0

Luận văn quản lý tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ dung quất, tỉnh quảng ngãi

109 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2023, 16:21

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết tuyển sinh học nghề giai đoạn 2012 - 2016 địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 47 Bảng 2.2 Bảng so sánh số lượng đội ngũ giáo viên trường Dạy nghề địa bàn Tỉnh năm 2012 2016 52 Bảng 2.3 Thống kê đội ngũ cán quản lý năm 2016 trường dạy nghề địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 54 Bảng 2.4 Nguồn tài trường CĐN KTCN Dung Quất 65 Bảng 2.5 Mức thu học phí Trường CĐN KTCN Dung Quất 67 Bảng 2.6 Tổng nguồn kinh phí chi thường xuyên Trường giai đoạn từ năm 2014-2016 68 Bảng 2.7 Cơ cấu khoản chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước Trường CĐN KTCN Dung Quất 69 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu trình độ đào tạo nghề trường dạy nghề 48 địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 48 Biểu đồ 2.2 Số lượng trường dạy nghề công lập địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2006 giai đoạn 2011 – 2016 50 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu nhóm ngành nghề đào tạo trường dạy nghề công lập địa bàn Tỉnh giai đoạn 2012 – 2016 51 Biểu đồ 2.4 Mức thu học phí Trường CĐN KTCN Dung Quất 67 Biểu đồ 2.5 Nguồn kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên nguồn thu học phí Trường từ năm 2014 - 2016 68 Biểu đồ 2.6 Cơ cấu khoản chi thường xuyên từ NSNN Trường 70 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức trường 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Quản lý tài phận, khâu quản lý kinh tế xã hội khâu quản lý mang tính tổng hợp Quản lý tài coi hợp lý, có hiệu tạo chế quản lý thích hợp, có tác động tích cực tới trình kinh tế xã hội theo phương hướng phát triển hoạch định Việc quản lý, sử dụng nguồn tài đơn vị nghiệp có liên quan trực tiếp đến hiệu kinh tế xã hội phải có quản lý, giám sát, kiểm tra nhằm hạn chế, ngăn ngừa tượng tiêu cực, tham nhũng khai thác sử dụng nguồn lực tài đồng thời nâng cao hiệu việc sử dụng nguồn tài Trong đơn vị nghiệp, Nhà nước chủ thể quản lý, đối tượng quản lý tài đơn vị nghiệp Tài đơn vị nghiệp bao gồm hoạt động quan hệ tài liên quan đến quản lý, điều hành Nhà nước lĩnh vực nghiệp Đảng Nhà nước ta khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao nhân lực qua đào tạo nghề ba trụ cột tăng trưởng phát triển bền vững kinh tế Việt nam Nâng cao chất lượng đào tạo nghề yêu cầu đòi hỏi đất nước nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nâng cao lực cạnh tranh Trong thời gian qua dạy nghề Việt nam Nhà nước Xã hội quan tâm tài nguồn lực khác nhằm nâng cao lực dạy nghề Nhận thức vai trò tầm quan trọng giáo dục nghề nghiệp nghiệp phát triển kinh tế xã hội thời CNH, HĐH năm qua chi ngân sách Nhà nước cho hoạt động giáo dục đào tạo nghề khơng ngừng tăng lên góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo thực công xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững Hệ thống trường dạy nghề ngày phát triển số lượng qui mô, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cho xã hội Bên cạnh thành tựu đạt trường dạy nghề gặp nhiều khó khăn thách thức cạnh tranh trường để làm tuyển sinh nhận thức toàn xã hội giáo dục nghề nghiệp chưa cao, chưa thật coi trọng giáo dục nghề nghiệp Nhà nước ta có chủ trương xã hội hóa giáo dục dịch chuyển dần từ chế bao cấp sang tự chủ tài địi hỏi trường quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực tài đồng thời nâng cao chất lượng dạy nghề Nền kinh tế Việt nam chuyển mạnh sang kinh tế thị trường theo chế định hướng XHCN nhiên chế tài cho giáo dục đào tạo nói chung đào tạo nghề nói riêng chuyển biến chậm nhiều bất cập chưa phát huy hết hiệu hoạt động tài để nâng cao lực dạy nghề Những năm qua công tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – tỉnh Quảng Ngãi đạt thành công như: tạo quyền tự chủ, chủ động cho đơn vị việc quản lý chi tiêu tài chính; bước giảm bớt can thiệp quan quản lý cấp trên; đặc biệt thu nhập người lao động bước cải thiện, phân phối tiền lương đơn vị gắn với hiệu chất lượng công việc thông qua quy chế chi tiêu nội Đơn vị chủ động việc rà soát, xắp sếp lại máy hoạt động đơn vị tinh gọn, tiết kiệm chi phí hoạt động Tuy hạn chế lớn đơn vị phải sử dụng 40% nguồn thu để thực cải cách tiền lương nên gặp khó khăn thực chế tự chủ Bên cạnh nhận thức số cán – viên chức chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập cịn hạn chế, chưa đầy đủ, cịn tư tưởng trơng chờ, ỷ lại vào bao cấp Nhà nước Quy chế chi tiêu nội bộ, phân phối thu nhập cịn mang tính bình qn, chưa thật khuyến khích người lao động; mở rộng hoạt động dịch vụ chạy theo số lượng mà không quan tâm đến chất lượng Cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công chưa quan tâm mức Những hạn chế có nguyên nhân chủ yếu, từ việc quản lý tài đơn vị chưa thưc vào quy chuẩn chưa hoàn thiện Xuất phát từ đặc điểm, tình hình thực tiễn tơi chọn chủ đề: “Quản lý Tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – tỉnh Quảng Ngãi” để làm đề tài nghiên cứu luận văn với mong muốn tìm hiểu thực trạng cơng tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Cơng nghệ Dung Quất đồng thời đề số giải pháp nhằm hồn thiện quản lý tài chính, nâng cao chất lượng hiệu quản lý tài Trường cho phù hợp với xu hướng phát triển đất nước, phát huy tối đa việc sử dụng có hiệu nguồn lực tài Nhà trường Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Hiện nay, việc thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài đơn vị nghiệp công lập nước ta xác định nội dung trọng tâm cải cách tài cơng – vấn đề quan trọng chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước nước ta Do đó, nhà quản lý nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Tính đến nay, có cơng trình nghiên cứu chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khác Có thể nêu lên số đề tài, số cơng trình nghiên cứu Việt Nam sau: - Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Đề tài: “Quản lý chi tiêu công Việt Nam” tác giả Vũ Thị Hạnh, bảo vệ năm 2008; - Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Đề tài: “ Hoàn thiện chế tự chủ tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk ” tác giả Nguyễn Thị Thu Hà, bảo vệ năm 2012 - Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Đề tài: “Hoàn thiện chế tự chủ tài Trung tâm Cơng viên xanh Huế tỉnh Thừa Thiên Huế ” tác giả Đặng Hữu Hợp, bảo vệ năm 2014 - Nguyễn Ngọc Châu(2009), Quản lý nhà nước dạy nghề - Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý hành cơng, Học viện trị - Hành - Hồ Thị Ngọc Hương (2015), Quản lý Nhà nước tài Trường Trung cấp nghề địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tuy nhiên, chưa có đề tài đề cập đến nội dung Quản lý Tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu -Mục đích Đánh giá thực trạng cơng tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Cơng nghệ Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua, nghiên cứu đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài Trường thời gian tới - Nhiệm vụ Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất làm sở khoa học để phân tích cơng tác quản lý tài Trường Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất giai đoạn 2013-2015 nhằm kết đạt được, mặt tồn nguyên nhân Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất nhằm đáp ứng ngày tốt yêu cầu phát triển Trường thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu công tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Cơng nghệ Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi thực tiễn vấn đề Trường - Phạm vi nghiên cứu *Về mặt không gian: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi *Về mặt thời gian: Nghiên cứu thực trạng quản lý tài giai đoạn 2013 – 2015 đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác giai đoạn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn - Phương pháp luận Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với nguyên lý khoa học kinh tế -Phương pháp cụ thể Nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến công tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất Đồng thời vận dụng phương pháp: phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh chứng minh, thu thập thông tin, phương pháp chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm để phân tích thực tiễn cơng tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất Thứ nhất, việc tổng hợp, phân loại sâu nghiên cứu văn pháp luật, quy phạm pháp luật, văn quản lý, cơng trình khoa học tài liệu có liên quan để nghiên cứu vấn đề lý luận chung quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất: làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc nội dung công tác quản lý tài chính… từ thống khung lý thuyết làm sở cho việc phân tích cơng tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất Thứ hai, sử dụng khung lý thuyết chọn để thống thông tin cần thu thập, đối tượng cung cấp thông tin, địa điểm, thời gian phương pháp thu thập thông tin Thứ ba, tiến hành thu thập thông tin, số liệu bản, bao gồm: *Số liệu thứ cấp - Số liệu từ website, số liệu từ phịng Kế tốn – Tài vụ Trường số Phòng, Khoa, đơn vị liên quan để đánh giá thực trạng công quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất - Số liệu thông qua đợt thẩm tra tốn tài chính, tự kiểm tra tài hàng năm cán lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất thực trạng cơng tác quản lý tài -Thứ tư, sở thông tin thu thập, tiến hành tổng hợp, phân tích nhân tố ảnh hưởng, đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân hạn chế công tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất giai đoạn 2013-2015 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Trên sở nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn, luận văn có đóng góp sau: - Hệ thống hóa phát triển vấn đề lý luận quản lý nguồn lực tài đầu tư cho dạy nghề cơng tác quản lý nguồn lực tài - Phân tích, đánh giá cách tồn diện thực trạng cơng tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất thời gian qua, xác định kết đạt hạn chế nguyên nhân hạn chế cơng tác quản lý tài giai đoạn - Trên sở định hướng, quan điểm phát triển hoạt động dạy nghề đưa số giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Cơng nghệ Dung Quất Kết cấu luận văn Gồm phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục chữ viết tắt, danh mục biểu bảng, danh mục biểu đồ, luận văn trình bày gồm chương: Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý tài đơn vị nghiệp công Chương 2: Thực trạng quản lý Tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Định hướng giải pháp hồn thiện quản lý Tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi Chương CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1.1 Khái quát chung đơn vị nghiệp công lập 1.1.1.1 Khái niệm Đơn vị sự nghiệp công Tổ chức công đơn vị quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành định thành lập nhằm quản lý Nhà nước lĩnh vực thực nhiệm vụ chuyên môn định Tổ chức công tổ chức nhà nước thành lập cho phép thành lập hoạt động mục tiêu cơng, phục vụ lợi ích chung cộng đồng sở quy định pháp luật Đơn vị nghiệp công lập đơn vị Nhà nước thành lập hoạt động có thu thực cung cấp dịch vụ xã hội công cộng dịch vụ nhằm trì hoạt động bình thường ngành kinh tế quốc dân Các đơn vị hoạt động lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ môi trường, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, nghiệp kinh tế, dịch vụ việc làm Đơn vị nghiệp công lập xác định dựa vào tiêu chuẩn sau: - Có văn định thành lập đơn vị nghiệp quan có thẩm quyền Trung ương địa phương - Được Nhà nước cung cấp kinh phí tài sản để hoạt động thực nhiệm vụ trị, chun mơn phép thực số khoản thu theo chế độ Nhà nước quy định - Có tổ chức máy, biên chế máy quản lý tài kế toán theo chế độ Nhà nước hành 3.2.4 Giải pháp hồn thiện sách học phí Thực chế độ thu học phí xóa bỏ tâm lý ỷ lại vào nhà nước cha mẹ học sinh trước nhà nước có chủ trương “ Đào tạo khơng tiền” Thu học phí khoản tiền bù đắp thiếu hụt mà ngân sách nhà nước không đủ trang trải cho sở đào tạo nghề, mặt khác thực phương châm “ Nhà nước nhân dân, xã hội gia đình chăm lo phát triển nghiệp giáo dục đào tạo” mà Đảng Nhà nước đề Thu học phí khơng có ý nghĩa mặt kinh tế, hỗ trợ cho nguồn ngân sách nhà nước mà cịn có ý nghĩa trị xã hội tạo nên hiểu biết tự giác nhân dân việc đóng góp phần kinh phí cho nghiệp phát triển đào tạo nghề Chế độ học phí nào, dựa vào xác đáng cho phù hợp với đối tượng học nghề em gia đình khó khăn kinh tế Chính sách thu học phí phải vừa tránh tình trạng học sinh phải bỏ học khơng có tiền để đóng học phí, vừa phải đảm bảo hỗ trợ cho nguồn ngân sách nhà nước hoạt động đào tạo nghề điều cân nhắc Đồng thời phải đảm bảo tính cơng hợp lý nhằm huy động có hiệu đóng góp nhân dân Do việc quy định mức học phí phải nghiên cứu đầy đủ mức thu nhập người dân, phải đảm bảo phù hợp với loại trường, ngành nghề đào tạo đồng thời phỉ quan tâm đến sách ưu đãi người thuộc diện sách Trái ngược với bậc giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp nói chung đào tạo nghề nói riêng lại bậc học gặp nhiều khó khăn tư tưởng coi trọng cấp, phân biệt lao động trí óc với lao động chân tay ngự trị xã hội từ bao đời nên thiếu hấp dẫn người học Thêm đối tượng phần lớn em gia đình nghèo, thu nhập thấp, chi phí cho đào tạo nghề tốn Xuất phát từ yếu tố trên, để tạo điều kiện huy động có hiệu đóng góp nhân dân, khuyến khích học sinh đến trường, bước nâng cao chất 93 lượng giáo dục đào tạo, đồng thời hỗ trợ cho ngân sách nhà nước việcđầu tư phát triển đào tạo nghề Chế độ thu học phí hành cần bổ sung, sửa đổi đảm bảo tính cơng hợp lý, mặt khác phải chuẩn hóa quyđịnh đảm bảo thống ổn định thời gian Cụ thể: - Chế độ thu học phí đổi theo hướng ngồi phần hỗ trợ nhà nước theo khả ngân sách, học phí cần phải đảm bảo trang trải chi phí cần thiết cho giảng dạy, học tập có tích lũy đầu tư phát triển sở vật chất, bước đủ bù đắp chi phí cho đào tạo Xóa bỏ khoản thu ngồi học phí Việc quy định quy chế thu, sử dụng học phí, thực theo điều 105 Luật giáo dục với việc điều tra mức sống tầng lớp dân cư Chính sách học phí hợp lý đánh giá giải pháp quan trọng để huy động vốn đầu tư cho dạy nghề Tiếp tục hỗ trợ ngân sách để thực sách tín dụng ưu đãi học sinh học nghề để trang trải học phí chi phí sinh hoạt 3.2.5 Xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa nguồn lực tài * Xã hội hóa giáo dục Xã hội hóa giáo dục chủ trương lớn Đảng nhà nước ta Theo Nghị TW khóa VII Đảng, xã hội hóa giáo dục “ Huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên tầng lớp nhân dân đóng góp công sức xây dựng giáo dục quốc dân quản lý Nhà nước”.Việc xây sở đào tạo nghề ngồi cơng lập cần xem biện pháp xã hội hóa” đào tạo nghề, huy động lực lượng sở công lập giải yêu cầu phát triển hoạt động đào tạo nghề.Các sở thực cần đạo quản lý phận hữu hệ thống giáo dục quốc dân giúp đỡ khuyến khích Nhà nước cần có sách hỗ trợ sở ngồi cơng lập, đặc biệt thủ tục hành chính, sách thuế, đất đai…Đảm bảo tính cơng bằng, bình đẳng trường công lập tư thục việc cạnh tranh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh nhà 94 * Huy động nguồn lực từ doanh nghiệp Việc huy động nguồn lực kinh tế nguồn lực doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia vào đào tạo nghề việc làm cần thiết đáp ứng nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật cho thân doanh nghiệp mà cịn góp phần thực chủ trương xã hội hóa Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp thực hai cách thức sau: Thứ tăng cường mối quan hệ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp để doanh nghiệp tham gia vào tạo, chia sẻ kinh phí đào tạo Do nhu cầu phát triển ngày tăng doanh nghiệp điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, mà sở đào tạo nghề nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ tay nghề, trình độ kỹ thuật cho doanh nghiệp nên cần có giải pháp để cải thiện quan hệ cung cầu lao động qua đào tạo nghề sử dụng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề, gắn kết chặt chẽ đào tạo nghề sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo nghề, sở chế đặt hàng đào tạo nghề Cụ thể: -Doanh nghiệp đặt hàng bước triển khai đào tạo theo hợp đồng sở đào tạo nghề với khách hàng doanh nghiệp công ty khu chế xuất… Theo mơ hình sở đào tạo nghề phải triển khai ký hợp đồng với đơn vị sử dụng lao động Thông qua hệ thống pháp luật quy định cụ thể để ràng buộc sở đào tạo nghề với đơn vị sử dụng lao động qua đào tạo thực hợp đồng ký kết Các sở đào tạo nghề phải trao quyền tự chủ trình đào tạo Trên sở quyền hạn giao sở đào tạo nghề cần phải tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo theo lực khả đáp ứng nhu cầu đào tạo mình, từ tiến hành giao dịch cho việc xúc tiến ký hợp đồng đào tạo với sở sử dụng lao động có nhu cầu đào tạo nghề Nếu thực chế đây, thực tôn trọng quy luật thị trường việc sản xuất cung ứng dịch vụ đào tạo Nhờ 95 mặt làm cho quan hệ cung cầu lao động qua đào tạo nghề thiết lập mặt khác tạo điều kiện thu hút nguồn lực tài từ nhà nước, đơn vị sử dụng lao động cho sở đào tạo nghề Thời gian qua sở đào tạo nghề có nhiều cố gắng việc đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động doanh nghiệp thực tế cấu ngành nghề đào tạo lao động chưa thực gắn với cấu ngành nghề thị trường lao động doanh nghiệp Chất lượng đào tạo nghề năm qua tăng lên chưa đáp ứng nhu cầu xã hội, điều kiện hội nhập quốc tế Yếu mặt điều kiện đảm bảo sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu phát triển mặt khác quan hệ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp chưa chặt chẽ Mối quan hệ dựa nguyên tắc hai bên đóng góp chia sẻ lợi ích rủi ro Phía sở đào tạo nghề phải tìm hiểu từ doanh nghiệp thị trường lao động để có giải pháp mở rộng thu hẹp ngành nghề đào tạo Thơng qua mối quan hệ sở đào tạo nghề kiểm chứng chất lượng đào tạo, xác định vị trí đâu hoạt động đào tạo nghề nước giới Sản phẩm đào tạo phải phát huy tác dụng thé trình phát triển kinh tế xã hội Điều quan trọng thông qua việc mở rộng tăng cường mối quan hệ sở đào tạo với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp đóng góp phần kinh phí để xây dựng sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề, nội dung chương trình giảng dạy, nhu cầu ngành nghề đào tạo, cấu trình độ đào tạo Mặt khác doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho người học, tiếp nhận học sinh tới thực tập tiếp nhận học sinh sau tốt nghiệp vào làm việc Việc tăng cường hợp tác sở đào tạo nghề với doanh nghiệp cần thiết giai đoạn nay, tiến tới xây dựng mơ hình đào tạo kép số nước giới thực hiệu 96 Thứ hai phát triển đào tạo nghề doanh nghiệp Mơ hình sở đào tạo nghề doanh nghiệp mới, hầu hết cơng ty, tập đồn kinh tế mạnh có dạy nghề để chủ động tạo nguồn lực góp phần cung cấp cho xã hội Mơ hình sở đào tạo nghề thuộc doanh nghiệp có nhung ưu việt trội lý sau đây: Do đặc thù đào tạo nghề hoạt động học tập gắn liền với trình sản xuất kinh doanh nên muốn cho hoạt động đào tạo nghề có kết phải có số điều kiện sau: có máy móc thiết bị, có nguyên nhiên vật liệu, đất đai nhà xưởng, sân chơi, bãi tập, quỹ thời gian để rèn luyện tay nghề, đội ngũ giáo viên lý thuyết thực hành giỏi kỹ thuật vừa biết nghiệp vụ sư phạm Nhất đội ngũ cầm nắm vững biết sử dụng thành tựu kỹ thuật công nghệ tổ chức lao động diễn nơi sản xuất 3.2.6 Củng cố nâng cao chất lượng cơng tác quản lý tài Đơn vị sở giáo dục nơi trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục Yêu cầu đặt cho cơng tác quản lý tài quản lý, sử dụng tiết kiệm mục đích, chế độ khoản thu chi ngân sách, tăng cường tính tự chủ tự chịu trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị, chủ tài khoản quản lý tài Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khoản thu, chi sai chế độ, tiêu chuẩn, lãng phí khơng mục đích Nếu vi phạm làm tổn thất ngân sách nhà nước phải bồi thường, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Để đáp ứng yêu cầu đội ngũ cán làm cơng tác quản lý tài trường dạy nghề phải có đủ trình độ, lực chun mơn để quản lý chặt chẽ hạch tốn đầy đủ, rõ ràng khoản chi từ nguồn khác Xuất phát từ thực trạng thời gian vừa qua cán làm cơng tác quản lý tài chưa 97 đáp ứng yêu cầu quản lý, chủ tài khoản đơn vị chưa am hiểu sâu quản lý tài chính, số cán làm cơng tác kế tốn chưa thật thành thạo nghiệp vụ chun mơn, số lại phải kiêm nhiệm cơng việc khác Vì vậy, củng cố nâng cao chất lượng công tác quản lý tài trường cần trọng đến việc thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nói chung cơng tác kế tốn nói riêng cho đội ngũ cán làm cơng tác kế tốn Trong thịi gian tới cần tập trung rà sốt đánh giá khả nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ để có phương án xếp thích hợp 3.2.7 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài Hiện quản lý tài trường dạy nghề thực khối lượng công việc lớn, để đảm bảo quản lý tài chặt chẽ có khoa học cần thực tốt số nội dung sau: - Thứ lãnh đạo trường trung cấp nghề cần quan tâm đến việc sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin, cần trang bị hệ thống máy móc thiết bị lưu trữ xử lý thơng tin đại, tự động hóa tính tốn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quản lý Ứng dụng tin học hóa cơng tác quản lý tài theo hướng trang bị đồng thiết bị tin học nối mạng để trao đổi thông tin, liệu nội bộ, tra cứu, truy cập thơng tin liệu bên ngồi phục vụ cho yêu cầu quản lý - Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin Cần có kế hoạch đào tạo tin học cho đội ngũ cán làm cơng tác tài Bên cạnh đó, cần tuyển chọn số cán để đào tạo chuyên sâu tin học để phân tích hệ thống quản lý có hiệu hệ thống thơng tin quản lý tài qua mạng nội đơn vị - Thứ ba, xây dựng hoàn thiện việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đại hóa, tích hợp phần mềm kế tốn thành phần mềm hợp nối mạng nội để sử dụng quản lý tài có hiệu 98 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh Luật Ngân sách, có sách ưu tiên đầu tư ngân sách, vốn ưu đãi với nội dung đầu tư phục vụ dạy nghề cho ngành mũi nhọn để đào tạo cơng nhân có tay nghề cao phục vụ cho KKT Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi Chính Phủ cần phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quan quản lý Nhà nước dạy nghề để tạo thống nhất, tránh chồng chéo làm suy giảm nghiệp dạy nghề 3.2.2 Đối với Bộ lao động Thương binh xã hội - Kiến nghị Bộ Lao động - TB&XH tiếp tục đổi cấu lại hệ thống dạy giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo hợp lý số lượng, quy mô, ngành nghề, cấp trình độ, đơi với nâng cao chất lượng hiệu Nghiên cứu, đề xuất chế, sách đặc thù đầu tư, tài cho trường chế, sách hỗ trợ cho người lao động học nghề vùng, sách hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, người dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi để tham gia học nghề, tự tạo việc làm - Hiện nay, chế độ tiền lương, phụ cấp giáo viên dạy nghề tính hệ số giáo viên dạy phổ thông, chuyên nghiệp Tuy nhiên, phải làm việc căng thẳng, vất vả thu nhập từ lương phụ cấp theo lương lại thấp, giáo viên dạy nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm giáo viên dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật Vì vậy, cần thay đổi sách đãi ngộ để nhà giáo sống lương khoản phụ cấp nghề nghiệp Xây dựng khung sách chế nhằm khuyến khích tạo động lực tôn vinh địa vị xã hội giáo viên, danh hiệu cho nhà giáo Sử dụng có hiệu chất xám đội ngũ giáo viên, đồng thời xác định đòi hỏi tinh thần trách nhiệm họ Xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ, định mức lao động giáo viên dạy nghề 99 - Quan tâm, giúp đỡ Tỉnh công tác kiểm định chất lượng sở đào tạo nghề kiểm định chất lượng đào tạo nghề Tỉnh - Có sách hỗ trợ cho người lao động tham gia đánh giá kỹ nghề xây dựng sách sử dụng, đãi ngộ người lao động sau học nghề có chứng kỹ nghề quốc gia - Đào tạo nghề từ số năm gần đánh giá không thoả mãn yêu cầu thị trường đào tạo không gắn với yêu cầu sử dụng doanh nghiệp Vì vậy, cần xây dựng chế liên thơng, liên kết với doanh nghiệp việc xây dựng chương trình, giáo trình phù hợp với yêu cầu thực tế tạo doanh nghiệp thực hành nghề cho học sinh - sinh viên thời gian thực tập Phải tạo chế khuyến khích để doanh nghiệp thấy hợp tác đào tạo với sở giáo dục nghề nghiệp doanh nghiệp hưởng lợi qua sách thuế, đất đai… - Ưu tiên nguồn lực từ Chương trình mục tiêu để đầu tư cho trường lựa chọn đầu tư nghề trọng điểm đạt cấp độ quốc tế, khu vực quốc gia; đầu tư cho Dự án đào tạo nghề cho lao động nơng thơn Bố trí kinh phí đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề hồn thành việc chuẩn hóa giáo viên dạy nghề Tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển dạy nghề số nước tiên tiến cho cán phụ trách quản lý đào tạo nghề nhằm mở mang kiến thức, tầm nhìn phát triển dạy nghề để thực tốt chức quản lý Nhà nước dạy nghề 3.3.3 Đối với quyền, ban ngành cấp tỉnh Quảng Ngãi - Đề nghị cấp ủy Đảng, quyền, Sở, Ban ngành cần có quan tâm, trọng công tác lãnh đạo, đạo giáo dục nghề nghiệp địa bàn Tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân học nghề để lập thân - lập nghiệp Thực tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học sở vào học nghề theo Chỉ thị số 10-CT/TW [29] 100 - Tỉnh Quảng Ngãi có Khu cơng nghiệp, đặc biệt hình thành Khu cơng nghiệp - thị VSIP hình thành Vì vậy, nhu cầu lao động qua đào tạo nghề lớn Đề nghị Bộ Lao động - TB&XH, TCDN quan tâm tăng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nơng thơn từ Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm Dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động Doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh Khu cơng nghiệp VSIP, góp phần đào tạo giải việc làm cho lao động hộ nhân dân nhường đất sản xuất cho Khu cơng nghiệp - Có sách thu hút giáo viên dạy nghề giỏi, nghệ nhân người có tay nghề cao tham gia dạy nghề để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho sở giáo dục nghề nghiệp… Thành lập trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề nhằm đánh giá kỹ nghề cho học sinh - sinh viên sau tốt nghiệp học nghề Chỉ đạo tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực để có lộ trình, giải pháp năm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nghề TIỂU KẾT CHƯƠNG Tác giả phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức gắn với chiến lược phát triển Cao đẳng Nghề Dung Quất, từ nêu phương hướng hồn thiện QLTC đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện QLTC Cao đẳng Nghề Dung Quất nhằm quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực, đáp ứng ngày tốt yêu cầu phát triển đơn vị Trong thời gian tới, tùy theo tình hình thực tế đơn vị, Cao đẳng Nghề Dung Quất nên nghiên cứu ứng dụng giải pháp nêu để nâng cao hiệu QLTC góp phần quan trọng cho nghiệp giáo dục đào tạo đất nước nói chung Cao đẳng Nghề Dung Quất nói riêng 101 KẾT LUẬN Phát triển dạy nghề yêu cầu khách quan cơng hóa đại hóa nhằm phát triển kinh tế xã hội đất nước Các giải pháp chế, sách tài đóng vai trị quan trọng việc mở rộng quy mô nâng cao chất lượng nghiệp dạy nghề nước ta Thông qua vấn đề lý luận thực trạng chế quản lý tài taị Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi luận văn giải vấn đề sau: - Hệ thống hóa lý luận quản lý tài Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi vai trò dạy nghề trình phát triển kinh tế xã hội Tỉnh - Phân tích thực trạng cơng tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi qua đề xuất giải pháp hoàn thiện chế quản lý tài - Luận văn đề xuất hệ thống quan điểm mục tiêu giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi Công tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi vấn đề liên quan đến nhiều Bộ, Ngành Do hạn chế thời gian điều kiện nghiên cứu, khả nhận thức nên luận văn khó tránh khỏi sai sót Rất mong nhận quan tâm bảo Thầy Cơ để tác giả hồn thiện đề tài nghiên cứu mình./ 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2006), định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006, chế độ kế tốn hành nghiệp, Hà Nội Bộ tài (2006), Thơng tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006, hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài chính, Hà Nội Bộ tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội Nguyễn Ngọc Châu(2009), Quản lý nhà nước dạy nghề thực trạng giải pháp Luận văn thạc sĩ quản lý hành cơng Chính phủ(1998), Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 việc thu sử dụng học phí sở giáo dục đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân, Hà Nội Chính phủ (1999),Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1998, sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, y tế văn hóa, thể thao, Hà Nội Học viện hành Quốc Gia (2002),Thuật ngữ hành chính, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2006)‘ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X” Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ngãi (2015), Báo cáo đánh giá tình hình thực kế hoạch 2010 - 2015 kế hoạch 2015 - 2020, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Sở Lao động - Thương binh Xã hội Quảng Ngãi (2015), Quy hoạch mạng lưới đào tạo trường công lập địa bàn Quảng Ngãi đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, Sở Lao động - Thương binh Xã hội Quảng Ngãi 103 10 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2011), Quyết định phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới sở giáo dục, đào tạo dạy nghề Quảng Ngãi đến năm 2020 định hướng đến năm 2025, Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 11 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Ngãi (2015), Báo cáo thống kê cấu trình độ đào tạo nghề trường cơng lập năm 2015, Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 12 Giáo trình kế tốn hành nghiệp, NXB Hà Nội 13 Học viện hành (2010),Giáo trình Quản lý tài tổ chức cơng, Hà Nội 14 Học viện hành Quốc Gia (2002),Thuật ngữ hành chính, Hà Nội 15 Học viện hành chính(2013) Giáo trình quản lý ngân sách nhà nước, Biên soạn, Nguyễn Ngọc Thao 16 Học viện trị - Hành Quốc Gia Hồ Chí Minh (2010) Giáo trình quản lý tài tổ chức cơng, Hà Nội 17 Phan Văn Kha (2007), Giáo trình quản lý nhà nước giáo dục, NXB Đại hộc Quốc Gia, Hà Nội 18 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2015), Báo cáo đánh giá tình hình thực kế hoạch năm 2010 - 2015 định hướng nhiệm vụ, tiêu, giải pháp chủ yếu kế hoạch năm 2015 - 2020, UBND Quảng Ngãi.Luật dạy nghề, NXB lao động xã hội, Hà nội 2007 19 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2014), Phê duyệt danh mục nghề, chương trình khung định mức chi đào tạo nghề cho lao động nông thôn Quảng Ngãi, Quyết định 220/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 20 Luật ngân sách nhà nước văn hướng dãn thi hành, NXB tài Hà nội 2007 21 Vũ Thị Nhài (2007), Quản lý tài cơng Việt Nam, nhà xuất tài chính, Hà Nội 104 22 Chính phủ (2006), Nghị định 43/2006/NĐCP ngày 25/4/2006 phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập 23 Chính phủ (2006), Nghị định số 02/2006/NĐ –CP ngày 02/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn Luật giáo dục Dạy nghề 24 Chính phủ (2006), Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật giáo dục Bộ luật lao động dạy nghề 25 Chính phủ (2010), Nghị định số 49/2010/QĐ –TTg ngày 14/5/2010 Thủ Tướng phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-2015 26 Chính phủ (2015), Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Thủ tướng Chín phủ quy định chế thu, quản lý học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu sử dụng học phí sở giáo dục từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021 27 Chính phủ (2009), Quyết định số 1310/QĐ –TTg ngày 21/8/2009 Thủ Tướng Chính Phủ việc điều chỉnh khung học phí sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm 2009-2010 28 Chính phủ (2009), Quyết định số 1956/QĐ –TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 29 Bộ Chính trị (khóa XI) (2011), phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi, củng cố kết phổ cập giáo dục tiểu học trung học sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học sở xóa mù chữ cho người lớn, Chỉ thị số 10CT/TW ngày 05/12/2011 105 30 Vũ Thị Phương Oanh (2008), Nâng cao chất lượng đào tạo nghề biện pháp tăng cường liên kết nhà trường dạy nghề với doanh nghiệp, Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội 31 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Ngãi (2014), Báo cáo lĩnh vực dạy nghề giai đoạn 2011 - 2014 kế hoạch 2015 - 2020, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 32 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2009), Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10, NXB Lao động, Hà Nội 33 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2014), Phê duyệt danh mục nghề, chương trình khung định mức chi đào tạo nghề cho lao động nông thôn Quảng Ngãi, Quyết định 220/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 34 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2015), Nghị định quy định chi tiết số điều Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 35 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Giáo dục, Văn phịng Chính phủ xuất bản, Cơng báo ngày 07-01-2014, Số 39+40, Hà Nội 36 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2011), Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2025 37 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp, Văn phòng Chính phủ xuất bản, Hà Nội 38 Chính phủ (2015), Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2015 Chính phủ qui định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập 39 Mạc Văn Tiến (2005) “ Thông tin thị trường lao động qua đàotạo nghề “ NXB Lao động -xã hội, Hà Nội 40 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (2013, Đề án nâng cao lực sở dạy nghề tổ chức cơng đồn đến năm 2020 có hỗ trợ ngân sách nhà nước 106 41 Nguyễn Thanh Tùng(2007),Hoàn thiện chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo tỉnh nghệ An, Luận văn Thạc sĩ kinh tế Trường Đại học kinh tế Quốc dân, Hà nội 42 Webside Bộ Giáo dục Đào tạo, www.edu.net.vn 43 Webside Bộ tài chính, www.mof.gov.vn 44 Webside Học viện Hành chính, www.napa.vn 45 Webside Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, www.molisa.gov.vn 107 ... ? ?Quản lý Tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – tỉnh Quảng Ngãi? ?? để làm đề tài nghiên cứu luận văn với mong muốn tìm hiểu thực trạng cơng tác quản lý tài Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật. .. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DẠY NGHỀ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1.1 Về quy mô đào tạo 2.1.1.1 Kết tuyển sinh học nghề. .. trạng quản lý tài Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi chương đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý sử dụng nguồn lực tài Trường 46 Chương THỰC TRẠNG QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn quản lý tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ dung quất, tỉnh quảng ngãi,