0

Bài tập học kì môn pháp luật cộng đồng ASEAN

16 7 0
  • Bài tập học kì môn pháp luật cộng đồng ASEAN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:19

BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN: PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEAN Họ tên: Lường Thị Ánh Du Mã SV: K19FCQ028 Lớp: K19F Hà Nội 06/2022 NỘI DUNG Câu 1: (4 điểm) Anh/chị phân tích tượng thương mại chệch hướng khu vực thương mại tự biện pháp khắc phục tượng Liên hệ với khu vực thương mại tự ASEAN Trả lời: 1.1Khái quát chung khu vực thương mại tự tượng chệch hướng thương mại Khu vực tự mậu dịch (Free Trade Area, FTA) hình thành nguyên tắc hàng hóa, dịch vụ quốc gia thành viên phải hưởng chế độ tiếp cận thị trường ưu đãi đặc biệt để qua xúc tiến hoạt động thương mại nội khối Việc hình thành hệ thống quy tắc xuất xứ FTA phân biệt mức thuế xuất, nhập nước thành viên thành viên hiệp định hay khu vực thương mại tự do, dẫn đến tượng gọi “chệch hướng thương mại” Chệch hướng thương mại tượng hàng hóa nhập từ bên ngồi xâm nhập vào quốc gia có thuế quan cao thơng qua quốc gia có thuế quan thấp khu vực thương mại tự do, quốc gia thành viên khu vực thương mại xóa bỏ thuế xuất nhập biện pháp phi thuế quan hàng hóa trao đổi quốc gia giữ nguyên thuế quan bên Bản chất tượng chệch hướng thương mại tượng có tính chất tiêu cực, chất hình thức trốn thuế nhà sản xuất khu vực thương mại tự né tránh thuế quan để xâm nhập vào thị trường nước có thuế quan cao mà khơng phải chịu mức thuế đối quốc gia đặt với khu vực khối Khi tượng xảy quốc gia khối thương mại bị tổn thương bị thất thu hàng hóa mà nhập nhà sản suất nước trốn thuế lOMoARcPSD|12114775 Ví dụ: quốc gia Việt Nam, Lào singapore nước nhập đường mía, Lào đánh thuế với mặt hàng đường mía nhập từ bên ngồi vào nước 15%, Singapore đánh thuế với mặt hàng đường mía 20% Việt Nam đánh thuế với mặt hàng đường mía 30% Khi nước thiết lập khu vực thương mại tự thuế quan mặt hàng đường mía lại nước xóa bỏ Tuy nhiên, mức thuế quan đặt với nước khác không nằm khu vực thương mại tự Ấn Độ xuất mía đường sang Việt Nam lại phải chịu mức thuế cao 30% thay Ấn Độ xuất trực tiếp hàng hóa sang Việt Nam Ấn Độ xuất hàng hóa vào thị trường Lào từ Lào xuất hàng hóa sang Việt Nam để hưởng mức thuế 0% Như vậy, đường mía Ấn Độ có mặt thị trường Việt Nam chịu mức thuế 30% Việt Nam đặt mà phải chịu mức thuế 15% 1.2 Biện pháp hạn chế tượng chệch hướng thương mại khu vực thương mại tự FTA Xuất phát từ nguyên nhân dẫn đến tượng chệch hướng thương mại, em xin đưa hai biện pháp sau: Thứ nhất, quy định thuế suất ưu đãi Thuế suất ưu đãi so với quốc gia khối nên giảm đến mức không làm cho hàng nhập từ quốc gia cao so với từ quốc gia nội khối Các nước khu vực mậu dịch tự việc bãi bỏ toàn thuế nhập tất hàng hóa mua bán với cần đồng thời thống quy tắc đánh thuế nhập chung hàng hóa bên ngoài, bước xây dựng hiệp ước, bước nâng cấp Khu vực mậu dịch tự trở thành Liên minh thuế quan (CU), Thị trường chung (CM), đạt cấp cao Liên minh kinh tế tiền tệ (EMU) Thứ hai, quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa Các quốc gia thành viên cần ban hành quy định chung về xuất xứ hàng hóa, nhiên việc phát hành quy tắc nguồn gốc nên linh động không ngặt nghèo để tạo điều kiện kèm theo cho bên có nhiều lựa chọn nguồn cung nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa Mỗi lOMoARcPSD|12114775 nước phải có khả phân biệt có hiệu hàng hóa có nguồn gốc từ khu vực mậu dịch tự từ nước khác (thông qua việc kiểm tra chi tiết chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa nhập khẩu) 1.3 Liên hệ với ASEAN Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN (AFTA cụm từ viết tắt ASEAN Free Trade Area) hiệp định thương mại tự (FTA) đa phương nước khối ASEAN Theo đó, thực tiến trình giảm dần thuế quan xuống 0-5%, loại bỏ dần hàng rào thuế quan đa phần nhóm hàng hài hịa hóa thủ tục hải quan nước Có thể nói AFTA khu vực thương mại tự lớn đóng vai trị quan trọng khơng mặt kinh tế mà cịn trị, văn hóa, đối ngoại Cũng giống khu vực thương mại tự khác giới, khu vực thương mại tự Asean tượng chệch hướng thương mại xuất hiện, có tác động tiêu cực đến nước khối nên để xác định hàng hóa hưởng ưu đãi thương mại khu vực nhằm hạn chế tượng “chệch hướng thương mại – trade deflection” , quy tắc xuất xứ hàng hóa khu vực thương mại tự Asean xây dựng thành chế định pháp lí Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) Hiệp định AEC, ký vào tháng 2/2009 có hiệu lực từ ngày 17/5/2010 ATIGA hiệp định toàn diện ASEAN điều chỉnh tồn thương mại hàng hóa nội khối xây dựng sở tổng hợp cam kết cắt giảm/loại bỏ thuế quan thống CEPT/AFTA hiệp định, nghị định thư có liên quan Trong ATIGA, nước ASEAN dành cho mức ưu đãi tương đương thuận lợi mức ưu đãi dành cho nước đối tác Thỏa thuận thương mại tự (FTA) mà ASEAN ký (các FTA ASEAN+) Hiệp định thương mại hàng hóa Asean năm 2009 dành riêng Chương từ Điều 25 đến Điều 39 để quy định quy tắc xuất xứ lOMoARcPSD|12114775 Quy tắc xuất xứ: Hàng hóa hưởng ưu đãi thuế quan theo ATIGA có xuất xứ từ khu vực ASEAN Một hàng hóa coi có xuất xứ ASEAN nếu: 1) Hàng hóa có xuất xứ túy sản xuất tồn khu vực ASEAN, 2) Hàng hóa đáp ứng yêu cầu cụ thể quy tắc xuất xứ Hiệp định (Phụ lục 3- Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng) Có 03 loại quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng: + Hàng hóa phải có hàm lượng ngun liệu nội khối (RVC) 40%, + Hàng hóa phải trải qua chuyển đổi HS số, Hàng hóa phải trải qua quy trình sản xuất định Các quy tắc áp dụng riêng kết hợp.Đa số sản phẩm có quy tắc xuất xứ kết hợp, cho phép áp dụng đồng thời RVC Chuyển đổi HS/Quy trình sản xuất.1 Thủ tục chứng nhận xuất xứ: Để hưởng ưu đãi thuế quan, theo ATIGA, nhà xuất phải xin Chứng nhận xuất xứ form D quan có thẩm quyền nước xuất - Ở Việt Nam 18 Phòng Quản lý Xuất nhập thuộc Cục Xuất Nhập – Bộ Công Thương 37 Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất doBộ Công Thương ủy quyền Tuy nhiên, nước ASEAN hướng tới việc áp dụng chế Tự chứng nhận xuất xứ, cho phép nhà xuất tự chứng nhận xuất xứ mà khơng cần phải thơng qua quan có thẩm quyền nước xuất Kết luận: Chệch hướng thương mại tượn mang chất tiêu cực, Khi tượng xảy quốc gia khối thương mại bị tổn thương bị thất thu hàng hóa mà nhập nhà sản suất nước ngồi trốn thuế Vì vậy, lOMoARcPSD|12114775 Các nước khu vực thương mại tự áp dụng biện pháp để làm hạn chế tượng chệch chệch hướng khu vực Câu Phân tích vai trị hoạt động cơng nhận lẫn thương mại dịch vụ ASEAN Trong bối cảnh xu hướng rào cản mở cửa thị trường có thay đổi từ biện pháp biên giới (như thuế quan hạn ngạch) sách nội địa (cụ thể quy định nội địa), thừa nhận lẫn ngày xem công cụ hiệu hỗ trợ cho tự hóa thương mại mà hài hịa tương đồng pháp luật khơng đạt Hoạt động công nhận lẫn thương mại dịch vụ ASEAN quy định Điều Hiệp định khung thương mại dịch vụ ASEAN (AFAS) 1995 (Điều 17 Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA) 2019), theo đó: “Mỗi quốc gia thành viên cơng nhận trình độ giáo dục kinh nghiệm nhận được, yêu cầu thỏa mãn, giấy chứng nhận giấy phép cấp quốc gia thành viên khác, để sử dụng cho mục đích cấp giấy phép giấy chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ … sở hiệp định thỏa thuận với quốc gia thành viên có liên quan, đơn phương cơng nhận.” Hoạt động cơng nhận lẫn có vai trị quan trọng thương mại dịch vụ ASEAN: Thứ nhất, thỏa thuận công nhận lẫn ký kết nhằm công nhận chứng nhà cung cấp dịch vụ nghề nghiệp đến từ quốc gia thành viên ASEAN Nó tạo điều kiện cho nhà cung cấp dịch vụ chun mơn nước ngồi tiếp cận thực hện hoạt động cung cấp dịch vụ thị trường dịch vụ quốc gia khác Một nguyên nhân gây khó khăn cho việc dịch chuyển lao động khác biệt lớn quốc gia liên quan đến hệ thống giáo dục, đào tạo, rèn luyện kỹ năng, thực hành nghề nghiệp… Do đó, việc quy định tiêu chuẩn thống liên kết kinh tế khu vực hướng đến thị trường chung cần thiết Cụ thể, khu vực ASEAN, lOMoARcPSD|12114775 MRA dịch vụ kiến trúc, kỹ thuật du lịch có bước tiến lớn quy định điều kiện Kiến trúc sư ASEAN (ASEAN Architect), kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (ASEAN Chartered Professional Engineer) hay Bếp trưởng ASEAN…2 Thứ hai, thỏa thuận công nhận lẫn thương mại dịch vụ ASEAN tạo điều kiện cho quốc gia tiếp nhận sử dụng dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác Hiện nay, nước thành viên ASEAN áp dụng thỏa thuận công nhận lẫn phạm vi lĩnh vực ngành nghề gồm: Y khoa, nha khoa, điều dưỡng, kỹ sư, kiến trúc sư, kế toán, khảo sát du lịch Việc áp dụng thỏa thuận công nhận lẫn ngành giúp đa dạng hóa ngành dịch vụ nước nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển Tóm lại, Hoạt động cơng nhận lẫn bước thúc đẩy quốc gia han chế xóa bỏ rào cản thương mại dịch vụ, từ thúc đẩy tự hóa thương mại dịch vụ quốc gia thành viên ASEAN, tiến tới thành lập khu vực dịch vụ ASEAN Đây yếu tố quan trọng nhằm thực tự hóa thương mại dịch vụ khuôn khổ ASEAN Câu Công ty A 100% vốn Hoa Kỳ, thành lập Indonesia theo pháp luật đầu tư nước nước Sau đó, cơng ty A đầu tư theo hình thức góp vốn thành lập cơng ty cổ phần Việt Nam Hỏi, cơng ty A có coi nhà đầu tư ASEAN bảo hộ đầu tư Việt Nam hay không? Tại Trả lời: Công ty A coi nhà đầu tư ASEAN bảo hộ đầu tư việt nam Lí do: Dựa theo khái niệm nhà đầu tư ASEAN quy định Điều ACIA 2009 thì: “Nhà đầu tư ASEAN” hiểu công dân quốc gia thành viên lOMoARcPSD|12114775 pháp nhân quốc gia thành viên đang, tiến hành đầu tư lãnh thổ nước thành viên khác, khái niệm nhà đầu tư ASEAN xác định theo dấu hiệu quốc tịch Đối với pháp nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước mang quốc tịch nước thành viên ASEAN, đầu tư sang quốc gia thành viên khác đương nhiên nhà đầu tư ASEAN Trong trường hợp công ty A 100% vốn Hoa Kỳ, thành lập Indonesia theo pháp luật đầu tư nước ngồi nước này, vậy, cơng ty A đầu tư theo hình thức góp vốn thành lập cơng ty cổ phần Việt Nam coi nhà đầu tư ASEAN Công ty A coi nhà đầu tư ASEAN đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn thành lập cơng ty cổ phần Việt Nam, công ty A bảo hộ đầu tư theo quy định điều ACIA 2009 Luật Đầu tư 2014 hết Chú thích: Phạm Nguyệt Hằng, Các cam kết Việt Nam số hiệp định thương mại tự (Phần 2), https://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/pldn/Pages/pho-bien-pl-doanhnghiep.aspx?ItemID=30, truy cập 06/6/2022 Ví dụ, theo quy định MRA ASEAN dịch vụ kiến trúc, sinh viên ngành Kiến trúc sau hồn thành chương trình học năm đại học có uy tín/ cơng nhận nước thành viên ASEAN, đăng ký cấp chứng hành nghề Cơ quan Quản lý nghề nghiệp (PRA) nước xuất xứ, có kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp 10 năm liên tục sau tốt nghiệp, cấp chứng nhận Cơ quan Quản lý nghề nghiệp nước xuất xứ việc khơng có vi phạm nghiêm trọng liên quan đến kỹ thuật, tiêu chuẩn đạo đức hành nghề phạm vi địa phương quốc tế… đáp ứng đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng kiến trúc sư ASEAN (AAC) để công nhận kiến trúc sư ASEAN Tuy nhiên, để thức làm việc với chuyên ngành Kiến trúc nước tiếp nhận lao động, ứng cử viên phải đáp ứng điều kiện theo pháp luật nước sở để đăng ký (và đương nhiên phải đóng khoản phí khơng cao phí mà Kiến trúc sư nội địa phải trả lOMoARcPSD|12114775 – theo nguyên tắc NT) Cơ quan PRA nước với tư cách “Kiến trúc sư nước đăng ký” (Registered Foreign A rchitect) Danh mục tài liệu tham khảo I Danh mục văn pháp luật Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) 2009 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) 2009 Hiệp định khung thương mại dịch vụ ASEAN (AFAS) 1995 Luật Đầu tư 2014 II Sách, báo, tạp chí III Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN Nxb IV Công an nhân dân, Hà Nội, 2016 V Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN Nxb VI Công an nhân dân, Hà Nội, 2016 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình pháp luật Cộng đồng ASEAN Nxb Cơng an Nhân dân, Hà Nội, 2016 Nguyễn Hồng Sơn (chủ biên), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)- Nội dung lộ trình, nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2008 ... chí III Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN Nxb IV Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2016 V Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN Nxb VI Công an... Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình pháp luật Cộng đồng ASEAN Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2016 Nguyễn Hồng Sơn (chủ biên), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)- Nội dung lộ trình, nxb Khoa học Xã hội,... khảo I Danh mục văn pháp luật Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) 2009 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) 2009 Hiệp định khung thương mại dịch vụ ASEAN (AFAS) 1995 Luật Đầu tư 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kì môn pháp luật cộng đồng ASEAN ,