0

Vấn đề sử dụng đồ hoạ trong thông tin báo chí ở nước ta hiện nay

103 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2023, 11:26

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Truyền thông ngày chịu tác động nhiều yếu tố, bật ứng dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thơng Có thể nói, ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghệ thông tin làm thay đổi đáng kể cách thể sản phẩm truyền thông Những máy vi tính phần mềm ứng dụng giúp cho việc thực yếu tố đồ hoạ trở nên thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng hiệu Thuật ngữ “đồ hoạ thông tin ” (ĐHTT) “đồ hoạ tin tức” dần trở nên quen thuộc lĩnh vực truyền thơng chung báo chí nói riêng Đó cách tổ chức, thể thơng tin báo chí hình ảnh đồ hoạ Việc tiếp nhận thông tin thị giác công chúng thường dễ dàng nhanh so với việc tiếp nhận qua văn tự âm Nhờ việc mã hố thơng tin ngơn ngữ dạng hình vẽ, thơng tin diễn đạt cách nhanh gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ gây ấn tượng, giúp công chúng lưu nhớ dễ dàng lâu dài Sự kết hợp mã thông điệp truyền thơng (đa phương tiện – multimedia) có đồ hoạ để thể tác phẩm xu hướng ngày thịnh hành truyền thơng đại nói chung báo chí đại nói riêng Bởi hình ảnh đồ hoạ kết hợp với ngôn từ mang đến cho sản phẩm truyền thơng đa dạng, sinh động Ở nước có báo chí phát triển, vai trị yếu tố đồ hoạ việc gia tăng hiệu truyền thông thừa nhận Chúng ứng dụng từ lâu triệt để Nếu theo dõi kênh truyền hình nước ngồi thấy tin thời có tham gia yếu tố đồ hoạ Ví dụ kênh truyền hình tiếng Pháp TV5, từ lời dẫn cho tin tức, bên cạnh hình ảnh người dẫn chương trình, ln có hình ảnh đồ giúp công chúng định vị nơi xảy kiện, khu vực thuộc thành phố nào, quốc gia nào…Tần suất xuất yếu tố đồ hoạ tin TV5 cao TV5 cịn có tin kinh tế, hầu hết thơng tin thể qua sơ đồ, bảng biểu Hình Đồ hoạ diễn tả tình hình chiến Bờ Biển Ngà phát Bản tin 7h TV5 châu Á, ngày 17/3/2011 Như hình ảnh trên, qua sơ đồ bên cạnh người dẫn chương trình, cơng chúng nắm sơ kiện chiến xảy thành phố Abidjan Bờ Biển Ngà, thủ đô đất nước Yamoussoukro, quốc gia láng giềng với Bờ Biển Ngà Ghi nê, Libêria, Ghana Qua thực tế việc sử dụng ĐHTT báo chí, thấy hình thức thể thực hiệu truyền thơng, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ thơng tin có liên quan như: số kinh tế - tài chứng khốn; tăng trưởng kinh tế hay tình hình xuất nhập hàng hố ĐHTT cịn sử dụng nhiều việc chuyển tải thông tin khoa học, y học… giúp công chúng tiếp nhận, hiểu vấn đề dễ ví dụ dùng để mơ phương pháp bít tĩnh hãng dầu khí BP nhằm hàn giếng dầu bị vỡ gây tràn dầu vịnh Mexico giải thích chế tác động loại thuốc điều trị bệnh nào, hay thể đường lây lan dịch cúm A/ H1N1 Hình Đồ hoạ diễn tả tốc độ tăng /giảm GTSX công nghiệp 2010 đăng Thời báo Kinh tế Việt Nam, ngày 1-3/1/2011 Rõ ràng, thấy tính hữu dụng yếu tố đồ hoạ khả ứng dụng chúng vào thể kiện, vấn đề tác phẩm, sản phẩm báo chí, báo chí đa phương tiện Tuy nhiên, thực tế hoạt động xuất báo chí Việt Nam, yếu tố ĐHTT ý khai thác sử dụng chưa nhiều, chưa tinh tế; tính sáng tạo độc đáo chưa cao Một nguyên nhân dẫn đến thực trạng nêu nhiều phóng viên, biên tập viên lãnh đạo tìa soạn báo chưa hiểu rõ nhìn nhận, đánh giá mức vai trò ĐHTT việc nâng cao hiệu tác phẩm sản phẩm báo chí Từ vấn đề đặt lý luận thực tiễn việc sử dụng đồ hoạ thơng tin báo chí nước ta, tâc giả luận văn chọn đề tài cho luận văn là: Vấn đề sử dụng đồ hoạ thơng tin báo chí nước ta (Khảo sát Bản tin Thời 19h00 VTV1, Bản tin Thời 19h45’ Đài PT-TH Quảng Ninh, báo Thời báo Kinh tế Việt Nam, báo Điện tử Vnexpress.net từ 01/01/2011 đến 30/4/2011) với mong muốn đóng góp cơng trình nghiên cứu nhằm hệ thống vấn đề lý luận kỹ thực tiễn cải thiện chất lượng đồ hoạ thông tin báo chí nước ta Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Trên giới Trên giới, ĐHTT sử dụng rộng rãi từ lâu báo chí Chính thế, có nhiều cơng trình tác giả nước ngồi cơng bố có bàn hình thức Trong “A pratical guide to Graphics reporting – Information graphics for print, web, broadcast” Nhà xuất Linacre phát hành năm 2006, tác giả Jennifer George – Palilonis trình bầy hệ thống kiến thức ĐHTT mà cô tổng kết từ kinh nghiệm làm phóng viên đồ hoạ làm lãnh đạo, phụ trách mảng thiết kế đồ hoạ cho nhiều tờ báo Mỹ Ball State, Chicago Sun – Times, Detroit Free Press Ngoài thơng tin lịch sử việc sử dụng hình ảnh đồ hoạ nhằm mục đích chuyển tải thơng điệp sống báo chí Mỹ, độc giả tìm thấy sách nội dung mang tính dẫn thực tiễn phương pháp sử dụng ĐHTT, dạng thức ĐHTT báo chí lưu ý sử dụng dạng thức thơng tin Cuốn sách có phần nói vai trị nhiệm vụ phóng viên đồ hoạ thơng tin Năm 2003, Nhà xuất Trẻ cho in “Thiết kế, tạo mẫu dàn trang” Roger C.Parker’s Cuốn sách tài liệu tham khảo bổ ích người làm công tác thiết kế, tạo mẫu dàn trang tồ báo in Trong đó, Roger C.Parker’s dành 18 trang từ trang 151 đến trang 169 để nói việc khai thác mạnh ĐHTT Cũng giống “A pratical guide to Graphics reporting – Information graphics for print, web, broadcast” Jennifer George – Palilonis, sách dẫn thực tiễn mạnh dạng thức ĐHTT, thủ pháp để làm tác phẩm đồ hoạ cho đẹp, đạt hiệu thị giác cao Cả hai sách tài liệu lý luận mà chủ yếu cẩm nang “cầm tay việc” người trực tiếp làm công tác đồ hoạ báo 2.2 Ở Việt Nam Hiện nay, Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học đề cập tổng thể, đầy đủ đến vấn đề sử dụng ĐHTT báo chí Phần lớn tài liệu công bố dừng lại báo khoa học nội dung nhỏ sách tham khảo Trong “Báo chí - điểm nhìn từ thực tiễn”, tập 1, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền Nhà xuất Văn hố Thơng tin xuất năm 2000, có đăng “Sự độc đáo hình thức thơng tin đồ hoạ” tác giả Hà Huy Phượng từ trang 243 đến trang 248 Trong viết này, tác giả nêu bật vai trị trội hình thức thơng tin khơng có hàng rào ngăn cách mặt ngơn ngữ ngơn ngữ hoạ hình giúp người xem dễ hiểu, dễ ghi nhớ ngôn ngữ văn tự Tác giả cịn phân tích bàn luận kỹ thể thông tin đồ hoạ lý giải số nguyên nhân khiến báo chí Việt Nam chưa sử dụng nhiều dạng thức thông tin Liên quan đến vấn đề ĐHTT, tác giả Hà Huy Phượng, “Tổ chức nội dung thiết kế trình bày báo in” (NXB Lý luận trị xuất năm 2006) dành trang từ trang 96 đến trang 103 bàn luận việc thể thông tin đồ hoạ Ở phần này, tác giả trình bày kiến thức mang tính tổng hợp thơng tin đồ hoạ thơng tin đồ hoạ gì, số tác dụng thơng tin đồ hoạ báo chí, số dạng thức bản… Tác giả Vũ Quang Hào có nhắc đến nội dung ĐHTT “Ngôn ngữ báo chí” (NXB Thơng - năm 2009) Cuốn sách để cập đến vấn đề ngôn ngữ báo chí ngơn ngữ chuẩn mực báo chí, danh pháp khoa học, ký hiệu khoa học… từ trang 237 đến trang 259 tác giả dành để trình bày đồ hoạ tin tức, sách này, tác giả sử dụng thuật ngữ “ngôn ngữ thông tin phi văn tự” mà theo tác giả thơng tin đăng tải dạng đồ ảnh, tranh minh hoạ, biểu bảng, đồ thị, sơ đồ, đồ… Qua phần này, tác giả Vũ Quang Hào cung cấp cho độc giả số liệu thống kê tình hình sử dụng dạng thức thông tin phi văn tự (đồ hoạ tin tức) báo chí chủ yếu báo in đồng thời phân tích thực trạng nguyên nhân vấn để Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung chủ yếu loại hình báo in tác giả nói rõ điều kiện chưa cho phép nên chưa thể có khảo sát đánh giá báo hình hay báo mạng Bên cạnh nghiên cứu kể có số cơng trình nghiên cứu khoa học liên quan đến ĐHTT mảng báo in “Thông tin phi văn tự báo in nay”, luận văn Nguyễn Việt Hà, năm 1998; “Về vấn đề thông tin phi văn tự báo in nay”, báo cáo khoa học Diệp Nguyên Hải, năm 1998 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đánh giá tình hình sử dụng đồ hoạ thơng tin số sản phẩm báo chí, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sử dụng đồ hoạ thơng tin báo chí Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, tác giả luận văn thực nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu, hệ thống hoá vấn đề mang tính lý luận báo chí nói chung ĐHTT nói riêng - Khảo sát tình hình sử dụng đồ hoạ thơng tin sản phẩm báo chí số quan báo chí Việt Nam (theo hình thức chọn mẫu khảo sát) - Chỉ kết nguyên nhân tác động tới việc sử dụng đồ hoạ thông tin báo chí Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu việc sử dụng đồ hoạ thơng tin báo chí Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu việc sử dụng đồ hoạ thông tin Bản tin Thời 19h00 VTV1, Đài THVN, Bản tin Thời 19h45’ Đài PT-TH Quảng Ninh (QTV), báo Thời báo kinh tế Việt Nam thuộc hiệp hội kinh tế Việt Nam, báo mạng điện tử Vnexpress.net từ 01/01/2011 đến 30/4/2011 Ngồi ra, q trình nghiên cứu, tìm hiểu, tham khảo thêm số báo khác như: báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, kênh truyền hình TV5 Pháp số thời điểm định để so sánh đối chứng Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Đề tài nghiên cứu dựa sở nhận thức luận vấn đề lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh báo chí cách mạng; quan điểm, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước ta báo chí ngành khoa học liên quan 5.2 Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phương pháp công cụ sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu; - Phương pháp khảo sát, thơng kê, phân tích, đánh giá; - Phương pháp điều tra xã hội học; - Phương pháp vấn sâu; - Phương pháp thảo luận nhóm; Và số phương pháp hỗ trợ khác; Ý nghĩa lý luận giá trị thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn tài liệu tham khảo lý luận sở đào tạo, nghiên cứu báo chí - truyền thơng quan tâm nghiên cứu lĩnh vực đồ hoạ thông tin báo chí, truyền thơng 6.2 Giá trị thực tiễn Luận văn tài liệu tham khảo người làm báo nói chung, người thể ĐHTT nói riêng quan báo chí, truyền thơng Đóng góp đề tài - Hệ thống hoá vấn đề lý luận đồ hoạ thông tin, hình thức thơng tin độc đáo thể báo chí, tính chất đa phương tiện trọng vận dụng hoạt động báo chí truyền thơng giới Việt Nam - Chỉ thực trạng việc sử dụng đồ hoạ thông tin sản phẩm báo chí lựa chọn khảo sát thơng qua số liệu đưa đánh giá phân tích cụ thể - Đưa giải pháp, kiến nghị nhằm cải thiện chất lượng ĐHTT báo chí Việt Nam Kết cấu đề tài Ngoài Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Luận văn gồm 99 trang; chương; tiết 77 phụ bản, hình minh hoạ Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SỬ DỤNG ĐỒ HOẠ TRONG THƠNG TIN BÁO CHÍ 1.1 Một số khái niệm thuật ngữ 1.1.1 Một số khái niệm Theo Đại từ điển tiếng Việt Nguyễn Như Ý chủ biên, NXB Văn hố– Thơng tin xuất năm 1999, “đồ hoạ nghệ thuật tạo hình lấy nét vẽ, nét khắc mảng hình tách bạch làm ngơn ngữ chính” [40, tr.651] Cịn theo từ điển Oxfort Advanced learner’s xuất năm 1995 đồ hoạ (Graphics) tranh ảnh, hình vẽ dùng chủ yếu cho mục đích thương mại Cũng theo từ điển này, đồ họa nhằm cung cấp hình ảnh rõ ràng, sống động, đầy đủ chi tiết dễ tưởng tượng Thuật ngữ Graphics có gốc từ Graph có nghĩa thứ viết hay vẽ theo cách Từ cịn có nghĩa đồ thị, biểu đồ [42, tr.518] Ở Việt Nam, việc sử dụng thuật ngữ đồ họa tương đối, việc đặt tên thuật ngữ đồ họa dựa ý nghĩa sử dụng Ví dụ: đồ họa thương nghiệp, đồ họa vẽ tem, đồ họa quảng cáo Và thiết kế đồ họa vấn đề tranh cãi Một số sở đào tạo nghệ thuật Việt Nam theo quan điểm đồ họa nghệ thuật trang trí, gần với hội họa Một số trung tâm đào tạo kỹ thuật, cơng nghệ, có đào tạo sử dụng phần mềm đồ họa coi lĩnh vực đồ họa phần công nghệ tin học góc nhìn kỹ thuật Một số nhà nghiên cứu nước phương Tây cho rằng, đồ họa lĩnh vực truyền thơng, thơng điệp tiếp nhận qua đường thị giác Thiết kế đồ họa tạo giải pháp hình ảnh cho vấn đề truyền thơng Chính có hai thuật ngữ đồ họa thơng tin (information 10 graphics) đồ hoạ tin tức (newsgraphics) Phân định thơng tin bao gồm thơng tin nói chung thơng tin dùng cho báo chí nói riêng Thuật ngữ Thông tin (information) phản ánh vật, việc, tượng giới khách quan hoạt động người đời sống xã hội Điều người thông qua việc cảm nhận thông tin làm tăng hiểu biết cho tiến hành hoạt động có ích cho cộng đồng Trong sống, ngày, nhận thông tin khác nhau, từ nguồn tin khác Nhưng kiện, vấn đề xảy sống hàng ngày báo chí đưa tin Thơng tin báo chí thuật ngữ thông tin mới, thời sự, hấp dẫn, khách quan, trung thực, nhiều người quan tâm, có liên quan đến quyền lợi số đơng cơng chúng… Trong sống, chúng bắt gặp thường xuyên hình ảnh nhằm mục đích thơng tin, báo hiệu thơng thường, ví dụ biển báo giao thơng, sơ đồ dẫn Trong phạm vi nghiên cứu này, muốn đề cập sâu đồ hoạ thông tin , dạng thức đồ hoạ dùng để thơng tin báo chí Liên quan đến vấn đề này, tác giả Hà Huy Phượng sử dụng thuật ngữ “ đồ hoạ tin tức” Theo tác giả Hà Huy Phượng, “Tổ chức nội dung thiết kế, trình bày báo in” “ đồ họa tin tức dạng thức thông tin diễn tả kiện, vấn đề hình vẽ Hình vẽ kết hợp với chữ viết ảnh chụp để biểu đạt chi tiết, tình tiết, kiện hồn chỉnh” [29, tr 96] Tác giả Vũ Quang Hào “Ngôn ngữ báo chí” lại dùng thuật ngữ “đồ hình” yếu tố nhóm ngơn ngữ phi văn tự Tác giả Vũ Quang Hào cho đồ hình dạng ngơn ngữ phi văn tự “những thơng tin đăng tải báo chí khơng thể dạng văn tự cụ thể mà ... số báo Quân đội Nhân dân 11 số báo Nhân dân sử dụng đồ họa để thông tin, chủ yếu thơng tin chiến Trong đó, báo Qn đội Nhân dân sử dụng tới 15 sơ đồ, báo Nhân dân sử dụng sơ đồ Khơng có sơ đồ, đồ. .. 103 bàn luận việc thể thông tin đồ hoạ Ở phần này, tác giả trình bày kiến thức mang tính tổng hợp thơng tin đồ hoạ thơng tin đồ hoạ gì, số tác dụng thông tin đồ hoạ báo chí, số dạng thức bản…... chọn đề tài cho luận văn là: Vấn đề sử dụng đồ hoạ thông tin báo chí nước ta (Khảo sát Bản tin Thời 19h00 VTV1, Bản tin Thời 19h45’ Đài PT-TH Quảng Ninh, báo Thời báo Kinh tế Việt Nam, báo Điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề sử dụng đồ hoạ trong thông tin báo chí ở nước ta hiện nay,