0

BÁO cáo CHỦ đề tế bào gốc và ỨNG DỤNG của tế bào gốc TRONG y học

19 21 0
  • BÁO cáo CHỦ đề  tế bào gốc và ỨNG DỤNG của tế bào gốc TRONG y học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 18:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG Y DƯỢC KHOA DƯỢC HỌC - - - 󠄀 󠄀- - - BÀI BÁO CÁO CHỦ ĐỀ : TẾ BÀO GỐC VÀ ỨNG DỤNG CỦA TẾ BÀO GỐC TRONG Y HỌC Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Minh Phương Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Bích – Mã sinh viện: 20100133 Phạm Mỹ Hương – Mã sinh viên: 20100162 Tạ Thị Thanh Trúc – Mã sinh viên: 20100217 Đặng Ngọc Mai – Mã sinh viên: 20100176 Nguyễn Hồng Mến – Mã sinh viên: 20100178 Phạm Thị Trang – Mã sinh viên: 20100215 Mã lớp học: Hà Nội – / 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tổng hợp word, làm báo cáo word + đặt vấn đề: người (Hương) Chương 1: người (Mai ) Chương 2: người (Bích + Trúc + Mến + Trang) MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: NỘI DUNG Chương 1: Giới thiệu tế bào gốc I Lịch sử nghiên cứu tế bào gốc: .4 II Tế bào gốc: .4 III Phân loại tế bào gốc .5 Chương 2: Ứng dụng tế bào gốc y học: I Một số nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc y học: II Một số vấn đề ứng dụng tế bào gốc: 15 PHẦN III: NHẬN XÉT, KẾT LUẬN 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHẦN I: MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Ngày nay, tế bào gốc là một chủ để rất “nóng” cả nghiên cứu và trị liệu bệnh mặc dù là lĩnh vực mới chỉ phát triển mạnh mẽ một thập kỉ trở lại Nhưng sự tiến bộ của khoa học và công nghệ đã giúp khai thác tiềm to lớn của tế bào gốc, đặc biệt là ứng dụng y học tái tạo hay điều trị bệnh Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự “thổi phồng” của truyền thông về tiềm ứng dụng của tế bào gốc xã hội có thể dẫn tới những hiểu lầm cho người dân và là hội trục lợi của các công ty thương mại hoạt động lĩnh vực này Nguy hiểm đó là xuất hiện những trường hợp nghiên cứu và sử dụng tế bào gốc vi phạm luật pháp, đạo đức dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng về tính mạng và của cải cho bệnh nhân Trong bối cảnh mà thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chưa có các quy định, các nguyên tắc đạo đức, các hướng dẫn cụ thể về nghiên cứu và sử dụng tế bào gốc thì việc cung cấp những thông tin chính xác, khoa học về tế bào gốc cho truyền thông, xã hội sẽ giúp người dân hiểu đúng về lĩnh vực mới, tiềm cũng không ít rủi ro này Trong loạt bài này, chúng xin được cung cấp các thông tin bản về tế bào gốc, những thông tin này được trích dẫn từ Hiệp Hội Quốc Tế Về Nghiên Cứu Tế Bào Gốc (International Society For Stem Cell Research – ISSCR), đó có thể đảm bảo một nguồn tin chính thống và khoa học về tế bào gốc ISSCR là một tổ chức độc lập phi lợi nhuận và là tiếng nói chung của cộng đồng tế bào gốc ISSCR được thành lập từ năm 2002 để thúc đẩy việc trao đổi thông tin về tế bào gốc và hiện có 4,100 thành viên khắp thế giới Từ năm 1945 việc nghiên cứu phát triển tế bào gốc thực phổ biến nước phát triển Phương pháp trị liệu thường sử dụng tế bào gốc điều trị bệnh lý nguy hiểm việc thẩm mỹ cho chị em phụ nữ, đặc biệt xuất phát triển sớm Nhật Bản đến liệu pháp phổ biến toàn giới Phương pháp điều trị tế bào gốc cách mạng mang đến nhiều tiềm lớn giới y sinh Tuy nhiên, hiểu rõ tế bào gốc lấy từ đâu ứng dụng vào việc điều trị loại bệnh Vậy gọi tế bào gốc tiềm lớn, chúng sử dụng nào… TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHẦN II: NỘI DUNG Chương 1: Giới thiệu tế bào gốc I Lịch sử nghiên cứu tế bào gốc: Lịch sử nghiên cứu tế bào gốc người đạt nhiều thành tựu qua mốc đáng nhớ:   1945: Phát tế bào gốc tạo máu  Thập kỷ 1960: Khám phá não trưởng thành có chứa tế bào gốc biệt hóa thành tế bào thần kinh  1981: Phân lập tế bào gốc phôi từ khối tế bào bên túi phôi chuột  1995 - 1996: Phân lập vitro tế bào gốc phôi linh trưởng từ khối tế bào túi phôi  1996: Nhân vơ tính cừu Dolly  1998: Tạo dịng tế bào gốc phơi người từ khối tế bào phôi túi  1999: Khẳng định khả chuyển biệt hóa hay tính mềm dẻo tế bào gốc trưởng thành  2001: Tìm phương pháp định hướng tế bào gốc biệt hóa in vitro tạo mơ dùng cho ghép mơ  2003: Tạo noãn bào từ tế bào gốc phôi chuột Điều gợi ý tế bào gốc phơi có tính tồn  2005: Phát triển kỹ thuật cho phép tách chiết tế bào gốc phôi mà không làm tổn thương phôi  2007: Tìm phương pháp tạo tế bào gốc vạn từ tế bào gốc người trưởng thành II Tế bào gốc: Các tế bào thể có mục đích cụ thể, tế bào gốc tế bào chưa có vai trị cụ thể trở thành tế bào yêu cầu Tế bào gốc tế bào khơng chun biệt thể người có khả trở thành tế bào chuyên biệt, tế bào có chức tế bào chun biệt mới.  Ví dụ tốt tế bào gốc tế bào gốc tủy xương khơng chun biệt hóa chuyên biệt hóa thành tế bào máu, chẳng hạn tế bào bạch cầu hồng cầu, loại tế bào có chức đặc biệt, chẳng hạn bạch cầu phát tác nhân lạ, sản xuất kháng thể, giải phóng chất dẫn truyền bảo vệ thể TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tế bào gốc có đặc điểm riêng biệt, chúng tế bào không chuyên biệt; chúng tự sinh sản lặp lặp lại thơng qua q trình phân chia tế bào khơng đối xứng Có nhiều loại tế bào gốc khác phụ thuộc vào tính nguyên gốc hiệu lực chúng Tế bào gốc tạo quan tâm đáng kinh ngạc cho việc sửa chữa mô quan bị hỏng, dường chiến lược điều trị hợp lý Liệu pháp tế bào gốc hình thức điều trị số bệnh như: tổn thương tủy sống, đái tháo đường typ 1, bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer, bệnh tim mạch, đột quỵ, bỏng, ung thư viêm xương khớp Tế bào gốc ‘cửa sống’ bệnh nan y, công cụ mạnh mẽ tương lai y học tái tạo Mỗi tế bào gốc phải có đặc tính sau:  Tính chất tự làm (self-renewal): khả xuyên suốt chu kỳ sinh sản tế bào giữ tình trạng khơng biệt hố  Tiềm (unlimited potency): khả biệt hoá thành dạng tế bào chuyên biệt Trên thực tế, đặc tính với tế bào gốc toàn vạn năng, nhiên số tế bào gốc đa hay tế bào tiền thân gọi tế bào gốc III Phân loại tế bào gốc Hiện nay, nhà khoa học phân loại tế bào gốc theo hai cách phổ biến, theo tiềm biệt hóa theo nguồn gốc tế bào Tế bào gốc phân loại dựa vào nguồn thu nhận:  Tế bào gốc phôi (Embryonic stem cells-ESCs) dùng cho tế bào gốc lấy từ phôi giai đoạn phôi nang (blastocyst)  Tế bào gốc nhũ nhi hay tế bào gốc thai (Foetal stem cells) dùng cho tế bào gốc thu nhận từ thai nhi bỏ hay phần phụ sau sinh, chẳng hạn máu dây rốn, dây rốn, nước ối, thai  Tế bào gốc trưởng thành (Adult stem cells/Somatic stem cells) tế bào gốc lấy từ vị trí thể trưởng thành Điển hình cho loại tế bào gốc trung mơ (Mesenchymal stem cells-MSCs) tế bào gốc tạo máu (Hematopoietic stem cells-HSCs) Tế bào gốc phân loại thành tế bào gốc toàn năng, vạn năng, đa năng, vài đơn theo khả biệt hóa:  Tế bào gốc toàn (totipotent stem cells) hợp tử, chúng phân chia biệt hóa thành tất tế bào thể biệt hóa cho phơi tạo thành thể hồn chỉnh  Tế bào gốc vạn (pluripotent stem cells) tế bào gốc phôi (Embryonic stem cells-ESCs) tế bào lấy từ khối tế bào bên (inner cell TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com mass-ICM) phôi nang (blastocyst) Loại tế bào có khả biệt hóa chút, tức biệt hóa cho tất tế bào thể trừ tế bào phơi Hiện nay, tìm thêm tế bào gốc vạn cảm ứng (induced pluripotent stem cells-iPSCs) xếp vào loại  Tế bào gốc đa (multipotent/oligopotent stem cells) tế bào gốc tạo máu (Hematopoietic stem cells-HSCs), tế bào gốc trung mô (Mesenchymal stem cells-MSCs) Đây tế bào gốc có mức biệt hóa thấp nữa, tức biệt hóa cho nhiều loại tế bào phải có quan hệ mật thiết  Tế bào gốc đơn (omnipotent / unipotent stem cells) chất dưỡng bào (Mast cell precursor), khả biệt hóa loại tế bào riêng cho loại tế bào Chương 2: Ứng dụng tế bào gốc y học:  I Một số nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc y học: Trong y học tái tạo: Một ứng dụng coi hấp dẫn điều trị dựa tế bào gốc, gọi Y học tái tạo (regenerative medicine) Ứng dụng y học tái tạo thể từ cấp độ phân tử, đến tế bào, mô - đến cấp độ quan, chúng đem lại hiệu triệt để bất ngờ cho người bệnh Hầu bệnh thông thường có nhiều may điều trị thành cơng, nhờ việc sử dụng tế bào gốc mà gần nghiên cứu khám phá Trước cấy ghép vào thể (thông qua giải phẫu đường tuần hồn máu), tế bào gốc khác nuôi cấy tăng trưởng (in vitro), hoạt hóa thể (in vivo) để chúng có khả thay thế, mơ hay quan hư hại.  Bên cạnh phương thức điều trị truyền thống điều trị thuốc, phẫu thuật, thiết bị hỗ trợ, gần y học tái tạo đặc biệt quan tâm phát triển Nói rộng y học giúp thể tái tạo cấu trúc chức tổn thương (tái tạo phục hồi tái tạo sinh lý) Tuy nhiên khái niệm y học tái tạo dùng gần mang ý nghĩa hẹp cụ thể Y học tái tạo lĩnh vực chủ yếu dựa việc sử dụng mô công nghệ, tế bào gốc để bổ sung thay cấu trúc khiếm khuyết, làm cải thiện phục hồi chức bình thường mơ, quan (Nguồn: BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ: TẾ BÀO GỐC VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG) Bảng 1: Một số ứng dụng tế bào gốc y học tái tạo: tế bào gốc (ESCs, TSPSCs, MSCs, UCSCs, BMSCs iPSCs) có ứng dụng đa dạng tái tạo mô điều trị bệnh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com SCs  (tế bào gốc) Bện h Các yếu tố gây bệnh Phươ ng thức ứng dụng tế bào gốc Các khía cạnh sinh lý học liệu pháp điều trị tế bào gốc Cả i thiện dấu hiệu bệnh sử dụng tương lai TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ESCs Tổn thương tủy sống Nhiễ m trùng, ung thư tai nạn Bện h tim mạch Bệnh tiểu đường, thuốc, yếu tố di truyền lối sống Tế bào CM có tim biểu nguồn gốc GCaMP3, từ ESC tiết yếu ESC tố sinh mạch, đồng trục Tbox3 phân vật biệt ESCs liệu sinh học thành SANPCs Bện Phon g cách sống, khuyết tật tim di truyền Cấy ghép PPC có nguồn gốc từ ESCs h tiểu đường TSP SC Bện h giác mạc Cấy ESCs ghép ESCs yếu tố sinh đến vị trí mạch thần chấn thương kinh tiết hỗ trợ trình vận chuyển mô Các Bỏng LPS , di truyền Cs cấy ghép viêm vào mô giác mạc Progenit ors (CD24+, CD49+  & CD133+) phân biệt thành βcells, tiết insulin biểu PDX1, GCK GLUT2 LPSCs cấy ghép đánh dấu ABCB5 Tá i tạo mô cột sống cải thiện cân cảm giác Ứ c chế rối loạn nhịp tim Điện sinh lý CM tích hợp với tim máy tạo nhịp tim Cả i thiện mức độ glucose béo phì sử dụng để điều trị T1DM T2DM Tá i tạo mơ giác mạc TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com C Tá i tạo sợi cơ; điều trị khuyết tật xương Nhiễ Cấy m trùng, ma PEG túy tự fibrinogen miễn dịch MAB đồng trục PDGF từ MAB thu hút tế bào sinh mạch tế bào thần kinh đến vị trí cấy ghép Tho Thươ Cấy ng tật ghép MSCs tự miễn đồng trục & khối u truyền MSCs Mơ hình hóa actin cytochalasin-D biến MSCs thành nguyên bào xương i tạo xương, giảm đau chấn thương Dị tật bàng quang Viêm Cấy bàng quang, BD-MSCs ung thư vào bàng nhiễm trùng quang BDMS Cs (CD105+, CD73+, CD34và CD45-) với SIS chữa lành bàng quang 10 tuần Tá i tạo bàng quang từ MSC có nguồn gốc khác Dị tật tim bẩm sinh Lỗi phát triển Cấy AFSCs tạo fibrin Việc bổ sung VEFG vào AFSC đồng trục PEG thúc đẩy trình hình thành quan Tá i tạo sửa chữa mô để điều trị khuyết tật tim Xơ hóa phúc Lọc máu lâu dài WJSCs, cấy WJ-SCs Hi ngăn chặn tế ệu MSC hóa xương UCS điều trị nhiều bệnh mắt Dị tật s biệt hóa thành giác mạc trưởng thành Tá TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com mạc xơ hóa thận ghép tiêm IP Nhiễ m HIV1 Cấy Tế bào ghép tế CD4+ kháng bào CD4+ HIV1 biểu kháng HIV1 HIV1 kháng RNA, hạn chế lây nhiễm HIV Rối loạn đông máu Thiế u tiểu cầu Cấy ghép tế bào tổ chức megakaryoc yte GFs bọt biển lụa, giá thể 3D vi ống bắt chước tủy xương Bện h gan phổi Thiế u A1AD Cấy ghép iPSCs sửa chữa đột biến A1AD A1AD mã hóa SERPINA1 gan, đột biến dẫn đến nhạy cảm với thuốc Khu yết tật mắt Tuổi BMS Cs S iPSC s AID bào chết theo chương trình độ dày thành phúc mạc Ghép NPC tạo tác, di NPC có thành 5-6 lớp truyền dị nguồn gốc hạt nhân cảm tật bẩm sinh từ iPSCs thụ ánh sáng, phục hồi thị lực điều trị xơ hóa phúc mạc bao Đi ều trị AIDS biện pháp thay thuốc kháng retrovirus Đi ều trị bỏng bệnh đông máu Đi ều trị COPD gây thối hóa phổi gan Đi ều trị ARMD dị tật mắt khác 10 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com tuổi tác Cấy ghép tế bào gốc tạo máu: Ghép tủy xương (cấy ghép tế bào gốc tạo máu) (HPSCT) liên quan đến việc sử dụng tế bào gốc tạo máu khỏe mạnh bệnh nhân bị rối loạn chức cạn kiệt tủy xương Điều giúp tăng cường chức tủy xương cho phép, tùy thuộc vào bệnh điều trị, tiêu diệt tế bào khối u ác tính tạo tế bào chức thay tế bào bị rối loạn chức trường hợp hội chứng suy giảm miễn dịch, bệnh huyết sắc tố bệnh khác Cấy ghép tế bào gốc tạo máu (HSCT) lần khám phá người vào năm 1950 dựa nghiên cứu quan sát mơ hình chuột cho thấy việc truyền thành phần tủy xương khỏe mạnh vào tủy xương bị suy tủy giúp phục hồi chức người nhận Những nghiên cứu dựa động vật sớm ứng dụng lâm sàng người ca ghép tủy xương thành công thực cặp song sinh đơn hợp tử New York vào năm 1957 (ghép đồng loại) bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu cấp tính Do đó, bác sĩ Tiến sĩ Thomas, người thực thủ thuật tiếp tục nghiên cứu phát triển phương pháp cấy ghép tủy xương sau nhận giải Nobel sinh lý học y học để đánh giá cao công việc ông Ca cấy ghép tủy xương dị sinh thành công báo cáo Minnesota vào năm 1968 cho bệnh nhi mắc hội chứng suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng Kể từ đó, cấy ghép tế bào gốc tự thân đồng loại gia tăng Hoa Kỳ toàn giới Trung tâm Nghiên cứu Cấy ghép Tủy Máu Quốc tế (CIBMTR) báo cáo 8000 ca cấy ghép gen thực Hoa Kỳ vào năm 2016 với số lượng ca cấy ghép tự thân cao với gia tăng ổn định cao tự thân so với gây dị ứng 2.1 Bệnh ác tính: 2.1.1 Bệnh đa u tủy: Ghép tế bào gốc tự thân chiếm hầu hết ca cấy ghép tế bào gốc tạo máu theo CIBMTR năm 2016 Hoa Kỳ Các nghiên cứu cho thấy gia tăng thời gian sống không tiến triển bệnh nhân 65 tuổi điều trị củng cố với melphalan bắt đầu, sau ghép tế bào gốc tự thân điều trị trì lenalidomide Nghiên cứu cho thấy kết thuận lợi ghép melphalan liều cao cộng với tế bào gốc so sánh với liệu pháp hợp với melphalan, prednisone, lenalidomide (MPR) Nó cho thấy kết tốt bệnh nhân điều trị trì với lenalidomide.3 11 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.1.2 Bệnh bạch cầu dịng tủy cấp tính: Ghép tế bào gốc gây dị ứng cho thấy cải thiện kết bệnh nhân bị AML thất bại liệu pháp khởi phát ban đầu không đạt đáp ứng cạnh tranh kéo dài thời gian sống thêm Nghiên cứu khuyến nghị việc gõ HLA sớm cho bệnh nhân AML hữu ích họ thất bại liệu pháp cảm ứng xem xét để cấy ghép tủy xương 2.1.3 Bệnh bạch cầu Lympho cấp tính: Ghép tế bào gốc gây dị ứng định trường hợp kháng thuốc kháng trị liệu pháp cảm ứng thất bại lần thứ hai việc thuyên giảm Một số nghiên cứu cho thấy lợi ích gia tăng việc cấy ghép tế bào gốc tạo máu gây dị ứng bệnh nhân mắc ALL nguy cao bao gồm bệnh nhân có nhiễm sắc thể Philadelphia người có t(4, 11) 2.1.4 Bệnh bạch cầu dịng tủy mãn tính / Bệnh bạch cầu lympho bào mãn tính: Những bệnh nhân mắc hai bệnh đứng cuối danh sách bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loại năm 2016 Ghép tế bào gốc tạo máu cho thấy tỷ lệ chữa khỏi cao với phương pháp điều trị sẵn có thuốc ức chế tyrosine kinase tỷ lệ thành công cao với nguy bất lợi thấp, HSCT dành riêng cho bệnh nhân mắc bệnh khó điều trị với tác nhân CML 2.1.5 Bệnh xơ hóa tủy, tăng tiểu cầu thiết yếu bệnh đa hồng cầu: Ghép tế bào gốc gây dị ứng cho thấy cải thiện kết bệnh nhân bị xơ hóa tủy người chẩn đốn xơ hóa tủy trước tăng tiểu cầu thiết yếu bệnh đa hồng cầu 2.1.6 Khối u rắn: Ghép tế bào gốc tự thân coi tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân u tế bào mầm (u tinh hồn) khó hóa trị (sau lần thứ tái phát với hóa trị) HSCT nghiên cứu u nguyên bào tủy, ung thư vú di khối u rắn khác 2.1.7 Hodgkin không Hodgkin Lymphoma: Các nghiên cứu hóa trị sau ghép tế bào gốc tự thân trường hợp u lympho tái phát (HL NHL) khơng đáp ứng với hóa trị thơng thường ban đầu có kết tốt Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng Schmitz N et al cho thấy kết tốt năm hóa trị liều cao với ghép tế bào gốc tự thân so với hóa trị thơng thường tích cực bệnh ung thư hạch Hodgkin nhạy cảm với hóa chất tái phát Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót chung khơng khác biệt đáng kể hai nhóm Số lượng người nhận ghép tế bào gốc tạo máu đứng thứ hai sau đa u tủy theo CIBMTR 12 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.2 Bệnh khơng ác tính: 2.2.1 Thiếu máu không tái tạo: Các nghiên cứu hệ thống hồi cứu gợi ý kết cải thiện cấy ghép tế bào gốc tạo máu bệnh thiếu máu bất sản mắc phải so sánh với liệu pháp ức chế miễn dịch thông thường Ghép tế bào gốc gây dị ứng cho thấy kết tốt thu thập từ tủy xương so với máu ngoại vi nghiên cứu liên quan đến 1886 bệnh nhân mắc bệnh thiếu máu bất sản mắc phải Bệnh nhân bị thiếu máu bất sản cần có phác đồ chuẩn bị họ phát triển miễn dịch từ chối mảnh ghép 2.2.2 Hội chứng suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID): Các nghiên cứu hồi cứu lớn cho thấy khả sống sót tổng thể tăng lên trẻ sơ sinh bị SCID chúng cấy ghép sớm trước bắt đầu nhiễm trùng 2.2.3 Thalassemia: Cấy ghép thân gây dị ứng từ người hiến tặng anh chị em phù hợp coi lựa chọn để điều trị bệnh Thalassemia cho thấy tỷ lệ sống sót sau 15 năm đạt 80% Tuy nhiên, liệu hồi cứu gần cho thấy khả sống thêm tương tự so với điều trị thông thường bao gồm nhiều lần truyền máu trường hợp bệnh thalassemia 2.2.4 Thiếu máu hồng cầu hình liềm: Ghép tế bào gốc gây dị ứng khuyến khích để điều trị bệnh hồng cầu hình liềm 2.2.5 Các bệnh khơng ác tính khác: Ghép tế bào gốc sử dụng điều trị bệnh u hạt mãn tính, thiếu kết dính bạch cầu, hội chứng Chediak-Higashi, hội chứng Kostmann, thiếu máu Fanconi, thiếu máu Blackfan-Diamond rối loạn enzym Hơn nữa, vai trò cấy ghép tế bào gốc khám phá bệnh tự miễn bao gồm xơ cứng hệ thống, lupus ban đỏ hệ thống cho thấy kết đầy hứa hẹn trường hợp bệnh đa xơ cứng tái phát Tế bào gốc làm mục tiêu để thử nghiệm dược lý: Tế bào gốc sử dụng thử nghiệm thuốc Mỗi thí nghiệm mơ sống thực cách an tồn tế bào biệt hóa cụ thể từ tế bào đa Nếu xuất tác dụng khơng mong muốn nào, thay đổi công thức thuốc đạt đủ hiệu Thuốc xâm nhập vào thị trường dược lý mà không gây hại cho người thử nghiệm sống Tuy nhiên, để kiểm nghiệm thuốc cách điều kiện phải ngang so sánh tác dụng 13 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tế bào gốc thay cho trình tạo hình khớp: Một nỗi sợ hãi lớn vận động viên thể thao chuyên nghiệp bị chấn thương, thường dấu hiệu kết thúc nghiệp thi đấu chuyên nghiệp họ Điều đặc biệt áp dụng cho chấn thương gân, lựa chọn điều trị tập trung vào điều trị bảo tồn phẫu thuật, thường không mang lại kết chấp nhận Các vấn đề với gân bắt đầu với khả tái tạo chúng Thay phục hồi chức sau chấn thương, gân lành lại cách hình thành mơ sẹo thiếu chức mô khỏe mạnh Các yếu tố gây phản ứng chữa lành khơng thành công bao gồm tăng mạch máu, lắng đọng chất vơi hóa, đau sưng Ngồi ra, ngồi vấn đề gân, khả cao mắc phải tình trạng bệnh lý khớp gọi viêm xương khớp (OA) Viêm khớp phổ biến tính chất vơ mạch sụn khớp khả tái tạo thấp Mặc dù phẫu thuật tạo hình khớp thủ thuật phổ biến điều trị viêm khớp khơng phải phương pháp lý tưởng cho bệnh nhân trẻ tuổi họ tồn lâu cấy ghép yêu cầu số thủ thuật phẫu thuật tương lai Đây tình mà liệu pháp tế bào gốc giúp ngăn chặn khởi phát viêm khớp Tuy nhiên, quy trình chưa phát triển tốt, việc trì lâu dài sụn hyalin cần nghiên cứu thêm Trẻ hóa lập trình tế bào: Lão hóa q trình biểu sinh đảo ngược Nghiên cứu trẻ hóa tế bào công bố vào năm 2011 Tế bào từ cá thể già có dấu hiệu phiên mã khác nhau, mức độ căng thẳng oxy hóa cao, ty thể rối loạn chức telomere ngắn so với tế bào trẻ Có giả thuyết cho tế bào soma trưởng thành người chuột lập trình lại thành iPSCs, tuổi biểu sinh chúng đặt lại Điều dựa mơ hình biểu sinh, giải thích thời điểm thụ tinh, tất dấu vết lão hóa ngồi thể bị xóa khỏi gen hợp tử đồng hồ lão hóa đặt lại Liệu pháp dựa tế bào Tế bào gốc tạo để trở thành loại tế bào cụ thể cần thiết để sửa chữa mô bị hư hỏng bị phá hủy Hiện nay, nhu cầu mơ quan cấy ghép vượt khả cung cấp, tế bào gốc dường giải pháp hoàn hảo cho vấn đề Các tình trạng phổ biến hưởng lợi từ liệu pháp thối hóa điểm vàng, đột quỵ, viêm xương khớp, bệnh thối hóa thần kinh bệnh tiểu đường Do kỹ thuật này, tạo tế bào tim khỏe mạnh sau cấy ghép chúng cho bệnh nhân bị bệnh tim 14 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Sử dụng tế bào gốc nha khoa: Răng đại diện cho vật liệu thách thức y học tái tạo Chúng khó để tái tạo chức chúng khía cạnh khớp nối, biến dạng, thẩm mỹ cấu trúc phức tạp chúng Hiện nay, có hội để tế bào gốc sử dụng rộng rãi vật liệu tổng hợp Răng có lợi lớn nguồn tế bào gốc tự nhiên không xâm lấn Hiện tại, không sử dụng tế bào gốc, phương pháp điều trị nha chu phổ biến yếu tố tăng trưởng, ghép phẫu thuật Ví dụ, có tế bào gốc dây chằng nha chu, có khả biệt hóa thành nguyên bào xương nguyên bào xi măng, chức chúng đánh giá tế bào thần kinh Kỹ thuật mô phương pháp thành công điều trị bệnh nha chu Tế bào gốc vùng đỉnh chân có khả tái tạo dây chằng nha chu Một phương pháp khả thi kỹ thuật mô nha chu liệu pháp gen thực cách sử dụng yếu tố tăng trưởng có chứa adenovirus Tế bào gốc tủy (DPSC), tế bào gốc nha khoa phân lập từ tủy người, nằm bên tủy Chúng có tiềm tạo xương chondrogenic Tế bào gốc trung mô (MSC) tủy răng, phân lập, có khả tạo dịng cao; chúng phân lập từ mơ trưởng thành (ví dụ tủy xương, mơ mỡ) mơ bào thai (ví dụ dây rốn), chúng có khả biệt hóa mật độ MSCs biệt hóa thành tế bào giống ngun bào ni nguyên bào xương để tạo thành ngà xương Vị trí nguồn tốt chúng hàm thứ ba DPSC nguồn kỹ thuật mô nha khoa hữu ích khả tiếp cận phẫu thuật dễ dàng, khả bảo quản lạnh, tăng sản xuất mô ngà so với tế bào gốc nha khoa khả chống viêm chúng Những tế bào có tiềm trở thành nguồn để tái tạo tái tạo hàm mặt chỉnh hình bên ngồi khoang miệng DPSC tạo tất cấu trúc phát triển Đặc biệt, kết có lợi việc sử dụng DPSC đạt kết hợp với liệu pháp khác, chẳng hạn điều biến quang sinh mơ nha chu (kích thích laser), kỹ thuật hiệu việc kích thích tăng sinh biệt hóa thành loại tế bào riêng biệt DPSC tạo để hình thành tế bào thần kinh để giúp điều trị chứng thiếu hụt thần kinh II Một số vấn đề ứng dụng tế bào gốc: Tế bào gốc lấy từ phơi thai vài ngày tuổi Cụ thể chuyên gia y tế lấy tế bào gốc phôi từ phôi thai vài ngày tuổi trú ngụ thể người mẹ lấy từ thai nhi chưa trưởng thành bị sảy Vấn đề gây nên nhiều tranh cãi gay gắt xã hội mặt đạo đức người vấn đề trị 15 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trong thời kỳ đầu việc nghiên cứu phát triển tế bào gốc số lượng người phản đối cao gây nhiều xung đột trị quốc gia Tuy nhiên, với phát triển mạnh y học tâm lý cởi mở người đại, việc quan tâm sâu sắc vấn đề đạo đức việc lấy tế bào gốc từ phôi thai đồng thuận dựa nguyên tắc như:  Chỉ lấy tế bào gốc đồng thuận hợp pháp từ người hiến tặng  Lấy tế bào phôi thai nhằm mục đích nghiên cứu giúp ích cho xã hội  Chỉ lấy tế bào gốc từ phôi thai dư thừa sinh sản  Không trao đổi mua bán tế bào gốc với người hiến tặng 16 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHẦN III: NHẬN XÉT, KẾT LUẬN Thập niên kỷ 21 đánh dấu bùng nổ hướng nghiên cứu non trẻ đầy tiềm năng, cơng nghệ tế bào gốc với ứng dụng to lớn trình bày Có thể nói từ TBG công nghệ TBG bước tiến nhảy vọt y-sinh học đại, đạt thành tựu ứng dụng đáng kỳ vọng Một ứng dụng coi hấp dẫn điều trị dựa tế bào, gọi Y học tái tạo Hầu bệnh thơng thường có nhiều may điều trị thành công, nhờ việc sử dụng TBG mà gần nghiên cứu khám phá Bên cạnh phương thức điều trị truyền thống điều trị thuốc, phẫu thuật, thiết bị hỗ trợ có thêm phương thức điều trị vô tiềm ngày quan tâm phát triển y học tái tạo ứng dụng từ việc nghiên cứu tế bào gốc Nghiên cứu tế bào gốc giúp ta hiểu rõ nguyên nhân phát sinh bệnh tật: qua quan sát tế bào gốc biệt hóa thành tế bào xương, tim, thần kinh, tạng mơ Đặc biệt cịn giúp ta tạo tế bào khỏe mạnh thay tế bào bệnh lý (y học tái tạo): hướng tế bào gốc biệt hóa thành tế bào chuyên biệt để sử dụng thay sửa chữa tổ chức bị bệnh bị tổn thương người Tế bào gốc có tiềm tăng trưởng phát triển thành mô để cấy ghép tái tạo tổ chức Những hiểu biết tế bào gốc ứng dụng chúng cấy ghép y học tái tạo tiếp tục nghiên cứu đạt bước tiến lớn Tuy mang nhiều tiềm phát triển tương lai nghiên cứu tế bào gốc phát sinh nhiều vấn đề, vấn đề cần phải khắc phục quan tâm nhiều Tóm lại, tế bào gốc cung cấp cho y học liệu pháp điều trị đầy hứa hẹn tương lai, nhiên cịn rào cản kỹ thuật quan trọng cần các nhà khoa học và y học nghiên cứu sâu thêm để vượt qua Nếu thành cơng quy luật “sinh-lão-bệnh-tử” bị phá bỏ, thay vào người 17 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO http://cdc.ninhbinh.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc/hoi-thao-quoc-te-vietphap-ve-ghep-te-bao-goc-tao-mau-nhieu-.html https://medlatec.vn/tin-tuc/ban-co-biet-te-bao-goc-la-gi-va-nhung-ung-dungtrong-y-hoc-s195-n22023 Stem Cells: Their Definition, Classification and Sources – google scholar https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o_g%E1%BB %91c#:~:text=10%20Tham%20kh%E1%BA%A3o-,T%C3%ADnh%20ch%E1%BA %A5t%20c%E1%BB%A7a%20t%E1%BA%BF%20b%C3%A0o%20g%E1%BB %91c,d%E1%BA%A1ng%20t%E1%BA%BF%20b%C3%A0o%20chuy%C3%AAn %20bi%E1%BB%87t https://lifesciences.vn/2019/11/05/te-bao-goc-da-duoc-phan-loai-nhu-the-nao/ 3,4,5,6,7- Wojciech Zakrzewski ,  Maciej Dobrzyński ,  Maria Szymonowicz , Zbigniew Rybak - Stem cells: past, present, and future (Pub Med: PMCID: PMC6390367  PMID: 30808416) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536951/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4969512/? fbclid=IwAR0m8twujo8wYYBcxNfI9rHHEx7j4AlbC4FFxTFb0SAaVBPPAUFGKtiIzE 18 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... tế bào gốc vạn từ tế bào gốc người trưởng thành II Tế bào gốc: Các tế bào thể có mục đích cụ thể, tế bào gốc tế bào chưa có vai trị cụ thể trở thành tế bào y? ?u cầu Tế bào gốc tế bào không chuyên... ứng dụng tế bào gốc y học: Trong y học tái tạo: Một ứng dụng coi hấp dẫn điều trị dựa tế bào gốc, gọi Y học tái tạo (regenerative medicine) Ứng dụng y học tái tạo thể từ cấp độ phân tử, đến tế. .. hình thành tế bào thần kinh để giúp điều trị chứng thiếu hụt thần kinh II Một số vấn đề ứng dụng tế bào gốc: Tế bào gốc l? ?y từ phôi thai vài ng? ?y tuổi Cụ thể chuyên gia y tế l? ?y tế bào gốc phôi
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo CHỦ đề tế bào gốc và ỨNG DỤNG của tế bào gốc TRONG y học ,