Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

62 463 1
Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LỜI MỞ ĐẦU Để thực hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế, vấn đề quan trọng phải cần có vốn Vốn có hai loại chủ yếu vốn nước vốn nước Đối với nước phát triển, vấn đề thu hút vốn nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế yếu tố vô quan trọng nhiều nước quan tâm, có nước ta Trong thời đại ngày nay, xu hướng hoà nhập, liên kết nước giới ngày cao.Do hợp tác đầu tư quốc tế thường có nhiều nguồn vốn khác Nhìn chung, vốn nước ngồi đầu tư vào nước hai đưịng đường cơng cộng đường tư nhân thương mại Hình thức đầu tư quôc tế chủ yếu đầu tư trực tiếp (FDI: Foreign Direct Investment); đầu tư qua thị trường chứng khoán;cho vay định chế kinh tế ngân hàng nước (vay thương mại) nguồn viện trợ phát triển thức (ODA) Trong đề án mơn học này,em xin vào vấn đề trọng tâm là: “Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước số nước vận dụng vào Việt Nam” Trong trình thực đề án nay,em góp ý bảo tận tình GS.TS Nguyễn Thành Độ Tuy nhiên cịn giới hạn kiến thức thời gian nên viết em khơng tránh thiếu sót Kính mong góp ý thầy! Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Đỗ văn Thắng Trang CHƯƠNG I: Lý luận chung thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI:Foreign Direct Investment) I Vai trò FDI phát triển kinh tế 1.1 Quan điểm Lê Nin nhà kinh tế FDI 1.1.1 Quan điểm Lê Nin FDI Theo Lê Nin, giai đoạn cạnh tranh tự do, đặc điểm chủ nghĩa tư xuất hàng hố, cịn giai đoạn đại xuất tư Ông cho rằng: xuất tư đặc điểm kinh tế chủ nghĩa tư đại Do tư tài trình phát triển xuất hiện tượng “ tư thừa “, thừa so vơí tỉ suất lợi nhuận thấp phải đầu tư nước, đầu tư bên ngồi tỉ suất lợi nhuận cao Theo ông: “Chừng chủ nghĩa tư chủ nghĩa tư bản, số tư thừa dùng để nâng cao mức sống quần chúng nước đó, làm giảm bớt lợi nhuận bọn tư bảnmà để tăng thêm lợi nhuận cách xuất tư nước ngoài, vào nước lạc hậu Trong nước lạc hậu này, lợi nhuận thường cao tư cịn ít, giá đất đai tương đối thấp, tiền công hạ, nguyên liệu rẻ” (1) Xuất tư có ảnh hưởng tới nguồn vốn đầu tư nước xuất tư bản, lại giúp cho tổ chức độc quyền thu lợi nhuận cao nước ngồi Ngồi xuất tư cịn bảo vệ chế độ trị nước nhập tư nhiều có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế, kỹ thuật Nhưng thực tế nhân dân nước nhập tư bị bóc lột nhiều hơn, lệ thuộc kinh tế kỹ thuật tăng lên từ phụ thuộc trị khó tránh khỏi Lê Nin cho : “ Việc xuất tư ảnh hưởng đến phát triển chủ nghĩa tư thúc đẩy nhanh phát triển nhng nc ó c (1) V.I.LêNin: toàn tập, Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn chủ nghĩa t bản,Nxb tiến bộ, Matxcơva,1980,t27,tr456 Trang u t Cho nên mức độ việc xuất gây ngưng trệ phát triển nước xuất tư ”(2) 1.1.2 Quan điểm Samuelson thu hút FDI Samuelson cho đa số nước phát triển thiếu vốn, mức thu nhập thấp đủ sống mức tối thiểu khả tích luỹ vốn hạn chế Điều thể lý thuyết “ vòng luẩn quẩn “ “cú hch từ bên ngồi” Mặt khác ơng cho ,ở nước phát triển, nguồn nhân lực bị hạn chế tuổi thọ dân chí thấp; tài nguyên khan hiếm; kỹ thuật lạc hậu gặp phải trở ngại việc kết hợp chúng.Do nhiều nước phát triển ngày khó khăn tăng “cái vịng luẩn quẩn”.Từ theo Samuelson: để phát triển kinh tế phải có “ cú huých từ bên ngồi nhằm phá vỡ vịng luẩn quẩn “ Đó phải có đầu tư nước ngồi vào nước phát triển 1.1.3 Quan điểm R.Nurke FDI R.Nurke lấy vòng luẩn quẩn nghèo đói làm lý luận tạo vốn: xét lượng cung ,người ta thấy khả tiết kiệm ỏi, tình hình mức độ thu nhập thực tế thấp, mức thu nhập thấp phản ánh suất lao động thấp , đến lượt suất lao động thấp phần lớn tình trạng thiếu tư gây Thiếu tư lại kết khả tiết kiệm ỏi đưa lại.Và vịng khép kín Trong vịng luẩn quẩn nghèo đói đó, nguyên nhân thiếu vốn Do vậy, mở cho đầu tư trực tiếp nước ngồi ơng xem giải pháp thực tế nước phát triển Theo ơng , mở cửa cho FDI có ý nghĩa nước phát triển vươn đến thị trường khuyến khích việc mở rộng kỹ thuật đại phương pháp quản lý có hiệu FDI giúp cho nước phát triển tránh đòi hỏi lãi suất chặt chẽ Các nước có thu nhập thấp chun mơn hố sản xuất ngun liệu thực phẩm xuất khẩu, chun mơn hố dựa ngun tắc bât di bất dịch lợi (2) S®d, tr459 Trang so sánh thương mại quốc tế , FDI trước hết cho lợi ích nước xuất vốn nước nhận vốn , mở cửa đóng cửa R.Nurke cho ,FDI mang lại lợi ích chung cho hai bên , dù chẳng cân tuyệt đối làm khác địi hỏi tự nhiên , tất yếu trình vận động thị trường 1.2 Bản chất FDI Sự phát triển đầu tư trực tíêp nước quy đinh hoàn toàn quy luật kinh tế khách quan với điều kiện cần đủ chín muồi định Sự thay đổi thái độ từ ban đầu “chống lại” qua “chấp nhận” đến “hoan nghênh” , đầu tư trực tíêp nước ngồi xem yếu tố tác động làm tạo bước thay đổi nhận thức theo hướng ngày chủ động người quy luật kinh tế khách quan phát triển sức sản xuất xã hội phân công lao động xã hội mở cach thực tế quy mơ quốc tế.Xu hướng có ý nghĩa định viêc chi phối biểu hịên khác cuả đầu tư trực tiếp nước Quan hệ kinh tế quốc tế hình thành nên dòng lưu chuyển vốn chủ yếu:Dòng vốn từ nước phát triển đổ vào nước phát triển; dòng vốn lưu chuyển nội nước phat triển.Sự lưu chuyển dòng vốn diễn nhiều hinh thức : Tài trợ phát triển thức (gồm viện trợ phát triển thức ODA hình thức khác),nguồn vay tư nhân(tín dụng từ ngân hàng thương mại) đầu tư trực tiếp nước ngồi Mỗi nguồn vốn có đặc điểm riêng Nguồn tài trợ phát triển thức nguồn vốn tổ chức quốc tế, phủ( quan đại diện phủ) cung cấp Loại vốn có ưu điểm có ưu đãi định lãi suất, khối lượng cho vay lớn thời hạn vay tương đối dài Để giúp nước phát triển, loại vốn giành lượng vốn chủ yếu cho vốn viện trợ phát triển thức ODA, nguồn vốn có nhiều ưu đãi, ODA có phần viện trợ khơng hồn lại, chiếm khoảng 25% tổng số vốn Tuy khoản ODA dễ dàng, loại Trang vốn phủ cung cấp, thường gắn với buộc trị, kinh tế, xã hội, chí quân Nguồn vay tư nhân: Đây nguồn vốn buộc vốn ODA, nhiên loại vốn có thủ tục vay khắt khe, mức lãi suất cao, thời hạn trả nợ nghiêm ngặt Nhìn chung sử dụng hai loại vốn để lại cho kinh tế nước vay gánh nặng nợ nần – yếu tố chứa đựng tiềm ẩn nguy dẫn đến khủng hoảng, khủng hoảng tiền tệ Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Trong điều kiện kinh tế đại,đầu tư trực tiếp nước loại vốn có nhiều ưu điểm so với loại vốn kể Nhất nước phát triển, khả tổ chức sản xuất đạt hiệu cịn thấp hiệu rõ rệt Về chất , FDI gặp nhu cầu bên la nhà đầu tư bên khác nước nhận đầu tư - Đối với nhà đầu tư: Khi q trình tích tụ tập trung vốn đạt tới trình độ mà “mảnh đất” sản xuất kinh doanh truyền thống họ trở nên chật hẹp đến mức cản trở khả hiệu đầu tư , nơi mà đầu tư vào họ thu lợi nhuận mong muốn Trong số quốc gia khác lại xuất nhiều lợi mà họ khai thác để thu lợi nhuận cao nơi mà họ đầu tư Có thể nói yếu tố thúc đẩy nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư vào nước khác.Hay nói cách khác ,việc tìm kiếm , theo đuổi lợi nhuận cao bảo toàn độc quyền hay lợi cạnh tranh chất , động , mục tiêu xuyên suốt nhà đầu tư Đầu tư nước ngồi phương thức giải có hiệu Đây loại hình mà thân có khả để thực việc kéo dài “chu kỳ tuổi thọ sản phẩm” , “chu kỳ tuổi thọ kỹ thuật” mà giữ độc quyền kỹ thuật ,dễ dàng xâm nhập thị trường nước ngồi mà khơng bị cản trở rào chắn Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên giá nhân công rẻ nước nhận đầu tư…Phải nói rằng,đầu tư trực tiếp nước ngồi “lối lý tưởng”trươc súc ép xảy “sự bùng nổ phá sản”do mâu thuẫn tất yếu q trình phat Trang triển Ta nói lý tưởng lối tạo cho nhà đầu tư tiếp tục thu lợi phát triển , có cịn phát triển với tốc độ cao Thậm chí nước nhận đàu tư có thay đổi sách thay nhập sang sách hướng sang xuất nhà đầu tư tiếp tục đầu tư dạng mở chi nhánh sản xuất phận , phụ kiện …để xuất trở lại để phục vụ cho công ty mẹ , thị trường …Đối với nước phat triển , mắt nhà đầu tư , năm gần nước có cải thiện đáng kể sở hạ tầng, điều kiện kinh tế , trình độ khả phát triển người lao động, hệ thống luật pháp , dung lượng thị trường, số nguồn tài nguyên … ổn định trị… Những cải thiện tạo hấp dẫn định nhà đầu tư Tước xảy khủng hoảng tài _tiền tệ , giới đánh giá Châu Á , Đông Á Đông Nam Á khu vực xuất nhiều kinh tế động, nhiều tiềm phát triển có sức hút đáng kể nhà đầu tư Tóm lại : Thực chất bên nhà đầu tư hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi bao gồm:Duy trì nâng cao hiệu sản xuất chủ đầu tư ( vấn đề vốn , kỹ thuật , sản phẩm …;Khai thác nguồn lực xâm nhập thị trường nước nhận đầu tư ; Tranh thủ lợi dụng sách khuyến khích nước nhận đầu tư ; Thơng qua hoạt động đầu tư trực tiếp để thực ý đồ kinh tế (hoặc phi kinh tế ) mà hoạt đọng khác không thực - Đối với nước nhận đầu tư : Đây nước có số lợi mà chưa có khơng có điều kiện để khai thác Các nước nhận đầu tư thuộc loại thường nước có nguồn tài nguyên tuơng đối phong phú, có nguồn lao động dồi giá nhân cơng rẻ, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, thiếu công nghệ tiên tiến có khả tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao… Số phần lớn thuộc nước phát triển - Các nước nhận đầu tư dạng khác nước phát triển, nước có tiềm lực kinh tế cao, phần lớn nước có vốn đầu tư nước ngồi Các nước có đặc điểm có sở hạ tầng tốt, họ đă tham gia có hiệu vào qúa trình phân cơng lao động quốc tế thành viên tổ chức kinh Trang tế tập đoàn kinh tế lớn Họ nhận đầu tư mối liên kết để giữ quyền chi phối kinh tế giới Nói chung, nước tiếp nhận đầu tư, cho dù trình độ phát triển cao hay thấp, số vốn đầu tư trực tiếp nước khéo léo “mời chào” hay nhà hay nhà đầu tư tự tìm đến mà có , đầu tư nước ngồi thường có đóng góp định phát triển họ Ở mức độ khác , đầu tư trực tiếp nước đóng vài trị nguồn vốn bổ sung điều kiện định ( chí định) theo chuyển biến theo chiều hướng tích cực số lĩnh vực sản xuất kinh doanh , hay số ngành nghề , yếu tố xúc tác làm cho tiềm nội nước nhận đầu tư phát huy cách mạnh mẽ có hiệu Lịch sử phát triển trực tiếp nước cho thấy thái độ nước nhận đầu tư từ thái độ phản đối ( xem đầu tư trực tiếp nước ngồi cơng cụ cướp bóc thuộc địa ) đến thái độ buộc phải chấp nhận đến thái độ hoan nghênh … Trong điều kiện , đầu tư trực tiếp nước ngồi mời chào , khuyến khích mãnh liệt thu hút đầu tư trực tiếp nước Mặc dù nhiều tranh luận ,còn ý kiến khác vai trò , mặt tích cực , tiêu cực …của đầu tư trực tiếp nước nước tiếp nhận đầu tư Nhưng điểm qua nhu cầu , qua trào lưu cạnh tranh thu hút đủ cho ta khẳng định : đầu tư trực tiếp nước nước nhận đầu tư có tác dụng tích cực chủ yếu Đa phần dự án đầu tư trực tíêp nước ngồi , thực đưa lại lợi ích cho nước nhận đầu tư Đối với nhiều nước , đầu tư trực tiếp nước ngồi thực đóng vai trị điều kiện , hội , cửa ngõ giúp khỏi tình trạng nước nghèo , bước vào quỹ đạo phat triển thưc cơng nghiệp hố Tóm lại : Đồng vốn ( tư ) tập đồn , cơng ty xuyên quốc gia lớn xuất hoạt đọng ngày tinh vi phức tạp hơn, hiệu đưa lại thường đạt mức cao Quan hệ nước tiếp nhận đầu tư với nhà đầu tư hoạt đọng đầu tư trực tiếp nước tập đồn , cơng ty xun quốc gia lớn thường tồn đan xen hợp tác đấu tranh mức độ ngày cao Trang 1.3 Các hình thức chủ yếu FDI Luật quy định có ba hình thức đầu tư trực tiếp nước chủ yếu là: hợp tác kinh doanh sở hợp đồng hợp tác kinh doanh; xí nghiệp liên doanh ; xí nghiệp 100% vốn nước ngồi 1.3.1 Hình thức xí nghiệp liên doanh Hình thức áp dụng phổ biến hơn, có xu hướng bớt dần tỉ trọng Các nhà đầu tư nước ngồi thích áp dụng hình thức liên doanh : -Thấy ưu hình thức xí nghiệp liên doanh so với hình thức xí nghiệp 100% vốn nước tranh thủ hiểu biết hỗ trợ đối tác tất khâu hình thành, thẩm định thưc dự án -Phạm vi , lĩnh vực địa bàn hoạt động xí nghiệp liên doanh rộng xí nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngồi Tuy nhiên giải thích xu hướng hạn chế dần hình thức xí nghiệp liên doanh Việt Nam nguyên nhân sau : -Sau thời gian tiếp cận với thị trường Việt Nam , nhà đầu tư nước , đặc biệt nhà đầu tư Châu Á hiểu rõ luật pháp , sách thủ tục đầu tư Việt Nam -Thực tiễn phát sinh nhiều tranh chấp việc quản lý điều hành mà phần yếu trình độ người Việt Nam Bên nước ngồi thường góp vốn nhiều khơng qêt định vấn đề chủ chốt xí nghiệp ngun tắc trí hội đồng quản trị -Khả tham gia liên doanh bên Việt Nam có hạn thiếu cán , thiếu vốn đóng góp - Nhiều trường hợp quan quản lý nhà nước tác động sâu vào trình sản xuất, kinh doanh xí nghiệp Trang 1.3.2.Xí nghiệp 100% vốn đầu tư nước Đầu tư nước theo hình thức ngày tăng Nguyên nhân giảm sút tỉ trọng xí nghiệp liên doanh nguyên nhân tăng tỉ lệ xí nghiệp 100% vốn nước Uỷ ban nhà nước hợp tác đầu tư trước từ chối cấp giấy phép cho nhiều dự án 100% vốn nước ngành ,lĩnh vực quan trọng có tính đặc thù : Bưu viễn thơng , xây dựng kinh doanh khách sạn , văn phòng cho thuê , sản xuất xi măng , dịch vụ xuất nhập , du lịch…Tuy nhiên năm gần , địa phương phía Nam , đặc biệt tỉnh Đồng Nai , Sông Bé, Bà Rịa _Vũng Tàu ủng hộ mạnh dự án 100% vốn nước với lập luận cho nhà đầu tư nước ngồi th đất lập xí nghiệp 100% vốn nước ngồi có lợi việc giao đất cho bên Việt Nam góp vốn giá trị quyền sử dụng đất để tham gia liên doanh 1.3.3.Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh Hình thức áp dụng phổ biến lĩnh vực thăm dị khai thác dầu khí lĩnh vực bưu viễn thơng Hai lĩnh vực chiếm 30% số dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh , chiếm tới 90% tổng vốn cam kết thưc Phân lại chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp , gia công , dịch vụ 1.3.4 Các hình thức đầu tư phương thức tổ chức thu hút đầu tư khác - Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngồi : Đây hình thức tổ chức phổ biến giới Theo quan điểm nhà đầu tư nước ngồi , so với hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần có lợi việc huy động vốn từ đầu doanh nghiệp - Cổ phần hoá xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi , việc chuển nhượng phần góp vốn xí nghiệp liên doanh phải chấp thuận quan nhà nước có thẩm quyền Xí nghiệp liên doanh khơng phép huy động vốn cách phát hành cổ phiếu bán lại chứng khốn Vì , số nhà đầu tư nước cho quy định Luật hành “cứng” đề nghị cho cổ phần hố xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi - Chi nhánh cơng ty nước ngồi Việt Nam Trang Luật đầu tư hành khơng có quy định hình thức chi nhánh cơng ty nước Việt Nam Tuy nhiên năm qua, số ngân hàng nước ngồi ,các cơng ty tài chính, thương mại quốc tế làm đơn xin mở chi nhánh Việt Nam - Phương thức đổi đất lấy cơng trình Nhà đầu tư nước ngồi bỏ vốn xây dựng dự án sở hạ tầng cầu, đường, khu phố theo phương thức chìa khố trao tay BT ( xây dựng – chuyển giao) Đổi lại, Nhà nước Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước quyền sử dụng diện tích đất thời gian xác định để xây dựng, kinh doanh số dự án cụ thể - Hình thức thuê mua Một số xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, đặc biệt xí nghiệp 100% vốn cơng ty Nhật Bản đề nghị thuê mua thuê miễn phí máy móc thiết bị Vì vấn đề máy móc thiết bị thuộc sở hữu xí nghiệp Việt Nam nên Bộ Thương mại không chấp nhận đề nghị miễn thuế nhập máy móc thiết bị leasing 1.4 Đặc điểm chủ yếu FDI Đến xét chất, FDI có đặc điểm chủ yếu: * FDI trở thành hình thức đầu tư chủ yếu đầu tư nước Xét ưu hiệu FDI thể rõ chuyển biến chất lượng kinh té giới Gắn trực tiếp với trình sản xuất trực tiếp, tham gia vào phân công lao động quốc tế theo chiều sâu tạo thành sở hoạt động công ty xuyên quốc gia doanh nghiệp xuyên quốc tế * FDI tăng mạnh nước phát triển Có nhiều lý giải thích mức độ đầu tư cao nước cơng nghiệp phát triển với thấy hai nguyên nhân chủ yếu sau: -Thứ nhất, mơi trường đầu tư nước phát triển có độ tương hợp cao Môi trường hiểu theo nghĩa rộng bao gồm môi trường công nghệ môi trường pháp lý Trang 10 ... Vấn đề thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 2.1 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Trang 13 Lịch sử phát triển đầu tư trực tiếp nước cho thấy thái độ nước tiếp nhận đầu tư từ... nước tiếp nhận đầu tư Nhưng điểm qua nhu cầu , qua trào lưu cạnh tranh thu hút đủ cho ta khẳng định : đầu tư trực tiếp nước nước nhận đầu tư có tác dụng tích cực chủ yếu Đa phần dự án đầu tư. .. , đầu tư trực tiếp nước ngồi mời chào , khuyến khích mãnh liệt thu hút đầu tư trực tiếp nước Mặc dù nhiều tranh luận ,còn ý kiến khác vai trò , mặt tích cực , tiêu cực …của đầu tư trực tiếp nước

Ngày đăng: 14/12/2012, 16:34

Hình ảnh liên quan

1.5. Kết quả thu hỳt vốn FDI trong thời gian qua. - Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

1.5..

Kết quả thu hỳt vốn FDI trong thời gian qua Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 1: Số dự ỏnđầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phộp qua cỏc năm (chưa kể cỏc dự ỏn của VIETSOVPETRO) - Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

Bảng 1.

Số dự ỏnđầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phộp qua cỏc năm (chưa kể cỏc dự ỏn của VIETSOVPETRO) Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 4: Cỏc nước cú tổng số vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD - Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

Bảng 4.

Cỏc nước cú tổng số vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD Xem tại trang 38 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan