0

Nhân cách người phạm tội: khái niệm, đặc điểm, cấu trúc, phân loại, quá trình phát triển. Lấy ví dụ thực tế để minh họa.

12 5 0
  • Nhân cách người phạm tội: khái niệm, đặc điểm, cấu trúc, phân loại, quá trình phát triển. Lấy ví dụ thực tế để minh họa.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 10:21

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 1 I VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÂN CÁCH NGƯỜI PHẠM TỘI 1 1 Khái niệm nhân cách người phạm tội 1 2 Cấu trúc nhân cách người phạm tội 1 a) Xu hướng của người phạm tội 1 b) Năng lực của người phạm tội 2 c) Tình cảm và ý chí của người phạm tội 2 d) Tính cách của người phạm tội 3 e) Khí chất của người phạm tội 3 3 Các kiểu nhân cách người phạm tội 3 4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách người phạm tội 5 a) Các yếu tố bẩm sinh di truyền 5 b) Các yếu tố xã hội 5 c) Những. MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG I- VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÂN CÁCH NGƯỜI PHẠM TỘI 1 Khái niệm nhân cách người phạm tội .1 Cấu trúc nhân cách người phạm tội a) Xu hướng người phạm tội .1 b) Năng lực người phạm tội c) Tình cảm ý chí người phạm tội d) Tính cách người phạm tội .3 e) Khí chất người phạm tội 3 Các kiểu nhân cách người phạm tội Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành nhân cách người phạm tội .5 a) Các yếu tố bẩm sinh di truyền .5 b) Các yếu tố xã hội c) Những thiếu sót q trình xã hội hóa cá nhân II- VÍ DỤ VỀ NHÂN CÁCH NGƯỜI PHẠM TỘI KẾT LUẬN 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .11 MỞ ĐẦU Nhân cách người phạm tội gì? Nhân cách người phạm tội tâm lý học từ người nói người Để hiểu rõ vấn đề này, em xin phân tích làm rõ Đề 1: Nhân cách người phạm tội: khái niệm, đặc điểm, cấu trúc, phân loại, trình phát triển Lấy ví dụ thực tế để minh họa NỘI DUNG I- VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÂN CÁCH NGƯỜI PHẠM TỘI Khái niệm nhân cách người phạm tội Nhân cách tổ hợp thuộc tính tâm lý người biểu sắc giá trị xã hội người đó; tổ hợp phẩm chất, thuộc tính tâm lý cá nhân thể xu hướng chống đối xã hội thái độ tiêu cực lợi ích, quan hệ xã hội pháp luật hình bảo vệ, lựa chọn ý đồ thực hành vi phạm tội Những khiếm khuyết nhân cách người phạm tội hậu q trình chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố xã hội tiêu cực, q trình tham gia vào nhóm, quan hệ xã hội không lành mạnh, đồng thời hệ tất yếu buông lỏng, không chịu rèn luyện thân cá nhân Cấu trúc nhân cách người phạm tội a) Xu hướng người phạm tội Xu hướng nói lên chiều hướng phát triển nhân cách Theo nhân cách phát triển từ đâu, theo chiều hướng Người phạm tội hướng tới lợi ích mà lợi ích đối lập với lợi ích xã hội, xâm phạm tới lợi ích đáng hợp pháp người khác Xu hướng bao gồm: nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, giới quan, niềm tin Một đặc trưng nhân cách người phạm tội thiếu cân loại nhu cầu hứng thú Trong nhu cầu hứng thú vật chất cao hơn, chiếm ưu so với nhu cầu tinh thần nhu cầu xã hội ==> đặc trưng biểu suy thoái nhân cách người phạm tội VD tiền hay nhu cầu thấp hèn mà người phạm tội dùng thủ đoạn dụ dỗ, đâm chém, giết, … Cội nguồn hành vi phạm tội thân nhu cầu mà ý thức sai nhu cầu đường thỏa mãn nhu cầu Thế giới quan, niềm tin người phạm tội phát triển lệch lạc khác với người bình thường xã hội: + giới quan người phạm tội hình thành sở quan niệm, quan điểm, nhận thức lệch lạc, sai trái tôn thờ chủ nghĩa vật chất ích kỷ, mang nặng chủ nghĩa cá nhân + niềm tin người phạm tội nghĩa đắn thiêng liêng người với nhau: họ khơng cịn tin (kể ruột thịt), tin vào sức mạnh bạo lực, sức mạnh đồng tiền b) Năng lực người phạm tội Năng lực cá nhân phát triển theo chiều hướng để đạt hiệu hoạt động tội phạm, lực người phạm tội phát triển lĩnh vực liên quan tới hoạt động phạm tội Đối với hoạt động phạm tội kỹ năng, kỹ xảo phạm tội phát triển, hành vi phạm tội thực chuẩn xác, mau lẹ, kín đáo thục Do bị chi phối xu hướng hành động phạm tội, nên người phạm tội thường phát triển lực với kỹ năng, kỹ xảo hành động phạm tội Tùy theo loại tội phạm cụ thể, người phạm tội phát triển thuộc tính, kỹ phù hợp, cấu thành lực chuyên biệt giúp họ thực hành động phạm tội cụ thể c) Tình cảm ý chí người phạm tội Tình cảm ý chí người phạm tội thường nghèo nàn, tình cảm cao cấp tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mỹ tình cảm trí tuệ phát triển Trong đó, tình cảm đạo đức bị suy thoái nghiêm trọng, chức động thúc đẩy hành vi xã hội hoạt động tích cực người Cái thiện bị thay ác, phẩm chất ý chí tích cực người phạm tội phát triển bị lấn át phẩm chất ý chí tiêu cực Tuy nhiên hành động phạm tội, đối tượng phạm tội ln thể tính mục đích cao, tính đốn, kiên trì nỗ lực ý chí lớn d) Tính cách người phạm tội Tính cách người phạm tội, đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm thường bao gồm nét xấu xa, tiêu cực Thái độ người phạm tội xã hội thường lệch lạc, họ chà đạp lên đạo đức dư luận xã hội, bị chi phối điều chỉnh mục đích phản xã hội, sống bng thả, tự do, coi thường đạo đức, coi thưởng pháp luật, sẵn sàng chà đạp lên dư luận, bất chấp lẽ phải, kỷ cương Tính cách người phạm tội kết trình thực hoạt động phạm tội (thể rõ “tội phạm chuyên nghiệp”) Cho nên người phạm tội, “bình tĩnh” mang tính chất thủ đoạn nhằm tránh tội khai báo, “bản lĩnh” mang nặng tính chất lì lợm nhằm hạn chế đến mức tối đa sơ hở q trình “hành nghề” Những “tính cách giả” xuất cá nhân gia nhập nhóm khơng thức tiêu cực tới cá nhân thời gian dài e) Khí chất người phạm tội Trong trình thực phạm tội với tình “căng thẳng” cản trở việc thực mục đích, nhiều cá nhân phải “điều tiết” liên tục hệ thần kinh, khí chất vốn có cho phù hợp với thực Bởi có trường hợp người phạm tội lại có hành vi “hình khác xa với hành vi tính” thường ngày Các kiểu nhân cách người phạm tội Cách thứ nhất, theo A.I.Đôngôva, có loại: + Loại hình nhân cách phạm pháp có hệ thống: khơng lợi dụng hồn cảnh mà cịn tự thân tạo hồn cảnh, vượt qua trở ngại để thực âm mưu tội lỗi Ở họ, hành vi phạm tội trở thành thói quen + Loại hình nhân cách phạm pháp chuẩn mực đạo đức, pháp luật lỏng lẻo: + Loại hình nhân cách bối cảnh: hành vi phạm tội xảy hoàn cảnh xung đột Cách thứ hai, vào mức độ đặc điểm, phẩm chất tâm lý tiêu cực để phân loại nội dung: + nhân cách tội phạm tồn thể: có thái độ xấu với xã hội, hành vi phạm tội định hình, sống khơng ngồi tội phạm, thường xun gắn liền với tính tốn hoạt động phạm tội (gọi tội phạm chuyên nghiệp) + nhân cách tội phạm cục bộ: có phân đơi phẩm chất, vừa có phẩm chất hợp chuẩn, vừa có phẩm chất không hợp chuẩn (thường thấy tội phạm tham ô, hối lộ, buôn lậu, …) + nhân cách tội phạm tiểu cục bộ: có số phẩm chất tiêu cực mà tình định thúc đẩy cá nhân phạm tội (VD ghen tuông, xúc phạm dẫn đến phạm tội) Cách thứ ba, theo khách thể bị xâm hại đặc điểm hành vi phạm tội: + nhân cách người phạm tội vụ lợi: thể rõ tính vụ lợi hoạt động, giao tiếp, quan hệ, ứng xử hàng ngày + nhân cách người phạm tội bạo lực: tính ích kỷ cao, khơng có thái độ dung hịa lợi ích cá nhân bị va chạm, tính đốn cao, nhân tâm, tàn bạo, coi thường người khác, thường sử dụng bạo lực giải xung đột, mâu thuẫn + nhân cách người phạm tội vụ lợi – bạo lực: có pha trộng, kết hợp nhân cách Cách thứ tư, vào ý thức hoạt động phạm tội: + nhân cách người phạm tội chuyên nghiệp, tái phạm: coi thường pháp luật, hành vi phạm tội ln tiến hành cách thục; có rối loạn, lệch lạc tâm lý + nhân cách người phạm tội vơ ý: khơng có động cơ, mục đích phạm tội; nhiên thiếu tự giác, thiếu tuân thủ kỷ luật, kiềm chế ==> dẫn đến chủ quan, cẩu thả, lệ thuộc vào tình ==> vi phạm quy tắc phịng ngừa, khơng nhận thấy hậu tiêu cực xảy Cũng hành động phạm tội tình trạng vơ ý, bất cẩn, có tải tâm sinh lý hay cảm xúc tiêu cực Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành nhân cách người phạm tội Từ người bình thường trở thành người phạm tội tượng bất ngờ mà thường q trình suy thối nhân cách Có quy luật cửa suy thoái nhân cách: + Sự phát triển tâm lý hành vi tiêu cực theo hướng dao động dần + Sự phát triển tâm lý hành vi tiêu cực theo tuyến Sự suy thoái nhân cách người phạm tội theo quy luật trên, thường quy luật đan xen tác động a) Các yếu tố bẩm sinh di truyền Yếu tố bẩm sinh di truyền có vai trị sở, tiền đề vật chất cho hình thành phát triển nhân cách nói chung nhân cách người phạm tội nói riêng Chính đặc điểm tâm lý ảnh hưởng môi trường xã hội điều kiện định nảy sinh thành động chi phối hành vi phạm tội người b) Các yếu tố xã hội Ảnh hưởng khiếm khuyết môi trường nhỏ hẹp (gia đình, lớp học, nhà trường, nhóm bạn bè, …) Những thiếu sót hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội (chính trị, kinh tế, văn hóa, mơi trường sống) c) Những thiếu sót q trình xã hội hóa cá nhân Q trình xã hội hóa cá nhân điều chỉnh quy phạm PL Quá trình phức tạp, kéo dài đời người biểu qua mặt sau: + thực vai trò xã hội + tiếp thu kinh nghiệm xã hội + thực hệ thống giao tiếp + thích nghi xã hội Mặc dù q trình xã hội hóa cá nhân NN, XH quan tâm điều chỉnh, nhiên tồn thiếu sót, lệch lạc định, chúng nguyên nhân nảy sinh phẩm chất tiêu cực cá nhân, từ ảnh hưởng đến hình thành nhân cách người phạm tội Những thiếu sót thực vai trò xã hội Đặc biệt vai trị hoạt động nghề nghiệp, ngun nhân: Cá nhân khơng có đủ phẩm chất tâm lý cần thiết mà vai trò xã hội địi hỏi họ; khơng có đủ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để hồn thành vai trị xã hội; khơng ý thức đầy đủ có khái độ tiêu cực vai trò xã hội thân Những thiếu sót dẫn tới làm giảm tính tích cực cá nhân thực vai trị xã hội, khơng ý đến cơng việc mình, khơng sáng tạo, cẩu thả, thờ ơ, coi nhẹ trách nhiệm thân, nảy sinh tính vơ kỷ luật, thiếu ý thức lao động, lười biếng, … Những thiếu sót q trình tiếp thu kinh nghiệm xã hội Những nguyên nhân: cá nhân không tự giác tiếp thu kinh nghiệm xã hội thiếu sót kinh nghiệm xã hội nhóm, tập thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp thu kinh nghiệm cá nhân cá nhân quan tâm tiếp thu kinh nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu thân dẫn đến hệ thống kinh nghiệm cá nhân không đầy đủ, phiến diện Từ thiếu sót dẫn cá nhân đến việc khơng thực vai trị xã hội mình, khơng thể tham gia tích cực vào đời sống xã hội, làm hạn chế mối quan hệ cá nhân với xã hội, làm nảy sinh tích ích kỷ, hẹp hịi, chủ nghĩa cá nhân Những thiếu sót thực hệ thống giao tiếp Nguyên nhân: + hệ thống giao tiếp không thực đầy đủ chức VD tập thể thiếu phê bình, tự phê bình + giao tiếp nhóm có mục đích chống đối xã hội nằm thỏa mãn nhu cầu không lành mạnh, không phù hợp với chuẩn mực xã hội Những thiếu sót phá vỡ quan hệ giao tiếp tốt đẹp sẵn có, củng cố thể phẩm chất tâm lý tiêu cực chủ nghĩa cá nhân, bất mãn với xã hội, đưa người đến chỗ phủ nhận chuẩn mực xã hội, làm tích cực hóa hành vi phạm tội Những thiếu sót q trình thích nghi xã hội Q trình thích nghi xã hội phụ thuộc vào : + mức độ tốc độ biến đổi xã hội + đặc điểm tâm lý cá nhân khí chất, tính cách, xu hướng, lực + ý chí, kiến thức, hiểu biết cá nhân Những thiếu sót q trình thích nghi xã hội làm cho cá nhân khơng thể thích nghi với điều kiện mới, làm xuất thêm bất đồng mâu thuẫn cá nhân với xã hội, dẫn đến hành vi chống đối xã hội cá nhân II- VÍ DỤ VỀ NHÂN CÁCH NGƯỜI PHẠM TỘI A có thói quen cẩu thả ngủ thường quên khóa cửa, nhà lại có nhiều tài sản đắt tiền, người hàng xóm B thường xuyên chứng kiến, sau thời gian lòng tham người lên, lần A ngủ đêm khơng khóa cửa, nên B không cưỡng sang trộm tài sản A, trường hợp “thói quen cẩu thả” A yếu tố nạn nhân làm phát sinh ý định thúc đẩy động phạm tội B Hoặc với thói quen A, đối tượng C đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, biết nhà A giàu có nên có ý định trộm cắp, lần đến nhà A để cắt khóa vào trộm cắp, đến nơi thấy cửa nhà A khơng khóa, lại ngủ say nên C dễ dàng vào lấy tài sản Như vậy, tình “thói quen cẩu thả” A vừa yếu tố nạn nhân tội phạm vừa yếu tố tình vụ phạm tội Tuy nhiên, hai nội dung có vai trị khác vụ phạm tội, yếu tố “tình phạm tội” thường chủ thể tội phạm có ý định phạm tội từ trước, chuẩn bị hay tiến hành thực tội phạm gặp (kết hợp) với điều kiện khách quan sẵn có phần (rất ít) chủ quan nạn nhân, tạo nên tình thuận lợi để chủ thể tội phạm thực hành vi phạm tội vụ phạm tội Có nghĩa rằng, tình vụ phạm tội, động phạm tội thúc đẩy thành hành vi phạm tội có tác động tình cụ thể tạo điều kiện cho việc thực hành vi phạm tội Còn “yếu tố nạn nhân tội phạm” nguyên nhân, điều kiện thuộc yếu tố chủ quan nạn nhân góp phần làm nẩy sinh ý định phạm tội chủ thể tội phạm thúc đẩy chủ thể thực hành vi phạm tội vụ phạm tội Có nghĩa rằng, trước chủ thể hồn tồn chưa khơng có ý định phạm tội, chịu tác động yếu tố nạn nhân hình thành ý định định việc thực hành vi phạm tội Chính vậy, yếu tố nạn nhân vừa nguyên nhân vừa điều kiện góp phần làm phát sinh tội phạm Điều chứng minh khác biệt với yếu tố tình vụ phạm tội, yếu tố tình vụ phạm tội có phần lỗi nạn nhân tạo nên phần nhỏ bé động thúc đẩy hành vi phạm tội chủ thể mà trở thành yếu tố tạo nên phần nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm Một điều khác biệt là, vụ phạm tội có yếu tố tình huống, chủ thể tội phạm trình chuẩn bị phạm tội bắt đầu thực hành vi phạm tội (gây án), đến trường bất ngờ gặp tình thuận lợi dễ dàng thực tội phạm Cũng có trường hợp trước gây án chủ thể tìm cách tạo tình thuận lợi để gây án cách dễ dàng (ví dụ, đối tượng có ý định phạm tội trộm cắp tài sản, ngày hơm trước giết chó chủ nhà để hôm sau vào trộm cắp tài sản) Trong thực tế, yếu tố nạn nhân tội phạm thường có mối quan hệ với yếu tố tình vụ phạm tội, có nghĩa rằng, yếu tố nạn nhân góp phần tạo nên nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, người phạm tội tình thuận lợi (như hồn cảnh, khơng gian, thời gian, địa điểm, đối tượng tác động tội phạm) nhanh chóng dễ dàng phạm tội Điều dễ gây nhầm lẫn yếu tố nạn nhân tội phạm với yếu tố tình vụ phạm tội, chí có số quan điểm cho hai nội dung KẾT LUẬN Như vậy, yếu tố tình vụ phạm tội, chủ thể tội phạm ln có ý định phạm tội từ trước, chuẩn bị phạm tội hay bắt tay thực hành vi phạm tội, chủ thể tìm cách tạo nên tình thuận lợi để thực tội phạm đến trường gặp tình thuận lợi, chủ thể triệt để lợi dụng để thực hành vi phạm tội mà yếu tố góp phần tạo nên nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm Còn yếu tố nạn nhân tội phạm yếu tố góp phần tạo nên phần nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO http://congan.travinh.gov.vn/ch26/271-Phan-biet-yeu-to-nan-nhan-cua-toi-pham- voi-yeu-to-tinh-huong-trong-mot-vu-pham-toi.html http://www.asianlii.org/vn/other/benchbk/328-vn.html http://congan.travinh.gov.vn/ch26/271-Phan-biet-yeu-to-nan-nhan-cua-toi-pham- voi-yeu-to-tinh-huong-trong-mot-vu-pham-toi.html 11 ... ĐẦU Nhân cách người phạm tội gì? Nhân cách người phạm tội tâm lý học từ người nói người Để hiểu rõ vấn đề này, em xin phân tích làm rõ Đề 1: Nhân cách người phạm tội: khái niệm, đặc điểm, cấu trúc,. .. trúc, phân loại, q trình phát triển Lấy ví dụ thực tế để minh họa NỘI DUNG I- VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÂN CÁCH NGƯỜI PHẠM TỘI Khái niệm nhân cách người phạm tội Nhân cách tổ hợp thuộc tính tâm lý người. .. luyện thân cá nhân Cấu trúc nhân cách người phạm tội a) Xu hướng người phạm tội Xu hướng nói lên chiều hướng phát triển nhân cách Theo nhân cách phát triển từ đâu, theo chiều hướng Người phạm tội
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân cách người phạm tội: khái niệm, đặc điểm, cấu trúc, phân loại, quá trình phát triển. Lấy ví dụ thực tế để minh họa.,

Từ khóa liên quan