0

XU HƯỚNG tự DO hóa THƯƠNG mại và bảo hộ THƯƠNG mại TRÊN THẾ GIỚI, LIÊN hệ THỰC TIỄN VIỆT NAM

18 46 0
  • XU HƯỚNG tự DO hóa THƯƠNG mại và bảo hộ THƯƠNG mại TRÊN THẾ GIỚI, LIÊN hệ THỰC TIỄN VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 13:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KINH TẾ KẾ TOÁN TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI XU HƯỚNG TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI VÀ BẢO HỘ THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI, LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM BÌNH ĐỊNH, THÁNG 5202 3 MỤC LỤC 1 Giới thiệu 1 1 1 Đặt vấn đề 2 1 2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1 3 Cấu trúc bài viết 2 1 4 Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu 3 2 Tổng quan tài liệu 3 2 1 Lý thuyết 3 2 1 1 Khái niệm tự do hóa thương mại 3 2 1 2 Nội dung của tự do hóa thương mại 3 2 1 3 Đặc điểm của tự do hóa thương mại 3 2 1 4 Khái niệm của hảo hộ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KINH TẾ & KẾ TOÁN  TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: XU HƯỚNG TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI VÀ BẢO HỘ THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI, LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM BÌNH ĐỊNH, THÁNG 5/202 MỤC LỤC XU HƯỚNG TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI VÀ BẢO HỘ THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI, LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM Giới thiệu: 1.1: Đặt vấn đề: Thế giới phát triển với xu hướng quốc tế hóa mặt, có kinh tế Vấn đề hợp tác kinh tế tất yếu quốc gia Việc hợp tác góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế, đem đến nhiều hội lớn cho nước đem lại khơng thách thức Thế nên toán đặt quốc gia phải tìm cho sách, đường phát triển thương mại kinh tế phù hợp nhằm đảm bảo kinh tế phát triển vững mạnh Hai xu hướng chi phối định sách nước bảo hộ mậu dịch tự hóa thương mại Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước cơng nghiệp hóa vào năm 2020 Q trình cơng nghiệp hóa Việt Nam bối cảnh phải tham gia vào trình hội nhập kinh tế quốc tế tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực giới, Bên cạnh nước khu vực Trung Quốc nước khối ASEAN đạt kết đáng ngưỡng mộ phát triển kinh tế Trong bối cảnh đó, sách thương mại quốc tế có vị trí quan trọng việc hỗ trợ thực sách, cơng nghiệp sách khác 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung đề tài làm rõ hai xu hướng tự hóa thương mại bảo hộ thương mại giới tác động tượng bảo hộ thương mại đến kinh tế - tài Việt Nam 1.3 Cấu trúc viết: Bài tiểu luận gồm phần: Phần giới thiệu vấn đề chung Phần hai, ba, bốn trình bày xu hướng tự hóa thương mại, bảo hộ thương mại thực trạng giải pháp bảo hộ thương mại Và cuối kết luận liên hệ thực tiễn Việt Nam 1.4 Phương pháp nghiên cứu liệu: Phương pháp nghiên cứu liệu sách thương mại quốc tế Việt Nam quốc gia giới phạm vi thời gian từ lúc giới phát triển xu hướng kinh tế mở, khoảng kỷ XX Phương pháp nguyên cứu liệu: Bài viết sử dụng số liệu tổng hợp từ tạp chí kinh tế trị giới dùng phương pháp nghiên cứu phân tích , trình bày, tổng hợp ,so sánh, số liệu Tổng quan liệu: 2.1 Lý thuyết: 2.1.1 Khái niệm tự hóa thương mại: Tự hóa thương mại loại bỏ giảm bớt hạn chế rào cản trao đổi hàng hóa tự quốc gia Những rào cản bao gồm thuế quan, chẳng hạn thuế phụ phí; khoản thuế quan, chẳng hạn qui tắc cấp phép hạn ngạch Các nhà kinh tế thường xem việc nới lỏng xóa bỏ hạn chế nỗ lực thúc đẩy thương mại tự 2.1.2 Nội dung tự hóa thương mại: Nhà nước áp dụng biện pháp cần thiết để bước giảm thiểu trở ngại hàng rào thuế quan phi thuế quan quan hệ thương mại quốc tế Nhà nước tiến hành cắt giảm công cụ biện pháp gây hạn chế cho hoạt động thương mại quốc tế thuế quan, hạn ngạch, thủ tục hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng phát triển trao đổi hàng hóa với nước chiều rộng lẫn chiều sâu 2.1.3 Đặc điểm tự hóa thương mại: - Thúc đẩy việc mở rộng xuất qua việc bãi bỏ thuế xuất thức biện pháp khuyến khích khác - Mở rộng thị trường nội địa cho hàng hóa nước ngồi tự xâm nhập thơng qua việc xóa bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan - Chính sách tự hóa thương mại thường thực sau hàng hóa quốc gia có đủ sức cạnh tranh bình đẳng với hàng hóa ngoại nhập  Ưu điểm: - Tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thơng hàng hóa quốc gia - Hàng hóa sản xuất có chất lượng cao hơn, giá thành hạ (hàng hóa phong phú, người tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu cách tốt nhất) - Sử dụng nguồn lực tự nhiên có hiệu - Phát huy lợi so sánh đất nước - Mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất (vươn, xâm nhập vào thị trường nước ngoài)  Nhược điểm: - Cạnh tranh gây gắt, quản lý sản xuất kinh doanh nước dễ xảy ổn định, khủng hoảng - Nếu doanh nghiệp nước không nâng cao lực cạnh tranh dễ bị phá sản, bị thơn tính, bị lệ thuộc 2.1.4 Khái niệm hảo hộ thương mại giới: Bảo hộ thương mại gọi bảo hộ mậu dịch Đây việc nhà nước thực sách giao thương hàng hóa nhằm hạn chế danh mục hàng hóa xuất nhập để bảo vệ kinh tế nước 2.1.5 Nội dung bảo hộ thương mại: Chính phủ ngành thực việc xây dựng hồn thiện hệ thống biện pháp cơng cụ sách phù hợp với xu biến động môi trường kinh tế quốc tế mục tiêu, điều kiện phát triển nước để bảo vệ cho sản xuất nước trước cạnh tranh với hàng hóa nước ngồi 2.1.6 Đặc điểm bảo hộ thương mại giới: - Hạn chế nhập hàng hóa nước ngồi thơng qua hàng rào thuế quan phi thuế quan tương đối dày đặc - Chính sách bảo hộ thương mại thường thực trước sách mậu dịch tự nhằm bảo vệ cho ngành kinh tế, doanh nghiệp có đủ thời gian để chuẩn bị cho cạnh tranh với hàng hóa nước ngồi  Ưu điểm: - Giảm bớt sức cạnh tranh hàng nhập - Bảo hộ nhà sản xuất kinh doanh nước, giúp họ tăng cường sức mạnh thị trường nội địa - Giúp nhà xuất tăng sức cạnh tranh để xâm chiếm thị trường nước - Giúp điều tiết cán cân toán quốc gia, sử dụng hợp lý nguồn ngoại tệ toán nước  Nhược điểm: - Làm tổn thương đến phát triển thương mại quốc tế dẫn đến cô lập kinh tế nước ngược lại xu thời đại ngày quốc tế hóa đời sống kinh tế toàn cầu - Tạo điều kiện đểphát triển bảo thủ trì trệ nhà kinh doanh nội địa, kết là mức bảo hộ kinh tế ngày cao, làm cho sức cạnh tranh ngành khơng cịn linh hoạt, hoạt động kinh doanh đầu tư không mang lại hiệu - Người tiêu dùng bị thiệt hại hàng hóa đa dạng, mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng cải tiến, giá hàng hóa đắt 2.2: Kinh nghiệm quốc gia thực xu hướng tự hóa thương mại bảo hộ thương mại: 2.2.1: Mối quan hệ hai xu hướng tự hóa thương mại bảo hộ thương mại giới: - Bảo hộ mậu dịch khắc phục tác động bất lợi tự hóa thương mại kinh tế giai đoạn định - Bảo hộ mậu dịch góp phần tạo dựng sở thực tự hóa thương mại kinh tế - Tự hóa thương mại hỗ trợ thúc đẩy hiệu ngành kinh tế bảo hộ điều kiện cụ thể - Tự hóa thương mại góp phần nâng cao hiệu lực biện pháp bảo hộ - Hai xu hướng đối nghịch chúng gây nên tác động ngược chiều đến hoạt đông thương mại quốc tế Nhưng chúng không trừ mà trái lại thống với nhau, thống hai mặt đối lập - Trong thực tế, xu hướng song song tồn sử dụng kết hợp - Tuy nhiên, tương tác tự hóa bảo hộ nêu đem lại hiệu điều kiện nguyên tắc định Cách thức tiếp cận tự hóa thương mại sở đa phương thay đổi đẩy nhanh xu tự hóa thương mại quốc tế Tự hóa thương mại phát triển bảo hộ biện pháp “vùng xám’ xuất ngày phổ biến Hội nhập kinh tế có xu hướng mở rộng chiều rộng phát triển chiều sâu hình thành loại hàng rào bẩo hộ tinh vi Yêu cầu ự hóa thương mại WTO tăng lên nước gia nhập => Hai xu hướng tạo tiền đề cho tồn tại, không thực cách triệt để hoàn toàn, mà thường kết hợp với q trình xây dựng sách thương mại quốc tế quốc gia xu hướng bảo hộ mậu dịch điều chỉnh theo giảm dần đồng thời xu hướng bảo hộ thương mại quốc gia tăng cường cơng cụ biện pháp mậu dịch bước chuyển dần từ biện pháp truyền thống thuế quan, hạn ngạch sang biện pháp đại rào cản kĩ thuật, sách chống bán phá giá, sách đảm bảo cạnh tranh chống độc quyền, biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Vậy xu hướng có trước ? Xu hướng bảo hộ thương mại có trước xu hướng tự hóa thương mại Chủ nghĩa trọng thương đời từ sớm sau phong kiến tan rã, năm 1450, thuộc trường phái tân cổ điển đề cao vai trò nhà nước Họ cho kinh tế không tự điều tiết nên cần có can thiệp nhà nước 2.2.2 Về hội thách thức thực thi hai xu hướng tự hóa thương mại bảo hộ thương mại giới: Cơ hội: Có thể thấy, hội lớn mà FTA hệ mang lại mở rộng thị trường nhờ cắt giảm thuế dỡ bỏ rào cản thương mại để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất cung ứng tồn cầu Trong đó, đối tác FTA Việt Nam đối tác thương mại quan trọng, thể giá trị thương mại lớn tỉ trọng cao tổng số liệu thương mại với giới Việt Nam năm Thương mại Việt Nam với đối tác đàm phán chiếm 80% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam Đây hội tuyệt vời để Việt Nam tăng sức cạnh tranh giá Nếu so sánh với WTO, nước cam kết “cắt giảm thuế” “loại bỏ thuế”, với “một số” dòng thuế khơng phải “hầu hết” dịng thuế, FTA mang lại lợi hẳn thuế quan ưu đãi Trong thời gian tới, cam kết FTA bước vào giai đoạn cắt giảm sâu, đặc biệt FTA với Hoa Kỳ, EU có hiệu lực thúc đẩy xuất mạnh hơn, đem đến nhiều hội mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam đồng thời giúp đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào thị trường nguyên liệu truyền thống Về thách thức: Tuy hàng rào thuế quan dỡ bỏ, ngành công nghiệp vật liệu Việt Nam phải đối mặt với thách thức khác muốn có thị phần thị trường quốc tế, bao gồm hàng rào phi thuế quan hàng rào kỹ thuật (TBT), biện pháp phòng vệ thương mại chống bán phá giá, tự vệ… Đặc biệt, thị trường khối FTA hệ Việt Nam Canada, Mexico nước EU… thị trường khó tính, có địi hỏi cao tiêu chuẩn chất lượng có truyền thống sử dụng biện pháp phi thuế quan phòng vệ thương mại để bảo vệ thị trường nước Do đó, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao lực sử dụng ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại, đồng thời trang bị kiến thức liên quan Ngoài ra, hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thuộc ngành hàng công nghiệp vật liệu Việt Nam cịn chưa hồn thiện nên chất lượng sản phẩm Việt Nam chưa cao, chưa đồng với chất lượng tồn cầu, sản phẩm Việt Nam chưa thể có lợi cạnh tranh thị trường nước Theo nghiên cứu Bộ Kế hoạch Đầu tư, ví dụ điển hình thấy với ngành cao su, hệ thống quản8 lý chất lượng cao su thiên nhiên Việt Nam chưa đồng chưa có quan chức quản lý chất lượng cao su tiểu điền Mặt khác, Việt Nam có tiêu chuẩn quốc gia sản phẩm cao su thiên nhiên đầu ra, chưa có tiêu chuẩn quốc gia nguyên liệu đầu vào, nên chưa có sở pháp lý để ngăn chặn việc pha trộn tạp chất vào nguyên liệu, gây ảnh hưởng đến chất lượng nhà máy chế biến mủ cao su Ngoài nỗ lực giành thị phần thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần lưu ý đến việc đối phó với áp lực cạnh tranh sân nhà Do Việt Nam cam kết xóa bỏ cắt giảm thuế nhập nhóm ngành cơng nghiệp vật liệu, có lượng đáng kể sản phẩm công nghiệp vật liệu từ nước thành viên CPTPP nước EU nhập Việt Nam Xu hướng mặt giúp giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp tăng chất lượng nguồn nguyên vật liệu đầu vào, mặt khác, lại tạo sức ép cạnh tranh đối doanh nghiệp ngành công nghiệp vật liệu nước Thực trạng bảo hộ thương mại Việt Nam: 3.1 Thực trạng năm gần đây: Năm 2021, nhu cầu thép giới tiếp tục tăng với nhu cầu thị trường nước, vậy, ngành Thép Việt Nam kỳ vọng có thêm nhiều hội bứt phá so với năm 2020 Tuy nhiên, xuất thép Việt Nam thị trường giới gặp nhiều trắc trở xu hướng bảo hộ khiến thép Việt liên tục dính phải vụ kiện phòng vệ thương mại từ quốc gia đối tác Hiện nay, tập đoàn lớn ngành thép nước Hòa Phát, Hoa Sen, VNSteel, Pomina, Vinakyoei, Posco có lãi mức lợi nhận khả mở rộng thị trường hạn chế Còn doanh nghiệp thép thuộc sở hữu Nhà nước tình hình cịn khó khăn Cơng ty Gang thép Thái Nguyên (Tisco), sau hỗ trợ 1.000 tỷ đồng chật vật với khoản lỗ lũy kế 135 tỷ gánh nặng nợ vay 6.000 tỷ, nhờ có thuế bảo hộ áp dụng từ ngày 22/3/2016, Tisco bắt đầu có lãi trở lại, mức lãi 52 tỷ đồng quý Tổng công ty thép (VNSteel) doanh số bán thép đứng đầu thị trường (23% thị phần) với doanh thu quý 1/2016 gần 4.400 tỷ lãi chưa đầy 12 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 99 tỷ), với số lãi vậy, sản lượng thép bán hàng VNSteel tiếp tục bị chèn ép thép Trung Quốc hàng nghìn tỷ đồng đầu tư Nhà Nước khơng mang lại hiệu Vì vậy, VIệt Nam nên có sách bảo hộ thương mại ngành thép như: Đầu tiên, áp thuế suất cho sản phẩm thép phôi thép thành phẩm nhập Bên cạnh đó, ta cần xem xét sách để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển tạo đà cho phát triển chung ngành Thứ hai, nên lựa chọn cơng nghệ giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng khả cạnh tranh ngành Hiện nay, vốn công nghệ ngành chủ yếu từ Trung Quốc, xét logic thép Việt Nam thép Trung Quốc đối thủ cạnh tranh thật khó để tin tưởng vào việc Việt Nam nhận cơng nghệ tốt từ “đối thủ mình” Lựa chọn cơng nghệ tiên tiến có chi phí ban đầu cao lâu dài làm giảm chi phí thường xuyên tăng chất lượng sản phẩm – điều thiếu với doanh nghiệp thép Việt Cuối cùng, Nhà nước cần có sách hỗ trợ tiêu thụ cho doanh nghiệp nội địa: ưu tiên sử dụng thép nước cho công trình cơng hỗ trợ họ thơng tin hợp tác quốc tế để tìm kiếm đầu cho sản phẩm theo hướng xuất Nếu việc thực hiện, đẩy nhanh hoạt động tiêu thụ tăng quy mô sản xuất chất lượng sản phẩm Với động, sáng tạo nỗ lực doanh nghiệp cộng với hoạt động hỗ trợ từ phía quan Nhà nước, ngành thép Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ bền vững tương lai  Ưu điểm: Lợi ích từ bảo hộ thương mại ngành thép nước trì gia tăng thị phần, doanh nghiệp nước gặp nhiều hạn chế thị phần nhiều rủi ro khác doanh số bán hàng Bên cạnh đó, ngành thép ngành cơng nghiệp nặng sở quốc gia Nền công nghiệp gang thép mạnh đảm bảo ổn định lên kinh tế cách chủ động, vững Với động, sáng tạo nỗ lực doanh nghiệp cộng với hoạt động hỗ trợ từ phía quan Nhà nước, ngành thép Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ bền vững tương lai  Nhược điểm: Sau áp thuế phòng vệ, giá thép tăng lên khiến ngành sản xuất có thép nguyên liệu đầu vào gặp khó khăn chi phí tăng, ngành khí, xây dựng… Vì hiệu lực sách bảo hộ khơng cịn, doanh nghiệp phải tự 10 đơi chân để cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm thép nhập 3.2 Những ảnh hưởng Việt Nam: Tiến trình tự hố thương mại toàn cầu ngày sâu rộng với gia tăng điều khoản pháp lý ràng buộc hiệp định thương mại tự song phương đa phương gây sức ép cạnh tranh ngành sản xuất nước quốc gia, dẫn đến việc nước gia tăng áp dụng biện pháp kỹ thuật với tiêu chuẩn cao hàng nhập từ Việt Nam Thứ nhất, biện pháp kiểm dịch động thực vật biện pháp khác với tiêu chuẩn cao hàng nhập Xu hướng bảo hộ, quy định tiêu chuẩn cao thị trường nhập quy định kỹ thuật khắt khe với mục đích bảo vệ sức khoẻ người, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững Nhiều nước áp dụng quy định kiểm nghiệm, kiểm dịch thực kiểm tra chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm hàng nông, thủy sản Việt Nam xuất khẩu; yêu cầu nghiêm ngặt phức tạp bao bì đóng gói, ký mã hiệu, ngơn ngữ ghi bao bì Cơng cụ chống bán phá giá chống trợ cấp sử dụng thường xuyên Thứ hai, cường độ áp đặt bảo hộ thương mại nước ngày tăng nước tăng cường sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại Các biện pháp phịng vệ thương mại sử dụng cơng cụ để bảo vệ sản xuất nước Thống kê cho thấy, tính đến cuối tháng 10/2018, có tới 141 vụ việc phòng vệ thương mại khởi xướng điều tra 18 quốc gia vùng lãnh thổ hàng hoá xuất Việt Nam Trong đó, điển hình Hoa Kỳ, nước khởi xướng điều tra nhiều (27 vụ, chiếm khoảng 20%); Thổ Nhĩ Kỳ (20 vụ, Ấn Độ(17 vụ) thứ tư EU (14 vụ) Những vụ việc tác động tới xuất Việt Nam, đặc biệt số ngành như: thủy sản, sắt thép… Xu hướng bảo hộ thương mại nước dựng lên việc Hoa Kỳ áp thuế Trung Quốc khiến tương lai gần hàng hóa Việt Nam xuất vào Hoa Kỳ lợi giá; Việt Nam thu nhiều lợi ích từ nỗ lực tự 11 hố thương mại, đối tác thương mại lớn EU, Nhật Bản… Tuy nhiên, có ảnh hưởng tiêu cực, là: - Sẽ có tượng DN nước lợi dụng Việt Nam nơi trung chuyển hàng hoá xuất sang Hoa Kỳ để "né" thuế DN Việt Nam, động lợi nhuận lợi dụng để nhập xuất sang Hoa Kỳ với xuất xứ Việt Nam Đây nguy với quan quản lý nhà nước Nếu quan quản lý không đủ lực, hoạt động sản xuất nước bị rối loạn, Việt Nam uy tín thị trường giới phải đối diện với nguy trừng phạt Hoa Kỳ - Gia tăng bất ổn hoạt động xuất, nhập Việt Nam Mơ hình tăng trưởng Việt Nam lệ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế dễ bị tổn thương có biến động xấu - Việt Nam phải đối diện với thách thức từ việc chuyển hướng thương mại đầu tư tác động chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc Các DN Trung Quốc tăng cường xuất hàng hóa sang nước xung quanh, có Việt Nam 3.3 Việt Nam theo xu hướng tự hóa thương mại hay bảo hộ: Vậy Việt Nam xu hướng tự hóa thương mại hay bảo hộ thương mại ? - Với chủ trương hội nhập KT khu vực giới, VN tiến tới tự hóa TM, gia nhập nhiều tổ chức kinh tế lớn “Khu vực mậu dịch tự ASEAN”, “Tổ chức thương mại quốc tế - WTO” gia nhập vào tổ chức VN cam kết thực cắt giảm thuế quan Ví dụ thực theo lộ trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) nước ASEAN tiến tới cắt bỏ thuế quan hoàn toàn khu vực ASEAN, áp dụng mức thuế quan MFN cho hàng hóa nước hưởng chế độ tối huệ quốc, giảm thuế nhiều mặt hàng xuống tham gia vàp WTO - Ngoài dỡ bỏ hạn ngạch số mặt hàng như: “không áp dụng hạn ngạch thuế quan hàng hóa nhập thỏa mãn điều kiện hưởng thuế suất CEPT” theo quy định Thông tư số 45/2005/TT-BTC ngày 6/6/2005 Bộ Tài chính, dỡ bỏ hạn ngạch dệt may vào thị trường Hoa Kỳ, - Chuyển việc cấm xuất số mặt hàng sang áp dụng điều chỉnh thuế xuất khẩu, tiếp tục giảm12và thu hẹp dần mặt hàng chịu thuế xuất Mở rộng diệc nhóm hàng hóa dịch vụ thuế xuất hưởng thuế suát thuế GTGT 0% nhằm góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng độ mở kinh tế, tạo điều kiện để nước ta mở rộng phát triển thị trường nước - Đối với thuế nhập nên có nghiên cứu để giảm thuế suất tối đa, chuyển tối đa quy định phi thuế quan sang thuế quan - Tuy nhiên để bảo hộ cho kinh tế non trẻ trước sức ép mạnh kinh tế khác nhà nước đưa nhiều biện pháp bảo hộ cho kinh tế: + Sử dụng nhữngg biện pháp phi thuế, thuế, hệ thống giấy phép nội địa, biện pháp kỹ thuật để hạn chế hàng hóa nhập + Nâng đỡ nhà xuất nội địa cách giảm hay miễn thuế xuất khẩu, thuế doanh thu, thuế lợi tức, trợ cấp xuất khẩu, để thâm nhập thị trường nước ngồi dễ dàng Ví dụ: (1) Thị trường bia Việt Nam: Bảo hộ mậu dịch Hiện nay, Việt Nam có hai doanh nghiệp tổng cơng ty bia Sài Gịn(Sabeco) tổng cơng ty bia Hà Nội (Habeco) nắm giữ khoảng 2/3 thị phần Lợi bia nội có mặt lâu đời sâu vào tiềm thức người dân giúp cơng ty có chõ đứng đánh bại đối thủ yếu Tuy nhiên đối thủ tầm cỡ Sapporo Nhật, Abinbev Mỹ ln thách thức hãng bia nước Lúc tất hãng bia nội nằm phân khúc bình dân, phù hợp với túi tiền đa phần ngươì dân có thu nhập thấp Tuy nhiên, đời sống nâng cao, nhiều người chuyển sang dùng bia cao cấp nên bia nôi địa dần thị phần Hơn nữa, hãng bia ngoại hạ giá, bán rẻ gần bia nội địa người tiêu dùng sẵn sàng uống bia ngoại thay uống bia nội ưu chất lượng nghiêng bia ngoại Nhìn vào tồn cảnh bia Việt Nam thấy khơng cơng ty có sản phẩm đứng vào phân khúc bia cao cấp, cạnh tranh với tên tuổi lớn nước ngịai Chính tương lai không xa, thương hiệu Việt Nam chịu lép vế ;à hệ hệ tất yếu.Do đó, mặt hàng bia, năm 2008, thực yêu cầu gia nhập WTO , Quốc hội thông qua luật thuế tiêu thụ đặc biệt(TTĐB) số 27/08/QH12 quy định áp dụng thống mức thuế suất tất loại bia 45% từ ngày 1/1/2012 đến 31/12/2012 50% từ ngày 1/1/2013 =>Việc thống mức thuế suất, qua điều chỉnh giảm thuế suẩ bia chai từ 13 75% xuống 45%-50% nhằm hỗ trợ ngành bia, sở sản xuẩ bia nhỏ địa phương Qua năm thực , nước hình thành mạng lưới sở sản xuất, gia công bia địa phương, tạo sở vững cho ngành bia 4 Giải pháp xu hướng bảo hộ hóa thương mại: Xu hướng bảo hộ thương mại: Trong thời gian qua, giới, xu bảo hộ thương mại quay trở lại Điển việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc diễn gay gắt Kinh tế giới chứa đựng nhiều bất ổn, xu hướng bảo hộ thương mại trở lại đồng nghĩa với việc rào cản thương mại dựng nên ngày nhiều, biện pháp hạn chế thâm hụt thương mại nước sử dụng nhiều Chỉ tính riêng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, có hàng chục nghìn biện pháp có tác động hạn chế thương mại áp dụng, gây tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu Một số khuyến nghị: Để đối phó với xu hướng bảo hộ thương mại diễn giới; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thương mại quốc tế, Việt Nam cần tập trung thực số giải pháp sau: Thứ nhất, đẩy mạnh tự hoá thương mại, thoát khỏi cạm bẫy bảo hộ thương mại Một giải pháp chống lại bảo hộ thương mại Việt Nam phải đẩy mạnh tự hố thương mại, tránh phụ thuộc vào số thị trường đối tác dựng lên rào cản tác động tiêu cực vào hoạt động thương mại quốc tế phát triển kinh tế - xã hội đất nước Thứ hai, hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển Khu vực tư nhân khu vực động kinh tế, khu vực nhân tố quan trọng chuỗi cung ứng khu vực toàn cầu, khu vực động đầu tàu nỗ lực tự hoá thương mại Khu vực cần nhận hỗ trợ tương xứng từ phía Chính phủ nhằm nâng cao lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiếp cận tín dụng, khuyến khích cải cách 14 Thứ ba, rà soát xác định lĩnh vực kinh tế bị tác động mạnh thực cam kết thương mại tự để có biện pháp hỗ trợ Một số sản phẩm xuất có lợi Việt Nam gặp khó khăn bị áp dụng quy tắc xuất xứ mới, quy định rào càn kỹ thuật thương mại kiểm dịch động thực vật khắt khe hơn; Một số lĩnh vực bị tác động mở cửa thị trường ngân hàng, chăn nuôi, sản phẩm chế tạo… Những lĩnh vực cần biện pháp hỗ trợ hợp lý theo thông lệ quốc tế Thứ tư, tăng cường lực đối phó với vụ kiện phịng vệ thương mại Việt Nam cần tăng cường sử dụng biện pháp tự vệ, chống bán phá giá chống bán trợ giá để bảo vệ quyền lợi đáng nhà sản xuất nước, phổ biến rộng rãi cho DN biết vận dụng Thứ năm, đẩy mạnh tuyên truyền hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan Một rào cản lớn Việt Nam thực thi cam kết hiệp định thương mại tự quy định xuất xứ việc cấp C/O hàng hóa Do đó, việc thơng tin tư vấn cho DN thuế, quy định xuất xứ C/O cần ưu tiên hàng đầu Các quan quản lý cần có biện pháp hỗ trợ pháp lý DN xuất Việt Nam Kết luận: Quyết định sách kinh tế vĩ mô thương mại quốc tế tốn khó cho quốc gia phát triển hay phát triển Việc lựa chọn xu hướng phát triển bảo hộ mậu dịch hay tự hóa thương mại khơng cần thiết Bởi hai xu hướng tách rời, chúng hỗ trợ lẫn Mỗi quốc gia cần phải có phối hợp điều chỉnh phù hợp sử dụng công cụ thực tự thương mại bảo hộ mậu dịch Việc bảo hộ đắn hay sai lầm có ảnh hưởng lớn đến kinh tế quốc dân Cần cân nhắc kỹ trước lợi dụng thương mại quốc tế đến trị, văn minh, nhân dâm 15 Liên hệ thực tiễn Việt Nam: Kinh nghiệm Việt Nam Bước vào thời kỳ đổi Đảng ta khởi xướng Đại hội VI (năm 1986), tự hóa thương mại xem hướng đổi quan trọng sách chế quản lý thương mại kinh tế đối ngoại Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy: Tự hóa thương mại vấn đề chưa có tiền lệ, khơng thương mại với nước ngồi mà với thương mại nội địa, đặt nhiều vấn đề mới, phức tạp Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, tự hóa thương mại xu khách quan, đảo ngược, cần thúc đẩy mạnh mẽ, song phải có bước phù hợp với đặc điểm, điều kiện nước ta yêu cầu hội nhập với bên ngoài, bảo đảm lợi ích quốc gia Hiện nay, tranh tăng trưởng Việt Nam tiềm ẩn rủi ro Việt Nam đơn tận dụng lợi ích tĩnh - chuyên mơn hóa gia tăng xuất mặt hàng có lợi so sánh có, mà chưa tận dụng lợi ích động mang tính dài hạn, đặc biệt việc tạo động lực cho đổi sáng tạo, phát huy tối đa nội lực nhằm tiến tới vị trí có giá trị gia tăng cao chuỗi sản xuất toàn cầu Trong đó, thương mại đa phương với nguyên tắc định hình với quan điểm sách tự do, mở cửa phải đối mặt với thách thức nảy sinh từ quan điểm dân tộc chủ nghĩa bảo hộ số quốc gia Đây thách thức không nhỏ Việt Nam, quốc gia có quy mơ thương mại (xuất, nhập khẩu) lớn gần gấp lần tổng sản phẩm nước (GDP) Trong việc xác định bước trình tự hóa thương mại, cần phải tính tốn, cân nhắc nhiều yếu tố (có mặt mâu thuẫn nhau), bảo hộ hợp lý sản xuất nước; bảo đảm cán cân ngoại thương hợp lý; bảo đảm xuất, nhập cân thời gian xác định; yêu cầu hội nhập với khu vực giới; 16 Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, trình tự hóa thực bước với việc giảm tiêu pháp lệnh từ bên trên, mở rộng quyền tự chủ cho địa phương sở xuất, nhập khẩu; định giá gần hạn chế đến mức tối thiểu danh mục mặt hàng khống chế hạn ngạch Trong mơ hình kinh tế thị trường, vai trò thương mại phát huy tác dụng mạnh mẽ hoạt động thương mại tự thành phần kinh tế; khơng phải thứ tự bn bán bất chấp luật pháp, không chịu quản lý Nhà nước làm cho thị trường trở nên rối loạn Vì vậy, việc tổ chức xếp, xác định vị trí thành phần kinh tế tham gia lưu thông hàng hóa cho phù hợp với q trình xã hội hóa sản xuất, kinh doanh, thực kiểm soát Nhà nước hoạt động thương mại, đổi chế, sách quản lý cho phù hợp với mơ hình thương mại nhiều thành phần vấn đề mang tính lý luận thực tiễn cấp bách, sâu sắc Kiểm sốt hạn chế nhập có ý nghĩa quan trọng Tuy nhiên, thực thi cách liệt tác động lớn đến trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Việc hồn thiện đổi sách nhập để khuyến khích nhập cạn Tài liệu tham khảo: Trung tâm WTO (2019), Chủ nghĩa bảo hộ thương mại gây sức ép tăng trưởng Việt Nam.Thời báo tài Lê Quang Thuận, Nguyễn Thị Phương Thúy(2018), xu hướng bảo hộ thương mại giới kiến nghị Việt Nam, Tạp chí Tài 17 18 ... cường xu? ??t hàng hóa sang nước xung quanh, có Việt Nam 3.3 Việt Nam theo xu hướng tự hóa thương mại hay bảo hộ: Vậy Việt Nam xu hướng tự hóa thương mại hay bảo hộ thương mại ? - Với chủ trương hội... tiến, giá hàng hóa đắt 2.2: Kinh nghiệm quốc gia thực xu hướng tự hóa thương mại bảo hộ thương mại: 2.2.1: Mối quan hệ hai xu hướng tự hóa thương mại bảo hộ thương mại giới: - Bảo hộ mậu dịch khắc... MỤC LỤC XU HƯỚNG TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI VÀ BẢO HỘ THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI, LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM Giới thiệu: 1.1: Đặt vấn đề: Thế giới phát triển với xu hướng quốc tế hóa mặt, có kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: XU HƯỚNG tự DO hóa THƯƠNG mại và bảo hộ THƯƠNG mại TRÊN THẾ GIỚI, LIÊN hệ THỰC TIỄN VIỆT NAM,

Từ khóa liên quan