0

Phân tích và đánh giá việc giải quyết con chung khi vợ chồng ly hôn

13 14 0
  • Phân tích và đánh giá việc giải quyết con chung khi vợ chồng ly hôn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 15:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING TIỂU LUẬN MÔN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Chủ đề 9 Phân tích và đánh giá việc giải quyết con chung khi vợ chồng ly hôn Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh MSSV Lớp Ngành Luật Kinh tế Hà Nội, 122021 HÀ NỘI, 2010 MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết, theo định nghĩa của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, gia đình là tập hợp những người có gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa h. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI ggggg njj TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING TIỂU LUẬN MÔN: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Chủ đề 9: Phân tích đánh giá việc giải chung vợ chồng ly hôn Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: MSSV: Lớp: Ngành: Luật Kinh tế Hà Nội, 12/2021 MỞ ĐẦU Như biết, theo định nghĩa Luật hôn nhân gia đình năm 2014, gia đình tập hợp người có gắn bó với nhân, quan hệ huyết thống quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh quyền nghĩa vụ họ với theo quy định Đó nơi hình thành nhân cách, giáo dục phẩm chất, đạo đức ý chí, tính cách để giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, tơn ty, gia phong Sự hình thành văn hóa gia đình kế thừa tiếp nối văn hóa truyền thống, mặt khác không chối bỏ giá trị văn hóa đại Thế lý khiến sống nhân đổ vỡ, gia đình tính tồn vẹn giải trình tự thủ tục ly theo quy định pháp luật Trong năm gần Việt Nam, quan niệm sống hôn nhân người dân thay đổi, số vụ án thụ lý giải ly hôn ngày tăng theo năm nội dung vụ việc phức tạp Theo báo cáo tổng kết cơng tác năm ngành Tịa án năm 2020 vụ án ly chiếm 50 % vụ án dân sự, tỷ lệ ly hôn người trẻ cao (dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ 30 %) không ngừng tăng theo thời gian Các vụ việc tranh chấp quyền nuôi gia tăng số lượng tính chất phức tạp Để hiểu rõ quy định pháp luật hành việc giải chung vợ chồng ly hôn, em lựa chọn đề tài sau: “Phân tích đánh giá việc giải chung vợ chồng ly hôn theo quy định pháp luật Việt Nam hành” NỘI DUNG I Quy định pháp luật hành điều chỉnh việc giải chung vợ chồng ly hôn Định nghĩa ly hôn Tại khoản 14 Điều Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định “Ly việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo án, định có hiệu lực pháp luật Tịa án.” Như vậy, hiểu ly chấm dứt quan hệ nhân Tịa án định theo yêu cầu bên hai bên đương sự, hủy bỏ trách nhiệm pháp lý trách nhiệm hôn nhân, buộc dân khác Phán ly Tịa án thể hai hình thức: án định Nếu hai vợ chồng thuận tình ly hơn, thỏa thuận với tất vấn đề chấm dứt quan hệ hôn nhân, tài sản, chung nợ chung Tịa án cơng nhận thỏa thuận định công nhận thỏa thuận đương vụ án ly hôn Nếu bên đương có mâu thuẫn, tranh chấp Tịa án tiến hành trình tự thủ tục xét xử theo luật định ban hành án Quy định pháp luật hành việc giải chung 2.1 vợ chồng ly hôn Đối tượng chung trọng tâm quan hệ chung vợ chồng ly hôn bao gồm chưa thành niên, thành niên lực hành vi dân khơng có khả lao động khơng có tài sản để tự ni, đối tượng cần pháp luật bảo vệ quyền lợi ích mặt Do đó, giải vấn đề chung vợ chồng ly hôn toàn quy định pháp luật xác định quyền nghĩa vụ vợ, chồng ly hôn nhằm bảo vệ quyền lợi mặt chung Về quyền ni dưỡng, chăm sóc Theo quy định khoản Điều 71 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 “Cha, mẹ có nghĩa vụ quyền ngang nhau, chăm sóc, ni dưỡng chưa thành niên, thành niên lực hành vi dân khơng có khả lao động khơng có tài sản để tự ni mình”, tức quyền nghĩa vụ đặt với người làm cha, làm mẹ không phụ thuộc vào quan hệ hôn nhân cha mẹ tồn hay chấm dứt quan hệ vợ chồng chấm dứt quan hệ chung sống vợ chồng hay chưa, cụ thể: Khoản Điều 14 Luật nhân gia đình năm 2014 quy định: “1 Nam, nữ có đủ điều kiện kết theo quy định Luật chung sống với vợ chồng mà khơng đăng ký kết khơng làm phát sinh quyền, nghĩa vụ vợ chồng Quyền, nghĩa vụ con, tài sản, nghĩa vụ hợp đồng bên giải theo quy định Điều 15 Điều 16 Luật này” Khoản Điều 81 Luật nhân gia đình năm 2014 quy định: “1 Sau ly hôn, cha mẹ có quyền, nghĩa vụ trơng nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục chưa thành niên, thành niên lực hành vi dân khơng có khả lao động khơng có tài sản để tự ni theo quy định Luật này, Bộ luật dân luật khác có liên quan.” Như vậy, hai người khơng chung sống với cha, mẹ phải thực quyền, nghĩa vụ trơng nom, chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trường hợp cha mẹ xảy chuyện tranh giành nuôi Cha mẹ có quyền nghĩa vụ ni trường hợp sau đây: Con chưa thành niên; Con thành niên lực hành vi dân sự, khơng có khả lao động khơng có tài sản để tự ni 2.2 Về việc giao cho người trực tiếp trơng nom, chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục Khoản Điều 81 Luật nhân gia đình năm 2014 quy định: “2 Vợ, chồng thỏa thuận người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền bên sau ly hôn con; trường hợp khơng thỏa thuận Tòa án định giao cho bên trực tiếp nuôi vào quyền lợi mặt con; từ đủ 07 tuổi trở lên phải xem xét nguyện vọng Con 36 tháng tuổi giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trơng nom, chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích con.” Tịa án ln dựa vào nguyên tắc thỏa thuận cha mẹ người để định người ni Do đó, cha, mẹ người thỏa thuận người trực tiếp nuôi con, quyền nghĩa vụ bên sau vào thời điểm trước, sau yêu cầu Tòa án chấm dứt quan hệ vợ chồng hay quan hệ chung sống vợ chồng Khi cha, mẹ người khơng thỏa thuận Tịa án dựa vào quyền lợi để định giao cho bên trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc Việc định có quyền ni ly ngồi điều kiện nêu cịn phụ thuộc vào yếu tố khác, chỗ ở, thu nhập, thời gian chăm sóc con… bên, nhằm đảm bảo quyền lợi mặt Theo đó, người ni phải chứng minh trước Tịa án thân cung cấp mơi trường thuận lợi cho phát triển có đủ điều kiện đảm bảo kinh tế lẫn tinh thần đáp ứng cho yêu cầu phát triển bình thường người con; người ni phải chứng minh có đủ điều kiện vật chất thu nhập, tài sản, nơi ổn định… tinh thần (có đủ thời gian để bên con, chăm sóc, ni dưỡng con, ln phải đặt lên hàng đầu…) để người có sống ổn định phát triển bên không nuôi Ngồi ra, hai người cung cấp thêm chứng chứng minh người cịn lại khơng đủ điều kiện vật chất tinh thần để ni dạy cái, thường xun có hành vi bạo lực, thu nhập khơng ổn định… Ngồi quy định nêu trên, Tòa án định giao cho người ni cịn lưu ý số điểm sau đây: Thứ nhất, xem xét nguyện vọng từ đủ 07 tuổi, tức trình phán người nuôi sau ly hôn, Thẩm phán phụ trách phiên tịa giải ly người có thẩm quyền lấy ý kiến trẻ từ đủ 07 tuổi việc muốn sống với cha hay với mẹ Khi lấy ý kiến trẻ phải tuân thủ quy định khoản Điều 208 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 phải bảo đảm thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả nhận thức trẻ; bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp trẻ Đặc biệt, việc lấy ý kiến phải đảm bảo giữ bí mật cá nhân trẻ Giải đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07 tháng năm 2017 Tòa án nhân dân tối cao điểm 26 mục IV hướng dẫn quy định nêu sau: “Phương pháp lấy ý kiến phải bảo đảm thân thiện với trẻ em Tuy nhiên, Tòa án phải vào quyền lợi mặt người để định giao cho bên trực tiếp nuôi dưỡng” Trên thực tế, ý kiến thường mang tính định hướng, tham khảo, phần để Tòa án xem xét đến định, khơng có ý nghĩa hồn tồn định Thứ hai, trường hợp 03 tuổi, quyền nuôi thuộc người mẹ, trừ người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục cha mẹ có thỏa thuận khác Luật quy định xuất phát từ yêu cầu đảm bảo quyền hưởng đầy đủ quyền đứa trẻ, nên xem xét việc giao cho người trực tiếp nuôi dưỡng Tòa án phải đánh giá thực tế điều kiện nuôi dưỡng cha, mẹ; mặc định việc giao 03 tuổi cho người mẹ trực tiếp nuôi trường hợp người cha chứng minh người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp nuôi Tịa án giao cho người cha trực tiếp nuôi 2.3 Về quyền nghĩa vụ cấp dưỡng cho Không quyền thăm mà người không trực tiếp nuôi phải có nghĩa vụ cấp dưỡng để san sẻ phần gánh nặng tiền bạc người nuôi Vấn đề quy định cụ thể Điều 110 LHNGĐ 2014: “Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho chưa thành niên, thành niên khả lao động khơng có tài sản để tự ni trường hợp khơng sống chung với sống chung với vi phạm nghĩa vụ ni dưỡng con” Theo đó, ly hơn, người khơng trực tiếp ni phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi thành niên có khả lao động có tài sản để tự ni Trước hết, mức cấp dưỡng hai bên (cha mẹ) thỏa thuận vào thu nhập thực tế, khả tài người cấp dưỡng nhu cầu chi tiêu người Đặc biệt, có lý đáng, mức cấp dưỡng thay đổi Việc thay đổi mức cấp dưỡng bên thỏa thuận Chỉ khơng thể thỏa thuận được, Tịa án định áp dụng mức cấp dưỡng cho bên Các phương thức cấp dưỡng linh hoạt; cấp dưỡng định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm lần Phương thức cấp dưỡng bên thỏa thuận 2.4 Về thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly hôn Quyền trực tiếp nuôi lúc cố định Trong trường hợp quy định Điều 84 Luật Hơn nhân gia đình 2014 sau thay đổi người ni sau Tịa án có định: Khi cha mẹ có thỏa thuận việc thay đổi người ni Nếu tuổi đổi người ni phải hỏi ý kiến Cha mẹ có quyền u cầu thấy người cịn lại khơng cịn đủ khả điều kiện để chăm sóc mang đến cho lợi ích tốt • Nếu cha mẹ khơng có đủ điều kiện để ni dạy Tịa định trao quyền nuôi cho người giám hộ 2.5 Hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên • • • Khi thực định ly hôn chấm dứt quan hệ chung sống vợ chồng người khơng trực tiếp ni phải tn thủ quy định Điều 82 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; theo đó, người khơng trực tiếp ni phải có nghĩa vụ tơn trọng quyền sống với người cịn lại, có nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền thăm nom mà không cản trở Tuy nhiên, lấy lý thăm nom để cản trở gây ảnh hưởng xấu đến việc chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục Khi đó, người có trách nhiệm ni có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom Cụ thể, Điều 85 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 quy định trường hợp sau bị Tịa án hạn chế quyền thăm nom con: • • • • • Bị kết án tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự với lỗi cố ý; Có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục con; Phá tài sản con; Có lối sống đồi trụy; Xúi giục, ép buộc làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội Khi có cho bên khơng trực tiếp ni có dấu hiệu quy định Điều 85 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 bên trực tiếp ni quyền lợi có quyền làm đơn đến Tịa án yêu cầu hạn chế quyền thăm nom bên không trực tiếp ni con, Hồ sơ u cầu Tịa án hạn chế quyền thăm nom bao gồm: • • • Đơn yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom Bản định ly có cơng chứng Bản chứng minh thư nhân dân Chứng chứng minh người không trực tiếp nuôi có hành vi ảnh hưởng đến việc chăm sóc giáo dục • Đơn xin xác nhận cư trú chứng minh thẩm quyền khởi kiện • Người yêu gửi đơn tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú để giải 2.6 Về xử lý vi phạm quy định quyền nuôi Theo quy định Điều 53, Điều 54 Nghị đinh 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt lĩnh vực an ninh, trật tự, an tồn xã hội; phịng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình thì: Người có hành vi từ chối trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng vợ chồng sau ly hôn, cha mẹ sau ly bị phạt cảnh cáo phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng • Người có hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc cha, mẹ bị phạt cảnh cáo phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng • Bên cạnh đó, Điều 380 Bộ luật hình năm 2015 quy định: Khi có định Tịa án u cầu cha mẹ phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho khơng thực án có đủ điều kiện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế bị phạt tối đa năm tù giam Ngồi ra, Điều 186 Bộ luật hình năm 2015 quy định: Nếu việc trốn tránh từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng cha mẹ khiến người lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến năm phạt tù từ tháng đến năm II Thực tiễn áp dụng kiến nghị hoàn thiện quy định giải chung vợ chồng ly hôn pháp luật hành Luật Hơn nhân Gia đình năm 2014 ban hành thay Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 bước tiến quan trọng mặt lập pháp Luật mang tính đột phá với nhiều quy định mới, tiến bổ sung, quy định giải chung vợ chồng ly hôn Tuy nhiên, thực tiễn việc giải chung vợ chồng ly cịn gặp vài khó khăn, vướng mắc: Thực tiễn áp dụng Trên thực tiễn sống, thấy “việc xem xét nguyện vọng 07 tuổi tòa án” thường ảnh hưởng không tốt đến tâm lý trẻ, quan điểm trẻ thường xun thay đổi, hơm nói với bố, ngày mai nói với Mẹ Hoặc có trường hợp trẻ nhỏ chưa tự ý thức muốn với ai, thường cha, mẹ gia đình nội ngoại hai bên “chiêu dụ” trẻ, nhiều cách thức, chiêu trị khác Đó việc hứa hẹn mua đồ chơi, mua thứ trẻ thích, cho chơi game, xem phim thay phải dành nhiều thời gian cho việc học khiến trẻ thích thú từ tạo niềm tin, xúi giục trẻ cần phải khai theo hướng có lợi buổi làm việc Tịa án Nghiêm trọng hơn, cịn có trường hợp, cha, mẹ gia đình hai bên nội, ngoại khơng ngại nói xấu đối phương, cố tình hạ bệ để reo giắc vào suy nghĩ trẻ góc nhìn khơng hay người cha người mẹ chúng Thiết nghĩ, với trường hợp này, Thẩm phán đến trường cháu học; làm việc với người có trách nhiệm để có kế hoạch làm việc riêng với cháu Bằng cách đóng vai vấn vui; gọi nhóm em học sinh có học sinh mà cần biết ý kiến nguyện vọng phát phiếu để hỏi: Nếu giả sử cha mẹ ly sống chọn sống với ba mẹ Sau đó, Thẩm phán lãnh đạo nhà trường tiến hành lập biên cho việc lấy ý kiến Vừa đảm bảo khách quan, vừa không làm tổn thương Liên quan đến quy định luật hành, khoản Điều 81 Luật nhân gia đình năm 2015 quy định: “Sau ly hơn, cha mẹ có quyền, nghĩa vụ trơng nom, chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục chưa thành niên, thành niên lực hành vi dân khơng có khả lao động khơng có tài sản để tự ni theo quy định Luật này, Bộ luật dân luật khác có liên quan.” Tuy nhiên, “khơng có khả lao động” “khơng có tài sản để tự ni mình” quy định pháp luật nhân gia đình khơng có giải thích cụ thể dẫn đến việc áp dụng thực tiễn có khác nhau, không đồng Theo quy định Điều 116 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 định mức cấp dưỡng ni con, Tịa án phải vào hai yếu tố việc cấp dưỡng phải đáp ứng nhu cầu thiết yếu người cấp dưỡng phải vào thu nhập, khả thực tế người có nghĩa vụ cấp dưỡng Hiện nay, chưa có văn hướng dẫn cụ thể “thu nhập, khả thực tế người có nghĩa vụ cấp dưỡng” “nhu cầu thiết yếu người cấp dưỡng” theo quy định Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 Tại Nghị số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng số quy định Luật Hơn nhân gia đình năm 2000 ban hành có hướng dẫn sau: “Tiền cấp dưỡng nuôi bao gồm chi phí tối thiểu cho việc ni dưỡng học hành bên thoả thuận Trong trường hợp bên khơng thoả thuận tuỳ vào trường hợp cụ thể, vào khả bên mà định mức cấp dưỡng nuôi cho hợp lý” Và quy định khoản 2, phần III Công văn số 24/1999/KHXX ngày 17/3/1999 TANDTC, cụ thể “Toà án phải xem xét đến khả kinh tế nói chung thu nhập nói riêng người phải đóng góp phí tổn khả kinh tế nói chung thu nhập nói riêng người ni dưỡng Trong mức đóng góp phí tổn nuôi dưỡng, giáo dục tối thiểu không 1/2 (một phần hai) mức lương tối thiểu Nhà nước quy định thời điểm xét xử sơ thẩm người con” để làm giải Tuy nhiên, có quan điểm cho hướng dẫn Công văn số 24/1999/KHXX ngày 17/3/1999 TANDTC Nghị số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 Hội đồng Thẩm phán TANDTC khơng cịn hiệu lực thi hành khơng cịn phù hợp với tình hình thực tế Cho nên Tòa án vào hướng dẫn văn để định mức cấp dưỡng thơng thường ½ tháng lương sở không quy định pháp luật Điều dẫn đến thực tế mức cấp dưỡng theo định Tịa án khơng đáp ứng chi phí tối thiểu cho việc ni dưỡng chưa thành niên Tuy nhiên, có quan điểm cho chưa có hướng dẫn cụ thể TANDTC nên xác định mức cấp dưỡng nên Tòa án cần vận dụng tinh thần văn trước mà cụ thể Công văn số 24/1999/KHXX ngày 17/3/1999 TANDTC Nghị số 10 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 Hội đồng Thẩm phán TANDTC để xem xét giải mức cấp dưỡng nuôi Những kiến nghị hoàn thiện việc giải chung vợ chồng ly hôn theo quy định pháp luật hành Từ bất cập đó, em xin đưa số kiến nghị hoàn thiện việc giải chung vợ chồng ly hôn theo quy định pháp luật hành sau: Thứ nhất, hoàn thiện số thuận ngữ liên quan đến giải vấn đề chung vợ chồng ly hôn Theo đó, số thuật ngữ cần quy định cụ thể bao gồm: “khơng có khả lao động” “khơng có tài sản để tự ni mình” Những cụm từ phải hiểu cách xác có nghĩa “khơng có khả lao động” việc người bị hạn chế sức khoẻ độ tuổi làm hạn chế khả lao động, gây ảnh hưởng đến thu nhập thân người gặp khó khăn việc tìm kiếm việc làm tạo thu nhập “Khơng có tài sản để tự ni mình” việc người khơng có tài sản có tài sản tài sản khơng thể khai thác để sinh lợi khai thác giá trị nhỏ không đảm bảo nhu cầu sống thiết yếu người Thứ hai, hồn thiện quy định vấn đề tạm ngừng cấp dưỡng Cụ thể, nên quy định điều kiện tạm ngừng cấp dưỡng người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải lâm vào “tình trạng khó khăn kinh tế” Một người coi khó khăn kinh tế người khơng có thu nhập có thu nhập mức thu nhập thấp với mức thu nhập người có nghĩa vụ cấp dưỡng khơng thể lo cho sống Đồng thời, họ khơng có tài sản giá trị có tài sản khơng thể sinh lời, sinh lời không đủ cho nhu cầu sống thiết yếu họ Thậm chí họ có tài sản sau bán khơng thể có khả thực nghĩa vụ cấp dưỡng Ngồi ra, Luật HN&GĐ 2014 cần bổ sung thêm thời điểm kết thúc tạm ngưng cấp dưỡng Trường hợp đối tượng cấp dưỡng người chưa thành niên thời điểm kết thúc tạm ngừng cấp dưỡng phải trước thời điểm người cấp dưỡng trịn 18 tuổi 11 Thứ ba, có văn hướng dẫn cụ thể hiệu lực pháp luật giải thích cụ thể “thu nhập, khả thực tế người có nghĩa vụ cấp dưỡng” “nhu cầu thiết yếu người cấp dưỡng” theo quy định Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 Thứ tư, quan lập pháp cần nhanh chóng bổ sung, hồn thiện hướng dẫn bất cập quy định pháp luật nhân gia đình nói chung quy định giải vấn đề chung ly để tháo gỡ khó khăn mặt pháp lý cho cán Toà án trình áp dụng pháp luật Thứ năm, đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật nhân gia đình cho người dân để họ có ý thức riêng việc xây dưng đời sống gia đình văn hố, tn thủ pháp luật, tun truyền, xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập qn lạc hậu vấn đề ly nói chung giải vấn đề chung vợ chồng ly nói riêng số vùng đồng bào dân tộc người Từ hạn chế tranh chấp nảy sinh liên quan tới vấn đề chung ly hơn, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên, đặc biệt người vợ chưa thành niên KẾT LUẬN Con tài sản hai yêu cầu thường xuyên tranh chấp vụ án ly hôn Sau ly hôn, người có quyền ni nghĩa vụ cấp dưỡng cho người không trực tiếp nuôi thực vấn đề thường khó thống giải tranh chấp ly hôn Mặt khác, với phát triển mạnh mẽ xã hội quan hệ thay đổi cho phù hơp với xu xã hội, pháp luật ln phải thay đổi theo để bắt kịp với thay đổi Sự đời Luật Hơn nhân Gia đình năm 2014 thay Luật Hơn nhân Gia đình năm 2000 thay đổi tiến phù hợp với tiến trình phát triển đất nước; phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 Việc quy định đầy đủ sở pháp lý để giải chung vợ chồng ly hôn điều cần thiết, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn sống kinh tế, xã hội, phù hợp với ý chí, nguyện vọng người dân xã hội mới, nhà nước mà quyền 12 lợi ích người dân đặt lên Vì vậy, nhà làm luật cần có giải pháp phù hợp để hoàn thiện pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp trẻ em chưa thành niên, thành niên lực hành vi dân khơng có khả lao động khơng có tài sản để tự ni nói chung cha mẹ trẻ nói riêng Em huy vọng kiến nghị góp phần nhỏ bé cơng hồn thiện quy định pháp luật liên quan giải vấn đề chung vợ chông ly hôn theo quy định pháp luật Việt Nam hành 13 ... sau: ? ?Phân tích đánh giá việc giải chung vợ chồng ly hôn theo quy định pháp luật Việt Nam hành” NỘI DUNG I Quy định pháp luật hành điều chỉnh việc giải chung vợ chồng ly hôn Định nghĩa ly hôn Tại... giải mức cấp dưỡng nuôi Những kiến nghị hoàn thiện việc giải chung vợ chồng ly hôn theo quy định pháp luật hành Từ bất cập đó, em xin đưa số kiến nghị hoàn thiện việc giải chung vợ chồng ly hôn. .. bổ sung, quy định giải chung vợ chồng ly hôn Tuy nhiên, thực tiễn việc giải chung vợ chồng ly cịn gặp vài khó khăn, vướng mắc: Thực tiễn áp dụng Trên thực tiễn sống, thấy ? ?việc xem xét nguyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đánh giá việc giải quyết con chung khi vợ chồng ly hôn,