0

Đề xuất giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo trực tuyến và phát triển các khóa học online

10 0 0
  • Đề xuất giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo trực tuyến và phát triển các khóa học online

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:30

Bài viết đề cập những vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi số trong đào tạo trực tuyến và phát triển các khóa học online cũng như mô hình chuyển đổi số đang áp dụng tại Trường. Với sự tích hợp của hệ thống quản lý nội dung khóa học và hệ thống điện toán đám mây là cơ sở nền tảng trong chiến lược triển khai chuyển đổi số trong toàn trường. Mời các bạn cùng tham khảo! Cao Hùng Phi Phan Anh Cang Trần Hồ Đạt Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long Tóm tắt: Trước yêu cầu chuyển đổi số diễn mạnh mẽ, ngành giáo dục đào tạo lĩnh vực mang sứ mệnh tiên phong thực nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh trình đổi mới, góp phần thành cơng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia Chính phủ Chiến lược chuyển đổi số hệ thống giáo dục thực thơng qua chiến lược đại hóa quản lý kiến trúc CNTT nhà trường ứng dụng công nghệ điện toán đám mây quản lý, phân phối tài nguyên Trong nội dung báo, đề cập vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi số đào tạo trực tuyến phát triển khóa học online mơ hình chuyển đổi số áp dụng Trường Với tích hợp hệ thống quản lý nội dung khóa học hệ thống điện toán đám mây sở tảng chiến lược triển khai chuyển đổi số toàn trường Giới thiệu: Trong vài năm qua, chuyển đổi kỹ thuật số trở thành xu hướng chính, ngành công nghiệp khu vực công nhiều quốc gia Kỹ thuật số chuyển đổi định chuyển đổi sang sử dụng rộng rãi công nghệ kỹ thuật số nhiều lĩnh vực khác kinh tế xã hội, nhằm cải thiện thay sản phẩm dịch vụ truyền thống Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới [1] Đứng trước thay đổi nhanh chóng cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư,Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị số 52NQ/TW số chủ trương, sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư[6], nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh trình chuyển đổi số; Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030[10] Chuyển đổi số bao trùm lên tất ngành lĩnh vực kinh tế - xã hội đất nước, việc nhận thức chuyển đổi số đề mục tiêu chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nhận thức chuyển đổi số song hành quốc gia tiên tiến giới Một lĩnh vực ưu tiên hàng đầu chuyển đổi số quốc gia hệ thống giáo dục Giáo dục đại học yêu cầu xây dựng chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số hình thành 171 lực thông tin truyền thông Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trường đại học thường bị giới hạn việc tạo nội dung đa phương tiện cho giảng mở khả truy cập vào tảng giáo dục từ xa triển khai Internet Vì thế, việc chuyển đổi kỹ thuật số hệ thống giáo dục đại học cần có chiến lược, giải pháp đề xuất cụ thể, điều đóng góp quan trọng vào thành công đổi giáo dục Chuyển đổi số đào tạo trực tuyến phát triển khóa học online 2.1 Mơ hình triển khai chuyển đổi số Ngày nay, với phát triển công nghệ thông tin, người học ngày dành quan tâm cho việc học thông qua phương tiện kỹ thuật số Sự đời ngày phát triển thị trường công nghệ tảng học tập trực tuyến cho thấy ‘giáo dục số’ có lý để tồn tại, hồn tồn có tiềm tương lai giáo dục Quá trình chuyển đổi số đặc nhiệm vụ quan trọng sở giáo dục toàn đầu vào cho trình giáo dục phải số hóa, quan trọng học liệu, tài liệu, sách giáo khoa Toàn liệu người học cần phải số hóa để thực quy trình quản lý người học thực đánh giá trình kết học tập Một số nội dung mơ hình đề xuất triển khai chuyển đổi số đề xuất tác giả Sabine mơ tả hình bên dưới: Hình Khn khổ chuyển đổi số dạy học trực tuyến [2] 172 Trong hình 1, khn khổ q trình chuyển đổi số đề cập đến nhiều vấn đề như: hạ tầng công nghệ thông tin cần trang bị đầy đủ cho người dạy lẫn người học, kèm với thiết bị phần cứng hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến hỗ trợ trình học tập, tương tác, đánh giá giảng viên sinh viên thông qua phương tiện truyền thông mạng xã hội Để đảm bảo hệ thống vận hành có hiệu cần đề cao trách nhiệm người quản lý hệ thống truyền thông học tập Bên cạnh đó, sở giáo dục cần áp dụng mơ hình đào tạo trực tuyến tiên tiến, có hiệu kết hợp với sản phẩm/dịch vụ học liệu số sản xuất, kiểm định nhằm đáp ứng hiệu nhu cầu khai thác giảng viên sinh viên trình học tập 2.2 Xây dựng hạ tầng Công nghệ thông tin Hạ tầng cơng nghệ thơng tin đóng vai trị quan trọng định đến thành công công tác chuyển đổi số Mơ hình tổng qt xây dựng hạ tầng thơng tin trình bày hình Hình Hạ tầng cơng nghệ thơng tin Trong đó:  Hạ tầng truyền thông mạng: Bao gồm thiết bị đầu cuối người dùng (sinh viên), thiết bị sở cung cấp dịch vụ, mạng truyền thông,… 173  Hạ tầng phần mềm: Các phần mềm LMS, LCMS, Authoring ToolsAurthorware, Toolbook,…)  Nội dung đào tạo (hạ tầng thông tin): Phần quan trọng E-learning nội dung khóa học, chương trình đào tạo Để quản lý việc sử dụng hạ tầng công nghệ ĐTTT hiệu quả, nhà trường cần xây dựng quy định sử dụng hệ thống trang thiết bị quy trình sử dụng Đối với thiết bị phần cứng, cần phân công người quản trị, theo dõi nhật ký hoạt động, mở rộng dung lượng, nhớ cần thiết (theo số lượng sinh viên) đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí Đối với hệ thống phần mềm, cần xây dựng quy trình quản lý, phân cơng người quản trị hệ thống, quản lý phân cấp tài khoản người sử dụng theo vai trò, nhiệm vụ tham gia hệ thống Cần xây dựng đầy đủ, rõ ràng tài liệu hướng dẫn sử dụng để cán bộ, giảng viên, sinh viên nắm chức để sử dụng có hiệu Quản lý việc bảo mật, bảo trì, bảo quản hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm để việc sử dụng ổn định, an toàn, hiệu Quản lý việc nghiên cứu phát triển, cập nhật công nghệ đáp ứng nhu cầu người sử dụng tham gia vào trình đào tạo 2.3 Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến Hệ thống E-Learning cung cấp môi trường quản lý học tập cho sinh viên thơng qua hoạt động chính: Quản lý danh sách sinh viên tham gia vào khóa học; Thực công việc kiểm tra đánh giá; Tạo dựng môi trường chia sẻ, diễn đàn thảo luận trao đổi tương tác đối tượng khóa học; Cung cấp hệ thống giảng, tài liệu tham khảo, giáo trình mà sinh viên tương tác Hình Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning Trường ĐHSPKT Vĩnh Long [7] 174 Trong hệ thống Elearning tập hợp nhiều môđun chức cho phép quản lý tồn q trình dạy học trực tuyến Trong đó, có hai phân hệ quan trọng trình bày Hình phân hệ quản lý nội dung học tập (LCMS) vàphân hệ quản lý học tập (LMS) Hình Mơ hình hệ thống quản lý nội dung học tập LCMS quản lý học tập LMS [5] Để triển khai áp dụng thí điểm đào tạo trực tuyến E-Learning, Bộ môn trước hết xây dựng khóa học theo quy trình đề xuất theo quy định, quy chế đào tạo trực tuyến Đơn vị đề nghị duyệt danh sách giáo trình, tài liệu tham khảo Đây nguồn tài liệu vơ hữu ích cho sinh viên học, nghiên cứu mơn học lúc, nơi Nhóm kỹ thuật giảng viên xây dựng triển khai thí điểm khóa học bao gồm: giảng điện tử theo chuẩn SCORM - linh hồn hệ thống E-Learning, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu sử dụng phần mềm iSpring, Violet, PowerPoint, Presenter… việc xây dựng giảng điện tử theo chuẩn phù hợp, đặc biệt chuẩn SCORM,… góp phần nâng cao hiệu công tác giảng dạy giảng viên, học tập sinh viên Từ đó, sinh viên nắm bắt cách tổng quan hệ thống kiến thức tảng học phần trang bị khóa học Để đảm bảo tính ứng dụng rút kinh nghiệm việc triển khai đào tạo trực tuyến E-Learning, giảng viên đề xuất đơn vị lớp thí điểm sử dụng E-Learning hoạt động giảng dạy, học tập như: giao, nộp tập hay kiểm tra trực tuyến… 2.4 Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến Điện toán đám mây (cloud computing) xu hướng công nghệ bật giới năm gần có bước phát triển nhảy vọt 175 chất lượng, quy mô cung cấp loại hình dịch vụ, với loạt nhà cung cấp tiếng Google, Amazon, Salesforce, Microsoft, Điện tốn đám mây mơ hình điện tốn mà giải pháp liên quan đến cơng nghệ thông tin cung cấp dạng dịch vụ qua mạng Internet, giải phóng người sử dụng khỏi việc phải đầu tư nhân lực, công nghệ hạ tầng để triển khai hệ thống [9] Hình Mơ hình điện tốn đám mây [9] Ưu điểm điện tốn đám mây giúp tối giản chi phí thời gian triển khai, tạo điều kiện cho người sử dụng tảng điện toán đám mây tập trung tối đa nguồn lực vào cơng việc chun mơn Hình Mơ hình tổng thể phịng máy ảo ứng dụng cơng nghệ điện toán đám mây Trường ĐHSPKT Vĩnh Long [8] 176 Với mơ hình phịng máy ảo, máy tính trang bị phịng máy máy tính dạng Thin PC với đặc điểm giá rẻ, cấu hình thấp, độ bền cao Mục đích máy Thin PC thiết bị vật lý giúp người dùng giao tiếp với hệ thống ảo hóa đám mây Các thông tin người dùng giao tiếp với máy Thin PC xử lý hệ thống máy chủ cấu hình mạnh Với cơng nghệ ảo hóa, từ máy chủ có cấu hình mạnh tạo máy tính ảo có cấu hình khác phục vụ cho nhiều người dùng với nhiều mục đích khác Vì thế, việc áp dụng cơng nghệ ảo hóa mang đến nhiều lợi ích như: Tiết kiệm chi phí đầu tư so với kiểu phịng máy tính truyền thống; Tiết kiệm điện hệ thống điều hịa phịng máy; Tiết kiệm chi phí bảo trì hư hỏng nâng cấp; Tiết kiệm thời gian, nhân lực bảo trì phịng máy 2.5 Xây dựng nguồn học liệu Việc xây dựng nguồn học liệu vô quan trọng nhằm cung cấp kiến thức bổ trợ, tham khảo cho sinh viên, trường đại học cần xây dựng hệ thống lưu trữ giảng, học liệu điện tử, chia sẻ qua mạng miễn phí cho sinh viên quan tâm Việc chia sẻ giúp cho sinh viên học tra cứu thêm nhiều nguồn học liệu, đồng thời đóng góp cho phát triển, đổi nguồn học liệu ngày tốt Hình Mơ hình xây dựng quản lý nguồn học liệu[11] Mơ hình xây dựng quản lý nguồn học liệu tác giả Alaba cộng đề xuất mơ tả hình Trong mơ hình đề cập, việc xây dựng 177 nguồn học liệu quản lý tập trung thực loại người dùng bao gồm người học, giảng viên cán chuyên trách:  Người học: người học phải tự chủ động liên hệ yêu cầu tài liệu từ giáo viên khơng có hệ thống ĐTTT, sau giáo viên đưa lên hệ thống ĐTTT, từ dần hồn thiện nguồn học liệu Người học cung cấp tài liệu hay đề xuất nguồn tài liệu cho giáo viên để chia sẻ rộng rãi hệ thống ĐTTT  Về giáo viên: giáo viên xây dựng nguồn học liệu từ nội dung giảng môn học giảng dạy thân để đưa hệ thống Giáo viên phải có xu hướng tìm kiếm nội dung mới, ứng dụng mới, hay thí nghiệm áp dụng cho mơn học phụ trách để đưa lên hệ thống ĐTTT, từ hoàn thiện nguồn học liệu  Về cán chuyên trách: chủ động tìm kiếm nguồn học liệu từ nguồn học liệu mở, liên hệ trường khác để chia sẻ nguồn học liệu cho Cán chuyên trách phụ trách việc quản lý nguồn học liệu đảm bảo nội dung học liệu Kế hoạch phát triển nội dung học liệu ĐTTT phải thể kế hoạch hàng năm nhà trường Kế hoạch xây dựng dựa hoạt động: rà soát, đánh giá nguồn học liệu ĐTTT sử dụng đào tạo, xác định nhu cầu điều chỉnh, nâng cấp, cập nhật, bổ sung học liệu ĐTTT từ ý kiến phản hồi từ người học, từ giảng viên trình sử dụng học liệu, từ yêu cầu nội dung chương trình đào tạo đề cương học phần Xây dựng kho học liệu dùng chung, kết nối sở giáo dục nghề nghiệp nước để trao đổi kinh nghiệm, giảng dạy module để học sinh tiếp cận công nghệ đại từ nước tiên tiến Lên kế hoạch, triển khai, đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động biên soạn, cập nhật, phát triển sử dụng hệ thống học liệu điện tử đảm bảo chất lượng, đánh giá hiệu học liệu sử dụng Bên cạnh cần ban hành cập nhật qui định tiêu chuẩn học liệu điện tử làm sở để triển khai phát triển nội dung học liệu đồng thời để đánh giá, nghiệm thu trước định đưa học liệu vào sử dụng 2.6 Phát triển khóa học online Hình Quy trình phát triển khóa học trực tuyến 178 Dựa mơ hình ADDIE [4], chúng tơi thiết kế quy trình phát triển nội dung khóa học bao gồm giai đoạn: - Tổng hợp nội dung: Công việc tìm kiếm tổng hợp nội dung ảnh hưởng nhiều đến chất lượng khóa học Nội dung tổng hợp từ nhiều nguồn bao gồm: thơng tin sách, giáo trình mơn học, báo liên quan, nghiên cứu khoa học công nhận - Lựa chọn phân loại nội dung khóa học: Từ nội dung tổng hợp, phân loại lựa chọn nội dung cần giảng dạy phù hợp với mục đích đào tạo xác định giai đoạn phân tích - Sắp xếp trình tự nội dung khóa học: Sắp xếp nội dung khóa học theo chương, học hay theo chuyên đề giảng dạy Xây dựng hệ thống kiến thức có trình tự - Đề cương khóa học: Hình thành giáo trình mơn học, đề cương mơn học, kiểm tra – đánh giá cho môn học - Xác định hình thức trình bày nội dung: Hình thức trình bày nội dung ảnh hưởng đến chất lượng khóa học Nó tạo hứng thú người học Các hình thức trình bày phổ biến: Văn bản, audio giảng, hệ thống video giảng, trình chiếu… - Thiết kế hoạt động chuyển tải nội dung: Ở cơng việc này, u cầu nhóm thiết kế phải trả lời câu hỏi sao: xây dựng nội dung giảng cơng cụ nào? Trình bày sao? Thực giảng dạy nào? - Kế hoạch giảng dạy: Xây dựng thời gian cụ thể cho hoạt động dạy học, nội dung chương trình mơn học Kết luận Xã hội ngày phát triển, nhu cầu học tập nhân dân ngày lớn, hệ thống sở GDNN đầu tư phát triển vượt bậc số lượng chất lượng song đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng người học Trong báo cáo, chúng tơi trình bày q trình thực chuyển đổi số áp dụng Trường Bằng việc ứng dụng cơng nghệ điện tốn đám mây kết hợp triển khai xây dựng quản lý nguồn học liệu số đáp ứng yêu cầu đề xu chuyển đổi số nước ta góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả hội nhập quốc tế đáp ứng tốt yêu cầu thời đại 179 Tài liệu tham khảo: [1] WorldEconomicForum.(2016)DigitalTransformationofIndustries:DigitalE nterprise.[online]Availableat:http://reports.weforum.org/digitaltransformation/wpcontent/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/digitalenterprise-narrative-final-january-2016.pdf [Accessed 04 Feb 2018] (in English) [2] Seufert, Sabine, and Christoph Meier "From eLearning to digital transformation: A framework and implications for L&D." International Journal of Corporate Learning (iJAC) 9.2 (2016): 27-33 [3] Allen, W Clayton "Overview and evolution of the ADDIE training system." Advances in Developing Human Resources 8.4 (2006): 430-441 [4] Dick, W., and Carey, L (2004) The Systematic Design of Instruction Allyn & Bacon; edition Allyn & Bacon [5] Qwaider, Q W., and Ezz Hattab "Learning content management system (LCMS) versus learning management system." Proceedings of the 3rd International Conference, Excellent in Education 2010 [6] https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cuadang/ [7] http://elearning.vlute.edu.vn [8] Fernandez, A., et al "An overview of e-learning in cloud computing." Workshop on Learning Technology for Education in Cloud (LTEC'12) Springer, Berlin, Heidelberg, 2012 [9] https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing [10] 10.http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban ?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=200163 [11] Alaba, Olumuyiwa B., Ioana Fagarasan, and Radu Dobrescu "System Requirements Analysis for e-learning systems using grid." Journal of Information Systems & Operations Management 2.2 (2008): 428-435 180 ... Chuyển đổi số đào tạo trực tuyến phát triển khóa học online 2.1 Mơ hình triển khai chuyển đổi số Ngày nay, với phát triển công nghệ thông tin, người học ngày dành quan tâm cho việc học thông qua... Một số nội dung mơ hình đề xuất triển khai chuyển đổi số đề xuất tác giả Sabine mơ tả hình bên dưới: Hình Khuôn khổ chuyển đổi số dạy học trực tuyến [2] 172 Trong hình 1, khn khổ trình chuyển đổi. .. chuẩn học liệu điện tử làm sở để triển khai phát triển nội dung học liệu đồng thời để đánh giá, nghiệm thu trước định đưa học liệu vào sử dụng 2.6 Phát triển khóa học online Hình Quy trình phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo trực tuyến và phát triển các khóa học online,