0

Thiết kế nhà máy sản xuất bia vàng công suất 50 triệu lít 1 năm

161 5 0
  • Thiết kế nhà máy sản xuất bia vàng công suất 50 triệu lít 1 năm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 19:14

Đồ án tốt nghiệp GVHD TS Nguyễn Trường Giang TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế nhà máy sản xuất bia vàng công suất 50 triệu lítnăm trong đó 30% bia hơi, 70% bia lon với nguyên. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế nhà máy sản xuất bia vàng công suất 50 triệu lít/năm 30% bia hơi, 70% bia lon với nguyên liệu gạo thay 25% 10% LÊ THỊ THU MAI mai.ltt142806@sis.hust.edu.vn Ngành Kỹ thuật sinh học Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Trường Giang GS Hồng Đình Hịa ThS Nguyễn Quang Chương Bộ môn: Viện: Kỹ thuật sinh học Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm HÀ NỘI, 01/2021 Chữ ký GVHD BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Họ tên: Lê Thị Thu Mai Lớp: Kỹ Thuật Sinh Học 01 Khóa: 59 Viện: Cơng Nghệ Sinh Học – Cơng Nghệ Thực Phẩm Đầu đề thiết kế Thiết kế nhà máy sản xuất bia vàng suất 50 triệu lít/ năm với hai sản phẩm bia lon bia Các số liệu ban đầu + 15 triệu lít bia với nguyên liệu thay 25 % gạo + 35 triệu lít bia lon với nguyên liệu thay 10 % gạo Nội dung phần thuyết minh tính tốn Mở Đầu Phần I: Lập luận kinh tế kĩ thuật Phần II: Lựa chọn thuyết minh quy trình cơng nghệ Phần III: Tinh tốn cân sản phẩm Phần IV: Tính tốn chọn thiết bị Phần V: Tính tốn nhu cầu lượng, nhu cầu điện, nước nhà máy Phần VI: Tính tốn thiết kế xây dựng cho nhà máy Phần VII: Tính tốn kinh tế Phần VIII: Vệ sinh an tồn lao động Kết luận Các vẽ (ghi rõ loại vẽ, kích thước vẽ) + Bản vẽ số 1: Sơ đồ dây chuyền công nghệ (A1) + Bản vẽ số 2: Thiết kế phân xưởng nấu (A1) + Bản vẽ số 3: Thiết kế khu lên men (A1) + Bản vẽ số 4: Thiết kế phân xưởng hoàn thiện (A1) + Bản vẽ số 5: Tổng bình đồ nhà máy (A1) Cán hướng dẫn Phần Giảng viên hướng dẫn (ký, ghi rõ họ tên) + Công nghệ + Xây dựng + Kinh tế Ngày giao nhiệm vụ thiết kế: 05/10/2020 Ngày hồn thành: 18/01/2021 Chủ nhiệm mơn (ký, ghi rõ họ tên) Ngày … tháng … năm… Cán hướng dẫn Công nghệ (ký, ghi rõ họ tên) Kết đánh giá Sinh viên (ký, ghi rõ họ tên) Ngày … tháng … năm … Chủ tịch hội đồng (ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên thực Mai Lê Thị Thu Mai LỜI CẢM ƠN Bách Khoa lựa chọn em Từ bước chân vào cánh cổng trường để thi đại học đứa chưa lần lên Hà Nội hồn cảnh nên phải tự thi em lạc từ giảng đường D3 sang khu nhà T đứng bơ vơ khóc khơng biết đâu làm gì, may mắn thay anh chị tình nguyện viên dìu dắc vào nhà A15 ăn bữa cơm chay từ thiện ấm áp lịng người lại chị tình nguyên viên dẫn địa điểm thi Ôi !!! Em thực thấy biết ơn cảm mến người nơi nhiều có lẽ lí để em bước chân vào ngơi trường Cả xuân em gắn bó với giảng đường từ D3 đến D9 dãy nhà T, nhà TC Rồi xuân gắn bó với mơn tiếng anh trải qua tất 17 lần thi chật vật cuối em đủ điều kiện để thực môn đồ án cuối Và kết thúc đồ án tốt nghiệp em muốn cảm ơn thầy cô giáo trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội nói chung thầy giáo Viện Cơng Nghệ Sinh Học – Cơng Nghệ Thực Phẩm nói riêng Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Trường Giang, người trực tiếp hướng dẫn tận tình tạo điều kiện tốt cho em q trình hồn thành đồ án tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới GS Hồng Đình Hịa, TS Nguyễn Quang Chương, TS Nguyễn Tiến Thành – TS Nguyễn Tuân người nhiệt tình giúp đỡ em trình thiết kế trau dồi thêm kiến thức Nhà Máy Bia HABECO – Hà Nội Lời cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới cha mẹ người bạn thân yêu em - người luôn bên cạnh em, tiếp sức cho em thêm động lực suốt thời gian vừa qua TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN Đồ án tốt nghiệp thiết kế nhà máy bia có suất 50 triệu lít/năm 30% bia hơi, 70% bia lon với nguyên liệu gạo thay 25% 10%, sản phẩm gồm bia bia lon có nồng độ chất hòa tan ban đầu 10,5°Bx 12°Bx thực cơng việc chọn vị trí đặt nhà máy thị trường tiêu thụ, chọn thuyết minh dây chuyên công nghệ phù hợp với yêu cầu công nghệ thiết kế, lập kế hoạch sản xuất tính cân sản phẩm cho năm sản xuất, tính chọn thiết bị phù hợp với suất sản xuất cho năm, tính tốn hệ thống phụ trợ cho phân xưởng: điện, hơi, nước, lạnh, tính tốn xây dựng , tính tốn kinh tế , vệ sinh an toàn lao động nhà máy Đồ án trình bày đánh máy phần mềm MS Word, vẽ vẽ phần mềm Autocad khổ giấy kích thước A1 gồm có: Sơ đồ dây chuyền cơng nghệ, Phân xưởng nấu, Phân xưởng lên men, Phân xưởng hoàn thiện tổng bình dồ nhà máy Kết đồ án phù hợp với yêu cầu thiết kế đặt ra, đồ án thiết kế nhà máy có suất chất lượng phù hợp với nhu cầu thực kinh tế - xã hội MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.2 : Tổng quan ngành Bia Việt Nam [3] Hình 1.3 Cơ cấu sản lượng bia Việt Nam theo cơng ty [3] Hình 1.4 Phân khúc thị trường bia Việt Nam năm 2015 Hình 1.5 Mức độ nhận biết tin dùng sản phẩm Bia người Việt Nam Hình 1.6 Thị trường Bia Việt Nam thời điểm Covid Hình 2.1 Bơng đại mạch Hình 2.2 Hoa houblon DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Các quốc gia tiêu thụ bia nhiều giới năm 2018 [2] Bảng 1: Thành phần hóa học đại mạch (theo phần trăm chất khô) [4] Bảng 2: Các loại malt đại mạch Bảng 3: Các tiêu chọn malt bia [4] Bảng 4: Chỉ tiêu chất lượng gạo [5] Bảng 5: Thành phần hóa học hoa houblon (theo % chất khô) [6] Bảng 6: Chỉ tiêu chất lượng hoa viên type 45 Bảng 7: Chỉ tiêu chất lượng cao hoa Bảng 8: Bảng tiêu nước trực tiếp sản xuất.[4] Bảng 9: Chỉ tiêu nước dịch vụ [4] Bảng 10: Các loại nấm men bia [6] Bảng 11: Các hóa chất vơ sử dụng nhà máy Bảng 13: Các phương pháp nghiền Bảng 14: Các phương pháp đường hóa Bảng 15: Các phương pháp lọc dịch đường Bảng 16: Các phương pháp gia nhiệt nấu hoa Bảng 17: Các hệ thống loại bỏ cặn Bảng 18: Các phương pháp lên men Bảng 2.20 Quy trình CIP hệ thống chiết rót Bảng 2.21: Yêu cầu cảm quan bia Bảng 2.22: Yêu cầu hóa lí Bảng 2.23: Chỉ tiêu vi sinh Bảng 2.24: Giới hạn kim loại nặng bia bia chai Bảng Kế hoạch sản xuất nhà máy Bảng Tổn thất tính theo % công đoạn sản xuất Bảng 3 Các số nguyên liệu bia Bảng Bảng cân vật chất cho 1000 lít bia Bảng Các số nguyên liệu bia lon Bảng Cân vật chất cho 1000 lít bia lon Bảng 4.1 Thơng số kỹ thuật silo nguyên liệu Bảng 4.2 Thông số kỹ thuật gầu tải nhập liệu Bảng 4.3 Thông số kỹ thuật xích tải nhập liệu Bảng 4.4 Thơng số kỹ thuật gầu tải phân xưởng nấu Bảng 4.5 Thơng số kỹ thuật xích tải phân xưởng nấu Bảng 4.6 Thông số kỹ thuật máy sàng Bảng 4.7 Thông số kỹ thuật thiết bị tách kim loại Bảng 4.8 Thông số kỹ thuật cân Bảng 4.9 Thông số kỹ thuật máy nghiền Bảng 4.10 Thông số kỹ thuật nồi cháo nồi malt Hình 4.1 Thùng lọc Bảng 4.11 Thơng số kỹ thuật thùng lọc Hình 4.2 Nồi nấu hoa Bảng 4.12 Thông số kỹ thuật nồi nấu hoa Hình 4.3 Thùng lắng xốy Bảng 4.13 Thơng số kỹ thuật thùng lắng xốy Bảng 4.14.Thơng số kỹ thuật máy làm lạnh nhanh kiểu Bảng 4.15 Thông số kỹ thuật thùng chứa nước Bảng 4.16 Thơng số kỹ thuật thùng CIP Hình 4.4 Tank lên men Bảng 4.17 Thông số kỹ thuật tank lên men Bảng 4.18 Thông số kỹ thuật thiết bị nhân giống cấp 2cỡ lớn Bảng 4.19 Thông số kỹ thuật thiết bị nhân giống cấp cỡ nhỏ Bảng 4.20 Thông số kỹ thuật thiết bị bảo quản men sữa Bảng 4.21 Thông số kỹ thuật thiết bị rửa men Bảng 4.22 Thông số kỹ thuật thiết bị hoạt hóa men sữa Bảng 4.23 Thông số kỹ thuật thùng CIP khu vực lên men Bảng 4.24 Thông số thiết bị lọc KGF Bảng 4.25 Thông số thiết bị lọc PVPP Bảng 4.26 Thông số kỹ thuật thiết bị lọc bẫy Bảng 4.27 Thông số tank thành phẩm Bảng 4.28 Thông số thiết bị bão hịa CO2 Bảng 4.29 Thơng số kỹ thuật thiết bị chiết bia Bảng 4.30 Thông số kỹ thuật máy chiết lon Bảng 4.31 Thông số kỹ thuật thiết bị rửa lon Bảng 4.32 Thông số kỹ thuật thiết bị trùng lon Bảng 4.33 Thông số máy In date Bảng 4.34 Thơng số máy đóng lon vào thùng Bảng 4.35 Thông số máy xếp thùng Bảng 4.36 Bảng tổng hợp thiết bị 10 Tổng cộng 177 Bảng 7.11 Số cán nhà máy STT 10 11 12 Chức vụ Giám đốc Thư ký giám đốc Phó giám đốc Phịng tổ chức hành Phịng y tế Phịng kế tốn,tài vụ Phịng marketing Phịng kế hoạch Phịng hóa nghiệm KCS Phịng kỹ thuật Phịng đời sống Quản lý phân xưởng Tổng Số người 1 2 3 3 33 Thời gian làm việc thực tế năm theo quy định (trừ ngày nghỉ lễ, phép…) 300 ngày, thời gian làm việc máy móc 320 ngày Vậy hệ số điều khuyết là: K = 320 ÷ 300 = 1,067 Vậy số công nhân phân xưởng là: 177× 1,067 = 188,859 (người) Lấy số cơng nhân 189 người Cán quản lý 33 người Bảng 7.12 Bảng lương cán công nhân nhà máy Tổng lương Đối tượng tháng (triệu đồng) Cán 33 231 Công nhân 177 885 Tổng 1116 Tỷ lệ khoản trích theo lương theo Quyết định 595/QĐ-BHXH 23,5%, bảo hiểm xã hội 17,5%, bảo hiểm y tế 3%, bảo hiểm thất nghiệp 1%, kinh phí cơng đồn 2% Tại phận sản xuất là: 885 × 23,5% = 207,98 (triệu đồng) Tại phận quản lý là: 231 × 23,5% = 54,29 (triệu đồng) Vậy quỹ lương năm: Số lượng 147 Lương bình quân (triệu đồng) Của phận sản xuất trực tiếp là: 12 × (885+ 207,98) = 13115,76 (triệu đồng) Của phận quản lí là: 12 × (231 + 54,29) = 3423,48 (triệu đồng ) Phân bổ tiền lương theo suất ước tính: Của phận trực tiếp sản xuất: Bia lon: 13115,76 × 0,7 = 9181,03 (triệu đồng) Bia hơi: 13115,76 × 0,3 = 3934,73 (triệu đồng) Của phận quản lí sản xuất: Bia lon: 3423,48 × 0,7 = 2396,44 (triệu đồng) Bia hơi: 3423,48 × 0,3 = 1027,04 (triệu đồng) Tính chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung = Chi phí khấu hao tài sản cố định năm + chi phí nhiên, vật liệu + chi phí bảo dưỡng máy móc (1000 triệu/năm) + lương trả cho cán quản lý Bia hơi: 7987,86 + 5512,33 + 1000 x 0,3 + 1027,04 = 14827,23 (triệu VNĐ) Bia lon: 18638,34 + 63777,7 +1000 x 0,7 + 2396,44 = 85512,48 (triệu VNĐ) 7.2.2 Tính giá thành sản phẩm Giá thành sản phầm = Chi phí nguyên liệu trực tiếp + Chi phí nhân cơng trực tiếp + Chi phí sản xuất chung Tính giá thành bia lon Bảng 7.13 Bảng tính giá thành sản xuất bia lon STT 148 Chỉ tiêu Nguyên liệu trực tiếp Chi phí sản xuất chung Nhân công trực tiếp Tổng giá thành Tổng giá thành (triệu đồng) Giá thành VNĐ/ lít 137042,22 85512,48 9181,03 231735,73 6621,02 Tính giá thành bia Bảng 7.14 Bảng tính giá thành sản xuất bia STT Chỉ tiêu Nguyên liệu trực tiếp Chi phí sản xuất chung Nhân cơng trực tiếp Tổng giá thành Tổng giá thành Giá thành (triệu đồng ) 48867,21 14827,23 3934,74 67629,18 VNĐ/ lít 4508,6 7.2.3 Tính giá bán sản phẩm Giá bán sản phẩm bia lon Giá bán sản phẩm bia lon A : Giá bán chưa bao gồm VAT (VNĐ/lít) Ta có : B = Trong đó: a: thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với bia lon 65% B: tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà doanh nghiệp phải nộp C tiền doanh nghiệp thu sau đóng thuế tiêu thụ đặc biệt − => C = A B Để sản xuất có lãi trước hết C phải lớn giá thành đơn vị sản phẩm Tức C > 6621,02VNĐ/lít Chọn mức lợi nhuận kỳ vọng 30% C = 1,3 × 6621,02= 8607,326 VNĐ/lít C = A – B = → A = 14202,09 VNĐ/lit Ngồi sản phẩm cịn phải chịu thuế VAT 10% Giá sản phẩm sau thuế GTGT là: 1,1 × 14202,09 = 15622,29 VNĐ/lít Chọn giá sản phẩm bia lon 16000 VNĐ/ lít Giá bán sản phẩm bia Giá bán sản phẩm bia với cơng thức tính tương tự với thuế suất 65% mức lợi nhuận kì vọng 20% Tương tự ta tính giá sản phẩm sau thuế là: 9819,73 VNĐ/lít Chọn giá sản phẩm bia 10000 VNĐ/ lít 7.2.4 Các khoản thu phụ Từ bã gạo bã malt 149 Một năm nhà máy thu lượng bã gạo bã malt sau: Từ sản xuất bia hơi: 2023,5 (tấn) Từ sản xuất bia lon: 5656 (tấn) Tổng lượng bã thu được: 7679,5 (tấn) Giá bán bã malt 0,6 triệu đồng/tấn Số tiền thu bán bã : 7679,5 × 0,6 = 4607,7 (triệu đồng) Từ men sữa Tổng lượng men kết lắng thu : 2071 (m3) Lượng men sữa thừa 50% lượng men kết lắng Lượng men sữa thừa: 1035,5 m3 Giá bán lít men sữa 1500 đồng Số tiền thu bán men sữa 1553,25 (triệu đồng) Khoản phụ thu nhà máy: V pt = 4607,7 + 1553,25 = 6160,95 (triệu đồng) 7.2.5 Tổng doanh thu nhà máy Trong năm đầu nhà máy sản xuất với 80% suất tổng, ứng với 12 triệu lít/năm bia 28 triệu lít/năm bia lon Bảng 7.15 Bảng tổng doanh thu STT STT Sản phẩm Bia Bia lon Sản lượng bán Gía bán Gía vốn hàng bán ( triệu lít/năm ) ( đồng/lít) ( triệu/năm) 12 10000 120000 28 16000 448000 Tổng doanh thu 568000 Bảng 7.16 Lợi nhuận trước thuế sản phẩm Sản phẩm Bia Bia lon Tổng Sản lượng bán ( triệu lít/năm) 12 28 Gía vốn hàng bán ( triệu lít/năm ) 54103,2 185388,56 239491,76 Bảng 7.17 Các khoản giảm trừ doanh nghiệp STT Sản phẩm Bia Bia lon Tổng khoản giảm trừ 150 40% doanh thu 40% doanh thu Các khoản giảm trừ ( triệu/năm) 48000 179200 197200 Bảng 7.18 Kết hoạt động kinh doanh nhà máy STT Chỉ tiêu Tổng giá trị (triệu đồng) Doanh thu bán hàng 568000 Các khoản giảm trừ doanh thu 197200 Doanh thu (3 = – 2) 370800 Giá vốn hàng bán 239491,76 Chi phí bán hàng (8% giá thành sản phẩm) 19159,34 Chi phí quản lý doanh nghiệp (7% giá thành sản phẩm) 16764,42 Thu nhập khác 6160,95 Lợi nhuận trước thuế (8 = – – – + 7) 101545,43 Thuế TNDN theo quy định (22% tính từ năm thứ 4) 22340 10 Lợi nhuận sau thuế (10 = - 9) 79205,43 7.3 Đánh giá khả hoàn vốn dự án Thời gian hoàn vốn: T = Vcđ/ (Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao tài sản)  T = = 3,52 ( năm ) Vậy khoảng năm tháng nhà máy hồn vốn đầu tư Tỉ suất lợi nhuận: TSLN = (Lợi nhuận sau thuế/Tổng vốn cố định) 100%  TSLN = (79205,43/ ).100% = 22,18 (%) Kết luận: Như dự án khả thi 151 CHƯƠNG VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG 8.1 Vệ Sinh Vệ sinh công việc nhà máy sản xuất công nghiệp, đặc biệt lĩnh vực thực phẩm quan tâm, đòi hỏi phải thực cách nghiêm túc nghiêm ngặt Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố sản xuất, khâu vệ sinh đóng vai trị then chốt Việc vệ sinh nhà máy bao gồm số nội dung sau: 8.1.1 Vệ sinh cá nhân - Đối với trình sản xuất bia, công nhân trực tiếp tham gia sản xuất phải khỏe mạnh, khơng mắc bệnh mãn tính hay bệnh truyền nhiễm; - Khi làm việc, công nhân phải mặc quần áo bảo hộ lao động sẽ, gọn gàng ln có ý thức giữ gìn vệ sinh chung; - Trong khu gây men giống người có trách nhiệm ra, vào để đảm bảo vô trùng Những người làm việc phải tuyệt đối tuân thủ quy định vệ sinh khu vực làm việc; - Trong khâu lọc bia, cơng nhân ngồi việc mặc đồ bảo hộ lao động cần đeo trang hạn chế nói chuyện; - Mọi công nhân nhà máy cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe 8.1.2 Vệ sinh thiết bị nhà xưởng - Tất thiết bị, dụng cụ tham gia vào dây chuyền sản xuất cần phải vệ sinh theo định kỳ; - Đối với máy móc thiết bị phân xưởng phụ trợ phải kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên; - Khu vực nhà nấu, hồn thiện sản phẩm cần thống mát, giải tốt vấn đề thơng gió hút bụi; - Các phân xưởng có bụi, tiếng ồn cần phải đặt vị trí hợp lý, khơng ảnh hưởng tới khu vực khác; - Kho nguyên liệu cần bố trí hợp lý, rộng rãi, thống mát, có nhiệt kế, ẩm kế theo dõi, tránh vi sinh vật phát triển làm hỏng nguyên liệu; - Khu vực hành xây dựng phía trước nhà máy cần phải trồng nhiều xanh đề tạo vẻ đẹp mỹ quan điều hịa khơng khí cho nhà máy; - Chất thải, khí thải nước thải từ nhà máy cần phải xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước thải môi trường; - Các phân xưởng, đường đi, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải… nhà máy cần phải thường xuyên quét dọn, kiểm tra 152 8.2 An toàn lao động Bảo hộ an toàn lao động khâu quan trọng sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người lao động tuổi thọ thiết bị Đối với nhà máy sản xuất bia, cần phải quan tâm tới số điểm quan trọng sau đây: 8.2.1 Chống khí độc nhà máy Khí độc nhà máy bia chủ yếu CO sinh từ trình lên men NH3 từ hệ thống lạnh Khí CO2 cần thu hồi hồn tồn để phục vụ cho q trình bão hịa CO2 sau này, NH3 cần thu lại hoàn toàn để tiếp tục q trình truyền nhiệt Các ống dẫn khí thường xun kiểm tra bảo trì; Khói thải lị hơi: để hạn chế tác hại khói thải lị gây cho môi trường xung quanh, cần lắp đặt hệ thống ống khói cao 10 m để khuếch tán khói lên cao, khơng ảnh hưởng tới mơi trường xung quanh 8.2.2 Chống ồn chống rung động Tiếng ồn rung động ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe công nhân, gây mệt mỏi, ảnh hưởng tới thính giác, dẫn đến tập trung, giảm khả làm việc Do đó, cần phải có biện pháp khắc phục: - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để sửa chữa máy móc kịp thời; - Khi lắp phận, nên lắp đệm có độ đàn hồi để chống rung, chống ồn 8.2.3 An toàn vận hành thiết bị - Các thiết bị chịu áp lò hơi, máy nén, bình nạp CO cần kiểm tra định kỳ, vận hành cẩn thận, hướng dẫn - Các thiết bị khác cần kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hỏng hóc - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đường ống, van, đồng hồ đo để kịp thời xử lý cố - Công nhân vận hành phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, khơng bỏ vị trí làm việc, thực nghiêm túc chế độ giao ca 8.2.4 An toàn sử dụng điện Trong trình sản xuất, cán bộ, cơng nhân ln phải thường xuyên tiếp xúc với thiết bị sử dụng điện Do đó, cán bộ, cơng nhân cần ý: - Phải thực tuyệt đối nội quy an toàn điện để tránh xảy cố hay tai nạn - Cách điện tốt phần mang điện, đặc biệt khu vực có độ ẩm cao nhiều nước phân xưởng lên men, phân xưởng hoàn thiện sản phẩm… - Bố trí đường dây điện cách xa tầm tay lối lại người sản xuất; - Bố trí cầu dao điện hợp lý để ngắt có cố 153 8.2.5 Phòng cháy chữa cháy - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị phân xưởng nấu, lò hơi… - Tuyệt đối tuân thủ nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy khu vực dễ cháy, nổ như: kho nguyên liệu, nhà để xe, gara ôtô… - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đường ống, van, đồng hồ đo để kịp thời xử lý cố KẾT LUẬN Với bảo tận tình TS Nguyễn Trường Giang thầy cô viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm, em hoàn thành nhiệm vụ giao với đề tài “Thiết kế nhà máy bia suất 50 triệu lít/ năm với hai sản phẩm bia lon bia hơi” Nhà máy sản xuất bia bao gồm nhiều máy móc, trang thiết bị đại liên tục đổi Do để thiết kế nhà máy bia hồn chỉnh cơng việc phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian kiến thức thực tế, tổng hợp từ nhiều lĩnh vực Điều cho thấy việc thiết kế nhà máy bia đề tài hay thiết thực, giúp sinh viên rèn luyện, tiếp cận với kiến thức ngành cơng nghệ thực phẩm nói chung phát triển kinh tế khoa học nói riêng Sau thời gian làm đồ án, em hệ thống lại kiến thức ngành công nghệ sản xuất bia có nhìn tổng quát hiểu biết sâu rộng ngành công nghệ Mặc dù cố gắng nỗ lực để hồn thành đồ án kiến thức cịn hiểu biết cịn chưa sâu nên em khơng tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến nhận xét, đóng góp từ phía thầy bạn để em hồn thiện đồ án Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2021 Sinh viên thực Mai Lê Thị Thu Mai 154 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Sản lượng tiêu thụ bia giới năm 2018 (https://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2017/1221_01.html) Trích số liệu ngày 16.10.2020 [2] Các quốc gia tiêu thụ bia nhiều giới năm 2018 (https://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2017/1221_01.html) Trích số liệu ngày 16.10.2020 [3] Tổng quan ngành Bia Việt Nam (http://kinhte247.com.vn/? page=Article.Print.detail&id=59dd74b7333085689e070d93) Trích số liệu ngày 16.10.2020 [4] Trần Công Tước Lý thuyết thực hành sản xuất bia Nhà xuất Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh [5] Chỉ tiêu chất lượng gạo (Theo TCVN 11888:20172) [6] GS.TS Nguyễn Thị Hiền (chủ biên) – “Khoa học – công nghệ malt bia” Nhà xuất khoa học kỹ thuật [7] GS.TS Hồng Đình Hịa – “ Cơng nghệ sản xuất malt bia” Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội [8] GS.TS Hồng Đình Hịa, TS Phạm Tuấn Anh Giáo trình “ Lập dự án thiết kế nhà máy công nghiệp thực phẩm công nghiệp sinh học” trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Nhà xuất Bách Khoa Hà Nội [9] Tính tốn chọn thiết bị (Nguồn nhà sản xuất Bia Thiết Bị Sản Xuất Bia chất lượng cao Bia Thiết Bị Sản Xuất Bia Alibaba.com) Trích số liệu ngày 16.12.2020 155 156 157 158 159 160 161 ... tuổi lao động trải dài 15 – 60 tuổi em chọn sản phẩm sản xuất bia lon bia với lượng sản xuất là: Bia lon 35 triệu lít/ năm Bia 15 triệu lít/ năm 1. 4 Bao bì Bia lon: Sản xuất loại lon 330ml, làm... THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Họ tên: Lê Thị Thu Mai Lớp: Kỹ Thuật Sinh Học 01 Khóa: 59 Viện: Công Nghệ Sinh Học – Công Nghệ Thực Phẩm Đầu đề thiết kế Thiết kế nhà máy sản xuất bia vàng suất 50 triệu lít/ ... trình bày đề tài: “ Thiết kế nhà máy sản xuất bia suất 50 triệu lít/ năm với 70% bia lon 30 % bia hơi.” xây dựng khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh với hai sản phẩm bia lon bia Trong q trình làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế nhà máy sản xuất bia vàng công suất 50 triệu lít 1 năm,

Từ khóa liên quan