phân tích hoạt động KTDNSX Năm 2009 của Công ty May mặc Thăng Long

7 414 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2014, 16:37

Tài liệu phân tích hoạt động KTDNSX Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Khoa kinh tế  …  …  Bài tập thực hành Môn: Phân tích HĐKTDNSX Nhóm - Thăng Long - 16ACĐ :1/ Nguyễn Thị Phương2/ Trần Thị Hiền3/ Triệu Thị Thu Trang4/ Đặng Thu Hà5/ Lưu Cung Trúc Tài liệu phân tích hoạt động KTDNSX Năm 2009 của Công ty May mặc Thăng Long …………Công ty may Thăng Long tên đầy đủ là: Công ty Cổ phần May mặc Thăng Long.Địa chỉ: 40D-Hòa Mã-Hai Bà Trưng-HNMã số thuế: 0102034808Điên thoại: 04(3).9787876- Công ty có đội ngũ công nhân viên đông đảo. và có 20 đại lý phân phối sản phẩm trong khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.- Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ.- Trong kỳ doanh nghiệp sản xuất được 3 loại sản phẩm: Áo sơ mi, Áo phông và quần Âu.- Các loại sản phẩm này được sản xuất và tiêu thụ theo đơn đặt hàng.. -Cho biết các tiến độ cung ứng NVL đúng như kế hoạchQuy trình sản xuất sản phẩm được tiến hành theo quy trình như sau:1. Mua nguyên vật liệu: vải, cúc, khóa…nhập kho để sản xuất sản phẩm.2. Xuất nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm.3. Thực hiện các bước đo, cắt, may…4. Kiểm nghiệm chất lượng thành phẩm, hoàn thành nhập kho.5. Xuất bán thành phẩm cho khách hàng và các đại lý của doanh nghiệp.Sau đây là một số tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty May mặc Thăng Long:Các số liệu lấy từ nguồn do công ty Cổ phần May mặc Thăng Long cung cấpI. Tình hình sx và tiêu thụ sản phẩm trong năm 2009 của công ty như sau:( đv:chiếc)Sản phẩm Tồn đầu kỳ Sản xuất trong kỳ Tồn cuối kỳKH TT KH TT KH TTÁo Sơ miÁo PhôngQuần Âu28079979938087680040.00070.00070.00045.00066.00077.000398898798400900850 Số liệu lấy từ các sổ chi tiết: II. Tài liệu về giá cả và chi phí của sản phẩmSản phẩm Giá bán đơn vị(1000đ/chiếc)Giá vốn đơn vị(1000đ/chiếcGiá thành công xưởng của sp hợp quy cáchChi phí về sản phẩm hỏng trong kỳKH TT KH TT KH TT KH TTÁo Sơ miÁo PhôngQuần Âu89652009075250907525045351601.600.0002.590.00010.500.0002.025.0002.310.00012.320.00015.00025.00028.00023.00029.00030.000Cho biết: Tài liệu về tổng chi phí bán hàng và tổng chi phí quản lý doanh nghiệp (1000đ)-Kế hoạch : 1.800 -Thực tế: 1.824III. Tài liệu về số lượng và thời gian làm việc của công nhân sản xuất: Các tài liệu dùngIV. Trích BC số liệu chi tiết về TSCĐ của đơn vị:(đv:1000đ)Nguyên giáLoạiSố đầu năm Số cuối nămKH TT KH TT1. Toàn bộ TSCĐ2. TSCĐ dùng cho sxkd3. Máy móc thiết bị sx- Máy cắt- Máy khâu- Máy khác20.000.00015.000.000600.000200.000300.000100.00021.000.00015.380.0006.470.0002.200.0003.270.000100.00020.800.00015.280.000600.000300.000200.000100.00021.000.00015.380.0006.800.0003.200.0002.900.000700.000\Chỉ tiêu KH TT1. Số công nhân sản xuất bình quân (người).2. Số ngày làm việc bình quân năm của 1 cnsx (ngày).3. Số giờ làm việc bình quân ngày của 1 cnsx (giờ).47527085002607,5V. Tài liệu trích BCĐKT của công ty May mặc Thăng Long. Ngày 31/12/2009(đv:1000đ)TÀI SẢNSố đầu nămSố cuối nămA.TSLĐ và đầu tư ngắn hạnI. Tiền1. Tiền mặt tại quỹ2. TGNHII. Các khoản đầu tư1. Đầu tư CK ngắn hạn2.Đầu tư ngắn hạn khácIII.Các khoản phải thu 1. Phải thu của khách hàng2. Trả trước cho người bán3. Phải thu khácIV. Hàng tồn kho1. Nguyên vật liệu2. Công cụ dụng cụ3. Chi phí SXKD dở dang4. Thành phẩm tồn kho5. Hàng gửi bánV. TSLĐ khác1. Tạm ứng2. Chi phí trả trướcB. TSCĐ và đầu tư dài hạn11795125504162101003001708837780,66625,31.965,198,766,3116704151941033671658731511563,815,92.027,3Tổng Tài sản 4.185 4.219Nguồn vốn Số đầu nămSố cuối nămA. Nợ phải trảI. Nợ ngắn hạn1. Vay ngắn hạn2. Phải trả cho người bán3. Người mua trả tiền trước4. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước5. Phải trả CNVII. Nợ dài hạn1. Vay dài hạn2. Nợ dài hạnIII. Nợ khác1. Nhận ký quỹ, ký cược NHB. Nguồn vốn chủ sở hữu 343234170501376501153.134400176156528,8100601503.116,2Tổng Nguồn vốn 4.185 4.219VI.Các chỉ tiêu khác:(đv:1000đ)Yếu tố Kế hoạch Thực tế1. Tổng giá trị sản xuấtTrong đó:- Giá trị thành phẩm của NVL của DN- Giá trị thành phẩm sản xuất bằng NVL của khách hàng- Biết rằng phần NVL gia công chế biến- Giá trị công việc có tính chất CN- Giá trị chênh lệch giữa CK và ĐK của nửa tpsxdd2. Tổng doanh thu thuần từ HĐ SXKD3. Tổng lợi nhuận từ HĐ SXKD5.469.0004.447.500921.50099.20035045045.450.0001.983.8006.524.0004.711.507812.493999.05040055049.760.0001.999.890 Yêu cầu:1. Phân tích tình hình hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản suất và các nhân tố ảnh hưởng.2. Hãy đánh giá tình hình sản xuất của doanh nghiệp qua các số liệu trên.3 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.4. Phân tích tình hình sai hỏng trong sản xuất.5.Phân tích tình hình sử dụng lao động về mặt số lượng, thời gian và NSLĐ6.Phân tích đánh giá khái quát tình hình sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp7.Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp qua số liệu đã cung cấp trên.:
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích hoạt động KTDNSX Năm 2009 của Công ty May mặc Thăng Long, phân tích hoạt động KTDNSX Năm 2009 của Công ty May mặc Thăng Long, phân tích hoạt động KTDNSX Năm 2009 của Công ty May mặc Thăng Long