0

Bài giảng 4 + 5 ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VÀ SALE MARKETING DU LỊCH

75 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2023, 11:55

PowerPoint Presentation TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC Bài giảng 4+5 ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VÀ SALE MARKETING DU LỊCH Giảng viên Ths Trần Trọng Lưu B{i giảng 4+5 Lịch trình bài giảng Nội dung bài giảng 4+5 Các qu[.] TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC Bài giảng 4+5 ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VÀ SALE MARKETING DU LỊCH Giảng viên: Ths Trần Trọng Lưu Lịch trình giảng B{i giảng 4+5 Nội dung giảng 4+5 Các quy trình làm việc điều hành theo VTOS (bước 8-13) L{m chủ họp B{i tập viết 15 phút đ~ giao b{i giảng 2+3 PART 13 quy trình làm việc điều hành du lịch 1.Chuẩn bị việc làm văn phòng 2.Kiến thức chung du lịch, lữ hành hãng lữ hành, kiến thức điểm đến 3.Kiến thức sản phẩm nhà cung cấp/ kỹ giao dịch với khách hàng nhà cung cấp, 13 quy trình làm việc điều hành du lịch (1) 4.Tư vấn cho khách hàng tính giá xúc tiến bán 5.Tiếp nhận xử lý yêu cầu khách 6.Đặt dịch vụ, xác định tình trạng đặt chỗ yêu cầu toán, thực giao dịch tài 7.Xử lý yêu cầu thay đổi hỗn huỷ 13 quy trình làm việc điều hành du lịch (2) 8.Lên chương trình chi tiết để bàn giao cho hướng dẫn viên lái xe 9.Kiểm tra dịch vụ xử lý phát sinh trình thực 10.Nhận trả chương trình du lịch 11.Lưu hồ sơ khách hàng 12.Chăm sóc khách hàng 13.Kết thúc ngày làm việc 13 Quy trình (tiếp) Lên chương trình chi tiết để bàn giao cho hướng dẫn viên lái xe Đ}y l{ quy trình quan trọng để từ bước đầu kiểm so|t v{ tr|nh c|c sai sót Yêu cầu HDV kiểm tra lại danh mục t{i liệu cẩn thận trước rời khỏi văn phòng Luật Du lịch 2017 Điều Giải thích từ ngữ 8.Chương trình du lịch văn thể lịch trình, dịch vụ giá bán định trước cho chuyến khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chuyến 11 Hướng dẫn viên du lịch người cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn du lịch Kỹ họp (slide riêng) Các họp thành công bạn biết khai thác tối đa sức mạnh “LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT CUỘC HỌP HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG?” IM THIN THÍT Khi hỏi ý kiến đa số thành viên tham gia họp ngại đưa phát biểu khác biệt, lúc xoay quanh vài idea có sẵn, khơng có sáng tạo “LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT CUỘC HỌP HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG?” MODULE 1: CHUẨN BỊ CUỘC HỌP Lựa chọn phương thức họp hiệu trường hợp Đặt mục tiêu cho họp, tránh tình trạng lan man, lạc đề Lên kế hoạch chủ trì cho họp hiệu Điều khiển, kiểm sốt q trình họp MODULE 2: CÁC BƯỚC HÌNH THÀNH MỘT CUỘC HỌP HIỆU QUẢ Kỹ thuật bắt đầu họp đầy hứng khởi Tạo tương tác đa chiều xun suốt buổi họp Khởi tạo khơng khí sôi cho họp hiệu Bùng phát ý tưởng lạ họp MODULE 3: HỌP CHẮC THẮNG – BỐN BƯỚC TƯ DUY TRỰC QUAN Khơi dậy sáng tạo cá nhân thông qua hình ảnh, từ khóa, hiệu ứng… Ứng dụng hệ thống SQVID (quản trị ý tưởng), triển khai ý tưởng theo câu hỏi 5W + 1H ( c|i nào) Cơng cụ tư độc đáo giúp tìm giải pháp nhanh chóng Bí kích thích tiến độ họp cách nhanh MODULE 4: ĐƯA CUỘC HỌP VÀO TRẠNG THÁI ỔN ĐỊNH Kỹ tổng kết, thống kê lại ý tưởng đắt giá họp Lựa chọn giải pháp phù hợp tinh gọn Cách thức để trình bày giải pháp cách thật thuyết phục Tổng hợp lại tất nội dung họp thành hình ảnh PART Bài tập viết 15 phút Viết v{ thảo luận theo nhóm quy trình l{m việc Điều h{nh tour (|p dụng kỹ họp để thảo luận hiệu quả) End ...Lịch trình giảng B{i giảng 4+5 Nội dung giảng 4+5 Các quy trình làm việc điều hành theo VTOS (bước 8-13) L{m chủ họp B{i tập viết 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng 4 + 5 ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VÀ SALE MARKETING DU LỊCH,