0

Skkn phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở

28 17 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:36

Skkn Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở Skkn Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn giáo dục công dân ở trường trung họ[.] Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Môn: Giáo dục công dân Năm học : 2017 – 2018 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1/26 1.Lí chọn đề tài: 1/26 2.Mục đích đề tài sáng kiến kinh nghiệm 1/26 Phạm vi đối tượng nghiên cứu: 2/26 SKKN với giải pháp trình bày 2/26 PHẦN 2: NỘI DUNG 3/26 CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA SÁNG KIẾN 3/26 I Cơ sở lý luận 3/26 Định hướng đổi phương pháp dạy học 326/ Mục đích đổi phương pháp dạy học 4/26 Đặc trưng phương pháp dạy học 4/26 II Cơ sở thực tiễn 5/26 Đối với yêu cầu chung 5/26 Yêu cầu giáo viên 5/26 Yêu cầu học sinh 6/26 CHƯƠNG II: NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 7/26 Thực trạng đổi phương pháp giảng dạy 7/26 Kết khảo sát thực tế 9/26 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 10/26 Sáng tạo số trò chơi để vận dụng giảng dạy môn GDCD 12/26 4.1 Trò chơi sắm vai 12/26 4.2 Trò chơi tiếp sức 13/26 4.3 Trò chơi “Trò chuyện cuối tuần” 13/26 CHƯƠNG III: KIỂM CHỨNG CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI CỦA SKKN 22/26 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 23/26 Kết luận 23/26 Khuyến nghị: 24/26 Tài liệu tham khảo skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lí chọn đề tài: Thực theo tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu chất lượng giáo dục, có nhiều tác động tích cực, thật gây hứng thú cho học sinh trình tiếp thu kiến thức, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Mục tiêu đào tạo nhà trường hình thành phát triển tồn diện nhân cách tốt đẹp hệ trẻ, công dân tương lai đất nước Chính vậy, mơn GDCD mơn có vai trị quan trọng, góp phần đào tạo học sinh thành người lao động mới, vừa có tri thức khoa học, vừa có đạo đức, vừa có lực hoạt động thực tiễn, vừa có phẩm chất trị - tư tưởng, biết: “Sống làm việc theo hiến pháp pháp luật” Từ thực tế trên, tơi xin rút kinh nghiệm qua đề tài: “ Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn Giáo dục công dân Trung học sở ” 2.Mục đích đề tài sáng kiến kinh nghiệm Đối với phương pháp dạy học lấy người thầy làm trung tâm dẫn đến kiểu học thụ động thiên ghi nhớ, chịu suy nghĩ từ hạn chế đến chất lượng hiệu dạy học không đáp ứng yêu cầu xã hội Để khắc phục tình trạng cần phát huy tính tích cực, chủ động học sinh thơng qua trình dạy học đạo, tổ chức người giáo viên, người học phải tích cực, chủ động khơng làm thay cho Chương trình đổi giáo dục phạm vi toàn quốc năm vừa qua xã hội quan tâm sâu sắc Một nhiệm vụ đội ngũ nhà giáo không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm giáo dục học sinh lĩnh hội kiến thức cách chủ động, sáng tạo Chính thế, mà người giáo viên trực tiếp giảng dạy phải biết vận dụng phương pháp hoạt động lên lớp cách hợp lý, cụ thể phù hợp với đối tượng học sinh nhằm khơi dậy niềm say mê, sáng tạo khả khám phá giới xung quanh Môn GDCD môn học khác nhằm vào mục tiêu Với vị trí chức mơn học, mơn Giáo dục cơng dân cần phải có chuyển biến mạnh mẽ đổi phương pháp giảng dạy nhằm “Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh” nhằm làm thay đổi quan niệm học sinh coi môn học phụ môn học mà bậc phụ huynh quan tâm Từ giúp cho học sinh bậc phụ huynh hiểu đắn môn Giáo dục cơng dân, phải hiểu mơn khoa học đối xử “bình đẳng” môn học khác, tác dụng môn học việc hình thành phẩm chất, trị, tư tưởng, đạo đức, nhân cách người giai đoạn nghiệp CNH - HĐH đất nước Đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học tập môn Giáo dục công dân” đặt mục đích tìm hiểu đánh 1/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở giá tình hình đổi phương pháp giảng dạy nói chung đổi phương pháp giảng dạy mơn Giáo dục cơng dân nói riêng Phân tích mục đích, vai trị hiệu đổi phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân Qua đưa số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm giáo viên khả chủ động, sáng tạo học sinh, nhằm đạt mục tiêu ngành chuyển từ lấy “Dạy” làm trung tâm sang lấy “Học” trung tâm Phạm vi đối tượng nghiên cứu: - Đề tài áp dụng cho tất giáo viên dạy môn GDCD bậc THCS tất học sinh THCS - Đối tượng thông qua học sinh khối 6,7,8,9 giáo viên trường THCS SKKN với giải pháp trình bày Nhìn chung SKKN mà tơi trình bày có số giải pháp cũ trước Tuy nhiên trải qua trình đúc kết kinh nghiệm từ trình nhiều năm thực hiện, giải pháp thực bước đầu có hiệu - Qua thực tiễn giảng dạy học tập lớp - Qua kênh thông tin: Sách, báo, tài liệu chuyên ngành có liên quan - Qua kinh nghiệm đồng nghiệp, đặc biệt đồng nghiệp trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục công dân 2/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA SÁNG KIẾN I Cơ sở lý luận Định hướng đổi phương pháp dạy học Theo khoản 2, điều 28 Luật Giáo dục năm 2005 ghi ghi “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Chương trình giáo dục phổ thơng ban hành kèm theo định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/06/2006 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu “phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh” Hãy chiêm nhiệm triết lý phương pháp: “Phương pháp linh hồn nội dung vận động” ; “Học phương pháp học liệu” : “ Thầy giáo tồi truyền đạt chân lý, thầy giáo giỏi dạy cách tìm chân lý”; “ Phương pháp tốt làm đơn giản phức tạp, Phương pháp tồi làm phức tạp đơn giản” Hoặc danh ngôn giáo dục: "Nhà giáo người nhồi nhét kiến thức mà cơng việc người khơi dậy lửa cho tâm hồn"(Uyliam Batơ Dit); "Một ông thầy mà không dạy cho học trị việc ham muốn học tập đập búa sắt nguội mà thôi." (Horaceman); "Mục tiêu giáo dục dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt giàu có, mà phải đường dẫn lối tâm hồn người vươn đến Chân thực hành Thiện (Vijaya Lakshmi Pandit) Có thể nói cốt lõi đổi dạy học hướng tới hoạt động học tập chủ động chống lại thói quen học tập thụ động Vì vậy, tơi nhận thấy việc đổi phương pháp dạy thực theo định hướng sau: - Bám sát mục tiêu giáo dục phổ thông - Phù hợp với nội dung bài, tiết, đơn vị kiến thức - Phù hợp với nội dung dạy học cụ thể - Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, đối tượng học sinh 3/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở - Phù hợp với sở vật chất, điều kiện dạy học nhà trường - Phù hợp với việc đổi kiểm tra, đánh giá kết dạy học - Kết hợp việc tiếp thu sử dụng có chọn lọc, có hiệu phương pháp dạy học tiên tiến, đại với việc khai thác yếu tố tích cực phương pháp dạy học truyền thống - Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học, thiết bị dạy học đặc biệt lưu ý đến ứng dụng soạn giảng cơng nghệ thơng tin Chính vậy, viết mục tiêu học, giáo viên phải hình dung rõ sau học xong học đó, tiết học học sinh cần nắm kiến thức, kĩ năng, thái độ ? mức độ ? Từ thay đổi thói quen suy nghĩ tập trung vào điều giáo viên đặt học sinh phải đạt sau học xong Theo hướng phát huy vai trị chủ thể tích cực, chủ động, sáng tạo người học mục tiêu đề cho học sinh, học sinh thực hiện, học sinh thơng qua hoạt động học tập tích cực phải đạt mục tiêu ấy, cịn giáo viên người đạo, tổ chức, hướng dẫn, trợ giúp học sinh nắm kiến thức học Vì vậy, việc giảng dạy mơn Giáo dục cơng dân nhà trường phổ thông không nhằm trang bị cho học sinh kiến thức mà phát huy học sinh tư sáng tạo, hình thành học sinh kĩ năng, kĩ xảo vào liên hệ vận dụng vào thực tiễn đời sống xã hội Việc phát triển lực trí tuệ khả tự học học sinh học, học sinh không trang bị kiến thức sách giáo khoa mà cịn hình thành phẩm chất, tư người lao động thời đại phát triển khoa học công nghệ Tuy nhiên, đổi phương pháp giảng dạy khơng có nghĩa gạt bỏ phương pháp truyền thống mà phải vận dụng cách có hiệu phương pháp dạy học có theo quan điểm dạy học tích cực kết hợp với phương pháp đại Mục đích đổi phương pháp dạy học Mục đích việc đổi phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, rèn luyện thói quen khả tự học, tinh thần hợp tác, kĩ vận dụng kiến thức vào tình khác học tập thực tiễn Xem việc học trình kiến tạo, giúp học sinh tìm tịi, khám phá, phát hiện, khai thác xử lí thơng tin, tự hình thành hiểu biết, lực phẩm chất Đặc trưng phương pháp dạy học - Dạy học tăng cường phát huy tính tự tin, tích cực, chủ động, sáng tạo thơng qua tổ chức thực hoạt động học tập học sinh 4/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở - Dạy học trọng rèn luyện phương pháp phát huy lực tự học học sinh - Dạy học phân hoá kết hợp với học tập hợp tác - Kết hợp đánh giá thầy với đánh giá bạn, với tự đánh giá - Tăng cường khả năng, kĩ vận dụng vào thực tế II Cơ sở thực tiễn Để đảm bảo việc đổi phương pháp giảng dạy nói chung đổi phương pháp giảng dạy mơn Giáo dục cơng dân nói riêng, phải đảm bảo yêu cầu sau Đối với yêu cầu chung - Dạy học tiến hành thông qua việc tổ chức hoạt động học tập học sinh - Dạy học kết hợp học tập cá thể với học tập hợp tác; hình thức học cá nhân với học nhóm, lớp - Dạy học thể mối quan hệ tích cực giáo viên học sinh, học sinh với học sinh - Dạy học trọng đến việc rèn luyện kĩ năng, lực, tăng cường thực hành gắn nội dung học với sống thực tiễn - Dạy học trọng đến việc rèn luyện phương pháp tư duy, lực tự học, tự nghiên cứu, tạo niềm vui, thái độ tự tin học tập cho học sinh - Dạy học trọng đến việc sử dụng có hiệu phương tiện, thiết bị dạy học trang bị giáo viên tự làm, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin - Dạy học trọng đến việc đa dạng hoá nội dung, hình thức, cách thức đánh giá tăng cường hiệu việc đánh giá Yêu cầu giáo viên Để đổi phương pháp giảng dạy nói chung đổi phương pháp giảng dạy mơn Giáo dục cơng dân nói riêng người giáo viên cần phải đảm bảo nội dung sau: - Thiết kế giáo án bao gồm hoạt động giáo viên hoạt động học sinh theo mục tiêu cụ thể tiết, học môn Giáo dục công dân mà học sinh cần đạt được, thiết kế hệ thống câu hỏi, tình tập để định hướng cho học sinh hoạt động - Thiết kế giáo án, tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hoạt động học tập với hình thức đa dạng, phong phú có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng học, với đặc điểm trình độ học sinh, với điều kiện cụ thể lớp, trường địa phương 5/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở - Tổ chức hoạt động lớp để học sinh hoạt động cá nhân theo nhóm như: nêu vấn đề cần tìm hiểu, tổ chức hoạt động tìm tịi, phát nội dung kiến thức từ hình thành kĩ năng, kĩ xảo thái độ cho học sinh - Định hướng điều chỉnh hoạt động học sinh để học sinh nắm xác khái niệm kiến thức mơn Giáo dục cơng dân từ nắm nội dung, ý nghĩa trách nhiệm nhà nước cơng dân - Động viên, khuyến khích tạo hội điều kiện cho học sinh tham gia cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào trình khám phá lĩnh hội kiến thức Chú ý khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ có học sinh, tạo niềm vui, hứng khởi, nhu cầu hành động thái độ tự tin học tập cho học sinh, giúp em phát huy tối đa lực, tiềm vốn có thân học sinh - Thiết kế giảng hướng dẫn học sinh thực dạng câu hỏi, tập phát triển tư rèn luyện kĩ năng, hướng dẫn học sinh có thói quen vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn - Sử dụng phương pháp hình thức tổ chức dạy học cách hợp lý, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với nội dung, ý nghĩa học, phù hợp với đặc điểm trình độ học sinh, thời lượng dạy học điều kiện dạy học cụ thể nhà trường địa phương - Tạo điều kiện để học sinh vận dụng nhiều kiến thức để giải số vấn đề có liên quan đến đời sống thực tiễn địa phương Yêu cầu học sinh Để đạt mục tiêu lấy người học làm trung tâm thay cho lấy người dạy làm trung tâm người học phải thực đạt yêu cầu sau: - Tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia hoạt động học tập để tự khám phá lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng, xây dựng mục đích, phương pháp học tập; thái độ, động hành vi đắn - Tích cực thực hành vận dụng kiến thức học để phân tích, đánh giá, giải tình vấn đề đặt từ thực tiễn, xây dựng thực kế hoạch học tập phù hợp với khả điều kiện - Mạnh dạn trình bày bảo vệ ý kiến, quan điểm cá nhân, tích cực thảo luận, tranh luận, đặt câu hỏi cho thân, cho giáo viên dạy cho bạn - Biết tự đánh giá đánh giá ý kiến, quan điểm, sản phẩm hoạt động học tập thân bạn bè Như vậy, tình hình cụ thể việc đổi phương pháp giảng dạy nói chung đổi phương pháp giảng dạy môn Giáo dục cơng dân nói riêng phải giúp cho học sinh: 6/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở - Phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo người học - Chuyển trọng tâm từ hoạt động thầy sang hoạt động trị - Hướng tới hoạt động chủ động, chống thói quen học tập thụ động, học sinh tích cực chiếm lĩnh kiến thức kĩ thu thập, xử lý trình bày trao đổi thơng tin thơng qua hoạt động học tập giáo viên tổ chức hướng dẫn - Tăng cường hoạt động theo nhóm học tập cá nhân - Giảm trình bày lý thuyết, tăng thực hành vận dụng CHƯƠNG II: NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Thực trạng đổi phương pháp giảng dạy Chúng ta biết có đổi phương pháp giảng dạy tạo đổi thực ngành giáo dục, đảm bảo mục tiêu chuyển từ dạy làm trung tâm sang lấy học làm trung tâm Cho nên dạy học trình hoạt động diễn ra: Dạy học Đó hai nhân tố tác động biện chứng mối quan hệ thống Chức trình nhằm hình thành cho người học hệ thống tri thức khoa học, kĩ năng, kĩ xảo khả vận dụng vào thực tiễn Kết nâng cao trình độ học vấn cho người học, kể mặt kiến thức, phương pháp hoạt động lực tổ chức thực tiễn Trong trình hoạt động dạy học nhân tố dạy (Giáo viên) giữ vai trò chủ đạo Song nhân tố học (Học sinh) hoạt động tích cực, sáng tạo, động để chủ động tiếp thu kiến thức khoa học Q trình dạy học hai hoạt động có tác động biện chứng lẫn Nếu hai hoạt động tách rời khơng cịn trình dạy học Hoạt động dạy học có hiệu biết tác động kích thích, khơi dậy người học nhu cầu Cịn người học có hiệu biết phát huy tính tự giác, độc lập, sáng tạo tích cực để lĩnh hội kiến thức Vậy, để đạt yêu cầu nêu phải đổi phương pháp giảng dạy, vấn đề đổi phương pháp giảng dạy việc đổi đổi cách Để chủ thể trình học hút vào hoạt động học tập giáo viên tổ chức đạo, thơng qua tự lực khám phá điều chưa rõ, khơng phải thụ động tiếp thu tri thức giáo viên đặt sẵn, đặt người học vào tình có vấn đề, vào thực tế sống, người học trực tiếp thảo luận, quan sát, giải vấn đề theo cách suy nghĩ mình, từ nắm kiến thức mới, khơng rập khn theo khn mẫu có sẵn, bộc lộ phát huy tiềm sáng tạo Để làm điều giáo viên không đơn giản truyền đạt tri thức mà 7/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh mơn giáo dục công dân trường trung học sở hướng dẫn hoạt động Nội dung phương pháp dạy học phải giúp cho đối tượng học sinh biết hoạt động tích cực tham gia chương trình hoạt động Để đảm đổi chương trình giáo dục mà ngành thực việc đổi phương pháp giảng dạy có vai trị quan trọng Cho nên đổi phương pháp giảng dạy môn Giáo dục cơng dân phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, loại bỏ thói quen học tập thụ động từ hút học sinh vào hoạt động giáo viên thiết kế, tổ chức đạo, qua học sinh tự khám phá chiếm lĩnh nội dung học Vậy, để đảm bảo yêu cầu giáo viên phải phát huy, khai thác tối đa kinh nghiệm sống học sinh, tạo hội cho học sinh bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân vấn đề học, khuyến khích em nêu thắc mắc nghe giảng, đặt câu hỏi cho thầy, cho bạn trao đổi, tranh luận, tạo nên mối quan hệ hợp tác giao tiếp thầy trị, trị với trị q trình chiếm lĩnh nội dung học tập Hợp tác học tập làm tăng hiệu học tập, hoạt động hợp tác, tính cách, lực thành viên bộc lộ uốn nắn, tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ phát triển Sự hợp tác học tập giúp học sinh quen dần với phân công hợp tác lao động xã hội hình thành lực hợp tác cho người công dân giới phát triển Như vậy, đổi nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học phải nhằm góp phần tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực cơng dân có tính động, sáng tạo, thích ứng với phát triển xã hội, có phẩm chất lực để thực nghiệp phát triển đất nước ta Cho nên đổi phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh, tức dạy học lấy học sinh làm trung tâm Những dấu hiệu đặc trưng phương pháp dạy học tích cực dạy học thơng qua tổ chức hoạt động học sinh, dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác, kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh khơng có nghĩa gạt bỏ, loại trừ, thay hoàn toàn phương pháp truyền thống Vấn đề chỗ, cần kế thừa, phát triển mặt tích cực phương pháp dạy học có thuyết trình, nêu vấn đề, giảng giải, vấn đáp…, đồng thời phải học hỏi, vận dụng số phương pháp dạy học cách linh động nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh học tập, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện dạy học địa phương trường sở Phương pháp dạy học tích cực khơng hạ thấp hay giảm nhẹ vai trò chủ đạo người thầy Để phương pháp dạy học tích cực đạt hiệu cao, người thầy phải thực trở thành người thiết kế, tổ chức hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm để học sinh chiếm lĩnh tri thức mới, hình thành kĩ năng, thái độ, tình cảm niềm tin theo yêu cầu nội dung, chương 8/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở lần tổ chức trò chơi lần thiếu hấp dẫn học sinh, dẫn đến đơn điệu nhàm chán * Chọn cách tổ chức trị chơi có hiệu • Bước phổ biến trò chơi: + Giáo viên giúp học sinh nắm vững trò chơi như: Tên trò chơi, nội dung, cách chơi, cách phân thắng bại… + Giáo viên chọn số học sinh tham gia trò chơi, bảo đảm qua học, học sinh tham gia tất cả, đặc biệt ý học sinh nhút nhát, phát biểu • Bước học sinh thực trò chơi: + Các em thảo luận với việc thực trị chơi + Một nhóm học sinh thực trò chơi trước lớp, lớp theo dõi + Những em khác, nhóm khác tiếp tục thực trò chơi (đối với trò chơi sắm vai có cách giải khác) • Bước tổng kết, đánh giá: - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh giá việc thực trị chơi: trị chơi có thực quy tắc khơng, có phù hợp với nội dung học khơng, rút học qua trị chơi này? Giáo viên nhận xét, đánh giá chung tuyên bố nhóm (hay cá nhân) thắng (nếu có) - Giáo viên khen thưởng nhóm có kết tốt cách: + Tặng tràn pháo tay với lời động viên khen ngợi + Ghi điểm thành viên nhóm + Trao thẻ xanh cho nhóm thực tốt, thẻ đỏ cho nhóm chưa tốt + Trao thưởng hai gói quà cho đội thắng Như vậy, với biện pháp vận dụng vào thời điểm, mục đích, nội dung khác thật phát huy tác dụng, dạy học thực “vừa học, vừa chơi”, kết hợp “học hành”, hấp dẫn học sinh gây ý học nhiều Sáng tạo số trò chơi để vận dụng giảng dạy môn GDCD Việc sáng tạo lựa chọn số trò chơi để vận dụng nhằm nâng cao hiệu học môn GDCD trường THCS vấn đề cần thiết 4.1 Trò chơi sắm vai - Sắm vai phương pháp học sinh thực hành,“ làm thử” số cách ứng xử tình đạo đức, pháp luật giả định Giáo viên cần để học sinh lựa chọn cách giải vấn đề xãy sống thực tế, nhằm tập dượt cho học sinh kịp thời ứng phó bắt gặp Khi em đứng trước lựa chọn xấu tốt áp dụng vào đầu học cuối - Cách tiến hành trò chơi: 12/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở + Đưa tình cho học sinh nhóm thảo luận, xây dựng lời thoại, cách giải hóa trang nhân vật Giáo viên đến nơi để góp ý cho nhóm, sau cho nhóm lên diễn + Cả lớp giáo viên nhận xét, tổng hợp đưa cách giải tối ưu Tổng kết khen thưởng Ví dụ: Khi dạy GDCD tiết “Tôn sư trọng đạo” đưa tình huống: “ Giờ trả tập làm văn, Hoa bị điểm Vừa nhận từ tay giáo, Hoa vị nát đút vào ngăn bàn” Và sau yêu cầu nhóm thảo luận sắm vai thể cách giải Sau diễn giáo viên cho học sinh kết luận được: Việc làm Huy thiếu tôn trọng thầy giáo, em cần phải có cách cư xử để bày tỏ “Tôn sư trọng đạo” 4.2 Trò chơi tiếp sức - Áp dụng trò chơi nhằm huy động tính tích cực tất học sinh lớp, em phải động não hoạt động kể học sinh yếu Trò chơi áp dụng giáo viên yêu cầu học sinh tìm biểu chuẩn mực đạo đức hay pháp luật sống ngày nhiều, em thảo luận nêu biểu - Cách tiến hành trò chơi: + Chuẩn bị bảng phụ phiếu học tập cá nhân + Trên lớp giáo viên treo bảng phụ, chia nhóm cơng bố luật chơi + Tổng kết chơi, rút kinh nghiệm khen thưởng Ví dụ: Khi dạy GDCD tiết “Tự chủ” Mỗi nhóm phát tập phiếu trắng, em suy nghĩ ghi lại biểu tính tự chủ biểu thiếu tự chủ sống vào phiếu (mỗi phiếu ghi biểu hiện) Sau nhóm em lên dán phiếu vào bảng phụ cho phù hợp cột nhóm Trị chơi phút, nhóm tìm nhiều biểu thắng - Giáo viên tuyên bố kết thúc chơi, hướng dẫn học sinh nhận xét, góp ý Giáo viên bổ sung thêm biểu mà học sinh chưa đề cập đến… 4.3 Trò chơi “Trò chuyện cuối tuần” - Trị chơi tập cho em ln tự tin, thích làm người lớn, nhân vật thành đạt sống Qua trò chơi, em tự rút học kinh nghiệm cho thân - Cách tiến hành trò chơi: + Chọn học sinh dẫn chương trình + Chọn nhân vật để thực trò chơi + Kết thúc giáo viên tuyên dương nhân vật thực trò chơi rút học kinh nghiệm Ví dụ: Khi dạy GDCD tiết 11 “Năng động sáng tạo” (tt), phần củng cố toàn giáo viên tổ chức trò chơi “Trò chuyện cuối tuần” Chọn nhân vật để thực trị chơi:1/ Dẫn chương trình.2/ Nhà Bác học Êđixơn.3/ 13/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở Bác Lũy (Thần đèn).4/ Một nhà doanh nghiệp thành đạt.5/ Lê Thái Hồng học sinh lớp 12A chun Tốn trường Đại học sư phạm Hà Nội Các học sinh lại vai khán giả đặt câu hỏi để hỏi vị khách mời câu hỏi có nội dung xoay quanh học Như vậy, đòi hỏi vị khách mời phải biết sáng tạo, linh hoạt, nhanh nhạy xử lý tình người dẫn chương trình khán giả hỏi Qua thực tế cho thấy, học sinh vai vị khách mời thích đóng vai nhân vật trên, em thể rõ lĩnh, phong cách chững chạc, tự tin trước khán giả Cịn khán giả thích để tìm câu hỏi hóc búa, hỏi vị khách mời, xem có trả lời khơng…Từ cho thấy, học sinh động hẳn lên, học sinh nhận biết, thông hiểu vận dụng kiến thức học vào thực tế tình giả định (tuy nhiên khơng phải tiết trị chuyện hay đóng vai được) + Kết thúc giáo viên tuyên dương liên hệ thực tế giáo dục học sinh Như vậy, cách vận dụng trị chơi đó, tơi thấy giảng hấp dẫn lôi học sinh, học sinh bị hút phương pháp vận dụng linh hoạt, phù hợp với giảng trường THCS Bên cạnh trị chơi đó, giáo viên sáng tạo thêm nhiều trị chơi khác như:Tập làm phóng viên, trị chơi ghép đơi, trị chơi đố vui, trị chơi chữ…chủ yếu phải phù hợp học, phù hợp với thực tế học sinh, thực tế địa phương * Phương pháp thảo luận nhóm Đối với phương pháp giáo viên phải tổ chức cho học sinh bàn bạc, trao đổi nhóm nhỏ, nhằm giúp cho học sinh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải vấn đề nội dung học Về thực chất, phương pháp thảo luận tổ chức cho học sinh bàn bạc, trao đổi nhóm nhỏ Thảo luận nhóm sử dụng rộng rãi nhằm giúp cho học sinh tham gia cách chủ động vào trình học tập, tạo hội cho học sinh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải vấn đề có liên quan đến nội dung học - Học tập hợp tác theo phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân thực khi: + Thảo luận để tìm nội dung vấn đề đến kết luận + Cùng thực vấn đề nhóm thực vấn đề đơn vị kiến thức mà giáo viên giao cho - Để phát huy tính tích cực hợp tác theo nhóm, cần đảm bảo số yêu cầu : + Nội dụng thảo luận nhóm giống khác 14/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh mơn giáo dục công dân trường trung học sở + Giáo viên nêu chủ đề thảo luận, chia nhóm, giao câu hỏi, yêu cầu thảo luận cho nhóm, quy định thời gian phân vị trí chỗ ngồi thảo luận cho nhóm + Phân nhóm trưởng thư kí + Các nhóm tiến hành thảo luận + Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác chất vấn, trao đổi, bổ sung ý kiến + Giáo viên tổng kết ý kiến Phương pháp hoạt động nhóm giúp cho thành viên nhóm chia sẻ băn khoăn, kinh nghiệm thân, xây dựng nhận thức * Phương pháp trực quan Quan niệm: phương pháp trực quan phương pháp giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học để minh họa cho kiến thức thức giảng Là việc giáo viên sử dụng phương tiện dạy học tác động trực tiếp đến quan cảm giác học sinh nhằm đạt hiệu cao Lưu ý sử dụng phương pháp trực quan + Khi nêu tài liệu trực quan cần phải phân tích, giảng giải rút kết luận cách xác + Tránh hình thành học sinh phương pháp tư máy móc + Kết hợp phương pháp trực quan với phương pháp khác Một số hình thức phương pháp trực quan giảng dạy môn GDCD + Sơ đồ, đồ, bảng biểu, tranh ảnh, phim video, số liệu thống kê + Màn hình, máy chiếu + Sử dụng ứng dụng cơng nghệ thơng tin giảng dạy + Có thể tổ chức tham quan dã ngoại (nếu có điều kiện) tiết thực hành ngoại khóa - Sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ có tác dụng hệ thống hóa kiến thức, nắm kiến thức giảng tổng quát, khái quát - Tranh ảnh, phim video: Là hình ảnh trực quan gây nhiều ấn tượng sâu sắc, tạo trạng thái tâm lý tiếp thu nhẹ nhàng, thoải mái, không gây áp lực, ngược lại gây hứng thú, tư cho học sinh Tất nhiên việc sử dụng tranh ảnh, phim video phải có chọn lọc Vì tranh ảnh, phim video minh họa nội dung có tác dụng tốt Song tranh ảnh thiếu chọn lọc có tác hại xấu 15/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở * Phương pháp vấn đáp Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời học sinh tranh luận với học sinh với giáo viên - Có loại vấn đáp: + Tái hiện: Giáo viên đặt câu hỏi, học sinh cần nhớ lại kiến thức trả lời + Giải thích – minh hoạ: Giáo viên đưa câu hỏi kèm theo ví dụ để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ + Tìm tịi: Giáo viên dùng hệ thống câu hỏi để dẫn dắt học sinh bước phát nội dung kiến thức Giáo viên tổ chức cho học sinh trao đổi ý kiến, kể tranh luận giáo viên với học sinh học sinh với học sinh * Phương pháp giải vấn đề Đây phương pháp xem xét, phân tích vấn đề tồn giúp học sinh vạch cách thức giải vấn đề, tình cụ thể gặp phải đời sống hàng ngày Đới với phương pháp nhằm phát triển tư sáng tạo, lực giải vấn đề học sinh Tuy nhiên phương pháp giáo viên cần lưu ý sử dụng: + Vấn đề, tình lựa chọn phải phù hợp với mơn GDCD, gần gũi với thực tế học sinh, phải kích thích sáng tạo học sinh + Cách giải vấn đề lựa chọn phải phương pháp tối ưu * Cách tiến hành: - Xác định vấn đề cần giải gì? - Nêu lên chi tiết có liên quan đến vấn đề - Nêu lên câu hỏi giúp cho việc giải vấn đề + Vấn đề xảy điều kiện nào? + Vấn đề xảy nào? - Liệt kê tất giải pháp - Đánh giá kết giải pháp - So sánh kết giải pháp - Quyết định chọn giải pháp tốt Có bốn mức độ đặt giải vấn đề: + Mức 1: Giáo viên đặt vấn đề, nêu cách giải vấn đề Học sinh thực cách giải vấn đề theo hướng dẫn học sinh, sau giáo viên đánh giá kết làm việc học sinh 16/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh mơn giáo dục công dân trường trung học sở + Mức 2: Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để học sinh tìm cách giải vấn đề Học sinh thực cách giải vấn đề với giúp đỡ giáo viên cần Giáo viên học sinh đánh giá + Mức 3: Giáo viên cung cấp thơng tin tạo tình có vấn đề Học sinh phát xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất giả thuyết lựa chọn giải pháp Học sinh thực cách giải vấn đề Giáo viên học sinh đánh giá + Mức 4: Học sinh tự lực phát vấn đề nảy sinh hồn cảnh cộng đồng, lựa chọn vấn đề giải Học sinh giải vấn đề, tự đánh giá chất lượng, hiệu quả, có ý kiến bổ sung giáo viên kết thúc Cho nên, dạy học theo phương pháp đặt giải vấn đề, học sinh vừa nắm tri thức mới, vừa nắm phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư tích cực, sáng tạo, chuẩn bị lực thích ứng với đời sống xã hội, phát kịp thời giải hợp lý vấn đề nảy sinh * Phương pháp liên hệ thực tế tự liên hệ Nội dung môn học Giáo dục công dân bắt nguồn từ thực tiễn sống xã hội, nên giảng dạy môn Giáo dục cơng dân phải có liên hệ với thực tế sống Nhờ học sinh hiểu phải học vấn đề đó? Cần vận dụng kiến thức học vào thực tế sống nào? Rèn luyện kĩ sống, thái độ nhận thức vấn đề nội dung học vào thực tiễn đời sống xã hội Như vậy, liên hệ thực tế tự liên hệ phương pháp tạo điều kiện thuận tiện cho học sinh nghĩ đến vấn đề diễn sống có liên quan đến nội dung học Trên sở đó, học sinh bộc lộ thái độ, ý kiến, cách làm riêng mình, so sánh, đối chiếu với nội dung học để hiểu sâu sắc điều cần học * Cách tiến hành: + Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở, học sinh liên hệ với thực tế sống (giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu học sinh tự liên hệ) + Giáo viên động viên học sinh liên hệ với thực tế sống + Học sinh phát biểu ý kiến suy nghĩ * Yêu cầu phương pháp là: + Vấn đề liên hệ phải phù hợp với nội dung học + Vấn đề liên hệ phải gần gũi, vừa sức + Cần động viên học sinh rụt rè, nhút nhát liên hệ tự liên hệ * Phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy 17/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở Theo quan điểm thông tin, học q trình thu nhận thơng tin có định hướng, có tái tạo phát triển thơng tin, dạy phát thông tin giúp người học thực q trình cách có hiệu Đây phương pháp đại sử dụng phương tiện như: Máy chiếu, băng hình, phần mềm dạy học Các phương tiện giúp cho hoạt động giáo viên học sinh tích cực, chủ động sinh động hơn, không nhàm chán, gây hứng thú cho học sinh Dạy học theo phương pháp ứng dụng cơng nghệ thơng tin có ưu sau: + Giáo viên chuẩn bị dạy lần sử dụng nhiều lần + Các phần mềm dạy học giúp cho học sinh tính động, cho phép học sinh học theo khả tư nhận thức thân + Tạo cho giảng sinh động hơn, dễ cập nhận thích nghi với thay đổi nhanh khoa học đại + Học sinh học khơng bị thụ động, có nhiều thời gian nghe giảng để đào sâu suy nghĩ điều quan trọng thu hút học sinh ý tranh luận - Việc ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp giảng dạy nhiều hạn chế sở vật chất, trang thiết bị hạn chế, số giáo viên sử dụng chưa thành thạo, số ngại khơng muốn soạn giảng CNTT chưa biết sử dụng lại khơng chịu tự học hỏi, có GV sử dụng phương pháp cịn mang tính tự phát sử dụng mang tính hình thức Vì sử dụng phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin cần đảm bảo yêu cầu sau: + Đảm bảo tính mục đích: Sử dụng máy chiếu phần mềm dạy học việc giúp giáo viên tổ chức học sinh thực hoạt động học tập theo hướng: học sinh tích cực, chủ động xây dựng kiến thức rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo vận dụng kiến thức vào thực tiễn + Đảm bảo tính hiệu quả: Không lạm dụng máy chiếu thay đổi hình thức “chép bảng” mà phải cơng cụ thực giúp học sinh tìm tịi vận dụng kiến thức + Đảm bảo tính thiết thực phù hợp: sử dụng phương tiện trình chiếu phần mềm dạy học phù hợp với nội dung, hình thức phương pháp cụ thể bài, tiết Bên cạnh việc sử dụng phương pháp đại này, trình soạn giáo án giảng dạy cần bổ sung số câu hỏi mang tính tổng hợp trình tái kiến thức cũ, gợi mở dẫn dắt đến kiến thức sách giáo khoa 18/26 skkn ... giảng dạy mơn Giáo dục cơng dân nói riêng phải giúp cho học sinh: 6/26 skkn Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở - Phát huy tính tích cực, tự giác,... Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA SÁNG KIẾN I Cơ sở lý luận Định hướng đổi phương pháp dạy học Theo... Skkn: Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn giáo dục công dân trường trung học sở * Phương pháp vấn đáp Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời học sinh tranh luận với học sinh với giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở,