóa giá trị thặng d).Thực chất của tích luỹ t bản là t bản hoá giá trị thặng d. Xét một cách cụ thể, tích luỹ t bản là tái sản xuất ra t bản với quy mô ngày càng mở rộng.ở đây chúng ta không xét giá trị thặng d tơng ứng với nó là sản phẩm thặng d, chỉ với t cách là quỹ tiêu dùng cá nhân của nhà t bản mà chúng ta xét nó với t cách là quỹ tích luỹ. Thật ra giá trị thặng d không phải là quỹ tiêu dùng cũng không phải chỉ là quỹ tích luỹ, mà là cả hai. Một phần giá trị thặng d đ-ợc nhà t bản tiêu dùng với t cách là thu nhập còn phần khác thì đợc nhà t bản dùng làm t bản, hay đợc tích luỹ lại.Muốn tích luỹ, cần phải biến một phần sản phẩm thặng d thành t bản. Nhng nếu không phải là có phép lạ thì ngời ta chỉ có thể biến thành t bản những vật nào dùng đợc vào quá trình lao động tức là những t liệu sản xuất, sau đó là những vật phẩm có thể nuôi sống công nhân, tức là những t liệu sinh hoạt. Do đó, một phần lao động thặng d hàng năm phải dùng để sản xuất thêm một số t liệu sản xuất t liệu sinh hoạt ngoài số cần thiết để hoàn lại t bản đã ứng ra. Nói tóm lại, sở dĩ giá trị thặng d có thể biến thành t bản là chỉ vì sản phẩm thặng d - mà giá trị của nó là giá trị thặng d-đã bao gồm các yếu tố vật thể của một t bản mới rồi.Trang6Nghiên cứu tích luỹ tái sản xuất mở rộng t bản ta có thể rút ra hai kết luận vạnh rõ hơn bản chất của quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa: +Nguồn gốc duy nhất của t bản tích luỹ là giá trị thặng d t bản tích luỹ chiếm một tỷ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ t bản. C.MAC nói rằng: t bản ứng trớc chỉ là giọt nớc trong dòng sông tích luỹ mà thôi +Qúa trình tích luỹ đã làm cho quyền sở hữu trong nền sản xuất hàng hoá biến thành quyền chiếm đoạt t bản chủ nghĩa. Việc trao đổi giữa ngời lao động nhà t bản dẫn đến kết quả là nhà t bản chẳng những chiếm một phần lao động của ngời công nhân, mà còn là ngời sở hữu hợp pháp lao động không công đó. Nh vậy đã có sự thay đổi căn bản trong quan hệ sở hữu. Nhng sự vi phạm đó không vi phạm qui luật giá trị. 1.1.3 Động cơ của tích luỹ t bản 1.1.3.1 Tích luỹ t bản là quy luật kinh tếbản của chủ nghĩa t bản Với một khối lợng giá trị thặng d nhất định, một trong hai phần (tích luỹ, tiêu dùng ) đó càng lớn thì phần kia càng nhỏ. Nếu những điều kiện khác không thay đổi thì tỉ lệ phân chia đó quyết định đại lợng tích luỹ. Nhng kẻ thực hiện s phân chia đó là ngời sở hữu giá trị thặng d, tức là nhà t bản. Nh vậy, nó là một hành vi phụ thuộc vào ý chí của nhà t bản. Về cái phần của món cống vật đó do hắn thu đợc đợc hắn đem tích tuỹ, thì ngời ta nói rằng nhà t bản đã tiết kiệm phần đó, bởi vì hắn không ăn tiêu nó đi, nghĩa là hắn làm cái chức năng của hắn là nhà t bản, cụ thể là chức năng làm giàu.Chỉ chừng nào nhà t bản là t bản nhân cách hoá, thì nhà t bản mới có một giá trị lịch sử mới có cái quyền lịch sử đợc tồn tại chỉ trong chừng mực ấy tính tất yếu nhất thời của bản thân hắn mới đợc bao hàm trong tính yếu nhất thời của phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa. Nhng trong chừng mực ấy thì động cơ của nhà t bản không phải là giá trị sử dụng hởng thụ mà là giá trị trao đổi việc làm tăng thêm giá trị trao đổi. Là một kẻ cuồng tín việc làm Trang7tăng thêm giá trị, nhà t bản thẳng tay cỡng bức loài ngời sản xuất để sản xuất, do đó hắn cỡng bức họ phải phát triển những lực lợng sản xuất xã hội tạo ra những điều kiện sản xuất vật chất, mà chỉ một mình những điều kiện này mới có thể hình thành cái cơ sở hiện thực của một hình thái xã hội cao hơn, một hình thái xã hội mà nguyên tắc cơ bản là mọi cá nhân đều đợc phát triển đầy đủ tự do. Nhà t bản chỉ đáng kính trọng chừng nào hắn còn là sự hiện thân của tbản. Với t cách này, hắn chia sẻ sự say mê tuyệt đối muốn làm giàu với kẻ tích luỹ của cải. Những cái mà ngời này chỉ là một thói cá nhân, thì đối với nhà t bản nó lại là tác động của một bộ máy xã hội trong đó nhà t bản chỉ là một chiếc bánh xe. Ngoài ra, sự phát triển của nền sản xuất t bản chủ nghĩa làm cho sự tăng thêm không ngừng cuả một số t bản bỏ vào một xí nghiệp, công nghiệp trở thành một sự tất yếu, cạnh tranh làm cho những quy luật bên trong của phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa trở thành những quy luật bên ngoài có tính chất cỡng chế đối với mỗi nhà t bản cá biệt. Cạnh tranh buộc nhà t bản không ngừng mở rộng t bản để giữ đợc t bản, hắn chỉ có thể mở rộng t bản cuả mình bằng cách tích luỹ ngày càng nhiều hơn mà thôi. 1.1.4 Các nhân tố ảnh hởng tới qui mô của tích luỹ t bản Với một khối lợng giá trị thặng d nhất định thì qui mô của tích luỹ phụ thuộc vào tỉ lệ phân chia khối lợng giá trị thặng d đó thành quỹ tiêu dùng của nhà t bản. Nếu tỉ lệ phân chia đó đã có sẵn thì rõ ràng đại lợng của t bản tích luỹ sẽ do đại lợng tuyệt đối của giá trị thặng d quyết định. D o đó những nhân tố quyết định quy mô của tích luỹ chính là những nhân tố quyết định quy mô của gía trị thặng d. Những nhân tố đó là : 1.1.4.1 Mức độ bóc lột sức lao động Nâng cao mức độ bóc lột sức lao động bằng cách cắt xén vào tiền công. Khi nghiên cứu sự sản xuất ra giá trị thặng d, C.MAC giả định rằng s trao đỏi giữa công nhân nhà t bản là sự trao đổi ngang giá. Nhng trong thực tế, công Trang8nhân bị nhà t sản chiếm đoạt một phần lao động tất yếu, bị cắt xén một phần tiền công. Việc cắt xén tiền công giữ vai trò quan trọng trong quá trình tích luỹ t bản.Nâng cao mức độ bóc lột bằng cách tăng cờng độ lao động kéo dài ngày lao động. Việc tăng cờng độ lao động kéo dài ngày lao động rõ ràng làm tăng thêm giá trị thặng d, do đó làm tăng bộ phận giá trị thặng d đợc t bản hoá tức là làm tăng tích luỹ.Anhr hởng này còn thể hiện ở chỗ số lợng lao động tăng thêm mà nhà t bản chiếm không do tăng cờng độ lao động kéo dài ngày lao động không đòi hỏi phải tăng thêm t bản một cách tơng ứng (không đòi hỏi phải tăng thêm số lơng công nhân, tăng thêm máy móc thiết bị, mà hầu nh chỉ cần tăng thêm s hao phí nguyên liệu ) 1.1.4.2 Trình độ năng suất lao động V iệc nâng cao năng suất lao động làm tăng thêm giá trị thặng d, do đó tăng thêm bộ phận giá trị thặng d đợc t bản hóa. Song vấn đề ở đây là tích luỹ không chỉ đợc quyết định bởi khối lợng giá trị thặng d, mà còn bởi khối lợng t liệu sản xuất t liệu tiêu dùng do khối lợng giá trị thặng d có thể chuyển hoá thành. Nh vậy, năng suất lao động tăng sẽ làm tăng thêm những yếu tố vật chất để biến giá trị thặng d thành t bản mới. Do đó làm tăng quy mô của tích luỹ.Năng suất lao động cao thì lao động sống sử dụng đợc nhiều lao đọng quá khứ hơn, lao động quá khứ đó lại tái hiện dới hình thái có ích mới, chúng làm chức năng t bản để sản xuất ra t bản càng nhiều, do đó mà quy mô của t bản tích luỹ càng lớn. Nh vậy, năng suất lao động là nhân tố quan trọng quyết định quy mô của tích luỹ. 1.1.4.3 Sự chênh lệch ngày càng tăng giữa t bản sử dụng t bản tiêu dùngT bản tăng lên thì sự chênh lệch giữa t bản đợc sử dụng t bản đã tiêu dùng cũng tăng lên. Nói một cách khác: khối lợng giá trị khối lợng vật thể Trang9của những t liệu lao động nh nhà xởng, máy móc, ống tiêu nớc, súc vật cày kéo, các thứ khí tài cúng tăng lên; những thứ đó, trong một thời kì dài hay ngắn, những quá trình sản xuất thờng xuyên lắp đi lắp lại, đều hoạt động với quy mô của chúng hay đợc dùng để đạt tới một hiệu quả có ích nhát định, nhng lại chỉ hao mòn dần dần, do đó chỉ mất giá trị từng phần một, nghĩa là chỉ chuyển giá trị ấy từng phần một vào sản phẩm mà thôi. Vì các t liệu lao động đợc dùng làm những cái tạo ra sản phẩm nhng lại không nhập thêm giá trị vào sản phẩm, nghĩa là vì chúng đợc sử dụng toàn bộ nhng chỉ bị tiêu dùng từng phần thôi, cho nên nh đã nhắc trên kia, các t liệu đó phục vụ không công giống nh các lực lợng thiên nhiên: nớc, hơi nớc, không khí, điện . nhng sự phục vụ không công đó của lao động quá khứ, đợc lao động sống nắm lấy làm sống lại, đang đợc tích luỹ lại cùng với quy mô ngày càng tăng của tích luỹLực lợng sản xuất xã hội càng phát triển, máy móc càng hiện đại, phần giá trị của nó chuỷen vào sản phẩm trong từng thời gian càng ít, thì sự chênh lệch giữa t bản sử dụng t bản bị tiêu dùng càng lớn. Do đó, t bản lợi dụng đợc những thành tựu của lao động quá khứ càng nhiều. 1.1.4.4 Quy mô của t bản ứng trớcVới trình độ bóc lột không đổi thì khối lợng giá trị thặng d sẽ do khối l-ợng công nhân bị bóc lột quyết định. Do đó, quy mô của t bản ứng trớc, nhất là bộ phận t bản khả biến càng lớn, thì giá trị thặng d bóc lột đợc quy mô tích luỹ cũng càng lớn.1.2Các quy luật cuả tích luỹ t bản 1.2.1 Lợng cầu về sức lao động tăng cùng với tích luỹ t bản trong điều kiện kết cấu của t bản không đổi. 1.2.1.1Sự tăng lên của lợng cầu về sức lao động T bản tăng lên thì cũng tăng thêm bộ phận khả biến của nó hay bộ phận đợc biến thành sức lao động. Gỉa dụ rằng, cùng với những điều kiện khác không Trang10[...]... nớc ta hiện nay.Qúa trình ra đời lớn mạnh của CNTB gắn liền với các quá trình tích luỹ t bản, từ tích luỹ t bản nguyên thuỷ cho tới ngày nay. Tích luỹ t bảnvai trò to lớn trong quá trình phát triển kinh tế t bản chủ nghĩa. ở đề án lần này em xin phép đi nghiên cứu một số mặt của tích luỹ t bản qua đó thấy đợc vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế của CNTB và rút ra đợc ý nghĩa... 1.2.1.1Sự tăng lên của lợng cầu về sức lao động T bản tăng lên thì cũng tăng thêm bộ phận khả biến của nó hay bộ phận đợc biến thành sức lao động. Gỉa dụ rằng, cùng với những điều kiện khác không Trang10 CHƯƠNG 2: VAI TRò CủA TíCH Luỹ t bản trong quá trình Hình thành phát triển kinh tế TBCN2.1 Tích luỹ nguyên thuỷ t bản 2.1. 1Tích luỹ ban đầu, điểm xuất phát của phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa... thể nói tích luỹ t bản là ngời bạn đồng hành của chủ nghĩa t bản, nó giúp thai nghén ra chủ nghĩa t bản rồi nó lại thúc đẩy chủ nghĩa t bản phát triển cũng chính nó sẽ làm cho quá trình chủ nghĩa t bản bị diẹt vong đợc đẩy nhanh. xà hội bớc sang một phơng thức sản xuất khác cao hơn, ph-ơng thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa thì tích luỹ t bản sẽ mang một hình thái mới. Tích luỹ t bản không... 2.1.1.1 Tích luý nguyên thuỷ t bản, đòn bẩy đẩy nhanh s ra đời của hai điều kiện Gỉa định rằng trớc tích luỹ t bản chủ nghĩa đà có một sự tích luỹ "ban đầu" -một tích luỹ không phải là kết quả của phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa, mà là xuất phát điểm của nó. Trong khoa kinh tế chính trị, sự tích lũy ban đầu này đóng một vai trò cũng gần giống nh vai trò của tội tổ tông trong thần học. Và. .. ít những kẻ tiếm đoạt.Chơng 3 ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. 3.1 ý nghÜa vỊ mỈt lý ln TÝch l t bản một với vai trò xuất phát điểm của chủ nghĩa t bản gọi là tích luỹ nguyên thuỷ t bản với vai trò là đòn bẩy cho sự phát triển quy mô của chủ nghĩa t bản hiện nay. Chúng ta đà đi tìm hiểu cả hai loại tích luỹ t bản trên, đà hiểu đợc thực chất của tích luỹ t bản. Tất cả những điều trên trang bị cho... đắn. Vai trò của tích luỹ t bản thì ta không thể phủ nhận đợc. Nó thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển, xà hội hoá nền sản xuất. Nó tạo tiền đề ra đời chủ nghĩa t bản rồi lại phủ định chủ nghĩa t bản tạo tiền đề cho phơng thức sản xuất tiến bộ của xà hội loài ngời đó là chủ nghĩa xà hội. khi chủ nghĩa xà hội ra đời thì tích luỹ vẫn còn đầy đủ vai trò của khi đó nó đợc gọi là tích luỹ. .. kÕt ln vạnh rõ hơn bản chất của quan hệ sản xuất t b¶n chđ nghÜa: +Ngn gèc duy nhÊt cđa t bản tích luỹ là giá trị thặng d t bản tích luỹ chiếm một tỷ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ t bản. C.MAC nói rằng: t bản ứng trớc chỉ là giọt nớc trong dòng sông tích luỹ mà thôi +Qúa trình tích luỹ đà làm cho quyền sở hữu trong nền sản xuất hàng hoá biến thành quyền chiếm đoạt t bản chủ nghĩa. Việc trao... hiện với quy mô mở rộng. 1.2.2 Sự giảm bớt tơng đối bộ phận t bản khả biến trong tiến trình tích luỹ tích tụ đi kèm theo tiến trình đóMột khi đà có những có những cơ sở chung của chế độ t bản chủ nghĩa, thì trong tiến trình tích luỹnhất định sẽ đến lúc sự phát triển của năng suất lao động xà hội trở thành đòn bẩy mạnh nhất của tích luỹ. Năng suất lao động tăng thể hiện ở việc giảm bớt khối lợng... lợng của nhân tố chủ quan của quá trình lao động so với các nhân tố khách quan của quá trình đó. Sự thay đổi đó của kết cấu kĩ thuật của t bản, s tăng lên của khối lợng t liệu sản xuất so với khối lợng sức lao động đang làm cho các t liệu sản xuất đó sống lại, lại phản ánh trở lại vào trong kết cấu giá trị của t bản, vào trong việc tăng thêm bộ phận bất biến của giá trị t bản, bằng cách lấy vào... phẩm của chủ nghĩa t bản. Nó còn tồn tại trong các phơng thức sản xuất xà hội khác mà chỉ khác nhau về tên gọi mà thôi. Ngày nay vấn đề tích luỹ sử dụng vốn có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định thành công về mặt kinh tế của các nớc trên thế giới nói chung Việt Nam nói riêng. Hiểu về tích luỹ t bản sẽ giúp ta có quyêt định đúng ®¾n trong viƯc tÝch l vèn ë ViƯt Nam, thóc đẩy kinh tế . 2 :VAI TRò CủA TíCH Luỹ t bảntrong quá trình Hình thành và phát triển kinh tế TBCN2.1 Tích luỹ nguyên thuỷ t bản 2.1. 1Tích luỹ ban đầu, điểm xuất phát của. hình thành và phát triển kinh tế t bản chủ nghĩa. 2.1 Tích luỹ nguyên thuỷ t bản. 2.1.1 Tích luỹ ban đầu điểm xuất phát của phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa. ---------------------------------------------------------------172.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: VAI TRÒ CỦA TÍCH LUỸ TƯ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA.doc, VAI TRÒ CỦA TÍCH LUỸ TƯ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA.doc, VAI TRÒ CỦA TÍCH LUỸ TƯ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA.doc, Thế nào là tích luỹ t bản, Tích luỹ nguyên thuỷ t bản, Tích lũy t bản trong thời kỳ CNTB hiện đại., ý nghÜa vỊ mỈt lý ln, ý nghÜa thùc tiÔn

Từ khóa liên quan