0

Chuyển đổi số trong dạy học cho sinh viên nghệ thuật trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), thách thức và giải pháp

7 1 0
  • Chuyển đổi số trong dạy học cho sinh viên nghệ thuật trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), thách thức và giải pháp

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:37

Bài viết Chuyển đổi số trong dạy học cho sinh viên nghệ thuật trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), thách thức và giải pháp nhìn nhận vấn đề trên và đưa ra một số giải pháp cần thiết nhằm nhằm thực hiện chuyển đổi số hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục Nghệ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo! Nguyễn Quang Hưng Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) Từ khóa: Bồi dưỡng, nghệ thuật, giáo dục, giảng viên, tỉnh Phú Thọ Mở đầu Giáo dục đào tạo có vai trị quan trọng cơng đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nhằm mục tiêu xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công văn minh Chuyển đổi số (digital transformation) làm thay đổi hoàn toàn cách thức đào tạo giáo dục Việc chuyển đổi số, dạy học trực tuyến với mục tiêu đổi toàn diện giáo dục, đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế xem giải pháp cơ, cốt lõi để tăng khả thích ứng phù hợp với bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 Thách thức vấn đề chuyển đổi số giảng dạy Nghệ thuật việc xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình giáo dục trực tuyến phù hợp với Nhà trường, tham gia vào hệ thống giáo dục với ngân sách đào tạo bồi dưỡng ngành Nghệ thuật Vấn đề hoạch định sách đầu tư cho đào tạo Nghệ thuật xu trường Đại học đặt toán cần có lời giải Các điều kiện chuyển đổi số hoạt động dạy học, vấn đề bố trí người làm IT phục vụ sở hạ tầng viễn thơng nhằm mục đích giúp việc dạy học mơn Nghệ thuật thuận lợi, vấn đề trang bị sở liệu, kinh phí trang thiết bị…ln khó khăn cần tháo gỡ Cùng với thay đổi cơng nghệ, cơng hội nhập quốc tế địi hỏi giáo dục Nghệ thuật trường Đại học Hùng Vương phải xác định chiến lược phát triển, mục tiêu cốt lõi việc đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng, tư sáng tạo khả thích ứng với thách thức đại dịch Covid-19 nhằm đảm bảo thích nghi tình hình Trong lĩnh vực hoạt động dạy học Nghệ thuật, chuyển đổi số bổ sung nội dung mà trước đây, hầu hết giảng viên dạy môn Nghệ thuật trường Đại học Hùng Vương chưa tiếp cận Đặc biệt bối cảnh dịch bệnh Covid-19, việc chuyển đổi từ phương thức giảng dạy truyền thống sang 434 giảng dạy trực tuyến ngày trở nên thiết Đây thách thức trường Đại học nói chung, trường Đại học đào tạo ngành Nghệ thuật nói riêng Với viết này, chúng tơi muốn nhìn nhận vấn đề đưa số giải pháp cần thiết nhằm nhằm thực chuyển đổi số hiệu lĩnh vực giáo dục Nghệ thuật Nội dung 2.1 Tính cấp thiết việc chuyển đổi số hoạt động giảng dạy Nghệ thuật trường Đại học Trong cách mạng 4.0, vấn đề chuyển đổi số ngành giáo dục giới nước đặc biệt quan tâm đẩy mạnh, mang lại hiệu tích cực hoạt động đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ, điển hình số quốc gia như: Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Úc…Ở Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo có chiến lược giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh, tăng cường lực tiếp cận việc thực chuyển đổi số đào tạo: gắn kết tảng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo, liệu big Data chủ động tham gia cách mạng 4.0 Ngoài ra, vấn đề chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục thay đổi từ cách thức quản lý, đạo, điều hành từ quan quản lý nhà nước, cách thức quản lý điều hành nhà trường tảng công nghệ, thay đổi môi trường dạy học truyền thống chuyển sang áp dụng môi trường số Đặc biệt bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành, việc chuyển đổi phương thức đào tạo truyền thống sang đào tạo trực tuyến trở nên cấp bách Để triển khai hoạt động đào tạo chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thời gian qua Chính phủ ban hành Nghị 44NQ/CP 9/6/2014 ban hành chương trình hành động thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 đổi bản, toàn diện GDDT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập Quốc tế; Nghị 26/NQ –CP ngày 15/4/2015 ban hành Chương trình hành động thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 Bộ trị đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế; Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT quản lý hỗ trợ hoạt động dạy- học, NCKH góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025” Thực Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT Bộ trưởng, Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 ngành Giáo dục Những Chỉ thị, Nghị góp phần quan trọng việc định hướng phát triển nhân lực có trình độ cao, kỹ nghề thành thục, tăng lực cạnh tranh quốc gia tình hình 435 2.2 Một số thách thức việc chuyển đổi số hoạt động giảng dạy ngành Nghệ thuật ở trường Đại học Hùng Vương Trong năm học qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trường Đại học Hùng Vương quan tâm đạo sát vấn đề xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên Nghệ thuật, trọng đến đối tượng giáo viên Mĩ thuật Khoa Nghệ thuật Thể dục thể thao trường Đại học Hùng Vương khoa đào tạo đặc thù khiếu ngành sư phạm âm nhạc, mỹ thuật giáo dục thể chất cho sinh viên Việt Nam sinh viên Quốc tế với tổng số lớp khoa quản lý 39 lớp, với 706 sinh viên học viên Năm học 2019-2020, Khoa tiến hành tổ chức giảng dạy 156 học phần với tổng số giảng dạy là: 5.972,5 Trong trình dịch bệnh Covid-19 xảy ra, Nhà trường chủ động tiến hành cho phép đào tạo trực tuyến, yêu cầu Khoa triển khai thực giảng dạy trực tuyến học phần đăng ký Việc giảng dạy nghệ thuật trực tiếp truyền thống với phương pháp “cầm tay việc” hướng dẫn cụ thể để người học hiểu xây dựng tình cảm thẩm mỹ, thấm nhuần vẻ đẹp dạy khó cịn phải giảng dạy qua kỹ thuật, phương tiện ảo lại khó khăn gấp bội Ngoài ra, việc áp dụng dạy trực tuyến thường áp dụng dễ dàng số học phần lý thuyết, lại số học phần thực hành, sinh viên thường phải phải vẽ, hát, đàn trực tiếp lớp hướng dẫn giảng viên Nay, sinh viên phải thể nội dung học thực hành qua hình thức trực tuyến dẫn đến việc khó đạt kết kỳ vọng Chuyển đổi số giáo dục khơng thay đổi số hóa giảng, ứng dụng phần mềm soạn giáo án, mà đổi phương pháp giảng dạy, phương thức, kỹ thuật quản lý lớp học không gian ảo Vì vậy, việc triển khai trực tuyến dạy học Nghệ thuật đòi hỏi phải sáng tạo, linh hoạt, phải biết vận dụng phương pháp giảng dạy cách khoa học, hợp lý kết hợp với nhuần nhuyễn sử dụng thiết bị suốt trình lên lớp Đây thay đổi mà trước giảng viên dạy nghệ thuật trải qua Để đảm bảo yếu tố chuyển đổi số, có giáo dục trực tuyến vấn đề số hóa học liệu, giáo án, sách giáo khoa, chuẩn bị slide powerpoint, sổ sách…cũng chương trình đào tạo, kiểm tra, đánh giá, công nhận kết học tập sinh viên nhiều vướng mắc, cần nhiều thời gian để hồn thiện, việc đào tạo trực tuyến dành cho ngành khiếu lại khó khăn Ngoài ra, việc giáo viên Nghệ thuật tiếp cận với cơng nghệ thơng tin, chuyển đổi số cịn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt đặc thù ngành học nên thời gian chuẩn bị slide soạn giảng phải đòi hỏi công phu, vất vả Việc chuyển đổi số không đạt hiệu lực tiếp cận kỹ thuật số giảng viên chưa tốt 436 Để thực tốt việc giảng dạy Nghệ thuật trực tuyến cần đầu tư trang thiết bị hạ tầng viễn thông Tuy nhiên, việc đầu tư sở vật chất Nhà trường cịn gặp nhiều khó khăn, việc trang bị máy tính xách tay, điện thoại thông minh đảm bảo cho việc thực học trực tuyến số sinh viên ngành Nghệ thuật gặp nhiều hạn chế 2.3 Thực trạng chuyển đổi số đào tạo Nghệ thuật ở trường Đại học Hùng Vương Trong năm qua, môn thuộc lĩnh vực Nghệ thuật như: Âm nhạc, Mĩ thuật Sở, Ban, ngành Nhà trường quan tâm, coi trọng Đội ngũ giáo viên Nghệ thuật đồng bộ, trì ổn định chất lượng giáo dục Nghệ thuật Nhà trường tạo điều kiện khuyến khích giảng viên Nghệ thuật tham gia chương trình tập huấn công nghệ thông tin Sở GD, ngành Trường tổ chức Chất lượng giáo dục Nghệ thuật dần đáp ứng yêu cầu xã hội Bên cạnh đó, giảng viên Nghệ thuật có ý thức nâng cao trình độ tin học Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tâm, yêu nghề Tuy nhiên, đánh giá thực trạng việc áp dụng chuyển đổi số, giảng dạy trực tuyến cịn tồn vấn đề cần quan tâm sau: Đường truyền Internet, trang thiết bị CNTT (máy tính, máy qt, camera, điện thoại thơng minh) phục vụ cho giảng dạy trực tuyến thiếu chưa đồng Hiện tượng số giảng viên Nghệ thuật tiếp cận, hiểu công nghệ IT, khả áp dụng công nghệ thông tin dạy học trực tuyến nhiều hạn chế Một số giảng viên dạy mơn thực hành cịn bị động thực chuyển đổi phương pháp đào tạo trực tuyến, đặc biệt với học phần đặc thù đòi hỏi phải thị phạm (môn Thanh nhạc, Nhạc cụ) học phần liên quan đến vật mẫu, người mẫu (mơn Hình họa, Điêu khắc) Một số cán quản lý cấp mơn cịn thực lúng túng đạo, điều hành triển khai thực chương trình, kế hoạch giảng dạy Một số sinh viên có hồn cảnh khó khăn bị hạn chế khiếu (khả tiếp thu, nhận thức thẩm mỹ…) bị thiệt thòi q trình học tập mơn Nghệ thuật theo hình thức trực tuyến Việc kiểm tra đánh giá, kế hoạch đào tạo, sổ điểm, sổ đầu bài, thực nghiên cứu khoa học, thực tập, thực tế chuyên môn…cũng gặp khó khăn, vướng mắc Ngồi việc định hướng kế hoạch triển khai thực dạy học trực tuyến ln xảy “kịch bản” ngồi dự kiến, cố bất ngờ, khó kiểm sốt 437 Cuối cùng, cố mạng Internet, gián đoạn đường truyền, điện, trang thiết bị phục vụ giảng dạy gặp trục trặc việc thiếu kiểm tra giám sát Khoa, môn, tượng giảng viên tự cắt xén, loại bỏ chương trình giảng dạy, tượng sinh viên học chống đối, điểm danh đối phó khơng gian ảo…và nhiều tượng “bi hài” khác diễn q trình dạy học gây tác động khơng nhỏ đến trình thực giảng dạy trực tuyến ngành Nghệ thuật 2.4 Một số giải pháp nhằm thực chuyển đổi số hiệu giảng dạy cho sinh viên Nghệ thuật trường Đại học Hùng Vương Do Phú Thọ tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, nên điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục có khác biệt Mặc dù ngành giáo dục có chủ trương thực giảng dạy trực tuyến thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, song hoạt động chủ yếu tập trung vào số ngành dễ triển khai như: Kinh tế, Ngoại ngữ, Giáo dục tiểu học, ngành sư phạm: Toán, Lý, Hóa…cịn ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa gặp nhiều khó khăn Một phần điều kiện sở vật chất phục vụ việc dạy học, sở hạ tầng viễn thơng chưa đồng bộ, phần trình độ công nghệ thông tin đội ngũ giảng viên Nghệ thuật không đồng Từ vấn đề đề cập trên, xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp cần triển khai đồng sau: Một là: Cần thay đổi tư lực quản lý Ban giám hiệu, Trưởng phó khoa, Trưởng phó mơn đào tạo ngành Nghệ thuật Cần trang bị hiểu biết, phương pháp nắm bắt nội dung, khai thác hiệu công nghệ không gian ảo, từ có đạo, điều hành làm chủ công nghệ cách hiệu Hai là: Nhà trường cần trang bị sở hạ tầng công nghệ đồng bộ, đường truyền Internet ổn định, trang thiết bị đầy đủ cho người học giảng viên trực tiếp giảng dạy Các thiết bị phần cứng, tảng (platform) trang bị phải đảm bảo phục vụ tối đa cho hoạt động giảng dạy học tập diễn thuận lợi Cần có kết nối liên thông, chia sẻ nguồn tài liệu mở, liệu thơng tin Nhà trường tới tồn thể giảng viên sinh viên…Hướng dẫn khai thác sử dụng thiết bị công nghệ hợp lý, mạng Internet thục, thực hành tác nghiệp tốt mơi trường số có sẵn phù hợp với đơn vị Ba là: Xây dựng chương trình tập huấn phương pháp dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện Nhà trường Biên soạn thống nội dung bản, cốt lõi theo khung lực nghệ thuật giáo viên phổ thông Phần trọng tâm cần ngắn gọn, đọng, xúc tích theo module Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn Ngoài ra, ý bồi dưỡng kiến thức IT cho giáo viên Nghệ thuật 438 Xây dựng hệ thống tập thực hành vừa sức, không tập trung nhiều vào nội dung lý thuyết hàn lâm mà ý đến nội dung tổ chức hoạt động dạy học Nghệ thuật không gian ảo hấp dẫn, lôi Chú ý phân bổ thời gian giảng dạy hợp lý Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ giảng viên Nghệ thuật phổ thơng nhằm có thay đổi, bổ sung, rút kinh nghiệm kịp thời trình giảng dạy Tăng cường trao đổi, thảo luận, chia sẻ kho học liệu số, tạo tương tác giảng viên sinh viên Thiết kế số giáo án mẫu, tổ chức tiết dạy minh họa, thực hành trực tuyến hiệu nhằm giúp giảng viên dễ hình dung trình thực hiện, bước lên lớp nhằm đạt mục tiêu môn học Trang bị bổ sung kiến thức cần, thiếu cho giảng viên sát với nhu cầu thực tiễn để vận dụng cách dễ dàng Bốn là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm tâm đồng lòng thực chuyển đổi số toàn đơn vị, toàn trường, đội ngũ quản lý, giảng viên sinh viên Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi thiết bị cho đối tượng sinh viên nghèo, ưu tiên phương án mượn, mua thiết bị nhằm phục vụ tối đa cho việc dạy học trực tuyến Có chế huy động nguồn lực xã hội hóa chung tay tham gia thực Năm là: Triển khai mạnh mẽ mạng xã hội Nhà trường kiểm sốt định hướng phịng Cơng tác trị HSSV, tạo môi trường số chia sẻ, kết nối đơn vị phịng ban, khoa, mơn với gia đình, giảng viên sinh viên Đẩy mạnh việc phát triển hệ thống học tập trực tuyến, hình thành mạng học tập mở sinh viên toàn trường Sáu là: Giảng viên phải đóng vai trị tiên phong nịng cốt thiết kế, xây dựng chương trình, phát triển học liệu số cho môn học Nghệ thuật Lãnh đạo Nhà trường có trách nhiệm, phân cơng, giao nhiệm vụ, thẩm định nội dung biên soạn chương trình, tiết dạy giảng viên nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên Việc đổi phương pháp giảng dạy học tập sở áp dụng công nghệ số (quản lý thời gian, kiểm tra, đánh giá ) cần phải thực linh hoạt, mềm dẻo phù hợp với điều kiện Nhà trường, đối tượng sinh viên Kết luận Vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Nghệ thuật giảng dạy trực tuyến xác định nhiệm vụ trọng tâm, then chốt định thành công đào tạo trực tuyến chuyển đổi số Vấn đề chuyển đổi số, giảng dạy trực tuyến thành cơng lực lượng giảng viên Nghệ thuật khơng có đủ trình độ, kỹ sử dụng cơng nghệ cách hiệu 439 Nhận thức rõ tầm quan trọng việc giảng dạy Nghệ thuật trực tuyến, chuyển đổi số Nhà trường, cần chung tay, đồng thuận cấp, ngành, đội ngũ lãnh đạo, cán quản lý đội ngũ giảng viên nhằm chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để công việc đạt hiệu chất lượng tốt Việc áp dụng chuyển đổi số, giảng dạy trực tuyến cần linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, bám sát vào mục tiêu giảng dạy ngành học, biết phối hợp đồng linh hoạt phương pháp khác hoàn thành tốt nhiệm vụ đổi mà Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở ban ngành triển khai Tài liệu tham khảo [1] [2] [3] [4] [5] [6] Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Chương trình Giáo dục phổ thơng mơn Mĩ thuật, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2018), Chương trình Giáo dục phổ thơng mơn Mĩ thuật, ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/TT-BGĐT, ngày 26/12/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (2019), Tài liệu Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trường học, (Lưu hành nội bộ) 4.Nghị 44-NQ/CP 9/6/2014 ban hành chương trình hành động thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 đơi bản, toàn diện GDDT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập Quốc tế Nghị 26/NQ –CP ngày 15/4/2015 ban hành Chương trình hành động thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 Bộ trị đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 phê duyệt Đề án “ Tăng cường ứng dụng CNTT quản lý hỗ trợ hoạt động dạy- học, NCKH góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025” 440 ... hình 435 2.2 Một số thách thức việc chuyển đổi số hoạt động giảng dạy ngành Nghệ thuật ở trường Đại học Hùng Vương Trong năm học qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trường Đại học Hùng Vương quan tâm đạo... khơng nhỏ đến trình thực giảng dạy trực tuyến ngành Nghệ thuật 2.4 Một số giải pháp nhằm thực chuyển đổi số hiệu giảng dạy cho sinh viên Nghệ thuật trường Đại học Hùng Vương Do Phú Thọ tỉnh trung... bảo cho việc thực học trực tuyến số sinh viên ngành Nghệ thuật gặp nhiều hạn chế 2.3 Thực trạng chuyển đổi số đào tạo Nghệ thuật ở trường Đại học Hùng Vương Trong năm qua, môn thuộc lĩnh vực Nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển đổi số trong dạy học cho sinh viên nghệ thuật trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), thách thức và giải pháp,