0

Bài thuyết trình - Hôn nhân có yếu tố nước ngoài

28 3 0
  • Bài thuyết trình - Hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 22:08

Khái quát về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoàiKhái niệmKhoản 25, Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình VN 2014Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài làMột bên tham gia là người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài. Các bên tham gia là công dân VN nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài.Tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. HƠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CĨ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI THỰC HIỆN: NHĨM Danh sách nhóm STT HỌ TÊN PHÂN CƠNG TIẾN ĐỘ Bùi Đình Giao Thuyết trình + Tham gia soạn nội dung phần 100% Trần Phan Nhật Thanh Thuyết trình + Tham gia soạn nội dung phần 100% Lý Thu Thảo Tham gia soạn nội dung phần 100% Nguyễn Thị Thi Thuyết trình + Tham gia soạn nội dung phần 100% Nguyễn Văn Thơng (Nhóm Lên dàn ý + Tổng hợp tiểu luận + Review, 100% trưởng) hồn thiện tiểu luận Nội dung 01 Nghiên cứu chung 03 Q&A 02 Nghiên cứu riêng 04 Tình thực tiễn 01 Nghiên cứu chung Nghiên cứu chung Khái quát quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngồi Giải xung đột pháp luật quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngồi Khái qt quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước Khái niệm Khoản 25, Điều Luật nhân gia đình VN 2014 Một bên tham gia người nước ngoài, người VN định cư nước ngồi Quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước Các bên tham gia công dân VN để xác lập, thay đổi, chấm dứt ngồi quan hệ theo pháp luật nước ngoài, phát sinh nước Tài sản liên quan đến quan hệ nước ngồi Khái qt quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước Nguyên tắc áp dụng pháp luật Thẩm quyền giải Điều 122 Luật Hôn nhân gia đình Điều 123 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 năm 2014 2.1 Giải xung đột pháp luật quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Điều kiện kết - Mỗi bên cơng dân Việt Nam phải tuân theo quy định luật điều kiện kết hôn, công dân nước phải tuân theo pháp luật nước mà họ mang quốc tịch điều kiện kết hôn (Khoản 1, Điều 126) - Khi hai người nước thường trú Việt Nam kết hôn với cần tuân theo pháp luật Việt Nam điều kiện kết hôn (Khoản 2, Điều 126) - Trong trường hợp luật Hôn nhân gia đình 2014 có quy định khác quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi áp dụng quy định khác (Điều 122 Luật Hơn nhân gia đình VN 2014) 2.2 Giải xung đột pháp luật quan hệ ly có yếu tố nước ngồi Căn theo quy định Điều 127 Luật Hôn nhân gia đình VN 2014: - Việc ly cơng dân VN với người nước ngoài, người nước với thường trú VN giải quan có thẩm quyền VN theo quy định Luật - Trong trường hợp bên công dân VN không thường trú VN vào thời điểm yêu cầu ly việc ly giải theo pháp luật nước nơi thường trú chung vợ chồng; họ khơng có nơi thường trú chung giải theo pháp luật VN - Việc giải tài sản bất động sản nước ly hôn tuân theo pháp luật nước nơi có bất động sản 2.2 Giải xung đột pháp luật quan hệ ly có yếu tố nước ngồi Khoản 2, Điều 127 Luật nhân gia đình VN 2014 - Hai bên công dân Việt Nam không thường trú Việt Nam vào thời điểm u cầu ly việc ly hôn họ giải theo pháp luật nước nơi họ thường trú - Nếu họ khơng có nơi thường trú chung giải theo pháp luật Việt Nam - Nếu vợ chồng có bất động sản việc giải tài sản bất động sản nước ngồi ly tn theo pháp luật nước nơi có bất động sản - Quan hệ ni ni có yếu tố nước VN quy định điều 2.5 Giải xung đột pháp luật nuôi ni có yếu tố nước ngồi ước quốc tế mà VN thành viên (chủ yếu Công ước La Haye 1993 bảo vệ trẻ em hợp tác nuôi nuôi nước) pháp luật nước VN - Đối với pháp luật nước, quan hệ nuôi nuôi điều chỉnh Luật ni ni 2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011) Nghị định số 19/2011/NĐCP ngày 21/3/2011 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật nuôi nuôi 02 Nghiên cứu riêng Quy định pháp luật VN vấn đề ly có yếu tố nước Khái quát chung quy định pháp luật ly có yếu tố nước ngồi Ly việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án (Khoản 14, Điều Luật Hơn nhân gia đình VN 2014) Khái niệm Ly có yếu tố nước ngồi việc ly hôn bên công dân VN bên người nước ngoài, người VN định cư nước ngoài; bên người nước sinh sống VN; người VN với để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ theo pháp luật nước ngồi tài sản liên quan đến quan hệ nước ngồi Một số vấn đề ly có yếu tố nước nước ta Thứ nhất: ● Việc ủy thác tư pháp để ghi lời khai cá nhân nước mà VN chưa ký hiệp định tương trợ Tình huống: Năm 2005, chị A công dân Việt Nam sang Nga làm việc, gặp anh B (Việt Nam) kết hôn với B Nga tư pháp khơng có kết ● Năm 2010, chị Việt Nam nộp đơn xin ly hôn B Thủ tục hợp thức hóa lãnh việc mà Tịa án Tòa án Việt Nam Anh B làm việc Nga VN u cầu nhiều Tịa án nước chưa đáp ứng kịp thời, gây khó khăn cho việc xét xử Hỏi: Pháp luật áp dụng để giải ly hôn? Một số vấn đề ly có yếu tố nước ngồi nước ta Thứ hai: ● Về nơi cư trú bên đương nước Thứ 3: ● Trường hợp khơng có điều ước quốc tế, áp dụng theo quy định pháp luật Việt Nam thực tế gặp phải nhiều khó khăn Tình huống: Thẩm quyền, Trình tự ly đối có yếu tố nước 2.1 Thẩm quyền: Về thẩm quyền theo lãnh thổ Về thẩm quyền theo cấp  Điều 35 Điều 37 Bộ Luật Tố tụng Dân 2015 quy định thẩm quyền giải ly có yếu tố nước ngồi thuộc Tịa án nhân dân cấp tỉnh  Tại điểm d khoản Điều 469 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, Tòa án VN có thẩm quyền giải vụ việc ly mà nguyên đơn bị đơn công dân VN đương người nước cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài VN 2.1 Thẩm quyền: Thuận tình ly có yếu tố Đơn phương ly có yếu tố nước nước ngồi ngồi 2.2 Trình tự Bước Bước > Bước > Người xin ly hôn viết đơn xin ly Tịa án thụ lý đơn, xem xét thẩm Tòa án tiến hành giải vụ án gửi hồ sơ xin ly tới Tịa án có quyền, quy định pháp luật theo thủ tục pháp luật quy định thẩm quyền giải thơng báo nộp tiền tạm ứng án phí gửi người nộp đơn 03 Q&A 04 Tình thực tiễn Tóm tắt tình 2016 Bà Trương Thị P rút Ngày 16/9/2016 Ngày 17/10/2017 Ông Terry Wallace T bà số tiền 850.000.000 Trương Thị P UBND thành đồng để trả tiền phố H cấp Giấy chứng nhận mua đất Nhiều lần ông đăng ký kết hôn sinh sống chi tiền cho bà P xây ngơi nhà Ơng Terry ủy quyền bà P người rút tiền từ tài khoản cá nhân ông NH Vietcombank Ông Terry khởi kiện yêu cầu năm TòaĐầu án Tòa án2019 nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Nam chia tài sản: 6.806.375.000 đồng Bà Trương Thị P có nghĩa vụ tốn 1/2 giá trị tài sản chung cho ông Terry Wallace T, tương dựng nhà tòa sơ Phán Chấp nhận yêu cầu khởi kiện thẩm ông Terry Wallace T bà Trương Thị P việc chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn Ngày 04/9/2019 Bị đơn bà Trương Thị P có đơn kháng cáo tồn án sơ thẩm Phán tòa phúc thẩm + Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện ông Terry Wallace T bà Trương Thị P việc chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân quyền sử dụng đất đất số 851, tờ đồ số 4, diện tích 207m2, địa chỉ: Số 09 đường P, phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam + Chấp nhận yêu cầu khởi kiện ông Terry Wallace T bà Trương Thị P việc chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân nhà ở, tường rào, trụ cổng, cổng sắt, mái hiên tài sản chung nhà, gồm: 01 bàn ghế sô-pha, 01 tivi Panasonic 49 inch, 01 máy giặt Panasonic, 01 máy điều hòa Gree 01 máy quạt nước Daikio + Giao cho bà Trương Thị P sở hữu nhà (02 tầng), tường rào, trụ cổng, cổng sắt, mái hiên tài sản nhà, gồm: 01 bàn ghế sô-pha, 01 tivi Panasonic 49 inch, 01 máy giặt Panasonic, 01 máy điều hòa Gree 01 máy quạt nước Daikio (ngôi nhà, tường rào, trụ cổng, cổng sắt, mái hiên nằm đất số 851, tờ đồ số 4, diện tích 207m2, địa chỉ: Số 09 đường P, phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam) + Bà Trương Thị P có nghĩa vụ tốn cho ông Terry Wallace T 50% giá trị tài sản chung vợ chồng tương ứng với số tiền 712.187.000 (Bảy trăm mười hai triệu trăm tám mươi bảy nghìn) đồng Phân tích tình Xác định vụ việc tình có phải vụ việc ly có yếu tố nước ngồi hay khơng:  Căn Điều 127 Luật Hơn nhân gia đình VN 2014, khoản Điều 663 BLDS năm 2015, khoản Điều 464 BLTTDS 2015, vụ việc ly có yếu tố nước ngồi Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp:  Quan hệ tranh chấp vụ việc tranh chấp tài sản hôn nhân, cụ thể bất động sản tài sản gắn liền với bất động sản Xác định Thẩm quyền giải vụ việc:  Tài sản gắn liền với miếng đất lãnh thổ Việt Nam nên ly hôn phải tuân theo pháp luật Việt Nam theo quy định khoản 3, Điều 127 Luật HNGĐ 2014  Căn theo Khoản Điều 35; Điểm c, khoản Điều Bộ luật Tố tụng Dân 2015 thời điểm khởi kiện, Ông Terry Wallace T VN, đối tượng tranh chấp bất động sản Thành phố H thuộc tỉnh Quảng Nam nên TAND cấp huyện (thành phố H) có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ việc TAND cấp tỉnh (tỉnh Quảng Nam) có thẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án Phân tích tình Phân tích để đưa phán tòa sơ thẩm:  Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Nam áp dụng Điều 33, Khoản Điều 34, Điều 38, Điều 59 Luật Hơn nhân gia đình VN 2014 để phán sơ thẩm Phân tích để đưa phán tòa phúc thẩm:  Căn vào Điều 33, 38 59 Luật Hơn nhân gia đình; Khoản Điều 28, Điều 35, 38, 39, 147 148 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 208, Khoản Điều 213, Điều 219 Bộ luật Dân 2015 THANK YOU ... quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước Giải xung đột pháp luật quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi 1 Khái qt quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi Khái niệm Khoản 25, Điều Luật nhân gia... quan hệ tài sản Quan hệ nhân  vợ chồng có yếu tố nước ngồi thân Theo khoản Điều 122 Luật Hôn nhân gia đình VN 2014: pháp luật điều chỉnh quan hệ nhân thân vợ chồng có yếu tố nước VN quy phạm pháp... đình 2014 có quy định khác quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi áp dụng quy định khác (Điều 122 Luật Hơn nhân gia đình VN 2014) 2.2 Giải xung đột pháp luật quan hệ ly có yếu tố nước ngồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình - Hôn nhân có yếu tố nước ngoài,

Từ khóa liên quan