0

Bài giảng 1 ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VÀ SALE MARKETING DU LỊCH

50 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2023, 11:55

PowerPoint Presentation  Bài giảng 1 ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VÀ SALE MARKETING DU LỊCH Giảng viên Ths Trần Trọng Lưu TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC Bài giảng 1 Lịch trình bài giảng Nội dung bài giảng 1  Tổng[.] TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC  Bài giảng ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VÀ SALE MARKETING DU LỊCH Giảng viên: Ths Trần Trọng Lưu Lịch trình giảng Bài giảng Nội dung giảng  Tổng quan môn học, yêu cầu, tập kỳ cuối khoá  So sánh giảng đơn vị đào tạo khác  Giới thiệu phần mềm quản lý, điều hành tour Tổng quan điều hành tour  Thời lượng mơn học 3 tín = 11 buổi (45 tiết) buổi lý thuyết + buổi tập Yêu cầu môn học sinh viên:  Lập sổ tay hồ sơ khách hàng  Lập sổ tay, file liệu tài liệu điều hành (thông tin khách sạn, nhà hàng, đội xe, hdv địa phương theo khu vực, theo tỉnh thành)  Tính bảng giá tour Bài tập kỳ  Sưu tập bảng tính giá cơng ty du lịch phân tích cách tính giá cơng ty  Thiết kế tính giá tour theo nhóm, nhóm khác nhận xét Bài tập cuối kỳ Viết luận mơ hình kinh doanh công ty du lịch Việt nam (tối thiểu 15 trang) Ví dụ giảng trường đại học khác  Trường đại học Kinh tế Quốc dân  Trường đại học GTVT  Trường đào tạo Viettravel,  Saigon tourist TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD KHOA MARKETING, TM & DL     Thông tin chung mơn học Số tín chỉ: Loại học phần: Bắt buộc Học phần tiên quyết: Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch  Các học phần học trước: Quản trị học, kinh tế du lịch ... Giới thiệu phần mềm quản lý, điều hành tour Tổng quan điều hành tour  Thời lượng môn học 3 tín = 11 buổi (45 tiết) buổi lý thuyết + buổi tập Yêu cầu môn học sinh viên:  Lập sổ tay hồ sơ khách... khác nhận xét Bài tập cuối kỳ Viết luận mô hình kinh doanh cơng ty du lịch Việt nam (tối thiểu 15 trang) Ví dụ giảng trường đại học khác  Trường đại học Kinh tế Quốc dân  Trường đại học GTVT... vụ du lịch  Các học phần học trước: Quản trị học, kinh tế du lịch Mục tiêu môn học kiến thức (1)  - Trang bị cho sinh viên kiến thức lịch sử hình thành xu hướng phát triển kinh doanh lữ hành,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng 1 ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VÀ SALE MARKETING DU LỊCH,