0

LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THƠ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN

235 1,623 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2014, 18:56

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO  THUYẾT TRÒ CHƠI MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THƠ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI Chuyên ngành: luận văn học Mã số : 62.22.32.01 LUẬN ÁN TIẾN NGỮ VĂN HÀ NỘI - 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong luận án là trung thực, đảm bảo độ chuẩn xác cao nhất. Các tài liệu tham khảo, trích dẫn có xuất xứ rõ ràng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về công trình nghiên cứu của mình. Tác giả luận án MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. do chọn đề tài 1 2. Lịch sử vấn đề 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 23 4. Đối tượng, phạm vi tư liệu nghiên cứu 24 5. Phương pháp nghiên cứu 26 6. Đóng góp mới của luận án 26 7. Cấu trúc nội dung của luận án 27 Chương 1: TRÒ CHƠI-LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRÊN TIẾN TRÌNH VẬN ĐỘNG 28 1.1 Khái niệm niệm trò chơi trong diễn ngôn tư tưởng nghệ thuật 30 tiền hiện đại chủ nghĩa 30 1.1.1. Trò chơi trong hệ hình văn hóa cổ đại phương Tây 30 1.1.2. Trò chơi trong hệ hình chủ nghĩa lãng mạn 35 1.2. Trò chơi trong diễn ngôn tư tưởng nghệ thuật hiện đại chủ nghĩa (modernism) 42 1.3. Trò chơi trong dòng mạch tư tưởng nghệ thuật hậu hiện đại 55 1.3.1. Khúc ngoặt ngôn ngữ 57 1.3.2. Khúc ngoặt diễn giải/thông diễn 60 1.3.3. Khúc ngoặt chính trị văn hóa (cultural politics) 64 Chương 2: TRÒ CHƠI NHƯ MỘT KHUYNH HƯỚNG TRONG THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI 83 2.1. Sự tương đồng giữa trò chơi thơ ca 83 2.2. Khuynh hướng trò chơi trong thơ Việt Nam đương đại – Cơ sở xác lập khái niệm điều kiện hình thành 94 2.2.1. Cơ sở xác lập khái niệm 94 2.2.2. Môi trường sinh thái văn hóa sự hình thành khuynh hướng trò chơi trong thơ Việt đương đại 102 2.2.2.1. Xu hướng trò chơi hóa đời sống 103 2.2.2.2. Xu hướng đa phương hóa sân chơi văn hóa 111 2.2.2.3. Sự hình thành khuynh hướng trò chơi trong thơ Việt Nam đương đại 117 Chương 3: MỘT SỐ MÔ HÌNH TRÒ CHƠI TRONG THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI 136 3.1. Trần Dần những biến hóa trên mô thức đồng dao. 139 3.2. Lê Đạt sự kiến tạo thi pháp trên mô thức câu đố. 157 3.3. Nói vè chế nhại - trò chơi carnival trong thơ đương đại. 175 KẾT LUẬN 192 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 196 TÀI LIỆU THAM KHẢO 197 PHỤ LỤC 217 1 MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài 1.1. Trò chơi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống con người. Johan Huizinga, sử gia người Hà Lan, trong công trình kinh điển khảo cứu về trò chơi, Homo Ludens, đã nhận định: “[nền văn minh nhân loại] đã nảy sinh trong trò chơi, như là trò chơi chưa bao giờ rời bỏ nó” [253; tr.173]. Trò chơi, theo đó, không đơn thuần là một hoạt động cơ bản của con người; nó xuyên thấm vào tất cả các hoạt động khác, trở thành nguyên mẫu của các mô hình tổ chức đời sống, các hình thái ý thức, đi vào trong tư duy của con người như một hệ hình để suy nghĩ, nhận thức về thế giới về chính mình. Trò chơi xuất hiện từ rất sớm, với tần số ngày càng cao trong các diễn ngôn triết học, nhân chủng học, tâm học, mỹ học, văn học… Ở các diễn ngôn này, trò chơi vừa là một hoạt động thực tiễn, là đối tượng nhận thức, nghiên cứu của những lĩnh vực nói trên, vừa là một khái niệm để từ đó, con người mở rộng suy tưởng về những bình diện khác, chiều kích khác của văn hóa, xã hội, nhân sinh. Tập hợp các diễn ngôn về trò chơi này hình thành nên cái được gọi là “lý thuyết trò chơi” mà bảng phả hệ của nó, theo tổng thuật của Gordon E. Slethaug trong cuốn Encyclopedia of Contemporary Literary Theory (Bách khoa toàn thư thuyết văn chương đương đại), được bắt đầu từ triết học cổ đại Hy Lạp, kéo dài qua nhiều thời đại đặc biệt phát triển ở thời kỳ hiện đại/hậu hiện đại. thuyết trò chơi quy tụ những triết gia, học giả có ảnh hưởng nhất của thế giới hiện đại/hậu hiện đại, từ Nietzsche, Freud, Huizinga, Bakhtin, Gadamer, Derrida, Foucault, Kristeva, Lacan…[267; tr.145-9] Sự có mặt của trò chơi trong hệ thống tư tưởng của các tác gia quan trọng này cho thấy bản chất, ý nghĩa, chức năng của trò chơi ngày càng được nhận thức sâu sắc, phức tạp hơn. Trò chơi dường như trở thành một khái niệm mở, không thể có định nghĩa cuối cùng, có khả năng phản ánh sống động hình ảnh của thế giới cũng như những cơ chế vận hành tinh vi của đời sống. Bảng phả hệ các diễn ngôn về trò chơi mặc dù có bề dày lịch sử tầm quan trọng như thế song hầu như chưa được giới thiệu nghiên cứu một cách hệ thống ở Việt Nam. Luận án của chúng tôi trước hết là nỗ lực nhằm đáp ứng đòi hỏi cấp 2 thiết của khoa học nhân văn hiện nay: tiếp cận, chiếm lĩnh, vận dụng những kiến giải, những thuyết mới, cập nhật hiện đại nhằm đa dạng hóa, đổi mới hệ hình tư duy nghiên cứu. 1.2. Luận án của chúng tôi có tên thuyết trò chơi một số hiện tượng thơ Việt Nam đương đại. Với tên gọi như vậy, hẳn độc giả sẽ suy luận được phần nào công việc mà chúng tôi muốn thực hiện trong luận án này: biện giải về mối quan hệ giữa trò chơi thơ ca hiện đại. Trên thực tế, giữa thơ ca nói riêng, văn học nói chung trò chơi có sự tương đồng, gần gũi đến mức một cách ví von “thơ ca/văn chương là trò chơi” dường như không còn gây ngạc nhiên, băn khoăn nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi cách nói trên trở thành sáo ngữ thì cũng không thể chắc chắn chúng ta đã ý thức được sâu sắc những bình diện tương hợp giữa trò chơi thơ ca. Luận án của chúng tôi muốn khắc phục những cách hiểu đơn giản, dễ dãi về trò chơi, về bản chất trò chơi của văn học. Nhưng sâu xa hơn, chúng tôi muốn xác lập thuyết trò chơi như một điểm tựa để tiếp cận thơ ca đương đại. Tại sao lại phải cần đến điểm tựa thuyết? Câu hỏi này đưa chúng ta trở về với nghĩa từ nguyên của từ “lý thuyết” (theory). Gốc của từ “lý thuyết” trong tiếng Hy Lạp cổ là “theorein”, nghĩa là “nhìn”, “thấy”[160]. thuyết, theo đó, là điểm tựa cần thiết để con người có thể “nhìn”, “thấy” những phương diện bản chất của đời sống nói chung, của văn học nói riêng. Sự xuất hiện thay thế của các thuyết xuất phát từ thực tế đời sống văn học vốn không đứng yên, tĩnh tại. Chúng tôi cho rằng trong nghiên cứu văn học, đặc biệt là những hiện tượng hóc búa, gây tranh luận, càng cần đến những điểm tựa thuyết, nhất là những điểm tựa thuyết mới, hiện đại, để từ đó có thể quan sát, nhận thức, giải, phân tích thấu đáo các hiện tượng đó. thuyết trò chơi, theo chúng tôi, có khả năng như vậy trong việc nghiên cứu thơ ca đương đại, một thực thể đang vận động phức tạp mà xung quanh việc nhìn nhận, đánh giá nó vẫn còn là cả một thao trường tranh cãi chưa ngã ngũ. Chúng tôi có cơ sở để đặt giả thiết khoa học trên sau khi đã tham khảo một số công trình xuất bản bằng tiếng Anh vận dụng khái niệm/lý thuyết trò chơi vào nghiên cứu các hiện tượng văn học hiện đại, hậu hiện đại. Những công 3 trình mà chúng tôi có dịp tiếp xúc này sẽ được tổng thuật trong phần Lịch sử vấn đề. Luận án này, do vậy, tự xác định cho mình hai mục đích về cả mặt thuyết mặt văn học sử. Một mặt, chúng tôi muốn giới thiệu một dòng mạch thuyết hầu như chưa được quan tâm trong bối cảnh Việt Nam. Mặt khác, chúng tôi chủ động tiếp biến thuyết để nhìn nhận, giải một số hiện tượng thơ ca đương đại vẫn đang được xem là phức tạp, khó đánh giá. 2. Lịch sử vấn đề Phần Lịch sử vấn đề của luận án sẽ được chia thành hai mảng lớn: mảng tài liệu tiếng Việt tiếng Anh. Ở mỗi mảng, chúng tôi sẽ tổng thuật hai nội dung chính: 1- trò chơi đã được nghiên cứu như thế nào, đặc biệt trong mối quan hệ với văn học; 2- khái niệm/lý thuyết trò chơi đã được vận dụng như thế nào để tiếp cận các hiện tượng văn học, nhất là thơ ca đương đại - đối tượng khảo sát chính của luận án này. 2.1. Mảng tư liệu tiếng Việt Ở mảng tư liệu tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy trò chơi được chú ý đến như là một hoạt động thực tiễn hơn là như một khái niệm, ý niệm. Trò chơi là được nghiên cứu chủ yếu trong lĩnh vực tâm học nhân học văn hóa, trong đó chúng tôi đặc biệt muốn lưu ý đến nghiên cứu của tác giả Đoàn Văn Chúc. Trong phần “Trò chơi đời sống” in trong cuốn Văn hóa học của mình, Đoàn Văn Chúc đã duyệt lại các quan điểm cơ bản về nguồn gốc của sự chơi trong nghiên cứu tâm lý, văn hóa, xã hội học trên thế giới, phân tích những điểm khả thủ bất cập của những quan điểm này. Từ đó, tác giả đưa ra quan điểm của mình cho rằng trò chơi được thúc đẩy bởi nhu cầu giải trí của con người đồng thời biện giải về tầm quan trọng của hoạt động giải trí trong xã hội. Đoàn Văn Chúc tiếp tục phân tích về đặc thù của trò chơi, theo đó, chức năng của trò chơi là “rèn luyện những phẩm chất cơ bản chủ yếu về thể chất trí tuệ, một phần luân lí cho sự lao động của con người theo phương thức thẩm mĩ” [26; tr.259]. Tác giả đặc biệt quan tâm đến vấn đề “đồ chơi”, tiến hành phân loại trò chơi trên cơ sở tham chiếu bảng phân loại của Roger Caillois - một học giả uy tín nghiên cứu trò chơi từ góc độ nhân chủng học, trình bày những vấn đề về trò chơi ở người lớn trẻ nhỏ, trò chơi truyền thống 4 hiện đại. Mặc dù trên thực tế, đúng như tác giả Đoàn Văn Chúc tự thừa nhận, những đúc kết của ông về trò chơi hãy còn tản mạn, nhưng đối với chúng tôi, nghiên cứu của ông đã gợi mở một số vấn đề đáng suy nghĩ, nhất là nhận định tính sáng tạo như là một điều kiện trường tồn của trò chơi: “dành cho người chơi một khu vực sáng tạo, khi tính sáng tạo của người chơi được huy động nhiều thì tính khoái trá của trò chơi cũng lớn” [26, tr.285]. Nghiên cứu mối quan hệ giữa trò chơi văn học nghệ thuật ở mảng tư liệu này cũng vẫn đang ở trong tình trạng tản mạn, chủ yếu là những đúc kết mang tính kinh nghiệm chủ nghĩa, trong đó, nổi bật là những vấn đề sau: - Trò chơi được xem là một cội nguồn của văn học nghệ thuật. Giáo trình luận văn học của Đại học Sư phạm Hà Nội xuất bản lần đầu năm 1986 đã đề cập đến những quan niệm của Kant, Schiller, Spencer xem vui chơi là nguồn gốc của nghệ thuật, nói khác đi, nghệ thuật là một dạng thức trò chơi giúp con người thể hiện bản thân mình, giải phóng tinh lực thừa thoát khỏi cảm giác bị đè nén bởi lao động nặng nhọc. Tuy nhiên, theo giáo trình, thuyết trò chơi đã “tạo nên sự đối lập giữa văn nghệ với lao động hoạt động thực tiễn”, do đó, “không cắt nghĩa được tại sao sự vui chơi của người nguyên thủy lại trở thành nghệ thuật” [115, tr.42-3]. Tác giả Nguyễn Quân trong cuốn sách Ghi chú về nghệ thuật cũng lưu ý đến điểm khả thủ của quan niệm này. Ông cho rằng nghệ thuật ra đời gắn liền với sự tự ý thức của con người về tính chất trò chơi của đời sống như một trạng thái sinh tồn [155, tr.32]. - Trò chơi được xem xét trên bình diện chức năng, trong sự đối sánh với các chức năng khác của văn nghệ. Văn nghệ có thể được xem như một dạng thức của trò chơi bởi xét đến cùng, nó cũng là một hình thức giải trí của con người. Trần Đình Sử Lê Ngọc Trà trong những bài viết có tính chất đặt vấn đề về bản chất trò chơi của văn nghệ đã đặc biệt nhấn mạnh đến phương diện giải trí của văn nghệ. Cùng với sự nhấn mạnh này, các tác giả muốn phá vỡ những định kiến không đúng về giải trí chức năng giải trí của văn nghệ vốn đã tồn tại trong một thời gian dài. Trong bài viết “Văn nghệ giải trí”, Trần Đình Sử cho thấy trên thực tế, chức năng giải trí đã được ý thức trong tư duy luận từ thời cổ đại đến hiện đại, tầm 5 quan trọng của nó ngày càng được nhận thức một cách sâu sắc phức tạp hơn. Chức năng giải trí của văn nghệ bắt nguồn từ chính đặc trưng hư cấu, ước lệ của thế giới nghệ thuật; chính tính chất ước lệ, hư cấu này mở ra khoảng không cho phép con người thể nghiệm, tưởng tượng. Nó nhắc chúng ta không nên nhìn nhận văn nghệ như một cái gì đó nghiêm trọng, thiêng liêng chú ý đến văn nghệ như một hệ thống mở nhiều thành phần, bên cạnh bộ phận nghiêm túc, còn có bộ phận thông tục, bình dân, nơi tính chất giải trí của văn nghệ lộ hiện rõ nét. Tuy nhiên, tác giả lưu ý không nên đồng nhất văn nghệ trò chơi, đây là hai lĩnh vực có ranh giới nhất định đồng thời đưa ra cảnh báo về sự tha hóa của chức năng giải trí trong xã hội hiện đại, nơi công nghệ thương mại có sức chi phối lớn đến mọi mặt xã hội [168, tr.31-5]. Lê Ngọc Trà cũng góp tiếng nói biện hộ cho chức năng giải trí của văn nghệ. Theo ông, tính giải trí là một yếu tố quan trọng làm nên sức hấp dẫn của nghệ thuật. Ông viết: “Tăng tính giải trí thực sự của nghệ thuật gắn liền với yêu cầu khắc phục lối minh họa lược, coi nghệ thuật chỉ như hình thức tuyên truyền chính trị, răn dạy đạo đức. Nghệ thuật không đối lập với chính trị đạo đức, nhưng nếu nghệ thuật chỉ là sự minh họa khô khan cho những tư tưởng chính trị những chân đạo đức thì nó không thể có sức hấp dẫn, không thể đi vào hoạt động giải trí của con người, trong khi chính trong hoạt động giải trí này, ý nghĩa nhận thức, giáo dục của nghệ thuật mới có điều kiện phát huy ảnh hưởng của nó [194, tr.369]. - Sự tương hợp giữa trò chơi văn học trên bình diện sáng tạo thưởng thức. Trần Đình Sử, cũng trong bài viết ở trên đã nhắc đến, đã dẫn lại quan điểm của I.Lotman về trò chơi, theo đó, trò chơimột mô hình đặc thù về hiện thực. Cấu trúc của hoạt động chơi đảm bảo đồng thời ý nghĩa: ước lệ như thật. Cấu trúc này đồng dạng với cấu trúc của hoạt động sáng tạo thưởng thức, với cấu trúc tác phẩm văn học [168, tr.33]. Trong một bài viết khác, Trần Đình Sử đã phát triển khái niệm “carnival” của Bakhtin - một khái niệm then chốt của một nhà tư tưởng quan trọng bậc nhất của thuyết trò chơi hiện đại - để cho thấy “ngôn từ nghệ thuật cũng là một sản phẩm carnival hóa. Trong văn học, ngôn từ thoát khỏi các qui tắc ngôn ngữ thông thường để sống một cuộc sống mới. Nó vượt khỏi cấu trúc chuẩn mực của ngôn ngữ để đi vào những kết hợp mới, tự do mang tính thẩm mĩ” [170, tr.72]. 6 - Có thể nói, trên cơ sở tiếp thu tư tưởng của các triết gia, học giả trên thế giới từ chính kinh nghiệm của mình, các nhà nghiên cứu Việt Nam đã chứng minh trò chơi thơ ca đồng dạng trên những bình diện quan trọng nhất. Trò chơi là phương thức tồn tại của nghệ thuật. Luận điểm này được Hans-Georg Gadamer khẳng định trong cuốn Truth and Method (Chân phương pháp), bước đầu được giới thiệu ở Việt Nam bởi nhà nghiên cứu Trương Đăng Dung trong cuốn Tác phẩm văn học như là quá trình [37]. Với cuốn sách này, Trương Đăng Dung có thể coi là người đầu tiên dẫn nhập những quan điểm thông diễn học (hermeneutics) hiện đại giải cấu trúc luận về trò chơi vào Việt Nam, tập trung nhấn mạnh tính chất trò chơi của hoạt động tiếp nhận văn học, từ đó, chứng minh tính bất ổn của nghĩa của văn bản văn học trong quá trình đọc. Từ những nét lớn được tổng thuật trên đây, có thể nói, những tư tưởng về trò chơi từ thời hiện đại sang hậu hiện đại đã bước đầu giới thiệu ở Việt Nam. Trò chơi ngày càng được chú ý nghiên cứu như một khái niệm có thể giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn những đặc trưng của văn nghệ. Tuy nhiên, chúng ta chưa có một công trình, chuyên luận trình bày tổng quan, hệ thống vấn đề này, càng ít có những sự đối thoại, vận dụng trò chơi/lý thuyết trò chơi vào nghiên cứu thực tiễn văn học. Trên thực tế, sẽ không khó để tìm thấy sự xuất hiện của từ “trò chơi” cùng với những biến thể của nó trong diễn ngôn phê bình hiện nay. Song cũng phải thừa nhận, ở hầu hết những công trình phê bình này, trò chơi được hiểu được vận dụng khá cảm tính. Công trình vận dụng (bao hàm cả sự kế thừa phát triển) những quan điểm hiện đại về trò chơi vào nghiên cứu một thực thể văn học đáng chú ý hơn cả là cuốn Alain Robbe-Grillet: Sự thật Diễn giải của Nguyễn Thị Từ Huy. Ở công trình này, tác giả đã xuất phát từ ý niệm về trò chơi được đề xuất bởi Gadamer Eugen Fink để tiếp cận thế giới nghệ thuật của Robbe-Grillet. Từ Huy đặc biệt nhấn mạnh hai điểm đặc thù của trò chơi mà hai triết gia trên đã biện giải: tính tự trị của trò chơi - chủ thể của trò chơi không phải là người chơi mà chính là thông qua người chơi, trò chơi được biểu hiện; tính chất ảo được xem như là đặc trưng của trò chơi; dấn thân vào trò chơi tức là dấn thân vào cõi ảo mà nhờ đó, con người thoát ra khỏi những giới hạn, giam hãm, đạt đến một trạng thái khinh khoái, [...]... vai trò nền tảng để xây dựng các luận điểm trong luận án do chúng tôi dịch từ tiếng Anh), luận án bao gồm ba chương: Chương 1: Trò chơi -lý thuyết trò chơi trên tiến trình vận động Chương 2: Trò chơi như một khuynh hướng trong thơ Việt đương đại Chương 3: Một số mô hình trò chơi trong thơ Việt đương đại 27 Chương 1 TRÒ CHƠI - THUYẾT TRÒ CHƠI TRÊN TIẾN TRÌNH VẬN ĐỘNG Tổng thuật ở phần mở đầu luận án. .. chuyên sâu hơn về sau - Luận án đồng thời còn thể nghiệm thuyết trò chơi vào nghiên cứu một thực thể văn học Việt Nam: một số hiện tượng thơ ca đương đại Sự thể nghiệm thuyết này gắn liền với một cách quan niệm khác của chúng tôi về vấn đề tiếp thu, áp dụng các thuyết văn học trên thế giới - Những trường hợp nghiên cứu cụ thể mà luận án lấy làm đối tượng khảo sát, phân tích: sáng tác của Trần Dần,... Mở Miệng… đều là những hiện tượng văn học đương đại phức tạp bậc nhất Từ việc lựa chọn thuyết trò chơi để tiếp cận những hiện tượng này, luận án có thể đưa ra một góc nhìn khác về chúng Bản thân điều này, thiết nghĩ, làm cho luận án mang tính can dự vào đời sống văn học đương đại vốn phức tạp cần có những góc nhìn đa chiều 7 Cấu trúc của luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo,... hình thành nên một thứ thuyết trò chơi của mình, sao cho thích ứng nhất hiệu năng nhất đối với đối tượng nghiên cứu Cách xác định trò chơi, thuyết trò chơi như là một định nghĩa, một khung thuyết để làm việc hơn là tham vọng bao quát tất cả là điều có thể dễ nhận thấy trong nhiều công trình tiếp cận các hiện tượng văn học cụ thể từ thuyết này Việc xây dựng một khung thuyết để làm việc... hướng trò chơi trong thơ đương đại - Phương pháp loại hình: Phương pháp này cần thiết để có thể phân định tiến trình vận động của khái niệm trò chơi trong lịch sử cũng như để phân loại các kiểu trò chơi đáng chú ý trong thơ Việt Nam đương đại - Phương pháp phân tích văn bản: chú ý đến bản chất xã hội-thẩm mỹ của ngôn từ văn học 6 Đóng góp mới của luận án - Luận án là công trình đầu tiên Việt Nam nỗ... Nam đương đại Chúng tôi bắt đầu từ giả thiết trò chơi trong thơ ca đương đại đều có thể tìm thấy nguyên mẫu từ các trò chơi ngôn từ vốn có cội nguồn từ văn hóa folklore Quan điểm của Northrop Frye về sự tiến triển của văn học là cơ sở để chúng tôi triển khai lập luận của mình 4 Đối tượng, phạm vi tư liệu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án trước hết là thuyết trò chơi, tập trung vào dòng... của mình Một số công trình nghiên cứu về thơ Việt Nam đương đại cũng đã chú ý đến sự hiện hữu của ý niệm trò chơi trong quan điểm nghệ thuật thực tiễn sáng tác của một số tác giả Phạm Quốc Ca đề cập đến sự xuất hiện của quan niệm về “con người chơi như là một biểu hiện của sự đổi mới ở quan niệm nghệ thuật về con người [15]; Đặng Thu Thủy cho thấy quan niệm thơ trò chơi một nét đáng chú... sang đến thời kỳ hiện đại, đặc biệt là hậu hiện đại, dường như những triết gia quan trọng nhất ở thời đại này đều suy tư về trò chơi hoặc dùng trò chơi như một khái niệm quan trọng để kiến tạo nên những hệ tư tưởng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm thức nhận thức của con người thời đại thuyết trò chơi, do đó, không những là thứ thuyết liên ngành xuyên ngành mà còn là thuyết xuyên trường... phần tổng thuật về thuyết trò chơi trước khi đi vào nghiên cứu các trường hợp cụ thể Các nhà nghiên cứu nhìn chung đều phải đối diện trước thực tế: trò chơi là khái niệm không thể đi đến một định nghĩa cuối cùng thuyết trò chơi, xét đến cùng, được xem như một chiến lược tư duy về đối tượng hơn là một nguyên lý, một mô hình chung có thể đem áp vào để phân tích các hiện tượng văn học khác nhau... của luận án, là khảo sát, mô tả sự hình thành khuynh hướng trò chơi trong thơ ca Việt Nam đương đại Trong chương này, chúng tôi sẽ phải biện luận cho tên gọi hiện tượng thơ ca mà luận án tập trung phân tích Chúng tôi sẽ giải sự hình thành của khuynh hướng thơ ca này gắn liền với ý thức nghệ thuật của các nhà thơ đặc biệt, gắn liền với sự định vị một “không gian chơi (play field) khác dành cho thơ . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THƠ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI Chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số : 62.22.32.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI - 2012 LỜI. tôi có tên Lý thuyết trò chơi và một số hiện tượng thơ Việt Nam đương đại. Với tên gọi như vậy, hẳn độc giả sẽ suy luận được phần nào công việc mà chúng tôi muốn thực hiện trong luận án này: biện. khuynh hướng trò chơi trong thơ Việt Nam đương đại 117 Chương 3: MỘT SỐ MÔ HÌNH TRÒ CHƠI TRONG THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI 136 3.1. Trần Dần và những biến hóa trên mô thức đồng dao. 139 3.2. Lê Đạt và sự kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THƠ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN, LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THƠ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN,

Từ khóa liên quan