0

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM NỘI THẤT NHÀ Ở CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT WOOD PARK TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

123 7 0
  • NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM NỘI THẤT NHÀ Ở CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT WOOD PARK TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 08:15

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM NỘI THẤT NHÀ Ở CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT WOOD PARK TẠI THÀNH PHỐ HUẾ LÊ THỊ HẢI YẾN Niên khóa 2017 2021 ( ĐẠI HỌC HUẾ ) ( TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ) ( KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ) (  ) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM NỘI THẤT NHÀ Ở CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT WOOD PARK TẠI THÀNH PHỐ HUẾ Sinh viên thực hiện Giảng viên hướng. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM NỘI THẤT NHÀ Ở CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT WOOD PARK TẠI THÀNH PHỐ HUẾ LÊ THỊ HẢI YẾN Niên khóa: 2017 - 2021 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM NỘI THẤT NHÀ Ở CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT WOOD PARK TẠI THÀNH PHỐ HUẾ Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Hải Yến ThS.Trần Vũ Khánh Duy K51A QTKD MSV: 17K4021316 Niên khóa: 2017-2021 Huế, tháng năm 2021 Khóa luận tốt nghiệp Duy GVHD: ThS.Trần Vũ Khánh LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học viết luận văn, tác giả nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế Với giảng dạy tận tình chu đáo thầy cơ, giúp đỡ nhiệt tình bạn giúp tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Đại học với đề tài “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm nội thất nhà khách hàng Công ty TNHH MTV nội thất Wood Park thành phố Huế” Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo toàn nhân viên Công ty TNHH MTV nội thất Wood Park giúp đỡ, cung cấp tư liệu tạo điều kiện cách tốt thời gian thực tập cơng ty Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng tri ân sâu sắc đến ThS Trần Vũ Khánh Duy, người hết lòng giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình để tơi thuận lợi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ủng hộ, giúp đỡ động viên suốt thời gian nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn Trân trọng! Huế, tháng 04 năm 2021 Sinh viên thực Lê Thị Hải Yến SVTH: Lê Thị Hải Yến III Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Vũ Khánh Duy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN III DANH MỤC SƠ ĐỒ IX DANH MỤC BẢNG BIỂU X PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 10 Lý chọn đề tài 10 Mục tiêu đề tài 11 2.1 Mục tiêu chung 11 2.2 Mục tiêu cụ thể 11 2.3 Câu hỏi nghiên cứu 12 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 3.1 Đối tượng nghiên cứu 12 3.2 Phạm vi nghiên cứu 12 Phương pháp nghiên cứu 12 4.1 Phương pháp thu thập liệu 12 4.1.1 Dữ liệu thứ cấp 12 4.1.2 Dữ liệu sơ cấp 13 4.2 Phương pháp xác định kích cỡ mẫu 14 4.3 Phương pháp chọn mẫu 15 4.4 Các phương pháp phân tích xử lý số liệu 15 4.4.1 Phương pháp xử lý 15 4.4.2 Phương pháp phân tích liệu 15 Quy trình nghiên cứu 18 SVTH: Lê Thị Hải Yến IV Kết cấu đề tài .19 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN CỦA KHÁCH HÀNG 11 1.1 Cơ sở lý luận 11 1.1.1 Khái niệm khách hàng 11 1.1.2 Khái niệm hành vi khách hàng 12 1.1.3 Tầm quan trọng việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng khách hàng 13 1.1.4 Mơ hình hành vi tiêu dùng 14 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 16 1.1.5.1 Các nhóm yếu tố văn hóa .16 1.1.5.2 Nhóm yếu tố xã hội 17 1.1.5.3 Nhóm yếu tố cá nhân 18 1.1.6 Mơ hình lý thuyết .24 1.1.6.1 Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action- TRA) 24 1.1.6.2 Lý thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behavior - TPB) 26 1.1.6.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (Technology Acceptance Model-TAM) 27 1.1.7 Một số nghiên cứu liên quan 28 1.1.8 Mơ hình nghiên cứu 30 1.1.8.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 1.1.8.2 Giả thuyết nghiên cứu 31 1.2 Cơ sở thực tiễn 36 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM NỘI THẤT NHÀ Ở CỦA CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT WOODPARK TẠI 38 2.1 Khái quát công ty TNHH MTV Nội thất WoodPark .38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH MTV Nội thất WoodPark 38 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động công ty 39 2.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi 40 2.1.3.1 Tầm nhìn 40 2.1.3.2 Sứ mệnh 40 2.1.3.3 Giá trị cốt lõi 40 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 41 2.1.5 Tình hình nhân cơng ty năm 2018- 2020 47 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Nội thất WoodPark năm 2018 – 2020 49 2.2 Kết nghiên cứu 50 2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra 50 2.2.1.1 Cơ cấu mẫu theo giới tính .51 2.2.1.2 Cơ cấu theo độ tuổi .52 2.2.1.3 Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp .53 2.2.1.4 Thu nhập hàng tháng 53 2.2.2 Mô tả hành vi lựa chọn sản phẩm nội thất nhà khách hàng 54 2.2.2.1 Thời gian khách hàng mua sản phẩm nội thất công ty WoodPark 54 2.2.2.2 Sản phẩm mà khách hàng lựa chọn công ty TNHH MTV Nội thất WoodPark .55 2.2.2.3 Nguồn thông tin mà khách hàng biết đến sản phẩm công ty 56 2.2.2.4 Tiêu chí khách hàng lựa chọn sản phẩm cơng ty TNHH MTV Nội thất WoodPark .57 2.2.3 Thống kê mô tả biến quan sát 57 2.2.4 Kiểm tra độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's Alpha 61 2.2.4.1 Kiểm tra độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's Alpha cho biến độc lập 61 2.2.4.2 Kiểm tra độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's Alpha cho biến phụ thuộc 63 2.2.5 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) 63 2.2.5.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập .64 2.2.5.2 Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến phụ thuộc .67 2.2.5.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc 67 2.2.6 Kiểm định mơ hình thảo luận kết nghiên cứu 68 2.2.6.1 Kết kiểm định tương quan Pearson 68 2.2.6.2 Xây dựng phương trình hồi quy 69 2.2.6.3 Kiểm tra giả định mơ hình hồi quy 73 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KHÁCH HÀNG QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM NỘI THẤT NHÀ Ở ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT WOOD PARK TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 78 3.1 Định hướng phát triển chung 78 3.2 Giải pháp thúc đẩy khách hàng thành phố Huế lựa chọn sản phẩm nội thất nhà công ty TNHH MTV Nội thất WoodPark 79 3.2.1 Giải pháp dựa nhóm nhân tố dịch vụ khách hàng 79 3.2.2 Giải pháp dựa nhóm nhân tố chuẩn chủ quan 80 3.2.3 Giải pháp dựa nhóm nhân tố giá .81 3.2.4 Giải pháp dựa nhóm nhân tố thương hiệu 81 3.2.5 Giải pháp dựa nhóm nhân tố chất lượng sản phẩm 82 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Kiến nghị công ty TNHH MTV nội thất WoodPark .84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .86 PHỤ LỤC 1: BẢNG KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, XỬ LÝ SPSS Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Vũ Khánh Duy DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu .18 Sơ đồ 1: Mơ hình hành vi tiêu dùng 15 Sơ đồ 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 16 Sơ đồ 3: Tiến trình thơng qua định mua 20 Sơ đồ 4: Các yếu tố can thiệp ý định mua định mua 22 Sơ đồ 5: Những cách xử lý người tiêu dùng khơng hài lịng 24 Sơ đồ 6: Mơ hình thuyết hành động hợp lý 26 Sơ đồ 7: Mơ hình thuyết hành vi hoạch định 27 Sơ đồ 8: Mơ hình chấp nhận cơng nghệ ( TAM) 28 Sơ đồ 9: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 31 Sơ đồ 10: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH MTV Nội thất WoodPark 41 SVTH: Lê Thị Hải Yến IX DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Nguồn gốc yếu tố mơ hình nghiên cứu .34 Bảng 2: Tình hình nhân cơng ty năm 2018 – 2020 .47 Bảng 3: Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Nội thất WoodPark năm 2018 – 2020 49 Bảng 4: Đặc điểm mẫu điều tra 51 Bảng 5: Thời gian khách hàng mua sản phẩm nội thất công ty 54 Bảng 6: Sản phẩm mà khách hàng sử sụng công ty .55 Bảng 7: Nguồn thông tin mà khách hàng biết đến sản phẩm công ty 56 Bảng 8: Tiêu chí khách hàng lựa chọn sản phẩm công ty 57 Bảng 9: Thống kê mô tả biến quan sát .58 Bảng 10: Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's Alpha cho biến độc lập .61 Bảng 11: Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's Alpha cho biến phụ thuộc 63 Bảng 12: Kiểm định KMO Bartlett's Test cho biến độc lập .64 Bảng 13: Ma trận xoay biến độc lập kiểm định EFA 65 Bảng 14: Kiểm định KMO Bartlett's Test cho biến phụ thuộc 67 Bảng 15: Rút trích nhân tố biến phụ thuộc .67 Bảng 16: Kiểm định tương quan Pearson .68 Bảng 17: Đánh giá phù hợp mơ hình 70 Bảng 18: Kiểm định ANOVA 70 Bảng 19: Kết phân tích hồi quy .71 Bảng 20: Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 75 a Dichotomy group tabulated at value Nguồn tin mà khách hàng biết đến sản phẩm công ty $nguontin Frequencies Responses N $nguontina Percent Truyền hình/báo chí 38 14.1% Percent of Cases 31.7% Mạng xã hội 62 23.0% 51.7% Chương trình quảng cáo, 48 17.8% 40.0% 39 14.4% 32.5% 43 15.9% 35.8% 40 14.8% 33.3% 270 100.0% 225.0% giới thiệu công ty Từ nhân viên tư vấn trực tiếp công ty Người thân, bạn bè, đồng nghiệp Hình thức khác Total a Dichotomy group tabulated at value Tiêu chí lựa chọn sản phẩm $tieuchi Frequencies Responses N $tieuchia Percent Cơng ty nội thất uy tín 82 27.3% Percent of Cases 68.3% Giá phù hợp với khả 62 20.7% 51.7% 48 16.0% 40.0% 37 12.3% 30.8% 30 10.0% 25.0% 41 13.7% 34.2% 300 100.0% 250.0% chi trả Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt Được người quen, bạn bè khun dùng Có nhiều chương trình khuyến hấp dẫn Khác Total a Dichotomy group tabulated at value Thống kê mô tả mẫu Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TH1 120 4.18 673 TH2 120 4.36 619 TH3 120 4.38 624 TH4 120 4.36 591 Valid N (listwise) 120 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CL1 120 4.28 710 CL2 120 4.20 630 CL3 120 4.12 655 CL4 120 4.20 656 Valid N (listwise) 120 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation GC1 120 4.22 597 GC2 120 4.21 634 GC3 120 4.31 619 GC4 120 4.26 655 Valid N (listwise) 120 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DV1 120 4.15 669 DV2 120 4.10 703 DV3 120 3.94 652 DV4 120 4.06 690 Valid N (listwise) 120 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CCQ1 120 4.14 555 CCQ2 120 4.08 588 CCQ3 120 4.05 606 CCQ4 120 4.10 600 Valid N (listwise) 120 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation QDM1 120 4.08 544 QDM2 120 4.17 613 QDM3 120 4.21 564 Valid N (listwise) 120 Kiểm tra độ tin cậy thong đo Thương hiệu Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 736 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Item- if Item Variance if Total Deleted Item Deleted Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted TH1 13.10 1.906 622 617 TH2 12.93 2.137 550 663 TH3 12.90 2.175 517 682 TH4 12.93 2.389 425 730 Chất lượng Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 922 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Item- if Item Variance if Total Deleted Item Deleted Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted CL1 12.53 3.226 776 916 CL2 12.60 3.284 888 877 CL3 12.68 3.431 760 918 CL4 12.60 3.234 866 883 Giá Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 919 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Item- if Item Variance if Total Deleted Item Deleted Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted GC1 12.78 3.016 810 897 GC2 12.78 3.011 744 918 GC3 12.68 2.890 844 884 GC4 12.73 2.752 861 878 Dịch vụ khách hàng Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 792 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Item- if Item Variance if Total Deleted Item Deleted Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted DV1 12.10 2.931 508 786 DV2 12.15 2.482 707 685 DV3 12.31 2.955 519 780 DV4 12.19 2.560 683 699 Chuẩn chủ quan Reliability Statistics Cronbach’s Alpha 849 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Item- if Item Variance if Total Deleted Item Deleted Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted CCQ1 12.23 2.197 788 768 CCQ2 12.29 2.276 664 818 CCQ3 12.33 2.305 612 841 CCQ4 12.28 2.201 696 804 Quyết định mua Reliability Statistics Cronbach’ s Alpha N of Items 739 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Item- if Item if Item Total Deleted Deleted Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted QDM1 8.38 993 609 604 QDM2 8.29 897 582 634 QDM3 8.25 1.046 507 718 - Phân tích nhân tố khám phá EFA Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .747 Bartlett’s Test of Sphericity Approx Chi-Square 1483.842 df 190 Sig .000 Rotated Component Matrixa Componen t CL2 937 CL4 922 CL1 CL3 GC4 GC3 GC1 GC2 852 838 912 905 879 CCQ1 CCQ4 CCQ3 CCQ2 DV2 DV4 826 884 831 779 763 871 862 DV3 698 DV1 662 TH1 827 TH2 754 TH3 683 TH4 676 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .674 Bartlett’s Test of Sphericity Approx Chi-Square 79.879 df Sig .000 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc Total Variance Explained Initial Eigenvalues 1.977 65.886 Cumulative % 65.886 589 19.636 85.522 434 14.478 100.000 Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Total 1.97 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated % of Variance 65.88 Cumulative % 65.88 6 Phân tích tương quan hồi quy Phân tích tương quan Correlations QUYẾT THƯƠNG ĐỊNH HIỆU Pearson ĐỊNH Correlatio MUA n Sig Pearson HIỆU Correlatio DỊCH VỤ QUAN 290** 297** 454** 453** 313** 001 001 000 000 000 120 120 120 120 120 120 290** 020 186* -.066 044 826 042 472 631 tailed) THƯƠNG GIÁ CẢ G (2- N CHUẨN CHỦ LƯỢN MUA QUYẾT CHẤT n Sig (2- tailed) N CHẤT Pearson LƯỢN Correlatio G n Sig (2- tailed) N GIÁ CẢ Pearson Correlatio 001 120 120 120 120 120 120 297** 020 188* -.063 301** 001 826 040 496 001 120 120 120 120 120 120 454** 186* 188* 158 125 000 042 040 084 172 120 120 120 120 120 120 453** -.066 -.063 158 -.132 n Sig (2- tailed) N DỊCH VỤ Pearson Correlatio n Sig tailed) (2- 000 472 496 084 151 N CHUẨN Pearson CHỦ Correlatio 120 120 120 120 120 120 313** 044 301** 125 -.132 000 631 001 172 151 120 120 120 120 120 n QUAN Sig (2- tailed) N 120 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Phân tích hồi quy Variables Entered/Removeda Variable Model Variables Entered Metho d s Remove d CHUẨN CHỦ QUAN, THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ, GIÁ CẢ, CHẤT Enter LƯỢNGb a Dependent Variable: QUYẾT ĐỊNH MUA b All requested variables entered Model Summaryb Adjusted Model R 743a R Square Std Error of Durbin-Watson R the Square Estimate 552 532 31831 1.930 a Predictors: (Constant), CHUẨN CHỦ QUAN, THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ, GIÁ CẢ, CHẤT LƯỢNG b Dependent Variable: QUYẾT ĐỊNH MUA ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 14.204 2.841 Residual 11.551 114 101 Total 25.755 119 F Sig .000b 28.03 a Dependent Variable: QUYẾT ĐỊNH MUA b Predictors: (Constant), CHUẨN CHỦ QUAN, THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ, GIÁ CẢ, CHẤT LƯỢNG Coefficientsa Standardize Unstandardized Coefficients Collinearit d y Coefficient Statistics s Model t B (Constant) Std Error -1.255 478 THƯƠNG HIỆU 256 064 CHẤT LƯỢNG 148 GIÁ CẢ Sig Bet a Toleran ce VIF 2.628 010 257 4.01 000 955 1.04 052 190 2.85 005 883 1.13 216 055 260 3.91 000 891 1.12 DỊCH VỤ 416 056 477 7.36 000 940 1.06 CHUẨN CHỦ QUAN 262 064 275 4.12 000 888 1.12 a Dependent Variable: QUYẾT ĐỊNH MUA Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions CHẤT Dime Model n sion (Const Conditio Eigenvalu e THƯƠNG LƯỢ GIÁ DỊCH CHỦ HIỆU NG CẢ VỤ QUAN a nt) n CHUẨN Index 5.938 1.000 00 00 00 00 00 00 021 16.764 00 00 29 01 36 08 014 20.358 00 29 31 10 29 00 013 21.630 01 06 08 76 03 17 011 23.756 00 30 28 12 00 54 003 44.795 99 34 05 00 32 20 a Dependent Variable: QUYẾT ĐỊNH MUA Residuals Statisticsa Minimum Maximum 3.3988 4.8916 4.1528 34548 120 -.89162 66263 00000 31155 120 Std Predicted Value -2.183 2.139 000 1.000 120 Std Residual -2.801 2.082 000 979 120 Predicted Value Residual a Dependent Variable: QUYẾT ĐỊNH MUA Mean Std Deviation N ...KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM NỘI THẤT NHÀ Ở CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT WOOD PARK TẠI THÀNH PHỐ HUẾ Sinh viên thực... CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM NỘI THẤT NHÀ Ở CỦA CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT WOODPARK TẠI 38 2.1 Khái quát công ty TNHH MTV Nội thất WoodPark ... hút khách hàng cho công ty? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm nội thất nhà khách hàng công ty TNHH MTV Nội Thất
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM NỘI THẤT NHÀ Ở CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT WOOD PARK TẠI THÀNH PHỐ HUẾ,

Từ khóa liên quan