0

Đề tài tìm hiểu khó khăn khi tìm chỗ ở của sinh viên trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh

25 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 10:16

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Đề tài Tìm hiểu khó khăn khi tìm chỗ ở của sinh vi[.]   BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN MƠN HỌC: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Đề tài: Tìm hiểu khó khăn tìm chỗ sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Lớp học phần: DHOT16C  Nhóm: SixT GVHD: Lê Thị Bích Nguyệt Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022   BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Đề tài: Tìm hiểu khó khăn tìm chỗ sinh viên trường Đại học Cơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Lớp học phần: DHOT16C  Nhóm: SixT STT HỌ VÀ TÊN MSSV  Nguyễn Xuân Tùng (C) 20053131 Trần Tấn Thông 20059891  Nguyễn Văn Thương 20053201 Bùi Trung Tín 20053511  Nguyễn Nhật Tín 20052911 Huỳnh Quang Trường 20051241 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 Chữ ký   MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu .2 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu .2 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu .2 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 5.1 Ý nghĩa khoa học 5.2 Ý nghĩa thực tiễn 5.2.1 Ý nghĩa sinh viên 5.2.1 Ý nghĩa xã hội II TỔNG QUAN TÀI LIỆU Các khái niệm 1.1 Khái niệm “khó khăn” 1.2 Khái niệm “chỗ ở” .4 1.3 Khái niệm “sinh viên” 1.4 Một vài nét trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM .4 Các nghiên cứu trước liên quan đến đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu nước 2.2 Tình hình nghiên cứu nước III NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Thiết kế nghiên cứu 1.1 Khái niệm nghiên cứu định lượng .8 1.2 Khái niệm phương pháp thu thập thông tin định tính Chọn mẫu   2.1 Yếu tố ảnh hưởng tới định chọn cỡ mẫu 2.2 Xác định cỡ mẫu theo ước lượng tổng thể Phương pháp nghiên cứu 10 Quy trình thu thập liệu .11 Xử lý liệu 12 IV CẤU TRÚC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN .13 V KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN 14 TÀI LIỆU KHAM THẢO 15 PHỤ LỤC 16   I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài   Mỗi mùa tựu trường đến, hàng ngàn sinh viên khắp lãnh thổ lại rời xa quê nhà để lên thành phố lớn học tập riêng trường đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh có tổng số sinh viên tuyển 8500 sinh viên (theo Mình Kh – Báo Cơng Thương, 2020) Khi nhắc đến khó khăn sinh viên ngồi vấn đề kiến thức mơi trường học tập có lẽ mơi trường sinh sống ngày đặt lên Riêng ở  khu vực Gò Vấp cụ thể ký túc xá trường Đại học Công Nghiệp đáp ứng 5000 chỗ (Theo IUHer NEWS, 2016) Đối với tất sinh viên nói chung sinh viên trường Đại học Cơng Nghiệp TP.HCM nói riêng, vấn đề nơi ở, không gắn với hoạt động ngày mà nơi học tập, giải trí Sinh viên có hoạt động chủ yếu học tập, sau học tập rèn luyện giảng đường Điều kiện nơi sinh hoạt tốt tạo tiền đề cho sinh viên phát huy khả năng, tư thân Tuy nhiên, vấn đề phòng trọ hay ký túc xá có nhiều khó khăn Khó khăn phịng trọ tình trạng thiếu thốn xuống cấp nghiêm trọng Các nhà trọ đời tự phát, thiếu quản lý an ninh trái ngược lại có giá thành đắt đỏ Có thể trở thành nỗi niềm ám ảnh to lớn bạn sinh viên khoảng thời gian học Đại học Bước chân vào cánh cổng trường Đại học cố gắng, tìm chỗ thoải mái, thuận tiện để di chuyển lại thật nhiều cố gắng Có thể tìm chỗ sẽ, thoáng mát giá thành lại cao Nếu giá thành thấp, sẽ, thống mát lại khơng an ninh Nếu tất yếu tố không may gặp lại chủ không thân thiện Những yếu tố khiến  phải đau đầu Chính đề tài “Tìm hiểu khó khăn tìm chỗ sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM” nhóm mong giải vấn đề   Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu - Tìm hiểu khó khăn tìm chỗ sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu khó khăn tìm chỗ sinh viên trường Đại học Cơng Nghiệp TP.HCM - Tìm hiểu lựa chọn nơi sinh viên Đại học Cơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh - Đề xuất giải pháp để sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM lựa chọn chỗ trọ hợp lý Câu hỏi nghiên cứu   - Những khó khăn sinh viên khó khăn tìm chỗ trọ sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM? - Thực trạng lựa chọn nơi sinh viên Đại học Cơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh? - Đưa giải pháp để có nơi hợp lý sinh viên trường Đại học Công  Nghiệp TP.HCM Đối tượng nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Những khó khăn tìm chỗ trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu tiến hành trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đối tượng khảo sát sinh viên học trường Đại học Công nghiệp TP HCM - Thời gian thực đề cương nghiên cứu từ 10/09/2022 đến 15/11/2022 - Thời gian thực luận văn từ 28/10/2022 đến ngày 10/11/2022 - Nghiên cứu đề tài nhằm khó khăn tìm chỗ trường Đại học Cơng Nghiệp TP.HCM, tìm biện pháp khả thi nhằm giúp đỡ sinh viên gặp khó khăn tìm chỗ thành phố Hồ Chí Minh Từ đó, nghiên cứu đóng   góp vào hệ thống tri thức Việt Nam cách giải khó khăn tìm chỗ ở  sinh viên Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 5.1 Ý nghĩa khoa học   Nghiên cứu đề tài nhằm khó khăn tìm chỗ trường Đại học Cơng Nghiệp TP.HCM, tìm biện pháp khả thi nhằm giúp đỡ sinh viên gặp khó khăn tìm chỗ thành phố Hồ Chí Minh Từ đó, nghiên cứu đóng góp vào hệ thống tri thức Việt Nam về cách giải khó khăn tìm chỗ ở  sinh viên 5.2 Ý nghĩa thực tiễn 5.2.1 Ý nghĩa sinh viên - Giúp sinh viên có nhìn cụ thể việc tìm chỗ - Cung cấp cho sinh viên nhiều thông tin cạm bẫy lừa đảo tiền bạc để sinh viên sáng suốt an tâm tìm chỗ - Đưa phương pháp giải cho khó khăn việc th tìm chỗ ở  cách thực tế để sinh viên cẩn thận chu đáo tránh vấn đề lừa đảo phát sinh ko mong muốn 5.2.1 Ý nghĩa xã hội - Từ bảng số liệu thống kê từ bảng khảo sát sơ, tài liệu cho nhà nguyên cứu sau - Cho người thấy khó khăn việc tìm chỗ sinh viên để có  biện pháp hỗ trợ cho sinh - Đối với quan tổ chức cho họ thấy hành vi ép giá, lừa đảo, an ninh nhà trọ để có biện pháp quản lí chặt chẻ - Đối với nhà trường để có phương án hỗ trợ nhà trọ tốt cho sinh viên đầu tư thêm kí túc xá để hổ trợ thêm phần sinh viên   II TỔNG QUAN TÀI LIỆU Các khái niệm 1.1 Khái niệm “khó khăn”   Khó khăn từ có nguồn gốc xuất phát từ tiếng latin difficĭlis Khó khăn sử dụng tính từ thể việc gây cản trở cho cho người cố thực điều Khó khăn thứ mà người phải cố gắng vượt qua muốn đạt thành công [1] 1.2 Khái niệm “chỗ ở”   Chỗ (cịn biết đến thuật ngữ nơi cư ngụ, nơi trú ngụ hay gia cư, nhà cửa chí tổ ấm) thuật ngữ chung nơi cư trú nơi trú ẩn người mà thông thường dạng vật chất cụ thể nhà Những người khơng có nơi cư ngụ gọi người vơ gia cư [2] 1.3 Khái niệm “sinh viên”   Sinh viên chủ yếu người đăng ký vào trường sở giáo dục để tham gia lớp học khóa học nhằm đạt mức độ thành thạo môn học theo hướng dẫn người hướng dẫn, dành thời gian bên lớp để thực hoạt động mà giảng viên định cần thiết cho việc chuẩn bị lớp học để gửi chứng tiến thành thạo [3], [4] 1.4 Một vài nét trường Đại học Công nghiệp TP.HCM   Trường Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City) trường đại học định hướng ứng dụng thực hành, trực thuộc Bộ Cơng Thương, chun đào tạo nhóm ngành kinh tế công nghiệp kỹ thuật công nghiệp, thành lập từ ngày 24 tháng 12 năm 2004   - Hiệu trưởng: TS Phan Hồng Hải   - Cơ sở trường tọa lạc số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gị Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh     - Ngồi sở trường cịn có phân hiệu Quảng Ngãi sở khác ở  Thanh Hóa Các nghiên cứu trước liên quan đến đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu nước   Theo khảo sát giá nhà trọ năm 2021 tác giả Trọng Nhân viết có tiêu đề “Sinh viên học TP.HCM bữa bàn tồn chuyện phịng trọ”, giá bình qn phịng trọ khu vực gần ĐHQG TPHCM dao động từ khoảng 1-3 triệu đồng tùy vào diện tích tiện ích Còn khu vực khác gần trung tâm Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gị Vấp, giá phịng cho sinh viên dao động từ - triệu đồng/phòng/tháng [5]   Theo tác giả Thúy Vy “TP HCM: Nhà trọ sinh viên tăng giá ngày cận nhập học” giá nhà trọ năm 2022 tăng nhiều so với trước vật giá tăng cao Một số nhà trọ khu vực gần làng đại học TP Thủ Đức, phịng trọ cho 2-3 người ở, có gác lửng dao động từ 2-3,5 triệu đồng/tháng Trung bình, giá th  phịng diện tích từ 12-16 mét vuông tăng từ 100 đến 200.000 đồng Đáng ý,  phịng tân trang, lót gạch mới, có máy lạnh, nội thất,… tăng đến 500.000 đồng Một khu trọ khác quận Bình Thạnh, gần trường đại học Hồng Bàng, đại học Hutech, người đại diện cho biết giá phòng trọ tới tăng từ 10-20% tùy vào vị trí phịng th Khơng riêng với loại hình cho th nhà trọ, dạng phịng ký túc xá tư nhân tập trung quanh khu vực TP Thủ Đức, quận Gò Vấp tăng nhẹ 100.000 đồng/người Thay giữ mức cũ cho dạng ghép 4-6 người bao phí điện, nước dao động 900.000-1.500.000 đồng/người [6], [7]   Trong nghiên cứu Th.S Nguyễn Tiến Lợi Th.S Nguyễn Quang Huy đề tài “Nghiên cứu hành vi thuê nhà trọ sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”, hai tác giả cho yếu tố quan trọng việc lựa chọn nhà trọ sinh viên vị trí địa lý, giá cuối diện tích phịng Về yếu tố địa lý sinh viên muốn tìm nhà trọ gần trường thuận tiện cho việc lại, học tập sinh hoạt ngoại   khóa Về giá sinh viên muốn tìm phịng trọ có giá th phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình Cịn diện tích sinh viên muốn tìm phịng trọ rộng rãi để thuận tiện cho việc sinh hoạt [8]   Ngoài việc giá tăng cao khiến việc tìm kiếm phịng trọ ưng ý trở nên khó khăn hết sinh viên cịn có nguy rơi vào bẫy tinh vi kẻ xấu  bày Trong viết “Sinh viên vất vả tìm phịng trọ” tác giả Thái Kh, số sinh viên gặp phải “cò” lừa đảo dẫn vào thuê nhà trọ với giá cao nhận tiền hoa hồng chủ nhà trọ giới thiệu người vào Thậm chí, số “cị” bỏ tiền th phịng, sau cho SV th lại với giá cao gấp nhiều lần Những phòng thế, hầu hết sinh viên vào khơng có hợp đồng phải đóng tiền cọc trước đến tháng Và quan chức xuống kiểm tra giấy tờ tạm trú hay hợp đồng sinh viên gặp nhiều phiền hà, chủ trọ tự ý tăng giá ghép thêm người vào [6], [9] 2.2 Tình hình nghiên cứu nước   Trong viết “College Crisis: Why Students Are Struggling To Find Housing Before Classes Start” đăng Clare Trapasso, khảo sát ngẫu nhiên với 500 sinh viên học sinh viên tốt nghiệp từ ngày 12/7-17/7 cho kết phần ba sinh viên đại học Mỹ nói họ khơng đủ khả để th hộ gần trường chưa có nhà lớp học bắt đầu sau vài tuần Nguyên nhân chủ yếu giá thuê nhà trung bình tăng lên mức cao thời đại 1.575 đô la tháng vào tháng 6, theo liệu gần Realtor.com Đó mức tăng 8,1% so với năm 2021 [10] Theo tờ Independent đưa tin năm 2022 trường đại học c Ireland  phải đối mặt với tình trạng tăng đột biến việc xin hỗn học với lý khơng tìm chỗ Tại Đại học Galway có khoảng 1/3 số sinh viên hỗn việc học khơng tìm chỗ Tương tự Scotland, Đại học Glasgow chủ động khuyến khích sinh   viên tạm hỗn việc học lại việc tìm kiếm nhà trở nên dễ dàng chuyển sang học trường Đại học khác [11]   Vào năm 2017 trang web tài Save the Student thực khảo sát với 2000 sinh viên Anh vấn đề chủ xử lý nhà cho thuê gặp cố cho kết có 21% vấn đề giải vòng 24 gần nửa số hộ  phải tuần để giải Vấn đề phổ biến mà sinh viên gặp phải ẩm ướt, với 46% nói họ trải qua điều Nếu khơng điều trị, ẩm ướt gây vấn đề sức khỏe lâu dài Vấn đề phổ biến thứ hai thiếu nước / máy sưởi, với 42% học sinh gọi vấn đề Và khảo sát cho thấy giá thuê nhà trung bình sinh viên khoảng £ 125 tuần, điều thay đổi tùy thuộc vào nơi sinh viên Vương quốc Anh Nơi có giá thuê nhà cao London, nơi họ phải trả trung bình £ 182 tuần Ở Bắc Ireland, sinh viên phải trả mức phí hàng tuần trung bình 91 bảng Anh Một số sinh viên chọn sống ký túc xá tư nhân chí cịn trả nhiều hơn, lên đến £ 146 tuần Tuy nhiên, số cao khoảng £ 10 so với giá thuê trường đại học trung bình [12]   Trong báo “Four Ways to Address the Student Housing Crisis” đăng David Helene, tác giả cho biết để khắc phục khủng hoảng nhà sinh viên The Hope Center for College, Tacoma Community College Washington, thí điểm chương trình hỗ trợ Gia cư cộng đồng với quan quản lý nhà Tacoma để tặng sinh viên phiếu giảm giá thuê nhà Hơn 20 tỷ la chương trình hỗ trợ cho thuê khẩn cấp (ERAP), khởi động sau đại dịch, sẵn sàng trợ giúp người thuê nhà (bao gồm sinh viên đại học) khắp Hoa Kỳ Các lãnh đạo cấp cao California vận động tài trợ để thành lập chương trình tài trợ nhà cho sinh viên Đại học trị giá 500 triệu đô la , khoảng tiền chia cho trường cao đẳng cộng đồng sở năm để xây dựng nhà cho sinh viên [13]   III NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Thiết kế nghiên cứu 1.1 Khái niệm nghiên cứu định lượng Việc thu thập thơng tin phân tích thông tin sở liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, để đưa kết luận nghiên cứu chủ đề Định lượng cắt ngang, chọn mẫu xác suất  Nghiên cứu sử dụng thiết kế định lượng Những điều kiện khó khăn sinh viên tìm trọ khái niệm đa hướng, có liên quan chặt chẽ đến yếu tố chủ quan  bản thân khách quan từ mơi trường bên ngồi Vì sử dụng thiết kế định lượng lựa chọn hợp lí cho phép thu thập nhiều thông tin so với khái niệm định tính mang lại Phạm vi nghiên cứu thực sinh viên trường Đại học Cơng nghiệp TP.HCM, khái quát cho trường lân cận khác 1.2 Khái niệm phương pháp thu thập thơng tin định tính  Nghiên cứu định tính phương pháp thu thập thơng tin, liệu dạng “phi số” để có thông tin chi tiết đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ mục đích phân tích đánh giá Sử dụng phương thu thập thơng tin tịnh đính (quan sát, thảo luận nhóm, ) tiêu tốn nhiều thời gian, chi phí , kết nghiên cứu mang tính theo cá nhân , cịn phương  pháp thu thập thông tin định lượng (bảng khảo sát câu hỏi) thu thập thơng tin xác có ý nghĩa không gây nhiều thời gian chi phí Vì nhóm dẫn đến định chọn phương pháp thu thập liệu bảng khảo sát câu hỏi Chọn mẫu Đối tượng nghiên cứu sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Trường có tổng cộng 17 khoa, số lượng sinh viên nữ 14685 nam 11746 (tính theo   năm 2018) số lượng sinh viên năm 2022 cao năm 2018 Do số lượng sinh viên đông sinh viên đối tượng dễ tiếp cận nên chúng em định chọn sinh viên trường Đại học Công nghiêp TP.HCM đối tượng nghiên cứu Giới hạn mẫu gửi 60 phiếu khảo sát ngẫu nhiên cho 60 bạn sinh viên tổng sinh viên tồn trường Vì thời gian nguyên cứu gới hạn nên nhóm đặt tiêu 60 phiếu để thời gian ngắn đạt đủ số lượng phiếu mong muốn 2.1 Yếu tố ảnh hưởng tới định chọn cỡ mẫu  Độ tin cậy cần có liệu Nghĩa mức độ chắn đặc điểm cỡ mẫu chọn phải khái quát cho đặc điểm tổng thể  Sai số mà nghiên cứu chấp nhận Đó độ xác yêu cầu cho bất ký ước lượng thực mẫu  Các loại kiểm định, phân tích thực Một số kỹ thuật thống kê yêu cầu cỡ  mẫu phải đạt ngưỡng định ước lượng có ý nghĩa  Kích thước tổng thể Mẫu nghiên cứu cần chiếm tỷ lệ định so với kích thước tổng thể 2.2 Xác định cỡ mẫu theo ước lượng tổng thể Chúng ta sử dụng công thức sau: Trong đó:   n: kích thước mẫu cần xác định  Z: giá trị tra bảng phân phối Z dựa vào độ tin cậy lựa chọn Thông thường, độ tin cậy sử dụng 95% tương ứng với Z = 1.96   p: tỷ lệ ước lượng cỡ mẫu n thành công Thường chọn p = 0.5 để tích số  p(1-p) lớn nhất, điều đảm bảo an toàn cho mẫu n ước lượng    e: sai số cho phép Thường ba tỷ lệ sai số hay sử dụng là: ±01 (1%), ±0.05 (5%), ±0.1 (10%), mức phổ biến ±0.05 Chúng ta sử dụng cơng thức sau: Trong đó:    n: kích thước mẫu cần xác định  N: quy mô tổng thể e: sai số cho phép Thường ba tỷ lệ sai số hay sử dụng là: ±01 (1%), ±0.05 (5%), ±0.1 (10%), mức phổ biến ±0.05 Việc xác định cỡ mẫu theo ước lượng tổng thể thường yêu cầu cỡ mẫu lớn Tuy nhiên, nhà nghiên cứu lại có quỹ thời gian giới hạn khơng có nguồn tài tài trợ khả lấy mẫu theo ước lượng tổng thể khó thực Do đó, nhà nghiên cứu thường sử dụng cơng thức lấy mẫu dựa vào phương pháp định lượng sử dụng để phân tích liệu Hai phương pháp yêu cầu cỡ mẫu lớn thường hồi quy  phân tích nhân tố khám phá (EFA) Phương pháp nghiên cứu  Nghiên cứu có mục tiêu cụ thể Để đạt mục tiêu này, nhóm sử dụng số phương pháp nghiên cứu khác Phương pháp sử dụng cho mục tiêu trình bày cụ thể bảng đây: 10    Bảng 1: Phương pháp nghiên cứu theo mục tiêu Mục tiêu Khảo sát thực trạng chỗ sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM Phương Pháp thu thập liệu Phương pháp xử lý liệu Khảo sát bảng câu hỏi với sinh viên trường Đại học TP.HCM Sử dụng thống kê mô tả, sử dụng ttest Tìm hiểu yếu tổ khó khăn ảnh hưởng Khảo sát bảng câu đến việc tìm chỗ sinh viên trường hỏi với sinh viên Đại Học Công Nghiệp TP.HCM trường Đại học TP.HCM Sử dụng thống kê mô tả Đề xuất biện pháp để giải khó khăn tìm chỗ sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM Quy trình thu thập liệu  Nghiên cứu lý thuyết kết khảo sát Suy luận logic Các phương pháp thu thập liệu như: vấn, điều tra, quan sát thử nghiệm Dựa vào “chi phí, nguồn lực tính dễ tiếp cận” tác giả lựa chọn phương pháp điều tra bảng câu hỏi Với công cụ thu thập bảng câu hỏi với dạng câu hỏi đóng gưới hình thức trắc nghiệm Bảng câu hỏi thiết kế theo yêu cầu ngắn gọn, lịch dễ trả lời Để mô tả hành vi thuê nhà trọ sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh yếu tố ảnh hưởng đến hành vi này, nhóm tiến hành thu thập liệu sơ cấp dựa điều tra khảo sát Cụ thể sau: - Thảo luận đưa bảng câu hỏi 11   - Nghiên cứu định lượng: vấn bảng câu hỏi (tổng số phiếu khảo sát: 60  phiếu) - Phân tích xử lý số liệu - Soạn thảo báo cáo Khảo sát phiếu câu hỏi phương pháp tốn kém, dễ thực hiện, thu lượng lớn thông tin khoảng thời gian ngắn - Thời gian tiến hành thu thập liệu từ tháng 4/11/2022 đến tháng 5/11/2022 - Người khảo sát gửi link khảo sát đến bạn sinh viên nhờ họ hoàn thành  phiếu khảo sát - Một sinh viên khoảng phút để điền phiếu nộp lại cho người khảo sát - Sau đó, người khảo sát tổng hợp lại phiếu Quy trình lặp lại người khảo sát thu thập đủ số lượng đặt 60 phiếu Xử lý liệu  Mục tiêu 1: - Sử dụng phép tính thống kê mơ tả: tính trung bình tuổi mẫu nghiên cứu, tính phần ram, tính số lượng số người chọn làm mẫu có nam,  bao nhiêu nữ - Sử dụng phép tính so sánh trung bình đám đơng t – test để so sánh nhóm mẫu (giới tính, năm học, khoa/viện)  Mục tiêu 2: - Sử dụng thống kê mô tả để xác định yếu tố khó khăn ảnh hưởng đến việc tìm chỗ sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM  Mục tiêu 3: - Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết phép suy luận logic rút nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng việc tìm chỗ sinh viên trường Đại học Cơng nghiệp TP.HCM Từ đưa biện pháp thích hợp để giải khó khăn sinh viên 12   IV CẤU TRÚC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN Luận văn đề tài nghiên cứu có chương với nội dung sau: Chương 1: Phần mở đầu Chương nêu lên Lý chọn đề tài, Mục tiêu nghiên cứu, Câu hỏi nghiên cứu, Đối tượng phạm vi nghiên cứu, Ý nghĩa đề tài vể tình trạng khó khăn tìm nhà trọ sinh viên Trường Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Chương 2: Tổng quan tài liệu Chương nêu lên khái niệm, tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nước khó khăn việc tìm nhà trọ sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Chương 3: Nội dung – Phương pháp Chương mơ tả q trình nghiên cứu thiết kế phương pháp thu thập phân tích liệu sử dụng để hoàn thành luận văn Chương 4: kết thảo luận Chương kết q trình phân tích liệu thảo luận kết nghiên cứu thu So sánh kết nghiên cứu với kiến đoán ban đầu Chương 5: Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tìm trọ sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM   Chương nhằm đề xuất biện pháp tips cho sinh viên Đại học Cơng nghiệp nói riêng sinh viên địa bàn TP.HCM nói chung cách tìm trọ hợp lý Chương 6: Kết luận kiến nghị   Chương làm bật kết nghiên cứu đưa khuyến nghị nhằm giảm thiểu tình trạng khó khăn việc tìm trọ cho sinh viên 13   V KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN  Bảng 2: Phân chia công việc STT Nôi dung công việc Thời gian thực  Người thực hiện Tổng quan tài liệu 28/10-4/11 Nguyễn Nhật Tín Nội dung đề tài nghiên cứu 28/10-4/11 Nguyễn Văn Thương Phương pháp nghiên cứu 28/10-4/11 Huỳnh Quang Trường Tổng hợp nội dung, thiết kế tiểu luận 5/11-10/11 Trần Tấn Thông Cấu trúc dự kiến, kế hoạch thực 28/10-10/11 Bùi Trung Tín Thiết kế Powerpoint 5/11-10/11 Nguyễn Xuân Tùng 14 Ghi   TÀI LIỆU KHAM THẢO  1.Từ Điển Tiếng Việt (NXB Đà Nẵng 2003) - Viện Ngôn Ngữ, 1238 Trang Sách Việt  Nam, , accessed: 21/11/2022 Luật số 15/2012/QH13 Quốc hội: LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH , accessed: 21/11/2022 Bùi H (2001), Từ điển giáo dục học, Nhà xuất Từ điển bách khoa Luật Giáo dục đại học 2012 số 08/2012/QH13 , accessed: 21/11/2022 Sinh viên học TP.HCM bữa bàn tồn chuyện phịng trọ - Tuổi Trẻ Online , accessed: 06/11/2022 https://suckhoedoisong.vn (2022) Nhà trọ khan hiếm, tân sinh viên chật vật tìm nơi , accessed: 10/11/2022 Nỗi niềm sinh viên thuê phòng trọ đầu năm học , accessed: 10/11/2022 tcct (2020) Nghiên cứu hành vi thuê nhà trọ sinh viên Trường Đại học CN Tạp chí Cơng Thương, , accessed: 06/11/2022 Những lưu ý thuê nhà trọ giá rẻ Toàn cảnh Bất động sản Việt Nam - Kho thông tin liệu bất động sản tin cậy, , accessed: 10/11/2022 10 These are the WORST student housing problems Save the Student, , accessed: 06/11/2022 11 Student accommodation crisis Ireland: Universities citing large numbers of deferrals in students taking college courses due to accommodation crisis Independent.ie , accessed: 06/11/2022 12 (2017) Student accommodation concerns often ignored, finds new survey Student, , accessed: 06/11/2022 13 Four Ways to Address the Student Housing Crisis | Fierce Education , accessed: 06/11/2022 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT VỀ KHĨ KHĂN TÌM CHỖ Ở CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Đề tài tìm phịng trọ khơng cịn q mẻ với bạn sinh viên, sinh viên lần rơi vào tình biết rõ khổ chuyện tìm chuyển phòng trọ cho phù hợp vời chuyện học hành, làm thêm đặc biệt bạn tân sinh viên khó khăn nhiều Và để hiểu thực trạng khó khăn sinh viên tìm chỗ ở, mong nhận câu trả lời form Giới tính cảu bạn là? o  Nam o  Nữ Bạn sinh viên năm mấy? o  Năm o  Năm hai o  Năm ba o  Năm tư Bạn tìm thơng tin nhà trọ từ nguồn nào? o Phương tiện truyền thông (Facebook, google,…) o Gia đình, bạn bè giới thiệu o Tự tìm 16 ... - Tìm hiểu khó khăn tìm chỗ sinh viên trường Đại học Cơng Nghiệp TP.HCM - Tìm hiểu lựa chọn nơi sinh viên Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh - Đề xuất giải pháp để sinh viên trường Đại học Công. .. tài ? ?Tìm hiểu khó khăn tìm chỗ sinh viên trường Đại học Cơng Nghiệp TP.HCM” nhóm mong giải vấn đề   Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu - Tìm hiểu khó khăn tìm chỗ sinh viên trường Đại học Công Nghiệp. .. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN MƠN HỌC: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Đề tài: Tìm hiểu khó khăn tìm chỗ sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài tìm hiểu khó khăn khi tìm chỗ ở của sinh viên trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh,