0

Quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần phát triển truyền thông việt ba

24 5 0
  • Quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần phát triển truyền thông việt ba

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:24

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHĨA Đề tài: ¬ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA HÀ NỘI – 07/2007 LỜI MỞ ĐẦU Ngày chắn khơng phủ nhận vai trò quan trọng việc nâng cao vai trò quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Muốn nâng cao nhận thức vai trị quản trị nguồn nhân lực điều kiện kiên cần phải nâng cao nhận thức mặt lý luận khoa học kết hợp với thực tiễn Đặc biệt năm trở lại với sách mở cửa Nhà nước sức ép đối thủ cạnh tranh ngày gay gắt dẫn đến thị phần doanh nghiệp ngày bị đe doạ việc nâng cao vai trị quản trị nguồn nhân lực cần thiết công ty tương lai Để làm sáng tỏ vấn đề với khoảng thời gian thực tập Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba, em mạnh dạn đề cập đến công tác quản trị nguồn nhân lực Cơng Ty với mục đích mở rộng thị phần chất lượng dịch vụ Công ty, với tên đề tài: “Quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba” Ngồi lời nói đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo Kết cấu báo cáo gồm phần: Phần I: Quản trị nguồn nhân lực Công Ty Cổ phần phát triển Truyền thông Việt Ba Phần II: Báo cáo kết thực tập Công Ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Việt Ba PHẦN I QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA I QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba công ty 100 % vốn Việt Nam thành lập vào năm 1999 Sau thời gian hoạt động, công ty lớn mạnh trở thành công ty quảng cáo, truyền thông mạnh Miền bắc Việt Nam khẳng định vị trí thị trường nói chung ngành truyền thơng nói riêng Cơng ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, hạch tốn kinh tế Nhà nước nguồn lực, có trách nhiệm sử dụng hiệu quả, bảo toàn phát triển vốn giao, có quyền hạn nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm hiệu kinh doanh trước pháp luật phạm vi số vốn Nhà nước cổ đông Công ty quản lý Công ty cổ phần phát triển truyền thơng Việt Ba có tên giao dịch quốc tế: Viet Ba Media Joint Stock Company; Trụ sở giao dịch Cơng ty đặt 97/24 Đường Văn Cao- Liễu Giai-Ba Đình -Hà Nội ; Văn phòng đại diện Miền Bắc, Trung Nam Việt Nam ĐT: 047616597 FAX: 04.7616589 Website: vietbamedia.com.vn II NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH - Sản xuất chương trình truyền hình - Kinh doanh dịch vụ quyền - Kinh doanh dịch vụ media - Dịch vụ PR/ Event - Sản xuất thiết kế - Quảng cáo thương mại quảng cáo phi thương mại - Vốn điều lệ: 5.500.000.000 (năm tỷ năm trăm triệu đồng) III CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY - Thiết kế sản xuất chương trình truyền hình - Làm chuyển động,popup quảng cáo chương trình truyền hình - Thiết kế, sản xuất phim quảng cáo truyền hình - Thiết kế, sản xuất thi công sân khấu, trường quay IV MƠ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY Sơ đồ Mơ hình tổ chức Cơng ty sau: BAN GIÁM ĐỐC Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN TP HỒ CHÍ MINH VĂN PHÕNG CÔNG TY TẠI HÀ NỘI Chức năng: Chỉ đạo chung BỘ PHẬN QUẢN LÝ PHÕNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÕNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN TP NHA TRANG TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BỘ PHẬN KINH DOANH PHÕNG DỰ ÁN PHÕNG QC KHÁCH HÀNG V KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG VÕNG NĂM Đơn vị tính: VNĐ TT Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Tổng tài sản 7.021.969.000 18.479.024.000 42.512.253.000 Tổng nợ phải trả 2.863.289.000 5.051.097.000 16.998.705.000 Vốn lưu động 5.129.492.000 12.398.118.000 37.273.038.000 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế 239.253.000 377.249.000 871.225.000 Lợi nhuận sau thuế 172.262.160 271.619.280 627.282.000 24.403.213.000 40.501.454.000 124.575.891.000 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TAỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA I CƠ SỞ LÝ LUẬN Hoạt động quản trị nguồn nhân lực phối hợp cách tổng thể hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, trì, phát triển, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thông qua tổ chức, nhằm đạt mục tiêu chiến lược định hướng viễn cảnh tổ chức II TUYỂN DỤNG Mục đích 1.1 Nhằm đảm bảo công tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty thực cách có kế hoạch tuyển dụng nhân lực theo yêu cầu đặt 1.2 Người lao động sau tuyển dụng đảm bảo việc thực công việc có hiệu quả, sản phẩm họ làm phải đảm bảo chất lượng 1.3 Đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày phát triển Các văn có liên quan 2.1 Bộ Luật Lao động nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2.2 Nghị định 72/CP ngày 31/10/1995 Chính Phủ 2.3 Điều lệ Công ty việt ba media 2.4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty 2.5 Mẫu hợp đồng lao động Nhà nước ban hành Trách nhiệm 3.1 Giám đốc: Chịu trách nhiệm việc tuyển dụng bao gồm: - Xem xét, phê duyệt tuyển dụng hàng năm - Quyết định thành lập hội đồng thi tuyển thành viên Hội đồng - Giữ nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng tuyển dụng - Phê duyệt trình tuyển dụng kết -Ký hợp đồng lao động với người tuyển dụng 3.2 Trưởng phịng Tổ chức-Hành - Căn vào nhu cầu lao động thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Cty đề xuất phịng, ban, đơn vị trực thuộc Cơng ty để lập kế hoạch tuyển dụng nhân lực hàng năm - Đề xuất kế hoạch tổ chức tuyển dụng lao động theo kế hoạch tuyển dụng phê duyệt tuyển dụng đột xuất với Giám đốc Công ty - Tổ chức tuyển dụng nhân lực theo kế hoạch - Báo cáo kết tuyển dụng trình Giám đốc Cơng ty xem xét, phê duyệt kết tuyển dụng - Làm thủ tục tiếp nhận lao động trúng tuyển làm Hợp đồng lao động trình Giám đốc ký - Quản lý tất văn bản, hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực tuyển dụng Công ty 3.3 Người phụ trách có liên quan - Xác định đề xuất nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho phận phụ trách - Kết hợp với phịng TC-HC thực việc tuyển dụng lao động cho phận (nếu có) - Tiếp nhận bố trí cơng việc cho người ký Hợp đồng lao động phận phụ trách - Theo dõi, lập báo cáo nhận xét kết thử việc nhân viên thời gian thử việc, đề xuất việc tiếp tục ký Hợp đồng lao động hay không ký tiếp người qua thời kỳ thử vịêc phận phụ trách Nội dung thực 4.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng Hàng năm người phụ trách có liên quan xác định nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho phận phục trách chuyển Phòng TC-HC xem xét, cân đối lập kế hoạch điều chuyển nội tuyển dụng hàng năm - Nhu cầu tuyển dụng xác định sở sau:  Kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty, Phịng, Ban, đơn vị  Các u cầu địi hỏi từ cơng nghệ, kỹ thuật, chun mơn  Thực trạng nhân lực Cty (định biên lao động) - Kế hoạch tuyển dụng bao gồm nội dung tuyển dụng chủ yếu sau:  Số lượng  Ngành nghề  Trình độ  Thời gian cần tuyển - Kế hoạch tuyển dụng nhân lực hàng năm Trưởng phịng TC-HC lập trình Giám đốc Cơng ty duyệt vào Quý năm kế hoạch - Khi có nhu cầu tuyển dụng đột xuất hay điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng Trưởng phịng TC-HC làm báo cáo bổ sung kế hoạch tuyển dụng trình Giám đốc duyệt Khi khơng có nhu cầu tuyển dụng nhân lực khơng cần phải lập kế hoạch tuyển dụng theo quy định 4.2 Thực việc tuyển dụng Căn vào kế hoạch yêu cầu tuyển dụng Giám đốc phê duyệt Phòng TC-HC chịu trách nhiệm thông báo tuyển dụng nhân lực theo hình thức sau:  Đăng tin báo phương tiện thông tin đại chúng  Thông qua đơn vị cung ứng, giới thiệu việc làm  Liên lạc trực tiếp với người lao động biết qua nguồn thông tin khác Trong thơng báo cần nói rõ u cầu tuyển dụng văn cần phải có hồ sơ dự tuyển, bao gồm:  Sơ yếu lý lịch có xác nhận đóng dấu quan quản lý quyền địa phương nơi cư trú  Đơn xin việc có dán ảnh  Bản giấy khai sinh, hộ thường trú, Chứng minh nhân dân  Bản sổ lao động (nếu làm nơi khác)  Các loại cấp chuyên môn kèm bảng điểm, chứng Ngoại ngữ, Tin học kinh nghiệm  Giấy khám sức khoẻ bệnh viện đa khoa cấp tỉnh (Có thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ) 4.2.1 Sơ tuyển hồ sơ xin việc: - Phòng TC-HC tiếp nhận đánh giá sơ hồ sơ dự tuyển Khi kiểm tra hồ sơ, Phịng TC-HC loại hồ sơ khơng đạt u cầu theo thông báo, lập danh sách ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu theo thứ tự ưu tiên có cấp, chun mơn, kinh nghiệm cao điều kiện ưu tiên khác theo yêu cầu Công ty cho lần tuyển - Lập danh sách ứng viên đạt yêu cầu dự thi tuyển trình cho chủ tịch Hội đồng tuyển dụng xem xét phê duyệt - Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung thi tuyển tới ứng viên danh sách dự thi tuyển Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phê duyệt 4.2.2 Phỏng vấn Trên sở danh sách ứng viên dự thi tuyển phê duyệt, Phịng TCHC thơng báo cho ứng viên đến vấn, kiểm tra theo lịch xác định Nội dung cách thức vấn, kiểm tra Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, Trưởng Phòng TC-HC người phụ trách có nhu cầu tuyển dụng, cơng đồn Cơng ty xác định trực tiếp vấn cho lần tuyển dụng 4.2.3 Tuyển dụng thử việc - Trên sở phê duyệt Giám đốc kết tuyển dụng, Phịng TCHC thơng báo cho ứng viên tuyển dụng làm thủ tục thử việc - Trước phân cơng Phịng, Ban đơn vị thử việc, Phòng TC -HC tổ chức cho ứng viên tuyển dụng đọc quy chế cam kết thực nội quy, quy chế Công ty - Thời gian thử việc thực theo quy định Bộ luật Lao động 4.2.4 Xét tuyển thức - Sau kết thúc thời gian thử việc, người lao động phải báo cáo văn kết thử việc - Người phụ trách có liên quan phải nhận xét kết thử việc đề xuất việc tiếp tục ký kết Hợp đồng Lao động có thời hạn xác định từ 1-3 năm, hợp đồng có thời vụ, theo cơng việc định có thời hạn năm thức hay khơng ký tiếp người lao động phận phụ trách văn gửi cho Phịng TC - HC - Trưởng Phòng TC - HC xem xét đề nghị trình Giám đốc duyệt - Các đối tượng tuyển dụng từ - năm, hết thời hạn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạo đức, sức khoẻ tốt chuyển sang ký Hợp đồng không xác định thời han - Đối với trường hợp Giám đốc trình duyệt, Phịng TC - HC tiến hành thủ tục tuyển dụng bao gồm:  Thông báo cho nhân thử việc biết kết xét tuyển thức  Hồn thiện lưu giữ hồ sơ gốc nhân  Chuẩn bị Hợp đồng lao động theo mẫu Nhà nước Việt Nam ban hành để Giám đốc Công ty ký với người lao động bố trí phận cơng tác III ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN Mục đích Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác CBCNV nâng cao tinh thần trách nhiệm lực quản lý cán lãnh đạo Cơng ty Các văn có liên quan - Các chế độ, sách hành lao động tiền lương Nhà nước Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba - Theo qui chế, qui định công ty - Kết thực kế hoạch công việc năm đơn vị Trách nhiệm - Giám đốc  Phê duyệt, giao kế hoạch đánh giá thực kế hoạch năm đơn vị Công ty  Đánh giá, xếp loại lao động năm cho trưởng đơn vị - Phòng KH - TT: Tổng hợp kế hoạch kết thực kế hoạch năm đơn vị tồn Cơng ty trình lên Giám đốc phê duyệt thực lưu trữ hồ sơ - Trưởng đơn vị: Tổng kết báo cáo kết thực năm đơn vị đánh giá xếp loại cho CBCNV đơn vị - Phòng TC - HC: Tiếp nhận tổng hợp bảng đánh giá, xếp loại cho CBCNV đơn vị trình Giám đốc phê duyệt Nội dung thực 4.1 Trên sở kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Cơng ty duyệt, phịng KH - TT lập bảng giao kế hoạch năm cho đơn vị Cơng ty trình duyệt Giám đốc ký duyệt 4.2 Vào đầu quý Trưởng đơn vị tiếp nhận bảng giao công việc Giám đốc Công ty triển khai giao công việc cho thành viên đơn vị thực 4.3 Cuối năm vào ngày 25 đến 28 tháng 11 đơn vị nhiệm vụ kế hoạch năm giao, kiểm điểm đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch để làm sở xếp loại A,B,C cho đơn vị Bảng báo cáo kết thực kế hoạch năm gửi phòng KH - TT để tổng hợp 4.4 Phòng KH - TT dựa sở bảng giao kế hoạch năm để tổng hợp mức độ thực kế hoạch đơn vị đề xuất xếp loại A,B,C cho đơn vị tồn Cơng ty, trình Giám đốc phê duyệt: Cơ sở xếp loại cho đơn vị  đơn vị hoàn thành kế hoạch từ 80% đến 100% : đạt loại A  đơn vị hoàn thành kế hoạch từ 60% đến 80%: đạt loại B  đơn cị hoàn thành kế hoạch 60% : đạt loại C 4.5 Sau đơn vị đánh giá xếp loại A,B,C, Trưởng đơn vị tiến hành đánh giá chấm điểm cho cán nhân viên đơn vị theo tiêu chí đánh giá năm sau: - Nhóm sáng kiến ( Có 02 tiêu): + Tháo vát sáng tạo + Khả lập kế hoạch tổ chức - Nhóm ý thức ( Có 05 tiêu): + Ý thức chấp hành nội quy + Chất lượng dịch vụ + Chất lượng cơng việc + Khối lượng cơng việc + Trình độ chun mơn - Nhóm mối quan hệ ( Có 02 tiêu): + Khả làm việc tập thể + Khả thúc đẩy định hướng - Tham gia phong trào cơng tác đồn thể (đánh giá cuối năm) 4.6 Trưởng đơn vị tự đánh giá xếp loại cho CBCNV thuộc đơn vị Giám đốc Công ty đánh giá xếp loại cho chức danh Phó, Trưởng đơn vị 4.7 Bảng đánh giá xếp loại đơn vị gửi cho Phòng TC - HC tổng hợp trình Giám đốc Cơng ty phê duyệt làm sở tính lương IV QUY CHẾ TRẢ LƢƠNG Mục đích hệ thống trả lƣơng - Nâng cao suất chất lượng lao động công nhân viên để thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh - Tạo công công việc thu nhập - Nâng cao thành tích tổ đội cá nhân - Có khả cạnh tranh thị trường lao động Các văn có liên quan: - Điều lệ Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba - Nghị định 28CP ngày 28/3/1997 Chính phủ đổi quản lý quỹ tiền lương - Thông tư 13 LĐTBXH/TT ngày 14/4/1997 - Công văn 4320 LĐTBXH/TT ngày 29/12/1998 Nguyên tắc chung: - Mức lương xây dựng sở nội dung công việc, kỹ hay lực cần thiết để làm cơng việc theo hướng dẫn 4320 ngày 29/12/1998 Bộ Lao động thương binh xã hội Mức chênh lệch tiền lương chức danh vào đóng góp chức danh cho mục tiêu Cơng ty Do tiền lương xếp theo chức danh nhấn mạnh công việc kết cơng việc - Quỹ tiền lương Cơng ty sử dụng vào mục đích trả lương cho người lao động làm việc cho Công ty, không sử dụng vào mục đích khác Quỹ tiền lương phân chia theo nguyên tắc:  Công khai  Công  Gắn vật chất với tinh thần  Thể chế hoá máy tiêu chuẩn hoá vị trí chức danh lao động - Đánh giá kết công việc hàng tháng dựa hệ thống tiêu chí bình xét Cơng ty lượng hố cụ thể hóa đơn vị, kết hợp với bảng chấm công làm để trả lương hàng tháng cho người lao động Nguồn hình thành quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương Công ty ký hiệu (Q) trích lập sở đơn giá tiền lương duyệt (V) vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty (Doanh thu - Chi phí khơng lương) quỹ lương dự phòng (Qdp) năm trước chuyển sang Q= V x (Doanh thu - Chi phí khơng lương) + Qdp năm trước Sử dụng phân phối quỹ tiền lƣơng Tổng quỹ tiền lương đơn vị, phận phân phối sau: - Quỹ tiền lương đơn vị trích lập sở đơn giá tiền lương Công ty giao cho (Doanh thu - Chi phí khơng lương) - Quỹ tiền lương phận văn phòng xác định sở đơn giá tiền lương Công ty duyệt trừ phần đơn giá giao cho đơn vị - Quỹ lương phân phối trực tiếp cho người lao động (Qsx) Qsx= 83% Q 17% lại Quỹ lương sử dụng sau: + 7% trích quỹ lương dự phòng (Được phân phối theo quy chế sử dụng quản lý quỹ lương dự phòng ngành ban hành kèm theo định số 458/QĐ/ĐS - TCCBLĐ ngày 18/4/2000) + 10% trích lập quỹ điều tiết chung Công ty (Được dùng để điều tiết quỹ tiền lương đơn vị Công ty, đảm bảo ổn định tiền lương cho người lao động) Trong trường hợp Quỹ điều tiết chưa sử dụng hết, Giám đốc Cơng ty có quyền sử dụng Quỹ điều tiết để chi thưởng cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm - Quỹ tiền lương phân phối trực tiếp cho người lao động (Qsx): Trước hết phân bổ cho người lao động phận theo mức lương thời gian xác lập cho chức danh công việc, phần gọi lương thời gian (Qtg), phần lại phần lương sản phẩm trả cho chức danh ăn lương sản phẩm (Qsp): Qsx = Qtg+ Qsp Cách trả lƣơng 5.1 Tiền lương hàng tháng Tiền lương hàng tháng trả làm kỳ vào bảng chấm công từ ngày hàng tháng đến cuối tháng: - Kỳ 1: Trả tạm ứng từ ngày 15 đến 17 hàng tháng - Kỳ 2: Thanh toán vào ngày đến tháng sau 5.2 Tiền lương cho cá nhân T(i): - Đối với phận ăn lương theo thời gian: Ti = K 1i T minbp  Pti  N ti Pi  N cd K1i: Hệ số lương chức danh người thứ i Tminbp: Mức lương tối thiểu phận Pi: Điểm thành tích tối đa người thứ i ( Cán quản lý P1=40, nhân viên Pi= 36) Pti: Điểm thành tích thực tế người thứ i đạt tháng theo tiêu chí xét chọn Ncd: Ngày cơng chế độ (Bình qn 24 ngày cơng/tháng) Nti: Ngày cơng thực tế người thứ i - Đối với phận ăn lương theo số lượng sản phẩm trả gồm phần: Ti = T1i  T2 i  Pti Pi T1i: Lương cố định theo chức danh công việc người thứ i T2i: Lương theo số lượng sản phẩm người thứ i Pti: Điểm thành tích hàng tháng người thứ i theo tiêu chí xét chọn  Cách tính T1i T1i = K 1i T minbp  N ti N cd * Cách tính T2i: T2i = Đơn giá lương sản phẩm X Số lượng sản phẩm * Cách tính ngày cơng thực tế: - Ngày làm việc thực tế người bao gồm: Những ngày làm việc quan, công tác ngồi nước, học tháng (do Cơng ty cử học) - Những ngày công: nghỉ việc để học liên tục từ tháng trở lên tính theo hệ số 0,9 Nt (trường hợp Cơng ty cử học) * Cách tính hệ số Pti: Điểm thành tích cơng tác hàng tháng xác định dựa hệ thống tiêu chí bình xét Công ty 5.3 Trả lương cho số trường hợp khác: - Những người làm việc theo hợp đồng ngắn hạn trả lương theo mức thỏa thuận ghi hợp đồng ký kết không thấp mức lương tối thiểu Nhà nước quy định - Những người nghỉ chờ chế độ hưu trí, nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng hưởng lương (không trực tiếp tham gia sản xuất) trả lương theo hệ số lương nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính Phủ - Những người giữ kiêm nhiệm nhiều chức hưởng mức lương chức danh có hệ số lương cao 5.4 Trợ cấp BHXH CBCNV thời gian nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn rủi ro, ốm mẹ nghỉ., hưởng BHXH theo chế độ hành Mức lương làm tính BHXH trích nộp gồm có: Hệ số lương hưởng, phụ cấp (nếu có) mức lương tối thiểu theo quy định Chính Phủ 5.5 Phân phối khoản tiền lương lại Quỹ lương lại (nếu có) trích lập theo q, tháng năm phân phối cho người lao động theo tỷ lệ tương ứng với mức lương cố định vị trí kết hợp với ngày cơng hệ số thành tích theo quý, tháng năm Cách tính lương cịn lại Tcl Tcli = Qcl  Pti N ti K ti P  ti N ti K i Tcli: Lương lại người thứ i Qcl: Quỹ lương lại phận Nti: Ngày công lao động thực tế người thứ i Ki: Hệ số lương Pti: Điểm thành tích thực tế người thứ i đạt kỳ 5.6 Điều khoản khác Định kỳ hàng năm, Công ty xét tăng giảm lương cho cá nhân vị trí cơng tác Căn xét tăng giảm lương hệ số thành tích mà cá nhân vị trí đạt kỳ, cụ thể:  Đạt 389 điểm/năm tăng 10% hệ số K  Chỉ đạt 280 điểm/năm bị giảm 10% hệ số K CHƢƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA Trong thời gian thực tập khách sạn Công ty, em nhận thấy Công ty hoạt động theo chế quản lý đồng có hiệu Song bên cạnh kinh nghiệm đáng học tập cịn có số vấn đề đáng bàn Nếu khắc phục vấn đề chắn tạo hiệu cao hoạt động kinh doanh đồng thời giúp Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba khẳng định vị trí uy tín thị trường I MỘT SỐ ĐỀ XUẤT Sau số phương hướng nhằm hồn hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công tác tuyển dụng Công ty: Công tác tuyển dụng lao động Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba có nhiều tiến bộ, thể chất lượng cao từ khâu tổ chức tuyển dụng đến hình thức, nội dung tuyển dụng Song có vấn đề đáng quan tâm phương pháp tuyển chọn nhân lực Hiện Công ty áp dụng phương pháp vấn người tuyển chọn Tuy biết ưu việt loại vấn Đó đánh giá tổng thể khả người vấn mà tốn thời gian chi phí Song ta chưa thể đáng giá xác cịn bị chi phối tính chủ quan người vấn Nên chăng, Cơng ty nên có tiến hành trắc ngiệm (test) sau qua vấn sơ Việc tiến hành thêm phương pháp trắc nghiệm giúp cho Cơng ty có nguồn nhân lực tốt Tuy thời gian tốn song Cơng ty tiến hành có nghĩa họ giảm chi phí đào tạo sau chất lượng phục vụ nâng cao Hiện nhiều doanh nghiệp, công ty giới đầu tư trước để tạo nguồn nhân lực tương lai cách hỗ trợ liên kết với trung tâm đào tạo, tiến hành bảo trợ học viên xuất sắc học trường (hoạt động Việt Nam, doanh nghiệp bắt đầu quan tâm ) Như sau khoá học, doanh nghiệp lại bổ sung vào nguồn nhân lực thành viên ưu tú mà khơng chi phí cho việc tuyển chọn Thiết nghĩ cách thức hay việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà Công ty nên xem xét cân nhắc II PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG Khách hàng nhân tố định thành công Công ty: Bất thời điểm Công ty nhấn mạnh nhân tố khách hàng Khách hàng đối tượng phục vụ doanh nghiệp, khách hàng tạo nên thị trường Chính mà phương hướng Cơng ty thời gian tới tiếp tục giữ vững mở rộng thị trường sách Marketing hiệu nhằm đạt mục tiêu Công ty Không ngừng nâng cao chất lƣợng đa dạng hoá sản phẩm định hƣớng vững Cơng ty Trong thời gian tới Công ty nên theo đuổi mục tiêu chất lượng nhằm thu hút khách khơng phải cắt giảm chi phí để hạ giá thành Để làm điều Công ty nên tập trung phát huy vị mạnh uy tín thị trường Thời kỳ tới khách hàng tiếp tục phát huy chất lượng sản phẩm Chú trọng đến nhân tố ngƣời việc làm trƣớc mắt lâu dài công ty Trong thời gian tới Công ty phấn đấu tất nhân viên có trình độ nghiệp vụ trình độ ngoại ngữ yêu cầu cần thiết ngành du lịch cách tiếp tục tiến hành đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho cán đồng thời trì việc đào tạo chỗ, mở trung tâm Công ty PHẦN KẾT LUẬN Quản trị nhân lực - phận thiếu quản trị kinh doanh Ngày nay, thiết bị đại hố cạnh tranh chủ thể kinh doanh lại thuộc chất lượng Yếu tố định chất lượng nhân tố người Và thể mà khơng doanh nghiệp lơ với cơng tác quản trị nhân lực Nắm tầm quan trọng sách quản trị nhân lực, Cơng ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba khai thác triệt để sách sử dụng cơng cụ địn bẩy hữu hiệu để trì phát triển hoạt động kinh doanh Qua trình học tập trường Đại học Ngoại Thương chuyên ngành Quản trị Kinh doanh với thời gian thực tập Công ty cổ phần phát triển truyền thơng Việt Ba, em hồn thành báo cáo Để hồn thành viết em hướng dẫn thầy cô giáo khoa, đặc biệt thầy giáo Nguyễn Trọng Hải anh Nguyễn Văn Phong Phịng tổ chức hành Do nhận thức hạn chế, kiến thức thực tế chưa sâu nên báo cáo em không tránh khỏi sai sót Kính mong thầy giáo bảo cho em để em có kinh ngiệm, kiến thức quý sau hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy cô giáo ! PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA Trong thời gian thực tập Công ty, em cô chú, anh chị Phịng Tổ chức Hành tham gia vào số công việc công tác quản trị nguồn nhân lực Tuần 1: Đến Công ty, làm quen với nhân viên Phịng cơng việc Phịng Tuần 2: Tìm hiểu lịch sử, hoạt động Cơng ty hoạt động quản trị nguồn nhân lực Viết đề cương nộp cho giáo viên hướng dẫn Tuần 3: Tham gia cô chú, anh chị Phịng cơng tác tuyển dụng nhân viên Tuần 4: Bắt đầu viết báo cáo Tuần 5: Hoàn tất báo cáo lần Tuần 6: Nộp báo cáo lần Qua q trình thực cơng việc giao, em rút số kinh nghiệm công tác quản trị nói chung cơng việc tuyển dụng nói riêng Trong cơng tác tuyển dụng nhân lực, Cơng ty tiến hành tuyển chọn trực tiếp thông qua vấn Đâ y phương pháp ưu việt mang tính khách quan Trong kinh doanh truyền thông, ngoại ngữ cần thiết người lao động Để hạn chế phần kinh phí đào tạo, Công ty sử dụng ngôn ngữ vấn ngoại ngữ Như người lao động tuyển dụng vào làm việc Công ty trình độ chun mơn nghiệp vụ mà cịn có khả giao tiếp ngoại ngữ Đâ y điểm bật tuyển dụng lao động Công ty cổ phần phát triển truyền thơng Việt Ba so với Cơng ty khác Nó vừa đảm bảo chất lượng đồng thời lại tiết kiệm kinh phí đào tạo Có thể thấy Cơng ty trì chế tuyển dụng ngặt nghèo, người vấn phải trải qua nhiều lần vấn Như sau lần tuyển dụng Công ty bổ sung vào nguồn nhân lực người lao động có trình độ cao đáp ứng u cầu công việc Một thực tế phổ biến nhiều Cơng ty tuyển dụng lao động giao phó hết cho phịng nhân lực Phịng có trách nhiệm tuyển gửi danh sách người tuyển dụng cho ban giám đốc ký Phịng nhân có tồn quyền định Chính tuyển dụng dẫn tới thực trạng: khơng khách quan tuyển lựa, người tuyển lựa không phù hợp với cơng việc khơng có tham gia vấn giám đốc phận Kết chất lượng lao động khơng nâng lên mà có làm giảm chất lượng lao động Nên Công ty nên học tập công tác tuyển dụng lao động Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba Bởi điều quan trọng chất lượng dịch vụ Công ty ngày nâng cao, có tốn thời gian chi phí TÀI LIỆU THAM KHẢO Qui trình tuyển dụng, đánh giá nhân viên Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba Chính sách trả lương Cơng ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba Kết kinh doanh Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba 2004 - 2005 Nguyễn Hữu Thân, 2004, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê Bài giảng tóm tắt Quản trị nguồn nhân lực - Giảng viên Ngô Quý Nhâm vietbamedia.com.vn MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA I Quá trình đời phát triển doanh nghiệp II Ngành, nghề kinh doanh III Chức Công ty IV Mơ hình tổ chức Cơng ty V Kết hoạt động Cơng ty vịng năm CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TAỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA I Cơ sở lý luận II Tuyển dụng Mục đích Các văn có liên quan Trách nhiệm Nội dung thực III Đánh giá nhân viên Mục đích Các văn có liên quan Trách nhiệm Nội dung thực 10 IV Quy chế trả lương 11 Mục đích hệ thống trả lương 11 Các văn có liên quan: 11 Nguyên tắc chung: 12 Sử dụng phân phối quỹ tiền lương 13 Cách trả lương 13 CHƢƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA 17 I Một số đề xuất 17 II Phương hướng hoạt động 18 Khách hàng nhân tố định thành công Công ty: 18 Không ngừng nâng cao chất lượng đa dạng hố sản phẩm định hướng vững Công ty 18 Chú trọng đến nhân tố người việc làm trước mắt lâu dài công ty 18 PHẦN KẾT LUẬN 19 PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 ... Việt Ba Phần II: Báo cáo kết thực tập Công Ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Việt Ba PHẦN I QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG... giá nhân viên Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba Chính sách trả lương Cơng ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba Kết kinh doanh Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba. .. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THƠNG VIỆT BA I Q TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba công ty 100 % vốn Việt Nam thành lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần phát triển truyền thông việt ba ,