0

sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP QUẢN lý NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG và bảo QUẢN cơ sở vật CHẤT THIẾT bị TRONG TRƯỜNG mầm NON

16 7 0
  • sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP QUẢN lý NÂNG CAO HIỆU QUẢ  sử DỤNG và bảo QUẢN cơ sở vật CHẤT   THIẾT bị TRONG TRƯỜNG mầm NON

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:29

( ỦY BAN NHÂN QUẬN BA ĐÌNH TRƯỜNG MẪU GIÁO SỐ 10 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THIẾT BỊ TRONG TRƯỜNG MẦM NON Lĩnh vực Q uản lý giáo dục mầm non Người thực hiện Hiệu trưởng Hà Nội năm 2022 ) A ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non có một vai trò cực kỳ quan trọng đó là chuẩn bị cho trẻ trước một hành trình của sự học suốt đời Một quá trình học cả đời thành công phụ thuộc vào trẻ có được các cơ hội để phát triển các kỹ năng cá nhân. ỦY BAN NHÂN QUẬN BA ĐÌNH TRƯỜNG MẪU GIÁO SỐ 10  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THIẾT BỊ TRONG TRƯỜNG MẦM NON Lĩnh vực: Quản lý giáo dục mầm non Người thực hiện: Hiệu trưởng Hà Nội năm 2022 A ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non có vai trị quan trọng chuẩn bị cho trẻ trước hành trình học suốt đời Một q trình học đời thành cơng phụ thuộc vào trẻ có hội để phát triển kỹ cá nhân xã hội, nhà trường mầm non nơi để nuôi dưỡng, củng cố phát triển phát triển tồn diện trẻ Chất lượng chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên điều kiện sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho cơng tác chăm sóc Giáo dục trẻ Một hệ thống trường lớp trang bị sở vật chất, trang thiết bị khang trang đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Trẻ em lứa tuổi mầm non nhu cầu sinh hoạt cao, đòi hỏi đến trường lớp mầm non phải đầy đủ CSVC trường học, có đáp ứng đủ cho trẻ để phát triển toàn diện lĩnh vực: Thể chất, Nhận thức, thẩm mỹ, ngơn ngữ, tình cảm kỹ xã hội Trẻ đến trường học mà chơi, chơi mà học mà CSVC trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng CSGD trẻ Thực tế trường Mẫu giáo số 10 quận Ba Đình ln quan tâm trọng đến công tác xây dựng CSVC, thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho trẻ Năm 2020 nhà trường UBND quận Ba Đình quan tâm xây trang cấp nhiều thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ đáp ứng yêu cầu trường chuẩn Quốc gia Tuy nhiên trình vận hành, sử dụng nó, nhiều giáo viên cịn hạn chế khai thác sử dụng thiết bị đồ dùng vào tổ chức hoạt động cho trẻ, sử dụng để đối phó khơng sử dụng ngại dẫn đến tình trạng dạy chay Bên cạnh số giáo viên chưa có ý thức giáo dục học sinh giữ gìn, bảo quản đồ dùng đồ chơi dẫn đến đồ dùng hay bị hỏng Là hiệu trưởng trường Mầm non đứng trước thực trạng nhà trường nhận thức tầm quan trọng sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học trường mầm non tơi suy nghĩ tìm số biện pháp đạo nhằm nâng cao hiệu sử sụng bảo quản sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học trường mầm non B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Trường Mẫu giáo Số 10 thành lập năm 1978, trải qua 43 năm xây dựng trưởng thành phát triển nhà trường có 14 năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp thành phố, lần Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng khen Năm 2020 Nhà trường công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ III Hiện qui mơ trường có 15 nhóm lớp với 402 học sinh, nhà trẻ : lớp với 60 trẻ, Mẫu giáo 12 lớp với 343 trẻ - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 56 GH: 3, GV: 36, NV: 17 - Trình độ chun mơn: Cao học: 1=1,8%, Đại học: 27 = 48,2%, Cao đẳng: = 16,1%, Trung cấp: 15 = 26,8%, Chứng nghiệp vụ: = 7,1% - Đảng viên: 19 = 33,9% Thuận lợi - Trường nhận quan tâm sâu sắc, đạo sát cấp, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, Phịng Giáo dục - Đào tạo Ba Đình, đầu tư sở vật chất đầy đủ theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ban hành danh mục đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu, nhà trường công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II vào tháng năm 2021 - Đội ngũ giáo viên 88,9% có trình độ đào tạo đạt chuẩn 61,1% đạt chuẩn Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, đồn kết, chấp hành nghiêm túc đạo cấp uỷ Chi Đảng, Ban giám hiệu nhà trường, tích cực tham gia phong trào thi đua sôi nổi, hiệu Đội ngũ giáo viên trẻ hóa, có ý thức học tập rèn luyện bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ - Phụ huynh nhiệt tình kết hợp với nhà trường việc chăm sóc giáo dục trẻ ln quan tâm ủng hộ hoạt động nhà trường Khó khăn - Trường có nhiều giáo viên trẻ vào nghề lại độ tuổi sinh ni nhỏ nên có nhiều hạn chế kinh nghiệm chăm sóc ni dạy trẻ Bên cạnh số giáo viên lớn tuổi cịn hạn chế việc ứng dụng cơng nghệthơng tin đổi phương pháp giáo dục - Khả triển khai khai thác điều kiện sở vật chất vào việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ chưa giáo viên trọng Một số giáo viên chưa có ý việc giáo dục học sinh sử dụng giữ gìn bảo quản đồ dùng đồ chơi lớp, trường Nhiều giáo viên chưa phát huy vai trò tác dụng CSVC dạy học, sử dụng cịn đối đối phó khơng sử dụng ngại dẫn đến tình trạng dạy có đồ dạy chay làm lãng phí sở vật chất - thiết bị đồ dùng dạy học Bên cạnh việc tạo mơi trường, xếp trang trí phịng, nhóm bên bên lớp học chưa đáp ứng yêu cầu đổi - Công tác quản lý, kiểm tra giám sát Giám hiệu chưa sát - Năm 2020 trường xây song nhiều bất cập: toàn sân sau lớp, phòng chuyên biệt khu vui chơi trẻ tầng 4, phòng ăn CBGVNV tầng khơng có hệ thống cửa kính nên ngày mưa to nước hắt vào lớp gây ngập úng có nguy làm hỏng sàn gỗ đồ dùng đồ chơi lớp, với ngày trời lạnh, có gió mùa khơng đảm bảo an tồn sức khỏe cho trẻ Đồ dùng đồ chơi lớp, phòng chuyên biệt thiếu đồ dùng đồ chơi đại cho trẻ hoạt động theo yêu cầu đổi ngành học : bảng tương tác thông minh, đồ dùng giáo cụ thực hành sống, bàn để máy tính lớp… - Là trường công lập mức thu học phí thấp kinh phí đầu tư mua sắm đồ dùng đồ chơi, sách vở, tài liệu, nguyên liệu học liệu cho trẻ hoạt động theo yêu cầu đổi cịn hạn hẹp Kinh phí để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, tham quan học tập đổi phương pháp giáo dục trẻ cho giáo viên có nhiều hạn chế - Thời gian quan tác động đại dịch Covid-19 nên hoạt động nhà trường gặp nhiều khó khăn, khơng có nguồn thu học sinh không đến lớp Đứng trước thực trạng này, tơi đồng chí Ban giám hiệu xây dựng số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng bảo quản sở vật chất - thiết bị trường Mẫu giáo Số 10 II CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức công tác sử dụng bảo quản sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học cho cán giáo viên, nhân viên nhà trường * Mục đích Nâng cao nhận thức cho đội ngũ sử dụng bảo quản sở vật, thiết bị đồ dùng dạy học nhà trường nhằm giúp cho CBGVNV nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng sở vật chất trường học giáo dục mầm non, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đội ngũ sử dụng quản lý sở vật chất nhà trường góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ , thực tốt mục tiêu giáo dục toàn diện nhà trường * Triển khai thực - Nhà trường tổ chức quán triệt văn bản, Nghị quyết, Chỉ thị cấp quản lý bảo quản sở vật, thiết bị đồ dùng dạy học nhà trường thông qua buổi họp nhà trường, sinh hoạt chuyên môn tổ - Nhà trường tiến hành phô tô, cung cấp tài liệu liên quan gửi vào zalo nhóm trường như: kế hoạch sử dụng, bảo quản, phân công người phụ trách kiểm tra sở vật chất trường học; văn hướng dẫn liên quan đến sử dụng quản lý sở vật chất giáo dục để đội ngũ hình dung công việc tổ chức thực quản lý sở vật chất nhà trường quy định, hướng dẫn quan quản lý cấp phù hợp với nhà trường… - Nhà trường tiến hành soạn thảo nội dung tuyên truyền, tổ chức in, chụp tài liệu tổ chức triển khai tuyên truyền chế định quản lý sở vật chất giáo dục mầm non - Xây dựng Nghị (Đảng, đoàn thể) tăng cường hiệu lực chế định quản lý bảo quản sở vật, thiết bị đồ dung dạy học nhà trường Thiết lập quyền hạn trách nhiệm đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên việc thi hành chế định quản lý sở vật chất giáo dục mầm non - Tổ chức mở lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo quản sở vật, thiết bị đồ dung dạy học nhà trường cho giáo viên theo định kỳ hàng năm nhằm nâng cao nhận thức quản lý hiệu sở vật chất giáo dục trường mầm non Tập huấn, bồi dưỡng đổi nội dung, phương pháp, hình thức quản lý sở vật chất giáo dục - Để nâng cao nhận thức Nhà trường phối hợp chặt chẽ tổ chức, ban - ngành, đoàn thể trường với nhà trường với tổ chức trường cấp để tổ chức tốt buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề lĩnh vực quản lý, sử dụng bảo quản sở vật chất giáo dục mầm non, nhằm cung cấp kiến thức quản lý sử dụng sỏ vật chất giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Biện pháp 2: Nâng cao hiệu sử dụng CSVC có *Mục đích: Nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo chủ thể quản lý sở vật chất giáo dục trường mầm non Tạo sở pháp lý làm để tổ chức, đoàn thể, cá nhân nhà trường triển khai thực kế hoạch có hiệu quả; đồng thời có định hướng cho phát triển trường mầm non địa bàn Quận Tránh ỷ lại, làm việc chồng chéo, đáp ứng nhu cầu sử dụng sở vật chất giáo dục để phục vụ hoạt động giáo dục - đào tạo nhà trường Tạo khơng khí hăng hái làm việc cho cán quản lý, giáo viên nhân viên làm tăng hiệu quả, chất lượng công việc, làm thước đo giá trị cho lĩnh vực hoạt động quản lý, sử dụng sở vật chất giáo dục nhà trường mầm non *Triển khai thực hiện: - Nhà trường tổ chức kiểm kê, đánh giá trang thiết bị nhà trường, lập danh mục trang thiết bị hỏng hóc, không sử dụng được, hết hạn sử dụng để tổ chức lý tiến hành theo bước sau: + Thành lập Hội đồng lý tài sản để đánh giá thực trạng + Lựa chọn đối tác có nhu cầu sử dụng để lý tài sản + Tiến hành lý tài sản công khai cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường biết - Với đồ dùng thiết bị hạn sử dụng xây dựng kế hoạch tổ chức cải tiến, nâng cấp, sửa chữa để nâng cao hiệu sử dụng Nhà trường tổ chức cho thợ cải tiến, nâng cấp 15 xe đẩy thực phẩm inoc cho lớp Xe đẩy dự án trang cấp cho trường độ cao xe thấp giáo viên đứng chia cơm cho HS lớp thường phải cúi thấp người dễ gây đau lưng Vì tổ chức cho thợ nâng độ cao xe đẩy làm thêm giá kéo bên phía mặt xe đẩy tạo thành bàn rộng để đựng thực phẩm ( nồi cơm, nồi canh, nồi thức ăn mặn, bát thìa trẻ…) thuận tiện cho giáo viên dùng, dùng xong dễ lau rửa sẽ, đảm bảo vệ sinh - Tổ chức cải tạo nâng cấp giá inoc đựng thực phẩm nhà kho: bắn alu kín xung quanh giá làm cửa kính cho giá để tránh trùng - Lắp lại hệ thống camera nhà trường: Lúc trước hệ thống camera dự án đầu tư lắp lớp học để phục vụ giám sát học sinh giáo viên hoạt động lớp nên khơng hiệu quả, để phục vụ Hiệu trưởng ngồi phòng theo dõi camera dẫn đến người quản lý ngại vào lớp mà giáo viên ngại biết có Giám hiệu ln theo dõi, giám sát Vì tơi tổ chức cho thợ chuyển Camera lớp lắp vị trí sảnh hành lang tầng 1,2,3,4,5 lắp phòng chức trẻ, phòng Hội đồng, phòng Hội trường, khu vui chơi trẻ tầng 4, khu vui chơi sân trường, nhà xe, cổng trường, bên cổng trường đằng sau tòa nhà lớp học để hỗ trợ cho bảo vệ giám sát toàn trường ngày đêm, giúp bảo vệ dễ dàng quản lý an ninh an toàn cho nhà trường - Đi lại hệ thống âm nhà trường: Lúc trước hệ thống âm dự án cấp lắp phòng Hội trường, phòng Hội đồng, phòng thể chất phòng nghệ thuật trẻ, lại thiếu âm phục vụ cho hoạt động thể dục sáng trẻ sân trường Tôi đa xcho thợ đến khảo sát chuyển loa âm phòng Hội đồng, phòng Thể chất phòng Nghệ thuật sảnh tầng 1, 2, Sử sụng âm cũ dùng cho sửa chữa nâng cấp lắp sân khấu sân trường Tích hợp âm ly âm vào với cũ trường, lại đường dây có cơng suất lớn để giúp mở tiếng to âm ly chạy tốt để đảm bảo cho trẻ khối Mẫu giáo lớn nhỡ tập sân trường, khối mẫu giáo bé nhà trẻ tập lớp nghe rõ tiếng nhạc tập thể dục, kích thích trẻ hào hứng tích cực tập thể dục hàng ngày để rèn luyện sức khỏe Đồng thời giúp cho nhà trường tổ chức hoạt động giưu lưu trời trẻ khối lớp thường xuyên hiệu - Nâng cấp đường mạng internet toàn trường, ngồi đường truyền kết nối vào máy tính bàn lớp, phòng cho CBGVNV làm việc, nhà trường cho lắp thêm cục phát wifi, model râu sảnh hành lang tầng để dễ dàng kết nối wifi, mạng cho thiết bị điện thoại , máy tính xách tay giúp cho CBGVNVNV dễ dàng truy cập mạng internet, zalo, facebook, website để nhận, gửi xử lý thông tin, văn cấp trên, nhà trường đạo Đồng thời giúp cho nhà trường tổ chức Hội nghị, Lễ hội cho CBGVNV Học sinh hiệu với hình thức trực tuyến, hay trình chiếu hình led sân trường hình chiếu phịng - Tham mưu với UBND quận để bổ sung kính phí mua sắm làm cửa kính lùa cho tường ban cơng khu vực vui chơi trẻ tầng 4, tường cho phòng ăn CBGVNV tầng để tránh mưa gió hắt vào để bảo quản thiết bị đồ dùng đồ chơi tốt hơn, khơng bị hỏng hóc mưa nắng, đồng thời giúp cho hoạt động cô trẻ phịng thường xun kể ngày mưa gió hoạt động bình thường khơng bị gián đoạn - Phối hợp với BQLDA, đơn vị thi công để kịp thời tu sửa, tu công trình xây dựng Nhà trường thời gian bảo hành xây dựng nên phải thường xuyên tổ chức kiểm tra phát vấn đề xây dựng lớp, phòng giao cho CBGVNV phụ trách Sau lập danh mục cần sửa, có chụp ảnh làm minh chứng gọi đơn vị thi công đến xử lý tránh để hết hạn bảo hành lỗi nhà trường phải xử lý nhiều kinh phí trường, cụ thể cho gọi đơn vị thi công đến xử lý tượng thấm ngấm, dột trần, tường nhà số phịng học, nhà vệ sinh, tắc cống, xí bệt, đường nước, hỏng nút ấn xí bệt, hỏng quạt thơng gió, sàn gỗ số lớp bị phồng rộp, đường thoát nước sân sau lớp tầng khơng nước có mưa hắt vào Biện pháp 3: Qui hoạch, bố trí, xếp thiết bị, đồ dùng đồ chơi, xây dựng môi trường sở vật phục vụ hoạt động trẻ chất theo hướng lấy trẻ làm trung tâm *Mục đích: Biện pháp thực nhằm mục đích nâng cao hiệu sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi, phát huy cao tính năng, tác dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi Đảm bảo thiết bị, đồ dùng đồ chơi sử dụng cách khoa học, hợp lý, tránh lãng phí Đồng thời tạo mơi trường thuận lợi nhất, đầy đủ cho trẻ có điều kiện vui chơi, học tập đạt hiệu * Triển khai thực hiện: - Rà sốt, điều chỉnh, bố trí, xếp nhằm nâng cao hiệu sử dụng sở vật chất có nhà trường - Qui hoạch, xếp, trang trí mơi trường sở vật chất theo hướng lấy trẻ làm trung tâm - Trước khai giảng năm học tổ chức quán triệt cho toàn thể cán quản lý, giáo viên, nhân viên nhận thức sâu sắc tầm quan trọng việc thực kế hoạch tăng cường trang bị nâng cao hiệu sử dụng thiết bị giáo dục, sở vật chất giáo dục để thành viên thấy rõ trách nhiệm - Nhà trường tổ chức bồi dưỡng cho cán giáo viên cách xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm: Xây dựng môi trường lớp - Tổ chức cho giáo viên xây dựng môi trường bên lớp học: xếp bố trí gí kệ, đồ dùng đồ chơi theo góc nhóm giúp trẻ chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động - Tổ chức cho Giáo viên, nhân viên xây dựng, xếp mơi trường bên ngồi lớp học, bao gồm phòng chức năng: Phòng thể chất, phòng nghệ thuật, phòng máy tính & chiếu phim, phịng trải nghiệm Stem, phịng tạo hình, phịng tiếng Anh, phịng thư viện, Sân chơi trời, Khu vui chơi thể chất cho trẻ tầng 4, vườn bé tầng Phòng ăn cho CBGVNV theo tiêu chí trường học hạnh phúc - Tổ chức giới thiệu danh mục sở vật chất giáo dục có nhà trường cho tồn thể giáo viên nắm, thống kê thành hệ thống, thành nhóm, dựa vào đặc điểm, đặc trưng mơn học tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tìm hiểu sử dụng - Nhà trường tổ chức bồi dưỡng cho cán giáo viên cách xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm: Xây dựng môi trường lớp - Tổ chức cho giáo viên xây dựng môi trường bên lớp học: xếp bố trí gí kệ, đồ dùng đồ chơi theo góc nhóm giúp trẻ chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động - Tổ chức cho Giáo viên, nhân viên xây dựng, xếp mơi trường bên ngồi lớp học, bao gồm phòng chức năng: Phòng thể chất, phòng nghệ thuật, phòng máy tính & chiếu phim, phịng trải nghiệm Stem, phịng tạo hình, phịng tiếng Anh, phịng thư viện, Sân chơi trời, Khu vui chơi thể chất cho trẻ tầng 4, vườn bé tầng Phòng ăn cho CBGVNV theo tiêu chí trường học hạnh phúc - Sắp xếp lại đồ dùng đồ chơi phòng, khu vực nhà trường để nâng cao hiệu sử dụng , giúp cho giáo viên dễ dàng thuận lợi tổ chức hoạt động cho trẻ, giúp cho trẻ tích cực, hứng thú hoạt động hơn: + Chuyển vườn trẻ lúc trước đặt tầng xuống tầng cạnh tường rào tiếp giáp với nhà dân để đảm bảo cho tiếp xúc với nắng, gió tươi tốt giúp cho trẻ dễ dàng, thường xuyên chăm sóc, hoạt động với hàng ngày 10 + Chuyển đổi vườn thành phịng ăn cho CBGVNV tầng theo tiêu chí trường học hạnh phúc + Tại sân trường: Sắp xếp lại đồ chơi trời, kê đồ chơi sát vào bên để tạo khoảng không gian lớn để tổ chức hoạt động thể dục sáng cho trẻ sân trường, tổ chức hoạt động giao lưu giao khối lớp hoạt động lễ hội cho cô trẻ , giúp cho CBQL giáo viên dễ dàng tổ chức hoạt động cho cô trẻ sân trường, không nhiều thời gian công sức để kê dọn đồ chơi gọn tổ chức Chuyển đổi vị trí đu quay cầu trượt để khu vực gần cổng phụ nhằm tạo lối thơng thống cho cổng phụ, giúp cho CBGVNV có lối riêng hàng ngày để giãn cách với phụ huynh học sinh thời gian có dịch Covid19 - Tổ chức sửa chữa phục hồi vật chất giáo dục xuống cấp - Kiểm tra việc mua sắm sở vật chất giáo dục ghi kế hoạch, xác định chất lượng, lắp đặt cho vận hành thử - Kiểm tra, nhắc nhở đôn đốc giáo viên tự làm thiết bị giáo dục ghi kế hoạch - Kiểm tra đánh giá giáo viên sử dụng bảo quản sở vật chất giáo dục dựa vào: kế hoạch cá nhân, sổ mượn vật chất, thiết bị, mơ hình, học cụ thực tế dạy lớp, tập trung vào khía cạnh sau: Về cơng tác chuẩn bị: kế hoạch sử dụng, thời gian, sử dụng thử để biết tình trạng sở vật chất giáo dục, phương án dự phòng thay thế; việc sử dụng: có mục đích? Có quy trình kỹ thuật khơng? Đúng phương pháp khơng? Đảm bảo an tồn sử dụng biện pháp xử lý có tình hướng xảy khơng? Số tiết học có sử dụng so với kế hoạch đề ra; Về việc bảo quản: phương tiện , kỹ thuật, sở vật chất giáo dục chế độ bảo quản - Hàng năm phải tiến hành kiểm kê sở vật chất giáo dục theo quy định Nhà nước công tác quản lý tài sản Việc kiểm kê bất thường trường hợp sau: Khi thay đổi Hiệu trưởng người phụ trách công tác thiết bị, sở vật chất giáo dục; Khi thay đổi địa điểm, sáp nhập, chia tách 11 giải thể nhà trường; Khi xảy thiệt hại thiên tai, hỏa hoạn, trộm cắp… Khi quan quản lý giáo dục có thẩm quyền yêu cầu Biện pháp 4: Xây dựng qui chế, qui định quản lý sử dụng, bảo quản CSVC gắn với nâng cao hiệu sử dụng sở vật chất có nhà trường * Mục đích Biện pháp hướng vào mục tiêu xây dựng chế, quy chế quản lý sở vật chất giáo dục nhà trường Cơ chế quản lý phải hướng vào phát huy tinh thần tự giác, tạo bầu khơng khí làm việc thoải mái, hăng say tập thể cán quản lý, giáo viên nhà trường, chống thói ỷ lại, tránh tình trạng cào chung chung Cụ thể: Cung cấp kiến thức quản lý sở vật chất giáo dục mầm non cho cán bộ, giáo viên nhân viên nâng cao chất lượng công việc Mọi người làm việc theo quy chế, quy định thực phong trào: “Dân chủ hoá trường học” Bên cạnh đó, tạo sở pháp lý làm để tổ chức, đoàn thể, cá nhân nhà trường triển khai thực kế hoạch có hiệu quả; đồng thời có định hướng cho phát triển nhà trường Tránh ỷ lại, làm việc chồng chéo, đáp ứng nhu cầu sử dụng sở vật chất giáo dục để phục vụ hoạt động giáo dục nhà trường Tạo khơng khí hăng hái làm việc cho cán quản lý, giáo viên nhân viên làm tăng hiệu quả, chất lượng công việc, làm thước đo giá trị cho lĩnh vực hoạt động quản lý, sử dụng sở vật chất giáo dục nhà trường mầm non * Triển khai thực hiện: - Phối hợp với đoàn thể nhà trường: Chi bộ, Cơng đồn, đồn thành niên, tổ chun môn để xây dựng Qui chế, Quy định sử dụng sở vật chất, trang thiết bị phòng đảm bảo có đồng thuận trí cao trước triển khai thực 12 - Tổ chức quán triệt Qui chế, qui định sử dụng CSVC đến 100% CBGVNV - Phân cơng CBGVNV quản lý phịng đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm việc quản lý tài sản, vệ sinh đồ dùng phòng phối hợp với giáo viên để quản lý hướng dẫn trẻ vào hoạt động hàng ngày - Nhà trường tiến hành rà sốt, điều chỉnh, bố trí, xếp nhằm nâng cao hiệu sử dụng sở vật chất có nhà trường - Trước khai giảng năm học tổ chức quán triệt cho toàn thể cán quản lý, giáo viên, nhân viên nhận thức sâu sắc tầm quan trọng việc thực kế hoạch tăng cường trang bị nâng cao hiệu sử dụng thiết bị giáo dục, sở vật chất giáo dục để thành viên thấy rõ trách nhiệm - Phân cơng, phân nhiệm thật cụ thể rõ ràng, bố trí người phụ trách cơng tác sở vật chất giáo dục theo Quyết định 243- CP ngày 28/6/1979 Hội đồng Chính phủ (nay Chính phủ) phù hợp với quy mơ nhà trường - Tổ chức giới thiệu danh mục sở vật chất giáo dục có nhà trường cho toàn thể giáo viên nắm, thống kê thành hệ thống, thành nhóm, dựa vào đặc điểm, đặc trưng môn học tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tìm hiểu sử dụng - Tổ chức sửa chữa phục hồi vật chất giáo dục xuống cấp - Tổ chức phong trào tự làm phương tiện kỹ thuật giáo dục xét nguyên tắc xem cơng việc mang tính chất nghiệp vụ giáo viên, ý vật chất tự làm phải đảm bảo tính khoa học, sư phạm, thẩm mỹ kinh tế - Thực định kỳ hoạt động kiểm tra hệ thống sở vật chất, trang thiết bị trường để có phương án, kế hoạch bổ sung bảo quản sử dụng thiết bị tốt - Kiểm tra giám sát, tổ chức quản lý sử dụng, sửa chữa bảo quản sở vật chất trường để đảm bảo khai thác sử dụng có hiệu sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng dạy học 13 - Tăng cường công tác giáo dục trẻ biết giữ bảo vệ sở vật chất, thiết bị đồ dùng học tập trường lớp học - Xây dựng chế quản lý tự chủ, phát huy tính tích lượng nhà trường nhằm xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu sở vật chất giáo dục - Thiết lập quy chế, quy định chế độ đãi ngộ người có cơng sức quản lý sở vật chất giáo dục Lấy chất lượng, hiệu công việc để đánh giá cán quản lý, giáo viên, nhân viên Kịp thời động viên vật chất, tinh thần tập thể cá nhân thực tốt việc quản lý sử dụng, bảo quản hiệu quản sở vật chất giáo dục nhà trường III KẾT QUẢ - Nhờ thực tốt giải pháp nên sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhà trường ngày đầy đủ hơn, đồng bộ, đại hóa, tạo điều kiện tốt cho nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ tạo lịng tin cho phụ huynh, nhân dân - Trường công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II kiểm định chất lượng đạt cấp độ - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học sử dụng cách có hiệu quả, giáo viên thực quy định, sở vật chất tăng cường, đồng hóa nâng cao hiệu cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ C KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Kết luận Cơ sở vật chất giáo dục phương tiện, điều kiện quan trọng tất yếu khơng thể thiếu q trình giáo dục, đào tạo nghiên cứu khoa học nhà trường nói chung trường mầm non nói riêng Vai trị khả sư phạm lý luận khẳng định Trong thực tiễn cấp quản lý Trường Mẫu giáo Số 10 có nhiều cố gắng việc đầu tư mua sắm sở vật chất giáo dục, để khắc phục tình trạng thiếu thốn chưa đạt chuẩn sở vật chất giáo dục (phương tiện, thiết bị giáo dục) nhà trường so với nhu cầu chung nghiệp phát triển giáo dục đổi tồn 14 diện giáo dục đào tạo nay, chưa đáp ứng Việc đầu tư nguồn lực để xây dựng quản lý hệ thống sở vật chất giáo dục Trường Mẫu giáo Số 10 việc làm cần thiết góp phân quan trọng thực mục tiêu chuẩn hoá, đại hoá sở vật chất giáo dục Từ thực trạng sở vật chất giáo dục quản lý sở vật chất giáo dục Trường Mẫu giáo Số 10 cho thấy nhà trường chưa vận dụng biện pháp quản lý chưa đồng triệt để hiệu chưa cao Việc thực biện pháp nêu cần thiết góp phân quan trọng thực mục tiêu chuẩn hoá, đại hoá sở vật chất giáo dục Bài học kinh nghiệm Một là, Phải làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức Nâng cao nhận thức cho chủ thể quản lý nhằm thực tốt mục tiêu quản lý sở vật chất giáo dục trường mầm non để huy động sức mạnh tổng hợp cá nhân, đơn vị, tổ chức, đồn thể nhà trường vào cơng tác quản sở vật chất giáo dục Thực phân cấp quản lý, phát huy trách nhiệm quyền hạn đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên quản lý sở vật chất giáo dục trường mầm non Hai là, Đề cao hiệu sử dụng sở vật chất có Hệ thống sở vật chất nhà trường tương đối đầy đủ, năm nhà trường có sửa chữa, bổ sung Do vậy, khai thác sử dụng hiệu sở vật chất có nhà trường tiết kiệm kinh phí mua sắm mới, phát huy tính năng, tác dụng hệ thống sở vật chất có Qua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Ba là, Thực tốt công tác quy hoạch xây dựng môi trường sở vật chất nhà trường Quản lý nâng cao hiệu sử dụng bảo quản sở vật chất nhà trường nhiệm vụ quan trọng, phải đề cao công tác quy hoạch người quản lý, đảm bảo công tác quy hoạch khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường 15 Bốn là, Cụ thể hóa văn bản, quy định Nhà nước, ngành giáo dục vào xây dựng qui chế, qui định quản lý sử dụng, bảo quản nhà trường Đây pháp lý quan trọng hoạt động quản lý sở vật chất thực nghiêm túc, hiệu quả, để hoạt động quản lý sở vật chất trở thành nếp, vận hành thông suốt nhà trường 16 ... giám hiệu xây dựng số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng bảo quản sở vật chất - thiết bị trường Mẫu giáo Số 10 II CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức công tác sử dụng. .. bổ sung bảo quản sử dụng thiết bị tốt - Kiểm tra giám sát, tổ chức quản lý sử dụng, sửa chữa bảo quản sở vật chất trường để đảm bảo khai thác sử dụng có hiệu sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng... quản lý, sử dụng bảo quản sở vật chất giáo dục mầm non, nhằm cung cấp kiến thức quản lý sử dụng sỏ vật chất giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Biện pháp 2: Nâng cao hiệu sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP QUẢN lý NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG và bảo QUẢN cơ sở vật CHẤT THIẾT bị TRONG TRƯỜNG mầm NON,

Từ khóa liên quan