0

Nhận diện những yếu tố an ninh phi truyền thống tại các đô thị ở nước ta hiện nay

9 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2022, 13:02

Bài viết Nhận diện những yếu tố an ninh phi truyền thống tại các đô thị ở nước ta hiện nay tập trung nhận diện rõ những yếu tố an ninh phi truyền thống tại các đô thị ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, đưa ra một số khuyến nghị, đề xuất nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó với an ninh phi truyền thống góp phần phát triển đô thị bền vững thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo! RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT NHẬN DIỆN NHỮNG YẾU TỐ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Nhữ Văn Duy* Văn Đức Giao** Tóm tắt: Đơ thị địa bàn có vị trí, vai trị chiến lược phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng, an ninh đất nước Do vậy, phát triển đô thị đường tất yếu Việt Nam trình hội nhập quốc tế Bài viết tập trung nhận diện rõ yếu tố an ninh phi truyền thống (ANPTT) đô thị nước ta Trên sở đó, đưa số khuyến nghị, đề xuất nâng cao hiệu phịng ngừa, ứng phó với ANPTT góp phần phát triển đô thị bền vững thời gian tới Từ khóa: An ninh phi truyền thống; Phát triển thị bền vững; Phịng ngừa, ứng phó Đặt vấn đề Tại Việt Nam, khoảng 10 năm trở lại đây, q trình thị hóa diễn mạnh mẽ đô thị lớn, như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… điều tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy thị hóa nhanh lan toả diện rộng phạm vi nước Nhìn cách tổng quan, hệ thống thị nước ta có bước phát triển nhanh chóng, năm 1999, nước có 629 thị (mức độ thị hóa 23,7%) đến cuối năm 2019, tổng số thị 835 (mức độ thị hóa 39,2%) theo định hướng phát triển đô thị đến năm 2025, nước có khoảng 1.000 thị (mức độ thị hóa chiếm khoảng 50%) (Nguyễn Tố Lăng, 2021) Những khu vực đô thị nhân tố then chốt định thành cơng q trình chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao suất lao động; đồng thời, đóng vai trị trung tâm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi sáng tạo, văn hóa, giáo dục y tế, động lực to lớn góp phần phát triển đất nước Nhận thức vai trị, tầm quan trọng phát triển thị, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chiến lược, sách quan trọng, như: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 2020; Chiến lược quốc gia biến đổi khí hậu; Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2050 Thời gian gần đây, Bộ Xây dựng tập trung nghiên cứu * Thượng úy, Giảng viên Trường Đại học An ninh nhân dân, email: aduyano@gmail.com PGS.TS, Thượng tá, Trưởng khoa, Trường Đại học An ninh nhân dân ** 427 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG điều chỉnh Chiến lược phát triển thị quốc gia; xây dựng Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2021 - 2030; triển khai Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh; triển khai Đề án “Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu” Đặc biệt, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, khẳng định: “Đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng thị hóa kinh tế thị Xây dựng chế, sách thúc đẩy phát triển hệ thống thị hài hịa, phù hợp với tiềm năng, lợi vùng, địa phương” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021a, trang 259), chủ trương quan trọng để đẩy mạnh phát triển đô thị thời gian tới Tuy nhiên, bên cạnh điều kiện thuận lợi, trình phát triển đô thị bền vững chịu tác động, ảnh hưởng yếu tố an ninh phi truyền thống (ANPTT) Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định: “Những vấn đề an ninh phi truyền thống ngày gia tăng, đặt yêu cầu ngày cấp bách tăng cường hợp tác xử lý, đặt nhiều vấn đề, thách thức lớn chưa có cho phát triển nhanh bền vững” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021b, trang 89) Nếu khơng chủ động phịng ngừa, ứng phó với ANPTT dẫn đến nguy làm suy yếu kinh tế, gia tăng đói nghèo, bất ổn trị - xã hội; gia tăng vấn đề liên quan đến an ninh truyền thống, thảm họa thiên tai, như: Sóng thần, bão lụt, dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên…, vấn đề khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao hay khủng hoảng tài chính, an ninh lượng, an ninh lương thực… Đây thách thức ANPTT đến phát triển bền vững nước ta nói chung thị nói riêng Thực trạng yếu tố an ninh phi truyền thống đô thị nước ta Thuật ngữ ANPTT xuất sau chiến tranh lạnh, nay, chưa có thống hoàn toàn khái niệm Mỗi quốc gia, tổ chức quốc tế khu vực có cách tiếp cận ANPTT khác nhằm phục vụ cho mục đích Liên Hiệp Quốc quan niệm ANPTT lĩnh vực kinh tế, lương thực, sức khỏe, môi trường, người, cộng đồng trị; nước Asean lại xác định ANPTT bao gồm: Tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ma túy, buôn bán phụ nữ trẻ em, bn lậu vũ khí, rửa tiền, tội phạm kinh tế quốc tế, tội phạm công nghệ cao Trong giới nghiên cứu phương Tây, nhà kinh tế trị học Richard H Ulliman có lẽ người đưa quan niệm đầy đủ ANPTT Trong viết Định nghĩa lại an ninh tạp chí An ninh quốc tế vào năm 1983, ông cho “an ninh quốc gia không nên hiểu theo nghĩa hẹp bảo vệ nhà nước trước công quân qua biên giới lãnh thổ mà an ninh quốc gia phải đối mặt với thách thức phi truyền thống, bao gồm: Khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, an ninh môi trường, di cư bất hợp pháp, an ninh lượng an ninh người” (Richard H Ulliman, 1983) Tại Việt Nam, vấn đề ANPTT nhà khoa học, quan quản lý đề cập đến Tùy vào cách tiếp cận khác mà tác giả lại đưa nhận định, quan điểm khác nhau, song bản, họ thống với vấn đề toàn cầu biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh môi trường, an ninh lượng, an ninh người, tội phạm có 428 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT tổ chức xuyên quốc gia, quốc tế hay dịch bệnh… vấn đề ANPTT có tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển Việt Nam (Kỷ yếu hội thảo khoa học, 2014) Qua nghiên cứu thực tiễn, nhận thấy yếu tố ANPTT địa bàn đô thị biểu số vấn đề sau: Một là, vấn đề biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu thị hóa có liên quan, tương tác chặt chẽ với Q trình thị hóa cải tạo, xây dựng nhiều cơng trình xây dựng, kết cấu hạ tầng sở dẫn đến tăng nguy ngập lụt mưa lớn, bão triều cường Theo Cục Phát triển thị (Bộ Xây dựng), nay, có khoảng 300 đô thị ven biển chịu tác động tình trạng ngập lụt, xâm nhập mặn, triều cường, như: Thành phố Hải Phịng (5-10% diện tích bị ngập), Thành phố Hồ Chí Minh (20% diện tích bị ngập), thành phố Cần Thơ (5-10% diện tích bị ngập, tỉnh Cà Mau (40-50% diện tích bị ngập) khoảng 140-150 đô thị miền núi chịu ảnh hưởng sạt lở đất, lũ quét hạn hán (Thông xã Việt Nam, 2021) Thời gian qua, biến đổi khí hậu gây thiệt hại lớn người đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trình phát triển bền vững Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 154/333 phường, xã thường xuyên bị ngập úng dự báo số tăng lên 177 phường, xã vào năm 2050 Đáng báo động tình trạng lượng mưa lớn, trái mùa, nắng nóng, triều cường gây ngập lụt kéo dài, năm sau cao năm trước Lũ lụt miền Trung năm 2020 xem đợt lũ lụt lịch sử mới, với mức báo động IV thuộc cấp bậc thiên tai nguy hiểm, rủi ro lớn Việt Nam, ảnh hưởng sâu rộng tác động gây tổn thất, thiệt hại tồn khu vực, phá hủy, trì hỗn đẩy ngược kinh tế, xã hội đô thị miền Trung Việt Nam, đặc biệt địa phương như: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam Quảng Ngãi Hai là, vấn đề nhiễm mơi trường Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa thị có tác động, gây ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện tự nhiên Trong đó, nhiễm mơi trường nước thị ngày tăng có nguyên nhân xuất phát từ nguồn nước thải công nghiệp nguồn nước thải sinh hoạt Lợi dụng sơ hở pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường Việt Nam, nhiều nhà đầu tư nước đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh đô thị không trọng việc xây dựng hệ thống xử lý chất thải Một số doanh nghiệp có hệ thống xử lý chất thải, ln cố tình vi phạm, lút xả thải mơi trường, điển vụ Công ty Vedan Việt Nam, Công ty Tungkuang, Công ty TNHH Miwon, Công ty thuộc da Hào Dương… Bên cạnh đó, gia tăng phương tiện giao thơng hoạt động thi cơng cơng trình xây dựng tòa nhà chung cư, văn phòng thương mại, quan, trụ sở nhà nước… làm ô nhiễm mơi trường khơng khí nghiêm trọng Ngồi ra, thị cịn phát sinh nhiễm tiếng ồn, ánh sáng Điển hình, Thành phố Hồ Chí Minh, thống kê 150 điểm 30 tuyến đường trung tâm thành phố, tiếng ồn vượt mức cho phép Nguyên nhân chủ yếu lượng xe tải, xe giới qua lại đông gây cộng hưởng tiếng ồn lớn nạn karaoke tự phát len lỏi vào hẻm nhỏ, xóm, ấp Hầu hết tuyến đường 429 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Thành phố Hồ Chí Minh trang bị hệ thống đèn chiếu sáng 24/24 Bên cạnh đó, đèn từ biển hiệu quảng cáo có cơng suất từ 100W đến 500W sáng suốt đêm tuyến phố chính, như: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Trãi… gây tình trạng nhiễm ánh sáng Ba là, vấn đề dịch bệnh Hiện nay, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xem thách thức ANPTT lớn, chưa thấy giới Việt Nam Tại đô thị, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng hàng hóa bị gián đoạn đứt gãy phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu nhập từ nước Du lịch ngành bị tác động mạnh dịch Covid19 Điển hình, Thành phố Đà Nẵng trung tâm thu hút lượng khách du lịch nước, bị tác động dịch Covid-19, “sức khỏe” ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, số 5.000 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch Thành phố Đà Nẵng, có 90% doanh nghiệp đóng cửa ảnh hưởng dịch, riêng Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, có đến 1/10 doanh nghiệp hội viên (tương ứng 1.000 doanh nghiệp) giải thể, số lại tiếp tục đóng cửa dịch bệnh (Lan Chi, 2021) Thất nghiệp đô thị tác động dịch bệnh vấn đề nan giải ảnh hưởng đến an sinh xã hội an ninh, trật tự Hiện, nước có khoảng 9,1 triệu người bị tác động tiêu cực đại dịch Covid-19, đáng ý, lao động khu vực thành thị chịu tác động nhiều khu vực nông thôn với 15,6% lao động bị ảnh hưởng, số nông thôn 10,4% Xét theo khu vực kinh tế, khu vực chịu tác động đại dịch khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản với 7,5% lao động chịu tác động Đứng thứ hai khu vực công nghiệp xây dựng với 16,5% lao động bị ảnh hưởng Trong đó, lao động khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm tỷ lệ 20,4% (Tổng cục Thống kê, 2021) Đại dịch Covid-19, không tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế thị mà cịn ảnh hưởng đến hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, thể dục thể thao, giải trí, đời sống tinh thần người dân Bốn là, tội phạm xuyên quốc gia Đơ thị trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng nước, nơi “hội tụ” điều kiện thuận lợi để loại tội phạm xuyên quốc gia hoạt động Qua nghiên cứu thực tiễn, số loại tội phạm xuyên quốc gia hoạt động đô thị sau: Tội phạm ma túy đô thị vấn đề phức tạp, nguyên nhân nhiều loại tội phạm khác, đặc biệt tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm thực hành vi nguy hiểm cho xã hội sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác Q trình thị hóa kéo theo tình trạng thiếu việc làm niên bỏ học chừng, tay nghề tìm đến ma túy Bên cạnh đó, thị hóa kéo theo phát triển loại hình kinh doanh nhạy cảm khách sạn, nhà hàng, quán bar, vũ trường, karaoke… môi trường thuận lợi để mua bán, dụ dỗ, lôi kéo, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Với đặc điểm vậy, đô thị đánh giá địa bàn có nguy trở thành trung tâm vận chuyển ma túy Theo dự báo, thời gian tới xuất nhiều loại ma túy 430 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT nhu cầu ngày đa dạng; yếu tố liên kết với nước đường dây ma túy ngày rõ nét, kể phạm vi quy mô Tội phạm mua bán người, mua bán phận thể người: Thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người thị tiềm ẩn phức tạp, đối tượng mua bán người chủ yếu lợi dụng địa bàn làm nơi “tập kết” trung chuyển nạn nhân Điển hình, 09 năm, từ năm 2012 đến 8/2020, Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 28 tin báo tố giác tội phạm mua bán người, truy tố vụ, 26 bị can (có vụ 13 bị can đưa xét xử); triệt phá, ngăn chặn 39 vụ mơi giới nhân trái phép với người nước ngồi, xử lý hành 168 đối tượng cị mồi, mơi giới dẫn dắt (trong số có 76 người Việt Nam, 21 người Đài Loan, 30 người Hàn Quốc, 41 người Trung Quốc) (Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 2020) Bên cạnh đó, tình trạng mua bán, chiếm đoạt mô, phận thể người diễn biến phức tạp với thủ đoạn hình thức mang thai hộ, mua bán bào thai, trẻ sơ sinh Tội phạm thường tìm đến phụ nữ mang thai ngồi ý muốn có hồn cảnh khó khăn dụ dỗ đưa nước Trung Quốc để sinh con, sau bán trẻ sơ sinh cho người dân địa phương Tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao: Đây loại tội phạm xuất năm gần lại có gia tăng ngày nhanh số lượng tính chất nguy hiểm địa bàn thị Về tội phạm mạng: Các cá nhân, tổ chức phản động thông qua Website, mạng xã hội, blog… truyên truyền, xuyên tạc đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; tội phạm mạng quốc tế lan truyền thư điện tử chứa mã độc virus an ninh, an tồn thơng tin mạng; thủ đoạn tạo, sử dụng tài khoản ảo, lập trình phần mềm bẻ khóa, dùng phần mềm độc hại cơng vào trang web tổ chức, doanh nghiệp, như: Vụ cơng hệ thống mạng Tập đồn Dầu khí quốc gia Việt Nam Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA Thành phố Hồ Chí Minh, đe dọa tống tiền triệu USD Đối với tội phạm sử dụng cơng nghệ cao, lên hình thức: Tội phạm tổ chức đánh bạc đánh bạc mạng (phổ biến cá độ bóng đá, ghi số đề, thơng qua trị chơi trực tuyến tổ chức cá độ trá hình…); lừa đảo thương mại điện tử hình thức huy động tài thơng qua biến tướng kinh doanh đa cấp kết hợp kinh doanh tiền ảo; thông qua ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber…) nhiều đối tượng nhắn tin làm quen, giao lưu, đặt vấn đề tình cảm, sau vờ gửi hàng đánh vào lòng tham dẫn dụ người bị hại chuyển tiền tốn cước phí vận chuyển qua tài khoản chúng; thủ đoạn giả danh cán quan thực thi pháp luật điều tra vụ án kinh tế đe dọa buộc người bị hại chuyển tiền đến “cơ quan pháp luật” đề phục vụ điều tra (Lê Hồng Nam, 2021) Năm là, tiềm ẩn nguy hoạt động khủng bố Đô thị địa bàn tập trung nhiều cơng trình, mục tiêu quan trọng an ninh quốc gia, nhiều quan Trung ương Đảng, Nhà nước, quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế, nhiều khu dân cư, khách sạn, trung tâm thương mại… Vì vậy, thị ln địa bàn mà lực thù địch, đối tượng chống đối nhắm vào để thực âm mưu, hoạt động khủng bố Mặc dù chưa xuất hoạt động tổ chức khủng bố quốc tế thời gian qua 431 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG tổ chức phản động lưu vong liên tục đạo sở nội địa tiến hành vụ khủng bố, phá hoại, như: Tổ chức khủng bố “Việt Tân” nhiều lần thực âm mưu đánh bom đô thị lớn lễ quan trọng đất nước; tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đạo sở nội địa đặt bom xăng khủng bố nhà ga Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đốt phá kho xe số 01 Cơng an thành phố Biên Hịa, Đồng Nai (2017); tổ chức khủng bố “Triều Đại Việt” Canada đạo nhóm đối tượng Nguyễn Khanh làm “Trưởng nhóm” sử dụng thuốc nổ TNT công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (2018) (Nguyễn Xuân Yêm, 2021) Ngoài ra, số nguy tiềm ẩn khủng bố hữu địa bàn thị, như: Tình trạng người nước ngồi cư trú trái phép cịn xảy nhiều; sơ hở, cảnh giác công tác quản lý vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lực lượng chức Khuyến nghị, đề xuất phịng ngừa, ứng phó yếu tố an ninh phi truyền thống góp phần phát triển đô thị bền vững thời gian tới Trên sở nguyên lý phát triển bền vững, với đặc thù thị khái niệm phát triển thị bền vững dựa nguyên tắc hợp nhất: Kinh tế đô thị; xã hội đô thị; môi trường sinh thái đô thị; sở hạ tầng đô thị; không gian đô thị (chứa đựng yêu cầu không gian thành phần trừ thành phần mềm); quản lý thị (thành phần mềm) để tìm vùng chung hay tiếng nói chung đảm bảo u cầu: cơng bằng, sống tốt tính bền vững Theo đó, thị bền vững đô thị đạt thống khuôn khổ bền vững ba mặt kinh tế, xã hội môi trường, nhằm nâng cao chất lượng sống hệ mà không làm ảnh hưởng tới nhu cầu phát triển hệ tương lai Từ nghiên cứu thực tế cho thấy, ANPTT tác động lớn đến phát triển đô thị bền vững, tác động đến lĩnh vực đời sống xã hội làm suy yếu kinh tế; ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái, đời sống sinh hoạt, sức khỏe người; giảm khả cung cấp điều kiện phát triển, chất lượng sống người; gia tăng bất ổn trị, trở thành ngòi nổ cho bất ổn xã hội Để phòng ngừa, ứng phó với ANPTT góp phần phát triển thị bền vững thời gian tới, nhóm tác giả đưa số khuyến nghị, đề xuất, sau: Thứ nhất, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lực lượng tầng lớp Nhân dân đô thị bảo vệ Tổ quốc nói chung phịng ngừa, ứng phó mối đe dọa ANPTT nói riêng Trong đó, tập trung vào phương thức, thủ đoạn hoạt động loại tội phạm thuộc lĩnh vực ANPTT, khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, rửa tiền, buôn bán phụ nữ trẻ em… để quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, không bị lôi kéo vào đường phạm tội cung cấp thông tin cho lực lượng chức phát hiện, đấu tranh Đồng thời, tuyên truyền cho Nhân dân nắm kiến thức tích cực tham gia phịng ngừa, ứng phó với mối đe dọa ANPTT từ hành vi xâm phạm an ninh mạng, môi trường, nguồn nước, khắc phục hậu thiên tai, cứu nạn, cứu hộ phòng, chống dịch bệnh Tuyên truyền, giáo dục thông qua phương tiện truyền thông đại 432 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT chúng, đài phát thanh, đài truyền hình; lồng ghép vào đợt sinh hoạt trị, bồi dưỡng quốc phịng - an ninh; buổi họp dân; giáo dục hệ thống trường học… Thứ hai, cần xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực kế hoạch, tổ chức diễn tập, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm phịng ngừa, ứng phó với mối đe dọa ANPTT thị Trong chương trình, kế hoạch cần xây dựng kịch thường xuyên diễn tập ứng phó với mối đe dọa, chống bn bán ma túy; bạo loạn trị, xử lý “điểm nóng” có khả chuyển hóa thành xung đột; ứng phó với bão, lụt, dịch bệnh lây lan nhanh người động vật/thực vật… Các kịch phải chuẩn bị thành nhiều phương án khác nhau, định kỳ diễn tập để tạo thành kỹ tổ chức lực lượng, phân phối nguồn lực phương pháp tiến hành, tránh để rơi vào bị động xảy tình bất thường Thứ ba, phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị tồn xã hội phịng ngừa, ứng phó mối đe dọa ANPTT đến phát triển thị bền vững Trong đó, cần tăng cường vai trò lãnh đạo tổ chức đảng cấp hoạt động quản trị ANPTT Các nghị chuyên đề Đảng vấn đề, lượng, tài - ngân hàng, tài ngun, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển cơng nghiệp, lao động, an ninh quốc gia phải đề cập tính tốn đầy đủ thách thức ANPTT Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồn thể trị - xã hội, tổ chức xã hội cần thường xuyên phản biện chiến lược, chương trình, dự án có khả tạo mối đe dọa ANPTT, bảo đảm phát triển bền vững; tổ chức cộng đồng tự quản để ứng phó chỗ xảy thảm họa bão lụt, dịch bệnh lây lan nhanh, buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ trẻ em xuyên biên giới, an ninh nguồn nước Đối với cộng đồng doanh nghiệp phải có trách nhiệm phịng ngừa, ứng phó đe dọa từ ANPTT đến phát triển bền vững Cần xây dựng chế định pháp luật bắt buộc doanh nghiệp tham gia ứng phó với mối đe dọa ANPTT giải pháp thiếu giải pháp tổng thể Đối với người dân, phải trách nhiệm trước thách thức ANPTT, tỉnh táo trước kiện mà thân tham gia phát tán, gia tăng mức độ uy hiếp ANPTT cách vô thức Đồng thời, xây dựng chế để người dân tham gia ứng phó với nguy cơ, thách thức ANPTT cách tự giác, chủ động, trách nhiệm Thứ tư, đẩy mạnh hoàn thiện quản lý nhà nước an ninh phi truyền thống từ xây dựng hệ thống thể chế đến tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, công chức chế độ công vụ chuyên nghiệp Mặt khác, cần sớm luật hóa chức chuyên ngành quản lý ANPTT để có sở cho xây dựng máy, đội ngũ, đầu tư xây dựng sở vật chất phát triển cách chuyên nghiệp Lực lượng chuyên trách phải đào tạo cách thông qua phát triển chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học; tập huấn thường xuyên; tham gia hội nhập quốc tế để học hỏi kinh nghiệm nước Đặc biệt, cần có chế “đặt hàng” số trường Đại học có uy tín để thành lập ngành Quản lý nhà nước lĩnh vực ANPTT đưa môn học An ninh phi truyền thống vào giảng dạy để có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu địi hỏi phát triển thị bền vững thời gian tới Đồng thời, cần sớm thành lập Quỹ phòng ngừa, ứng phó với mối đe dọa ANPTT theo lĩnh vực, đẩy mạnh huy động nguồn vốn xã hội 433 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế phịng ngừa, ứng phó thách thức từ an ninh phi truyền thống đến phát triển thị bền vững Trong đó, tăng cường chia sẻ thông tin Việt Nam với nước nội dung mối đe dọa ANPTT thông qua thiết lập chế hợp tác cụ thể hữu hiệu, cần định hình chế chia sẻ thơng tin cấp quốc gia, quan chuyên ngành nước nhiều lĩnh vực, thông tin, liệu tồn cầu tình trạng biến đổi khí hậu; thơng tin dự báo cảnh báo khả tai biến môi trường khu vực; thông tin liệu nguồn nước, lượng giới; thông tin tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mà khả thâm nhập vào quốc gia từ tội phạm rửa tiền, sản xuất buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ trẻ em, tội phạm công nghệ cao, khủng bố… Những thơng tin có chế phối hợp tốt, quan hệ song phương qua tổ chức quốc tế (như Interpol, Aseanpol), có khả giúp phát mối đe dọa từ sớm nhờ việc phịng ngừa, ứng phó có hiệu Kết luận Phát triển đô thị đường tất yếu Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế Đây địa bàn có vị trí chiến lược phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng, an ninh, động lực thúc đẩy phát triển nước Tuy nhiên, phát triển đô thị chịu tác động yếu tố ANPTT, yếu tố đã, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển thị bền vững Để phịng ngừa, ứng phó với ANPTT nhằm phát triển thị bền vững cần có giải pháp đồng bộ, ngắn hạn, trung hạn dài hạn tất lĩnh vực đời sống xã hội Trong đó, phải phát huy sức mạnh hệ thống trị, đồng thời huy động nguồn lực nội lực ngoại lực góp phần thực thắng lợi Nghị đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hóa kinh tế thị Tài liệu tham khảo Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội Lan Chi (2021) Tập trung giải pháp phục hồi du lịch Đà Nẵng, https://dangcongsan.vn/phong-chong-dich-covid-19/tap-trung-cac-giai-phap-phuc-hoi-du-lichda-nang-583122.html, [Truy cập ngày 02/8/2021] Kỷ yếu hội thảo khoa học (2014) Phịng ngừa ứng phó với thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức Lực lượng Công an nhân dân, Hà Nội Tố Lăng (2021) Nhận diện vấn đề đô thị quản lý phát triển đô thị đất nước dần trở thành nước công nghiệp theo hướng đại (kỳ 2), https://www.tapchicongsan.org.vn /web/guest/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/nhan-dien-van-de-do-thi-va- 434 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT quan-ly-phat-trien-do-thi-khi-dat-nuoc-dan-tro-thanh-nuoc-cong-nghiep-theo-huong-hien-dai, [Truy cập ngày 12/7/2021] Lê Hồng Nam (2021) Tình hình bật địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến an ninh phi truyền thống, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục thống kê (2021) Báo cáo tác động dịch Covid-19 đến tình hình lao động, việc làm quý I năm 2021, https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/04/bao-caotac-dong-cua-dich-covid-19-den-tinh-hinh-lao-dong-viec-lam-quy-i-nam-2021/, [Truy cập ngày 02/8/2021] Thông xã Việt Nam (2021) Phát triển thị Việt Nam thích ứng với tác động biến đổi khí hậu, https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1184/67093/phat-trien-do-thi-viet-nam-thich-ung-voitac-dong-cua-bien-doi-khi-hau.aspx, [Truy cập ngày 7/8/2021] Richard H Ullman (1983) Redefining Security, International Security, Summer 1983, P.129.And: Paul B Stares (Ed.): The New Security Agenda A Global Survey Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2020) Báo cáo tổng kết năm thi hành luật phòng chống mua bán người, Thành phố Hồ Chí Minh 10 GS.TS Nguyễn Xuân Yêm (2021) Nhận thức an ninh phi truyền thống quản trị an ninh phi truyền thống địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh 435 ... chính, an ninh lượng, an ninh lương thực… Đây thách thức ANPTT đến phát triển bền vững nước ta nói chung thị nói riêng Thực trạng yếu tố an ninh phi truyền thống đô thị nước ta Thuật ngữ ANPTT... triển thị bền vững chịu tác động, ảnh hưởng yếu tố an ninh phi truyền thống (ANPTT) Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định: ? ?Những vấn đề an ninh phi truyền. .. nhất: Kinh tế đô thị; xã hội đô thị; môi trường sinh thái đô thị; sở hạ tầng đô thị; không gian đô thị (chứa đựng yêu cầu không gian thành phần trừ thành phần mềm); quản lý đô thị (thành phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận diện những yếu tố an ninh phi truyền thống tại các đô thị ở nước ta hiện nay,