0

Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại điện tử

159 1 0
  • Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại điện tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 11:15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG PHÂN HỆ GỢI Ý VÀO HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH ! ! ! ! HỘI ĐỒNG: KHOA HỌC MÁY TÍNH GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN GVPB: ThS NGUYỄN ĐÌNH THÀNH -o0o SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – 1720065 ! ! ! ! ! ! ! TP HỒ CHÍ MINH, 8/2021 ! - - KHOA:KH & KT Máy tính HTTT NGÀNH: _ MSSV: 1720065 _ MSSV: _ _ MSSV: _ _ _ _ 01/03/2021 01/08/2021 1) 2) 3) Ngày 01 tháng 03 2021 _ _ _ KHOA KH & KT MÁY TÍNH MSSV: 1720065 -Ngày 05 tháng 08 2021 Ngành (chuyên ngành): - - a b c - 9.5/10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KH & KT MÁY TÍNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Ngày 10 tháng năm 2021 PHIẾU CHẤM BẢO VỆ LVTN (Dành cho người hướng dẫn/phản biện) Họ tên SV: Nguyễn Bửu Thịnh MSSV: 1720065 Ngành (chuyên ngành): Hệ thống thông tin Đề tài: Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại điện tử Họ tên người phản biện: Ths Nguyễn Đình Thành Tổng quát thuyết minh: Số trang: Số chương: Số bảng số liệu Số hình vẽ: Số tài liệu tham khảo: Phần mềm tính tốn: Hiện vật (sản phẩm) Tổng quát vẽ: - Số vẽ: Bản A1: Bản A2: Khổ khác: - Số vẽ vẽ tay Số vẽ máy tính: Những ưu điểm LVTN:     Đã tìm hiểu áp dụng tốt công nghệ liên quan Hiểu ứng dụng giải thuật hệ thống gợi ý: giải thuật lọc cộng tác, lọc dựa nội dung Báo cáo trình bày tốt, rõ ràng Khối lượng công việc lớn hồn thành tốt Những thiếu sót LVTN:    Phần báo cáo nên tập trung vào phân hệ gợi ý, chatbox thơng minh thay hệ thống bán hàng điện tử Phân hệ gợi ý nên thiết kế theo hướng module, plugin hay lib để dễ dàng tích hợp vào trang thương mại điện tử Phần đánh giá performance hệ thống sơ sài: ví dụ tập mẫu cịn q ít, kết đánh giá hệ thống lỗi cao: 40% Đề nghị: Được bảo vệ ■ Bổ sung thêm để bảo vệ □ câu hỏi SV phải trả lời trước Hội đồng: 10 Đánh giá chung (bằng chữ: giỏi, khá, TB): giỏi Không bảo vệ □ Điểm : 9.5/10 Ký tên (ghi rõ họ tên) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn tốt nghiệp đề tài “Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại điện tử” hệ thống tơi thực Các số liệu, nội dung kết trình bày Luận văn tốt nghiệp tơi hồn tồn trung thực, sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm chịu kỷ luật khoa, môn nhà trường đề Tp Hồ Chí Minh, tháng 7/2021 Sinh viên thực Nguyễn Bửu Thịnh ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN LỜI CẢM ƠN Quá trình thực Luận Văn Tốt Nghiệp giai đoạn quan trọng quãng đời sinh viên Luận Văn Tốt Nghiệp tiền đề nhằm trang bị cho em kỹ nghiên cứu, kiến thức quý báu, cần thiết trình làm việc sau Trước hết, em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính tận tình dạy trang bị cho em kiến thức cần thiết suốt trình học tập giảng đường Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Phan Trọng Nhân, thầy trực tiếp hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Luận Văn Tốt Nghiệp, thầy trực dõi góp ý, sửa chữa sai sót cho em suốt q trình thực Luận Văn Tốt Nghiệp Bên cạnh nỗ lực thân, hỗ trợ nhiệt tình thầy giúp em hoàn thành Luận Văn Tốt Nghiệp cách thuận lợi Con xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ba Mẹ sinh thành, dưỡng dục, tạo điều kiện thuận lợi vật chất lẫn tinh thần, giúp có ngày hơm Xin chân thành cám ơn ủng hộ, động viên người bạn trình làm Luận Văn Tốt Nghiệp Mặc dù cố gắng để hoàn thành Luận Văn Tốt Nghiệp, chắn khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận góp ý bảo từ q thầy bạn Xin chân thành cảm ơn thầy cô bạn Xin chúc điều tốt đẹp đồng hành với người Tp Hồ Chí Minh, tháng 7/2021 Sinh viên thực Nguyễn Bửu Thịnh ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại điện tử Trong đề tài Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại điện tử này, ta thực thiết kế website thương mại điện tử mua bán sản phẩm công nghệ điện thoại, laptop, máy tính bảng, đồng hồ thơng minh có tích hợp phân hệ gợi ý vào website Phân hệ gợi ý có chức gợi ý sản phẩm thương mại điện tử cho người dùng dựa thông tin trải nghiệm người dùng khứ người dùng xem sản phẩm có website gợi ý thêm sản phẩm liên quan khác cho người dùng dựa mức độ tương tự, liên quan sản phẩm Bên cạnh đó, website tích hợp chatbot để tự động trả lời tin nhắn cho người dùng người dùng đặt câu hỏi Chatbot tích hợp machine learning để phân biệt ngữ cảnh tin nhắn người dùng gợi ý sản phẩm cho người dùng người dùng đặt câu hỏi tìm kiếm sản phẩm chatbot Chatbot cịn có khả hỗ trợ người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng đặt hàng chatbot Để làm đề tài này, tìm hiểu nghiệp vụ website kinh doanh sản phẩm thương mại điện tử khác từ phân tích, triển khai mơ hình website kinh doanh sản phẩm cơng nghệ có tích hợp phân hệ gợi ý mơ hình machine learning khác vào website chatbot Bên cạnh việc tìm hiểu nghiệp vụ website thương mại điện tử, tìm hiểu cơng nghệ, framework liên quan để thực đề tài Sản phẩm đề tài website thương mại điện tử có khả gợi ý sản phẩm cho người dùng dựa thông tin trải nghiệm người dùng xác thực người dùng trải nghiệm với tư cách khách, đồng thời người dùng nhắn tin chatbot, chatbot có khả gợi ý sản phẩm cho người dùng, người dùng đặt mua hàng chatbot cách tự động mà không cần phải tương tác với người kinh doanh sản phẩm SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT LUẬN VĂN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH .9 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 12 1.1 Tổng quan đề tài 12 1.2 Mục tiêu phạm vi đề tài 12 1.3 Nội dung luận văn 13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 14 2.1 Cơ sở lý thuyết .14 2.1.1 Thương mại điện tử 14 2.1.2 Phân hệ gợi ý .15 2.1.3 Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại điện tử .15 2.1.4 Một số website có tích hợp phân hệ gợi ý chế .16 2.2 Công nghệ sử dụng 17 2.2.1 Facebook Chatbot 17 2.2.2 Python, sklearn 19 2.2.2.1 Ngôn ngữ Python .19 2.2.2.2 Ứng dụng Python 19 2.2.3 MySQL 20 2.2.4 HTML, Pug, CSS, Javascript, Bootstrap 21 2.2.5 NodeJS 23 2.2.6 ExpressJS 23 2.2.7 Paypal 24 2.2.7.1 Mơ hình tốn Paypal 24 2.2.7.2 Paypal IPN .25 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU 26 3.1 Công nghệ sử dụng 26 3.1.1 Yêu cầu phi chức 26 3.1.2 Yêu cầu chức 26 3.1.2.1 Tổng quát 26 3.1.2.2 Yêu cầu chức quản trị viên 26 3.1.2.3 Yêu cầu chức nhân viên .27 SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 3.1.2.4 3.1.2.5 GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN Yêu cầu chức người dùng 27 Yêu cầu chức người dùng với tư cách khách .28 3.2 Lược đồ Use-Case 28 3.3 Đặc tả Use-Case cho chức 33 3.4 Phân tích yêu cầu .39 3.5 Phân tích yêu cầu khác 40 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ THUẬT TOÁN 41 4.1 Kiến trúc hệ thống .41 4.2 Thiết kế sở liệu 42 4.2.1 Mơ hình thực thể liên kết – EERD 42 4.2.2 Ánh xạ sang mơ hình liệu quan hệ .47 4.3 Các thuật toán học máy (machine learning) phân hệ gợi ý (recommendation system) .50 4.3.1 Giải thuật lọc cộng tác (Neighborhood-based Collaborative Filtering) 50 4.3.1.1 Ý tưởng 50 4.3.1.2 Các bước thực 51 4.3.2 Giải thuật lọc dựa nội dung (Content-based Recommendation System) 54 4.3.2.1 Ý tưởng 54 4.3.2.2 Các bước thực 55 4.3.2.3 Đặc điểm mô hình .55 4.3.3 Giải thuật K-nearest Neighbors(KNN) .56 4.4 Thiết kế lớp đối tượng 56 4.5 Chức gợi ý sản phẩm(viết Python) 58 CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC HỆ THỐNG 59 5.1 Công nghệ sử dụng 59 5.2 Xây dựng website 59 5.2.1 Trang chủ người dùng chưa đăng nhập .59 5.2.2 Trang chủ người dùng đăng nhập 60 5.2.3 Chatbot toán chatbot 62 5.2.4 Xem chi tiết sản phẩm .64 5.2.5 Đặt hàng hệ thống, toán tiền mặt, paypal 65 5.2.6 Một số phần trang quản trị viên 70 5.2.7 Quản trị viên xem danh sách đơn hàng .75 5.2.8 Nhân viên xác nhận đơn hàng 76 5.2.9 Hiển thị danh sách sản phẩm gợi ý người dùng xem, thêm vào giỏ hàng, mua nhiều 78 SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN Kiểm thử: STT Mô tả Click vào ĐIỆN THOẠI để xem danh sách sản phẩm điện thoại Trong trang ĐIỆN THOẠI Ta kiểm tra lọc danh sách sản phẩm theo giá, ta chọn xem tất sản phẩm Dưới 10 triệu Trong trang ĐIỆN THOẠI Ta kiểm tra lọc danh sách sản phẩm theo giá, ta chọn xem tất sản phẩm Từ 10 – 35 triệu Trong trang MÁY TÍNH BẢNG Ta kiểm tra lọc danh sách sản phẩm theo thứ tự tăng/giảm dần giá Ta chọn Xếp theo: tăng dần giá Trong trang MÁY TÍNH BẢNG Ta kiểm tra lọc danh sách sản phẩm theo thứ tự tăng/giảm dần giá Ta chọn Xếp theo: giảm dần giá Trong trang LAPTOP Ta kiểm tra lọc danh sách sản phẩm theo thương hiệu Ta chọn Apple Xem chi tiết sản phẩm Điện thoại iPhone 12 Pro Max 512GB Kết Kết luận Hiển thị toàn danh sách Pass sản phẩm điện thoại Hiển thị toàn sản phẩm Pass 10.000.000 đ Hiển thị danh sách sản Pass phẩm điện thoại có giá từ 10.000.000 đ đến 35.000.000 đ Hiển thị toàn sản phẩm Pass máy tính bảng xếp theo thứ tự tăng dần giá Hiển thị toàn sản phẩm Pass máy tính bảng xếp theo thứ tự giảm dần giá Hiển thị toàn sản phẩm Pass laptop hãng Apple (Macbook) Hiển thị vào trang chi tiết sản Pass phẩm Điện thoại iPhone 12 Pro Max 512Gb, trang có đầy đủ thơng tin sản phẩm điện thoại Đồng thời hiển thị danh sách sản phẩm liên quan, gần gũi với sản phẩm mà ta xem chi tiết bao gồm: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 11, iPhone 12 Mini Click vào nút Xem thêm sản phẩm Mỗi lần click hiển thị Pass trang danh sách loại sản thêm sản phẩm, đến hết phẩm sản phẩm để hiển thị ẩn nút Xem thêm sản phẩm Bảng PL15: chức xem danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm C.4.! Chức quản lý đơn hàng dành cho nhân viên quản trị viên Khi người dùng đặt mua hàng hệ thống chatbot, thông tin đơn hàng lưu trữ sở liệu, nhân viên quản trị viên có quyền kiểm sốt thơng tin SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 140 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN Ta thực kiểm thử tính liên quan đến thông tin đơn hàng trang nhân viên trang quản trị viên: STT Mô tả Kết Kết luận Nhân viên xem danh sách đơn Hiển thị danh sách đơn đặt Pass hàng cách đăng nhập vào tài hàng trang nhân viên khoản nhân viên Nhân viên truy vấn đơn hàng theo Hiển thị thông tin đơn Pass số điện thoại Nhập vào số điện hàng mà đặt mua số thoại 0903725856 trường tìm điện thoại 0903725856 kiếm Nhân viên truy vấn đơn hàng theo Hiển thị thông tin đơn hàng Pass mã đơn hàng Nhập vào mã đơn đặt mua có mã đơn hàng hàng PWlpp8ji2NZgmllV4StP PWlpp8ji2NZgmllV4StP trường tìm kiếm Lọc đơn hàng giao Hiển thị danh sách đơn hàng Pass hàng cách chọn Đơn hàng đã giao giao lọc Xem chi tiết đơn hàng trang nhân Hiển thị chi tiết sản phẩm Pass viên cách nhấp vào icon cột CHI TIẾT sản phẩm muốn xem Nhân viên xác nhận đơn hàng Chuyển sang trạng thái Pass giao cách chọn Đã giao hàng toán nhận hàng lọc trang chi tiết Quản trị viên xem danh sách đơn Hiển thị danh sách đơn hàng Pass hàng trang quản trị viên trang quản trị viên cách đăng nhập vào trang quản trị viên nhấn vào link DANH SÁCH ĐƠN HÀNG Quản trị viên xem chi tiết đơn hàng Hiển thị thông tin chi tiết đơn Pass cách nhấp vào icon chi tiết hàng cột CHI TIẾT trang XEM DANH SÁCH ĐƠN HÀNG Bảng PL16: chức quản lý đơn hàng cho trang nhân viên, quản trị viên SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 141 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN C.5.! Chức thêm, xem danh sách sản phẩm, xoá, sửa sản phẩm trang quản trị viên STT Mô tả Quản trị viên thêm sản phẩm Đăng nhập vào trang quản trị viên, nhấn vào nút THÊM SẢN PHẨM, sau điền thơng tin, sau điền đầy đủ thông tin, nhấn vào nút THÊM SẢN PHẨM MỚI Quản trị viên xem danh sách sản phẩm Nhấn vào nút xem sản phẩm Quản trị viên chỉnh sửa số thông tin sản phẩm Ở trang xem danh sách sản phẩm, nhấn vào icon cột chỉnh sửa, hiển thị lên trang chỉnh sửa thành phần thông tin sản phẩm Ta chỉnh sửa số thơng tin sản phẩm Quản trị viên xố thông tin sản phẩm Ở trang xem danh sách sản phẩm, nhấn vào icon thùng rác cột xoá sản phẩm, hiển thị popup xác nhận xố, nhấn vào nút Xoá để xoá sản phẩm Quản trị viên xem danh sách người dùng Truy cập vào trang quản trị viên, nhấn vào nút NGƯỜI DÙNG Quản trị viên tìm kiếm thơng tin người dùng theo tên cách nhập tên muốn tìm kiếm trường tìm kiếm Quản trị viên xố thơng tin người dùng trang quản trị viên cách nhấn vào nút xoá bên cột XỐ NGƯỜI DÙNG, hiển thị popup xác nhận xoá, nhấn vào nút xoá Quản trị viên xem danh sách nhân viên Truy cập vào trang quản trị viên, nhấn vào nút NHÂN VIÊN Quản trị viên tìm kiếm thông tin nhân viên theo tên cách nhập tên muốn tìm kiếm trường tìm kiếm Kết Kết luận Sản phẩm thêm vào Pass hệ thống Ta kiểm tra phần THÊM SẢN PHẨM Hiển thị danh sách sản phẩm Pass trang quản trị viên Thông tin sản phẩm Pass chỉnh sửa lưu lại Sản phẩm xoá khỏi Pass hệ thống Hiển thị danh sách người Pass dùng trang quản trị viên Hiển thị tên người dùng Pass trang quản trị viên Thông tin người dùng Pass xoá khỏi trang quản trị viên Hiển thị danh sách nhân viên Pass trang quản trị viên Hiển thị tên cần tìm Pass kiếm trang quản trị viên SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 142 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN 10 Quản trị viên xoá thơng tin nhân Thơng tin nhân viên xố Pass viên trang quản trị viên khỏi trang quản trị viên cách nhấn vào nút xố bên cột XỐ NHÂN VIÊN, hiển thị popup xác nhận xố, nhấn vào nút xoá 11 Quản trị viên tạo tài khoản nhân Tài khoản nhân viên Pass viên Truy cập vào trang quản trị tạo thành công Ta xem viên, nhấn vào nút TẠO TÀI lại thông tin trang nhân KHOẢN NHÂN VIÊN, nhập viên thơng tin để tạo tài khoản sau nhấn vào nút TẠO TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN Bảng PL17: chức xem, thêm, xoá, sửa sản phẩm trang quản trị viên D.! Hướng dẫn cài đặt D.1.! Kiểm thử hệ thống Cài đặt NodeJS Cài đặt Python3(Phiên 3.7.6) Cài ngrok Ta cài đặt localhost Trước tiên, ta cần cài phần mềm MySQL để sử dụng sở liệu MySQL hệ thống Để thuận tiện, ta tải gói phần mềm Web Server phổ biến XAMPP MAMP, gói cài đặt tích hợp sẵn MySQL Để chạy hệ thống Ta truy cập vào http://localhost/phpMyAdmin, tạo sở liệu mới, đặt tên Recommendation_System Sau import sở liệu đính kèm project: database_moi_nhat.sql Tiếp theo, ta thiết lập lại thông số để kết nối với sở liệu, mở tập tin: connect_mysql.js(trong thư mục /app/controllers/process), recommend_base_on_hot.py(trong thư mục /app/controllers/process/), collaborative_machine_learning-v2.py, content_base.py, content-base-for-product-andchatbot.py(3 tập tin python thư mục /app/controllers/), thiết lập lại thông số kết nối với sở liệu host, user, password, port, database Để chạy phân hệ gợi ý, ta cần cài thư viện python, mở command line(trên Windows) terminal(trên MacOS), gõ lệnh: ¥! sudo pip3 install numpy (MacOS) pip install numpy (Windows) ¥! sudo pip3 install scipy(MacOS) pip install scipy (Windows) ¥! sudo pip3 install mysql-connector-python(MacOS) pip install mysqlconnector-python (Windows) SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 143 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN ¥! sudo pip3 install pandas(MacOS) pip install pandas (Windows) ¥! sudo pip3 install sklearn(MacOS) pip install sklearn (Windows) Ta vào thư mục chứa project, cài đặt thư viện liên quan NodeJS lệnh: npm install Để chatbot, ta cần tạo trang facebook, facebook app, sau lấy access token, id trang vị trí Hình PL33: Hình PL33: chỗ lấy access token id trang Trên hình PL33, ta lấy access token id trang Ví dụ, với trang Page for Recommendation System, ta có id 109811254531657 access token lấy cách nhấn vào nút Tạo mã trang Page for Recommendation System, hiển thị popup: Hình PL34: popup nơi lấy access token Ta nhấn vào nút Tơi hiểu, sau nhấn vào nút Sao chép để copy access token, ta dán access token vào file chatbot-configuration.json key “PAGE_ACCESS_TOKEN”, ta bấm vào số id trang bên chữ Page for Recommendation System để copy id trang, dán giá trị vào key “ID_PAGE” SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 144 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN file chatbot-configuration.json, “VERIFY_TOKEN” configuration.json ta đặt tuỳ ý, sau lưu lại file chatbot- Để thử nghiệm chatbot ta mở command line terminal mới, gõ: ngrok http 8000, kết hình: Hình PL35: kết sau gõ ngrok http 8000 Ta copy link https://a3f2131c173e.ngrok.io để dán vào phần cấu hình webhook trang hình: Hình PL36: cấu hình webhook Nhấn vào nút Chỉnh sửa URL gọi lại, hiển thị popup để thay đổi hình PL37 bên dưới, ta copy link ngrok mà ta lấy vào chỗ URL gọi lại cộng thêm /webhook3, ví dụ: https://a3f2131c173e.ngrok.io/webhook3, Mã xác minh verify token mà ta đặt tuỳ ý lưu file chatbot-configuration.json, phần “VERIFY_TOKEN” nêu trên, sau nhấn vào nút Xác minh lưu SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 145 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN Hình PL37: popup thay đổi cấu hình webhook Như ta cấu hình xong webhook Để chạy thử nghiệm website, ta mở terminal thư mục chứa project chúng ta, gõ node index.js Sau vào trình duyệt, gõ: localhost:8000 127.0.0.1:8000 ta chạy hệ thống Để thử nghiệm chatbot, ta mở chatbot để demo trực tiếp trang facebook mà ta dùng id acess token, ta thử nghiệm trực tiếp Do thử nghiệm localhost khơng có phương tiện để tạo plugin website nên ta thử nghiệm trực tiếp trang facebook Khi triển khai lên hosting ta tạo plugin chatbot D.2.! Triển khai hệ thống vào thực tế Để triển khai hệ thống vào thực tế, ta cần đăng ký tên miền phù hợp với thương hiệu doanh nghiệp Đăng ký thuê bao máy chủ (Web Hosting) có cài dịch vụ internet FTP, www Ta cần cài phần mềm Docker để đóng gói dự án thành image sau tạo container Web hosting triển khai image mà ta vừa đóng gói lên ta chạy hệ thống thực tế Ta thực triển khai hệ thống lên tên miền azure sử dụng hệ quản trị sở liệu MySQL Ta cần tạo ứng dụng hệ quản trị sở liệu MySQL Clever Cloud – Console Sau tạo ứng dụng MySQL, đặt tên recommendation_system, sau tạo thành cơng, ta có thơng tin kết nối sau: SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 146 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN Hình PL38: thơng tin kết nối MySQL Clever Cloud – Console Ta sử dụng thông tin để tạo kết nối đến sở liệu MySQL NodeJS Python Tiếp theo, ta tạo bảng import sở liệu Hình PL39: kết sau import sở liệu Để triển khai hệ thống lên Azure, ta cần tạo tài khoản Azure sau đăng nhập vào để thực triển khai hệ thống Trước tiên, ta tạo Container Registry Sau đăng nhập vào Azure, nhấn vào nút Create a resource mục Azure services: Hình PL40: Azure services Trong phần Categories, chọn Containers, sau nhấn vào Container Registry để tạo Container Registry Tiếp theo ta khởi tạo thơng tin hình: SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 147 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN Hình PL41: khởi tạo thông tin Container Registry Sau khởi tạo thông tin xong, nhấn vào nút Review + create, nhấn Create để tạo container registry Khi đó, ta kết hình: Hình PL42: kết sau khởi tạo Container Registry Để triển khai hệ thống lên Azure, ta cần phải phải truy xuất thông tin Access keys Nhấn chọn Access keys, chuyển trạng thái Admin user sang Enabled, ta thơng tin hình: Hình PL43: thơng tin Access keys để triển khai hệ thống lên Azure SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 148 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN Mở terminal di chuyển tới thư mục project chúng ta, ta bắt đầu việc triển khai hệ thống lên Azure Đầu tiên, ta build docker cách gõ vào terminal sau: ¥! docker build -t /:latest ¥! Trong ta lấy phần Login server Hình PL43, đặt tuỳ ý ¥! Trong trường hợp ta, ta gõ lệnh terminal sau: docker build -t nbthinhthesisrc5.azurecr.io/nbthinhthesisrc5:latest Sau build thành cơng, ta ra: Hình PL44: kết sau build thành cơng Ta chạy thử project cách gõ: ¥! docker run -d -p / / ¥! Chọn 5000, project thiết lập chạy port 8000 nên 8000 ¥! Trong trường hợp ta, ta gõ sau: docker run -d –p 5000:8000 nbthinhthesisrc5.azurecr.io/nbthinhthesisrc5 ¥! Đi vào trình duyệt, gõ: localhost:5000 Trước push project lên, ta cần đăng nhập vào server, vào terminal, gõ: SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 149 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN ¥! docker login , trường hợp ta, ta gõ: docker login nbthinhthesisrc5.azurecr.io ¥! Ta nhập thơng tin Username Password, thông tin lấy Username password Hình PL43 ¥! Sau đăng nhập thành công xuất Login Succeeded terminal Tiếp theo, ta thực push project lên sau: ¥! docker push /:latest ¥! Trong trường hợp ta, ta gõ: docker push nbthinhthesisrc5.azurecr.io/nbthinhthesisrc5:latest Sau push thành cơng kết quả: Hình PL45: kết terminal sau push Tiếp theo, ta cần tạo Web App Vào Create a resource, vào Containers, chọn Web App for Containers Sau điền thơng tin tab Basic sau: SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 150 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN Hình PL46: thơng tin điền vào tab Basic Chọn qua tab Docker, mục Image Source, chọn Azure Container Registry, sau chọn thơng tin Registry, Image, Tag hình: Hình PL47: thơng tin điền vào tab Docker Tiếp theo, ta nhấn vào nút Review + create, tiếp tục nhấn Create để tiến hành trình deploy, sau deploy thành cơng, ta ra: Hình PL48: thơng báo triển khai project thành cơng SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 151 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN Nhấn vào nút Go to resource, ta thấy đường dẫn URL hệ thống mà ta triển khai Azure Hình PL49: Hình PL49: thơng tin URL hệ thống ta triển khai lên Thông tin URL hệ thống ta triển khai https://nbthinhthesisrc5.azurewebsites.net lên: Để triển khai nhiều phiên khác có chỉnh sửa, ta mở App Service lên, chọn Container settings (Classic), chuyển Continuous Deployment sang On, sau nhấn Save để lưu lại Hình PL50: thay đổi để triển khai nhiều phiên hệ thống Như ta hoàn tất việc triển khai hệ thống lên Azure Tiếp theo, ta thực thêm messenger chatbot vào website để sử dụng chatbot website Ta thực bước sau: ¥! Truy cập vào trang mà ta sử dụng Access Token để gọi API(Page for Recommendation System), vào phần Cài đặt, chọn Nhắn tin, hiển thị trang Hình PL51 ¥! Nhấn vào nút Bắt đầu phần Thêm Messenger vào trang web, hiển thị giao diện Hình PL52 ¥! Nhấn vào nút thiết lập, thực theo bước copy URL website hệ thống vào facebook chatbot SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 152 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN Như ta hoàn tất việc thêm plugin chatbot vào website Khi đó, website hệ thống hiển thị icon messenger chatbot hình PL53 Hình PL51: giao diện trang cấu hình messenger chatbot Hình PL52: giao diện để thiết lập plugin chatbot website Hình PL53: giao diện website sau nhúng plugin messenger chatbot SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 153 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS PHAN TRỌNG NHÂN Để chatbot trả lời tự động tin nhắn người dùng, ta phải thực cấu hình webhook cho chatbot Ta truy cập vào ứng dụng Facebook mà ta tạo phần kiểm thử hệ thống nêu, vào phần cài đặt Messenger, hiển thị giao diện Hình PL53: Hình PL54: giao diện cấu hình webhook Trong giao diện này, ta nhấn vào nút Chỉnh sửa URL gọi lại phần Webhooks, hiển thị popup hình PL54: Hình PL55: popup cấu hình webhook Ta tiến hành nhập URL gọi lại Mã xác minh mà ta cấu hình project, sau nhấn Xác minh lưu Như ta cấu hình webhook cho website thành cơng, ta sử dụng plugin messenger chatbot hệ thống Vậy ta xây dựng xong website thương mại điện tử có tích hợp đầy đủ phân hệ gợi ý chatbot, đồng thời triển khai lên Azure SVTH: NGUYỄN BỬU THỊNH – MSSV: 1720065 Trang 154 ... VĂN Đề tài: Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại điện tử Trong đề tài Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại điện tử này, ta thực thiết kế website thương mại điện tử mua bán... Facebook gợi ý kết bạn cho người dùng ¥! Netflix tự động gợi ý phim cho người dùng 2.1.3.! Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại điện tử Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại điện tử. .. SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 14 2.1 Cơ sở lý thuyết .14 2.1.1 Thương mại điện tử 14 2.1.2 Phân hệ gợi ý .15 2.1.3 Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phân hệ gợi ý vào hệ thống thương mại điện tử ,