0

Bài Luận: Phân tích thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân theo các quy định hiện hành của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan

19 24 2
  • Bài Luận: Phân tích thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân theo các quy định hiện hành của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 14:34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING TIỂU LUẬN HỌC PHẦN LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM ĐỀ TÀI SỐ 9 Phân tích thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân theo các quy định hiện hành của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh MSSV Lớp Ngành Luật Kinh Tế Hà Nội, tháng 01 năm 2022 HÀ NỘI, 2010 MỞ ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU Trước hết phải khẳng định, đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản quan trọng của quốc gia, là tư liệu sản x. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING TIỂU LUẬN HỌC PHẦN LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM ĐỀ TÀI SỐ Phân tích thẩm quyền giải tranh chấp đất đai Tòa án nhân dân theo quy định hành pháp luật đất đai pháp luật khác có liên quan Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: MSSV: Lớp: Ngành: Luật Kinh Tế Hà Nội, tháng 01 năm 2022 MỞ ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU Trước hết phải khẳng định, đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, tài sản quan trọng quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, điều kiện cần cho hoạt động sản xuất đời sống Ở nước ta, nhiều người sống nhờ vào nơng nghiệp, đất đai trở thành nguồn lực quan trọng Và điều quy định khoản Điều 54 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: “Đất đai tài nguyên đặc biệt quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, quản lý theo pháp luật” Ở Việt Nam, đất đai loại tài sản đặc biệt, thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai Việc sử dụng đất vấn đề thường hay phát sinh tranh chấp thực tế Tranh chấp đất đai tượng xảy phổ biến xã hội Đặc biệt, nước ta chuyển đổi sang kinh tế thị trường, đất đai trở thành loại hàng hóa đặc biệt có giá trị tranh chấp đất đai có xu hướng ngày gia tăng số lượng mức độ phức tạp Tình trạng tranh chấp đất đai kéo dài với số lượng người dân khiếu kiện ngày đông vấn đề đáng quan tâm Tranh chấp đất đai phát sinh nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt đời sống xã hội như: Làm đình đốn sản xuất, tổn thương đến mối quan hệ cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến phong tục đạo đức tốt đẹp người Việt Nam, gây ổn định trị, trật tự an toàn xã hội Tranh chấp đất đai kéo dài không giải dứt điểm dễ dẫn đến “điểm nóng”, bị kẻ xấu lợi dụng, làm giảm niềm tin nhân dân Nhà nước Vì vậy, việc nghiên cứu tranh chấp đất đai pháp luật giải tranh chấp đất đai cần thiết giai đoạn Đây vấn đề Đảng, Nhà nước cấp, ngành đặc biệt quan tâm Mặt khác, để góp phần giải vấn đề lý luận thực tiễn để hoàn thiện pháp luật đất đai giải tranh chấp đất đai nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp đất đai tịa án nước ta, cần có cơng trình khoa học nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề Đây việc làm có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn cấp thiết Do vậy, em chọn đề tài “Phân tích thẩm quyền giải tranh chấp đất đai tòa án nhân dân theo quy định hành pháp luật đất đai pháp luật khác có liên quan” làm đề tài nghiên cứu tiểu luận Em hy vọng qua việc nghiên cứu đề tài này, góp phần phân tích, đánh giá cách có hệ thống tương đối toàn diện quy định pháp luật hành làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai tòa án Đồng thời, đề xuất kiến nghị, giải pháp khả thi góp phần vào việc hồn thiện nâng cao hiệu việc giải tranh chấp đất đai Việt Nam Ngồi phần mở đầu, kết luận nội dung tiểu luận gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận thẩm quyền giải tranh chấp đất đai tòa án nhân dân theo quy định hành pháp luật đất đai pháp luật khác có liên quan Chương 2: Thực trạng giải tranh chấp đất đai tòa án Việt Nam Chương 3: Một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai tòa án Việt Nam PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Những vấn đề lý luận thẩm quyền giải tranh chấp đất đai tòa án nhân dân theo quy định hành pháp luật đất đai pháp luật khác có liên quan Một số vấn đề lý luận tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai 1.1 Khái niệm tranh chấp đất đai Theo Từ điển Tiếng Việt “tranh chấp” hiểu là: Giành cách giằng co không rõ thuộc bên Theo định nghĩa này, hiểu theo nghĩa thông thường “tranh chấp đất đai” việc giành phần đất quyền nghĩa vụ liên quan đến phần đất mà chưa rõ thuộc bên Việc “giành nhau” hành động trực tiếp (chiếm trực tiếp), phần ý kiến (địi quan có thẩm quyền phải cơng nhận cho thay cho người khác) Như vậy, tranh chấp đất đai hiểu biểu mâu thuẫn, bất đồng quan điểm việc quản lý hay chiếm quyền sở hữu, quyền sở hữu đất đai Những mâu thuẫn phát sinh trực tiếp gián tiếp lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai Ngoài ra, hiểu theo nghĩa hẹp hơn, tranh chấp đất đai tranh chấp phát sinh chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai quyền nghĩa vụ trình quản lý sử dụng đất đai Trên thực tế, tranh chấp đất đai thường gặp dạng tranh chấp mà bên quan hệ cho có quyền mảnh đất đó, có quyền sử dụng mảnh đất Vì bên cho có quyền lợi lợi ích hợp pháp đất đai nên vấn đề giải địi hỏi cần phải có biện pháp hợp lý mạnh mẽ 1.2 Đặc điểm tranh chấp đất đai Tranh chấp đất đai có đặc điểm sau: Thứ nhất, đối tượng tranh chấp đất đai quyền quản lí, quyền sử dụng lợi ích phát sinh từ trình sử dụng loại tài sản đặc biệt không thuộc quyền sở hữu bên tranh chấp; Thứ hai, chủ thể tranh chấp đất đai chị chủ thể quản lý sử dụng đất, khơng có quyền sở hữu đất đai; Thứ ba, tranh chấp đất đai gắn liền với trình sử dụng đất chủ thể nên khơng ảnh hưởng đến lợi ích trực tiếp bên tham gia tranh chấp mà ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước Vì trước hết, xảy tranh chấp, bên không thực quyền mình, ảnh hưởng đến việc thực nghĩa vụ Nhà nước, 1.3 Nguyên nhân hậu việc tranh chấp đất đai Trong năm qua, nhiều nguyên nhân khác mà tranh chấp đất đai nước ta ngày gia tăng Mỗi năm, án nhân dân cấp thụ lý giải hàng ngàn vụ tranh chấp đất đai Nhìn chung, ngành tồ án nhân dân giải thành công số lượng lớn vụ tranh chấp đất đai, chất lượng xét xử ngày cao, phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức xã hội công dân Tuy nhiên, phải thừa nhận nhiều lý khác nhau, nhiều lúc, nhiều nơi hoạt động giải tranh chấp đất đai chưa thực đem lại hiệu mong muốn Có thể kể đến nguyên nhân sau: Một là, quản lý yếu kéo dài quan có thẩm quyền quản lý nhà nước đất đai việc lưu trữ, quản lý hồ sơ Một số quan để xảy tình trạng thất lạc hồ sơ đất, lưu trữ không đầy đủ tài liệu làm gián đoạn thơng tin q trình sử dụng đất, thông tin hồ sơ đất bị thiếu khơng xác (về kích thước, số đo, diện tích, hình thù đất, tài sản đất) dẫn đến không cập nhật di biến động đất Thực trạng xuất phát từ quy định, cách làm không hợp lý quan quản lý đất đai như: • • • • • Chậm hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp; Có nhầm lẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giao đất không cụ thể thực địa, không rõ ranh giới, chồng lấn giao; Không xác định thành viên trình cấp giấy giấy chứng nhận cho hộ gia đình; yêu cầu bắt buộc ghi tên vợ chồng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cá nhân; Cung cấp thông tin cho đương sự, quan giải tranh chấp khơng kịp thời, thiếu xác dẫn đến hồ sơ đất không bảo đảm độ tin cậy, gây trở ngại lớn cho việc giải nhanh xác vụ tranh chấp đất đai Hai là, sách pháp luật đất đai thay đổi liên tục nhanh chóng thời gian dài, lần thay đổi khơng có quy định pháp luật minh định rõ quan hệ đất đai hình thành thực tế thời đoạn đó, tạo điểm mờ quan hệ đất đai, dẫn đến cách hiểu vận dụng quy định pháp luật đất đai chưa đồng bộ, chưa thống quan quản lý đất đai nước Ba là, nguyên nhân khiến cho mâu thuẫn bên tranh chấp đẩy lên cao trào tăng lên giá trị quyền sử dụng đất Khi xét thấy lợi ích ngày bị đe dọa không liệt giành lấy, họ khiến cho tranh chấp trở nên gay gắt, miễn có tỷ lệ thuộc họ đến để đem lợi ích Ngoài ra, xảy xung đột cá nhân thực trạng tranh chấp đất đai vấn đề đáng báo động Nếu khơng thể đem lợi ích phía mình, họ có xu hướng dùng bạo lực để giải vấn đề, lúc ảnh hưởng không mối quan hệ bên, mà ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng Hệ tranh chấp đất đai khơng chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích bên tham gia tranh chấp mà ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước Khi xảy tranh chấp, trước hết bên không thực quyền mình, ảnh hưởng đến việc thực nghĩa vụ Nhà nước Tranh chấp đất đai xảy tác động không tốt đến tâm lý, tinh thần bên, gây nên tình trạng ổn định, bất đồng nội nhân dân, làm cho quy định Luật Đất đai, đường lối sách Nhà nước không thực cách triệt để Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai tòa án nhân dân theo quy định hành pháp luật đất đai pháp luật khác có liên quan 2.1 Khái niệm giải tranh chấp đất đai tòa án nhân dân Luật Đất đai năm 2013, Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Luật Tố tụng hành năm 2015 ban hành tạo hành lang pháp lý để đảm bảo quyền tự định đoạt, quyền khởi kiện cho việc yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền giải tranh chấp đất đai; tạo sở pháp lý để quan có thẩm quyền giải tranh chấp đất đai có hiệu hơn, khắc phục nhược điểm thẩm quyền giải tranh chấp đất đai quy định Luật Đất đai năm 2003 Trong đó, giải tranh chấp đất đai theo trình tự tố tụng dân việc giải tranh chấp đất đai Tòa án thực theo quy định chung Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Theo đó, cá nhân, quan, tổ chức có quyền tự thơng qua người đại diện hợp pháp để khởi kiện vụ án Tịa án có thẩm quyền Đối với tranh chấp tài sản gắn liền với đất đai tranh chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại giấy tờ quy định Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 khơng có giấy tờ quy định Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 có u cầu Tịa án giải thuộc thẩm quyền giải Tịa án nhân dân Đây phương thức giải tranh chấp phổ biến lâu đời Hình thức giải thơng qua quan quyền lực cơng có chức xét xử để đưa án, định có hiệu lực pháp luật bắt buộc bên tham gia tranh chấp, sở để quan hành nhà nước đất đai có điều chỉnh phù hợp theo nội dung định, án nêu Ngoài ra, theo tổ chức máy nhà nước Tịa án tổ chức có chế hoạt động độc lập chỉ tuân theo pháp luật nên phán Tòa án đảm bảo cơng bằng, khách quan Có thể hiểu, giải tranh chấp đất đai Tòa án việc Tòa án áp dụng quy định pháp luật để giải bất đồng, mâu thuẫn chủ thể nảy sinh trình quản lý sử dụng đất đai Tuy nhiên, tranh chấp đất đai giải thơng qua Tịa án Pháp luật có quy định cụ thể thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp đất đai, theo đó, Tịa án chỉ giải tranh chấp thuộc thẩm quyền pháp luật quy định Cụ thể, pháp luật đất đai vào việc người sử dụng đất có hay khơng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hay khơng có giấy tờ hợp lệ đất đai theo tự lựa chọn hình thức giải tranh chấp đương để phân định thẩm quyền giải tranh chấp đất đai 2.2 Các nguyên tắc giải tranh chấp đất đai tòa án nhân dân Nguyên tắc giải tranh chấp hiểu hệ thống quan điểm, tư tưởng chỉ đạo có tác dụng định hướng suốt trình giải tranh chấp Việc giải tranh chấp đất đai nói chung tịa án nói riêng phải tn theo số nguyên tắc sau: Một là, nguyên tắc bảo đảm đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thực vai trò đại diện chủ sở hữu: Đất đai thuộc sở hữu tồn dân có nghĩa là, đất đai không thuộc quyền sở hữu riêng tổ chức hay cá nhân Các tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình cá nhân chỉ chủ thể quyền sử dụng đất Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu Đây nguyên tắc pháp lý xuyên suốt trình quản lý sử dụng đất, phản ánh đặc trưng quyền sở hữu toàn dân đất đai Do vậy, giải tranh chấp đất đai, quan có thẩm quyền phải nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc coi sở để giải tranh chấp đất đai Hai là, nguyên tắc đảm bảo lợi ích người sử dụng đất, lợi ích kinh tế, khuyến khích tự hịa giải nội quần chúng nhân dân Khi giải tranh chấp, mâu thuẫn đất đai, điều cần phải chú ý giải hài hịa lợi ích kinh tế bên Đấy điểm mấu chốt để giải tranh chấp đất đai Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hành, trước đưa tranh chấp đất đai giải quan có thẩm quyền, thiết tranh chấp phải qua thủ tục hòa giải pháp luật khuyến khích bên tự thương lượng hịa giải Ba là, nguyên tắc giải tranh chấp phải nhằm mục đích ổn định tình hình kinh tế, xã hội Ngoài nguyên tắc trên, giải tranh chấp đất đai chúng ta phải tuân thủ số nguyên tắc khác như: Thực đúng việc phân định thẩm quyền giải tranh chấp; bảo vệ giao dịch thiết lập theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tơn trọng truyền thống, lợi ích cơng cộng, quyền lợi ích hợp pháp người khác; tơn trọng tự ý chí, tự thỏa thuận, thiện chí, trung thực ngun tắc pháp chế; thơng qua hoạt động xét xử loại việc giáo dục pháp luật cho đương người khác; thực nghị Đảng cộng sản Việt Nam 2.3 Quy định pháp luật thẩm quyền giải tranh chấp đất đai tòa án nhân dân theo luật Đất đai hành Theo quy định Luật Đất đai năm 2003 Tịa án có thẩm quyền giải loại tranh chấp quyền sử dụng đất mà đương có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có loại giấy tờ quy định khoản 1, Điều 50 Luật tranh chấp tài sản gắn liền với đất Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai Tòa án nhân dân theo Luật Đất đai năm 2003 quy định tăng so với Luật Đất đai năm 1987, 1993 Tuy nhiên nhiều tranh chấp quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải UBND, tranh chấp quyền sử dụng đất mà đất khơng có giấy tờ quy định khoản 1, 2, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, ví dụ đất tranh chấp mà người sử dụng đất có tên sổ mục kê, ghi số đồ thuộc thẩm quyền giải UBND Luật Đất đai năm 2013 tiếp tục mở rộng thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp đất đai Tại Luật đất đai năm 2013 quy định Tịa án có thẩm quyền giải tranh chấp đất đai mà đương có Giấy chứng nhận có loại giấy tờ quy định Điều 100 Luật tranh chấp tài sản gắn liền với đất Các loại giấy tờ theo quy định Điều 100 Luật đất đai năm 2013 bao gồm: • Những giấy tờ quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 quan có thẩm quyền cấp q trình thực sách đất đai Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hịa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời quan nhà nước có thẩm quyền cấp có tên Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; • Giấy tờ hợp pháp thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; Khoản Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 Điều 203 Luật đất đai năm 2013 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; • Giấy tờ lý, hóa giá nhà gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định pháp luật; • Giấy tờ quyền sử dụng đất quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất; • Các loại giấy tờ khác xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định Chính phủ • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có loại giấy tờ quy định khoản Điều mà giấy tờ ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký bên có liên quan, đến trước ngày Luật có hiệu lực thi hành chưa thực thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất khơng có tranh chấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nộp tiền sử dụng đất • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo án định Tòa án nhân dân, định thi hành án quan thi hành án, văn công nhận kết hòa giải thành, định giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai quan nhà nước có thẩm quyền thi hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực nghĩa vụ tài phải thực theo quy định pháp luật • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật có hiệu lực thi hành mà chưa cấp Giấy chứng nhận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực nghĩa vụ tài phải thực theo quy định pháp luật • Cộng đồng dân cư sử dụng đất có cơng trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định khoản Điều 131 Luật đất khơng có tranh chấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận đất sử dụng chung cho cộng đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Ngoài ra, Luật đất đai năm 2013 có quy định là: tranh chấp đất đai mà đương khơng có Giấy chứng nhận khơng có loại giấy tờ quy định Điều 100 Luật đương lựa chọn UBND Tòa án nhân dân giải Như vậy, trường hợp người sử dụng đất khơng có giấy chứng nhận loại giấy tờ theo quy định Điều 100 Luật đất đai năm 2013, có tranh chấp UBND cấp xã hòa giải khơng thành đương lựa chọn việc khởi kiện Tòa án để yêu cầu Tịa án giải Trường hợp đương khơng muốn khởi kiện Tịa án có quyền nộp đơn yêu cầu giải tranh chấp UBND có thẩm quyền 2.3 Quy định pháp luật thẩm quyền giải tranh chấp đất đai tòa án nhân dân theo thủ tục tố tụng dân hành Giải tranh chấp đất đai theo trình tự tố tụng dân việc giải tranh chấp đất đai Tòa án thực theo quy định chung Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Đây phương thức giải tranh chấp phổ biến lâu đời Hình thức giải thơng qua quan quyền lực cơng có chức xét xử để đưa án, định có hiệu lực pháp luật bắt buộc bên tham gia tranh chấp, sở để quan hành nhà nước đất đai có điều chỉnh phù hợp theo nội dung định, án nêu Ngoài ra, theo tổ chức máy nhà nước Tịa án tổ chức có chế hoạt động độc lập chỉ tuân theo pháp luật nên phán Tòa án đảm bảo công bằng, khách quan Theo quy định Luật Đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành thẩm quyền giải tranh chấp quyền sử dụng đất Tòa án theo thủ tục tố tụng dân thường thuộc quan hệ tranh chấp sau: Tranh chấp đất đai mà đất khơng có tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất; Tranh chấp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất với nội dung chủ yếu như: Xác định người có quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất; chia tài sản chung vợ chồng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tranh chấp liên quan đến giao dịch đất, tài sản gắn liền với đất; thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 10 Cũng theo quy định Luật Đất đai năm 2013, loại tranh chấp xác định người có quyền sử dụng đất tranh chấp việc xác định người có quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất mà đương có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có loại giấy tờ quy định Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 hay chưa, đương khởi kiện đến Tịa án Tịa án có thẩm quyền giải theo thủ tục tố tụng dân Đối với tranh chấp quyền sở hữu nhà khơng liên quan đến sách cải tạo nhà thuộc thẩm quyền giải Tòa án theo quy định pháp luật tố tụng dân sự, dạng cụ thể tranh chấp quyền sở hữu tài sản Về nguyên tắc, tài sản tồn đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy tờ quy định Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 Tịa án có thẩm quyền giải tranh chấp nhà tranh chấp quyền sử dụng đất Trong trường hợp nhà tồn đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy tờ quy định Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 tranh chấp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất Tòa án nhân dân giải tài sản tranh chấp gắn liền với đất tài sản Trong trường hợp đương có văn Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất hợp pháp, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 1993 Tịa án giải tranh chấp tài sản tranh chấp quyền sử dụng đất; Trong trường hợp đương khơng có văn Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất hợp pháp, có văn Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho biết rõ việc sử dụng đất khơng vi phạm quy hoạch xem xét để giao quyền sử dụng đất Tịa án giải tranh chấp tài sản, đồng thời, xác định ranh giới, tạm giao quyền sử dụng đất cho đương để Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành thủ tục giao quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đương theo quy định pháp luật đất đai; Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có văn cho biết rõ việc sử dụng đất không hợp pháp, tài sản không phép tồn đất Tịa án chỉ giải tranh chấp tài sản Ngoài ra, theo quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 giải tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất, đương có yêu cầu văn trình bày u cầu Tịa án q trình Tịa án giải vụ việc dân yêu cầu hủy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Tịa án xem xét hủy định đó, định rõ ràng trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp đương vụ việc dân mà Tịa án có nhiệm vụ giải Việc giải tranh chấp quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất theo trình tự tố tụng dân quy định khoản Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, theo đó, Tịa án có thẩm quyền giải theo thủ tục tố tụng dân tranh chấp đất đai theo Điều 34 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015; 11 quy định pháp luật đất đai, cụ thể: Cá nhân , quan , tổ chức có quyền tự thơng qua người đại diện hợp pháp để khởi kiện vụ án Tòa án (theo điểm c khoản Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 đối tượng tranh chấp bất động sản chỉ Tịa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải Do đó, tranh chấp đất Tịa án nơi có đất có thẩm quyền giải Nếu đất đai có nhiều địa phương khác ngun đơn u cầu Tịa án nơi có diện tích đất giải quyết) Người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện tài liệu, chứng đến Tịa án có thẩm quyền, thực việc tạm ứng án phí hồn chỉnh hồ sơ, đơn khởi kiện theo yêu cầu Tòa án Khi Tòa án thụ lý giải vụ án, tiến hành hòa giải để đương thỏa thuận với việc giải vụ án Nếu hòa giải thành Tịa án lập biên hịa giải thành, hết 07 ngày mà bên đương khơng thay đổi ý kiến tranh chấp thức kết thúc Nếu hịa giải khơng thành Tịa án định đưa vụ án xét xử Ngay q trình xét xử, đương thỏa thuận với việc giải vụ án Nếu khơng đồng ý bên có quyền kháng cáo theo trình tự phúc thẩm Tịa án thực chế độ hai cấp xét xử án, định sơ thẩm Toà án bị kháng cáo, kháng nghị Theo đó, xét xử phúc thẩm việc Tòa án nhân dân cấp trực tiếp xét xử lại vụ án mà án, định Tịa án nhân dân cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo kháng nghị Ngoài ra, án, định Toà án có hiệu lực pháp luật mà phát có vi phạm pháp luật có tình tiết xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm theo quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 (Phần thứ năm, thủ tục xét lại án, định có hiệu lực pháp luật) Như vậy, giải tranh chấp đất đai Tòa án hoạt động giải tranh chấp khác Tòa án vụ án có thủ tục xét xử sơ thẩm, thủ tục xét xử phúc thẩm, chí giám đốc thẩm tái thẩm Chương 2: Thực trạng pháp luật hình thức kỷ luật lao động thực tiễn áp dụng Việt Nam Tính theo Báo cáo thống kê từ Bộ Tài nguyên Môi trường, khiếu nại đất đai chiếm tỷ lệ 70% với tỷ lệ khiếu nại dẫn đầu thuộc Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Trong số 70% đơn khiếu nại chủ yếu đơn có nội dung liên quan đến việc áp dụng sách pháp luật đất đai trước năm 2013 sau: Khiếu nại có liên quan đến thu hồi đất chiếm khoảng 26%; Khiếu nại có liên quan đến giá bồi thường chiếm khoảng 21%; Khiếu nại có liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm khoảng 22%; Khiếu nại có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, cho thuê đất… chiếm khoảng 01%; Đơn tranh chấp đất đai Điều 17 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Điều 270 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 12 chiếm khoảng 12% (đa số tranh chấp cá nhân với cá nhân); Đơn đòi lại đất cũ chiếm khoảng 7%; Đơn tố cáo sai phạm đất đai chiếm khoảng 11% Thực trạng tranh chấp đất đai Hà Nội, TP.HCM Đà Nẵng thống kê số liệu đơn khiếu nại cụ thể sau: TP Hà Nội: 2.072 đơn; TP Hồ Chí Minh: 1.125 đơn; TP Đà Nẵng :132 đơn Tại khu vực Tây Nguyên Nam Bộ, tranh chấp đất đai diễn hầu hết địa phương Tranh chấp đất đai chiếm từ 55 60%, nhiều tỉnh Tây Nguyên Tây Nam Bộ chiếm từ 70 80% tranh chấp dân phát sinh Theo báo cáo Tịa án nhân dân tối cao năm 2010, tồn ngành tòa án nhân dân thụ lý 87514 vụ án dân sự, thụ lý tranh chấp đất đai 17377 vụ Đã giải 74109 vụ, giải tranh chấp đất đai 9356 vụ; Năm 2011 tồn ngành tịa án nhân dân thụ lý 96357 vụ án dân sự, tranh chấp đất đai 21571 vụ Đã giải 81824 vụ, giải tranh chấp đất đai 16550 vụ; Năm 2012 tồn ngành tịa án nhân dân thụ lý 271306 vụ án dân sự, thụ lý tranh chấp đất đai 23179 vụ Đã giải 246215 vụ, giải tranh chấp đất đai 17322 vụ Qua số liệu nêu cho thấy vụ việc tranh chấp đất đai tòa án nhân dân thụ lý giải ngày nhiều, năm sau cao năm trước Tăng nhiều tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tranh chấp người có quyền sử dụng đất; tranh chấp đất cho thuê, cho mượn, cho nhờ; tranh chấp lĩnh vực đền bù giải phóng mặt Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chủ yếu chuyển đổi sang kinh tế thị trường, Nhà nước thực sách quản lý đất đai Đất đai trở thành tư liệu sản xuất quan trọng tài sản có giá với người dân Trong đó, quyền số địa phương “chưa làm đúng pháp luật", chưa công khai, minh bạch, dân chủ; hệ thống quản lý đất đai thiếu khoa học Hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực vừa thiếu vừa không thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo làm cho tình hình thêm phức tạp Hệ thống pháp luật lĩnh vực đất đai nước ta chưa thực thống nhất, đồng luật, nghị định, pháp lệnh, đó, số lượng vụ tranh chấp liên quan đến đất đai mà Tòa án phải thụ lý, giải ngày tăng với tính chất ngày phức tạp Ngay quy định áp dụng trực tiếp để giải tranh chấp đất https://luathungson.vn/thuc-trang-tranh-chap-dat-dai-hien-nay.html https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-chi-dao-dieu-hanh?dDocName=TAND155594 13 đai Tòa án Luật Đất đai năm 2013, Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 tồn số vướng mắc Cụ thể: Thứ nhất, theo quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, xác định thẩm quyền giải Tịa án theo lãnh thổ ưu tiên việc xác định thẩm quyền theo nơi cư trú bị đơn Thực tiễn áp dụng quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 thẩm quyền có nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp vụ án (mỗi quan hệ pháp luật tranh chấp xác định thẩm quyền theo vụ việc khác nhau) thẩm quyền theo lãnh thổ Tịa án xác định theo quan hệ pháp luật tranh chấp Ví dụ: quan hệ pháp luật tranh chấp nhân gia đình dù vợ chồng có tranh chấp tài sản chung quyền sử dụng đất thẩm quyền Tịa án xác định theo nơi cư trú bị đơn mà khơng phải nơi có bất động sản Trong đó, Luật Đất đai năm 2013 quy định tranh chấp đất đai bao gồm tranh chấp quyền sử dụng đất, vậy, xác định thẩm quyền Tịa án theo lãnh thổ thẩm quyền theo lãnh thổ Tòa án phải xác định theo nơi có bất động sản mà khơng phụ huộc quan hệ tranh chấp quan hệ tranh chấp Tức là, thẩm quyền theo lãnh thổ nơi có bất động sản ưu tiên áp dụng trước Thứ hai, theo quy định khoản khoản Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Tịa án có thẩm quyền giải tranh chấp hợp đồng dân (khoản Điều 26) giải tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật đất đai (khoản Điều 26) Tuy nhiên, theo quy định Luật Đất đai năm 2013 khơng cịn phân biệt thẩm quyền giải Tòa án tranh chấp hợp đồng dân tranh chấp giao dịch có đối tượng quyền sử dụng đất Chính vậy, thụ lý giải vụ án giao dịch có đối tượng quyền sử dụng đất Tịa án khơng rõ áp dụng khoản Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 để thụ lý, giải Thứ ba, thực tiễn, quy định Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 để xác định thẩm quyền Tòa án tranh chấp thừa kế nhà đất quyền sử dụng đất chưa rõ ràng dẫn đến tình trạng cịn có ý kiến khác q trình áp dụng như: (i) Tranh chấp thừa kế nhà đất quyền sử dụng đất tranh chấp bất động sản nên trường hợp này, Tịa án có thẩm quyền phải Tịa án nơi bị đơn giải quyết; (ii) Tranh chấp thừa kế di sản bao gồm động sản, bất động sản nên áp dụng nguyên tắc xác định thẩm quyền Tịa án theo nơi có bất động sản Thứ tư, theo quy định Luật Đất đai năm 2013 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 hòa giải sở thủ tục bắt buộc giải tranh chấp đất đai, kết hịa giải phải lập thành biên bản, có chữ ký bên có xác nhận hịa giải thành không thành Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Tuy nhiên, nay, Ủy ban nhân dân triệu tập bên để Khoản Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 14 hịa giải nhiều trường hợp phía bị đơn không đến (mặc dù tống đạt giấy triệu tập hợp lệ), vậy, phát sinh trường hợp: Khi bị đơn khơng đến Ủy ban nhân dân khơng thể tiến hành hòa giải được, biên hòa giải khơng thể có chữ ký bị đơn Nếu Ủy ban nhân dân có lập biên khơng hịa giải bị đơn khơng đến biên có coi biên hịa giải khơng thành khơng Tịa án có vào để thụ lý giải tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân không? Đây vấn đề vướng mắc thực tiễn giải tranh chấp đất đai Tòa án, cần phải hướng dẫn cách cụ thể thời gian tới để việc áp dụng pháp luật đất đai thực cách thống Ngoài ra, kết hịa giải thành Ủy ban nhân dân khơng có giá trị bắt buộc thực bên đương nên sau Ủy ban nhân dân cấp xã hòa giải thành xong mà bên khơng thực phải xử lý nào? Vì thực tế, có nhiều trường hợp thời gian chờ thực kết hịa giải thành hết thời hiệu khởi kiện Thứ năm, Tòa án với chức xét xử chuyên biệt, với ưu đội ngũ cán có trình độ chun mơn luật song hiệu giải tranh chấp tòa án lại phụ thuộc nhiều vào hoạt động phối hợp xác minh, cung cấp thông tin quan quản lý đất đai Qua thực tiễn xét xử cho thấy, việc phối hợp tòa án với quan hành thường chưa thực hiệu Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 đương phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ chứng cho tòa án thực tế quy định gặp nhiều bất cập Các quan hành nhà nước nơi nắm giữ tài liệu, chứng liên quan đến vụ việc tranh chấp nhiều cán quan thiếu hợp tác việc cung cấp tài liệu, chứng theo u cầu đương sự, tịa án Ngồi ra, việc phối hợp trình xác minh thu thập, đánh giá chứng cứ, định giá quyền sử dụng đất quan chưa thực chặt chẽ Có trường hợp quan quản lý đất đai cung cấp thiếu thông tin, chậm trễ cung cấp thông tin gây khó khăn cho q trình giải tranh chấp Đó ngun nhân làm cho việc giải vụ án bị kéo dài Đây vấn đề cần Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung để tăng cường hiệu công tác giải tranh chấp đất đai 15 Chương 3: Một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai tòa án Việt Nam Từ phân tích điểm tồn gây khó khăn, vướng mắc việc áp dụng quy định giải tranh chấp đất đai tòa án Việt Nam qua thực tiễn nêu trên, em xin đưa số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi sau: Thứ nhất, Luật Đất đai năm 2013 mở rộng thẩm quyền Tòa án giải tranh chấp đất đai theo em, cần nghiên cứu để xác định thời điểm phù hợp chuyển giao tất tranh chấp đất đai cho Tòa án thụ lý giải quyết, lẽ, chuyển giao thẩm quyền giải tranh chấp đất đai cho Tòa án giảm áp lực cho quan nhà nước; bên cạnh đó, tranh chấp đất đai Tòa án giải đảm bảo khách quan, cơng bằng, xác cán làm công tác giải tranh chấp đất đai quan nhà nước thường kiêm nhiệm, trình độ hiểu biết, áp dụng pháp luật thực tiễn chưa cao Thứ hai, việc xem xét, thẩm định chỗ nhà đất thực tế giải vụ việc tranh chấp đất đai cần thiết tranh chấp đất đai loại tranh chấp đặc thù, đối tượng tranh chấp loại tài sản đặc biệt, có giá trị trải qua nhiều biến động trình nhà nước thực sách cải tạo đất đai Có tranh chấp mà bên tranh chấp không trực tiếp quản lý, sử dụng đất mà người thứ ba tình sử dụng, hay có tranh chấp mà chỉ áp dụng quy định pháp luật để giải dẫn đến án không phù hợp với thực tiễn thi hành Tuy nhiên, Bộ luật Tố tụng dân lại quy định Tòa án chỉ tiến hành xem xét, thẩm định chỗ tài sản đương có yêu cầu Nếu đương khơng có u cầu Tịa án khơng thể tự tiến hành xem xét, thẩm định chỗ tài sản Do đó, để đảm bảo tính khách quan hiệu lực thi hành án phù hợp với thực tế cần quy định quyền Tịa án việc tự tiến hành xem xét, thẩm định chỗ tài sản nhà đất tranh chấp thấy cần thiết Thứ ba, Luật Đất đai năm 2013 ghi nhận đất đai thuộc chủ sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu Trong đó, Nhà nước phân cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất lớn cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp huyện, song pháp luật đất đai lại chưa xác lập chế phù hợp để kiểm soát, giám sát quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai quan nhà nước Điều dẫn đến tình trạng có lạm quyền việc chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp, giao đất, cho thuê đất thu hồi đất; chí nhiều trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực gây bất bình nhân dân Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung quy định chế hữu hiệu để giám sát quan nhà nước thực vai trò chủ sở hữu đất 16 đai; tăng cường hoạt động xem xét, đánh giá việc phân cấp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trung ương địa phương nhằm khắc phục lạm quyền giao đất, cho thuê đất Thứ tư, q trình tổ chức thực thủ tục hịa giải Ủy ban nhân dân cấp xã phát sinh số mâu thuẫn, vướng mắc thực tế, vậy, cần sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể trường hợp, theo hướng: Bổ sung quy định trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp tổ chức buổi hịa giải bên hai bên đương vắng mặt khơng có lý đáng Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành hòa giải vắng mặt, lập biên hịa giải mà khơng có chữ ký bên vắng mặt; đồng thời, tống đạt văn đến bên vắng mặt buổi hòa giải Biên hòa giải đề bên đương tiến hành thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai Tòa án gửi đơn yêu cầu đến Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết; Đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tranh chấp tổ chức hịa giải thành sau bên lại thay đổi ý kiến không chấp nhận kết hịa giải thành khơng cần tiếp tục thủ tục hịa giải bên tranh chấp khơng có thiện chí chấp hành thỏa thuận bên, tiếp tục hòa giải chỉ làm kéo dài trình giải vụ việc Trong trường hợp này, bên khởi kiện Tịa án gửi đơn yêu cầu giải tranh chấp đất đai đến Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để giải Trong trường hợp này, nên bổ sung quy định thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập biên hòa giải thành ủy ban nhân dân cấp xã, bên khơng có ý kiến biên thỏa thuận cơng nhận, bên phải thực nội dung thỏa thuận Trường hợp thời hạn 30 ngày mà bên có thay đổi kết hịa giải trước ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành hòa giải lại lần hòa giải sau Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày lập biên hòa giải thành, bên tranh chấp có để chứng minh biên hịa giải vi phạm thủ tục có quyền nộp đơn khởi kiện u cầu tòa án tuyên hủy biên hòa giải thành tòa án xem xét mặt thủ tục biên hòa giải thành lập, khơng xem xét lại nội dung hịa giải mà bên thỏa thuận với Thứ năm, qua thực tiễn xét xử cho thấy, việc phối hợp Tòa án với quan hành thường chưa thực hiệu Các quan hành nhà nước quan chuyên môn thường nơi nắm giữ tài liệu, chứng liên quan đến vụ việc tranh 17 chấp nhiều cán quan thiếu hợp tác việc cung cấp tài liệu, chứng theo yêu cầu đương sự, chí có trường hợp Tịa án u cầu cung cấp tài liệu, chứng cịn gặp trở ngại Vì vậy, cần có chế xử lý thích hợp, có hiệu trường hợp cá nhân, quan, tổ chức nắm giữ tài liệu, chứng vụ án mà thiếu hợp tác không cung cấp tài liệu, chứng vụ án để đảm bảo cho việc giải vụ án nhanh chóng, kịp thời, xác đúng pháp luật Em đề xuất cần bổ sung quy định sau: (i) Bổ sung quy định trách nhiệm quan quản lý đất đai hoạt động phối hợp giải tranh chấp với tòa án quan liên quan; quy định cụ thể trách nhiệm thời gian thực công tác phối hợp xác minh, cung cấp thông tin quan quản lý đất đai có yêu cầu; (ii) Bổ sung chế tài cụ thể liên quan đến hành vi không thực hiện, chậm trễ thực thực gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp đương trình thực trình tự, thủ tục giải tranh chấp đất đai; (iii) Bổ sung quy định chế xử lý trách nhiệm trường hợp cá nhân, quan, tổ chức nắm giữ tài liệu, chứng đất tranh chấp vụ án mà thiếu hợp tác không cung cấp tài liệu, chứng vụ án để bảo đảm cho việc giải vụ án nhanh chóng, kịp thời, xác pháp luật Bên cạnh cần tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán, cán Tòa án nhân dân nhằm giúp cho thẩm phán cán Tòa án nắm kỹ tiến hành hòa giải, nhận thức tính chất đặc thù q trình giải tranh chấp đất đai để từ nắm vững nguyên tắc chỉ đạo, áp dụng đúng quy định pháp luật đất đai, quy định pháp luật tố tụng dân nhằm giải vụ việc có hiệu chất lượng cao KẾT LUẬN Tranh chấp đất đai tượng thường xảy đời sống xã hội thời ky lịch sử Dưới chế độ chúng ta, Nhà nước người đại diện cho toàn thể nhân dân lao động đứng thực quyền sở hữu đất đai, tranh chấp đất đai thời ky mang nội dung kinh tế ý nghĩa trị khác với tranh chấp đất đai xã hội có giai cấp đối kháng 18 Trong năm vừa qua tranh chấp đất đai diễn hầu hết địa phương nước Tuy mức độ, tính chất phạm vi khác nhìn chung tranh chấp đất đai gây hậu nặng nề ảnh hưởng đến trật tự, an tồn xã hội Vì vậy, phải vào thực trạng sử dụng đất, vào đường lối sách Nhà nước, vào văn pháp luật để tìm nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai, từ có biện pháp giải tranh chấp cách thoả đáng, góp phần ngăn ngừa hạn chế tới mức thấp tranh chấp đất đai xảy Thơng qua việc phân tích, đánh giá quy định pháp luật đất đai pháp luật khác có liên quan giải tranh chấp đất đai; việc nghiên cứu có hệ thống vấn đề lý luận giải tranh chấp đất đai nói chung giải tranh chấp đất đai tồ án nhân dân nói riêng theo quy định pháp luật nghiên cứu thực trạng pháp luật giải tranh chấp đất đai để sở đề xuất kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung sách, pháp luật đất đai xác lập chế giải tranh chấp đất đai thích hợp, nhằm nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp đất đai, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho cơng dân việc làm có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn Em hy vọng qua việc phân tích quy định pháp luật giải tranh chấp đất đai tòa án nhân dân theo quy định hành pháp luật đất đai pháp luật khác có liên quan; với thực tiễn thi hành qua số liệu mà em thu thập kiến nghị, giải pháp than góp phần nhỏ bé cơng hồn thiện quy định pháp luật liên quan điều chỉnh chế định giải tranh chấp đất đai tòa án nhân dân theo quy định hành pháp luật đất đai pháp luật khác có liên quan 19 ... đề lý luận thẩm quy? ??n giải tranh chấp đất đai tòa án nhân dân theo quy định hành pháp luật đất đai pháp luật khác có liên quan Chương 2: Thực trạng giải tranh chấp đất đai tòa án Việt Nam Chương... thẩm quy? ??n giải tranh chấp đất đai quy định Luật Đất đai năm 2003 Trong đó, giải tranh chấp đất đai theo trình tự tố tụng dân việc giải tranh chấp đất đai Tòa án thực theo quy định chung Bộ luật. .. dụng đất đai Tuy nhiên, tranh chấp đất đai giải thơng qua Tịa án Pháp luật có quy định cụ thể thẩm quy? ??n Tòa án việc giải tranh chấp đất đai, theo đó, Tịa án chỉ giải tranh chấp thuộc thẩm quy? ??n
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Luận: Phân tích thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân theo các quy định hiện hành của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan,

Từ khóa liên quan