0

Skkn nâng cao giáo dục ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm trong việc dạy – học sinh học vi sinh vật cấp thpt

50 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:34

NGUYỄN THỊ DIỆU THƯ 1 THPT CHU VĂN AN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO Kết quả thực hiện sáng kiến “NÂNG CAO GIÁO DỤC Ý[.] SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO Kết thực sáng kiến “NÂNG CAO GIÁO DỤC Ý THỨC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG VIỆC DẠY – HỌC SINH HỌC VI SINH VẬT CẤP THPT” I Sơ lược lý lịch tác giả: - Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Thư Nam, nữ: nữ - Ngày tháng năm sinh: 28.04.1984 - Nơi thường trú: Tân Hòa, Phú Tân, An Giang - Đơn vị công tác: Trường THPT Chu Văn An - Chức vụ nay: Giáo viên - Trình độ chun mơn: Thạc sĩ - Lĩnh vực công tác: giảng dạy môn sinh học chủ nhiệm II Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị: Trường nằm vị trí thuận lợi giao thơng, gần sơng, trung tâm thị trấn, nhà cửa đông đúc, gần chợ, số lượng xanh nhiều đảm bảo cho bóng mát mơi trường lành Số lượng lớp học sinh nhà trường 33 lớp Học sinh có ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường cảnh quan thiên nhiên tương đối Tuy nhiên chưa phân học sinh chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên mua thức ăn, nước uống qua hàng rào cổng trường, làm vẽ mỹ quan sư phạm nhà trường 1.Thuận lợi: - Được quan tâm cấp quyền địa phương mơi trường trường học, chương trình “xanh- sạch- đẹp” trường lớp nhà trường thực nhiều năm qua Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, quan văn hóa đẩy mạnh có hiệu đơn vị - Thường xuyên tổ chức cho em tổng vệ sinh, lao động nhặt rác sân trường - Các em thường xuyên tuyên truyền giáo dục ý thức giữ gìn an tồn vệ sinh thực phẩm thơng qua tiết học môn học (sinh học, hóa học, cơng nghệ, GDCD…), sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt cờ, hoạt động y tế học đường… - Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học xanh – – đẹp “ áp dụng vào xem tiêu chí thi đua trường lớp : trồng xanh, hoa kiểng vệ sinh trước, phòng học, sân trường, lớp có sọt rác đảm bảo cho việc giữ gìn an tồn vệ sinh thực phẩm tháng hành động chất lượng an tồn vệ sinh thực phẩm hàng năm nhà trường - Một phận học sinh trường tham gia tích cực thi liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm như: sáng tạo thiếu niên, thi khoa học kỹ thuật, thi liên môn giải vấn đề thực tiễn có liên quan đến an tồn vệ sinh thực phẩm qua năm học *Khó khăn: - Ý thức học sinh an toàn vệ sinh thực phẩm chưa cao - Mặc dù nhà trường có nhà tin phục vụ ăn uống với nhiều hình thức ăn, nước uống phong phú chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu học sinh, phận em có xu hướng thích mua đồ ăn, thức uống trước cổng rào…vừa không đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm mà cịn làm vẻ mỹ quan quan trường học - Cơng tác giữ gìn an tồn vệ sinh thực phẩm chưa thật hiệu Môi trường sống xung quanh cịn bị nhiễm, nhiều nơi trầm trọng, nhiều thực phẩm nhìn bắt mắt THỊ DIỆU THƯ THPT CHU VĂN AN TIEUNGUYỄN LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com lại tìm ẩn nguy mầm bệnh Đội ngũ giáo viên không bồi dưỡng đầy đủ kiến thức an tồn vệ sinh thực phẩm; chương trình, tài liệu không theo kịp đổi xã hội mà biến đổi phức tạp, đa dạng công nghệ chế biến giai đoạn - Giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm lĩnh vực giáo dục liên ngành, tích hợp vào mơn học hoạt động có mơn Sinh học Trong q trình dạy học Sinh học, giáo viên đề cập đến biện pháp giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm Tuy nhiên việc làm chưa thường xuyên, đơi cịn mang tính sách vở, thiếu gần gũi với đời sống thực tế học sinh, nhiều nguyên nhân như: + Do điều kiện phục vụ dạy học, sở vật chất trang thiết bị thiếu Tài liệu, sách báo cho giáo viên học sinh tham khảo chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu chưa hấp dẫn học sinh + Thời lượng tiết học hạn chế (45 phút) giáo viên giảng dạy khơng đủ thời gian sâu vào việc tích hợp nội dung an tồn vệ sinh thực phẩm + Phần mở rộng liên hệ an toàn vệ sinh thực phẩm thường coi phần phụ nên dễ bị bỏ qua + Học sinh có kiến thức thực tế dẫn đến việc liên hệ cho em khó khăn Bên cạnh đó, Sinh học mơn học mang tính thực tiễn cao, hồn tồn vừa đưa biện pháp giáo dục ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm liên quan đến nội dung học cụ thể lại vừa gần gũi với hiểu biết học sinh Và điều có tác dụng kích thích tính tị mị, sáng tạo, hứng thú học tập, mở rộng hiểu biết học sinh, đặc biệt hướng quan tâm em tới vấn đề thực phẩm để từ biết cách bảo vệ sức khỏe cho thân, gia đình xã hội Những vấn đề nêu đặt yêu cầu phải kịp thời giáo dục ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho hệ tương lai đất nước, theo tích hợp nội dung giáo dục giữ gìn an tồn vệ sinh thực phẩm số mơn học - có mơn sinh học cần thiết Qua đó, nâng cao ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho em học sinh, góp phần nâng cao sức khỏe, phòng ngừa triệu chứng ngộ độc bệnh tật, thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng giảng dạy môn - Tên sáng kiến: “Nâng cao giáo dục ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm việc dạy – học sinh học vi sinh vật cấp THPT” Sinh học môn học giúp học sinh có hiểu biết khoa học giới sống, kể người mối quan hệ với mơi trường, sức khỏe an tồn thực phẩm, có tác dụng tích cực việc giáo dục giới quan, nhân sinh quan nhằm nâng cao chất lượng sống, mơn sinh học trường phổ thơng có khả tích hợp nhiều nội dung dạy học, việc tích hợp giáo dục ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm vấn đề quan trọng hoạt động dạy học Qua học có tích hợp nội dung giáo dục dục ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm góp phần nâng cao hiệu giảng dạy kiến thức vi sinh vật học cho học sinh lớp 10, đồng thời giáo dục cho em ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm sống để bảo vệ sức khỏe cho thân, gia đình xã hội Đó lý chọn đề tài “Nâng cao giáo dục ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm việc dạy – học sinh học vi sinh vật cấp THPT” - Lĩnh vực: chun mơn – an tồn vệ sinh thực phẩm sinh học vi sinh vật 10 III- Mục đích yêu cầu sáng kiến: 1.Thực trạng ban đầu trước áp dụng sáng kiến Ở Việt Nam, an toàn vệ sinh thực phẩm vấn đề nhắc đến thường xuyên vấn đề vô nghiêm trọng liên quan đến sức khoẻ người dân Từ lâu trở thành mối quan tâm, lo ngại riêng người tiêu dùng mà tồn xã hội Cơng tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm Đảng, Quốc hội, Chính phủ THỊ DIỆU THƯ THPT CHU VĂN AN TIEUNGUYỄN LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com toàn thể xã hội quan tâm có nhiều tiến năm qua: hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm bổ sung hồn thiện hơn; cơng tác phối hợp liên ngành tăng cường ngày có hiệu quả; cơng tác giáo dục truyền thơng đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực nhận thức, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo cấp, ngành, tổ chức xã hội người tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nhiều xúc: chưa kiểm sốt ngăn chặn triệt để tình trạng số nơi rau bị nhiễm hóa chất độc hại; thịt gia súc, gia cầm, thủy sản số sở sản xuất dư lượng kháng sinh, hoocmơn; việc sử dụng hóa chất, phụ gia khơng quy định chế biến, bảo quản thực phẩm; việc kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống chợ, đường phố, khu du lịch, lễ hội, trường học, bệnh viện chưa quản lý tốt, ngộ độc thực phẩm bếp ăn tập thể, khu công nghiệp xảy làm ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, du lịch, văn minh thị Tình trạng hàng thực phẩm giả, chất lượng, hàng thực phẩm lậu qua biên giới chưa kiểm soát chặt chẽ; vi phạm pháp luật chưa xử lý kịp thời, nghiêm minh Nguyên nhân tình trạng nhận thức ý thức trách nhiệm quan, quyền, người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng chưa cao; sở trồng trọt, chăn nuôi chế biến thực phẩm chủ yếu trình độ thấp; hệ thống tổ chức, quản lý vệ sinh an tồn thực phẩm Việt Nam cịn chưa hoàn chỉnh Hiện nay, thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm nước ta tình trạng báo động Đây vấn đề thời dư luận đặc biệt quan tâm, thời gian gần báo chí gióng lên hồi chng cảnh báo thực trạng đáng báo động an toàn vệ sinh thực phẩm nước, vấn đề an tồn vệ sinh thực phẩm có mặt mặt báo từ trung ương đến địa phương, tin thời hàng ngày quan chức vào phát hàng loạt vụ vi phạm nghiêm trọng an toàn vệ sinh thực phẩm gây lo lắng xúc cho tồn xã hội Phải nói vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm nước ta xảy cơng đoạn, từ q trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tiêu dùng Thêm vào quản lý lỏng lẻo thiếu đồng quan chức Tình trạng nhiễm vi sinh vật, nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật, chất bảo quản, hoocmon tăng trưởng nông sản: rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm tồn lưu chất độc hại khiến người nội trợ thực cảm thấy bất an chuẩn bị thực phẩm cho gia đình Trong đó, vấn đề tồn dư hố chất vi sinh vật ô nhiễm thực phẩm thực trạng gây nhiều xúc Giáo dục ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm việc làm cần thiết, giáo dục hình thành phát triển kĩ hành động học sinh, từ tạo nên lối sống có trách nhiệm thân thiện với thiên nhiên Đặc biệt, trường trung học phổ thông Chu Văn An trường trọng điểm huyện, việc giáo dục ý thức cho em cần thiết, tơi thấy việc tích hợp giáo dục vệ sinh an tồn thực phẩm vào dạy học môn sinh học, phần sinh học vi sinh vật 10 điều quan trọng Để thực nội dung tích hợp giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm vào mơn học, đặc biệt mơn sinh học có hiệu quả, giáo viên nên có trách nhiệm xây dựng giảng có chất lượng giúp học sinh nhận thức tốt vấn đề đặt ra, học có tác dụng giáo dục sâu sắc có sức lan toả Qua học có tích hợp nội dung giáo dục vệ sinh an tồn thực phẩm, học sinh nhận thức vai trị quan trọng có kiến thức thực phẩm, tác nhân, mầm bệnh tác động tiêu cực người tới thực phẩm chắn em định hành vi vệ sinh an tồn thực phẩm Đó lý tơi chọn đề tài “Nâng cao giáo dục ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua việc dạy – học môn sinh học cấp THPT” THỊ DIỆU THƯ THPT CHU VĂN AN TIEUNGUYỄN LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến An toàn vệ sinh thực phẩm giữ vị trí vơ quan trọng sức khỏe người “Sức khỏe vốn quý người, có sức khỏe có tất cả” Thế “vốn quý” người cộng đồng bị đe dọa nhiều nguyên nhân khác như: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, bệnh tật nguyên nhân có ảnh hưởng trực tiếp thường xuyên đến “sức khỏe” người chất lượng an tồn vệ sinh thực phẩm Ăn uống tảng sức khỏe Ăn nhu cầu quan trọng thể sống có người Đây nhu cầu hàng ngày, nhu cầu cấp bách thiếu Cơ thể người cần sử dụng thức ăn để trì sống, cơng việc Lương thực, thực phẩm nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho phát triển thể, đảm bảo sức khỏe người lương thực, thực phẩm khơng đảm bảo vệ sinh an tồn lại nguồn gây bệnh cho người, làm suy yếu sức khỏe người dễ mắc phải bệnh tật Không loại thực phẩm coi có giá trị dinh dưỡng không đảm bảo vệ sinh Trước thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm nước ngày tăng có nguy ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng cho thấy giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm công việc quan trọng cấp bách Trong nước ta lực lượng học sinh, sinh viên với giáo viên, cán quản lí cán giảng dạy lực lượng khơng nhỏ xã hội Vì thế, việc trang bị kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhóm đối tượng có tác dụng lớn, cách nhanh 1/3 dân số có hiểu biết thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm Giáo dục phận hữu đặc biệt quan trọng cơng xã hội hóa cơng tác tun truyền giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm Đó lực lượng xung kích hùng hậu tuyên truyền giáo dục kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho gia đình cộng đồng dân cư khắp nước Trong giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm cho học sinh THPT có ý nghĩa thực tiễn mà cịn chiến lược lâu dài Bởi tương lai không xa em người trực tiếp gián tiếp tham gia vào dây truyền thực phẩm từ sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, chế biến đến tiêu dùng thực phẩm Vì đội ngũ có chuyển biến nhận thức, tư tưởng có hành vi an tồn vệ sinh thực phẩm đắn tất yếu đóng góp lớn cơng tác an tồn vệ sinh thực phẩm Mục tiêu giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm khơng hình thành kiến an tồn vệ sinh thực phẩm mà cịn hình thành cho em mối quan tâm, thái độ đắn, kỹ cần thiết từ hình thành hay chuyển biến hành vi em an toàn vệ sinh thực phẩm Để đạt mục tiêu tích hợp giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm dạy học Vi sinh vật học cần vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực, “lấy học sinh làm trung tâm”, tích cực hố hoạt động học tập học sinh mặt, khâu trình dạy học; tìm cách phát huy lực tự học, lực sáng tạo học sinh Đây việc thực đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học Sức khỏe tốt mục tiêu quan trọng giáo dục tồn diện HS trường học Chăm sóc, bảo vệ giáo dục sức khỏe cho hệ trẻ trường học mối quan tâm lớn Đảng, Nhà nước, gia đình toàn xã hội Trước thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm ngộ độc thực phẩm ngày gia tăng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân nói chung sức khỏe học sinh nói riêng, ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế ban ngành khác công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sở giáo dục Trong chưa biên soạn kịp nội dung tài liệu giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm cho học sinh THPT việc tích hợp giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm mơn học có liên quan trường phổ thông giải pháp hữu hiệu Trong THỊ DIỆU THƯ THPT CHU VĂN AN TIEUNGUYỄN LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com môn học trường phổ thơng nay, Sinh học mơn học có nhiều kiến thức liên quan tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tích hợp giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm dạy học Sinh học trường THPT có hiệu cao Nhằm định hướng cho học sinh hiểu ý thức số vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm quan tâm nay, có liên quan trực tiếp tới q trình dạy học mơn Sinh học trường THPT - Giúp học sinh ham mê, u thích mơn sinh học, đồng thời nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học trường THPT - Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức để học sinh có hành động trách nhiệm bảo vệ sức khỏe thân, gia đình, cộng đồng, cải thiện xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp - Đối với giáo viên: đẩy mạnh công tác "giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm", lồng ghép tích hợp giáo dục an toàn thực phẩm cách thuận lợi thường xuyên - Thực theo kế hoạch hoạt động trải nghiệm trường, dạy học chủ đề Hàng năm Sở, Huyện có tổ chức thi, phong trào hưởng ứng tháng hành động giữ gìn an tồn vệ sinh thực phẩm Nội dung sáng kiến: * Tiến trình thực hiện: - Lập kế hoạch giảng dạy đầu năm học, xác định học có liên quan đến an tồn vệ sinh thực phẩm để tích hợp, liên hệ thực tiễn địa phương cho phù hợp - Tiến hành dạy lớp trực tiếp giảng dạy Trường - Xác định hiệu giáo dục, hành vi ý thức em học sinh với vệ sinh an toàn thực phẩm * Thời gian thực hiện: Áp dụng năm học 2016 -2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019 * Biện pháp tổ chức: - Dạy lồng ghép, tích hợp an tồn vệ sinh thực phẩm vào giảng có liên quan chủ yếu lớp khối 10 phần sinh học vi sinh vật - Dạy học theo chủ đề, dự án thực phẩm: đặt vấn đề cho học sinh giải qua làm việc nhóm tìm kiếm thơng tin, sách báo, đài truyền hình, mạng internet - Hướng học sinh xâm nhập vào thực tế địa phương, điều tra, vấn tìm hiểu cở sở sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm, theo chủ đề dạy học - Phối hợp với hoạt động nhà trường, hoạt động đoàn, y tế học đường, giáo viên chủ nhiệm vấn đề có liên quan đến giữ gìn an tồn thực phẩm tháng hành động chất lượng an tồn vệ sinh thực phẩm hàng năm nhà trường * Nội dung sáng kiến: gồm có chương Chương I Cơ sở lý luận: Các khái niệm có liên quan Thực phẩm: Là chất mà người nuốt tiêu hoá để cung cấp chất dinh dưỡng lượng cho trình sinh trưởng phát triển thể Thực phẩm bao gồm nhiều loại tồn nhiều dạng khác như: thịt, cá, trứng, sữa, rau quả… Thực phẩm vật thể sống sản phẩm qua chế biến từ nguyên liệu ban đầu An toàn thực phẩm: Là đảm bảo chất lượng giữ gìn giá trị dinh dưỡng sở vệ sinh thực phẩm, tránh tạp nhiễm vi sinh vật gây bệnh hóa chất độc người tiêu dùng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Là điều kiện biện pháp cần thiết để bảo đảm thực phẩm không gây hại cho sức khỏe, tính mạng người Ngộ độc thực phẩm: Là tình trạng bệnh lý xảy ăn, uống thực phẩm có chứa chất độc THỊ DIỆU THƯ THPT CHU VĂN AN TIEUNGUYỄN LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com Bệnh truyền qua thực phẩm: bệnh ăn, uống thực phẩm bị nhiễm tác nhân gây bệnh 2.Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm An tồn vệ sinh thực phẩm ln vấn đề nóng mà dư luận người dân đặc biệt quan tâm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, an tồn tính mạng người An tồn vệ sinh thực phẩm khơng tác động trực tiếp thường xuyên đến sức khỏe người, mà cịn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, thương mại, du lịch an ninh xã hội Khơng lâu dài cịn ảnh hưởng đến phát triển nòi giống dân tộc Mặc dù vậy, nước ta vấn đề bị buông lỏng hay chưa ban ngành quan tâm mức Trong vài năm gần đây, trước xúc người tiêu dùng dư luận xã hội vấn đề Nhà nước quan chức thực quan tâm ý đến nhiều Thực tế cho thấy vụ ngộ độc thực phẩm vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm xảy có chiều hướng ngày tăng Hiện nay, vấn đề mơi trường, biến đổi khí hậu, an toàn vệ sinh thực phẩm xã hội quan tâm hàng đầu tính nguy hại có ảnh hưởng lớn Nhiều nước để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm biện pháp giáo dục áp dụng từ cịn học phổ thơng, lên đại học ngồi sống Cịn nước ta công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân nói chung cho học sinh THPT nói riêng cịn chưa quan tâm thỏa đáng Hiện công tác giáo dục, truyền thơng an tồn vệ sinh thực phẩm đẩy mạnh, nhận thức người dân phần nâng lên công tác chưa thực thường xuyên, tập trung vào tháng cao điểm năm, nội dung chưa phong phú trách nhiệm tuyên truyền chưa cao nên nhận thức người dân an toàn vệ sinh thực phẩm chưa có nhiều thay đổi Đặc biệt cơng tác tuyên truyền giáo dục học sinh THPT hạn chế Trong thực tế việc đưa nội dung giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm vào nội dung học nhà trường THPT chưa quan tâm, ý Cơng tác giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm trường phổ thông ta chưa có đạo thống nhất, chưa nghiên cứu đầy đủ nội dung phương pháp, chưa quan tâm đầu tư thỏa đáng tài liệu, giáo trình, bồi dưỡng giáo viên… Theo thống kê Bộ y tế, gần nước ta hàng năm có từ 200 đến 600 vụ ngộ độc thức ăn xảy ra, khoảng đến ngàn người bị mắc số có vài chục người tử vong Số lượng vụ ngộ độc thống kê chưa thật đầy đủ, lẽ trường hợp thống kê chủ yếu ngộ độc cấp tính cịn ngộ độc mãn tính ngộ độc tích lũy khơng thể thống kê Ngộ độc thực phẩm xảy lúc với nhiều người tác hại lớn, làm hao phí sức lao động, tốn phí thuốc chữa chạy, suy kiệt sức khỏe, đặc biệt trẻ em Ngoài ngộ độc tích lũy nguyên nhân gây nên nhiều bệnh hiểm nghèo ung thư, quái thai dị dạng, suy yếu chức phận ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe đời người hệ mai sau An toàn vệ sinh thực phẩm không vấn nạn Việt Nam, quốc gia giới phải đối phó với thực trạng Thực tiễn vụ bệnh bò điên, đioxin sữa, lạm dụng hoocmon chăn nuôi, vụ “sữa bẩn” nhiễm melamine phải trả giá đắt sức khỏe tính mạng nhiều người tiêu dùng có tác động xấu gây bệnh tim mạch, ung thư gan, thay đổi giới tính… Rút kinh nghiệm từ gây chấn động giới, luật cấm tồn hóa chất phụ gia thực phẩm thiếu an toàn Các nhà sản xuất phải ghi đầy đủ chất phụ gia sử dụng nhãn mác sản phẩm Ngoài ra, nhà sản xuất thực phẩm chức bị cấm quảng cáo hiệu chữa bệnh sản phẩm…Trước thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm diễn nhiều nước, tổ chức y tế giới nhấn mạnh cần thiết phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm chấp hành luật vệ sinh ăn uống nhân dân toàn cầu Tổ THỊ DIỆU THƯ THPT CHU VĂN AN TIEUNGUYỄN LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com chức y tế giới đưa chương trình giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm Nội dung giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm lồng ghép hoạt động giáo dục trường mần non, môn Tự nhiên Xã hội lớp 1,2,3; môn Khoa học lớp 4,5; môn Công nghệ lớp 6,7,8,9 Các nội dung công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm lồng ghép môn học liên quan trường THPT, đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, kiến thức số bệnh, dịch bệnh có liên quan đến vấn đề thực phẩm cán bộ, giáo viên, công nhân viên HS thông qua buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp Đặc biệt bậc học mầm non kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên môn thường xuyên hàng tháng Các trường Tiểu học trung học tổ chức phát động toàn thể học sinh phong trào không ăn quà vặt, thức ăn đường phố; hướng dẫn học sinh thực biện pháp phịng chống bệnh liên quan tới an tồn vệ sinh thực phẩm dịch tiêu chảy cấp, dịch cúm gia cầm, đặc biệt dịch cúm A(H1N1)… thực vệ sinh cá nhân, rửa tay xà phòng sát khuẩn trước ăn sau vệ sinh nhằm bảo vệ tốt sức khỏe cho em Công tác triển khai, đạo ngành công tác tổ chức thực đơn vị, trường học giúp cho đội ngũ thầy cô giáo, bậc phụ huynh em HS bước nâng cao hiểu biết việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm giúp người biết lựa chọn thực phẩm an toàn để sử dụng 3.Tầm quan trọng an toàn vệ sinh thực phẩm An toàn vệ sinh thực phẩm giữ vị trí vơ quan trọng sức khỏe người “Sức khỏe vốn quý người, có sức khỏe có tất cả” Thế “vốn quý” người cộng đồng bị đe dọa nhiều nguyên nhân khác như: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, bệnh tật nguyên nhân có ảnh hưởng trực tiếp thường xuyên đến “sức khỏe” người chất lượng an tồn vệ sinh thực phẩm Ăn uống tảng sức khỏe Ăn nhu cầu quan trọng thể sống có người Đây nhu cầu hàng ngày, nhu cầu cấp bách thiếu Cơ thể người cần sử dụng thức ăn để trì sống, cơng việc Lương thực, thực phẩm nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho phát triển thể, đảm bảo sức khỏe người lương thực, thực phẩm khơng đảm bảo vệ sinh an tồn lại nguồn gây bệnh cho người, làm suy yếu sức khỏe người dễ mắc phải bệnh tật Không loại thực phẩm coi có giá trị dinh dưỡng khơng đảm bảo vệ sinh Nguồn thực phẩm khơng an tồn ngun nhân gây nên nhiều vụ ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng, sức khoẻ nhân dân ảnh hưởng tới trường tồn giống nòi dân tộc Sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trước mắt bị ngộ độc cấp tính với triệu chứng ạt, dễ nhận thấy, vấn đề nguy hiểm tích lũy dần chất độc hại số phận thể sau thời gian phát bệnh gây dị tật, dị dạng cho hệ mai sau Những trẻ em suy dinh dưỡng, người già, người ốm đối tượng bị ảnh hưởng mạnh mẽ thực phẩm khơng an tồn, nên có nguy suy dinh dưỡng bệnh tật cao Thực phẩm bị nhiễm cịn ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, xã hội, du lịch thương mại Phịng ngừa nhiễm thực phẩm phịng ngừa ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm, đem lại sức khoẻ cho cá nhân, gia đình lợi ích kinh tế, xã hội cho đất nước Cũng giống nhiều nước phát triển khác, nước ta, lương thực thực phẩm THỊ DIỆU THƯ THPT CHU VĂN AN TIEUNGUYỄN LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com loại sản phẩm chiến lược, ý nghĩa kinh tế cịn có ý nghĩa trị, xã hội đời sống quan trọng Trong phát triển kinh tế, để cạnh tranh thị trường thương mại quốc tế an tồn vệ sinh thực phẩm yếu tố thiếu nhằm tăng lợi cạnh tranh Vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm dẫn tới làm danh tiếng thực phẩm an toàn giảm số lượng nhập khẩu, nguồn xuất Do vậy, vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đề phòng bệnh gây từ thực phẩm có ý nghĩa thực tế quan trọng chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống Đảng Nhà nước ta Chương II: Biện pháp nâng cao ý thức giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm dạy học môn sinh học 10 phần sinh học vi sinh vật Xác định mục đích giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm Giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm qua dạy học Vi sinh vật học nhằm cung cấp cho HS kiến thức số hiểu biết vấn đề an toàn thực phẩm, nguyên nhân gây vệ sinh thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm có liên quan tới VSV Giúp HS nhận thức vai trò VSV chế biến bảo quản thực phẩm Cũng tác hại VSV chúng nhiễm vào thực phẩm Qua biết liên hệ, vận dụng kiến thức học vào thực tế sản xuất sống chế biến, bảo quản thực phẩm phòng chống bệnh tật VSV gây Trong dạy học môn sinh học 10, việc tích hợp kiến thức giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm giảng dạy kiến thức Vi sinh vật học góp phần nâng cao hiệu giáo dục môn, đồng thời giáo dục cho HS ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm Từ hình thành cho HS thói quen giữ gìn an tồn vệ sinh thực phẩm nhằm hạn chế ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho thân, gia đình xã hội Xác định nội dung giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm qua môn sinh học 10 phần sinh học vi sinh vật Vi sinh vật học phân môn Sinh học Trong chương trình Sinh học 10, kiến thức VSV loại kiến thức tương đối khó, cấp độ tổ chức hệ thống sống VSV xem cầu nối trung gian cấp độ tế bào cấp độ thể Nội dung VSV học bố trí phần ba gồm chương, có nhóm kiến thức: khái niệm, cấu tạo hình thái, trình (phân giải, tổng hợp), yếu tố ảnh hưởng, ứng dụng thực hành có quan hệ chặt chẽ với Các kiến thức VSV có liên quan tới hành loạt lĩnh vực khác công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hố học, y - dược, nơng nghiệp, bảo vệ mơi trường hay thăm dị, khai thác thu hồi kim loại Mục tiêu quan trọng giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm nâng cao nhận thức, thực hành có ý thức trách nhiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Qua giúp người có thói quen hành vi an toàn vệ sinh thực phẩm đắn Điều phải hình thành trình lâu dài phải bắt đầu từ nhỏ, giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm cần thiết phải trở thành học tập bắt buộc cấp học, bậc học, ngành học Ở nước ta, nội dung giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm lồng ghép hoạt động giáo dục trường mần nom số môn khoa học tiểu học, trung học Để đạt mục tiêu tích hợp giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm dạy học Vi sinh vật học cần vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực, “lấy học sinh làm trung tâm”, tích cực hố hoạt động học tập học sinh mặt, khâu trình dạy học; tìm cách phát huy lực tự học, lực sáng tạo học sinh Đây việc thực đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học Do vậy, việc lựa chọn sử dụng phương pháp dạy học cần ý bảo đảm yêu cầu sau: - Giúp học sinh tích hợp kiến thức kĩ lĩnh hội, xác lập mối liên hệ tri thức Vi sinh vật học với tri thức an toàn vệ sinh thực phẩm có liên quan THỊ DIỆU THƯ THPT CHU VĂN AN TIEUNGUYỄN LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com cách tổ chức, thiết kế nội dung, tình tích hợp để học sinh vận dụng phối hợp tri thức kĩ riêng rẽ học VSV vào giải vấn đề đặt ra, qua lĩnh hội kiến thức phát triển lực, kĩ tích hợp - Tổ chức, thiết kế hoạt động phức hợp để học sinh học cách sử dụng phối hợp kiến thức kĩ tiếp thu học - Đặt học sinh vào trung tâm trình dạy học để học sinh trực tiếp tham gia vào giải vấn đề, tình tích hợp; biến q trình truyền thụ tri thức thành trình học sinh tự ý thức cách thức chiếm lĩnh tri thức hình thành kĩ - Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh; trọng mối quan hệ học sinh với sách giáo khoa; học sinh với học sinh, tự làm việc độc lập theo sách giáo khoa, làm việc theo nhóm, theo hướng dẫn GV Để định hướng phương pháp khai thác tri thức tích hợp q trình giảng dạy cần làm rõ mối quan hệ “Khoa học” “Giá trị khoa học đó” Khoa học giá trị hai phạm trù khác Khoa học có chức mơ tả, giải thích, dự đốn “Thế giới hoạt động nào?” Nhưng việc điều khiển “Thế giới nên hoạt động nào” “Con người nên ứng xử sao” thuộc lĩnh vực đạo đức trách nhiệm xã hội liên quan đến tri thức, kĩ năng, hành vi, thái độ người sống Như vậy, khoa học đưa giá trị Sự lựa chọn giá trị mà khoa học đem lại phải dựa tiêu chí mang tính đạo đức trách nhiệm xã hội Nếu khoa học nghiêm ngặt phục vụ mục tiêu cao người khoa học khơng hồn tồn cịn giá trị tự Trong dạy học để đạt mục tiêu giáo dục nói chung giáo dục ATVSTP nói riêng, người GV cần hiểu rõ mối quan hệ khoa học giá trị để phát triển phương pháp dùng giảng dạy mà khoa học đem lại cho người theo định hướng giá trị đạo đức trách nhiệm mà xã hội mong muốn Và trường hợp, cần ghi nhớ thói quen nhìn nhận khoa học từ góc độ lựa chọn mang tính đạo đức Sự lựa chọn giá trị an toàn vệ sinh thực phẩm tiềm ẩn nội dung Vi sinh vật học dựa tiêu chí mang tính đạo đức trách nhiệm xã hội, đảm bảo cho người có trách nhiệm an toàn thực phẩm ý thức sống người thân Đồng thời hình thành cho HS kỹ bản, biết ứng dụng tri thức khoa học vào sống hàng ngày Tri thức Vi sinh vật chứa đựng giá trị tri thức an toàn vệ sinh thực phẩm, việc tổ chức cho HS tự chọn lọc giá trị đảm bảo cho em có hiểu biết kỹ bản, để em có hành vi an tồn vệ sinh thực phẩm, giúp thân gia đình phịng ngừa ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm tăng cường sức khỏe việc hình thành tri thức giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm Đây chìa khóa quan trọng ngăn ngừa bệnh thực phẩm ngày tương lai Tuy nhiên, giá trị tri thức an tồn vệ sinh thực phẩm vốn tích hợp tri thức Vi sinh vật học bộc lộ giá trị an toàn vệ sinh thực phẩm GV biết tổ chức tình khác thơng qua giảng cụ thể để HS tự gạn lọc giá trị an toàn vệ sinh thực phẩm Việc tổ chức cho HS đánh giá tình câu hỏi tập, xem phương pháp dạy học “gạn lọc giá trị” an toàn vệ sinh thực phẩm tri thức Vi sinh vật học Để “gạn lọc giá trị” GV cung cấp cho HS hội làm rõ vận dụng tri thức Vi sinh vật học đánh giá tình huống, hay vấn đề có liên quan đến thực phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm Điều quan trọng giảng dạy biết quan điểm HS để điều khiển phát triển giá trị an toàn vệ sinh thực phẩm đắn Cơ hội mà GV tạo cho HS câu hỏi, tập, tình có nội dung an tồn vệ sinh thực phẩm tương ứng với nội dung Vi sinh vật học, tập trung vào vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm ngộ độc thực phẩm vi sinh vật Một THỊ DIỆU THƯ THPT CHU VĂN AN TIEUNGUYỄN LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com cách giải tốn nhận thức vấn đề dẫn HS đến kết luận mang tính nhận thức nhằm thay đổi hành vi an toàn vệ sinh thực phẩm HS tự lựa chọn tình tích hợp để xác định giá trị an tồn thực phẩm có hành động an tồn vệ sinh thực phẩm góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm Phương pháp tiến hành tích hợp giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) dạy học vi sinh vật học (Sinh học - 10): - Xác định giá trị giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm cụ thể có liên quan đến nội dung dạy học - Sử dụng phương tiện dạy học (các mẫu vật thật, hình vẽ, ảnh chụp hình thái, cấu tạo, hoạt động vi sinh vật có liên quan tới an toàn vệ sinh thực phẩm; phim video lợi ích tác hại vi sinh vật, ứng dụng vi sinh vật chế biến bảo quản thực phẩm ) để tích hợp giá trị giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm xác định - Phương tiện dạy học có ý nghĩa quan trọng nâng cao chất lượng dạy học nói chung, chất lượng giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm nói riêng Vì học có tích hợp nội dung giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm giáo viên nên tăng cường sử dụng phương tiện dạy học, đặc biệt phương tiện nghe nhìn Để khai thác cập nhật tư liệu phục vụ giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm, GV chủ động sử dụng phương tiện internet khai thác Website an toàn vệ sinh thực phẩm bổ ích (GV cung cấp tư liệu cho HS trang blog cá nhân) - Xây dựng câu hỏi, tình học tập sở phương tiện dạy học để giá trị hình thành phát triển HS  Để tích hợp giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm dạy học vi sinh vật học có hiệu cao ngồi vận dụng phương pháp dạy học tích cực, giảng dạy giáo viên cần thực số biện pháp sau: + Cung cấp cho HS kiến thức vi sinh vật có liên quan tới an tồn vệ sinh thực phẩm lợi ích, tác hại vi sinh vật chế biến bảo quản thực phẩm Nhận thức vai trò vi sinh vật chế biến bảo quản thực phẩm Tác hại vi sinh vật chúng nhiễm vào thực phẩm Nắm vững số nhóm vi sinh vật có ý nghĩa sản xuất thực phẩm, chế hoạt động chúng, ứng dụng sản xuất, chế biến bảo quản thực phẩm Qua biết liên hệ, vận dụng vào thực tế sản xuất sống chế biến bảo quản thực phẩm, phòng chống bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm + Hướng dẫn tham quan thực tế số sở chế biến thực phẩm, cửa hàng ăn uống số vùng trồng rau địa phương theo kế hoạch giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mơn giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm Tham quan thực tế dịp tốt để HS tìm hiểu hồn cảnh thực tế dây truyền thực phẩm Qua thấy thực phẩm từ bắt đầu sản xuất (khai phá, trồng trọt) đến bàn ăn người tiêu dùng trải qua nhiều giai đoạn khác (bảo quản, chế biến, lưu thông, phân phối, tập quán ăn uống), vi sinh vật xâm nhập vào thực phẩm giai đoạn dây truyền gây an toàn vệ sinh thực phẩm làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Tham quan thực tế cách tốt để HS tự điều chỉnh hành vi ATVSTP Tuy nhiên buổi tham quan thực tế có hiệu giáo dục cao hay khơng tùy thuộc nhiều vào công tác lên kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn đánh giá GV - Tư vấn an tồn vệ sinh thực phẩm : Thơng qua trình dạy - học kiến thức VSV, GV cho HS thấy sai lầm trong sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản thực phẩm thói quen ăn uống khơng tốt có hại cho sức khỏe Giúp HS thấy mối quan hệ VSV với chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm sức khỏe người, không đảm bảo chất lượng ATVSTP có hại cho sức khỏe người, có hại cho phát triển kinh tế xã hội đất nước Đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đem đến cho người khỏe mạnh, hạnh phúc, giàu có, đóng góp cho phồn vinh đất nước Từ đưa THỊ DIỆU THƯ 10 THPT CHU VĂN AN TIEUNGUYỄN LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com ... nâng cao ý thức giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm dạy học môn sinh học 10 phần sinh học vi sinh vật Xác định mục đích giáo dục an tồn vệ sinh thực phẩm Giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm qua dạy. .. lý chọn đề tài ? ?Nâng cao giáo dục ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm vi? ??c dạy – học sinh học vi sinh vật cấp THPT? ?? - Lĩnh vực: chun mơn – an tồn vệ sinh thực phẩm sinh học vi sinh vật 10 III- Mục... cứu, nâng cao chất lượng giảng dạy môn - Tên sáng kiến: ? ?Nâng cao giáo dục ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm vi? ??c dạy – học sinh học vi sinh vật cấp THPT? ?? Sinh học môn học giúp học sinh có hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn nâng cao giáo dục ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm trong việc dạy – học sinh học vi sinh vật cấp thpt,