0
Tải bản đầy đủ (.doc) (62 trang)

Cỏc biện phỏp hỗ trợ khỏc

Một phần của tài liệu KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM (Trang 51 -51 )

II. Giải phỏp thu hỳt FDI

2.7. Cỏc biện phỏp hỗ trợ khỏc

Nước ta cần nhanh chúng thành lập và phỏt triển thị trường chứng khoỏn để tạo điều khiện cho cỏc loại hỡnh cụng ty cổ phần phỏt triển, khả năng huy động vốn của cỏc cụng ty cổ phần sẽ tăng lờn và hấp dẫn cỏc nhà đầu tư nước ngoài hơn.

Nhanh chúng thành lập trung tõm thụng tin kinh tế – xó hội để cung cấp thụng tin về tỡnh hỡnh kinh tế, chớnh trị, xó hội, kỹ thuật trờn thế giới cũng như trong nước giỳp

cỏc doanh nghiệp chủ động sản xuất và cải tiến kỹ thuật phự hợp với yờu cầu của thị trường.

2.8 Tiếp tục đổi mới chớnh sỏch thu hỳt FDI:

Với mục tiờu đưa nước ta tới năm 2020 cơ bản trở thành nước cụng nghiệp, bờn cạnh việc phỏt huy nội lực, việc thu hỳt vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phục vụ cho mục tiờu này cũng là một nguồn lực hết sức quan trọng. Quỏ trỡnh hoàn thiện về chớnh sỏch đất đai, chớnh sỏch thị trường và tiờu thụ sản phẩm phải đặt trong mục tiờu thu hỳt vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài một cỏch cú hiệu quả và cỏc chớnh sỏch này phải được đặt ra trong mối quan hệ qua lại lẫn nhau một cỏch thống nhất ăn khớp.

2.8.1 Chớnh sỏch đất đai

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phỏp luật liờn quan đến đất đai phạu vụ cho cỏc dự ỏn cú vốn đầu tư nước ngoài, đặt biệt là việc tiếp tục ban hành cỏc văn bản dưới luật cụ thể hoỏ 3 quyền của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về đất đai là quyền chuyển nhượng , quyền cho thuờ và quyền thế chấp tăng cường hiệu lực của phỏp luật về đất đai. Hỡnh thành bộ mỏy xử lý nhanh chúng và cú hiệu quả cỏc vấn đề liờn quan đến đất đai trong đầu tư nước ngoài như vấn đề thủ tục cấp đất, đền bự, giải toả, giải phúng mặt bằng và việc bảo đảm tớnh ổn định của khu đất được sử dụng cho đầu tư ngước ngoài. Đẩy mạnh hoạt động qui hoạch đất đai phục vụ cho đầu tư nước ngoài trước hết ở cỏc thành phố lớn và cỏc vựng kinh tế động lực, tiếp theo là cỏc tỉnh trong cả nước.

Việc thực hiện chớnh sỏch đất đai đối với đầu tư nước ngoài để dảm bảo hiệu qủa, cần chỳ trọng cỏc giải phỏp sau:

-Phỏt huy vai trũ cấu cỏc cơ quan hoạch định chớnh sỏch về đất đai như quốc hội, chớnh phủ trong việc xõy dựng cỏc đạo luật, chớnh sỏch, qui định về đất đai thuộc sở hữu toàn dõn và nhà nước là người sở hữu duy nhất về đất đai cho nờn cỏc chớnh sỏch về đất đai càng cụ thể, rừ ràng, ổn định bao nhiờu càng tốt bấy nhiờu.

Để cú thể đảm bảo cụ thể hoỏ một cỏch hợp lý chớnh sỏch đất đai ỏp dụng ở Việt Nam trong lĩnh vự đầu tư nước ngoài cần:

+ Tớch cực tham khảo kinh nghiệm của cỏ nước về việc ỏp ụng chớnh sỏch đất đai đối với cỏc nhà đầu tư nước ngoài như Trung Quốc, Thỏi Lan, Malaixia, Mianma…

+ Tập hợp cỏc ý kiến của cỏc nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về chớnh sỏch đất đai cũng như xu hướng xử lý chớnh sỏch đất đai ỏp dụng đối với khu vực cú vốn đầu tư nước ngoài của cỏc nước, thụng lệ quốc tế để hỡnh thành một chớnh sỏch đất đai giành cho đầu tư nước ngoài ổn định.

+ Đầu tư vào cụng tỏc phõn vựng, qui hoạch vựng giành cho hoạt động đầu tư nước ngoài cần thống nhất cỏch thức cấp đất và giải phúng mặt bằng. Điều chỉnh khung chi phớ đền bự, giải phúng mặt bằng phự hợp với mặt bằng thực tế hơn đặc biệt là dự toỏn về giải phúng mặt bằng..

-Tăng cường hiệu lực của cỏc qui định phỏp luật và chớnh sỏch đất đai, kết hợp giữa thuyết phục, tuyờn truyền ý thức phỏp luật và cưỡng chế. Những trường hợp làm trỏi với phỏp luật về đất đai cần cú. Những biện phỏp cưỡng chế kịp thời. Hỡnh thành hệ thống cỏc chớnh sỏch đất đai cú tớnh cạnh tranh cao so với cỏc nước trong khu vực. Tăng thời gian cho thuờ đất, giảm giỏ cho thuờ đất, giảm bớt cỏc thủ tục hành chớnh phiền hà.

Chuyển quyền sử dụng đất đai nhanh chúng và kịp thời cho từng dự ỏn. Chỉ đạo thực hiện nhanh chúng việc đền bự, giải phúng mặt bằng nhanh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cỏc dự ỏn đó cấp giấy phộp, nghiờn cứu khả năng được chi phớ đền bự vào giỏ thuờ đất để đảm bảo tớnh cạnh tranh với cỏc nước trong khu vực hoón hoặc miễn tiền thuế đất đối với những dự ỏn xin dừng, hoặc dón tiến độ triển khai. Giảm giỏ thuờ đất trong cỏc khu cụng nghiệp, khu chế xuất.

2.8.2 Chớnh sỏch thuế và ưu đói tài chớnh

Chớnh sỏch thuế và những ưu đói tài chớnh gắn với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài là một yếu tố chủ yếu cấu thành tớnh hấp dẫn của mụi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài. Do đú chỳng ta cần thực hiện:

-Thực hiện tốt luật thuế VAT và thuế thu nhập cụng ty. Đõy là hai đạo luật thuế trong giai đoạn đầu ỏp dụng để đưa hoạt động thu thuế đối với cỏc dự ỏn đầu tư

-Tăng cường cỏc biện phỏp ưu đói taỡ chớnh cho cỏc nhà đầu tư thụng qua hệ thống giỏ cả ỏp dụng đối với cỏc nhà đầu tư nước ngoài vào cỏc doanh nghiệp trong nước thống nhất như giỏ điện nước, giỏ cước vận tải, bưu điện, hàng khụng.

-Nõng cao hiệu lực và hiệu quả vủa cỏc biện phỏp ưu đói tài chớnh như giả quyết nhanh vấn đề thuế cho cỏc nhà đầu tư nước ngoài, việc chuyển lợi nhuận về nước thuận tiện, vấn đề gúp vốn được dễ dàng đặc biệt là khụng nờn hạn chế hoặc đưa ra qui định bắt được cỏc nhà đầu tư nước ngoài phải gúp vốn bằng tiền mặt khi họ cũng đang gặp những khú khăn cho tỏc động của cuộc khủng hoảng tài chớnh- tiền tệ.

-Hỗ trợ cho cỏc dự ỏn đó được cấp giấy phộp đầu tư được hưởng những ưu đói của cỏc qui định mới về thuế, lợi tức, giỏ thuế đất mới, miễn giảm thuế doanh thu đối với những doanh nghiệp thực sự lỗ vốn.

-Hỗ trợ bằng ngoại tệ cho cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài đang thực sự gặp khú khăn.

-Chủ động thu hỳt nhiều hơn nguồn vốn nước ngoài khụng nhất thiết phải ấn định tỷ lệ nguồn vốn, tranh thủ mọi nguồn vốn cho phỏt triển.

-Cho phộp cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài cổ phần hoỏ để tăng vốn phỏt triển sản xuất kinh doanh.

-Ban hành chớnh sỏch thu phớ thống nhất để trỏnh tỡnh trạng thu phớ bất hợp lý và khụng quản lý được, trỏnh thu phớ tuỳ tiện ở cỏc địa phương.

2.8.3 Chớnh sỏch lao động và tiền lương

Giải quyết thoả đỏng cỏc tranh chấp về lao động và tiền lương hoàn thiện

cỏc thủ tục đối với lao động trong cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngaũi như ký hợp đồng, thoả ước lao động tập thể và thành lập, phỏt huy vai trũ của cỏc tổ chức cụng đoàn, tổ chức Đảng và Đoàn thanh niờn cụ thể:

-Hoàn thiện cỏc loại văn bản qui định ỏp dụng đối với người lao động trong cỏc dự ỏn cú đầu tư nước ngoài. Cỏc văn bản đặc biệt chỳ trọng là qui định tuyển dụng, lựa chọn lao động, chức năng của cỏc cơ quan quản lý lao động, vấn đề

đào tạo, đề bạt và sa thải lao động, cỏc văn bản xử lý tranh chấp về tỏc động, tiền lưong, thu nhập.

-Hoàn thiện bọ mỏy hành phỏp về quản lý lao động trong cỏc dự ỏn cú vốn nước ngoài, thành lập phõn toà lao động để xử lý tranh chấp lao động cỏ nhõn và lao động tập thể.

-Phỏt huy vai trũ của tổ chức cụng đoàn trong doanh ngiệp trỏnh tỡnh trạng hoạt động của cụng đoàn đi ngược lại với lợi ớch của người lao động. Chỳ trọng đào tạo ngươi lao động cả trong nước và nước ngoài để tiếp thu cụng nghệ.

-Phỏt huy vai trũ của cơ quan thanh tra lao động trong việc kiểm tra, giỏm sỏt việc thực hiện chớnh sỏch lao động và tiền lương của cỏc dự ỏn đầu tư nước ngoài đồng thời sửa đổi cỏc chớnh sỏch về lao động và tiền lương cho thớch hợp.

2.8.4 Chớnh sỏch thị trường và tiờu thụ sản phẩm:

Đẩy mạnh cỏc hoạt động mở rộng thị trường cho cỏc dự ỏn đầu tư nước ngoài thụng qua việc khuyến khớch thỳc đẩy xuất khẩu và xỳc tiến thương mại. Khai thỏc cỏc thế mạnh của bờn nước ngoài trong hoạt động nghiờn cứu thị trường ở hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cỏc giải phỏp cần thực hiện là:

-khuyến khớch thỳc đẩy xuất khẩu đặc biệt là xuất khẩu cỏc sản phẩm chế biến sõu, chế biến tinh, cỏc sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt là những sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

-Định hướng tiờu thụ sản phẩm theo khuụn khổ phỏp lý thớch hợp để trỏnh tỡnh trạng cạnh tranh về giỏ cả dẫn đế việc bỏn phỏ giỏ, bỏn hàng kộm chất lượng ra thị trường. Cần nhanh chúng xõy dựng và thụng qua luật cạnh tranh, luật chống đầu cơ, chống bỏn phỏ giỏ hàng hoỏ.

-Bảo hộ thị trường trong nước dể khuyến khớch nhà đầu tư đầu tư vào Việt Nam thụng qua:

+Định hướng cỏc ngành nghề, lĩnh vực ưu tiờn đặc biệt là những ngành nghề tạo ra cỏc tiềm lực cụng nghệ cho đất nước, hỡnh thành đội ngũ cỏn bộ chất lượng cao. Giảm bớt nhập khẩu những mặt hàng sản xuất hoặc lắp rỏp đựơc từ trong

+Bảo đảm đối xử cụng bằng thoả đỏng và bỡnh đẳng giữa cỏc nhà đầu tư trong nước với cỏc nhà đầu tư nước ngoài.

+Cú chớnh sỏch khuyến khớch người tiờu dựng sử dụng cỏc sản phẩm được sản xuất trong nước.

2.8.5 Về chớnh sỏch cụng nghệ

Để đạt được mục tiờu thu hỳt cụng nghệ hiện đại vào Việt Nam trong thời gian tới, điều kiện đầu tiờn cần phải thực hiện là phải xõy dựng một chiến lược thu hỳt cụng nghệ hữu hiệu.

Chiến lược này phải chỉ ra được lộ trỡnh dài hạn cho việc thu hỳt cụng nghệ nước ngoài với cỏc biện phỏp và cụng cụ khỏc nhau, đặc biệt là việc xõy dựng cỏc chớnh sỏch thu hỳt cụng nghệ hợp lý với điều kiện của Việt Nam. Cần hỡnh thành cỏc khu cụng nghệ cao, cụng nghệ sạch ở những vựng thớch hợp trong nước với hệ thống quy chế rừ ràng, tạo điều kiện hấp dẫn cỏc nhà đầu tư nước ngoài. Đối với mỏy múc thiết bị đưa vào gúp vốn đầu tư hoặc nhập khẩu từ nước ngaũi cần phải thực hiện việc giỏm định chất lượng và giỏ cả một cỏch nghiờm ngặt theo cỏc qui định của phỏp luật để trỏnh tỡnh trạng nhập khẩu hoặc chuyển giao thiết bị mỏy múc lạc hậu với giỏ cả cao.

KẾT LUẬN

Với mục tiờu đưa Việt Nam tới năm 2020 cơ bản trở thành nước cụng nghiệp thỡ bờn cạnh việc phỏt huy nội lực, việc thu hỳt đầu tư trực tiếp nước ngoài để phục vụ cho mục tiờu này cũng là một nguồn lực quan trọng.Vấn đề thu hỳt vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong những năm tới cú ý nghĩa rất to lớn đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Troang điều kiện đú, nhà nước ta phải hoàn thiện việc tổ chức và chớnh sỏch thu hỳt vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài , đỏp ứng nhu cầu sử dụng cú hiệu qủa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo đỳng chủ trương quan trọng của Đảng và nhà nước ta là xem nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng; kết hợp nội lực và ngoại lực thành sức mạnh tổng hợp trong xõy dựng đất nước.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chớnh sỏch và biện phỏp huy động cỏc nguồn vốn-Bộ KHDT-1996

2.Những giải phỏp chủ yếu để phỏp triển cỏc nguồn vốn cho DNNN-Hà Thị Kim Dung -1996

3. Hoàn thiện chớnh sỏch và tổ chức thu hỳt đầu tư trực tiếp của nước ngoài ở Việt Nam – Nxb Chớnh trị quốc gia- HN 2000

4. Một số vấn đề mới về FDI tại Việt Nam-1996

5. Niờn giỏm thống kờ2002, Nxb Thống kờ,Hà Nội 2002 6. Tạp chớ du lịch 3/2002 7. Tạp chớ TTTC 18/01 8. Tạp chớKT 31/01 9. Tạp chớ GTVT 6/2000 10. Tạp chớ CKVN 1/01;2/2000 11.Tạp chớ KTTG 2/01 12.Tạp chớ TC 4/2000 13.Tạp chớ NH 10/2000 14.Tạp chớ TNTTVN 6/2000 15. Tạp chớ TTTCTT 14/2000

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu...1

ChươngI: Lý luận chung về thu hỳt vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI:Foreign Direct Investment)...2

I. Vai trũ của FDI đối với phỏt triển kinh tế...2

1.1. Quan điểm của LờNin về FDI...2

1.2. Bản chất của FDI...3

1.3. Cỏc hỡnh thức chủ yếu của FDI...6

1.4. Đặc điểm chủ yếu của FDI...8

1.5. Vai trũ của FDI đối với phỏt triển kinh tế...9

II. Vấn đề thu hỳt vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...10

2.1. Sự cần thiết phải thu hỳt vốn đầu tư nước ngoài (FDI)...10

Kết quả thu hỳt vốn FDI ở nước ta

và kinh nghiệm của cỏc nước...16

I.Sự phỏt triển của FDI tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới...16

1.1. Sự cần thiết phải thu hỳt FDI ở nước ta...16

1.2. Tỏc động của FDI đến sự phỏt triển kinh tế Việt Nam những năm qua...16

1.3. Việc tổ chức nhằm thu hỳt FDI...17

1.4. Cỏc chớnh sỏch thu hỳt FDI ở Việt Nam thời gian qua...20

1.5. Kết quả thu hỳt vốn FDI trong thời gian qua...24

II.Kinh nghiệm của cỏc nước trong việc thu hỳt FDI...29

2.1. Trung Quốc...29 2.2. Inđụnờxia...30 2.3. Philippin...30 2.4. Thỏi Lan...31 2.5. Malaixia...32 Chương III Những định hướng và giải phỏp thu hỳt FDI ở nước ta...33

I. Định hướng thu hỳt FDI...33

1.1. Tiếp tục khẳng định tớnh đỳng đắn của chủ trương thu hỳt FDI...33

1.2. Tập chung thu hỳt FDI vào những ngành nghề, lĩnh vực cú lợi thế so sỏnh của nước ta với nước khỏc...33

1.3. Khuyến khớch cỏc nhà đầu tư bỏ vốn vào khắc phục dần sự chờnh lệch giữ cỏc vựng lónh thổ...33

1.4. Chuyển đối tỏc đầu tư...33

1.5. Nõng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài...34

II. Giải phỏp thu hỳt FDI...34

2.1. Mở rộng hỡnh thức thu hỳt FDI...34 2.2. Cải tiến qui chế đầu tư vào cỏc khucụng nghiệp

và khu chế xuất ở Việt Nam...34

2.3. Về thủ tục hành chớnh...35

2.4. Tu sửa và xõy dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế xó hội...37

2.5. Qui hoạch thu hỳt vốn FDI...37

2.6. Nõng cao hiệu quả cụng tỏc xỳc tiến đầu tư...37

2.7. Cỏc biện phỏp hỗ trợ khỏc...37

2.8. Chớnh sỏch đất đai...38

Kết luận...42

Một phần của tài liệu KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM (Trang 51 -51 )

×