0

bai tap thuyet trinh kiem toan tuan thu docx

17 4,718 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 15:20

BÀI TẬP THUYẾT TRÌNH NHÓM 2 Danh sách thành viên 1.Bùi Thị Hằng2.Lê Thị Kiều3.Nguyễn Thu Hà 4.Nguyễn Thị Thu Ngân5.Tăng Thị Hoà 6.Lê Thị Oanh 7.Lê Thị Phương8.Đinh Thị Tuyết Anh9.Nguyễn Thị Tươi 10.Phạm Hữu BìnhĐề tài: Phương pháp kiểm toán tuân thủ NỘI DUNG1.Khái 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. Phương pháp kiểm toán tuân thủ Đặt vấn đềTại sao Báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp lại bị lỗ nhỉ?À! Thì ra do Doanh nghiệp không áp dụng Phương pháp Kiểm toán tuân thủPhương pháp kiểm toán tuân thủ là gì?Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level Phương pháp kiểm toán tuân thủ là các thủ tục, kỹ thuật kiểm toán thiết kế và sử dụng để thu thập các bằng chứng kiểm toán có liên quan đến tính thích hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.Khái niệm: phương pháp kiểm toán tuân thủĐẶC TRƯNG 1- Khách hàng kiểm toán là khách hàng truyền thống và hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp là mạnh, hiệu quả.- Đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp luôn tỏ ra trung thực, đáng tin cậy.- Qua kiểm toán nhiều năm, kiểm toán viên không phát hiện các dấu vết về sai phạm nghiêm trọng.Điều kiện vận dụng Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp mạnh và hiệu quả thì rủi ro kiểm soát thấp dẫn đến công việc kiểm toán sẽ thuận lợi, khối lượng công việc chắc chắn sẽ giảm nhẹ. Vì hệ thống kiểm soát mạnh rủi ro kiểm →soát thấp gian lận, sai sót trong →doanh nghiệp ít đi. Khi nghiên cứu hệ thống KSNB của doanh nghiệp KTV cần trả lời câu hỏi “Liệu công việc kiểm toán có thể dựa vào hệ thống KSNB của doanh nghiệp? Để trả lời câu hỏi trên, về thực chất kiểm toán viên phải xem xét mức độ thỏa mãn về kiểm soát trong từng trường hợp cụ thể: * Nếu rủi ro kiểm soát khi lập kế hoạch kiểm toán được đánh giá cao mức độ thỏa mản về →kiểm soát thấp KTV không tin tưởng và →không thể dựa vào hệ thống kiểm soát. * Nếu rủi ro kiểm soát khi lập kế hoạch kiểm toán được đánh gía là thấp mức độ thỏa mãn về kiểm →soát còn phụ thuộc vào kết quả đánh giá thực tế hiệu quả của hệ thống kiểm soát trong quá trình kiểm toán kiểm toán của KTV.ThấpCaoCaoPhải chăngThấp2. Mối quan hệ giữa rủi ro kiểm soát và mức thỏa mãn về kiểm toán. Mức RRKT Mức thỏa mãn về kiểm soát [...]... là sự hoạt động liên tục của quy chế KSNB trong kỳ Nội dung Kỹ thu t điều tra hệ thống Các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát Có 2 dung Những nội nội dung củaphương pháp phương pháp kiểm toán kiểm toán tuân thủ là githủ tuân nhỉ? Kỹ thu t điều tra hệ thống Kỹ thu t điều tra hệ thống(còn goi là phương pháp cập nhật cho các hệ thống) - Kỹ thu t điều tra hệ thống là việc kiểm tra chi tiết một loạt các nghiệp... còn phụ thu c vào việc đánh giá lại RRKS sau khi được áp dụng kỹ thu t kiểm tra hệ thống -Việc kiểm tra chỉ áp dụng đối với các loại kiểm soát có để lại dấu vết và bằng chứng( như kiếm soát độc lập, kiểm soát xử lý, kiểm soát bảo vệ tài sản) dựa vào các kỹ thu t như quan sát, phỏng vấn, kiểm tra tài liệu và làm lại Các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát -Thử nghiệm kiểm soát dựa trên các kỹ thu t cụ... thanh toán lương; hoặc điều tra các nghiệp vụ bán hàng từ khi nhận đơn đặt hàng đến khi bán hàng và thu được tiền hàng… để đánh giá các bước được thiết lập trong các hệ thống tiền lương hay bán hàng Các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát - Các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát là các thử nghiệm được tiến hành để thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của các quy chế KSNB và các bước kiểm toán được tiến hành làm . BÀI TẬP THUYẾT TRÌNH NHÓM 2 Danh sách thành viên 1.Bùi Thị Hằng2.Lê Thị Kiều3.Nguyễn Thu Hà 4.Nguyễn Thị Thu Ngân5.Tăng Thị Hoà 6.Lê. kiểm toán tuân thủKỹ thu t điều tra hệ thốngCác thử nghiệm chi tiết về kiểm soátNội dungKỹ thu t điều tra hệ thống Kỹ thu t điều tra hệ thống(còn
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap thuyet trinh kiem toan tuan thu docx, bai tap thuyet trinh kiem toan tuan thu docx,

Từ khóa liên quan