0

Dịch vụ công trực tuyến

42 8 0
  • Dịch vụ công trực tuyến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 08:27

Dịch vụ công trực tuyến Nhóm 5 Lê Bảo Châu Nguyễn Văn Hào Nguyễn Đắc Khuyến Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Như Phóng Phạm Xuân Sang DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NỘI DUNG I Khái quát Dịch vụ công trực tuyến II Các văn bản luật liên quan IV Xếp hạng chính phủ điện tử III Thành tựu DVC trực tuyến I Khái quát về dịch vụ công trực tuyến 1 Các khái niệm dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ hành chính công dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chứ. DỊCH VỤ CƠNG TRỰC TUYẾN Nhóm 5: •      Lê Bảo Châu Nguyễn Văn Hào Nguyễn Đắc Khuyến Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Như Phóng Phạm Xuân Sang NỘI DUNG I Khái quát Dịch vụ công trực tuyến II Các văn luật liên quan III Thành tựu DVC trực tuyến IV Xếp hạng phủ điện tử I Khái quát dịch vụ công trực tuyến Các khái niệm dịch vụ công trực tuyến  Dịch vụ hành cơng : dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân hình thức loại giấy tờ có giá trị pháp lý lĩnh vực mà quan nhà nước quản lý  Dịch vụ cơng trực tuyến: dịch vụ hành cơng dịch vụ khác quan nhà nước cung cấp cho tổ chức, cá nhân môi trường mạng  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ thơng tin quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí lệ phí thực dịch vụ  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: dịch vụ công trực tuyến mức độ cho phép người sử dụng tải mẫu văn khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu Hồ sơ sau hoàn thiện gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến quan, tổ chức cung cấp dịch vụ I Khái quát dịch vụ công trực tuyến Các khái niệm dịch vụ công trực tuyến  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: dịch vụ công trực tuyến mức độ cho phép người sử dụng điền gửi trực tuyến mẫu văn đến quan, tổ chức cung cấp dịch vụ Các giao dịch trình xử lý hồ sơ cung cấp dịch vụ thực môi trường mạng Việc tốn lệ phí (nếu có) nhận kết thực trực tiếp quan, tổ chức cung cấp dịch vụ  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: dịch vụ công trực tuyến mức độ cho phép người sử dụng tốn lệ phí (nếu có) thực trực tuyến Việc trả kết thực trực tuyến, gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến người sử dụng I Khái quát dịch vụ công trực tuyến CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  T9 – 2009: có 263 dịch vụ công trực tuyến mức độ  T2 – 2010: Tp Hồ Chí Minh đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ với địa WWW ICT-HCM.GOV.VN  Yêu cầu Chính phủ, Bộ Tài cung cấp tối thiểu 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ trở lên 2.Một số dịch vụ công trực tuyến nước ta Chứn Khai g báo nhận thuế xuất điện tử Đấu thầu Thủ điện tục tử hải quan điện tử xứ điện tử 2.1 hải quan điện tử Bước - Đăng ký danh mục hàng hóa nhập tạo tài sản cố định miễn thuế Thủ tục đăng ký • Bước 2: Làm thủ tục hải quan hàng hoá nhập tạo tài sản cố định • • Đối với quan hải quan Bước 1: Tiếp nhận kiểm tra việc đăng ký danh mục hàng hoá  nhập tạo tài sản cố định Đối với người khai hải quan danh mục tương tự đăng ký danh mục hàng hóa nhập vào doanh nghiệp chế xuất • Thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập thực dự án đầu tư Bước - Nhập hàng hóa tạo tài sản cố định Thủ tục hải quan thực tương tự như  thủ tục nhập hàng hóa theo hợp đồng mua bán Hạn chế thủ tục hải quan điện tử  Khơng có nối kêt, liên thơng với tồn hệ thống xử lý liệu đơn vị khác,  Vẫn cần có tham gia cơng chức hải quan vào việc kiểm tra sách mặt hàng, phân luồng, tính thuế, hồn thuế…  Mức độ điện tử hoá chưa dự kiến ban đầu  Đối tượng tham gia thực thí điểm doanh nghiệp lựa chọn theo tiêu chí Hải quan, hạn chế số lượng doanh nghiệp tham gia  Mới thực loại hình thủ tục chế độ quản lý hải quan (hàng hoá xuất - nhập theo hợp đồng mua bán, hàng hoá gia cơng, hàng hố nhập sản xuất xuất hàng hoá chuyển cửa khẩu) 2.2 Dịch vụ đấu thầu qua mạng  Đấu thầu qua mạng  (đấu thầu điện tử): sử dụng hệ thống mạng thiết bị điện toán để thực lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật đấu thầu  Hệ thống đấu thầu qua mạng Việt Nam): Hệ thống máy chủ, thiết bị điện toán phần mềmđặt địa http://muasamcong.mpi.gov.vn để thực đấu thầu qua mạng  Cơ quan vận hành Hệ thống:Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch Đầu tư III Thành tựu hạn chế dịch vụ công Việt Nam 1.Thành tựu  Năm 2012: • 96,6% ngành có website riêng • 100% tỉnh thành phố có cổng thơng tin điện tử • 83.6% thơng tin đạo ban hành đưa lên mạng (Theo báo cáo IDG phủ điện tử 2012) III Thành tựu hạn chế dịch vụ công Việt Nam 1.Thành tựu  Báo cáo xếp hạng Liên Hợp quốc năm 2010: • Việt Nam leo lên từ vị trí thứ 126 năm 2006 lên vị trí 90 năm 2010, đứng thứ sáu tổng số 10 nước Đơng Nam Á • Cịn xếp hạng nhất, Việt Nam lên vị trí 83 năm 2012, đứng thứ 11 quốc gia Đông Nam Á sau Singapore, Malaysia, Brunei III Thành tựu hạn chế dịch vụ công Việt Nam 1.Thành tựu  Phần lớn số đánh giá Việt Nam đạt cao so với mức trung bình giới khu vực,  Nổi bật số sở hạ tầng, nguồn lực người hay số phủ điện tử III Thành tựu hạn chế dịch vụ công Việt Nam 1.Thành tựu  Số lượng chất lượng dịch vụ công mạng ngày tăng: Hoạt động ứng dụng CNTT từ chuyển mức tin học hóa hoạt động hành chủ yếu sang việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ ngày cao  • • • Theo sách Trắng Việt Nam năm 2011: 94.000 dịch vụ công trực tuyến cung cấp mức độ - 775 dịch vụ cung cấp mức độ Một vài dịch vụ cung cấp mức độ - mức cao hệ thống Chính phủ điện tử, quy trình thủ tục cửa đạt tỷ lệ 87% IV Xếp hạng phủ điện tử Việt Nam địa phương nước 1.Xếp hạng phủ điện tử Việt Nam so với giới Nguồn: Cục ứng dụng CNTT – Bộ Thông tin truyền thông Đánh giá phủ mức độ ứng dụng CNTT địa phương Bảng 1.1 Bảng xếp hạng tổng thể mức độ cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến Website/Portal tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Http://mic.gov.vn/solieubaocao/solieuthongke/cntt/ Xem báo cáo MIC.GOV.VN Tỉnh, TP trực thuộc TW TT 2011 2010 2009 2008 An Giang 35 41 TP Đà Nẵng 14 23 Thừa Thiên Huế Bình Phước 42 22 27 Yên Bái 23 - Đồng Nai Quảng Bình 10 Khánh Hòa 55 47 17 Thanh Hóa 34 24 24 10 Đồng Tháp 10 22 10 11 Phú Thọ 11 18 13 49 12 TP HCM 12 1 13 Hà Nam 13 19 11 18 14 Nghệ An 14 57 16 13 15 Lào Cai 15 14 16 Bạc Liêu 16 58 50 43 17 Hậu Giang 17 42 18 Gia Lai 18 39 12 33 19 TP Hà Nội 19 TT Tỉnh, TP thuộc TW Xếp hạng 2011 Xếp hạng 2010 Xếp hạng 2009 Xếp hạng 2008 21 Long An 21 34 39 22 Sóc Trăng 22 27 26 - 23 Kon Tum 23 16 29 25 24 TP Hải Phòng 24 13 35 25 Vĩnh Phúc 25 37 32 16 26 Trà Vinh 26 36 20 47 27 Vĩnh Long 28 11 38 38 28 Bắc Kạn 27 26 57 56 29 Hà Tĩnh 29 30 15 34 30 Bắc Ninh 30 53 46 29 31 Phú Yên 31 56 54 52 32 Quảng Ninh 32 20 53 33 Bắc Giang 33 24 31 15 34 Quảng Ngãi 34 47 27 22 35 Quảng Nam 35 17 52 20 36 Nam Định 36 48 30 46 37 TP Cần Thơ 37 23 19 14 38 Đắk Lắk 38 49 49 44 39 Bà Rịa - Vũng Tàu 39 21 53 40 Bình Định 40 60 41 11 TT Tỉnh, TP trực thuộc TW Xếp hạng 2011 Xếp hạng 2010 Xếp hạng 2009 Xếp hạng 2008 41 Hòa Bình 41 32 - - 42 Ninh Bình 42 59 - - 43 Sơn La 43 51 55 55 44 Hưng Yên 44 43 43 40 45 Tây Ninh 45 12 40 32 46 Hải Dương 46 29 39 12 47 Lâm Đồng 47 45 28 30 48 Quảng Trị 48 15 10 26 49 Bình Dương 49 44 37 28 50 Ninh Thuận 50 38 18 51 Tuyên Quang 51 28 60 42 52 Tiền Giang 52 41 17 21 53 Bến Tre 53 31 36 31 54 Bình Thuận 54 46 21 36 55 Cà Mau 55 25 25 19 56 Kiên Giang 56 35 44 45 57 Đắk Nông 57 - - - 58 Cao Bằng 58 54 56 50 59 Lai Châu 59 40 51 - 60 Thái Bình 61 50 45 37 61 Lạng Sơn 60 52 33 48 62 Điện Biên 62 61 48 - 63 Hà Giang 63 62 58 51 60 70/ 3/70/ 10/ 12/ 19/ 019 7509 /50053 / 2009 2010 2011 20 20/ 01/ 90/ /301/719/ 109 209 /0301 / 9 35 10 1/021/ 12/ 03/ 14/ 19/ 019 109 /0001 / 0 14 12 20/ 31/ 13/ 10/ 16/ 18/ 0189 19 /091 01 / 0 12 01 10/ 01/ 03/ 1/018/ 19/ 019 09 0 /1 /1 0 Xu hướng t ỉnh, T P mức độ ứng dụng CNT T 19 2 Đánh giá phủ mức độ ứng dụng CNTT địa phương Bảng 1.2  Xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Http://mic.gov.vn/solieubaocao/solieuthongke/cntt/ Xem báo cáo MIC.GOV.VN TT Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xếp hạng điểm 2011 Xếp hạng điểm 2010 (Điểm tối đa: 631) (Điểm tối đa: 315)  01 (515.14)  02 (245.53)  02 (513.90)  11 (210.51)  03 (471.86)  01 (269.42)  04 (447.67)  28 (171.87) 05 (437.14)  12 (208.44) 06 (433.58)  55 (133.65) 07 (427.04)  03 (241.61) 08 (413.55)  04 (225.88)  09 (403.54)  10 (213.27)  10 (395.37)  20 (187.31)  11 (386.75)  13 (203.32)  12 (382.34)  30 (170.22)  13 (372.50)  25 (178.19)  14 (372.35)  06 (220.16) TP Đà Nẵng An Giang Thừa Thiên - Huế Thanh Hóa Lào Cai 10 11 12 13 14 Bình Phước Đồng Nai TP Hồ Chí Minh TP Hải Phịng Đồng Tháp Vĩnh Long Hà Tĩnh Trà Vinh Yên Bái 15 Long An  15 (372.10)  07 (219.18) 16 Hà Nam  16 (371.91)  18 (189.35)  17 (370.05)  24 (179.22)  18 (369.76)  05 (221.51)  19 (354.68)  09 (213.84)  20 (352.28)  15 (191.98) 17 18 19 20 Phú Thọ Hậu Giang TP Hà Nội Bà Rịa - Vũng Tàu TT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tỉnh, TP thuộc TW Quảng Bình Khánh Hịa Bắc Giang Bình Dương Bắc Ninh Bắc Kạn TP Cần Thơ Nam Định Kiên Giang Lâm Đồng Quảng Ninh Bình Thuận Vĩnh Phúc Quảng Ngãi Gia Lai Quảng Trị Bình Định Ninh Bình Thái Bình Hịa Bình Xếp hạng điểm 2011 Xếp hạng điểm 2010  21 (352.15)  08 (216.09)  22 (349.37)  50 (137.22)  23 (344.59)  17 (190.10)  24 (342.50)  33 (164.49)  25 (342.47)  44 (150.38)  26 (341.95)  27 (172.93)  27 (326.96)  23 (180.01)  28 (326.58)  47 (147.75)  29 (323.93)  32 (169.70)  30 (321.81)  37 (159.30)  31 (319.81)  16 (190.42)  32 (318.23)  36 (159.33)  33 (317.54)  42 (155.54)  34 (314.95)  34 (164.15)  35 (311.38)  45 (150.19)  36 (306.43)  14 (202.10)  37 (306.16)  58 (122.43)  38 (305.71)  60 (102.60)  39 (303.86)  53 (134.04)  40 (303.39)  40 (157.07) TT Tỉnh, TP thuộc TW Xếp hạng điểm 2011 Xếp hạng điểm 2010 41 Thái Nguyên  41 (298.73)  22 (180.54) 42 Kon Tum  42 (298.49)  29 (170.25) 43 Hải Dương  43 (291.67)  38 (158.67) 44 Tiền Giang  44 (290.88)  31 (170.12) 45 Phú Yên  45 (285.12)  57 (128.12) 46 Tây Ninh  46 (285.11)  21 (184.19) 47 Sơn La  47 (284.44)  52 (135.94) 48 Lạng Sơn  48 (281.70)  46 (149.00) 49 Quảng Nam  49 (280.58)  26 (176.66) 50 Sóc Trăng  50 (271.87)  43 (151.57) 51 Đắk Lắk  51 (267.20)  48 (143.95) 52 Nghệ An  52 (264.95)  41 (155.80) 53 Cà Mau  53 (262.23)  39 (157.07) 54 Tuyên Quang  54 (252.23)  35 (159.80) 55 Ninh Thuận  55 (246.71)  56 (128.25) 56 Hưng Yên  56 (239.74)  49 (138.29) 57 Điện Biên  57 (228.46)  61 (95.05) 58 Bạc Liêu  58 (227.44)  51 (136.57) 59 Đắk Nông  59 (223.91)  63 (33.67) 60 Lai Châu  60 (218.65)  54 (133.74) 61 Bến Tre  61 (214.70)  19 (188.98) 62 Hà Giang  62 (214.40)  62 (78.01) 63 Cao Bằng  63 (174.05)  59 (107.41) CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE! ... điện đến quan, tổ chức cung cấp dịch vụ I Khái quát dịch vụ công trực tuyến Các khái niệm dịch vụ công trực tuyến  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: dịch vụ công trực tuyến mức độ cho phép người... quát Dịch vụ công trực tuyến II Các văn luật liên quan III Thành tựu DVC trực tuyến IV Xếp hạng phủ điện tử I Khái quát dịch vụ công trực tuyến Các khái niệm dịch vụ công trực tuyến  Dịch vụ hành... nước quản lý  Dịch vụ cơng trực tuyến: dịch vụ hành cơng dịch vụ khác quan nhà nước cung cấp cho tổ chức, cá nhân môi trường mạng  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: dịch vụ đảm bảo cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch vụ công trực tuyến,