0

Giới thiệu Nhà máy Xử lý nước DANKIA 2 Tổng công ty cấp nước Sài Gòn

18 5 0
  • Giới thiệu Nhà máy Xử lý nước DANKIA 2  Tổng công ty cấp nước Sài Gòn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 14:09

1.1 Tổng quan nhà máy nước Đan Kia 1.1 Vị trí nhà máy Nhà máy nước Đan Kia xây dựng Xã Lát - Huyện Lạc Dương Tỉnh Lâm Đồng Trên diện tích khu đất 19ha Nhà máy hoạt động với mục đích cung cấp nước cho ăn uống, sinh hoạt, công nghiệp thành phố Đà Lạt Nhà máy có vị trí địa lý gần Hồ Suối Vàng, hố Suối Vàng có sức chứa khoảng 20 triệu khối nước thuận lơi cho việc thu nước thơ để xử lý - Phía đơng giáp xã Lát - huyện Lạc Dương - Phía tây giáp đất rừng Ban Quản lý rừng đầu nguồn Đa Nhim đường tỉnh lộ ĐT722 - Phía nam giáp phường 7, TP Đà lạt - Phía Bắc giáp đất rừng quốc gia Bi Đúp -Núi Bà 1.2 Lịch sử phát triển Nhà máy nước Đan Kia khởi công xây dựng năm 2008 Tháng năm 2010 tổ chức Lễ Khánh Thành nhà máy Hình 1.1 Lễ Khánh Thành nhà máy nước Đan Kia Công suất nhà máy nước Đan Kia 30000m3/ngày.đêm Tuy nhiên thỏa thuận với công ty cấp nước Lâm Đồng nên năm 2011 nhà máy chạy công suất 15.000 m3/ngày.đêm, phục vụ cho số hộ sinh hoạt thành phố Đà Lạt Năm 2012 tăng lên 20.000 m 3/ngày.đêm Do nhu cầu dùng nước người dân tăng nên năm 2013 nhà máy chạy công suất 25.000 m 3/ngày.đêm Đến năm 2014 nhà máy nước Đan Kia chạy 30.000 m3/ngày.đêm, để phục vụ nhu cầu cấp nước thời điểm thành phố Đà Lạt phát triển Với khả cấp nước Công ty cung cấp khoảng 70% nước cho thành phố Chất lượng nước đạt Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống 1.3 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần cấp nước Đan Kia biểu diễn qua sơ đồ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ Lao động tiền lương Tuyển dụng đào tạo Hành chánh IT Bảo vệ Vệ sinh môi trường Các dịch vụ hành BỘ PHẬN CHUN MƠN PHỊNG KỸ THUẬT NHÀ MÁY Hóa nghiệm Vận hành Điện Cơ khí PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN Tài Kế tốn Thủ quỹ BỘ PHẬN VẬN HÀNH PHÒNG BÁN VÉ MÁY BAY BỘ PHẬN HÓA NGHIỆM CA VẬN HÀNH CA VẬN HÀNH CA VẬN HÀNH CA VẬN HÀNH TỔ BẢO TRÌ Sơ đồ1.1 Sơ đồ biểu diễn cấu tổ chức công ty cổ phần cấp nước Sài Gịn – Đan Kia 2.2 Hệ thống hóa quy trình xử lí nước nhà máy nước Đan Kia 2.2.1 Lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý Lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp phụ thuộc chất lượng đặc trưng nguồn nước thô, yêu cầu chất lượng nước cấp công suất trạm xử lý nước Khi lựa chọn nguồn nước cần ý đặc điểm sau: Nguồn nước phải có lưu lượng trung bình nhiều năm theo tần suất yêu cầu đối tượng tiêu thụ Trữ lượng nguồn nước phải đảm bảo khai thác nhiều năm Chất lượng nước đáp ứng yêu cầu vệ sinh theo TCXD – 33 – 68, ưu tiên chọn nguồn nước dễ xử lý dùng hóa chất Ưu điểm chọn nguồn nước gần nơi tiêu thụ, có sẵn để tiết kiệm lượng, có địa chất cơng trình phù hợp với u cầu xây dựng, có điều kiện bảo vệ nguồn nước Cần ưu tiên chọn nguồn nước ngầm lưu lượng đáp ứng yêu cầu sử dụng Chất lượng nguồn nước thô thay đổi theo không gian thời gian Do vậy, cơng nghệ xử lý nước q trình vận hành phải thay đổi dựa theo tính chất lý, hóa, sinh nước thơ Trong nguồn nước thô, người ta cố gắng giữ chất lượng nước đưa vào dây chuyền công nghệ xử lý không thay đổi theo mùa trình xử lý sơ Dựa vào số liệu có từ từ q trình phân tích thơng số chất lượng nước, so sánh với yêu cầu xử lý mà định xử lý nước Chọn thơng số chất lượng nước đưa kỹ thuật xử lý cụ thể Chọn hóa chất liều lượng hóa chất cần dùng tối ưu điều kiện vận hành cho bước xử lý xếp bước xử lý cho phù hợp Quyết định đến dây chuyền cơng nghệ xử lý cịn phụ thuộc vào yếu tố sau: Khả đáp ứng thiết bị Tính linh hoạt thiết bị chất lượng mước thay đổi Giá thành xây dựng giá thành tiêu hao Yếu tố chất thải 2.2.2 Tính chất, đặc điểm, thành phần nguồn nước Hồ Suối Vàng Tây Nguyên với khí hậu thời tiết theo mùa, mùa mưa từ tháng đến hết tháng 10 mùa khô từ tháng 11 đến hết tháng 4, tháng tháng hai tháng nóng khơ nhất, riêng cao ngun cao 1000m ( Đà Lạt) khí hậu mát mẻ quanh năm, làm cho phân bổ nguồn nước không theo không gian thời gian, gây khó khăn khai thác sử dụng nước mùa khơ Vì nguồn nước hồ Suối Vàng cịn sử dụng cho nhà máy thủy điện Ankroet vào mùa khơ nguồn nước cấp hồ Suối Vàng bị thiếu hụt, mực nước giảm dần có cịn 1m Hồ Suối Vàng gồm hai hồ Đankia Ankroet dưới, tạo hai đập tên Ankroet chắn dịng sơng Đa Dung phát ngun từ núi Langbian nên chất lượng nước cấp nhà máy tương đối tốt Tuy nhiên, chất lượng nước hồ Suối Vàng bị ảnh hưởng nhiều vào mùa mưa lũ Đặc biệt nồng độ cặn, tạp chất lơ lửng, chất hữu vơ hịa tan tăng cao Bản chất nguồn nước mặt nguyên nhân chất lượng nước không ổn định mùa năm Vì vậy, việc lựa chọn dây chuyền cơng nghệ xử lý địi hỏi phải có linh hoạt vận hành để giảm chi phí sản xuất nước mà đáp ứng nhu cầu chất lượng STT Chỉ tiêu pH Ơxy hồ tan (DO) Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) COD BOD (20 o C) Amoni (NH + ) (tính theo N) Clorua (Cl - ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Florua (F - ) Nitrit (NO - ) (tính theo N) Nitrat (NO - ) (tính theo N) Phosphat (PO 3- )(tính theo P) Xianua (CN - ) Asen (As) Cadimi (Cd) Chì (Pb) Crom III (Cr 3+ ) Crom VI (Cr 6+ ) Đồng (Cu) Kẽm (Zn) Niken (Ni) Sắt (Fe) Thuỷ ngân (Hg) 6-8,5 ≥5 Nước mặt hồ Đan Kia 7,05 20 30 20 mg/l mg/l mg/l mg/l 10 0,1 250 15 0,2 400 10 0,09 50 mg/l mg/l mg/l 0,01 1,5 0,02 0,07 0,005 mg/l 0,1 0,2 0,05 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 0,005 0,01 0,005 0,02 0,05 0,01 0,1 0,5 0,1 0,5 0,001 0,01 0,02 0,005 0,02 0,1 0,02 0,2 1,0 0,1 0,001 Kph 0,003 Đơn vị QCVN 08:2008 mg/l 6-8,5 ≥6 mg/l 0,003 0,004 0,005 0,05 0,2 0,02 0,81 0,0001 23 24 25 26 27 Chất hoạt động bề mặt Tổng dầu, mỡ (oils & grease) Phenol (tổng số) Hoá chất bảo vệ thực vật Clo hữu Aldrin+Dieldrin Endrin BHC DDT Endosunfan (Thiodan) Lindan Chlordane Heptachlor Hoá chất bảo vệ thực vật phospho hữu Paration Malation 29 30 Hóa chất trừ cỏ 2,4D 2,4,5T Paraquat Tổng hoạt độ phóng xạ  Tổng hoạt độ phóng xạ  31 E Coli 32 Coliform 28 mg/l 0,1 0,2 0,15 mg/l 0,01 0,02 0,01 mg/l 0,005 0,005 Kph g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l 0,002 0,01 0,05 0,001 0,005 0,3 0,01 0,01 0,004 0,012 0,1 0,002 0,01 0,35 0,02 0,02 g/l g/l 0,1 0,1 0,2 0,32 g/l g/l g/l Bq/l Bq/l MPN/ 100ml MPN/ 100ml 100 80 900 0,1 1,0 200 100 1200 0,1 1,0 0,006 0,074 20 50 15 2500 5000 460 Bảng 2.2 Bảng phân tích chất lượng nước hồ Đan Kia Kph 0,005 Kph 2.2.3 Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lí nước nhà máy nước Đan Kia (công suất 30.000 m3/ngày) 2.2.3.1 Sơ đồ Trạm bơm nước thô Bộ trộn tĩnh, bể phân phối Bể phản ứng sơ cấp Bể phản ứng thứ cấp Bể trung gian Nhà hóa chất PAC, Vơi, Clo Sân phơi bùn Bể Lọc nhanh trọng lực Clo Mạng lưới tiêu thụ Trạm bơm tăng áp Bể lắng lamel Bể chứa 2000 m3 Trạm bơm cấp II Bể chứa 3000 m3 Sơ đồ 2.5 Sơ đồ mơ tả quy trình xử lý nước nhà máy nước Sài Gòn – Đan Kia 2.2.3.2 Thuyết minh sơ đồ dây chuyền công nghệ Nước thô từ trạm bơm cấp I truyền tải nhà máy xử lý thông qua đường ống nước thô D600 Thiết bị trộn tĩnh lắp đường ống nước thơ Hóa chất keo tụ châm vào trước thiết bị trộn Các phân tử hóa chất phân tán nhanh vào nước trước xảy phản ứng đồng thời tạo điều kiện cho chúng tiếp xúc tốt với phần tử tham gia phản ứng trước vào bể phân chia lưu lượng Sau đó, nước thơ trộn hóa chất thơng qua lỗ tràn bể phân chia lưu lượng để đưa sang bể phản ứng sơ cấp Nước thô sau trộn hóa chất đưa vào ngăn phản ứng tạo cợn thông qua đường ống Dn400 Ngyên lý làm việc bể phản ứng bể phản ứng tạo bơng cặn khí Là sử dụng máy khuấy tạo cợn cấu tạo bể để tạo điều kiện thuận lợi cho trình tiếp xúc kết dính hạt keo cặn bẩn nước để hình thành bơng cặn Ngăn phản ứng sơ cấp gắn 01 máy tạo cợn với với tốc độ danh định 14-18r.p.m Ngăn phản ứng thứ cấp gắn 01 máy tạo cợn với tốc độ danh định 10-14r.p.m Tốc độ máy khuấy tạo cợn điều chỉnh theo lưu lượng chất lượng nguồn nước Việc thiết kế phản ứng cấp có tốc độ khuấy vận tốc giảm dần giúp cho q trình hình thành bơng cặn tốt Đây giai đoạn quan trọng để đảm bảo chất lượng làm việc bể lắng Nước sau hình thành cặn vào bể lắng thông qua tường chắn thủy lực có mở lỗ Tường đục lỗ phân phối nước toàn mặt cắt ngang bể tạo cho dịng chảy vào ngăn lắng ln có dạng chảy tầng, khơng nhiễu loạn dịng chảy, ngắn dịng giúp cho q trình lắng tốt Nước sau phản ứng theo phương ngang qua vùng đệm có chiều dài 5,55m, sau chui xuống vách chắn dịng lên bề mặt thơng qua ống lắng với góc nghiêng 60o Kích thước 01 modul ống lắng 610mmBx3050mmLx915mmH Các cặn nặng lắng tự nhiên qua khu vực đáy ống lắng cặn nhẹ bị cưỡng để lắng theo nguyên lý lớp mỏng bề mặt ống Nước thu hoàn toàn bề mặt ống lắng máng thu có gắn cưa để điều chỉnh lưu lượng Tải trọng máng thu 1,3.10 -3 m3/s.m Bùn lắng tụ lại bề mặt ống tự động trược ngược dòng chảy để rơi xuống đáy bể Độ đục nước sau lắng khoảng 5÷10 NTU Thời gian lưu nước bể lắng 1,13h Bùn lắng bể thiết bị hút bùn đặt chìm kiểu siphon (Enviro-Trac) hút xả bên ngồi theo định kì để trì dung tích làm việc hữu dụng cao bể lắng làm việc liên tục mà không cần phải dừng hoạt động để xả bùn, vệ sinh Nước sau lắng gom chung vào mương đưa qua bể lọc thông qua ống dẫn D500 Quá trình lọc điều chỉnh theo ngun tắc mực nước lọc khơng đổi Q trình thực thông qua đầu đo mực nước siêu âm để điều chỉnh vị trí góc mở van điều khiển van Khi mực nước bể lọc đạt đến mức yêu cầu, trình lọc thực Van tự điều chỉnh góc độ mở giúp cho bể lọc làm việc điều kiện áp lực lọc dương, tránh triệt để trường hợp sinh túi bùn túi chân không lớp vật liệu ( làm giảm diện tích lọc hữu dụng, chu kì lọc ngắn, tốn nhiều nước rửa lọc hiệu làm việc ) đó, chu kì lọc dài Chiều dày lớp vật liệu lọc 1,2m với cỡ hạt hữu dụng từ 0,7 đến 1,1mm Các hạt cặn nhỏ không tách trình lắng giữ lại lớp cát lọc để đảm bảo cho nước sau lọc ln có độ đục < NTU Đan lọc sử dụng đan lọc tầng nhựa HDPE Vận tốc lọc trung bình 9,4m/h Nước sau lọc bổ sung Clo để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn, vi trùng gây bệnh trước vào bể chứa 3000m3 Nước sau khử trùng bơm tới bể chứa 2000m3 qua tuyến ống truyền tải nước khoảng km ống HDPE D600 tới trạm tăng áp sau cấp mạng tiêu thụ 2.2.4 Các thiết bị q trình xử lý cơng nghệ xử lý nước cấp 2.2.4.1 Trạm bơm cấp I Trạm bơm có tác dụng đưa nước từ hồ Suối Vàng lên đến bể phản ứng Trạm bơm gồm máy bơm, máy bơm có cơng suất 600m 3/h với cột áp 45m, cột áp cao nên công suất bơm tăng đến 750m 3/h, tốc độ quay 1450 vòng/phút Nhà máy hoạt động bơm bơm để nghỉ luân phiên thay đổi Trong bơm hoạt động có bơm số sử dụng máy biến tần nên gọi bơm biến tần, có tác dụng biến đổi tần số, tốc độ quay máy bơm nên điều chỉnh lưu lượng mà khơng cần đóng mở van chặn Các máy bơm đặt dịng hồ Suối Vàng, cơng trình thu xa bờ Nước qua ống đẩy D600 dài 300m đến bể trộn nhà máy Ưu điểm trạm bơm là: trạm lên xuống theo mực nước hồ nhờ phao nên chủ động nước hồ bị thấp nước thu xa bờ có chất lượng tốt Hình 2.1 Trạm bơm cấp I 2.2.4.2 Nhà hóa chất Bao gồm: kho chứa hóa chất, bể chứa, khuấy PAC Vơi, bơm định lượng Mục đích: Hịa trộn hóa chất vận hành bơm định lượng để tạo phản ứng keo tụ đạt hiệu xử lý nước tốt bể lắng lamel Bơm định lượng có tổng cộng bơm bơm có cơng suất 263 lít/h: Hai bơm dùng bơm PAC, hai bơm dùng bơm Vơi Bể chứa hóa chất có bể: bể PAC, bể vôi, bể lắp máy khuấy Hình 2.2 Bể hóa chất PAC Hình 2.3 Bể chứa nước Vơi Hóa chất dùng để keo tụ PAC (Poly Aluminium Chloride), công thức phân tử PAC [Al2(OH)nCl6-n]m PAC loại phèn nhôm tồn dạng cao phân tử (polymer) Hiện nay, PAC sản xuất với số lượng lớn sử dụng rộng rãi nước tiên tiến để thay cho phèn nhơm sunfat xử lí nước thải nước sinh hoạt PAC có hiệu lắng cao phèn nhôm sufat gấp 4-5 lần, thời gian keo tụ nhanh, làm biến động độ pH nước Đặc biệt PAC có thời gian lắng cặn nhanh, giảm tải cho việc xử lý nước bể lọc từ tăng hiệu suất lọc Chất lượng nước đảm bảo 2.2.4.3 Bộ trộn tĩnh, bể phân phối Mục đích: Trộn hóa chất PAC Vơi, xong phân chia lưu lượng nước vào bể lắng sơ cấp Bộ trộn tĩnh gắn trực tiếp vào đường ống nước thơ, cấu tạo gồm vách ngăn dạng chắn lượn sóng: mục đích tận dụng dòng chảy ống va vào vách chắn tạo dịng chảy rối để trộn nhanh hóa chất với nước thô mà không cần them bể trộn khác dây chuyền xử lí Hình 2.4 Bể phân phối 2.2.4.4 Bể phản ứng sơ cấp Hóa chất PAC sau trộn với nước thô xảy phản ứng gốc Al3+ PAC tác nhân tạo hạt keo tích điện nhờ tác động lực khuấy cặn bẩn bắt đầu liên kết lại với bắt đầu tạo cặn nhỏ li ti nhận thấy Hình 2.5 Bể phản ứng sơ cấp 2.2.4.5 Bể phản ứng thứ cấp Tiếp tục q trình phản ứng tạo bơng cặn, giai đoạn cặn nhỏ bể phản ứng sơ cấp tiếp tục liên kết với tạo thành cặn lớn mà qua bể lắng đủ nặng để lắng xuống 2.2.4.6 Bể trung gian Có nhiệm vụ ổn định bơng cặn sinh bể phản ứng nơi để cặn lớn bắt đầu lắng xuống Hình 2.6 Bể trung gian 2.2.4.7 Bể lắng lamel Nguồn nước từ bể phản ứng vào bể lắng di chuyển theo chiều từ lên theo lắng lamen (hoặc ống lắng) thiết kế nghiêng 60°, trình di chuyển cặn lắng (kết tủa hay lắng) va chạm vào bám vào bề mặt lắng lamen Khi lắng kết dính với bề mặt lắng lamen đủ nặng thắng lực đẩy dòng nước di chuyển lên bơng kết tủa trượt xuống theo chiều ngược lại rơi xuống đáy bể lắng (hay hố thu cặn), từ theo chu kỳ xả Bảng 2.1 Chu kì xả cặn Độ đục (NTU) Thời gian xả cặn (phút) >110 240 80÷100 360 50÷70 480 20÷40 600
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu Nhà máy Xử lý nước DANKIA 2 Tổng công ty cấp nước Sài Gòn,