0

Thực trạng quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.DOC

28 14,112 110
  • Thực trạng quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.DOC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2012, 12:12

Thực trạng quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượngMỤC L ỤCMỞ ĐẦU . 3 1. Nguồn nhân lựcquản nguồn nhân lực . 4 1.1. Nguồn nhân lực . 4 1.1.1. Khái niệm . 4 1.1.2. Các yếu tố cơ bản của nguồn lực . 4 1.2 . Khái niệm quản nguồn nhân lực . 5 1.2.1. Khái niệm 5 1.2.2 Nội dung quản nguồn nhân lực . 5 1.3. Tuyển mộ 5 1.4. Trả công cho người lao động . 6 1.4.1. Tổng quan về trả công cho người lao động 6 1.4.2. Những nhân tố quyết định đến trả công cho người lao động . 7 2. Thực trạng quản nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay 7 2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 7 2.2 Những vấn đề nan giải trong việc tuyển dụng nhân lực chât lượng cao của các doanh nghiệp Việt Nam. 12 2.3 Những vấn để tiền lương trong doanh nghiệp 15 3. Kiến nghị và Giải pháp . 19 K ẾT LUẬN 27 Tài liệu tham khảo 28 1Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượng2Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượngMỞ ĐẦU Trong quá trình ph át triển và cạnh tranh gay gắt hiện nay, vấn đề chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được coi trọng và chính là một thách thức đối với quản các tổ chức nói chung và quản nguồn nhân lực nói riêng. Một trong những thách thức lớn nhất mà các tổ chức phải đối mặt trước thềm thế kỉ 21 là làm thế nào để cạnh tranh được trước xu hướng hội nhập và toàn cầu hoá. Phản ứng yếu ớt trước xu hướng này sẽ dẫn đến sa thải và cho thôi việc một số lượng lớn đội ngũ nhân lực trong các tổ chức. Điều này đặt ra cho quản nguồn nhân lực thách thức lớn trong việc sử dụng đội ngũ nhân lực để cạnh tranh, đối với các tổ chức trong và ngoài nước. Do đó quản nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượng là vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá Việt Nam. 3Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượng1. Nguồn nhân lựcquản nguồn nhân lực1.1. Nguồn nhân lực1.1.1. Khái niệmNhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người, gồm có thể lực và trí lực. Nguồn nhân lực trong tổ chức bao gồm tất cả mọi cá nhân tham gia bất cứ hoạt động nào với bất cứ vai trò nào trong tổ chức.1.1.2. Các yếu tố cơ bản của nguồn lực Nguồn nhân lực khác các nguồn lực khác của tổ chức (nguồn lực tài chính, nguồn lực công nghệ…) bởi các yếu tố:- Số lượng nhân lực: là tổng số người được tổ chức thuê mướn, được trả công và được ghi vào trong danh sách nhân sự của tổ chức.- Cơ cấu tuổi nhân lực: được biểu thị bằng số lượng nhân lực những độ tuổi khác nhau.- Chất lượng nguồn nhân lực: là trạng thái nhất định của nguồn nhân lực trong tổ chức, thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nên bản chất bên trong của nguồn nhân lực.- Cơ cấu cấp bậc nhân lực: bao gồm số lượng nhân lực được phân chia từ cấp cao cho đến cấp thấp và đến những người lao động, nhân viên trong tổ chức.Nhân lựcnguồn lực có giá trị, không thể thiếu đối với hoạt động của một tổ chức, đồng thời hoạt động của bản thân nó thường bị chi phối bởi nhiều yếu tố tạo nên tính đa dạng và phức tạp của nguồn nhân lực.4Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượng1.2 . Khái niệm quản nguồn nhân lực1.2.1. Khái niệmQuản nguồn nhân lực vừa là nghệ thuật vừa là khoa học làm cho những mong muốn của doanh nghiệp và mong muốn của nhân viên tương hợp với nhau và cùng đạt đến mục tiêu.Quản nguồn nhân lực là những hoạt động (một quy trình) mà nhà quản tiến hành triển khai sắp xếp nhân lực nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Quy trình này gồm các bước tuyển dụng, quản lý, trả lương, nâng cao hiệu quả hoạt động, và sa thải nhân viên trong doanh nghiệp.1.2.2 Nội dung quản nguồn nhân lựcQuản nguồn nhân lực bao gồm những nội dung cơ bản sau:- Lập chiến lược nguồn nhân lực: đây là một quá trình thiết lập hoặc lựa chọn chiến lược nguồn nhân lực và các chương trình hoặc các nguồn lực để thực hiện chiến lược đã đề ra.- Định biên: là một trong những hoạt động quan trọng nhất của các nhà quản lý, bao gồm các hoạt động tuyển mộ, lựa chọn, làm hoà nhập và lưu chuyển nguồn nhân lực trong tổ chức.- Phát triển nguồn nhân lực: bao gồm việc đánh giá sự thực hiện công việc, đào tạo bồi dưỡng và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp cho nguồn nhân lực.- Trả công cho người lao động: liên quan đến các khoản lương bổng và đãi ngộ, chỉ mọi phần thưởng mà một cá nhân nhận được để đổi lấy sức lao động của mình.1.3. Tuyển mộTuyển mộ nhân lực là một tiến trình nhằm thu hút những người có khả năng từ nhiều nguồn khác nhau đến nộp đơn và tìm việc làm5Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượngĐể có hiệu quả, quá trình tuyển mộ nên theo sát các chiến lược và các kế hoạch nguồn nhân lực. Chiến lược và kế hoạch nguồn nhân lực chỉ ra số lượng nhân lực còn thiếu để đáp ứng kế hoạch mở rộng của tổ chức.- Phân tích và xác định các yêu cầu và đặc điểm của công việc cần tuyển mộ. Đây là một quá trình thu thập và tổ chức thông tin liên quan đến những nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của một công việc cần tuyển mộ. Khi những yêu cầu về đào tạo tối thiều, những nhiệm vụ cơ bản của công việc đã được xác định rõ ràng, các thí sinh sẽ tự kiểm tra những kiến thưc, kỹ năng của mình so với yêu cầu công việcKỹ thuật phân tích bao gồm:+ Phỏng vấn nhân lực hiện tại đang thực hiện công việc để thu được những thông tin mô tả cụ thể về công việc sẽ cần tuyển mộ thêm nhân lực.+ Điều tra những nhân lực hiện tại đang thực hiện công việc+ Lập ma trận kiến thức, kỹ năng, khả năng cần thiết đối với các nhiệm vụ cụ thể của công việc cần tuyển mộ.1.4. Trả công cho người lao động1.4.1. Tổng quan về trả công cho người lao độngTrả công cho người lao động để cập đến tất cả những phần thưởng mà một cá nhân nhân được để đổi lấy sức lao động của mình.Trả công cho người lao động bao gồm trả công bằng tài chính và trả công phi tài chính. Trả công bằng tài chính có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp. Trả công trực tiếp là những khoản mà cá nhân nhân được dưới dạng tiền lương, tiền công, tiền hoa hồng hay tiền thưởng. Trả công gián tiếp bao gồm các khoản tiền dưới dạng bảo hiểm, trợ cấp xã hội, an ninh xã hội, đền bù…Trả công phi tài chính bao gồm những hình thức làm cho người lao động thoả 6Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượngmãn từ công việc hoặc từ môi trường tâm và môi trường vật chất nơi họ làm việc.1.4.2. Những nhân tố quyết định đến trả công cho người lao động- Văn hoá tổ chức: là nhân tố tác động rất lớn đến việc trả công. Một tổ chức có thể thiết lập chính sách trả công cao hơn đối thủ cạnh tranh, thấp hơn đối thủ cạnh hoặc bằng với mức tiền công trên thị trường.- Thị trường lao động: thị trường lao động không phải chỉ là vùng địa nơi tổ chức đó hoạt động mà bất kì vùng địa nào mà tổ chức có thể tuyển lao động. Vì vây, trả công cho lao động những vùng khác nhau sẽ có sự khác biệt rất lớn, thí dụ giữa nông thôn và thành thị, giữa thành phố lớn và thành phố nhỏ. Người quản phải nhận thức được sự khác biệt này để thiết lập hệ thống trả công lao động. Một số yếu tố trên thị trường lao động có thể sẽ tác động trả công của tổ chức như lương bổng, mức sinh hoạt…- Các yếu tố thuộc về công việc: Công việc mà người lao động đang thực hiệnnhân tố quyết định chủ yếu đến việc trả công cho lao động. Khi trả công, các tổ chức chủ yếu chú trọng đến giá trị thực sự của công việc.- Các yếu tố thuộc về người lao động: bản thân người lao động cũng tác động đến việc trả công. Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động như mức độ hoàn thành công việc, thâm niên công tác, kinh nghiệm…2. Thực trạng quản nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Việt NamChưa lúc nào vấn đề phát triển con người và nguồn nhân lực trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng nước ta như giai đoạn hiện nay. Đất nước đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, những cơ hội và thách thức chưa từng có. Nhưng thực trạng ngu ồn nhân lực hi ện nay khó cho phép tận dụng tốt 7Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượngnhất những cơ hội đang đến, thậm chí, có nguy cơ khó vượt qua những thách thức, kéo dài sự tụt hậu.VN hiện có khoảng 45 triệu người trong độ tuổi lao động. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế và đi cùng với nó là sự gia tăng số lượng các DN mới - khoảng 30.000 DN mỗi năm - đã làm giảm đáng kể số người thất nghiệp. Theo thống kê chính thức, số lượng người thất nghiệp, tính chung cho toàn quốc vào khoảng 5.3% - số liệu thực tế có thể cao hơn chút ít. Khoảng 10% số người lao động đang công tác trong các cơ quan, đoàn thể nhà nước, 88% trong các DN ngoài quốc doanh và 2% trong các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực nông nghiệp vẫn đang thu hút nhiều lao động nhất (57%), tiếp đến là dịch vụ (25%), công nghiệp (17%). Tuy vậy, thị trường lao động VN đang phải đối mặt với nhiều bất cập. Về mặt số lượng, các nhà đầu tư có quá nhiều lựa chọn đối với công nhân hay nhân viên văn phòng, nhưng chất lượng của họ không phải lúc nào cũng đáp ứng. Đặc biệt, nhân sự cao cấp, các chuyên gia có kinh nghiệm và khả năng quản đang trong tình trạng cung thấp xa so với cầu. Lĩnh vực thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng nhất là công nghệ thông tin, tài chính, kiểm toán, luật cũng như các chuyên gia thực thụ trong hầu hết các ngành công nghiệp. Ngoài ra, nhiều người lao động chưa có trình độ ngoại ngữ đủ để làm việc. Trên thực tế, tình trạng này thời gian qua đã có những tiến bộ nhất định thông qua việc ngày càng có nhiều người nước ngoài đến VN và ngày càng có nhiều người VN nước ngoài trở lại quê hương. Tình trạng đào tạo và sử dụng nhân lực hết sức thiếu bền vững: Thiếu ng ườiTrên các báo chí, phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về tình trạng thiếu hụt lao động tất cả các trình độ, tất cả các bộ ngành. Câu chuyện 8Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượngngành nhân lực đã trở thành tâm điểm kéo theo sự chú ý của xã hội đặc biệt với các doanh nghiệp. Trăm thứ đổ dồn vào việc thiếu nhân lực như quản lý, vận hành, marketing, bán hàng .nên đã xảy ra tình trạng " Câu lao động". Rất nhiều doanh nghiệp đang phải đau đầu khi giải bài toán nhân sự. Từ cuối năm 2006- thời điểm Việt Nam gia nhập WTO, thị trường chứng khoán Việt Nam tạo đà cho sự bùng nổ của ngành tài chính với hàng loạt công ty, quỹ đầu tư, ngân hàng mới, chính trong lúc này, những nhân sự trở thành mốc nhắm của các doanh nghiệp mới, sử dụng các bổng lộc, quyền lợi và lương bổng đã khiến không ít doanh nghiệp bị rút ruột lao động cả trình độ cao và thấp, sự di chuyển đã tạo nên một làn sóng không chỉ trong thời gian ngắn mà còn trong các năm tiếp theo. Không chỉ trong lĩnh vực tài chính, vài năm trước đây nhiều doanh nghiệp CNTT, phần mềm cũng đã phải băn khoăn khi lựa chọn nhân sự. Bên cạnh việc bị chèo kéo bởi các công ty khác, doanh nghiệp còn đau đầu với nạn " nhảy việc", muôn vàn do khiến doanh nghiệp phải đau đầu, rối trí. Chất lượng lao động:Sau nhiều năm phát triển, thị trường lao động Việt Nam vân "chưa tương xứng với yêu cầu về nguồn lao động cho thị trường". Hiện mới chỉ có 32% số lao động là đã qua đào tạo và tỷ lệ lao động đã có chứng chỉ đào tạo ngắn hạn là 14,4%. Báo cáo về tình hình thị trường lao động Việt Nam do Bộ Lao Động- Thương binh và Xã hội soạn thảo đã khẳng định " Việt Nam thiếu trầm trọng lao động kỹ thuật trình độ cao và lao động dịch vụ cao cấp trong các ngành tài chính, ngân hàng, du lịch, bán hàng .nên nhiều nghề và công việc phải thuê lao động nước ngoài trong khi lao động xuất khẩu đa phần có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp hoặc mới chỉ qua giáo dục định hướng". Kỹ năng, tác phong thiếu chuyên nghiệpKỹ năng làm việc của lao động Viêt Nam, đặc biệt các lao động mới ra trường là nỗi lo thường trực của doanh nghiệp. Theo ý kiến của nhiều chủ 9Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượngdoanh nghiệp, các cán bộ phụ trách nhân sự thì nguyên nhân chính của thực trạng này nảy sinh ngay từ trong giảng đường, sinh viên chỉ được học kiến thức mà chưa được rèn luyện kỹ năng. Nhiều doanh nghiệp đã phải đào tạo lại sinh viên khi ra trường và vừa đào tạo vừa phải lo lắng vì nhân viên luôn có ý định nhảy việc, tìm công việc mới để có thêm "kinh nghiệm". Làm trái ngành nghềTBKTVN 14/09/2007: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa thực hiẹn điều tra, khảo sát thực trạng việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp FDI tại một số địa phương thu hút nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, khoảng 74% lao động có việc làm ổn định, 22% lao động không có việc làm ổn định, 4% thiếu việc làm. Chỉ có khoảng 50% lao động có đào tạo được làm đúng nghề.Những năm vừa qua, thị trường lao động nước ta đã hình thành và đang phát triển, lực lượng lao động khá dồi dào, thể hiện trên nhiều mặt. Tuy nhiên, theo ông Lê Duy Đồng, Thứ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội, có một thực tế là nguồn nhân lực của nước ta rất dồi dào nhưng rất nhiều doanh nghiệp lại kêu thiếu nhân lực. Sự khan hiếm tập trung số lao động có trình độ, kỹ năng làm việc và có khả năng nắm giữ một số vị trí chủ chốt của doanh nghiệp. Trong khi đó, số lượng lớn lao động giản đơn đặt gánh nặng giải quyết việc làm lên các cơ quan chức năng. Hơn nữa, việc cung lớn hơn cầu đối với lao động giản đơn đang đẩy tiến công có xu hướng ngày càng thấp và lợi thế luôn thuộc về chủ sử dụng lao động.Thách thức lớn đối với nguồn lao động Việt Nam khi gia nhập WTO là chất lượng nhân lực thấp và không được đào tạo bài bản đã khiến cho người lao động phải chịu lép vế và phải nhường lại các vị trí có thu nhập cao cho người nước ngoài. Cùng đó, khi Việt Nam hội nhâp sâu hơn vào nền kinh tế thế giới thì chất lượng lao động thấp sẽ có tác động xấu tới khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.10[...]... quản nguồn nhân lực 5 1.3. Tuyển mộ 5 1.4. Trả công cho người lao động 6 1.4.1. Tổng quan về trả công cho người lao động 6 1.4.2. Những nhân tố quyết định đến trả công cho người lao động 7 2. Thực trạng quản nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay 7 2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 7 2.2 Những vấn đề nan giải trong việc tuyển dụng nhân lực chât lượng cao của các doanh nghiệp Việt Nam. ... Nam, đặc biệt các lao động mới ra trường là nỗi lo thường trực của doanh nghiệp. Theo ý kiến của nhiều chủ 9 Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượngMỤC L ỤCMỞ ĐẦU 3 1. Nguồn nhân lựcquản nguồn nhân lực 4 1.1. Nguồn nhân lực 4 1.1.1. Khái niệm 4 1.1.2. Các yếu tố cơ bản của nguồn lực 4 1.2 . Khái niệm quản nguồn nhân lực 5 1.2.1. Khái niệm 5 1.2.2 Nội dung quản. .. nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay+việt+nam+hiện+nay.htm' target='_blank' alt='thực trạng nguồn nhân lực của việt nam hiện nay' title='thực trạng nguồn nhân lực của việt nam hiện nay'>nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam Chưa lúc nào vấn đề phát triển con người và nguồn nhân lực trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng nước ta như giai đoạn hiện nay. Đất nước đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, những cơ hội và thách thức chưa từng có. Nhưng thực trạng ngu ồn nhân lực hi ện nay khó cho phép tận dụng tốt 7 Quản nguồn nhân lực trước xu hướng... và cùng đạt đến mục tiêu. Quản nguồn nhân lực là những hoạt động (một quy trình) mà nhà quản tiến hành triển khai sắp xếp nhân lực nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Quy trình này gồm các bước tuyển dụng, quản lý, trả lương, nâng cao hiệu quả hoạt động, và sa thải nhân viên trong doanh nghiệp.1.2.2 Nội dung quản nguồn nhân lực Quản nguồn nhân lực bao gồm những nội dung... việc một số lượng lớn đội ngũ nhân lực trong các tổ chức. Điều này đặt ra cho quản nguồn nhân lực thách thức lớn trong việc sử dụng đội ngũ nhân lực để cạnh tranh, đối với các tổ chức trong và ngoài nước. Do đó quản nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượng là vấn đề hết sức quan trọng trong q trình cơng nghiệp hố hiện đại hố Việt Nam. 3 Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao... lược nguồn nhân lực: đây là một quá trình thiết lập hoặc lựa chọn chiến lược nguồn nhân lực và các chương trình hoặc các nguồn lực để thực hiện chiến lược đã đề ra.- Định biên: là một trong những hoạt động quan trọng nhất của các nhà quản lý, bao gồm các hoạt động tuyển mộ, lựa chọn, làm hoà nhập và lưu chuyển nguồn nhân lực trong tổ chức.- Phát triển nguồn nhân lực: bao gồm việc đánh giá sự thực. .. Nhiều DN đã nỗ lực tăng lương để hạn chế tranh chấp, tuy nhiên để tình hình đi vào ổn định, vấn đề quan trọng là phải công bố thang lương, bảng lương (TL-BL) 16 Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượng1.2 . Khái niệm quản nguồn nhân lực 1.2.1. Khái niệm Quản nguồn nhân lực vừa là nghệ thuật vừa là khoa học làm cho những mong muốn của doanh nghiệp và mong muốn của nhân viên tương... lượng”, quản nguồn nhân lực cần có một hệ thống trả cơng, phúc lợi, phần thưởng đồng thời tạo điều kiện thăng tiến để khuyến khích người lao động. Do đ ó, Để phát triển nhân lực một cách toàn diện v à đồng bộ nhà nước cần phải có chính sách phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước.27 Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượngMỞ ĐẦU.. .Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượngngành nhân lực đã trở thành tâm điểm kéo theo sự chú ý của xã hội đặc biệt với các doanh nghiệp. Trăm thứ đổ dồn vào việc thiếu nhân lực như quản lý, vận hành, marketing, bán hàng nên đã xảy ra tình trạng " Câu lao động". Rất nhiều doanh nghiệp đang phải đau đầu khi giải bài toán nhân sự. Từ cuối năm 2006- thời điểm Việt Nam. .. kinh tế thế giới. Đây là điều kiện tiên quyết có ý nghĩa đến việc tạo động lực quan trọng để thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện 23 Quản nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượngdoanh nghiệp, các cán bộ phụ trách nhân sự thì ngun nhân chính của thực trạng này nảy sinh ngay từ trong giảng đường, sinh viên chỉ được học kiến thức . nghiệm…2. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay2 .1 Thực trạng nguồn nhân lực Việt NamChưa lúc nào vấn đề phát triển con người và nguồn nhân lực. nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượng1. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực1 .1. Nguồn nhân lực1 .1.1. Khái niệmNhân lực được hiểu là nguồn lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.DOC, Thực trạng quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.DOC, Thực trạng quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.DOC, . Khái niệm quản lý nguồn nhân lực Tuyển mộ, Trả công cho người lao động, Những vấn để tiền lương trong doanh nghiệp, Kiến nghị và Giải pháp

Từ khóa liên quan