0

(Luận văn thạc sĩ) tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần goodhealth việt nam 22

110 2 0
  • (Luận văn thạc sĩ) tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần goodhealth việt nam 22

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - TỐNG THỊ LIỄU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GOODHEALTH VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - TỐNG THỊ LIỄU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GOODHEALTH VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kiều Trang HÀ NỘI, NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Tuyển dụng nhân lực Cơng ty cổ phần Goodhealth Việt Nam cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS.TS Trần Kiều Trang Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị nghiên cứu Hà Nội, Ngày tháng năm 2021 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Tống Thị Liễu ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thiện luận văn Tuyển dụng nhân lực Công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam theo tiến độ nhà trường, Tác giả xin gửi lời cảm ơn trân thành đến PGS.TS Trần Kiều Trang Trong suốt trình nghiên cứu hồn thiện luận văn, gợi ý hướng dẫn cụ thể, tận tình để tác giả hồn thiện luận văn cách tốt Tác giả xin chân thành cảm ơn tới toàn thể khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương Mại tạo điều kiện cho tác giả học tập, nghiên cứu môi trường đại, động, giúp tác giả tích lũy thêm nhiều kiến thức cải thiện số kỹ cho thân Nghiên cứu thực thời gian hạn chế, tác giả tự nghiên cứu cách nghiêm túc Tuy nhiên mặt kiến thức nhiều hạn chế nên nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp hội đồng để tác giả rút kinh nghiệm cho lần nghiên cứu sau Xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 T nh ấp thiết ủ ề tài Tổng quan tài liệu liên qu n Mụ tiêu ến ề tài nghiên cứu u hỏi nghiên ứu ủ ề tài Đối tượng phạm vi nghiên ứu 5 Phư ng pháp nghiên ứu 6 Kết ấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm nhân lực 1.1.2 Khái niệm tuyển dụng nhân lực 10 1.2 Các nguyên tắc tuyển dụng nhân lực 11 1.3 Nội dung tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 12 1.3.1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực 12 1.3.2 Tuyển mộ nhân lực .14 1.3.3 Tuyển chọn nhân lực 16 Đánh giá hoạt ộng tuyển dụng nhân lực 22 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ến tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 24 1.4.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 24 iv 1.4.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 27 1.5 Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực số doanh nghiệp ngành dược phẩm học rút 29 1.5.1 Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực củ Công ty TNHH Thư ng mại Dược phẩm Trang Ly 29 1.5.2 Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco 30 1.5.3 Bài học rút 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GOODHEALTH VIỆT NAM 34 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam .34 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam 34 2.1.2 Kết hoạt ộng kinh doanh năm gần 2.1.3 Đặ iểm y 36 ấu nhân lực Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam 38 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ến tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam 65 2.2 Thực trạng tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam .40 2.2.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam 41 2.2.2 Thực trạng tuyển mộ nhân lực Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam 45 2.2.3 Thực trạng tuyển chọn nhân lực Công ty Cổ phần Goodhealth Việt N m……… 53 2.2.4 Thực trạng kiểm tr ánh giá ông tá tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam 59 v Đánh giá tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam 70 2.3.1 Những thành tựu ạt ược 70 2.3.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân .71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GOODHEALTH VIỆT NAM 73 Định hướng phát triển Công ty CP Goodhealth thời gian tới 73 1 Định hướng phát triển kinh doanh củ ông ty ến năm 2025 73 Định hướng phát triển nhân lực công ty thời gian tới 74 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam 75 3.2.1 Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực cách khoa học, linh hoạt phù hợp với gi i oạn 76 2 Đ dạng hóa nguồn phư ng pháp tuyển dụng 77 3.2.3 Hồn thiện cơng tác thi tuyển vấn quy trình tuyển dụng 79 3.2.4 Tổ chức khám sức khỏe ánh giá thể lực ứng viên .80 3.2.5 Kiểm tra thực hiện, giám sát chặt chẽ quy trình tuyển dụng 81 3.2.6 Bồi dưỡng nâng cao kỹ huyên môn phận chịu trách nhiệm tuyển dụng 83 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Goodhealth 36 Việt Nam giai đoạn 2018-2020 36 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động Công ty Goodhealth Việt Nam 38 giai đoạn 2018-2020 38 Bảng 2.3 Kết khảo sát mức độ nhận biết thông tin tuyển dụng 43 Bảng 2.4 Số lượng hồ sơ ứng tuyển vào Công ty CP Goodhealth Việt Nam giai đoạn 2018-2020 47 Bảng 2.5: Kết khảo sát lý ứng tuyển ứng viên 48 Bảng 2.6: Kết khảo sát hình thức biết đến thông tin tuyển dụng 52 Bảng 2.7: Kết tuyển dụng công ty giai đoạn 2018-2020 60 Bảng 2.8: Đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực công ty 62 Bảng 2.9: Thống kê sơ lược đối tượng khảo sát 63 Bảng 2.10: Kết khảo sát số tiêu chí đánh giá công tác tuyển dụng 64 nhân lực 64 SƠ ĐỒ, HỘP Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam .35 Sơ đồ 2.2: Quy trình tuyển dụng cơng ty CP Goodhealth Việt Nam 40 Hộp 2.1 Mẫu Thông Báo tuyển dụng 51 Sơ đồ 2.3: Quy trình tuyển chọn nhân lực Cơng ty CP Goodhealth 53 Việt Nam 53 Hộp 2.2 Điều kiện ứng tuyển n 54 Hộp 2.3 Mẫu thư mời làm việc 58 PHẦN MỞ ĐẦU T nh ấp thiết ủ ề tài Ngày xã hội ngày phát triển hơn, người ngày khắt khe với sản phẩm họ sử dụng Do toán đặt cho doanh nghiệp để vừa đáp ứng nhu cầu thay đổi xã hội, vừa cạnh tranh với doanh nghiệp khác Thêm vào việc áp dụng khoa học cơng nghệ doanh nghiệp ưa chuộng để có khác biệt sản phẩm doanh nghiệp cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu nhu cầu thị trường, khách hàng để đưa chiến lược kinh doanh giúp công ty phát triển Đối với doanh nghiệp thành cơng địi hỏi nhiều yếu tố khác nhau, yếu tố nhân lực quan trọng hàng đầu Theo ta thấy, biết nói “nguồn nhân lực quý giá” liệu có hiểu tầm quan trọng việc tuyển dụng? Liệu có phải doanh nghiệp biết tuyển dụng cách hiệu hay không? Trên thực tế nay, nhiều doanh nghiệp nhìn nhận đắn tầm quan trọng nguồn nhân lực thành công doanh nghiệp Tuy nhiên doanh nghiệp làm tốt công tác quản trị nhân lực, đặc biệt tuyển dụng nhân lực Tuyển dụng hiệu đem lại cho doanh nghiệp đội ngũ nhân viên chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công việc đồng thời giảm thiểu chi phí, vừa tiết kiệm cho doanh nghiệp, vừa đem lại thành công cho doanh nghiệp Ngược lại tuyển dụng nhân lực không hiệu kéo theo nhiều chi phí kèm phải tiến hành tuyển dụng thêm nhiều lần Với năm kinh nghiệm làm việc phịng nhân cho Cơng ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam, nhiều lần trực tiếp vấn đào tạo nhân lực 77 + Phịng hành nhân xem xét đối chiếu nhu cầu phòng ban để xác định số lượng yêu cầu cụ thể nhân lực, sau xác định xác số lượng nhân lực cần tuyển, lập báo cáo trình lên giám đốc phê duyệt - Cách thức triển khai: Phịng hành nhân gửi thơng báo đến đại diện phịng ban thơng qua email tổ chức họp, yêu cầu phòng ban lập kế hoạch nhân lực thường xuyên gửi cho phòng nhân - Dự kiến kết quả: Nếu làm tốt công tác việc hoạch định nguồn nhân lực cơng tu xác hơn, xác định xác số lượng cần tuyển, xác định yêu cầu vị trí, giúp cho q trình tuyển dụng hiệu Để làm tốt giải pháp cấp lãnh đạo công ty cần quan tâm, phân công, giám sát thực công viêc cách sát Đồng thời, biện pháp cần nhân viên cần nghiêm túc thực phối hợp chặt chẽ công việc 3.2.2 Đa dạng hóa nguồn phương pháp tuyển dụng - Cơ sở giải pháp: Công tác tuyển dụng nhân lực công ty thời gian qua đạt nhiều kết khả quan, công ty thường xuyên thực tuyển dụng để bổ sung nhân lực cho vị trí thiếu hụt đồng thời bù đắp nhân nghỉ việc góp phần trẻ hóa nhân lực cho cơng ty Tuy nhiên nguồn tuyển mộ công ty trú trọng vào nguồn truyền thống, chưa tiếp cận nhiều nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao Do cần đa dạng hóa nguồn tuyển dụng để có nguồn nhân lực chất lượng cao - Nội dung: Việc đa dạng hóa nguồn tuyển dụng yếu tố thuận lợi Công ty tiến hành thu hút ứng viên nộp đơn ứng tuyển công ty,, tăng thêm nhiều hội lựa chọn ứng viên thích hợp Hiện nay, Công ty cổ phần Goodhealth, công tác tuyển dụng sử dụng linh hoạt nguồn bên lẫn bên ngồi cơng ty, nhiên bó hẹp, chủ yếu qua 78 giới thiệu nhân viên công ty số nguồn bên ngồi dẫn tới hạn chế thu hút đội lao động số lượng chất lượng công tác tuyển dụng - Cách thức triển khai: + Khi tuyển dụng qua giới thiệu, tiến cử nhân viên làm việc cơng ty, phương pháp có hai mặt: ứng viên tiến cử người thực có lực khơng đem lại lợi ích cho cơng ty, cịn có tác dụng khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên làm việc công ty; ứng viên tiến cử không đủ kỹ vị trí cần tuyển khơng thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức làm uy tín người tiến cử, gây đồn kết nội cơng ty Vì vậy, phận tuyển dụng cần xem xét kỹ hồ sơ ứng viên, đánh giá lực làm việc trình thử việc, tránh tin cậy mơ hồ vào ý kiến chủ quan người tiến cử hay giới thiệu + Vì ngun nhân ưa thích tuyển chọn lao động có kinh nghiệm kinh nghiêm, nên việc tổ chức hội thảo trường Đại học, Cao đẳng, hay tham gia ngày hội nghề nghiệp, hội chợ việc làm… cơng ty cịn tương đối ít, hạn chế Tuy nhiên, phận nhân cần cân nhắc đến điểm mạnh nguồn ứng viên như: nhiệt tình với cơng việc, sẵn sàng thay đổi, có nhiều sáng tạo… chi phí tuyển dụng thấp, kênh tuyển dụng hiệu cần tuyển với số lượng lớn Ngồi ra, cịn hội để quảng bá hình ảnh cơng ty tới nhiều người Để tránh thiệt hại lớn tuyển dụng người từ nguồn này, cơng ty khắt khe tuyển chọn đầu vào sinh viên xuất săc, người có thành tích vượt trội, kèm theo hướng dẫn từ người giàu kinh nghiệm làm việc cơng ty Từ đó, có quan tâm tích cực tìm xác định nguồn tuyển dụng, tránh bỏ lỡ hội lựa chọn người tài + Đối với tuyển dụng qua phương tiện truyền thông, internet, qua 79 website uy tín phương pháp chủ yếu hiệu cơng ty Vì vậy, Cơng ty cần tiếp tục trì, nâng cao hiệu tuyển dụng phương pháp này, kèm với việc sàng lọc hồ sơ tuyển chọn cách hiệu - Dự kiến kết quả: Khơng ngừng đa dạng hóa nguồn tuyển dụng giúp công ty gia tăng hội tìm kiếm người tài, phù hợp với yêu cầu công việc không bỏ lỡ khả để có đội ngũ nhân lực chất lượng, cần thiết phát triển công ty 3.2.3 Hồn thiện cơng tác thi tuyển vấn quy trình tuyển dụng  - Hồn thiện công tác thi tuyển Cơ sở giải pháp: Hiện test lực thi tuyển công ty thường bao gồm câu hỏi liên quan đến lực cá nhân để đánh giá hiểu biết, chun mơn nghề nghiệp, thành tích cơng việc Những câu hỏi chưa đủ để đánh giá toàn diện lực chuyên môn phẩm chất ứng viên - Nội dung: Nhằm đánh giá đầy đủ toàn diện lực chuyên môn phẩm chất thái độ công việc, Công ty nên bổ sung thêm số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến sở thích, khiếu cá nhân như: + Trắc nghiệm tính cách sở thích: giúp người sử dụng lao động nắm rõ tâm sinh lý cá nhân, để xếp vào công việc cách hợp lý + Trắc nghiệm khiếu khả năng: Bao gồm khả thần kinh, khả thuộc năng, khả vận động tâm lý + Trắc nghiệm tính trung thực: đưa dự đốn hành vi thiếu trung thực ứng viên tương lai - Dự kiến kết quả: Hồn thiện cơng tác thi tuyển giúp sàng lọc ứng viên 80 hiểu hơn, giúp đánh giá toàn diện lực phẩm chất ứng viên  - Hoàn thiện cơng tác vấn quy trình tuyển dụng Cơ sở giải pháp: Tại Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam, quy trình tuyển dụng áp dụng hình thức vấn vấn hội đồng Hình thức có ưu điểm đánh giá, sàng lọc kỹ lưỡng nhiều người vấn ứng viên Tuy nhiên, việc sử dụng hình thức vấn lại dễ gây tâm lý nhàm chán, ảnh hưởng cho người tuyển dụng ứng viên, dẫn tới hiệu trình tuyển dụng - Nội dung: Cơng ty cần đa dạng hóa hình thức vấn tiến hành tuyển dụng như: + Phỏng vấn theo mẫu: hình thức mà người xin việc phải trả lời câu hỏi chuẩn bị kỹ thiết kế sẵn theo yêu cầu công việc + Phỏng vấn theo nhóm: Là hình thức người đưa câu hỏi lúc với nhiều người + Phỏng vấn hành vi: Hình thức vấn dựa giả định hành vi mà đó, câu hỏi đặt hướng vào vấn đề tình giả định mà người dự tuyển phải giải quết + Ngồi cịn có: vấn theo mục tiêu, vấn theo tình huống, vấn khơng có hướng dẫn vấn căng thẳng, … Dự kiến kết quả: Việc đa dạng hóa hình thức vấn, kết hợp sử dụng nhiều phương thức vấn phù hợp với kế hoạch tuyển dụng, gây hứng thu người tham gia công tác tuyển dụng, giảm áp lực vịng vấn Khơng chi nhà tuyển dụng mà ứng viên có nhìn đa chiều phong cách làm việc công ty, từ nâng cao hiệu cơng tác tuyển dụng 3.2.4 Tổ chức khám sức khỏe đánh giá thể lực ứng viên - Cơ sở giải pháp: Trong quy trình tuyển dụng cơng ty lại khơng có 81 bước khám sức khỏe cho ứng viên mà yêu cầu ứng viên tự khám nộp giấy xác nhận sở y tế, bệnh viện cho công ty hồ sơ ứng tuyển - Nội dung cách thức triển khai Tại Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam, nhân viên hưởng nhiều chế độ ưu đãi sách chăm sóc sức khỏe như: chế độ nghỉ ốm, chế độ kiểm tra sức khỏe năm, chế độ nghỉ thai sản với phụ nữ, … theo quy chế lao động ban hành Tuy nhiên, quy trình tuyển dụng cơng ty lại khơng có bước khám sức khỏe cho ứng viên Việc thường không đảm bảo chất lượng đánh giá thể lực ứng viên Tuy nhiên, việc tổ chức khám sức khỏe làm gia tăng kinh phí tuyển dụng, khơng phù hợp với mức kinh phí cho phép để tổ chức tuyển dụng cơng ty Vì vậy, Cơng ty nên thay đổi thời gian khám sức khỏe định kỳ năm cho nhân viên tồn cơng ty vào thời điểm trước ứng viên tuyển dụng thử việc Mục đích việc tránh địi hỏi khơng đáng từ phía người lao động việc đảm bảo sức khỏe Mặt khác, việc bố trí thời gian khơng cắt giảm phần chi phí tổ chức khám sức khỏe q trình tuyển dụng, mà cịn tạo lập hình ảnh tốt cho cơng ty người lao động, đồng thời hội để thiết lập mối quan hệ nhân viên với ứng viên trước làm việc cơng ty; kích thích, tạo động lực cho người lao động gắn bó, làm việc lâu dài với công ty - Dự kiến kết quả: Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên giúp cơng ty có nguồn nhân lực đảm bảo, giúp cho việc kinh doanh công ty ổn định 3.2.5 Kiểm tra thực hiện, giám sát chặt chẽ quy trình tuyển dụng - Cơ sở giải pháp: Hiện việc kiểm tra giám sát quy trình tuyển dụng công ty chưa sát chưa khách quan 82 - Nội dung cách thức triển khai: Dù kế hoạch tuyển dụng xây dựng chi tiết, cụ thể khó tránh thiếu sót, sai lầm q trình thực thi, khơng đạt hiệu hướng tới Mỗi sai lầm hoạt động mắt xích thường xuất phát từ nhiều ngun nhân khơng dự đốn trước được, điều làm thay đổi hiệu đạt dây chuyền tuyển dụng Do vậy, việc kiểm tra thực hiện, giám sát bước hoạt động kịp thời xác định sai sót so với kế hoạch, làm rõ nguyên nhân sửa chữa kịp thời Để tăng cường hiệu công tác kiểm tra đánh giá tuyển dụng nhân lực, công ty cần đưa tiêu chuẩn đánh giá tuyển dụng nhân lực rõ ràng với tiêu số lượng chất lượng nhân lực tuyển dụng Bản đánh giá bao gồm hai phần: + Phần 1: đánh giá số lượng nhân lực tuyển dụng phận hành nhân công ty đánh giá Nội dung phần đánh giá bao gồm tiêu sử dụng công ty như: tỷ lệ sàng lộc hồ sơ ứng viên, chi phí cho cơng tác tuyển dụng, so sánh kết tuyển dụng với nhu cầu tuyển dụng công ty + Phần 2: đánh giá chất lượng nhân lực tuyển dung phận sử dụng nhân lực đánh giá Nội dung đánh giá bao gồm tiêu: ứng viên có đáp ứng tiêu chuẩn chun mơn, sức khỏe khơng?, ứng viên có hịa nhập với văn háo cơng ty hay khơng?, khả hịa nhập ứng viên nhanh hay chậm?, khả hoàn thành công việc giao %? - Dự kiến kết quả: Việc kiểm tra giám sát chặt chẽ quy trình tuyển dụng giúp cho cơng ty kịp thời đánh giá kết hiệu công tác tuyển dụng nhân lực, sở để đợt tuyển dụng sau công ty thực tốt 83 3.2.6 Bồi dưỡng nâng cao kỹ chuyên môn phận chịu trách nhiệm tuyển dụng - Cơ sở giải pháp: Trình độ, kỹ chuyên môn phận tuyển dụng công ty cịn nhiều hạn chế, số nhân lực có trình độ chưa cao - Nội dung cách thức triển khai: Trình độ kỹ chun mơn cán nhân viên làm cơng tác tuyển dụng có ảnh hưởng lớn tới chất lượng nguồn tuyển dụng hiệu cơng tác tuyển dụng Do đó, cán nhân viên tuyển dụng phải có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao, có kỹ vững vàng cơng việc đáp ứng thật tốt yêu cầu công việc Mỗi nhân viên tuyển dụng phải người qua đào tạo ngành quản trị nhân lực trường Đại học, cao đẳng quy đạt mức trở lên Ngồi ra, họ cịn cần phải có vốn ngoại ngữ chun ngành sâu rộng để không ngừng học hỏi từ hoạt động quản trị nhân lực công ty nước ngồi, nghiên cứu tìm biện pháp áp dụng phù hợp với hoạt động nhân lực công ty giai đoạn Mỗi cán nhân viên tuyển dụng có lực tốt tiết kiệm thời gian kinh phí cho cơng tác tuyển dụng, cơng tác quản trị nhân lực, đồng thời góp phần vào hiệu hoạt động kinh doanh cao Ngoài ra, nhân viên tuyển dụng cần phải nhận thức rõ tầm quan trọng cơng việc với tổ chức, phối hợp cách chặt chẽ, linh hoạt với phịng ban, để ln nắm bắt nhu cầu nhân lực cách nhanh nhất, ln có tinh thần sẵn sàng tìm tịi, sáng tạo mới, thay đổi cũ khơng cịn thích hợp để hồn thiện công tác tuyển dụng tổ chức Mỗi nhân viên quản trị nhân lực coi người đại diện cho công ty mặt quản lý nhân lực Do đó, họ cần thiết phải nắm rõ định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn, đồng thời người thay mặt cho người lao động nói lên nhu cầu cá nhân như: nhu cầu 84 lương thưởng, môi trường làm việc, nhu cầu thăng tiến, nhu cầu đào tạo, phát triển…Vì vậy, nhân viên nhân cần hiểu rõ đặc điểm nguồn nhân lực công ty, không ngừng học hỏi, bồi dưỡng kiến thắc nhằm thực tốt công việc thơng qua khóa học bồi dưỡng chun mơn Công ty tổ chức hay tự đăng ký khóa học kỹ tổ chức đào tạo uy tín bên ngồi Mỗi cán nhân viên tuyển dụng giỏi, chuyên nghiệp hình ảnh cơng ty người lao động bên bên doanh nghiệp - Dự kiến kết quả: Nếu kỹ chuyên môn phận nhân nâng cao trình tuyển dụng nhân lực cho công ty hiệu 85 KẾT LUẬN Trong thời đại cơng nghiệp hóa, xã hội hóa, doanh nghiệp không ngừng chạy đua với khơng nguồn lực tài mà cịn mạnh người Nhà tỷ phú Mỹ Bill Gate nói: “Một cơng ty muốn phát triển nhanh phải giỏi việc tìm nhân tài, đặc biệt nhân tài thông minh” Điều đặt vấn đề thiết cho doanh nghiệp, có Cơng ty Cổ phần Goodhealth: Làm để tìm kiếm đội ngũ nhân lực có lực, tận tình với cơng việc? Mặc dù công ty lớn, Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam thành công xây dựng thương hiệu uy tin, tin cậy thị trường Việt Nam Bên cạnh đó, nhờ hoạt động kinh doanh tốt nên mức thu nhập bình qn đầu người hấp dẫn, góp phần thu hút nhiều lao động đến với công ty Tuy nhiên, để phát huy tối đa khả mình, Cơng ty Cổ phần Goodhealth cần phải có quan tâm mức tới công tác quản trị nhân lực tổ chức mà trước tiên phải hồn thiện cơng tác tuyển dụng cơng ty để công tác hoạt động cách hiệu quả, chuyên nghiệp Trong năm gần đây, công tác tuyển dụng Công ty Cổ phần Goodhealth Việt nam có khơng thay đổi để thích nghi với biến động xung quanh thời kỳ, cịn tồn định Trong khn khổ đề tài: “Tuyển dụng nhân lực Công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam” tác giả vận dụng phương pháp nghiên cứu để đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực công ty, đưa hạn chế tồn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng cho công ty Sau nghiên cứu tác giả hoàn thành nhiệm vụ đặt với vấn đề cụ thể sau: 86 Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp Trên sở tiến hành phân tích quy trình tuyển dụng nhân lực yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp Thứ hai, Luận văn sâu vào nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực công tác tuyển dụng Công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng công ty, đồng thời nêu kết đạt gia đoạn 2018-2020, hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế để đề xuất biện pháp khắc phục Thứ ba, sở phân tích hạn chế nguyên nhân, tác giả đề xuất số giải pháp để khắc phục hạn chế tồn góp phần hồn thiện cơng tác tuyển dụng cho công ty thời gian tới Tác giả hy vọng nghiên cứu có ý nghĩa định mặt lý luận thực tiễn công tác tuyên dụng công ty Tuy nhiên trình độ tác giả cịn nhiều hạn chế, nghiên cứu mang tính chủ quan góc độ nhìn nhận tác giải nên nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu xót Rất mong nhận ý kiến đóng góp để tác giả hoàn thiện nghiên cứu cách tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật lao động nước CHXHCN Việt Nam năm 1994 (sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007, 2012, 2019 (2019) – Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội; Business Edge (2008), Tuyển dụng người (Dụng nhân từ khâu tuyển dụng), NXB Tuổi trẻ, TP Hồ Chí Minh; Bussiness Edge (2010), Tạo động lực làm việc phải tiền, NXB Trẻ; Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội; Vũ Thuỳ Dương, Hoàng Văn Hải (2010), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội; Nguyễn Văn Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội; Nguyễn Quốc Đạt (2018), Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực cơng ty cổ phần dược phẩm Imexpharm, Luận văn Thạc sỹ Đại học Nguyễn Thanh Hội (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội; Mai Thanh Lan (2014), Giáo trình Tuyển dụng nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội; 10 Mai Thanh Lan, Nguyễn Thị Minh Nhàn (2016), Giáo trình Quản trị nhân lực bản, NXB Thống Kê, Hà Nội; 11 Matsushita Konosuke (Người dịch Trần Quang Tuệ) (2000), Nhân - Chìa khóa thành cơng, NXB Thành phố Hồ Chí Minh; 12 Lại Long Nam (2019), Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, Luận văn Thạc sỹ Đại học Thương mại; 13 Đỗ Hồng Phong (2015), Đã ngộ nhân Công ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Trang Ly, Luận văn Thạc Sỹ Đại học kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội; 14 Nguyễn Xuân Tùng (2020), Tuyển dụng nhân lực công ty TNHH Phần mềm FPT, Luận văn Thạc sỹ Đại học Thương mại; 15 Trang web Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam: https://goodhealth.com.vn/ PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính thưa anh/chị làm việc Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam Hiện thực nghiên cứu tình hình tuyển dụng nhân lực cơng ty Tơi cần ý kiến đóng góp anh/chị để nghiên cứu hồn thiện có nhìn khách quan Rất mong anh/chị dành chút thời gian giúp tơi hồn thành phiếu khảo sát Tôi cảm ơn anh chị nhiều! Phần 1: Thông tin cá nhân Họ tên (Không bắt buộc) Trình độ chun mơn: Vị trí cơng tác Phịng ban cơng tác Phần 2: Câu hỏi cơng tác tuyển dụng nhân lực công ty Chọn áp án úng Anh chị biết ến thông tin tuyển dụng cơng ty qua hình thức nào?  Qua trang tuyển dụng Topvc.vn, timviecnhanh.com, vieclam24h.vn, …    Do người quen công ty giới thiệu Qua Fanpage, website công ty Biết đến qua nguồn khác Anh chị lựa chọn ông ty ể ứng tuyển lí gì?    Mức lương, thưởng, chế độ sách phúc lợi Mơi trường làm việc Cơ hội thăng tiến Anh chị nhận biết thông tin tuyển dụng mứ    ộ nào? Biết rõ Chỉ nghe nói Khơng biết Anh chị ánh chuyên viên tuyển dụng?  Tác phong chuyên nghiệp, giải đáp thắc mắc cho ứng viên  Tác phong chưa chuyên nghiệp Anh chị ánh giá Khả áp ứng công việc trình tuyển dụng?  Lượng cơng việc vừa phải, phù hợp với chuyên môn  Áp lực công việc lớn, địi hỏi khơng ngừng trau dồi thêm kỹ Anh chị ánh giá ông tá tuyển dụng nhân lực công ty cách lựa chọn câu trả lời tư ng ứng (Vui lịng tích vào mức độ anh chị cho nhất: 1-Rất không đồng ý; 2- Khơng đồng ý; – Bình thường; 4- Đồng ý; 5- Rất đồng ý) Tiêu chí Xác định nhu cầu tuyển dụng phù hợp Công tác tuyển dụng dược diễn minh bạch, công Nội dung tuyển dụng đầy đủ, rõ ràng Ứng viên tuyển dụng phù hợp với công việc yêu cầu công ty Quá trình tuyển dụng diễn thời gian ngắn, chi phí thấp ... Hiện tại Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam chưa có đề tài sâu nghiên cứu vấn đề tuyển dụng nhân lực công ty Do tác giả lựa chọn đề tài ? ?Tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam? ??... 2: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GOODHEALTH VIỆT NAM Khái quát Công ty Cổ phần Goodhe lth Việt N m 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam Goodhealth New... cứu nhân viên cán quản lý nhân lực Công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam + Phạm vi nội dung nghiên cứu: Luận văn sâu nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần goodhealth việt nam 22 ,