0

Đánh giá kết quả của thông khí không xâm nhập bằng máy sepray ST 30f trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

81 5 0
  • Đánh giá kết quả của thông khí không xâm nhập bằng máy sepray ST 30f trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 13:35

DANH MỤC VIẾT TẮT APACHE II Bảng điểm phân loại độ nặng lâm sàng (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation score II) ATS Hội Lồng ngực Mỹ (American Thoracic Society) BiPAP Thông khí nhân tạo hai mức áp lực dương (Bilevel Positive Airway Pressure) COPD Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) CPAP Thông khí áp lực đường thở dương liên tục EPAP Áp lực dương thì thở ra (Expiratory Positive Airway Presure) ERS Hội Hô hấp Châu Âu FEV1 Dung tích thở ra trong một giây. DANH MỤC VIẾT TẮT APACHE II Bảng điểm phân loại độ nặng lâm sàng (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation score II) ATS Hội Lồng ngực Mỹ (American Thoracic Society) BiPAP Thơng khí nhân tạo hai mức áp lực dương (Bilevel Positive Airway Pressure) COPD Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) CPAP Thơng khí áp lực đường thở dương liên tục EPAP Áp lực dương thở (Expiratory Positive Airway Presure) ERS Hội Hô hấp Châu Âu FEV1 Dung tích thở giây sau hít vào gắng sức GOLD Chương trình tồn cầu quản lý, điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease) HPPQ Hồi phục phế quản NHLBI Viện Huyết học Tim mạch Hô hấp Hoa Kỳ (National Heart, Lung and Blood Institude) IPAP Áp lực dương thở vào PEEP Áp lực dương cuối thở (Possitive End Expiratory Pressure) TKNTKXN Thơng khí nhân tạo khơng xâm nhập TKNTXN Thơng khí nhân tạo xâm nhập WHO Tổ chức Y tế Thế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 Một số đặc điểm copd 1.1.1 Lịch sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 1.1.2 Định nghĩa 1.1.3 Dịch tễ học 1.1.4 Các yếu tố nguy 1.1.5 Giải phẫu bệnh lý COPD .5 1.1.6 Cơ chế bệnh sinh 1.1.7 Cơ chế bảo vệ phổi 10 1.2.Chẩn đoán phân loại copd .12 1.2.1.Chẩn đoán COPD 12 1.2.2.Phân loại giai đoạn COPD 13 1.2.3.Triệu chứng lâm sàng 13 1.2.4.Cận lâm sàng .14 1.2.5.Đợt cấp COPD 16 1.2.6.Điều trị COPD 19 1.3 Thơng khí nhân tạo khơng xâm nhập cho bệnh nhân có suy hơ hấp 23 1.3.1.Các phương thức TKNTKXN áp lực dương .24 1.3.2.Ưu nhược điểm thơng khí nhân tạo khơng xâm nhập so với thơng khí nhân tạo qua nội khí quản mở khí quản 29 1.3.3.Tác dụng phụ biến chứng thơng khí nhân tạo không xâm nhập 30 Chương .31 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng nghiên cứu .31 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu 31 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 32 2.1.3 Đối tượng nghiên cứu 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu tiến cứu mơ tả có can thiệp 33 2.2.2 Phương pháp chọn mẫu cỡ mẫu: Chọn mẫu thuận tiện Chọn tất bệnh nhân phù hợp tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu 34 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu .34 2.2.5 Tiến hành nghiên cứu 36 2.2.7 Thu thập số liệu 39 2.2.8 Xử lý số liệu .40 2.2.9 Đạo đức nghiên cứu 41 Hình 2.4: Sơ đồ nghiên cứu chung .43 Chương .44 DỰ KIẾN KẾT QUẢ 44 3.1 Đặc điểm chung 44 3.1.1 Phân bố BN theo nhóm tuổi 44 3.1.2 Phân bố BN theo giới 44 44 3.1.3 Phân bố theo nghề nghiệp 45 3.1.4 Yếu tố nguy 45 3.1.5 Số lượng thuốc hút (Đơn vị bao-năm) .45 3.1.6 Diễn biến thời gian trước vào viện 46 3.2 Đặc điểm lâm sàng 46 3.2.1 Lý vào viện 46 3.2.2 Bệnh lý kèm theo biến chứng .46 3.2.3 Triệu chứng 47 3.2.4 Triệu chứng toàn thân 48 3.2.5 Triệu chứng thực thể 48 3.2.6 Các giai đoạn BN COPD .49 3.3 Đặc điểm cận lâm sàng .50 3.3.1 Vi khuẩn học .50 3.3.2 Các xét nghiệm máu 50 3.3.3 Tỉ lệ thành công thất bại 51 3.4.1 Mối tương quan thời gian diễn biến trước vào viện với thời gian thở máy thời gian nằm viện 51 3.4.2 Thời gian TKNT Sepray ST-30F .52 4.4.3 Thay đổi lâm sàng 52 3.5 Các biến chứng thở Sepray ST-30F 60 Chương .62 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 62 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 64 DỰ KIẾN KHUYẾN NGHỊ 65 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại suy hô hấp COPD 18 Bảng 2.1 Phân loại suy hô hấp COPD 33 Bảng 3.1 Phân bố BN theo nhóm tuổi 44 Bảng 3.3 Phân bố theo nhóm nghề (N=42) 45 Bảng 3.4 Các yếu tố nguy 45 Bảng 3.5 Số lượng hút thuốc 45 Bảng 3.6 Các bệnh lý kèm theo biến chứng .46 Bảng 3.7 Các triệu chứng 47 Bảng 3.8 Các triệu chứng toàn thân 48 Bảng 3.9 Các triệu chứng thực thể 48 Bảng 3.10 Mức độ suy hô hấp .49 Bảng 3.11 Định danh vi khuẩn 50 Bảng 3.12 Kết xét nghiệm máu 50 Bảng 3.13 So sánh thời gian diễn biến trước vào viện với thời gian TKNT nằm viện (ngày) 51 Bảng 3.14 So sánh thời gian thở máy nhóm (ngày) .52 Bảng 3.15 Kết thay đổi nhịp thở (chu kỳ/phút) 52 Bảng 3.16 Kết thay đổi mạch (chu kỳ/phút) 53 Bảng 3.17 Thay đổi huyết áp tâm thu .54 Bảng 3.18 Thay đổi huyết áp tâm trương 55 Bảng 3.19 Thay đổi SpO2 56 Bảng 3.20 Thay đổi pH máu .57 Bảng 3.21 Thay đổi PaO2 PaO2/FiO2 58 Bảng 3.22 Thay đổi PaCO2 59 Bảng 3.23 Thay đổi HCO-3 60 Bảng 3.24 Các biến chứng thở Sepray ST-30F .60 Bảng 3.25 Sự giảm nhịp thở khả thành công 61 Nhận xét: 61 Bảng 3.26 Sự giảm tần số tim khả thành công 61 Bảng 3.27: Sự tăng pH máu khả thành công 61 (Ghi chú: OR tính cho 0,05 độ tăng pH máu động mạch) .62 Bảng 3.28: Sự tăng PaO2 khả thành công 62 Bảng 3.29: Sự giảm PaCO2 khả thành cơng 62 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cơ chế bệnh sinh COPD theo GOLD 2006 Hình 1.2 Phế dung đồ 15 Hình 1.3 Sơ đồ dạng sóng thở CPAP 25 Hình 1.4 Máy thở BiPAP vision 26 Hình 1.5 Máy thở BiPAP philips v60 26 Hình 1.6 Máy thơng khí nhân tạo khơng xâm nhập Sepray ST-30F 29 Hình 2.1 Máy thơng khí nhân tạo khơng xâm nhập Sepray ST-30F 34 Hình 2.2 Máy phân tích khí máu AVL Compact3 35 Hình 2.3 Máy theo dõi BSM – 2351K .35 ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vấn đề y tế cộng đồng Theo báo cáo tổ chức y tế giới, cuối năm 2004 giới có khoảng 64 triệu người mắc COPD, ước tính năm 2005, có khoảng triệu người chết bệnh có liên quan đến COPD, chiếm 5% tổng số ca tử vong toàn cầu COPD gây nên Năm 2020 dự báo đứng thứ gánh nặng bệnh tật tồn cầu Tại Mỹ có 23,6 triệu người mắc COPD, có khoảng 2,6 triệu người mắc bệnh giai đoạn nặng Ước tính, mức độ lưu hành COPD vào khoảng 10% dân số Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc COPD đối tượng 40 tuổi 4,2% Tại Khoa Hô Hấp Bệnh Viên Bạch Mai, tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán COPD lúc viện chiếm 25,1%, đứng hàng đầu bệnh lý phổi chiếm tới 32,6% nguyên nhân tử vong khoa Hồi sức cấp cứu COPD bệnh mạn tính đường hơ hấp đặc trưng tình trạng tắc nghẽn đường thở khơng hồi phụ hồn tồn q trình viêm mạn tính dẫn đến tình trạng rối loạn thơng khí phế nang Bệnh tiến triển mạn tính xen kẽ đợt cấp tính gây suy hơ hấp mức độ khác Bệnh nhân suy hô hấp đợt cấp COPD có tỉ lệ tử vong từ 1/5-1/3 thơng khí nhân tạo Phương pháp thơng khí nhân tạo khơng xâm nhập (TKNTKXN) Meduri áp dụng từ năm 1987 điều trị đợt cấp COPD, đặc biệt quan tâm thập kỷ vừa qua.TKNTKXN cải thiện chức hô hấp khí máu, ưu giảm tỷ lệ viêm phổi liên quan đến thở máy xâm nhập , tránh tai biến đặt nội khí quản mở khí quản , cai máy thuận lợi, giảm số ngày điều trị, chi phí điều trị hết giảm tỷ lệ tử vong Bởi phương thức thở không xâm nhập sử dụng rộng rãi tồn giới Ở khoa hơ hấp ICU, bệnh nhân COPD, TKNTKXN làm giảm trì hỗn đặt ống nội khí quản từ làm giảm biến cố đặt ống nội khí quản gây Tại Trung tâm Hơ hấp Bệnh viện Bạch Mai TKNTKXN áp dụng rộng rãi với nhiều loại máy thở mode thở khác như: CPAP, BiPAP REM, BiPAP Phillip, BiPAP Vision, CIPAP… để điều trị suy hô hấp cấp bệnh giãn phế quản, hen phế quản, COPD… đem lại lợi ích lớn cho bệnh nhân lâm sàng khí máu động mạch Mặc dù có số nghiên cứu phương thức thở BiPAP, CPAP, CIPAP điều trị đợt cấp COPD khoa Cấp Cứu Điều Trị Tích Cực chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu máy thở Sepray ST-30F khoa lâm sàng có khoa Hơ hấp Vì chúng tơi thực đề tài: “Đánh giá kết thơng khí khơng xâm nhập máy Sepray ST-30F điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính” nhằm hai mục tiêu: Đánh giá kết thơng khí khơng xâm nhập máy Sepray ST-30F điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trung tâm Hơ Hấp – Bệnh viện Bạch Mai Đánh giá khó khăn, thuận lợi kỹ thuật biến chứng bệnh nhân sử dụng máy Chương TỔNG QUAN 1.1 Một số đặc điểm copd 1.1.1 Lịch sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Ở Tây Âu, Badham (1808) Lanennec (1827) bắt đầu mô tả triệu chứng viêm phế quản giãn phế nang biểu triệu chứng ho, khạc đờm kéo dài khó thở Năm 1964 thuật ngữ COPD lần Mỹ sử dụng, Châu Âu lại sử dụng danh từ Viêm phế quản mạn tính khí phế thũng Từ năm 1992, WHO trí dùng thuật ngữ COPD chẩn đốn thống kê bệnh tật Năm 1995, Hội lồng ngực Hoa Kỳ (ATS) đưa định nghĩa: COPD bệnh lý đặc trưng tình trạng tắc nghẽn lưu lượng thở Sự tắc nghẽn có tính tiến triển không hồi phục hồi phục phần, thường phối hợp tăng phản ứng đường thở VPQMT KPT gây Năm 1997, WHO NHLBI đề chương trình khởi động tồn cầu phịng chống bệnh phổi nghẽn mạn tính viết tắt (GOLD) Năm 2001, GOLD đưa hướng dẫn chẩn đốn, điều trị dự phịng COPD cập nhật hàng năm 1.1.2 Định nghĩa * Theo hiệp hội lồng ngực Mỹ (ATS-1995) Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) tình trạng bệnh lý viêm phế quản mạn khí phế thũng có tắc nghẽn lưu lượng khơng khí đường hơ hấp Sự tắc nghẽn xả từ từ, nặng dần lên, khơng hồi phục hồi phục phần nhỏ mà 60 - Thay đổi HCO-3 Bảng 3.23 Thay đổi HCO-3 Kết X ± SD Thành công Thất bại Trước thở Sepray ST-30F Sau thở Sau thở Sau thở 24 Sau thở 48 Kết thúc 3.5 Các biến chứng thở Sepray ST-30F Bảng 3.24 Các biến chứng thở Sepray ST-30F Biến chứng Đỏ da tiếp xúc Chướng dày Xung huyết kết mạc Loét miệng Hoại tử gốc mũi Nhận xét: n Tỷ lệ % 61 3.6 Các yếu tố tiên lượng thành công Bảng 3.25 Sự giảm nhịp thở khả thành công Thời gian OR p Sau Sau 12 Sau 24 (Ghi chú: OR tính cho nhịp thở giảm/ phút) Nhận xét: Bảng 3.26 Sự giảm tần số tim khả thành công Thời gian OR p Sau Sau 12 Sau 24 (Ghi chú: OR tính cho 10 tần số tim giảm/ phút) Nhận xét: Bảng 3.27: Sự tăng pH máu khả thành công Thời gian OR P 62 Sau Sau 12 Sau 24 (Ghi chú: OR tính cho 0,05 độ tăng pH máu động mạch) Nhận xét: Bảng 3.28: Sự tăng PaO2 khả thành công Thời gian OR p Sau Sau 12 Sau 24 Nhận xét: Bảng 3.29: Sự giảm PaCO2 khả thành công Thời gian OR Sau Sau 12 Sau 24 Chương DỰ KIẾN BÀN LUẬN p 63 64 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Kết luận theo kết nghiên cứu 65 DỰ KIẾN KHUYẾN NGHỊ Khuyến nghị theo kết nghiên cứu Phụ lục 1: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Mã bệnh án Mã phiếu Họ tên … …………………………………… giới: 1.nam 2.nữ Địa chỉ:………………………………………………………………… Nghề nghiệp: Ngày vào viện…… /……/… Ngày viện…… /……/…… Tiền sử - Hút thuốc lá: - Loại thuốc: Khơng Thuốc Có Thuốc lào Cả hai - Số lượng thuốc hút: (bao/năm) - Thời gian hút thuốc - Hiện tại: Còn hút thuốc Đã bỏ thuốc Thời gian bỏ thuốc năm -Tiếp xúc khí độc hại: Khơng Có (Loại khí……….) -Thời gian phát COPD…………………………………………… - Số lần nhập viện điều trị COPD/12 tháng qua ………………………… - Điều trị thường xuyên nhà: Không - Đã TKNT : Không - Bệnh kèm theo: Có Có TKNTXN Có TKNTKXN Bệnh tim mạch Đái tháo đường Tăng huyết áp Hen phế quản Khác…… 7.Thời gian từ lúc khởi phát đến lúc nhập viện < 24h 24h-48h 3-7 ngày > ngày Nguyên nhân gây tăng CO2 máu: Nhiễm khuẩn Suy tim Tăng đường huyết Rối loạn điện giải TKMP Dùng thuốc an thần Khác Điều trị tuyến trước : Khơng Có 10.Triệu chứng lâm sàng trước thở CiPAP - Ý thức: Tỉnh Kích thích - Nhịp thở: ……L/ph - Khạc đờm: Đờm trắng đục Đờm xanh - Nhịp tim/ mạch:…………/ Phút Đờm vàng Huyết áp: ……………………… - Tím mơi, đầu chi : Có Khơng - Co kéo hơ hấp: Có Khơng - Di động bụng nghịch thường : Có Khơng - Nghe phổi: Ran ngáy Ran rít Ran ẩm Ran nổ RRFN giảm 11 Cận lâm sàng 11.1 Điện tâm Bình thường BLNPKHT Tăng gánh nhĩ phải Tăng gánh thất phải Loạn nhịp tim Tăng gánh thất trái 11.2 Sinh hóa máu: Creatinin mmol/l ; Glucose mmol/l ; HC… T/l ; BC ……G/l ; Htc……l/l ; Hgb……g/l ; Procalcitonin……ng/ml ; AST .U/l.; ALT U/l ; P rotein .g/l ; Na +……mmol/l ; CL-… mmol/l ; K+ ……mmol/l 12 Điều trị nền: 12.1 Thuốc giãn phế quản - Các thuốc kích thích β2 giao cảm - Đường tĩnh mạch - Đường uống - Methyxanthine - Đường tĩnh mạch - Đường uống 12.2 Corticoide toàn thân - Đường tĩnh mạch - Đường uống 12.3 Khí dung - Kích thích β2 giao cảm - Corticoide - Dạng kết hợp 12.4 Thở oxy …… l/phút 12.5 Kháng sinh: 12.6 Thuốc chống đông: Số ngày β lactam Aminoglycosid Quinolon Imipenem Kết hợp KS Không… Có Khơng 14 Điều trị khác: -Thuốc vận mạch: Có Khơng - Thuốc trợ tim: Có Khơng - Thuốc lợi tiểu: Có Khơng 15 Sự thay đổi lâm sàng khí máu: Kết Bắt đầu Sau 2h Sau 12h Sau 24h Thành phần khí máu + Điều kiện thở pH máu ĐM P máu PCmáu HCO3- máu Sa SP Các số sinh tồn + Lâm sàng Ý thức Mạch Huyết áp Nhịp thở Tím Co kéo hô hấp phụ Các thông số máy thở IPAP EPAP I/E Fi Kết thúc Rise time RR 16 Kết : Thành công Thất bại 16.1 Nguyên nhân thất bại: Co thắt phế quản nặng Ho khạc yếu, tăng tiết đờm Không chịu mặt nạ Huyết động không ổn định Rối loạn nhịp tim Khác…………………… 17.2 Biến chứng CiPAP: Chướng dày Loét gốc mũi Đỏ da tiếp xúc Xung huyết kết mạc mắt Sặc dịch vị Tràn khí màng phổi 17.3 Biến chứng khác: Viêm phổi Suy tim Suy thận Rối loạn điện giải Shock nhiễm khuẩn Suy đa tạng Xuất huyết tiêu hoá Khác…………… 17.4 Kết cuối cùng: Đỡ, viện Nặng, xin Đỡ, chuyển tuyến Chuyển ĐTTC Tử vong ... nghiên cứu 2.2.3.1 Máy thở Sepray ST- 30F Hình 2.1 Máy thơng khí nhân tạo khơng xâm nhập Sepray ST- 30F Ưu điểm máy Sepray ST- 30F: • Với thuật tốn thơng minh, Sepray ST- 30F đáng tin cậy phân biệt... theo tình trạng bệnh nhân  Ưu điểm máy Sepray ST- 30F • Với thuật tốn thơng minh, Sepray ST- 30F đáng tin cậy phân biệt ngưng thở tắc nghẽn trung tâm Sepray ST- 30F tính tốn xác độ chuẩn độ tự động,... chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu máy thở Sepray ST- 30F khoa lâm sàng có khoa Hơ hấp Vì thực đề tài: “Đánh giá kết thơng khí khơng xâm nhập máy Sepray ST- 30F điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả của thông khí không xâm nhập bằng máy sepray ST 30f trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính,