0

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG

93 5 0
  • NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 08:07

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG TRẦN PHƯƠNG THẢO Niên khóa: 2017-2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Trần Phương Thảo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa Lớp: K51A Marketing Niên khóa: 2017-2021 Huế, 01/2021 Khóa luận tốt nghiệp Hịa GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tập cuối khóa, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đến từ Trường Đại học Kinh tế Huế tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho em suốt năm qua Những kiến thức không giúp em hồn thành khóa luận mà cịn giúp ích cho em nhiều tương lai Em xin chân thành cảm ơn Giảng viên Nguyễn Thị Minh Hòa dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ để em bổ sung thiếu sót khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Dịch vụ du lịch Đại Bàng cho em hội thực tập công ty, anh, chị nhân viên đến từ phòng Thương Mại Điện Tử phòng Marketing hướng dẫn em tận tình suốt thời gian thực tập Bên cạnh em cảm ơn người thân, bạn bè ln bên cạnh, ủng hộ để em có thêm động lực hồn thành khóa luận Do hạn chế mặt kiến thức, thời gian kinh nghiệm thực tiễn nên khóa luận cịn nhiều thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy để khóa luận hồn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn tất Huế, tháng năm 2021 Trần Phương Thảo SVTH: Trần Phương Thảo i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 4.2.1 Phạm vi không gian: 4.2.2 Phạm vi thời gian: Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập liệu 5.1.1 Thu thập liệu thứ cấp: 5.1.2 Thu thập liệu sơ cấp 5.2 Phương pháp chọn mẫu: 5.3 Phương pháp xác định cỡ mẫu 5.4 Phương pháp xử lý phân tích số liệu: Quy trình nghiên cứu: 7 Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH 1.1 Du lịch 1.1.1 Khái niệm du lịch 1.1.2 Đặc điểm du lịch 1.1.3 Các thành phần du lịch: 11 1.1.4 Chương trình du lịch (hay tour du lịch) 11 1.1.5 Khách du lịch 12 SVTH: Trần Phương Thảo iv 1.2 Lý luận định mua tour du lịch khách hàng: 12 1.2.1 Hành vi mua người tiêu dùng 12 1.2.2 Mơ hình hành vi mua khách hàng: 12 1.2.3 Hành vi mua du lịch: 14 1.2.4 Tiến trình định lựa chọn sản phẩm du lịch: 14 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sản phẩm du lịch .16 1.3 Tổng quan mơ hình nghiên cứu nhân tố lựa chọn sản phẩm du lịch: 17 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu lý thuyết: .17 1.3.1.1 Thuyết hành động hợp lý: 17 1.3.2.2 Thuyết hành vi dự định (TPB) 18 1.3.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất: 19 CHƯƠNG II: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DU LỊCH ĐẠI BÀNG 24 2.1 Tổng quan CTCPTTQCDLĐB 24 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 24 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 25 2.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi 25 2.1.4 Lĩnh cực hoạt động doanh nghiệp: 26 2.1.5 Tình hình nhân 30 2.1.6 Kết kinh doanh 31 2.2 Giới thiệu tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Du lịch Đại Bàng 31 2.2.1 Chương trình tour: 31 2.2.2 Tình hình khai thác tour giai đoạn 2017 – 2019: 33 2.3 Đánh giá du khách định mua tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ CTCPTTQCDLĐB .34 2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 34 2.3.2 Đặc điểm hành vi khách hàng sử dụng tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ CTCPTTQCDLĐB .36 2.3.2.1 Nguồn thông tin tiếp cận 36 2.3.2.2 Số lần tham gia tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ: 37 2.3.2.3 Lý chọn tham gia tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ: 38 2.3.3 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha 38 2.3.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 41 2.3.4.1 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 41 2.3.5 Phân tích hồi quy đa biến .45 2.3.6 Kiểm định giá trị trung bình đánh giá du khách nhân tố ảnh hưởng đến định mua tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ CTCPTTQCDLĐB 51 2.3.6.1 Đánh giá khách hàng nhóm Thái độ 52 2.3.6.2 Đánh giá khách hàng nhóm Chuẩn chủ quan 53 2.3.6.3 Đánh giá khách hàng nhóm Dịch vụ giá trị gia tăng 54 2.3.6.4 Đánh giá khách hàng nhóm Uy tín thương hiệu 55 2.3.6.5 Đánh giá khách hàng nhóm Giá 56 2.4 Nhận xét chung: 56 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CTCPTTQCDLĐB 58 3.1 Định hướng nâng cao định lựa chọn tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ khách hàng: 58 3.2 Giải pháp: .58 3.2.1 Giải pháp với nhóm Thái độ 59 3.2.2 Giải pháp với nhóm Chuẩn chủ quan .59 3.2.3 Giải pháp với nhóm Dịch vụ giá trị gia tăng 60 3.2.4 Giải pháp với nhóm Uy tín thương hiệu: .60 3.2.5 Giải pháp với nhóm Giá 60 3.2.6 Giải pháp khác: 60 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 Kết luận 62 Kiến nghị 62 2.1 Kiến nghị với công ty 62 2.2 Kiến nghị với Sở du lịch Thành phố Đà Nẵng: 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 1: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA .66 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SPSS .71 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTCPTTQCDLĐB Công ty Cổ phần Truyền thông quảng cáo Dịch vụ du lịch Đại Bàng 3N2Đ ngày đêm SPSS Statistics package for the social sciences EFA Phân tích nhân tố khám phá KMO Hệ số Kaiser – Myer – Olkin TRA Thuyết hành động hợp lý TPB Thuyết hành vi dự định SIG (2-TAILED) Significance (2- tailed) VIF Variance inflation factor DANH MỤC HÌNH Hình Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng 13 Hình 2: Tiến trình định mua người khách hàng .14 Hình Mơ hình thuyết hành động hợp lý 18 Hình Mơ hình thuyết hành vi dự định 19 Hình Mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 Hình Logo công ty 24 Hình Cơ cấu tổ chức 27 Hình Mơ hình hiệu chỉnh .45 Hình Kết mơ hình hồi quy .50 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Nguồn thông tin tiếp cận với tour du khách .36 Biểu đồ Số lần tham gia tour 37 Biểu đồ Lý chọn tham gia tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ 38 Câu 3: Anh chị tham gia tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ lần? o 1 lần o 2 lần o 3 lần o Trên lần Câu 4: Lý anh chị chọn tham gia tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Du lịch Đại Bàng? (có nhiều lựa chọn) □ Giá phù hợp với khả chi trả □ Điểm đến địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch □ Bạn bè, người thân giới thiệu □ Các dịch vụ chăm sóc khách hàng làm tốt □ Tour có nhiều chương trình khuyến hấp dẫn Phần 2: Thơng tin nghiên cứu Hãy cho biết mức độ đồng ý anh/chị phát biểu định mua với tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Công ty Cổ phần Du lịch Đại Bàng theo thang điểm (đánh dấu X vào phương án mà anh/chị lựa chọn) Trong đó: 1- Rất khơng đồng ý 2- Không đồng ý 3- Trung lập 4- Đồng ý 5- Rất đồng ý STT Nội dung câu hỏi Thang điểm Chuẩn chủ quan Gia đình, bạn bè, người quen có ảnh hưởng đến định lựa chọn tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng Các phương tiện truyền thông có ảnh hưởng đến định lựa chọn tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng tơi Những người có kinh nghiệm du lịch nghĩ nên lựa chọn tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng Thái độ Tôi cảm thấy hứng thú lựa chọn tour Đà Nẵng Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng Tơi cảm thấy người đại lựa chọn tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng Tôi cảm thấy thoải mái lựa chọn tour Đà Nẵng Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng Giá Tôi cảm thấy giá tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng phù hợp với thu nhập Tôi cảm thấy mức giá tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng có tính cạnh tranh so với cơng ty khác Mức giá công ty đưa phù hợp với chất lượng tour Dịch vụ giá trị gia tăng Các dịch vụ GTGT ngồi chương trình du lịch cần thiết Các dịch vụ GTGT ngồi chương trình đáp ứng nhu cầu Tôi cảm thấy tiện lợi tiết kiệm dược thời gian sử dụng dịch vụ Du lịch Đại Bàng Khuyến Tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ thường xuyến có chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn Tơi cảm tháy thích thú với chương trình khuyến tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Các chương trình khuyến giúp tơi dễ dàng lựa chọn Uy tín thương hiệu Đây thương hiệu nghĩ đến có ý định lựa chọn tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Tôi cảm thấy tin tưởng lựa chọn tour Đà Nẵng Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng Du lịch Đại Bàng mang lại cho đảm bảo, tin cậy an tồn Quyết định mua Tơi định mua tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ tour đáp ứng nhu cầu Tôi thấy định mua tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ hồn tồn đắn Tơi giới thiệu tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ cho bạn bè, người thân Phần 3: Thơng tin khách hàng Câu 1: Giới tính o Nam o Nữ Câu 2: Nghề Nghiệp o Cán bộ, viên chức o Nhân viên văn phòng o Lao động phổ thông o Kinh doanh buôn bán o Học sinh sinh viên o Nội trợ/hưu trí Câu 3: Độ tuổi o Dưới 18 o Từ 18 đến 25 tuổi o Từ 26 đến 45 tuổi o Trên 45 tuổi Câu 4: Thu nhập o Dưới 2,5 triệu o Từ 2,5 triệu đến triệu o Từ triệu đến 10 triệu o Trên 10 triệu Xin cảm ơn góp ý anh chị! PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SPSS Kiểm định Cronbach’s Alpha - Yếu tố chuẩn chủ quan Reliability Statistics Cronbach’s Alpha ,660 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected if ItemItem Deleted CQ1 CQ2 8,22 8,14 1,383 1,477 Total Correlation ,390 ,531 CQ3 8,19 1,660 ,529 - Cronbach’s Alpha if Item Deleted ,710 ,485 ,512 Yếu tố giá Reliability Statistics Cronbach’s Alpha ,611 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected if ItemItem Deleted GC1 GC2 8,51 8,37 1,316 1,667 Total Correlation ,431 ,346 GC3 8,37 1,337 ,492 Cronbach’s Alpha if Item Deleted ,498 ,610 ,403 - Yếu tố thái độ Reliability Statistics Cronbach’s Alpha ,627 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected if ItemItem Deleted TD1 TD2 8,33 8,33 1,268 1,360 Total Correlation ,420 ,449 TD3 8,31 1,225 ,442 - Cronbach’s Alpha if Item Deleted ,552 ,514 ,521 Yếu tố dịch vụ giá trị gia Reliability Statistics Cronbach’s Alpha ,645 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected if ItemItem Deleted GT1 GT2 8,14 8,04 1,146 1,485 Total Correlation ,512 ,395 GT3 8,03 1,256 ,465 - Cronbach’s Alpha if Item Deleted ,464 ,625 ,533 - Yếu tố khuyến Reliability Statistics Cronbach’s Alpha ,662 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected if ItemItem Deleted KM1 KM2 8,43 8,39 1,366 1,158 Total Correlation ,477 ,476 KM3 8,35 1,347 ,475 - Cronbach’s Alpha if Item Deleted ,565 ,570 ,565 Yếu tố uy tín thương hiệu Reliability Statistics Cronbach’s Alpha ,673 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected if ItemItem Deleted TH1 TH2 8,55 8,52 1,350 1,023 Total Correlation ,429 ,570 TH3 8,64 1,408 ,476 Cronbach’s Alpha if Item Deleted ,650 ,459 ,597 - Yếu tố định mua Reliability Statistics Cronbach’s Alpha ,602 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected if ItemItem Deleted QD1 QD2 8,15 8,26 1,208 1,022 Total Correlation ,385 ,445 QD3 8,37 1,117 ,404 Cronbach’s Alpha if Item Deleted ,539 ,449 ,511 Phân tích EFA Kiểm định KMO Barlett’s test biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square ,834 580,861 Bartlett’s Test of Sphericity df 136 Sig ,000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings o nent Total % Cumulativ Total e % of % of Rotation Squared Sums Loadings Cumulativ Total % e of % of Cumulativ e 5,517 1,390 Variance 32,453 32,453 8,178 40,631 2,420 2,410 % Variance 14,233 14,233 14,179 28,412 5,517 1,390 Variance 32,453 32,453 8,178 40,631 1,321 7,769 48,400 1,321 7,769 48,400 2,005 11,796 40,208 1,160 6,825 55,225 1,160 6,825 55,225 2,004 11,789 51,997 1,098 6,459 61,684 1,098 6,459 61,684 1,647 9,688 61,684 ,903 5,314 66,998 ,800 4,704 71,702 ,758 4,458 76,160 ,686 4,038 80,198 10 ,653 3,839 84,037 11 ,569 3,348 87,385 12 ,430 2,528 89,912 13 ,409 2,404 92,316 14 ,384 2,258 94,574 15 ,357 2,099 96,673 16 ,295 1,735 98,408 17 ,271 1,592 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TD1 TD3 ,683 ,672 TD2 ,640 KM3 ,533 KM2 CQ3 ,724 CQ2 ,672 KM1 ,644 GC2 ,610 GT3 ,765 GT1 ,752 GT2 ,579 TH3 ,674 TH2 ,671 TH1 ,669 GC1 ,772 GC3 ,738 Kiểm định KMO Barlett’s test biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square ,634 33,152 Bartlett’s Test of Sphericity df Sig ,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1,671 55,711 55,711 1,671 55,711 55,711 ,711 23,715 79,426 ,617 20,574 100,000 Component Matrixa Component QD2 QD3 ,778 ,740 QD1 ,720 Phân tích hồi quy đa biến - Phân tích ma trận hệ số tương quan Pearson Correlations Pearson Correlation QD ,501** ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 110 110 110 110 110 ** ,641 110 ** 110 ** ** ,631 ,491 Sig (2-tailed) ,000 ,000 N 110 110 ** ,000 ,000 ,000 ,000 110 110 110 110 ** Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 N 110 110 110 ,610 ,472 Sig (2-tailed) ,000 N 110 ** ,547 ,427** ,000 ,000 ,000 110 110 110 ,371 ,371 ** ** 110 ** ,364 ,000 ,000 ,000 110 110 110 ** ,311 ** ** ,547 ** ** ,364 ,311** ,000 ,001 110 110 ,318** ,001 110 ** ,501 ,377 ,427 ,318 Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 N 110 110 110 110 110 Model Summaryb R R Square Adjusted Square 110 ** Phân tích hồi quy Model ,811a ,658 ,642 a Predictors: (Constant), GC, GTR, TH, TD, CQ b Dependent Variable: QD ,377** ,472 ,357 ** ** ,357 110 ** ** ,491 ,539 Pearson Correlation - GC ,610** N Pearson Correlation GC TH ,539** ,000 Pearson Correlation TH GTR ,631** Sig (2-tailed) Pearson Correlation GTR CQ ,641** 110 Pearson Correlation CQ TD Sig (2-tailed) N TD QD R Std Error of the Estimate ,28864 Durbin-Watson 2,069 110 Kiểm định ANOVA ANOVA QD Sum df Mean Square F Sig Squares 11,019 1,574 11,201 ,000 Within Groups 14,335 102 ,141 Total 25,355 109 of Between Groups - Phân tích hồi quy Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t B Beta Std Error (Constant) -,172 ,306 TD ,292 ,071 CQ ,209 GTR Sig Coefficients Collinearity Statistics Tolerance VIF -,561 ,576 ,289 4,101 ,000 ,661 1,513 ,073 ,216 2,877 ,005 ,581 1,721 ,207 ,059 ,225 3,478 ,001 ,787 1,271 TH ,207 ,067 ,223 3,091 ,003 ,630 1,588 GC ,118 ,049 ,158 2,411 ,018 ,764 1,310 a Dependent Variable: QD - Kiểm định One-Sample T-Test Nhóm nhân tố “thái độ” One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean TD1 TD2 110 110 4,15 4,15 ,706 ,638 ,067 ,061 TD3 110 4,17 ,715 ,068 KM3 110 4,24 ,649 ,062 One-Sample Test Test Value = t - df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval the Difference Lower Upper TD1 TD2 17,145 18,979 109 109 ,000 ,000 1,155 1,155 1,02 1,03 1,29 1,28 TD3 17,203 109 ,000 1,173 1,04 1,31 KM3 19,992 109 ,000 1,236 1,11 1,36 Nhóm nhân tố “Chuẩn chủ quan” of One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean CQ2 CQ3 110 110 4,14 4,08 ,710 ,623 ,068 ,059 GC2 110 4,25 ,670 ,064 KM1 110 4,15 ,638 ,061 One-Sample Test Test Value = t - df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval the Difference Lower Upper CQ2 CQ3 16,785 18,221 109 109 ,000 ,000 1,136 1,082 1,00 ,96 1,27 1,20 GC2 19,650 109 ,000 1,255 1,13 1,38 KM1 18,979 109 ,000 1,155 1,03 1,28 of Nhóm nhân tố “Dịch vụ giá trị gia tăng” One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean GT1 GT2 110 110 3,96 4,06 ,729 ,625 ,069 ,060 GT3 110 4,07 ,700 ,067 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval the Difference Lower Upper GT1 GT2 13,872 17,854 109 109 ,000 ,000 ,964 1,064 ,83 ,95 1,10 1,18 GT3 16,071 109 ,000 1,073 ,94 1,21 - of - Nhóm nhân tố “Uy tín thương hiệu” One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean TH1 TH2 110 110 4,30 4,34 ,657 ,745 ,063 ,071 TH3 110 4,22 ,596 ,057 One-Sample Test Test Value = t - df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval the Difference Lower Upper TH1 TH2 20,742 18,804 109 109 ,000 ,000 1,300 1,336 1,18 1,20 1,42 1,48 TH3 21,424 109 ,000 1,218 1,11 1,33 of Nhóm nhân tố “Giá cả” One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean GC1 110 4,12 ,787 ,075 GC3 110 4,25 ,735 ,070 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% the Confidence Interval Difference Lower Upper GC1 14,907 109 ,000 1,118 ,97 1,27 GC3 17,904 109 ,000 1,255 1,12 1,39 of ... hình nghiên cứu đề xuất: 19 CHƯƠNG II: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DU LỊCH ĐẠI BÀNG... HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DU LỊCH ĐẠI BÀNG 2.1 Tổng quan CTCPTTQCDLĐB 2.1.1 Giới thiệu chung công ty Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DU LỊCH... Ha An 3N2Đ Công ty Cổ phần Du lịch Đại Bàng Tôi cảm thấy người đại lựa chọn tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Công ty Cổ phần Du lịch Đại Bàng Tôi cảm thấy thoải mái lựa chọn tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG,

Từ khóa liên quan