0

Báo cáo lập án kinh doanh Dự án KHU NUÔI CÁ CHÌNH SINH THÁI VÀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÁ CHÌNH

14 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 11:36

DỰ ÁN KHU NI CÁ CHÌNH SINH THÁI VÀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÁ CHÌNH Các thành viên • • • • • Đỗ Thị Trang Dương Kim Thoa Trang Nguyễn Bảo Thoa Trương Tạ Hằng Nga • Trần Minh Vương • Phạm Thuỳ Linh # I Căn tìm kiếm hội đầu tư • Xuất phát từ nhu cầu thị trường • Xuất phát từ chủ trương nhà nước • Căn vào tình hình sản xuất cung cấp mặt hàng địa phương # Xuất phát từ nhu cầu thị trường • Cá chình lồi cá thịt có giá trị dinh dưỡng cao, ưa chuộng Châu Âu số nước châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia,… • Hằng năm, Nhật Bản tiêu thụ khoảng 100 nghìn cá chình loại Và năm nhâp thêm hàng chục nghìn cá chình # Xuất phát từ nhu cầu thị trường • Giá cá chình giới vào khoảng 60100 USD/ kg • Với giá cá chình 280.000đ/kg (tại TP HCM) • Nhu cầu cá chình đảm bảo chất lượng cho xuất # Xuất phát từ chủ trương nhà nước • Nhà nước ưu tiên phát triển kinh tế miền trung • Ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo nghị định NĐ61/2010 # Căn vào tình hình sản xuất cung cấp mặt hàng địa phương • Bình Định khu vực phân bố lồi cá chình nên nguồn giống mơi trường tự nhiên lớn, đặc biệt khu vực đầm Trà Ổ hồ Vĩnh Bình • Tuy nhiên mơ hình chưa mở rộng, sản xuất cịn manh mún chưa tập trung tạo quy mô lớn Hơn chưa có doanh nghiệp đứng thu mua chế biến phục vụ thị trường nước xuất • Ni cá chình khơng tốn nhiều cơng lao động nên phù hợp với hoàn cảnh nhiều hộ nơng dân # II Triển khai ý tưởng • Địa điểm: Phù Mỹ, Bình Định • Chủ đầu tư: T.I.T ( Talent Investor Team) # Quy mơ đầu tư • Theo dự báo thị trường xuất sang Nhật Bản 10 000 năm Tổng sản lượng từ hộ nơng dân ni cá chình đạt xấp xỉ tấn/vụ/ năm • Theo thống kê, huyện Phù Mỹ có dân số khoảng 188 000 người, với khoảng 35 000 hộ dân Nhân dân chủ yếu làm nghề nơng nghiệp, đánh bắt thủy hải sản • Thu hút 1000 hộ nông dân tham gia ( chiếm ? tổng số hộ dân huyện) chủ yếu hộ nông dân xã khu vực xung quanh đầm Trà Ổ có nhiều lợi việc ni cá Chình # Quy mơ đầu tư • Mỗi vụ chăn ni, trung bình hộ phải bỏ chi phí 120 triệu/ vụ Đây mức chi phí lớn người dân • Với hộ chăn ni, doanh nghiệp đóng vai trị nhà đầu tư, đầu tư 50% tổng số vốn ban đầu hỗ trợ kỹ thuật ni cá • Như vậy, tổng số vốn ban đầu cần đầu tư cho hộ nông dân là: 120 nhân 1000 nhân 50% = 60 tỷ VNĐ • Cộng thêm chi phí xây dựng nhà máy, mua sắm trang thiết bị th nhân cơng : 40 tỷ VNĐ • Tổng số vốn đầu tư : 100 tỷ VNĐ # Mục tiêu, lĩnh vực đầu tư • Lĩnh vực đầu tư: nông nghiệp, chăn nuôi chế biến xuất • Mục tiêu: - Lợi nhuận hộ nông dân: 140 triệu / vụ/ năm - Ước tính lợi nhuận DN: ? # Nguồn huy động vốn • Đây dự án đầu tư vào khu vực miền trung dự án nông nghiệp nên huy động vốn hỗ trợ từ nhà nước (Hoặc xin số ưu đãi lãi suất vay vốn ngân hàng nông nghiệp.) • Nguồn vốn vay từ ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn • Nguồn vốn chủ sở hữu # Thời gian triển khai ý tưởng • Do thời gian ni vụ cá chình lâu ( năm/ vụ) nên thực đồng thời hai hoạt động: Triển khai hỗ trợ nông dân nuôi cá thời gian với xây dựng nhà máy để đảm bảo nhà máy đưa vào hoạt động có sẵn nguồn nguyên liệu chế biến • Thời gian cụ thể dự án triển khai sau định đầu tư kí # Cám ơn bạn lắng nghe! # ... cá chình lâu ( năm/ vụ) nên thực đồng thời hai hoạt động: Triển khai hỗ trợ nông dân nuôi cá thời gian với xây dựng nhà máy để đảm bảo nhà máy đưa vào hoạt động có sẵn nguồn nguyên liệu chế biến. .. nghìn cá chình loại Và năm nhâp thêm hàng chục nghìn cá chình # Xuất phát từ nhu cầu thị trường • Giá cá chình giới vào khoảng 60100 USD/ kg • Với giá cá chình 280.000đ/kg (tại TP HCM) • Nhu cầu cá. .. năm - Ước tính lợi nhuận DN: ? # Nguồn huy động vốn • Đây dự án đầu tư vào khu vực miền trung dự án nơng nghiệp nên huy động vốn hỗ trợ từ nhà nước (Hoặc xin số ưu đãi lãi suất vay vốn ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo lập án kinh doanh Dự án KHU NUÔI CÁ CHÌNH SINH THÁI VÀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÁ CHÌNH,