0

Bài thuyết trình Nghiên cứu quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài

17 15 0
  • Bài thuyết trình  Nghiên cứu quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 21:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT ✯✯✯ TƯ PHÁP QUỐC TẾ Đề tài QUYỀN SỞ HỮU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀIKhái quát về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.Giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.Giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Mỗi bên là công dân Việt Nam phải tuân theo những quy định của luật này về điều kiện kết hôn, công dân nước ngoài phải tuân theo pháp luật của nước mà họ mang quốc tịch về điều kiện kết hôn. (Khoản 1, Điều 126) Khi hai người nước ngoài thường trú ở Việt Nam kết hôn với nhau chỉ cần tuân theo pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn. (Khoản 2, Điều 126) Trong trường hợp luật Hôn nhân gia đình 2014 có quy định khác đối với quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài thì sẽ áp dụng quy định khác đó. (Điều 122 Luật Hôn nhân và gia đình VN 2014) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT - ✯✯✯ - TƯ PHÁP QUỐC TẾ Đề tài: QUYỀN SỞ HỮU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI Giảng viên: Th.S Nguyễn Thị Hằng Nhóm NHÓM NHÓM STT Mã sinh viên Họ Tên Phân công Đánh giá 33201020352 Nguyễn Thị Hà Phương Nghiên cứu riêng Tích cực 33201020325 Nguyễn Thị Như Trang Phân tích lý thuyết Tích cực 33201020157 Nguyễn Như Trãi Phân tích lý thuyết Tích cực 33201020078 Trần Diệp Tuyết Trinh Nghiên cứu riêng Tích cực 33201020265 Dương Minh Trí Phân tích lý thuyết Tích cực NỘI DUNG PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT Nhận diện quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngồi Xác định pháp luật quyền sở hữu có yếu tố nước NGHIÊN CỨU RIÊNG Nguyên tắc chung: Luật nơi có tài sản Trường hợp ngoại lệ khơng áp dụng luật nơi có tài sản ỨNG DỤNG THỰC TIỄN Nhận diện quan hệ sở hữu có yếu tố nước khoản Điều 663 BLDS 2015 Quan hệ dân có yếu tố nước ngồi quan hệ dân thuộc trường hợp sau đây: a) Có bên tham gia cá nhân, pháp nhân nước ngoài; b) Các bên tham gia công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam việc xác lập, thay đổi, thực chấm dứt quan hệ xảy nước ngồi; c) Các bên tham gia cơng dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam đối tượng quan hệ dân nước ngồi Trong số trường hợp đặc biệt, quốc gia tham gia vào quan hệ dân cụ thể quan hệ sở hữu quốc gia trở thành bên chủ thể bình đẳng quan hệ dân sự, hưởng quyền miễn trừ tư pháp theo Công ước Liên Hiệp Quốc miễn trừ tài sản Ví dụ: trường hợp Việt Nam tham gia vào quan hệ dân quốc tế với vai trò bên đặt mua vaccine COVID-19 với Cơng ty Pfizer (có trụ sở đăng ký Hoa Kỳ)   Nhận diện quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngồi Ý NGHĨA Nhằm phân biệt với quan hệ sở hữu nước để từ xác định loại quy phạm pháp luật áp dụng để điều chỉnh cho phù hợp PHÂN LOẠI Chế định quyền sở hữu tư pháp quốc tế, mặt lý thuyết, đề cập đến vấn đề liên quan đến quyền sở hữu có yếu tố nước ngồi tham gia, cụ thể là: − Sự cơng nhận hình thức sở hữu quyền sở hữu pháp luật quốc gia quan hệ quốc tế − Giải xung đột pháp luật quyền sở hữu − Giải xung đột pháp luật thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu rủi ro hợp đồng mua bán tài sản theo pháp luật nước điều ước quốc tế − Vấn đề quốc hữu hóa tài sản thuộc quyền sở hữu người nước − Bảo hộ quyền sở hữu tài sản người nước đầu tư nước sở Xác định pháp luật quan hệ sở hữu có yếu tố nước Xác định xung đột pháp luật phải thỏa mãn điều kiện: • Phải có QSHCYTNN cần điều chỉnh • Phải có khác biệt nội dung cụ thể hệ thống pháp luật có liên quan Sự khác biệt khác biệt cách giải thích cuối pháp luật quốc gia có liên quan  Phải xác định có xung đột pháp luật QSHCYTNN xem quy định xung đột dẫn chiếu đến quy định trực tiếp Điều ước quốc tế Pháp luật quốc gia để giải Nguyên tắc chung: Luật nơi có tài sản Các hệ thuộc luật thường áp dụng: • Luật nơi có tài sản • Luật nơi có Quốc tịch (còn gọi Luật Quốc tịch) - hệ thuộc luật nhân thân • Luật nơi cư trú chủ sở hữu tài sản - hệ thuộc luật nhân thân Áp dụng luật QT Đối với Động sản Áp dụng luật nơi cu trú chủ SH Đối với Bất động sản Áp dụng luật nơi có BĐS Nguyên tắc chung: Luật nơi có tài sản Khoản Điều 678 BLDS 2015 “việc xác định, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu quyền khác tài sản xác định theo pháp luật nước nơi có tài sản”, ngoại trừ trường hợp tài sản động sản nằm đường vận chuyển quy định khoản Điều 678 BLDS 2015 Ví dụ: Cơng ty Việt Nam ký kết hợp đồng với công ty Hàn Quốc việc mua bán cơng trình xây dựng Việt Nam vấn đề liên quan đế quan hệ bên có quyền mua bán cơng trình hay khơng, nghĩa vụ bên trình tự thủ tục thực hợp đồng, v.v., phải thực theo quy định pháp luật Việt Nam  Trường hợp ngoại lệ không áp dụng luật nơi có tài sản Trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: Chỉ bảo hộ theo Điều ước quốc tế mà quốc gia thành viên nguyên tắc bảo hộ tự động Nếu ko phải thành viên Điều ước quốc tế xem xét bảo hộ cho tác giả nguyên tắc đăng ký đâu bảo hộ Đ.679 BLDS 2015 Tài sản pháp nhân nước pháp nhân bị giải thể, phá sản, … VN: Áp dụng luật quốc tịch pháp nhân Đ.676.2 BLDS 2015 10 Trường hợp ngoại lệ không áp dụng luật nơi có tài sản Tài sản quốc gia nước ngồi: • Tài sản phục vụ cho mục đích công: xe, sổ sách lãnh Áp dụng Công ước Vienna 1961 1963 quan hệ ngoại giao quan hệ lãnh ĐƯQT  Luật quốc tịch CSH (chủ SH nhà nước A pháp luật áp dụng pháp luật QG A) theo Điều ước quốc tế Tài sản tổ chức kinh doanh kiểm soát TS NN:  Nếu pháp nhân toàn quyền định đoạt TS NN: Không hưởng miễn trừ ngoại giao  Luật nơi có TS  Nếu pháp nhân khơng có tồn quyền định đoạt TS NN: Hưởng miễn trừ ngoại giao  Pháp luật QG sở hữu TS Cơng ước Vienna 1961 1963 Liên quan đến QSH TS tàu bay, tàu biển: Áp dụng luật nơi đăng ký tàu bay, tàu biển (luật nơi mà tàu mang cờ) Điều khoản Luật Hàng hải 2015 & khoản Điều Luật Hàng không dân dụng 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) 11 Tình áp dụng pháp luật theo nguyên tắc luật nơi có tài sản Ơng A người gốc Việt có quốc tịch Hoa Kỳ, cư trú Hoa Kỳ Năm 2018, ơng A góp vốn với bà B người Việt Nam, cư trú Việt Nam, để xây khu du lịch nghỉ dưỡng Hoa Kỳ với số tiền góp vốn 500.000 Đơ-la Mỹ Số tiền bà B chuyển qua ngân hàng thương mại Hoa Kỳ Hãy cho biết pháp luật nước áp dụng nhằm điều chỉnh quan hệ sở hữu tài sản đầu tư bà B Hoa Kỳ Nêu sở lý luận sở pháp lý cho việc xác định pháp luật áp dụng Vấn đề 1: Xác định quan hệ dân có yếu tố nước ngồi hay không Xét quan hệ hợp tác đầu tư ông A bà B: Ơng A có quốc tịch Hoa Kỳ, bà B có quốc tịch Việt Nam Để thực thỏa thuận hợp tác đầu tư, bà B thực chuyển 500.000 Đô-la Mỹ qua ngân hàng Hoa Kỳ Vậy, theo điểm a khoản Điều 663 BLDS 2015, quan hệ ông A bà B quan hệ dân có yếu tố nước ngồi quyền sở hữu tài sản 12 Tình áp dụng pháp luật theo nguyên tắc luật nơi có tài sản Vấn đề 2: Pháp luật điều chỉnh quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngồi quyền sở hữu tài sản Xét tài sản liên quan: Số tiền 500.000 Đô-la Mỹ Điều 677 BLDS 2015: “Việc phân loại tài sản động sản, bất động sản xác định theo pháp luật nước nơi có tài sản.” Khoản Điều 678 BLDS 2015: “Việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu quyền khác tài sản xác định theo pháp luật nước nơi có tài sản, trừ trường hợp quy định khoản Điều này.” Do Việt Nam Hoa Kỳ chưa có hiệp định tương trợ tư pháp vấn đề quyền tài sản, nên theo Điều 677 BLDS 2015, số tiền 500.000 Đô-la Mỹ xác định động sản bất động sản theo pháp luật Hoa Kỳ Ngoài ra, theo khoản Điều 678 BLDS 2015, số tiền bà B chuyển qua cho ngân hàng thương mại Hoa Kỳ, nên pháp luật Hoa Kỳ điều chỉnh vấn đề liên quan đến việc bà B thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu quyền khác tài sản 13 Tình không áp dụng pháp luật theo nguyên tắc luật nơi có tài sản Cơng ty A cơng ty TNHH thành lập Vương quốc Anh đưa đơn kiện Công ty B thành lập Việt Nam Cơng ty B có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Công ty A Việt Nam Hãy cho biết pháp luật nước áp dụng nhằm điều chỉnh quan hệ sở hữu tài sản nhãn hiệu Công ty A Nêu sở lý luận sở pháp lý cho việc xác định pháp luật áp dụng Vấn đề 1: Xác định quan hệ dân có yếu tố nước ngồi hay không Về chủ thể quan hệ dân nêu trên, bên nguyên đơn Công ty A thành lập Vương quốc Anh Vậy quan hệ dân có yếu tố nước ngồi theo điểm a khoản Điều 663 BLDS 2015 nguyên đơn pháp nhân nước ngồi 14 Tình khơng áp dụng pháp luật theo nguyên tắc luật nơi có tài sản Vấn đề 2: Pháp luật điều chỉnh quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngồi quyền sở hữu tài sản Xét quyền sở hữu tài sản trưởng hợp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Cơng ty A Căn Điều 679 BLDS 2015, “Quyền sở hữu trí tuệ xác định theo pháp luật nước nơi đối tượng quyền sở hữu trí tuệ yêu cầu bảo hộ.” Do đó, trường hợp nhãn hiệu đăng ký cấp văn bảo hộ Việt Nam nhãn hiệu Cơng ty A đương nhiên pháp luật Việt Nam bảo hộ Ngược lại, trường hợp nhãn hiệu chưa đăng ký bảo hộ Việt Nam nhãn hiệu Công ty A không bảo hộ Việt Nam trừ nhãn hiệu tiếng theo tiêu chuẩn điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên pháp luật Việt Nam thừa nhận Hơn nữa, Công ty A đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Vương Quốc Anh pháp luật Vương Quốc Anh điều chỉnh vấn đề liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu 15 TỔNG KẾT PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT Nhận diện quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngồi Xác định pháp luật quyền sở hữu có yếu tố nước NGHIÊN CỨU RIÊNG Nguyên tắc chung: Luật nơi có tài sản Trường hợp ngoại lệ khơng áp dụng luật nơi có tài sản ỨNG DỤNG THỰC TIỄN ... tích lý thuyết Tích cực NỘI DUNG PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT Nhận diện quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngồi Xác định pháp luật quyền sở hữu có yếu tố nước NGHIÊN CỨU RIÊNG Nguyên tắc chung: Luật nơi có tài... dân có yếu tố nước ngồi quyền sở hữu tài sản 12 Tình áp dụng pháp luật theo nguyên tắc luật nơi có tài sản Vấn đề 2: Pháp luật điều chỉnh quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngồi quyền sở hữu. .. Chế định quyền sở hữu tư pháp quốc tế, mặt lý thuyết, đề cập đến vấn đề liên quan đến quyền sở hữu có yếu tố nước ngồi tham gia, cụ thể là: − Sự cơng nhận hình thức sở hữu quyền sở hữu pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình Nghiên cứu quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài,

Từ khóa liên quan