phân tích hoạt động sx kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài.doc.DOC

41 682 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2012, 16:28

phân tích hoạt động sx kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài Lời nói đầu Dới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là kể từ khi đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đến nay. Đất nớc ta bớc sang một thời kỳ mới với những t duy mới, đờng lối mới, định hớng mới có chọn lọc. Đất nớc ta đã gặt hái đợc những thành tựu to lớn cha từng có và đợc khắp năm châu đánh giá tốt, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.Sự chuyển dịch nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc, đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế đất nớc. Từ quản lý theo phơng thức tập trung bao cấp giờ đây đợc vận hành theo cơ chế thị trờng. Cơ chế này đã cuốn hút tiềm lực kinh tế ở mọi thành phần. Trong công cuộc đổi mới này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có nguồn lực giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ có năng lực sáng tạo trong cung cách quản lý. Là một ngời công dân, một thành viên của xã hội nói chung và của doanh nghiệp kinh tế nói riêng. Nhận thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình là Gác tay súng, tiếp tay cầy cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng nền kinh tế góp phần đa kinh tế đất nớc ta ngày một phát triển và dẫn đến Dân giàu nớc mạnh, xã hội công bằng văn minh là mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra. Muốn vậy mọi ngời phải tự trau dồi kiến thức về mọi mặt cho mình để có trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ làm ăn kinh tế, trình độ quản lý kinh tế, phải có tích luỹ kinh nghiệm, phải suy nghĩ sáng tạo để làm giàu cho mình và cho xã hội nói chung. Bản thân đợc vinh dự là một sinh viên khoa kinh tế, ngành quản trị kinh doanh của Viện Đại Học Mở Hà Nội, qua những năm học đã đợc trau dồi tổng thể chơng trình: Toán học, tin học, tâm lý xã hội. Marketing, kế toán tài chính .cung cấp các kiến thức cơ sở và chuyên môn hỗ trợ cho nghiên cứu môn học quản trị doanh nghiệp mà tôi xin đợc phép vận dụng để phân tích hoạt động sx kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài nơi tôi đợc phép thực tập, Công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài là một doanh nghiệp đợc thành lập trong thời kỳ đất nớc có sự chuyển biến lớn nhất là sự chuyển biến trong lĩnh vực kinh tế định hớng có sự điều tiết của Nhà nớc. Trong bối cảnh công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài cũng vấp phải không ít khó khăn nh cơ chế, nhân lực, vật lực và nguồn vốn. Dới sự lãnh đạo sáng suốt, khoa học của ban lãnh đạo công ty, từng bớc đã tháo gỡ đợc những vớng mắc ban đầu, dần đa hoạt động kinh doanhdịch vụ vào ổn định. Đến nay công ty đang trên đà phát triển mạnh, mở rộng các lĩnh vực hoạt động, tạo đợc uy tín với khách hàng và các đối tác cũng nh các cơ quan liên quan. Trên tinh thần của hớng dẫn nội dung chuyên đề thực tầp, qua thu nhập số liệu thực tế trong hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm (1997- 11999) bằng kinh nghiệm thực tế, bằng kiến thức đã đợc học tập làm cơ sở cho báo cáo thực tập của mình. Song do điều kiện thời gian không nhiều, phần nào trong đó bản chuyên đề thực tập này cha phản ánh hết đợc những yêu cầu đặt ra, không tránh khỏi những khiếm khuyết giữa lí luận và thực tế. Kính mong các thầy, cô và công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài đóng góp ý kiến để bản chuyên đề hoàn thiện hơn.Tôi xin chân thành cảm ơn ! 2chơng ihoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng i/.chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp kinh doanh trong cơ chế thị trờng. 1/.Thị trờng, cơ chế thị trờng, đặc trng của cơ chế thị trờng. Thị trờngThị trờng là một phạm trù kinh tế, sự ra đời của nó gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về thị trờng. Có quan điểm cho rằng thị trờng là tập hợp các sự thoả thuận thông qua đó ngời bán và ngời mua tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hoá dịch vụ. Nói cách khác thị trờng hàng hoá là tổng thể các mối quan hệ mua bán, trao đổi và tiêu thụ hàng hoá bằng tiền. Một quan điểm khác cho rằng thị trờng là tổng số nhu cầu (hoặc tập hợp về một loại hàng hoá nào đó) là nơi diễn ra các hoạt động mua bán bằng tiền tệ. Tuy nhiên, dới góc độ chung nhất, chúng ta có thể hiểu thị trờng bằng khái niệm chung nhất thị trờng là sự biểu hiện thu gọn của quá trình lu thông Qua đó các quyết định của công ty về việc sản xuất đầu t đợc chung hoà bằng sự điều chỉnh giá cả.Cơ chế thị trờng Cơ chế thị trờng là một hình thức kinh tế trong đó cá nhân ngời tiêu dùng và các nhà kinh doanh tác động lẫn nhau qua thị trờng để xác định các vấn đề trung tâm của tổ chức kinh tế. Các bộ phận cấu thành của cơ chế thị tr-ờng là cung, cầu và giá cả thị trờng.-Cung hàng hoá là số lợng hàng hoá mà ngời sản xuất muốn có khả năng sản xuất để bán theo mức giá nhất định. Nh vậy, cung hàng hoá phản ánh mối quan hệ trực tiếp trên thị trờng của hao biến số lợng hàng hoá dịch vụ cung ứng và giá cả trong một điều thời gian nhất định.-Cầu hàng hoá là số lợng hàng hoá ngời mua muốn và có khả năng mua theo mức giá nhất định, khi giá tăng thì cầu giảm.3Cung- cầu và giá cả thị trờng có mối quan hệ mật thiết với nhau không tách rời nhau. Giá cả tỷ lệ nghịch với nhu cầu và tỷ lệ thuận với cung cầu hàng hoá.Cơ chế thị trờng mới du nhập vào nớc ta, song đã nhanh chóng phát huy tác dụng của mình đối với nền kinh tế. Chỉ vài năm, nền kinh tế nớc ta đã có những thay đổi rõ rệt, đặc biệt đã tạo ra đợc một vài môi trờng kinh doanh sôi động với nhiều thành phần kinh tế tham gia.Đặc trng của cơ chế thị trờng.Nền kinh tế nớc ta hiện nay là một nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của nhà nớc. Trớc hết nó mang những đặc trng của nền kinh tế thị trờng tự do. Đó là thể chế kinh tế của những chủ thể tự chủ, tự do kinh doanh theo pháp luật. Các thành phần kinh tế vừa liên kết vừa hợp tác và phát triển đạt tới trình độ xã hội hoá cao.Tự do hoá kinh doanh và cạnh tranh tạo mọi khả năng cho thị trờng, phát huy vai trò tự điều chỉnh sản xuất. Cạnh tranh là qui luật của kinh tế thị trờng là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Trong điều hành các hoạt động kinh tế (cơ chế quản lý). Các hoạt động của thị trờng diễn ra chủ yếu dựa trên sự hớng dẫn của qui luật giá trị, qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh, các mối liên hệ kinh tế. Tiền tệ trở thành thiếu do hiệu quả kinh tế của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quan hệ trở thành quan hệ thống trị trên thị trờng.Mọi yếu tố của sản xuất phải đi vào thị trờng. Để nền kinh tế vận hành bình thờng cần phải chuyển đổi sang cơ chế kinh tế của các xí nghiệp kinh doanh dịch vụ, đặt nó thực sự đối mặt với thị trờng.Ngoài những đặc điểm trên, nền kinh tế thị trờng nớc ta hiện nay có những đặc điểm riêng. Mọi hoạt động kinh tế diễn ra đều có sự quản lý vĩ mô của nhà nớc.2/.Vai trò kinh doanh của doanh nghiệp đợc thể hiện trên các mặt sau. -Do có tổ chức hoạt động kinh doanh của các xí nghiệp dịch vụ nói riêng thực hiện chức năng xã hội lu chuyển hàng hoá nên các doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ nhanh hàng hoá, tiết kiệm thời gian tiêu thụ thu hồi vốn nhanh.-Các tổ chức kinh doanh dịch vụ thông qua việc thực hiện lu chuyển hành khách và dịch vụ làm cho thị trờng hàng hoá mở rộng ra, phục vụ hành khách đợc tiêu dùng nhanh hơn, phí lu thông mua sắm vật t ít hơn so với các đơn vị 4sản xuất thực hiện cả chức năng mua bán hàng hoá và cuối cùng vật t đợc sử dụng có hiệu quả hơn trong nền kinh tế.-Do đó các doanh nghiệp vật t đảm bảo nhiệm khâu mua bán vật t trong nền kinh tế với mạng lới sâu rộng trong cả nớc và mặt hàng đa dạng, phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tiêu dùng mua bán vật t với số lợng và thời gian theo đúng yêu cầu của sản xuất và khả năng thanh toán của mình. Nhờ đó giảm đợc một lợng dự trữ trong khâu sản xuất, tiết kiệm đợc vốn cho doanh nghiệp sản xuất.Vai trò to lớn của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân không chỉ thể hiện ở chức năng lu chuyển hành khách mà còn đóng vai trò là ngời tổ chức sản xuất thông qua mua bán, giao dịch, dịch vụ .phát hiện ra những cơ sở có khả năng sản xuất và tạo điều kiện cho các đơn vị ấy sản xuất.Các doanh nghiệp dịch vụ Hàng không thực sự đóng vai trò tổ chức những mối liên kết trong nền kinh tế xã hội và tổ chức việc tiêu thụ hợp lý các nguồn vật t hiện có. 3.Các nhóm chức năng thị trờng. Gồm 4 chức năng thị trờng sau:Chức năng thực hiện: Đây là chức năng quan trọng nhất không chỉ có ý nghĩa đối với doanh nghiệp kinh doanh mà còn có ý nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, các doanh nghiệp kết thúc việc thực hiện hàng hoá sẽ ảnh hởng mang tính chất, bản chất đến cuối cùng của quá trình tái sản xuất mở rộng.Chức năng nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng và tình hình thị trờng: Đây là nét đặc biệt của các doanh nghiệp thơng mại tuỳ theo loại hình và vị trí của doanh nghiệp trong toàn bộ kênh phân phối nội dung và kỹ thuật nghiên cứu có điểm khác nhau, tuy nhiên yêu cầu chung của chức năng này với tất cả các doanh nghiệp là.-Việc nghiên cứu đợc tiến hành trên bề mặt, mặt hàng đa dạng-Việc nghiên cứu đợc tiến hành đảm bảo vừa đánh giá tỷ trọng dung lợng thị trờng còn có thể xâm nhập và khả năng tiềm tàng cũng nh thế mạnh đứng vững trong cạnh tranh nhu cầu tiêu dùng và thị trờng.Chức năng giáo dục, giáo dỡng: Với chức năng này doanh nghiệp thực hiện một bộ phận nhiệm vụ của xã hội trên bình diện giáo dục và giáo 5dỡng tiêu dùng kinh tế, có mục tiêu hợp lý khoa học, với thị hiếu có thẩm mỹ trong tiêu dùng.Chức năng t vấn: Đợc áp dụng trong mối liên hệ với việc nâng cao tính chuyên ngành của quản lý, giảm thấp những mạo hiểm, rủi ro, nâng cao trình độ chuyên môn hoá khi thực hiện một số các hoạt động quyết định.Trên đây là những chức năng của doanh nghiệp theo quan điểm tiếp cận Marketing hiện đại thích ứng với vị trí đặc biệt và các mục đích kinh tế của xã hội.4.Thực chất và nội dung của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Hoạt động kinh doanh là những hoạt động trao đổi hay giao hàng hoá dịch vụ dựa trên cơ sở thuận mua vừa bán. Đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất khi nói đến hoạt động kinh doanh phải nói đến giao dịch, liên quan đến việc mua sắm vật t kỹ thuật cho sản xuất.Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp dịch vụ phục vụ bán ra cho ngời tiêu dùng giữ vị trí trung tâm và là đối tợng chú trọng số một của sản xuất kinh doanh. Đó là điều kiện quyết định sự tồn tại của một doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm là quan trọng của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và các xí nghiệp nói riêng.ở doanh nghiệp sản xuất không chỉ quan tâm đến việc tiêu thụ sản phẩm mà còn phải đảm bảo các yếu tố đầu vào cho sản xuất. Đó chính là quá trình mua sắm vật t cho sản xuất và tiêu thụ chủ yếu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp. Nh vậy, nội dung chủ yếu hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp bao gồm tất cả các hoạt động liên quan và phục vụ quá trình sản xuất và tiêu thụ nh tài chính, luật pháp dịch vụ, vận tải, khách sạn.Hoạt động kinh doanh có ảnh hởng lớn tới tất cả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp. Nó có ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng hiện nay phải đặc biệt quan tâm tới khâu tổ chức quản lý đến nội dung của hoạt động kinh doanh.ii/.hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lợng, hiệu quả ý nghĩa của Marketing trong doanh nghiệp. 1/.Hệ thống chỉ tiêu. 6Cũng nh tất cả các ngành kinh tế quốc dân, cơ chế hoạt động của ngành thơng nghiệp không ngừng hoàn thiện, một trong những điều kiện phát triển kinh doanh là vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động và những tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá chất lợng công tác, ở đây là một vấn đề có ý nghĩa rất lớn là việc xác định một chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động và những tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá chất lợng của nghiệp vụ tiếp thị. Có thể đánh giá các chỉ tiêu sau.Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn trong kinh doanh:Cho đến nay doanh nghiệp vẫn cha tiến hành đợc kế hoạch hoá toàn diện sử dụng vốn. Nhng đang hoạt động thực tiễn từng ngành cũng nh từng đơn vị kinh tế cơ sở các chỉ tiêu tốc độ chu chuyển vốn (vốn lu động, vốn cố định) th-ờng đợc vận dụng để quản lý vốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. M M HVKD = = (1) VKD VCD + VLD M HVCD = (2) VCD M HVLD = (3) VLDTrong đó:HVKD : Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp HVCD : Hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp HVLD : Hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp M : Tổng mức lu chuyển hàng hoá theo giá bán thực tế của doanh nghiệp trong nămVKD : Toàn bộ vốn của doanh nghiệp kinh doanh bình quân trong nămVLD : Vốn lu động bình quân trong nămVCD : Vốn cố định bình quân trong năm7Công thức (1) phản ánh tổng hợp chi tiêu về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, công thức (2), (3) phản ánh chỉ tiêu hiệu quả thành phần của vốn.Để phản ánh hiệu quả hạch toán của doanh nghiệp sử dụng công thức LN HXN = VKD Trong đó:HXN : Hiệu quả hạch toán của doanh nghiệp LN : Lợi nhuận của doanh nghiệp thu đợcQua đó, nó biểu hiện hiệu quả hạch toán sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp thực hiện mở rộng MCL hh, giảm chi phí lu thông về mặt vĩ mô có chính sách điều tiết thu nhập thoả đáng.-Tốc độ chu chuyển vốn kinh doanh: Tổng chu chuyển của VCĐ trong 1 năm (tổng khấu hao)TVCĐ =VLĐ (vòng quay của vốn cố định trong năm) Tổng chu chuyển của VLĐ trong 1 năm TVLĐ =VLĐ (vòng quay của vốn cố định trong năm)Những chỉ tiêu phản ánh.Chất lợng công tác của các cơ sở bán của doanh nghiệp thơng mại. Vấn đề quan trọng nổi lên hàng đầu là quyết định hiệu quả, chất lợng khâu bán là tỷ trọng chiếm lĩnh thị trờng của doanh nghiệp. Tổng giá bán thực tế của doanh nghiệp KTT = x 100%8 Quí hàng hoá thị trờng địa phơng KTT : Tỷ trọng chiếm lĩnh thị trờng -Mức độ thoả mãn nhu cầu của khách Nhu cầu của khách về hàng hoá (giá trị)KNC = x 100 khả năng cung ứng thực tế-Hệ số thực hiện hợp đồng. Số hợp đồng thực hiện Giá trị hàng bán theo hợp đồngHHĐ = = Số hợp đồng đã ký kết Giá trị hàng bán theo số HĐ đã kýGiá trị tiền lãi thu đợc.Tiền lãi là kết quả của toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại, các vấn đề tăng ngân quĩ khuyến khích vật chất đều phụ thuộc vào số tiền lãi thu đợc. Mức lợi nhuận kinh doanh là một chỉ số đánh giá một doanh nghiệp, thông qua lợi nhuận mà biết đợc doanh nghiệp đã sử dụng nguồn nhân lực, tài chính, vật liệu thực hành chế độ tiết kiệm và các nguyên tắc hạch toán nh thế nào? Ngoài ra các chỉ số gián tiếp để đánh giá là hệ số của tiền lãi đối với quĩ tiền lơng. Số lãi trên diện tích đầu ng-ời, chỉ tiêu tỷ suất lãi thực đợc biểu hiện qua công thức: Thực lãi của nhân viên tiêu thụ hàng hoá KTL = x 100% Doanh số tiêu thụ thực tế Tốc độ chu chuyển hàng hoá -Hệ số khâu lu chuyển Mức lu chuyển chung HK = Mức lu chuyển thuần tuý9-Công thức tổng quát đánh giá khối lợng lu chuyển hàng hoá LBH = LbTrong đó:H : hiệu quảLB : Khối lợng luân chuyển bán buônLb : Chi phí lu chuyển của một cơ sở bán -Khối lợng lu chuyển hàng hoá tính theo công thức: LB = LK + Lt + STrong đó: LK : Lu chuyển hàng hoá qua khoLt : Lu chuyển hàng hoá thẳng đối với lu chuyển qua kho.Để đánh giá hoạt động của thơng nghiệp trong nội bộ ngành ta có thể sử dụng công thức. LBH = Pb + VC + VLTrong đó: LB : Khối lợng lu chuyển hàngVC : Số lợng đầu t một lần cho vốn cố địnhVL : Số lợng đầu t một lần cho vốn lu độngPb : Chi phí lu thông2.Tình hình quản trị hiệu quả và thu nhập ở các xí nghiệpXí nghiệp sử dụng hình thức trả lơng khoán theo thu nhập ròng thực chất của loại lơng là khoán quĩ lơng theo thu nhập u điểm của hình thức trả lơng này là gắn tiền lơng thu nhập của cán bộ công nhân viên với năng suất và hiệu quả công việc. Xí nghiệp phải tự trang trải quĩ lơng theo chế độ khoán này. Quĩ trả công nhân viên không phụ thuộc vào doanh số hoặc số lao động có mặt mà phụ thuộc vào hiệu quả và kết quả cuối cùng. Đối với xí nghiệp đợc 10[...]... Không Việt nam, tức là tách Cục Hàng Không dân dụng Việt Nam thành hai khối:-Khối quản lý Nhà nớc về hàng không là Cục Hàng không. -Khối kinh doanh hàng không là Tổng công ty hàng không Viết Nam.Đến ngày 30/06/1998 công ty dịch vụ cụm Cảng Hàng Không sân bay Miền Bắc đợc đổi tên thành Công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài theo quyết định số 1029 / HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng. .. trị doanh nghiệp mà tôi xin đợc phép vận dụng để phân tích hoạt động sx kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài nơi tôi đợc phép thực tập, Công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài là một doanh nghiệp đợc thành lập trong thời kỳ đất nớc có sù chun biÕn lín nhÊt lµ sù chun biÕn trong lĩnh vực kinh tế định hớng có sự điều tiết của Nhà nớc. Trong bối cảnh công ty dịch vụ Hàng Không. .. cấu tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 141.Chức năng, nhiệm vụ 142.Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, xí nghiệp trực thuộc Công ty 16II .Phân tích môi trờng hoạt động kinh doanh của Công ty 211.Môi trờng bên ngoài 232.Môi trờng bên trong 24III .Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty 251.Tình hình về qui mô kinh doanh 252.Tình hình mua vào 263.Tình... trong của Công ty là môi trờng thờng có những ảnh hởng trực tiếp đến các hoạt động kinh doanhdịch vụ của Công ty. Công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài là một doanh nghiệp của Nhà nớc hoạt động độc lập tại khu vực Cảng Hàng không Nội Bài với u thế độc quyền. Song trớc sức ép của nền kinh tế thị trờng, Công ty đà gặp phải không ít nhiều khó khăn, bao gồm khó khăn về cơ chế, và điều đặc biệt... hiện các hoạt động kinh doanh với qui mô rộng lớn từ vi mô đến vĩ mô. Trong thực tế công cuộc đổi mới này đà giúp Công ty không những đứng vững, giữ đợc uy tín với cơ quan hữu trách và khách hàng mà còn giúp Công ty ngày càng mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ và đa lên một tầm cao mới, và phạm vị hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty từ chỗ chỉ giới hạn trong khu vực sân bay quốc tế Nội Bài... và nội dung của hoạt động sản xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp 7II.HƯ thèng chØ tiêu đánh giá chất lợng, hiệu quả ý nghĩa của Marketing trong doanh nghiệp 81.Hệ thống chỉ tiêu 82.Tình hình quản trị hiệu quả và thu nhập ở các xí nghiệp 12Chơng II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài 14I.Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh. .. trờng hoạt động kinh doanh của công tysân bay quốc tế Nội Bài là nơi tập trung những khách hàng có ®iÒu 32 2.2.Chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xí nghiệp trực thuộc Công ty 2.2.1.Ban giám đốc Công ty. Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc là đại diện pháp nhân của Công ty, chịu trách nhiệm trớc Tổng Công ty, trớc pháp luật về quản lý và điều hành hoạt động của Công. .. những thành công to lớn cho công ty góp phần quan trọng vào việc xây dựng doanh nghiệp nói riêng và xà hội nói chung ngày càng phát triển và lớn mạnh.chơng iiinhững kiến nghị nhằm hoàn thiện quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không i/.đánh giá theo phơng pháp quản trị kinh doanh. Sự ổn định và phát triển của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài trong những năm... i/.chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty. 1/.Chức năng, nhiệm vụ Công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài là một doanh nghiệp Nhà nớc, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng cy Hàng không Việt Nam, có quá trình hình thành và phát triển: Theo quyết định số 1921 QĐ/TCCB -LĐ ngày 25/10/1994 của Bộ trởng Bộ giao thông vận tải gồm một phần sân bay Nội Bài đợc tách... việc ra quyết định cho các hoạt động tơng lai, nó xác định mục tiêu của doanh nghiệp, đề ra chính sách, chơng trình và các phơng tiện cần thiết nhằm đạt đợc mục tiêu của doanh nghiệp. Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Néi Bµi lµ mét doanh nghiƯp qc doanh. Tuy míi đợc thành lập (7/1993) có vị thế hoạt động kinh doanh trong môi trờng khá thuận lợi. Hoạt động quản trị của công ty thờng tập trung vào . trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài i/.chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty. . trong của Công ty là môi trờng thờng có những ảnh hởng trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh và dịch vụ của Công ty. Công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích hoạt động sx kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài.doc.DOC, phân tích hoạt động sx kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài.doc.DOC, phân tích hoạt động sx kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài.doc.DOC, Phân tích môi trờng hoạt động kinh doanh của công ty., Doanh thu: Chi phÝ, Lợi nhuận Các khoản nộp ngân sách và nghĩa vụ:

Từ khóa liên quan