0

Nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩnăng phát âm tiếng anh cho sinh viên hệ chính quy năm hai khoa tiếng anh trường đại học mở hà nội

11 9 0
  • Nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩnăng phát âm tiếng anh cho sinh viên hệ chính quy năm hai khoa tiếng anh trường đại học mở hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 05:13

HANOI OPEN UNIVERSITY Faculty of English - - BÀI TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài:Nghiên cứu, đề xuất số biện pháp rèn luyện kĩ phát âm tiếng anh cho sinh viên hệ quy năm hai khoa Tiếng Anh trường Đại học Mở Hà Nội Hà Nội , 11-2020 MỤC LỤC: Nội dung A Phần mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Nội dung nghiên cứu 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu 1.6.2 Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ B Phần nội dung nghiên cứu Chương 1: Cơ sở lí luận 1.1 1.2 Các nghiên cứu trước( Khái niệm ) Cơ sở lý thuyết Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.1 2.2 2.3 Khái quát vấn đề nghiên cứu Thực trạng vấn đề nghiên cứu ( lỗi thường hay mắc phải ) Nguyên nhân dẫn đến thực trạng vấn đề nghiên cứu Chương 3: Giải pháp cho thực trạng vấn đề nghiên cứu C Kết luận kiến nghị Kết luận Kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục (nếu có) A- PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài - Lí lí luận: Ngày nay, học tiếng Anh yêu cầu bắt buộc với người nước ta thời kì hội nhập tiếng Anh cầu nối quan trọng giúp dễ dàng hợp tác , giao lưu văn hóa với nước giới lẽ có sức ảnh hưởng vô lớn ngôn ngữ thong dụng bậc Khi giao tiếp tiếng Anh điều người ta để ý bạn cách phát âm ngữ pháp hay từ vựng Và để hiểu ý bạn cần phát âm chuẩn - Lí thực tiễn :nếu có từ vựng cấu trúc ngữ pháp đơn giản bạn phát âm người nghe hiểu ý bạn ngược lại bạn có từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp phức tạp bạn phát âm sai người nghe khơng hiểu nên học phát âm chuẩn vơ quan trọng học ngoại ngữ Nếu bạn phát âm chuẩn bạn nghe hiểu ngơn ngữ Như , giúp bạn giao tiếp tốt hoàn cảnh Do , phát âm (pronunciation) quan trọng nên ta cần tìm hiểu nghiên cứu thật kĩ để sửa đổi khắc phục cho tốt , hạn chế tối đa việc phát âm sai Mục đích mục tiêu nghiên cứu - Mục đích : Nghiên cứu để hiểu rõ cách phát âm , phát âm chuẩn Từ đó, giúp biết cách khắc phục tốt Những lỗi phát âm thong thường chút ta không gặp mắc lỗi tự tin vấn đề giao tiếp tiếng Anh mà không lo lắng người khác khơng hiểu nói - Mục tiêu : giúp bạn sinh viên đại học Mở ngành ngơn ngữ Anh năm hai có kết tốt giao tiếp thông qua đường phát âm chuẩn xác mà đắn từ việc học kĩ khác bổ trợ kết học tập nâng cao nhiều Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng : nghiên cứu , đề xuất số biện pháp rèn luyện kĩ phát âm tiếng Anh cho sinh viên trường đại học Mở Hà Nội khoa Tiếng Anh năm hai - Phạm vi nghiên cứu ; khoa Tiếng Anh trường đại học Mở Hà Nội Nội dung nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận liên quan vấn đề sinh viên phát âm tiếng Anh chưa chuẩn cần có biện pháp khoa học cách học tập để cải thiện Thực trạng đáng báo động dễ thấy vấn đề bị xem nhẹ sinh viên hay mắc lỗi nhiều vấn đề to nhỏ phát âm Đưa giải pháp trao đổi kĩ phát âm với giáo viên người có chun mơn ghi âm lại phát âm sinh viên khoa tiếng Anh năm hai trường đại học Mở Hà Nội Câu hỏi nghiên cứu - Những khó khăn sinh viên năm 2- Khoa Tiếng Anh- Trường Đại học Mở Hà Nội việc vận dụng từ vựng để phát âm cách xác q trình giao tiếp gì? - Những giải pháp biện pháp giúp giải khó khăn sinh viên năm 2- Khoa Tiếng Anh- Trường Đại học Mở Hà Nội việc vận dụng phát âm cách xác q trình giao tiếp? Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu :nghiên cứu tài liệu , chọn lọc thông tin cần thiết thân kinh nghiệm phát âm sửa theo - Phương pháp nghiên cứu bổ trợ : nhờ dẫn giáo viên người có chun mơn sau ghi âm lại nhờ chỉnh sửa B- PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG : CƠ SỞ LÍ LUẬN a Khái niệm “ Thế phát âm chuẩn?” Cách phát âm tiếng Anh chia mức độ: - Mức độ 1: Người nghe không hiểu ý bạn nói - Múc độ 2: Người nghe hiểu ý bạn nói phải tập trung cao độ - Mức độ 3: Người nghe dễ dàng hiểu ý bạn tức bạn phát âm từ theo phiên âm trọng âm từ Đối với đơn vị ngôn ngữ lớn cum từ , câu , đoạn có ngữ điệu  Phát âm chuẩn phát âm mức độ bạn nói mà người nghe hiểu bạn muốn nói cách dễ dàng bạn phát âm chuẩn, người nghe không nên hiểu thầy dạy bạn hay bạn bè lớp họ quen với cách phát âm bạn nên việc hiểu dễ dàng, người nghe người xứ b Vai trò Luyện phát âm có vai trị quan trọng q trình học ngơn ngữ Đối với ngơn ngữ chúng có âm khác Trong tiếng Anh, để nghe nói tốt tiếng Anh khơng phải ngơn ngữ mẹ đẻ bảng ngữ âm tảng Học tiếng Anh xây nhà , quan trọng nhất? Chính móng Muốn xây cao móng phải vững , ngữ âm tảng với muốn nghe nói tốt CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ a Các lỗi thường hay mắc phải - Phân biệt /b/ /p/ : /p/ âm vô phát âm dây quan phát âm không rung , luồng bật mạnh ngồi cịn /b/ âm hữu dây rung nên luồng khí bật ngồi nhẹ so với /p/ Ví dụ: pie /pai/ buy/bai/ - Quên âm cuối Một lỗi dễ nhận thấy họ thường quên phụ âm cuối nói tiếng Anh Điều dễ hiểu tiếng Việt, khơng phát âm phụ âm cuối Nhưng bạn biết không, việc ‘phớt lờ’ hay ‘nuốt’ phụ âm cuối gây nhiều hiểu lầm tai hại Vì tiếng Anh, việc bỏ âm cuối hay phát âm sai âm cuối khiến người nghe hiểu nhầm khó hiểu Ví dụ như: Các từ life (cuộc sống), light (ánh sáng), line (đường thẳng), like (thích) có âm đầu /l/ âm đôi /ai/ âm cuối khác dẫn đến khác nghĩa Nếu bạn đọc từ mà khơng bật phụ âm cuối người nghe hiểu nhầm thành từ “lie” (dối trá) - Không phân biệt nguyên âm ngắn dài *Nhầm lẫn âm /i:/ âm /ɪ/ Việc phát âm nhầm lẫn hai âm dài, ngắn khiến người đối diện hiểu nhầm lời bạn nói Ví du như, bạn phát âm từ “leave” với nguyên âm /i/ ngắn người nghe hiểu thành từ “live” Tương tự:  /i:/: Need /ni:d/ ; read /ri:d/; leave /li:v/; seat /si:t/  /ɪ/: Knit /nɪt/; rid /rɪd/; live /lɪv/; sit /sɪt/ *Nhầm lẫn âm /ʊ/ âm /uː/ Nhiều người phát âm lẫn lộn hai nguyên âm này, nên từ “foot” “food” nghe giống Một số ví dụ:  /u:/: Room /ru:m/; food /fu:d/; wood /wu:d/  /ʊ/: Book /bʊk/; foot /fʊt/; would /wʊd/ *Nhầm lẫn âm /t/, /tr/, /dʒ/ với âm /tʃ/ Một lỗi sai phổ biến mà người Việt thường mắc phải phát âm tiếng Anh thay âm /t/ /tr/ & /ʤ/, với âm /ʧ/  /t/: time /taim/; task /tæsk/; talent /’tælənt /; cutter / ‘kətər/  /tr/: trash /trӕ∫/; transit /’trænsɪt/; hatred /’heɪtrɪd /; tried /ˈtrɑɪd/  /ʤ/: cage / keɪdʒ/; badge /bæʤ/; grudge /grədʒ / * Nhầm lẫn âm /ð/ với /d/ hay /z/ Nhiều người học thấy việc đặt đầu lưỡi khó khăn (phát âm âm /ð/) nên thay vào đó, họ dùng ln âm /d/ /z/ cho dễ nói Có lẽ phần âm /ð/ khơng có tiếng Việt, cịn /d/ /z/ tương tự với /d/ /gi/  /ð/: weather /’wɛðər /; loathe /loʊð /; then /ðɛn/; rather /’ræðər/ *Nhầm lẫn âm /ʃ/ /s/ Khơng người dùng /s/ /ʃ/ lẫn lộn với nhau, mà đặc biệt thường dùng /s/ thay cho âm /ʃ/ (khi âm đầu), chẳng hạn như: “shoe” thành “sue”, … Nếu bạn để ý, thấy lỗi phát âm phổ biến người miền Bắc, giống cách họ nhầm lẫn âm /x/ /s/ tiếng Việt Tương tự:  /s/: muscle /məsəl /; person /’pɜrsən/  /ʃ/(âm đầu): shine /ʃaɪn/; shape /ʃeɪp/  /ʃ/(âm cuối): selfish /sɛlfɪʃ /; cash /kæʃ / *Nhầm lẫn âm /r/ với /z/ Âm /r/ tiếng Việt thường người Bắc phát âm nhẹ, nghe /z/ Vì nên nhiều người bị nhầm lẫn hai âm họ học phát âm tiếng Anh Thi thoảng âm /r/ bị bỏ quên nói (khi /r/ đứng cuối từ) nên gây khó hiểu cho người nghe Ví dụ:  /r/ (âm đầu): rat /ræt /; reason /’rizən /  /r/ (âm giữa): parking /’pærkɪŋ /; caring /’kɜriŋ/  /r/ (âm cuối): letter /’lɛtər/; closer /’kloʊzər/ *Nhầm lẫn /l/ với /n/ Bạn bắt nói “pull” thành “pun” hay “call” thành “côn”, “will” thành “win” chưa? Thực tế nhiều người có thói quen dùng /n/ cho tất từ có /l/, đặc biệt /l/ nằm cuối từ Có thể lý bị ảnh hưởng tiếng Việt (trong tiếng Việt âm /l/ khơng nằm cuối từ bao giờ) /l/ khó đọc (lưỡi phải cong đọc /l/) Ví dụ:  /l/ (âm đầu): light /lait/; laugh /læf /; learn / lɜrn/  /l/ (âm giữa): fault /fɔlt /; falling /’fɑlɪŋ /  /l/ (âm cuối): recall /ri’kɑl /; identical /aɪ’dɛntɪkəl / *Nhầm lẫn âm /j/ với /z/ Những người từ tỉnh phía nam hay trung Việt Nam thường phát âm âm đầu /j/ từ thành /z/ Ví dụ: /j/: young /jəŋ/, yellow /’jɛloʊ / - Nói sai khơng dùng ngữ điệu, trọng âm Một lỗi người Việt nói tiếng Anh khơng để ý đến trọng âm từ, trọng âm câu (nhịp điệu) khơng dùng ngữ điệu nói, ảnh hưởng từ ngơn ngữ mẹ đẻ Tiếng Việt ngơn ngữ có điệu, nghĩa từ có xuất dấu để phân biệt với từ khác Chắc hạn như: “năng, nắng, nặng”, vần giống có dấu khác “ngang, sắc, nặng” dẫn đến nghĩa từ khác Trong đó, tiếng Anh ngơn ngữ khơng có điệu Khi phát âm hay nói, cần sử dụng nhịp điệu ngữ điệu để thể ý nghĩa, thái độ cảm xúc Việc dùng sai hay bỏ qua khơng dùng nhịp điệu/ ngữ điệu khiến người nghe hiểu nhầm ý Và khiến gặp khó khăn nghe người khác nói Một số trường hợp sai thiếu trọng âm làm thay đổi nghĩa từ mà bạn muốn nói, như: Từ “present” có cách đánh trọng âm Nếu trọng âm rơi vào âm tiết đầu /’prezәnt/ , “present” hiểu tính từ (hiện tại), danh từ (món q) Ngược lại, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai /pri’zent/ từ hiểu động từ (đưa ra, giới thiệu, trình bày) CHƯƠNG : GIẢI PHÁP Học tiếng Anh theo cách bạn học tiếng mẹ đẻ Như bạn thấy trên, hầu hết lỗi phát âm tiếng Anh thường gặp xuất phát từ việc người học bị ảnh hưởng nhiều từ ngơn ngữ mẹ đẻ mình, dẫn đến áp đặt suy nghĩ, hiểu biết, thói quen việc nói tiếng mẹ đẻ lên việc nói ngơn ngữ thứ hai Để khắc phục lỗi phát âm tiếng Anh, trước hết cần tôn trọng khác biệt tiếng Anh tiếng Việt để phá vỡ hiểu biết, ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ lên việc học tiếng Anh Luyện nghe thường xuyên Luyện nghe thường xuyên cách cần thiết việc học tiếng Anh Việc nghe nhiều giúp bạn quen với âm tiếng Anh Một bạn nghe hiển nhiên bạn thấy việc nói tiếng Anh khơng cịn khó khăn buổi đầu học Có hai cách luyện nghe tiếng Anh hiệu là: Nghe “tắm ngôn ngữ” – nghe bị động Hãy nghe nhạc, xem video, xem phim tiếng Anh thật nhiều Việc tự tạo cho riêng mơi trường để tiếp xúc với tiếng Anh cách để tai bạn cảm nhận âm lạ, hay khó Bạn nghe nhạc, podcast lúc tắm, nấu ăn, lau nhà, hay đường Và xem video tiếng Anh phù hợp với sở thích để vừa giải trí vừa học tiếng Anh Khi bạn nghe “tắm ngôn ngữ”, bạn đơn nghe mà thôi, không cần tập trung vào ngơn từ hay ý nghĩa Tại đón nhận âm cách hoàn toàn bị động Sau luyện nghe thời gian, bạn thấy rõ kỹ nghe tiến hẳn Nghe chủ động Ngồi việc nghe bị động – nghe “tắm ngơn ngữ” nghe chủ động phương pháp hiệu để nâng cao kỹ phát âm tiếng Anh Ap dụng phương pháp nghe vào việc xem phim, hay chương trình truyền hình Anh, Mỹ, Úc Trong lúc xem, ý cách nhân vật phim phát âm từ sử dụng ngữ điệu nói Luyện lưỡi với tongue twisters Sử dụng tongue twisters để luyện nói tiếng Anh cách hay hiệu Muốn nói tiếng Anh chuẩn lưu lốt, lưỡi bạn cần dẻo linh hoạt Trong tiếng Anh có nhiều từ khó phát âm vừa nhanh vừa đúng, âm /l/, /ʃ/, hay tổ hợp phụ âm phức tạp Bạn dành thời gian luyện tập phát âm từ/ cụm từ khó với tongue twisters nhé!  Ví dụ luyện hai âm /s/ /ʃ/ với câu tongue twister sau: “She sells sea shells on the sea shore.” Nắm vững kiến thức phát âm tiếng Anh      Hệ thống âm tiếng Việt IPA Nối âm Trọng âm, ngữ điệu Các giọng tiếng Anh khác  Ngữ pháp để nói tiếng Anh C- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu rút học : khoảng cách ngôn ngữ khác , thói quen đọc theo lối cảm tính với từ mà không tra từ điển , do tính e dè khơng dám mạnh dạn nhờ người khác chỉnh sửa, khơng luyện nói thường xun, khơng trọng nhiều phát âm tiếng Anh, tính chủ quan, nên học cách chủ động Kiến nghị Hi vọng nghiên cứu tiếp chuyên sâu vấn đề phát âm kĩ nói tiếng Anh TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách ‘ từ điển Oxford’, ‘ Pronunciation plus Martin Hewings & Sharon Goldste’; - website : www.antimoon.com/how/pronuncsoundsipa ; tienganh360.com/forum/index.php ; hoctienganhgiaotiep.edu.vn/nguam ... nghiên cứu , đề xuất số biện pháp rèn luyện kĩ phát âm tiếng Anh cho sinh viên trường đại học Mở Hà Nội khoa Tiếng Anh năm hai - Phạm vi nghiên cứu ; khoa Tiếng Anh trường đại học Mở Hà Nội Nội... nhẹ sinh viên hay mắc lỗi nhiều vấn đề to nhỏ phát âm Đưa giải pháp trao đổi kĩ phát âm với giáo viên người có chun mơn ghi âm lại phát âm sinh viên khoa tiếng Anh năm hai trường đại học Mở Hà Nội. .. giúp giải khó khăn sinh viên năm 2- Khoa Tiếng Anh- Trường Đại học Mở Hà Nội việc vận dụng phát âm cách xác trình giao tiếp? Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu :nghiên cứu tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩnăng phát âm tiếng anh cho sinh viên hệ chính quy năm hai khoa tiếng anh trường đại học mở hà nội ,

Từ khóa liên quan