0

Muc 01 he thong dien

57 10 0
  • Muc 01   he thong dien

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:29

He thong dien docx Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất B11 HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm PHẦN I CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHẦN ĐIỆN MỤC LỤC 51 Những vấn đề chung 51 1 Phạm vi áp dụng của mục 51 1 Các mục và tài liệu liên quan 51 2 Các định nghĩa 52 Quy định chung 52 1 Thảo luận về vấn đề không rõ ràng 52 2 Thảo luận về việc bố trí hoặc định vị trên hiện trường xây dựng 52 3 Kết quả thảo luận 52 4 Vật liệu và thiết bị 62 5 Phối hợp giữa các Nhà thầ. Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm PHẦN I CHỈ DẪN KỸ THUẬT: PHẦN ĐIỆN CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm MỤC LỤC MỤC LỤC CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm Những vấn đề chung 1.1 Phạm vi áp dụng mục Chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho công việc xây dựng lắp đặt hệ thốngđiện cơng trình Tất vấn đề liên quan đến công tác phải tuân thủ theo mục Chỉ dẫn kỹ thuật trừ phần ghi rõ Tài liệu thiết kế 1.1 Các mục tài liệu liên quan Liên quan đến toàn Mục thể Bộ Chỉ dẫn kỹ thuật 1.2 Các định nghĩa 1.2.1 Tài liệu thiết kế: Tài liệu thiết kế bao gồm tiêu kỹ thuật đặc biệt Hồ sơbản vẽ, định nghĩa phần Điều kiện hợp đồng Chủ đầu tư Nhà thầu thi công Quy định chung 2.1 Thảo luận vấn đề không rõ ràng Trong trường hợp có điểm khơng rõ ràng nghi ngờ Tài liệu thiết kế, cần phải tiến hành thảo luận Nhà thầu, Tư vấn giám sát Chủ đầu tư 2.2 Thảo luận việc bố trí định vị trường xây dựng Trong trường hợp xuất khó khăn thiếu sót q trình thực cơng việc trường, theo Tài liệu thiết kế, vấn đề cụ thể bố trí định vị, cần phải tiến hành thảo luận với Tư vấn giám sát 2.3 Kết thảo luận Thay đổi thiết kế phải thực sở thảo luận với Tư vấn giám sát chấp thuận văn bên liên quan 2.4 Vật liệu thiết bị 2.4.1 Vật liệu, thiết bị 2.4.1.1 Tất vật liệu thiết bị phải phải qua kiểm tra theo quy định hành Hệ thống Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam 2.4.1.2 Nhà thầu thi cơng phải đệ trình lên Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư liệu chứng nhận chất lượng đặc tính hàng hóa phù hợp với Hệ thống Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam 2.4.2 Báo cáo giao nhận vật liệu, thiết bị: giao nhận vật liệu, thiết bị, Nhà thầu thi công xác minh vật liệu phù hợp với yêu cầu quy định Tài liệu thiết kế phải có văn báo cáo tới Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm với chứng yêu cầu Tuy nhiên, vật liệu nhỏ gọn, bỏ qua việc báo cáo sau có chấp thuận văn Tư vấn giám sát 2.4.3 Thử nghiệm kèm theo kiểm tra vật liệu: 2.4.3.1 Thử nghiệm tiến hành trường hợp sau: a Khi Tài liệu thiết kế có quy định phải thử nghiệm yêu cầu nêu Tài liệu thiết kế 2.4.3.2 Nhà thầu thi cơng phải đệ trình báo cáo thử nghiệm tới Tư vấn giám sát Chủ đầu tư, văn bản, sau hoàn thành việc thử nghiệm 2.4.3.3 Thử nghiệm tiến hành phòng thí nghiệm hợp chuẩn Nhà thầu thi cơng đề xuất Tư vấn giám sát người đưa định cuối địa điểm tiến hành thử nghiệm Việc tiến hành thử nghiệm công nhận có mặt Tư vấn giám sát 2.5 Phối hợp Nhà thầu phụ (nếu có): 2.5.1 Nhà thầu thi công phải phối hợp lập kế hoạch cho hạng mục điệnvới hạng mục khác khu vực hạng mục phụ thuộc vào hạng mục điện nhằm tạo thuận lợi cho tiến độ chung dự án 2.5.2 Nhà thầu thi công phải xem xét giải vấn đề giao cắt với trước gia công lắp đặt thiết bị Đệ trình vẽ thể giao cắt để xem xét chấp thuận văn Tư vấn giám sát Chủ đầu tư Hệ thống dẫn điện Busway, cáp hạ hệ thống cáp hạ 3.1 Tổng quan kỹ thuật lắp đặt Busway 3.1.1 TIÊU CHUẨN Hệ thống dẫn Busway phải kiểm định chứng nhận ASTA/ KEMA KUER/UL theo tiêu chuẩn: • BS 5486 PART 2, 1990 • IEC 61439-6: 2012 • IEC 61439-1/2: 2012 • IEC 60529 • IEC 60331 • IEC 60068 Dựa theo mã số thích hợp yêu cầu của: • UL 857 / ANSI • JIS 8364 • NEMA BU CƠNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm • • • • • • • IEE / IEEE CSA CEI AS 2374 VDE 0532 KEMA KEUR UL 3.1.2 CẤU TRÚC A Hệ thống Busway Hệ thống phân phối Busway phù hợp cho điện áp lên đến 690 Vôn, hệ thống pha dây - 100% N + 50%E dẫn riêng Hệ thống phân phối Busway thiết kế theo kiểu ép chặt dẫn điện giống nhau, hệ thống làm mát tự nhiên B Vỏ che Vỏ che chế tạo thép mạ kẽm, tạo kết cấu cứng vững, chống va đập cao, chịu dịng ngắn mạch lên đến 150kA/s Ngồi cịn sơn phủ lớp sơn epoxy suốt chiều dài nhằm bảo vệ chống ăn mòn Vỏ che thiết kế hồn tồn kín khơng thơng khí cung cấp suất cao làm triệt tiêu sức nóng suốt q trình dẫn điện đối lưu tự nhiên C Mối nối Mối nối thiết kế đối xứng, miếng cách điện đúc sẳn thực cách điện cho mối nối Mối nối đinh ốc, với bulông chịu lực lớn, cài lại then cài, với mơmen xiết thích hợp tạo áp lực bề mặt rộng lớn chổ tiếp xúc Bu-lông thiết kế đầu đơn xoắn, cách điện đầy đủ Mối nối cho phép giản nỡ mối nối +/- 15mm nơi cắt chỉnh lại chiều dài Mối nối nghiêng trục +/- độ so với trục Nó thay nhiều mối nối cách độc lập mà không làm xáo trộn chiều dài busway gần bên Mối nối dạng cầu tạo tiện lợi tuyệt đối việc lắp đặt, cân chỉnh việc bao hành bảo trì sau D Thanh dẫn điện Thanh dẫn điện sản xuất với tính dẫn cao, độ tinh khiết chất liệu dẫn điện từ 99.98 % đồng (ETP) 99.5% nhôm mạ phù hợp tất cảc bề mặt tiếp điểm để bảo đảm tốt việc tiếp xúc tất mối nối khe cấm plug-in Nhiệt độ tăng nhiều điểm hệ thống busway không vượt 55 oC khu vực xung quanh với 95% độ ẩm nhiệt độ môi trường cực đại 40 oC hoạt động với tải định mức CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm E Vật liệu cách điện Mỗi dẫn điện cách điện toàn chiều dài nó, trừ bề mặt kết nối, ứng dụng công nghệ nhúng tĩnh điện với chất cách điện epoxy, cấp H -1800C Cách điện Epoxy kiểm tra biến động nhiệt độ, khả cháy chạm, chống va đập khí, tác động hố học halogen môi trường tự F Các khe hở Plug-in Khe hở plug-in đặt bề mặt của plug-in busway, bảo vệ nắp che có lề, đóng mở dễ dàng Các khe hở plug-in phía cách mười foot chiều dài Tất khe hở Plug-in sử dụng lúc Trên lý thuyết busway tiêu chuẩn lắp đặt đến tám khe hở plug-in (cho hai phía) Nên kiểm tra khe hở plug-in, dẫn trước tiến hành lắp đặt hộp cắm Các khe hở plug-in bảo vệ chống ngón tay chạm vào (IP2X) G Các thiết bị phụ trợ cho busway Khoảng cách gá đỡ cho Busway nên ý vẽ hay tài liệu lắp đặt không nên vượt khoảng cách yêu cầu nhà sản xuất Cả Feeder and plug-in busway cho phép sử dụng gá đỡ dọc ngang 3.1.3 SỤT ÁP A Sụt áp (điện áp vào trừ điện áp ra) xác định dựa hoạt động busway chế độ đầy tải B Sụt áp phase áp dây không vượt 4.0V trăm feet chế độ 100% tải, điều kiện tồn động khởi động 3.1.4 HỘP CẮM PLUG-IN A Mỗi hộp cấp plug-in có khố liên động khí trạng thái logic vỏ bên ngồi, để bảo vệ chống tình trạng tháo lắp trạng thái ON B Hộp cấm Plug-in thiết kế cho vỏ hợp nối với hệ thống nối đất busway trước tiếp điểm tiếp xúc với bus bar C Khi vỏ hộp cắm Plug-in trạng thái mở hộp cắm khơng thể bật sang vị trí ON D Hộp cấm Plug-in bảo vệ theo tiêu chuẩn IP42…IP55 khơng cần vỏ nhựa bên ngồi 3.1.5 THIẾT BỊ BẢO VỆ CHO HỘP CẮM PLUG-IN A Mỗi hộp cắm plug-in ln có khố liên động với vỏ busway, để tránh trường hợp tháo lắp hộp cấm trang thái ON B Hộp cấm Plug-in thiết kế cho vỏ hộp nối với hệ thống nối đất busway trước tiếp điểm tiếp xúc với bus bar CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm C Hộp cấm plug-in trang bị bảo vệ bên trong, nhằm chống lại vật lạ vơ tình xâm nhập theo đường dây cáp vào Tất hộp cắm có khố liên động nắp hộp trạng thái ON/OFF nó, nhằm tránh mở nắp hộp trạng thái 3.2 Tổng quan lắp đặt cáp 3.2.1 Nhà thầu phải cung cấp rãnh cáp ống luồn cáp chi phí trừ có qui định khác Nhà thầu phải đảm bảo rãnh ống luồn cáp cần thiết cung cấp trước thời hạn nơi yêu cầu Nhà thầu có trách nhiệm đào, lấp đầy lại phục hồi lại tình trạng rãnh cáp Nếu rãnh mở đơn vị khác thực hiện, Nhà thầu phải đảm bảo rãnh lấp đầy lại phục hồi lại tình trạng đất mịn khơng lẫn đá vật liệu có hại đất pảhi đầm chặt sau hạ cáp Một lớp cát đất mịn phải rải dầy 100mm bên bên cáp lắp đặt 3.2.2 Khi cáp hạ trực tiếp mặt đất, độ sâu bên mặt đất phải không 0.8m cho cáp hạ Cáp phải đặt cách 70mm cách đường ống dẫn máy móc kỹ thuật khác xa tốt tình hình cho phép Bên lớp cát hay đất mịn dày 100mm, phải có lớp bảo vệ gạch hay nắp bê tông đúc sẵn Khi cáp ngầm ngang qua đường đi, sàn bê tông hay lát gạch, cáp phải kéo qua bảo vệ ống sợi bê tông hay ống đất nung Nhà thầu cung cấp chi phí 3.1.3 Toàn cáp lắp đặt phải xác định nhãn chì bọc quanh cáp dây đồng hai đầu, mối nối, ngõ vào vị trí mà Nhà thầu định 3.2.3 Bán kính khớp co tối thiểu cáp theo định Nhà sản xuất cáp phải triệt để tuân thủ trình lắp đặt cáp Thiết bị đánh dấu tuyến cáp duyệt phải lắp đặt, trình lấp đầy lại rãnh cáp, khoảng cách 30m hay vị trí tuyến cáp đổi hướng 3.3 Đấu nối, hàn kín & Kết cáp 3.3.1 Toàn cáp phải đấu nối, buộc chặt tiếp đất sử dụng hợp chất đấu nối, nắp đệm, ngàm kẹp, v.v… Nhà thầu phải cung cấp thợ nối cáp lành nghề duyệt có nhiều kinh nghiệm để hàn nối toàn cáp lắp đặt Chứng lực kinh nghiệm thợ nối cáp phải đệ trình để thỏa mãn yêu cầu Tư vấn giám sát trước bắt đầu việc đấu nối Nhà thầu phải cung cấp vật liệu đấu nối cần thiết chi phí CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm 3.3.2 Mối nối thẳng sợi cáp cho phép đến giới hạn chiều dài sản xuất với phê chuẩn Tư vấn giám sát Nhà thầu phải cung cấp vật liệu đấu nối phê duyệt hộp đấu nối thép đúc đai ốc, bulơng ngàm kẹp chi phí Nhà thầu 3.4 Các đường ống cáp bọc cách điện P.V.C 3.4.1 Cáp PVC/SWA/PVC qui định Hợp đồng, phải cách điện polyvinyl chloride, lớp bọc polyvinyl clorua, lớp bọc giáp sợi đơn lớp polivinyl chloride bảo vệ Các cáp phải chế tạo thử nghiệm theo B.S 6346:1987 Cáp hạ phải định mức 600 / 1000 Volt 3.4.2 Cáp lõi đơn không bọc giáp sợi thép hay vật liệu từ tính Dây dẫn điện phải dây đồng tinh khiết bện xoắn lại theo B.S 6360 Các hộp nối, vật liệu đấu nối dụng cụ sử dụng phải loại thích hợp, nhà sản xuất cáp đề xuất hay/và sản xuất 3.4.3 Cáp XLPE/PVC phải loại cách điện polyethylen bọc polyvinyl chloride Cáp loại phải sản xuất theo B.S 548:1977 3.4.4 Cáp động lực điều khiển bọc PVC phải sản xuất theo BS 6346:1987 phải làm dây đồng tinh khiết, bện xoắn với nhau, bọc cách điện polyvinyl chloride định mức 600 / 1000 Volt 3.4.5 Cáp chống cháy khói, khơng có halogen, khơng tự phát cháy sản xuất theo IEC 331 3.4.6 PVC dùng cho cáp phải loại chống cháy 3.5 Lắp đặt hệ thống dây 3.5.1 Hệ thống dây: hệ thống dây phải bao gồm cáp cách điện ống, luồn máng cáp khay cáp Hệ thống phải phù hợp với ấn Qui định dây I.E.E 3.5.2 Ống luồn dây phụ kiện: 3.5.2.1 Lớp bọc bảo vệ ống phụ kiện nối vào ống phải có tính chất tương tự Không cho phép trường hợp, sử dụng ống luồn dây có đường kính ngồi nhỏ 19mm 3.5.2.2 Các hộp luồn dây gắn ngồi nhà phải có mấu cố định hộp ngồi hộp Các hộp phải làm gang mềm đúc phải có lớp mạ kẽm bảo vệ phù CƠNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm hợp với BS 729 Nắp hộp phải gia công cho chu vi nắp phải khớp với mặt hộp Vít liên kết nắp hộp với hộp phải thau 3.5.2.3 Các phụ kiện co 90o, tê, v.v… phải làm gang đúc mạ kẽm nhúng nóng Những phụ kiện phải phải có gờ nhơ lên nhẵn cuối đường để lớp cách điện cáp không bị hỏng cáp kéo vào Nắp phụ kiện phải thép mạ kẽm nhúng nóng 3.5.3 Thanh đỡ Gông kẹp ống: 3.4.3.1 Thanh đỡ gông kẹp ống phải làm thép cán mạ kẽm nhúng nóng Thanh đỡ phải sâu 3mm và thép đặc ép định hình thép khơng mỏng 1mm 3.4.3.2 Gơng kẹp ống phải định hình theo rãnh máng Các lỗ vít phải có khe hẹp hình lổ khóa phép lắp tháo gơng mà khơng làm rơi vít giữ rơi ra.Vít giữ phải làm thép mạ kẽm theo tiêu chuẩn BS 3382: Phần 3.5.4 Máng cáp phụ kiện kim loại: 3.4.4.1 Máng cáp phụ kiện phải làm thép cán mạ kẽm nhúng nóng khu vực hầm nhà sơn tĩnh điện với vị trí trục đứng nhà, phù hợp với BS 2989: Nhóm 2, loại F Máng phụ kiện phải chịu đựng điều kiện môi trường cung cấp với điều kiện từ nhà sản xuất 3.4.4.2 Máng cáp phụ kiện phải có nắp tháo rời suốt tồn chiều dài Nắp phải làm loại vật liệu, chiều dầy sơn hoàn chỉnh giống phần thuộc máng cáp 3.4.4.3 Vít bắt phụ kiện phải làm thau thép mạ kẽm, phù hợp với BS 3382: Phần BS 2989 Các vít phải ăn vào lỗ vít phần kim loại máng cáp phụ kiện khơng 1.5 số 3.4.4.4 Chiều dày thép dùng để sản xuất máng cáp phải bảo đảm: a 1,0 mm máng cáp 50 mm x 50 mm nhỏ b 1,2 mm máng cáp 75 mm x 50 mm lớn c 1,4 mm máng cáp 100 mm x 100 mm lớn d 1,6 mm máng cáp 150 mm x 150 mm lớn 3.5.5 Lắp đặt: công tác dây lắp đặt hệ thống cáp phải thực theo ấn Qui định dây I.E.I “Qui định lắp đặt hệ thống điện” BS CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm 7671:1992 “Những yêu cầu lắp đặt hệ thống điện” 3.4.5.1 Luồn dây qua ống: a Đi dây qua toàn ống luồn dây phải làm theo phương pháp “looping-in” “loopout” rẽ nhánh hay mối nối Khơng cho phép sử dụng cáp giảm tao làm dây dẫn b Khi ống luồn dây lắp lộ bên ngoài, ống luồn dây phải chạy song song với tuyến dây điện tịa nhà chỗ ống phải định vị khoảng cách c Không 1,2 m cho ống chạy dọc 1,5 m cho ống chạy ngang đỡ gơng kẹp mạ kẽm nhúng nóng bắt vào tường hay kết cấu nhà Giá treo ống luồn dây phải bắt bulông vào cấu kiện nâng đỡ ống hay, bê tông, phải đảm bảo chắn Không cho phép sử dụng móc chốt nổ d Nhà thầu định đường ống luồn cáp Ống cáp phải chạy đường ống nước lạnh, nước nóng đường ống 150mm Ống cáp ngầm bê tơng phải có nắp độ sâu 40 mm toàn chiều dài Ong cáp ngầm thạch cao phải có nắp độ sâu tối thiểu 10 mm toàn chiều dài e Khi ống cáp ngầm khung tòa nhà hay đất, tồn đầu hở phải bít lại để ngăn ngừa vật lạ nước vào Các mối nối ổ cắm phải bọc chống thấm nước bịt kín hợp chất chống thấm nước f Khi ống cáp chạy ngang mối nối giãn nở, phải sử dụng ống cáp thép mềm bọc cách điện theo phê duyệt Tư vấn giám sát g Không uốn cong ống cáp để thi công cơng truờng Có thể sử dụng co bình thường cho ống cáp D 32 mm Chỉ cho phép sử dụng co dài h T cứng không phép sử dụng i Một hộp thu vào cung cấp toàn tuyến ống lớn 15m chiều dài có co vng góc Tối đa co vng góc lắp đặt hộp j Chiều dài đầu ống phải phù hợp chiều dài đầu phụ kiện k Răng có chiều dài dư khơng cho phép l Cờ lê dụng cụ chế tạo theo mục đích sử dụng dùng để siết chặt ống lót Kìm cờ lê có khơng sử dụng m Chỉ sử dụng ống lót đồng n Hệ thống ống cáp lắp dựng ngồi tịa nhà phải có khả chịu yếu tố CƠNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm 9.6.1 Động phải cung cấp kèm với hệ thống xả khí có đủ khả khí từ động mơi trường ngồi Hệ ống phụ kiện hệ thống phải có bề dầy tối thiểu 3mm phải bảo vệ chống gỉ sét lớp sơn chịu nhiệt độ 1000oC 9.6.2 Phải bố trí khớp nối thích hợp co giản phần ống cố định với động phần ống cố định với khung nhà 9.6.3 Hệ thống xả khí phải bao gồm giảm âm loại cơng nghiệp có đủ khả hút âm đủ để giảm độ ồn động xuống đến mức chấp nhận Phần ống xả khí bên Phịng Máy Phát phải cách nhiệt hoàn toàn 9.6.4 Phải có nút bịt vịi xả mở điểm thấp hệ thống 9.7 Hệ thống giải nhiệt 9.7.1 Động phải loại làm mát nước phài có kèm theo giải nhiệt đặt xa Bộ giải nhiệt phải trang bị thêm quạt gió để tạo đối lưu đủ để làm mát áo nước động 9.7.2 Ngoại trừ có mơ tả khác bố trí phịng đặt máy, khí xả đưa ngồi ngang qua giảm âm ống khí xả nối giàn giải nhiệt với lổ xà tường ngồi Ống gió xả phải ngắn tốt Phải có đoạn ống mềm bố trí giải nhiệt đường ống xả khí cố định 9.8 Hệ thống cấp nhiên liệu cho động 9.8.1 Hệ thống cấp nhiên liệu cho máy phát điện phải gồm có bồn chứa cho hoạt động máy phát điện đó, tất đường ống cần thiết, phụ kiện nối ống, đồng hồ báo,v v quy định thể vẽ 9.8.2 Tất thiết bị điện cho mục đích báo động v v phải có thêm điện áp thấp phải Kỹ sư dự án phê duyệt Bồn chứa nhiên liệu phải nối đất 9.8.3 Giá bỏ thầu phải hiểu bao gồm việc nạp đầy dầu lần đến mức đầy dung tích cho bồn nhiên liệu bồn dự trữ vào lúc hồn tất cơng việc 9.8.4 Phải cung ứng lắp đặt bồn chứa nhiên liệu 700 lít phận chung với thép đế động Cũng phải cung ứng lắp đặt bồn dự trữ nhiên liệu 5000 lít với giá đỡ thể vẽ Các vỏ bồn phải sơn lót xử lý trước gửi 9.8.5 Các bồn chứa nhiên liệu phải có kết cấu thép hàn công tác hàn phải thực phương pháp hàn hồ quang (hàn điện) phải xác nhận mối hàn CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm đạt phù hợp với yêu cầu BS 5135 9.8.6 Que hàn để bao bì niêm kín phải cung cấp với kế hoạch thi công hàn, phương pháp hàn loại que hàn sử dụng Mỗi bồn chứa phải có trang bị ráp nối sau theo thể vẽ: 9.8.6.1 Một kim cao độ nhiên liệu tính theo lít loại số nhìn thấy đựơc với tầm đo phù hợp với dung tích bồn hoạt động 9.8.6.2 Một kim cao độ loại bên cạnh cho bồn chứa dự trữ 9.8.6.3 Một thiết bị nối đất đặt gần đáy bồn với tất cáp đầu nối cần thiết 9.8.6.4 Van xả đường ống 9.8.6.5 Ống thông 9.8.6.6 Đồng hồ báo động mức cao thấp gần từ xa (cho bồn hoạt động) 9.8.6.7 Ống nối liền bồn hoạt động bồn dự trữ a Bồn chứa nhiên liệu phải hoàn toàn bên khơng có vật chất rơi rớt phải thử nghiệm thuỷ lực tới áp lực 20.6 N/ cm2 đo từ đỉnh bồn phải trì áp lực vịng 24 Tất mối hàn phải thử nghiệm cách gõ búa Thầu phụ phải cung ứng đủ mặt bích, bu lơng vật tư liên kết để tiến hành thử nghịêm thủy lực cho tất bồn chứa Ngay sau thử nghiệm đạt kết khả quan, phải tháo khỏi bồn chứa bên bồn phải làm khơ máy thổi nén có độ ấm trước tiến hành sơn b Các bồn chứa phải sơn bên lớp sơn đỏ chống sét say thêm ba lớp sơn nhơm hồn thiện Bên bồn phải sơn lớp sơn chống sét duyệt phù hợp với bồn chứa nhiên liệu để có độ dày tối thiểu 0.15mm Vật liệu sơn mặt phải loại không nhiễm bẩn không gây hại cho động cho hệ thống phun nhiên liệu Bồn chứa phải thổi acid lạnh xuyên suốt bên bên trước tiến hành sơn Tất lỗ mở bồn phải niêm kín polyethylene trước gửi c Đường ống nhiên liệu phải làm thép mềm màu đen chịu nặng theo BS 1387 Bề mặt bên phải sơn lót giao đến cơng trường sau phải sơn hai lớp sơn kẽm lạnh loại duyệt hoàn tất Bề mặt bên ống phải bôi lớp dầu diesel nhẹ làm thành màng d Các khớp nối đường ống phải thực mặt bích CƠNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm rắcco có đinh vít vịng nối loại ép xiết Khơng sử dụng lỗ hốc có bắt đinh vít 9.9 Hệ thống bảo vệ động Bộ máy phát điện phải trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ, mô tả sau: 9.9.1 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát cao: bố trí để làm nhảy ngắt van điện từ cắt nguồn nhiên liệu khoá rờ le khởi động động lại nhiệt độ hoạt động lên cao 900C 9.9.2 Bộ cảnh báo nhả ngắt theo áp suất dầu thấp: bố trí để nhả ngắt van điện từ để cắt dầu khoá rờ le khởi động động lại áp lực dầu tụt xuống mức áp lực dầu quy định Nhà sản xuất 9.9.3 Bộ Trip bảo vệ vượt tốc: bố trí để nhả ngắt đường bơm nhiên liệu tới vị trí “ no fuel” để nhả ngắt van điện từ cắt dầu khoá rờ le khởi động động lại động chạy vượt tốc độ 20% tốc độ bình thường 9.9.4 Bảo vệ tình trạng khơng khởi động được: bố trí để khố rờ le khởi động trường hợp động không khởi động thời gian phút 9.9.5 Báo động mức dầu thấp: bố trí để cảnh báo lúc trước bồn nhiên liệu cạn 9.9.6 Tất thiết bị bảo vệ phải cấp lượng để cung cấp tín hiệu báo thấy tín hiệu báo động nghe từ tủ điều khiển thiết bị bảo vệ vị trí nhả ngắt 9.10 Thiết bị thị cảnh báo Máy phát điện phải trang bị tổ hợp thiết bị báo, đèn còi báo, loại trang bị bao gồm hình ảnh âm thanh, nhằm mục đích tạo điều kiện vận hành an tồn hiệu hệ thống Phần cảnh báo phải gộp lại panel cảnh báo, tạo thành tủ điều khiển tự động theo dõi tình trạng điện lưới Các trang bị phải bố trí chỗ, trực tiếp hay kế bên điểm đo đạc 9.10.1 Bảng cảnh báo, Phải hiên thị tình trạng sau đây: 9.10.1.1 Nhả ngắt áp lực dầu thấp 9.10.1.2 Nhả ngắt nhiệt độ nước cao 9.10.1.3 Nguồn có (cung ứng hữu dụng) 9.10.1.4 Đứng chờ có tải 9.10.1.5 Nhả ngắt q dịng CƠNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm 9.10.1.6 Nhả ngắt lỗi nối đất 9.10.1.7 Nhả ngắt vượt điện áp 9.10.1.8 Máy sưởi chạy 9.10.1.9 Nhà ngắt vượt tốc độ 9.10.2 Đồng hồ báo tốc độ động cơ: phải lắp kim báo tốc độ động vị trí dễ đọc từ vị trí người vận hành gần mày điều tốc động 9.10.3 Các dụng cụ lắp đặt kèm theo, Phải cung ứng dụng cụ lắp sau gắn liền vào động cơ: 9.10.3.1 Đồng hồ đo nhiệt độ nước ngõ vào ngõ tới giải nhiệt 9.10.3.2 Đồng hồ nhiệt độ dầu bôi trơn ngõ vào ngõ tới giải nhiệt 9.10.3.3 Đồng hồ đo áp nạp lực turbo, có turbo 9.10.3.4 Đồng hồ áp lực dầu 9.10.3.5 Đồng hồ đo hoạt động gắn chung với đồng hồ báo tốc độ 9.10.3.6 Đụng cụ đo nhiệt cao ngõ bố trí để đọc nhiệt độ ngõ hai bờ xả 9.10.3.7 Nhiệt kế để đo nhiệt độ ngõ vào ngõ sạc turbo (phải cung ứng phích cắm đầu vng đồng điểm) 9.11 Tủ điều khiển điện lưới Nhà Thầu phải cung cấp lắp đặt Tủ điều khiển tự động điện lưới kèm theo máy phát điện dự phòng, tủ phải loại lắp sàn, vỏ kim loại, dạng khối chữ nhật mô tả tổng quát vẽ Mỗi tủ điều khiển loại phải trang bị thành phần đặc tính liệt kê sau: 9.11.1 01 Bộ Relay Q Dịng pha, có đặc tính IDMT, thuộc loại duyệt, bao gồm cờ báo khí tích hợp sẵn, loại reset tay Bộ Relay phải cung cấp với biến dịng có đủ dung lượng, cấp xác tỷ số biến cho việc lắp đặt 9.11.2 Bộ Relay Chạm Đất pha, có đặc tính IDMT, thuộc loại duyệt, bao gồm cờ báo khí tích hợp sẵn, loại reset tay Bộ Relay phải cung cấp với biến dòng bảo đảm dung lượng, cấp xác tỷ số biến cho việc lắp đặt 9.11.3 Các Relay điện thiết bị kèm 9.11.4 01 thiết bị tạo thời gian trễ chỉnh đặt (0 – 30 phút) để ngừa việc tắt máy CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm phát trường hợp điện lưới có lại giả (chập chờn) 9.11.5 01 thiết bị tạo thời gian trễ chỉnh đặt (0 – giây) để ngừa việc khởi động máy phát trường hợp điện lưới giả nguồn điện lực gián đoạn thoáng qua (chập chờn) 9.11.6 01 Relay sưởi nhớt bôi trơn 9.11.7 01 đồng hồ volt với chuyển mạch đo 7-vị trí cầu chì bảo vệ với dây chảy loại HRC 2A 9.11.8 đồng hồ ampere có tầm thị tối đa, kèm với chuyển mạch đo vị trí biến dịng bảo đảm dung lượng, cấp xác tỷ số biến 9.11.9 01 đồng hồ KWH (công tơ điện) loại pha, dây dùng cho tải không cân bằng, cấp tín hiệu từ biến dịng thích hợp 9.11.10 01 đồng hồ tần số, loại khung quay 9.11.11 Bộ nạp ắc quy với đồng hồ ampere, đồng hồ Volt với công tắc điều khiển 9.11.12 01 đồng hồ hệ số công suất 9.11.13 01 chuyển mạch chọn chế độ khóa với vị trí sau : “TẮT”, “THỬ”, “BẰNG TAY”, “TỰ ĐỘNG” 9.11.14 Đèn báo “Chạy Điện Lưới” 9.11.15 Đèn báo “Chạy Điện Máy Phát” 9.11.16 Nút nhấn khởi động máy phát 9.11.17 Nút nhấn ngừng máy phát 9.11.18 Công tắc giả lập tình trạng điện lưới 9.11.19 Đèn báo “Khởi động không được” 9.11.20 Đèn báo tắt máy “Áp suất nhớt thấp” 9.11.21 Đèn báo tắt máy “Nhiệt độ nước cao” 9.11.22 Đèn báo cắt máy “Động vượt tốc” 9.11.23 Đèn báo cắt máy “Máy phát vượt thế” 9.11.24 Đèn báo “Bộ sưởi làm việc” 9.11.25 Nút nhấn reset cố 9.11.26 Nút nhấn đáp ứng tín hiệu báo động để tắt tín hiệu âm báo động 9.11.27 Một đèn ‘đã nhận tín hiệu cảnh báo’ (dùng chung với nút nhấn đáp ứng tín hiệu báo động) để tắt tín hiệu âm báo động CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm 9.11.28 Cầu chì HRC cho thiết bị AC mạch điều khiển 9.11.29 Tất dây nối cần thiết bên bên tủ điều khiển 9.11.30 Các phương tiện để đấu nối tất cáp cấp nguồn 9.11.31 01 gồm tất nhản plastic có chữ khắc để bắt vít vào panel Khơng chấp nhận loại nhản dùng keo dán Bộ nhản phải bao gồm nhản cho panel với chữ cao 25mm, có nội dung “TỦ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG” khắc mặt 9.11.32 Bộ sưởi chống đọng sương có báo On/Off 9.11.33 Tất thiết bị điều khiển v.v… theo yêu cầu cho hoạt động phòng máy phát nhằm đảm bào phương tiện cần thiết liệt kê rải rác Yêu cầu kỹ thuật đặc tính khác coi đáng kể Nhà Thầu phải Tư vấn phê duyệt Động tự động tắt trường hợp : nhiệt độ nước cao, áp suất nhớt thấp, động vượt tốc, máy phát dòng, chạm đất hay vượt thế, sau trình xả khí CO2 theo sau khởi động thành cơng máy phát dự phịng khác Tín hiệu báo “Khởi động không được” phải xuất sau lần khởi động máy phát khơng thành cơng, lần khởi động trước lập lại relay khởi động tương ứng Đèn báo “Máy Phát Mang Tải” phải nối đến tiếp điểm phụ thường mở CB Máy Phát Vỏ tủ điều khiển phải làm thép dày tối thiểu mm, có lề miếng đệm cho cửa trước cửa hông (các cửa trang bị khóa cần xoay có chốt gài) bố trí để bảo đảm hồn tồn chống bụi trùng Nếu có thề, tất phận phải làm vật liệu khơng hút ẩm khơng cháy Phải có vách ngăn vào B.S 5486 – Phần – Mẫu 2, để ngăn cách thiết bị mạch khác thiết kế phải cho ngừa rũi ro tiếp xúc với phần kim loại mang điện kéo dài tia lửa hư hõng ngắn mạch hay nguyên nhân khác Vỏ tủ điều khiển phải trang bị sưởi chống đọng sương kiểm soát nhiệt độ Phải trang bị đồng nối đất chạy bên vỏ tủ phải bắt cứng vào vỏ tủ Khung vỏ tủ, bảng đấu cáp, hộp cáp v.v… phải nối vào CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm đồng Tất trang bị phải có nhãn để rõ nhiệm vụ định danh Phải bố trí nhản cho trang bị để nhiệm vụ phận thiết bị bố trí bên tủ Các nhãn phải loại Traffolyte với chữ khắc màu đen trắng 9.12 Bộ nạp ac quy 9.12.1 Bản Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho hệ thống khởi động động phần nguồn D.C cấp nguồn cho Tủ điều khiển tự động điện lưới A.M.F 9.12.2 Bộ Nạp Ac Quy phải loại bán dẫn, có khả trì ắc quy điều kiện nạp cho việc hoạt động hoàn toàn tự động cách tối ưu Bộ Nạp Ac Quy phải trang bị sẵn chuyển mạch chọn có 2-nấc Các nấc a) Tự động b) Nạp mức cao 9.12.3 Để nạp tự động nạp phải có đặc tính nạp điện liên tục với mức ổn định +/-2% Khi vận hành tự động, nạp phải thực hoạt động nạp mức nhanh / nạp từ từ để trì lượng nạp trạng thái nạp đủ 9.12.4 Ở trạng thái vận hành tự động, nạp phải có khả nạp lượng điện từ điều kiện xả đủ sang điều kiện nạp đủ khoảng thời gian tối đa 24 9.12.5 Điện Bộ Nạp phải chỉnh 1,35 Volt 1,7 Volt cho ngăn Ắcquy Bộ Nạp phải trì điện đặt (+/-) 2% với mức biến thiên điện AC ngõ vào (+/-) 10%, biến thiên tần số nguồn AC (+/-) 5% tải thay đổi 100% 9.12.6 Đối với việc nạp nhanh sạc phải có đặc tính dịng nạp liên tục dịng điện ngõ tối thiểu khơng thấp C/20 9.12.7 Trong điều kiện Nạp nhanh nguồn điện nạp với dòng liên tục C/10 amps 9.12.8 Bộ Nạp phải trang bị đồng hồ Volt ngỏ ra, đồng hồ Ampere nạp, cầu chì DC, chuyển mạch chọn mức nạp Tắt / Tự Động / Nạp Cao, công tắc relay 9.12.9 Đồng hồ đo volt theo dõi cách liên tục điện áp nạp vào có thang mức đọc phạm vi 0,5 volt Điện áp nạp vào điện phải đánh dấu mực đỏ phía plate mặt dụng cụ 9.12.10 Đồng hồ đo ampere phải liên kết vào dòng cung cấp điện nạp để đo việc xả nạp điện Đồng hồ ampere phải cung ứng với cơng tắc giới hạn tầm khơng khố phạm vi dòng thấp dễ đọc dòng điện nạp phạm CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm vi 20mA Nếu dụng cụ khả cung ứng phương tiện nêu thiết phải cung cấp thêm dụng cụ cần thiết Các dịng điện theo mức nạp bình thường nạp nhanh cho bình nạp phải đánh dấu quy định cho đồng hồ đo volt 9.12.11 Bộ nạp Ắc-Quy phải trang bị thiết bị bảo vệ tải ngắn mạch Phải trang bị thiết bị giới hạn dòng để giới hạn dòng ngắn mạch mức 120% dòng đầy tải 9.12.12 Mỗi nạp ắc-quy / giàn ắc-quy cấp nguồn cho Tủ điều khiển tự động điện lưới phải tính tốn để bảo đảm 24 làm việc 9.13 Hồn thiện cơng việc Tất phận kim khí máy phát điện phải chuẩn bị phù hợp để đạt chất lượng hoàn thiện cao Các thành phần kim khí phải xử lý trước hết lớp sơn lót dung dịch acid tẩy sau sơn ba nước lót cuối hai lớp sơn men chống dầu để hoàn thiện 9.14 Nối đất 9.14.1 Bộ máy phát điện, tủ điều khiển đặt nền, bồn dầu trung tính máy phát phải nối đất 9.14.2 Phải bố trí đồng liên tục chạy suốt chiều dài tủ đóng cắt / tủ / bảng điều khiển để nối tất tủ đóng cắt / tủ / bảng điều khiển vào nối đất bố trí Nhà đặt máy phát Tiết diện đồng phông nhỏ 120mm2 9.15 Thử tải cho máy phát điện xuất xưởng 9.15.1 Máy phát điện tủ điều khiển tự động điện lưới phải thử nghiệm xưỡng nhà sản xuất 9.15.2 Tất tra, khảo sát thử nghiệm phải thực phù hợp với tiêu chuẩn BS liên quan tiêu chuẩn khác theo chấp thuận Kỹ sư dự án 9.15.3 Mỗi động phải thử nghiệm lực kế để xác định công suất ngõ định mức nhà sản xuất trước đưa động vào phát điện để thử tải 9.15.4 Nhà thầu phải đưa số liệu thử nghiệm sau có kết thử nghiệm, tính tốn hoạt động đầy đủ chi tiết việc chứng CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm nhận hiệu chuẩn Cho dù Kỹ sư dự án có chứng kiến việc thử nghiệm hay khơng, phải gửi cho vị thêm kết thử nghiệm Không phép tiến hành giao phận đến công trường kết thử nghiệm xưởng nhà sản xuất Kỹ sư dự án phê duyệt chấp thuận Nhà thầu phải thông báo cho Kỹ sư dự án chậm 21 ngày trước ngày tiến hành thử nghiệm xưởng nhà sản xuất 9.15.5 Các máy phát điện phải thử tải mức tải phần đầy đủ tải Trong thời gian thử nghiệm, phải trì cho tiêu chuẩn cao điều chỉnh điện áp, tần số, phụ tải gây ép, phụ tải phát triển, phụ tải phần ngắn ngủi đặc tính khác Động diesel đưa vào phát điện kích hoạt phải thử nghiệm với phụ tải thời gian sau: 9.15.5.1 25% - 9.15.5.2 50% - 9.15.5.3 Đủ tải – 12 9.15.5.4 110 % - 9.15.5.5 Phải tiến hành thử nghiệm sau đây: a Biến thiên điện áp từ điều kiện không tải đến đủ tải b Mức tiêu thụ nhiên liệu điều kiện đủ tải c Thử nghiệm quản lý điều chỉnh tốc độ động từ không tải đến đủ tải d Thử nghiệm toàn thiết bị an toàn e Thử nghiệm chế độ điều khiển tay f Thử nghiệm toàn hoạt động cấp báo, kim thị, công cụ, đồng hồ đo g Thử nghiệm gài đặt xác tất thiết bị cảnh báo bảo vệ điều khiển h Cân động tĩnh cho hệ thống quay động cơ, máy phát tất phụ kiện khác i Thử nghiệm điện trở cách điện phát điện j Thử nghiệm khoá chặt động cơ, k Các thử nghiệm khác theo yêu cầu Tư vấn giám sát/Chủ đầu tư 9.16 Thử nghiệm công trường Phải tiến hành thử nghiệm máy phát điện hoàn tất việc lắp đặt Thử nghiệm bao gồm thử nghiệm thiết bị đóng ngắt điện thử nghiệm máy phát tình trạng khởi động, ngừng điều khiển đủ tải Nhà thầu phải cung cấp tất CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm phương tiện nước, dầu, dụng cụ, nhiên liệu, lao động v v mà khơng tính thêm chi phí cho Tư vấn giám sát/Chủ đầu tư, để thực thử nghiệm máy phát điện Nếu theo ý kiến Kỹ sư dự án, có khuyết tật phát thực thử nghiệm, phải tiến hành sửa chữa cho thử nghiệm lại thoả mãn Tư vấn giám sát 9.16.1 Công suất liên tục (KVA) 9.16.2 Định mức PS 9.16.3 Cấp hạng cách điện 9.16.4 Hệ số cơng suất 9.16.5 Cường độ dịng điện (A) 9.16.6 9.16.7 Pha 9.16.8 Dây điện 9.16.9 Tần số (Hz) 9.16.10 Tốc độ (rev/ phút) 9.16.11 Tên nhà sản xuất 9.16.12 Số se ri nhà sản xuất 9.16.13 Hợp đồng số 9.16.14 Năm cung ứng 9.16.15 Tổng trọng lượng (kg) 9.16.16 Trọng lượng động (kg) 9.16.17 Trọng lượng phát điện (kg) 10 Kiểm tra nghiệm thu lắp đặt 10.1 Kiểm tra vận hành 10.1.1 Khi hoàn thành toàn hay phần nào, trước sau đấu nối, việc lắp đặt phải kiểm theo yêu cầu Tư vấn giám sát 10.1.2 Nhà thầu chịu trách nhiệm thực kiểm tra phần điện công trường phải có Kỹ sư có trình độ chun mơn đại diện suốt thời gian kiểm tra Tất vật tư thiết bị cung cấp hay lắp đặt theo Hợp đồng mà không đạt yêu cầu qua kiểm tra phải thay thế/ sửa chữa chi phí Nhà thầu 10.1.3 Nhà thầu phải cung cấp tồn dụng cụ, thiết bị, cơng tác đấu nối, nhân cơng có tay nghề cho kiểm tra tiến hành với có mặt Tư vấn giám sát CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI Chỉ dẫn kỹ thuật – Dự án: Khu nhà Ecohome ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, Quận Bắc Từ Liêm 10.1.4 Nội dung kiểm tra công tác lắp đặt cơng trình bao gồm khơng giới hạn mục sau: 10.1.4.1 Điện trở cách điện phần lắp đặt hoàn thiện thiết bị nối đất đồng hồ 500 5000 V thiết bị kiểm tra khác theo yêu cầu 10.1.4.2 Kiểm tra nối đất liên tục cho mạch điện để đảm bảo trở kháng vòng tiếp đất mức cho phép theo yêu cầu BS7671 10.1.4.3 Kiểm tra cực tồn cơng tắc đơn cực ổ cắm có cơng tắc 10.1.4.4 Tính liên tục tồn mạch điện vịng 10.1.4.5 Tính tiếp đất liên tục 10.1.4.6 Mức tải mạch nguồn chiếu sáng 10.1.4.7 Kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống lắp đặt 10.1.4.8 Kiểm tra để chứng minh khóa liên động, thiết bị nhả, mạch kín, đèn thị, thiết bị báo động hoạt động 10.1.4.9 Kiểm tra mạch điện bảo vệ cách đưa cường độ dịng điện vào để kiểm tra tính nhạy cảm ổn định thời gian làm việc rơ le an toàn 10.1.4.10 Kiểm tra chiều quay động 10.1.4.11 Nhà thầu phải thông báo cho Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư văn trước tiến hành kiểm tra nêu 10.1.4.12 Nhà thầu phải cung cấp chứng cho Tư vấn giám sát chứng minh việc lắp đặt đạt tiêu chuẩn qua kiểm tra theo yêu cầu PUB điện cho phần lắp đặt cung cấp hoạt động Đơn vị chuyên ngành có chức chứng nhận 10.2 Bảo trì Cơng tác bảo trì phải bắt đầu sau hồn thành công việc lắp đặt nghiệm thu hạng mục cơng việc Nhà thầu phải cung cấp tồn dụng cụ, thiết bị, nhân cơng có chun mơn cần thiết cho dịch vụ bảo trì theo nội dung hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI ... mơi trường tự F Các khe hở Plug-in Khe hở plug-in đặt bề mặt của plug-in busway, bảo vệ nắp che có lề, đóng mở dễ dàng Các khe hở plug-in phía cách mười foot chiều dài Tất khe hở Plug-in sử dụng... định chứng nhận ASTA/ KEMA KUER/UL theo tiêu chuẩn: • BS 5486 PART 2, 1990 • IEC 61439-6: 2012 • IEC 61439-1/2: 2012 • IEC 60529 • IEC 60331 • IEC 60068 Dựa theo mã số thích hợp u cầu của: • UL... điện tất thiết bị phục vụ cung cấp theo Hợp Đồng, đồng thời phải tuân theo quy định Bản yêu cầu kỹ thuật 7.1.2 Các nối đất phải làm đồng phải theo vị trí cố định theo cách duyệt, dùng kẹp hợp kim
- Xem thêm -

Xem thêm: Muc 01 he thong dien,