0

Bài giảng quản lý chi tiêu công nguyễn hồng thắng, UEH

21 757 2
  • Bài giảng quản lý chi tiêu công   nguyễn hồng thắng, UEH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 22:01

Good Governance và Quản chi tiêu công Nguyễn Hồng Thắng(Theo Rob Laking, PSPNZ)• Policy > Programme > Project > Activities• Policy: đường lối của Đảng và Nhà Nước, được xem như là Hiến Pháp• Programme (chương trình):• Project (dự án):• ActivitiesQuản trị trong khu vực công• Quản trị công – cách thức chính phủ quyết định chính sách và thực hiện chính sách (Policy)• Quản trị tài khóa – cách thức chính phủ quản trị các nguồn lực• Quản nguồn (thu): thuế + nợ• Quản công chi: chi tiêu dùng công + chuyển giao công+ đầu tư công• Quản bảng cân đối (Balance sheet – Ngân sách NN - management: management of public assets and liabilities)Quản nguồnQuản công chi (Public E Management)Quản trị tài khóa (Fiscal management the budget)Quản trị côngQuản trị trong khu vực côngBốn cột trụ (pillar) của good governanceGiải trình(accountability)Minh bạch(transparency)Tiên liệu Thu hút(participation)Chính phủ báo cáo đầy đủ những hoạt động cho người dânChính phủ phải công khai những việc làm của mình để người dân biếtChính phủ phải dự báo về tương laiChính phủ phải thu hút người dân tham gia những chương trình, dự án của mìnhNhững ý tưởng nền tảng (basic ideas)• Quản trị tài khóa tốt phụ thuộc vào quản trị công tốt• Quản trị công tốt phụ thuộc vào• Năng lực thích hợp (right capability)• Hệ thống động viên thích hợp (right incentive)• Năng lực thích hợp gồm:• Trình độ công chức; (servants) • Hệ thống ra quyết định, ủy quyền, giám sát hoạt động và giải trình kết quả (organization)• Hệ thống động viên (khích lệ) thích hợp gồm:• Mục tiêu thưởng, phạt rõ ràng• Luật lệ, nguyên tắc rõ ràng và nhất quán• Sự đồng cảm và cam kết của công chứcChu trình hoạch định và quản trị nguồnXây dựng chính sách (Setting policy)Phân bổ nguồn lực (Allocating resources)Hành động (Implementing activities)Giám sát tiến trình(Monitoring progress)Đánh giá kết quả (Evaluating results)Đánh giá chính sách (Reviewing policy)Mục tiêu chính sáchChiến lược tài khóaƯu tiên công chiGiám sát hoạt động; Hạch toán công chiĐánh giá chính sách dựa vào kết quảChu trình hoạch định và quản trị nguồnXây dựng chính sáchPhân bổ nguồn lựcHành độngGiám sát tiến trìnhĐánh giá kết quảĐánh giá chính sáchHướng dẫn chính sách, ủy quyền chiPhân tích ngân sách và đưa ra quyết địnhĐánh giá hiệu quả; Kiểm toán tuân thủChu trình hoạch định và quản công chiXác lập chính sách Kỷ luật tài khóa (vd: tỷ lệ bội chi NS k đc vượt bao nhiu % GDP, tỷ lệ kim ngạch xk/vay nợ): nếu giảm thuế -> tỷ lệ bộichi bị phá vỡ -> CP tăng kỷ luật tài khóaRủi ro tài khóa: dn phá sản ảh, giá dầu TG tăng ảh đếnnguồn thu of NN…Tư duy chiến lược:Phân bổ nguồn lực Phân định vai trò giữa các cấp ngân sách (phân cấp NS)Khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF)Ngân sách đầu ra (performance budget)Thực thi Ủy quyền và kiểm soátPhi tập trung tài khóaGiám sát tiến trình Đo lường và quản trị kết quảĐịnh rõ outputs và outcomesHệ thống kế toán và kiểm soát quản trịĐánh giá kết quả Kiểm toánĐánh giá hiệu quả dựa vào outcomeĐánh giá chính sách Đánh giá công chi (Public expenditure reviews-PER)PEM – PER – MTEF• PEM:• PER:• MTEF:[...]... bằng hợp giữa ủy quyền và kiểm soát Minh bạch Công bố dự báo Công khai dự toán, mục kinh tế trung hạn và tiêu và đầu ra của các mục tiêu tài khóa chương trình Kiểm toán và đánh giá về hiệu quả và tuân thủ Tiên liệu Chi tiết các kế hoạch và ngân sách theo mục tiêu Kiểm soát chi phí và tiền mặt ở đầu vào Giải trình Thu hút Nhận diện và quản trị rủi ro tài khóa Tư vấn các bên liên Tư vấn về chi n lược...Nền tảng của PEM (PEM foundations) Mục tiêu quản công chi Yêu cầu về ngân sách Ngân sách nhà nước ổn 1 Kỷ luật tài khóa tổng thể định về mặt kinh tế trong (Aggregate fiscal discipline) trung hạn 2 Hiệu suất phân bổ (Allocative efficiency) 3 Hiệu suất hoạt động (Operational efficiency) Kế hoạch chi phải thể hiện những ưu tiên chính sách và phù hợp mức trần chi Cần thực hiện những kế hoạch cụ thể... sách lên kinh tế vĩ mô • Xác lập các mục tiêu trung hạn bền vững về: • Cân bằng ngân sách • Tổng thu ngân sách • Tổng chi ngân sách • Nhận diện rủi ro tài khóa: những nhân tố có thể xảy ra và làm sai lệch thu, chi ngân sách Chính phủ và nền kinh tế vĩ mô Thực tiễn Tiêu dùng Đầu tư Xuất khẩu Nhập khẩu Khu vực bên ngoài TK vãng lai Xuất khẩu Nhập khẩu CP trung ương Chi Thường xuyên Đầu tư (Capital) Cân... kết chi cho chương trình, dự án,… Rủi ro tài khóa – Lỗi trong dự báo • Biến động giá đầu vào: • Lãi suất tín dụng • Hối suất • Lạm phát trong ươớc • Lương công chức • Biến động về cầu dịch vụ công: • Lượt người sử dụng (đường, cầu, trung tâm văn hóa, chợ,…) • Lượt người khám, điều trị tại bệnh viện công, … • Biến động số thu ngân sách • Nguồn có thể đánh thuế (Tax base; Taxable resource) • Hiệu quả quản. .. dựa theo những mục tiêu chi n lược • Hỗ trợ bằng một thể chế tích cực • Kết dính các hoạt động chính trị với tầm nhìn rõ ràng về tương lai phát triển của đất nước • Một quy trình đơn giản, toàn diện và mang tính hệ thống cho quyết định những ưu tiên chi n lược • Cơ chế ủy quyền cho từng người lãnh đạo ngành trong việc quyết định các chương trình cụ thể • Thông tin đáng tin cậy về chi phí trung hạn và... khóa Tư vấn các bên liên Tư vấn về chi n lược quan về mục tiêu quốc gia; cho phép địa tài khóa phương quyết định các dự án địa phương Cho phép công dân khiếu kiện và nhận bồn thường Rủi ro tài khóa (Fiscal risk) • Liên quan đến mục tiêu tài khóa trung hạn của chính phủ • Nguồn gây rủi ro tài khóa: • Khiếm khuyết trong dự báo: dự báo thu, dự báo chi, …; • Những cam kết hôm nay của chính phủ có thể tạo... chính sách • Giám sát và đánh giá thích hợp của cơ quan lập pháp Điều kiện để ưu tiên hóa hữu hiệu • Mục tiêu tài khúa tổng thể • Mục tiêu chi n lược và kế hoạch ngành • Giới hạn ngân sách cứng • Buộc quyết định đưa ra phải có đủ kinh phí, mang lại kết quả dự kiến và có tính ưu tiên tương đối • Chi phí trung hạn để hoàn thành chính sách • Diễn đàn để các chính sách có thể cạnh tranh và phối hợp – thảo... Biến động số thu ngân sách • Nguồn có thể đánh thuế (Tax base; Taxable resource) • Hiệu quả quản Rủi ro tài khóa Hiện Ẩn (legal, contractual) (moral, political) Nợ chính phủ Trực tiếp (will happen) Dự án đầu tư công Quyền đòi hỏi về tiền lương và hưu bổng Tài trợ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm xã hội Chi ngân sách Bảo lãnh Bất ngờ (may happen) Sự yếu kém của hệ thống tài chính Chương trình bảo hiểm... Những quyết định rõ ràng và được chấp nhận về các chính sách và nguồn lực • Tài trợ có dự báo trong trung hạn (khả năng đáp ứng các nguồn lực trong 3 – 5 năm cho những chương trình, dự án?) • Ủy quyền hợp cho cấp dưới (line manager) trong quá trình chấp hành ngân sách • Giới hạn ngân sách “cứng” (“hard” budget constraint) trong quá trình chấp hành ngân sách Những thành phần chính của PEM • Medium-Term . trị các nguồn lực • Quản lý nguồn (thu): thuế + nợ • Quản lý công chi: chi tiêu dùng công + chuyển giao công+ đầu tư công • Quản lý bảng cân đối (Balance sheet – Ngân sách NN - management: management. assets and liabilities) Quản lý nguồn Quản lý công chi (Public E Management) Quản trị tài khóa (Fiscal management the budget) Quản trị công Quản trị trong khu vực công Bốn cột trụ (pillar). Good Governance và Quản lý chi tiêu công Nguyễn Hồng Thắng (Theo Rob Laking, PSPNZ) • Policy > Programme > Project > Activities •
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản lý chi tiêu công nguyễn hồng thắng, UEH, Bài giảng quản lý chi tiêu công nguyễn hồng thắng, UEH, Bài giảng quản lý chi tiêu công nguyễn hồng thắng, UEH