0

Bài thu hoạch diễn án hành chính hồ sơ 12 nguyễn thị tuyết

13 6 0
  • Bài thu hoạch diễn án hành chính hồ sơ 12 nguyễn thị tuyết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2022, 23:50

HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính Mã hồ sơ LS HC12DA1 Diễn lần Ngày diễn Giáo viên hướng dẫn Vai diễn Người bị kiện Họ và tên Lớp Số báo danh TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC 1 Những người tham gia tố tụng a Người khởi kiện Bà Nguyễn Thị Tuyết – sinh năm 1982, địa chỉ tổ 9 Phường Đông Lân, Thành phố P tỉnh G L Người đại diện theo uỷ quyền của. HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn : Kỹ luật sư tham gia giải vụ việc hành Mã hồ sơ : LS.HC12/DA1 Diễn lần : Ngày diễn : Giáo viên hướng dẫn: Vai diễn : Người bị kiện Họ tên: Lớp: Số báo danh: TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN I a TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC Những người tham gia tố tụng Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Tuyết – sinh năm 1982, địa tổ Phường Đông Lân, Thành phố P tỉnh G.L Người đại diện theo uỷ quyền người khởi kiện: Ông Mai Anh Tuấn, địa 33 đường Minh Khai, Thành phố P, tỉnh G.L b Người bị kiện: Chánh Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao du lịch tỉnh G.L, địa 06 Trần Hưng Đạo, Thành phố P, tỉnh G.L Người đại diên theo uỷ quyền người bị kiện: Ông Dương Văn Thành – Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hố, Thể thao Du lịch tỉnh G.L Tóm tắt nội dung vụ việc Bà Nguyễn Thị Tuyết (“bà Tuyết”) chủ Cơ sở kinh doanh Phịng trọ Hồng Lan theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể số 39A 8005684 cấp ngày 19/11/2012 Vào lúc 21 10 phút ngày 23/12/2013, Đoàn kiểm tra Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh G.L (“Thanh tra Sở VH-TT & DL”) tiến hành kiểm tra sở kinh doanh Bà Tuyết địa chỉ: Số 241, đường Lê Lai, thành phố P, tỉnh G.L lập Biên vi phạm hành hoạt động văn hóa, thể thao du lịch số 11/BB-VPHC bà Tuyết (“Biên 11/BB-VPHC”), biên ghi nhận là: “Tại thời điểm kiểm tra nhà trọ Hồng Lan, phịng số 11 có ơng Nguyễn Văn Thường bà Nguyễn Thị Lành khơng có Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn quan hệ vợ chồng (quan hệ tình dục); Phịng số có ông Phan Văn bà Nguyễn Thị Thùy Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn xem tivi; thời điểm kiểm tra, Phòng số 11 chủ Cơ sở kinh doanh Phịng trọ Hồng Lan khơng vào sổ bà Nguyễn Thị Lành Kết luận: Chủ Cơ sở Phịng trọ Hồng Lan thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy hành vi vi phạm trên” Sau có kết luận hành vi vi phạm, Thanh tra Sở VH-TT & DL tạm giữ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể số 39A 8005684 Cơ sở kinh doanh Phịng trọ Hồng Lan Ngay thời điểm bị lập Biên vi phạm hành chính, ơng Nguyễn Văn Thường (“ông Thường”), ông Phan Văn (“ông Văn”) bà Nguyễn Thị Thùy (“bà Thùy”) có Bản tường trình Theo đó, ơng Thường xác nhận có th phịng nghỉ Phịng trọ Hồng Lan vào ngày 23/12/2013 để với vợ bà Nguyễn Thị Lành Ơng Văn bà Thùy xác nhận có th Phịng số Phịng trọ Hồng Lan để nghỉ ngơi, hai người có mối quan hệ tổ chức đám hỏi chưa làm đám cưới ơng ngoại bà Thùy mang bầu Ngày 16/01/2014, Thanh tra Sở VH-TT & DL làm tờ trình số 02/TT-TTr ngày 16/01/2014 xin gia hạn thời hạn định xử phạt hành chính, tờ trình Giám đốc Sở VH-TT & DL phê duyệt Ngày 10/3/2014, sở Biên số 11, ông Trần Ngọc Minh – Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Tỉnh G.L (“Chánh Thanh tra Sở VH-TT & DL”) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành hoạt động văn hóa, thể thao du lịch số 23/QĐ-XP (“Quyết định số 23”) bà Tuyết, hình thức xử phạt phạt tiền với mức phạt 15.000.000 đồng có hành vi vi phạm “thiếu tinh thần trách nhiệm tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm (Áp dụng khoản Điều 25 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ)” Ngày 18/3/2014, Thanh tra Sở VH-TT & DL có Cơng văn số 02/2014/CV-TTr đính lại số nội dung Quyết định số 23 Ngày 24/3/2014, bà Tuyết có Đơn khiếu nại việc xử phạt hành đến Sở VH-TT & DL Ngày 27/3/2014, Chánh Thanh tra Sở VH-TT & DL Thông báo số 01/TBTTr việc thụ lý giải khiếu nại bà Tuyết Quyết định số 23 Ngày 7/4/2014, Sở VH-TT & DL có cơng văn số 167/CV-VHTTDL phản hồi số nội dung Đơn khiếu nại bà Tuyết, đồng thời yêu cầu bà Tuyết chấp hành Quyết định số 23 Ngày 10/4/2014, UBND Tỉnh G.L công văn số 119/PHD-VP với nội dung trả lại đơn Khiếu nại Bà Tuyết không thuộc thẩm quyền giải Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 11/4/2014, bà Tuyết tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh G.L, Giám đốc Sở VH-TT & DL Giám đốc Sở Công an tỉnh G.L việc không chấp nhận công văn trả lời đơn khiếu nại Sở VH-TT & DL Ngày 20/04/2014, Giảm đốc Công an tỉnh G.L Công văn trả lại Đơn khiếu nại Bà Tuyết ngày 11/4/2014 không thuộc thẩm quyền Ngày 20/4/2014, Chánh Thanh tra Sở VH-TT & DL ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTr việc giải đơn khiếu nại xử phạt vi phạm hành (lần đầu) Nội dung định: “Giữ nguyên định xử phạt vi phạm hành số 23/QĐXPHC ngày 10/3/2014” Ngày 02/5/2014, bà Tuyết nộp Đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân tỉnh G.L (“TAND tỉnh G.L”), yêu cầu tuyên hủy bỏ Quyết định số 23 Chánh Thanh tra Sở VH-TT & DL Ngày 13/5/2014, TAND tỉnh G.L ban hành Thơng báo thụ lý vụ án hành số 03/2014/TB-THC theo Đơn khởi kiện bà Tuyết với yêu cầu: Hủy bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành hoạt động văn hóa, thể thao du lịch số 23/QĐ-XPHC ngày 10/03/2014 Chánh tra Sở VH-TT&DL tỉnh G.L Ngày 29/5/2014, Chánh Thanh tra Sở VH-TT & DL có Cơng văn số 04/2014/TTr gửi TAND tỉnh G.L trình bày tóm tắt nội dung xử lý vụ xử lý vi phạn hành giải đơn khiếu nại định xử phạt hành bà Tuyết Ngày 10/9/2014, TAND tỉnh G.L ban hành Quyết định đưa vụ án xét xử số 04/2014/QĐST-XX II NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN Cơ sở pháp lý Luật tố tụng hành 2015 (“Luật TTHC”); Nghị số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Quốc hội việc thi hành Luật Tố tụng hành (“Nghị số 104”); Nghị 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành Hội đồng thẩm phán Tịa án nhân dân tối cao ban hành ngày 29/7/2011(“Nghị số 02”); Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành xử lý trách nhiệm người không thi hành án, Quyết định Tòa án (“Nghị định số 71”); Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 31/8/2016 Quy định việc phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân - việc thi hành quy định Luật tố tụng hành (“Thông tư liên tịch số 03”); Luật xử lý vi phạm hành 2012 (“Luật XLVPHC”); Luật khiếu nại 2011 có hiệu lực ngày 01/7/2012 (“Luật khiếu nại”) Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh, trật tự, an tồn xã hội; phịng, chống tệ nạn xã hội; phịng cháy chữa cháy; phịng, chống bạo lực gia đình (“Nghị định số 167”); Nghị định 71/2009/NĐ-CP ngày 28/8/2009 tổ chức hoạt động tra văn hóa, thể thao du lịch (“Nghị định số 71”); Pháp lệnh phòng, chống mại dâm số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 (“Pháp lệnh phòng, chống mại dâm số 10/2003”) Điều kiện khởi kiện a Đối tượng khởi kiện: Quyết định xử phạt vi phạm hành số 23/QĐ-XP ngày 10/03/2014 Chánh tra Sở VH-TT & DL ban hành Quyết định định hành cá biệt lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, áp dụng bà Nguyễn Thị Tuyết, Chánh tra Sở VH-TT & DL tỉnh G.L ban hành theo thẩm quyền cá nhân theo khoản Điều 10 Nghị định số 71, Điều 24 khoản Điều 46 Luật XLVPHC Do đó, định thuộc đối tượng khởi kiện hành theo khoản Điều Luật TTHC Tuy nhiên, Luật sư đề nghị khởi kiện Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 20/4/2014 việc giải Đơn khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành số 23/QĐ-XPHC (“Quyết định số 01”) Quyết định số 01 ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi bà Tuyết Nếu khởi kiện hủy bỏ Quyết định số 23 Quyết định số 01 cịn hiệu lực giữ nguyên nội dung Quyết định số 23, ảnh hưởng tới quyền lợi ích bà Tuyết b Quyền khởi kiện: Quyết định số 23 định xử phạt bà Tuyết, định có tác động trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp bà Tuyết, theo khoản Điều 3, Điều Điều 115 Luật TTHC, bà Tuyết chủ thể khởi kiện có quyền khởi kiện Quyết định số 23 c Yêu cầu khởi kiện: Yêu cầu Tòa án hủy tồn Quyết định xử phạt vi phạm hành số 23/QĐXPHC ngày 10/3/2014 Chánh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh G.L; Yêu cầu Tịa án hủy tồn Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 20/4/2014 việc giải đơn khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành số 23/QĐXPHC; Bồi thường thiệt hại tổn thất doanh thu uy tín sở kinh doanh nhà trọ Hoàng Lan cho bà Tuyết khoảng thời gian bị thu giữ giấy phép kinh doanh d Thẩm quyền Tịa án: Tịa án có thẩm quyền giải TAND tỉnh G.L – bà Tuyết khởi kiện đến Tịa án có thẩm quyền với sau đây: Thẩm quyền theo loại việc: Đây khiếu kiện định hành (cụ thể là: Quyết định số 23) Theo quy định khoản Điều 30 Luật TTHC, khiến kiện thuộc thẩm quyền giải Tòa án theo thủ tục tố tụng hành - Thẩm quyền theo cấp: bà Tuyết khởi kiện định hành Chánh Thanh tra Sở TT-VH & DL tỉnh G.L (cấp tỉnh) ban hành Do đó, thẩm quyền thuộc Tịa án nhân dân cấp tỉnh theo khoản Điều 32 Luật TTHC e Thời hiệu khởi kiện: Ngày 17/3/2014, bà Tuyết nhận Quyết định số 23 Bà Tuyết làm Đơn khiếu nại ngày 11/4/2014 giải khiếu nại Quyết định số 01 ngày 20/4/2014 Do đó, thời hiệu khởi kiện với 02 định đến ngày 21/4/2015 Bà Tuyết làm Đơn khởi kiện vào ngày 02/5/2014, Tòa thụ lý vào ngày 13/5/2014, đáp ứng điều kiện khởi kiện thời hạn 01 năm theo quy định Điều 116 Luật TTHC III KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TỊA Vấn đề cần chứng minh: Tính bất hợp pháp Đối tượng khởi kiện – Quyết định số 23 Về thẩm quyền: Quyết định số 23 không ban hành người có thẩm quyền theo pháp luật hành Về trình tự, thủ tục ban hành Quyết định số 23: Quyết định số 23 ban hành khơng trình tự thủ tục: • Biên số 11 ghi không đầy đủ thông tin, dùng mẫu áp dụng quy định pháp luật chưa có hiệu lực thi hành thời điểm xảy hành vi cho vi phạm • Quyết định số 23 khơng ban hành thời hạn luật định • Căn pháp luật để ban hành Quyết định số 23 chưa có hiệu lực thời điểm xảy vi phạm, vi phạm nguyên tắc pháp luật Việt Nam hiệu lực hồi tố • Nội dung Quyết định số 23 không đầy đủ chưa phù hợp với quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành hành Về nội dung Quyết định số 23: • Căn để xử lí vi phạm hành hành vi vi phạm bà Tuyết khơng có • Thiếu chứng cứ, để chứng minh bà Nguyễn Thị Tuyết có hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm Hỏi Người bị kiện: Hỏi để chứng minh sai phạm trình tự, thủ tục ban hành Quyết định số 23 Hỏi thời hạn định xử phạt vi phạm hành chính: Đồn tra đến kiểm tra, phát vi phạm lập Biên số 11 Cơ sở kinh doanh Phịng trọ Hồng Lan bà Tuyết vào ngày nào? Ngày 10/3/2014, Chánh Thanh tra Sở VH-TT & DL ban hành Quyết định số 23 bà Tuyết khơng? Quyết định số 23 có phải định xử phạt vi phạm hành sở Biên số 11 không? Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành 2012 quy định thời hạn Quyết định xử phạt vi phạm hành 07 ngày kể từ ngày lập biên vi phạm hành chính, trường hợp phức tạp nghiêm trọng xin gia hạn thêm tối đa không 60 ngày, vậy, thời hạn từ lúc lập Biên số 11 đến lúc ban hành Quyết định xử phạt hành số 23/QĐ-XP có với thời hạn luật định khơng? - - - - - - Tình tiết vụ việc làm để xác định Tính đặc biệt nghiêm trọng? Hỏi pháp lý áp dụng cho việc xử phạt Ngày xảy hành vi mà theo ông vi phạm hành ngày nào? Việc xử phạt dựa pháp lý nào? Vì Biên số 11 ông theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP đến Quyết định số 13, ông lại theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP? Ơng giải thích không thống áp dụng quy định pháp luật này? Nghị định 158/2013/NĐ-CP nêu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, việc áp dụng để xử lý hành vi vi phạm hành ngày 23/12/2013 hay sai? Nghị định 167/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/12/2013, ơng dùng Nghị định làm xử phạt hành vi bà Tuyết xảy ngày 23/12/2013 có khơng? Ông giải thích việc áp dụng văn quy phạm pháp luật chưa có hiệu lực để lập Biên vi phạm hành ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành (cụ thể Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013)? Hỏi giá trị pháp lý công văn đính Quyết định số 23 Ngày 18/03/2014 quý quan ban hành cơng văn số 02/2014/CV-TTr đính định số 23 phải không? Quy định việc giải khiếu nại phải định việc đính định phải định tương đương Việc quý quan dùng công văn số 02/2014 ngày 18/03/2014 để đính định số 23 hay sai? Hỏi để chứng minh có vi phạm thẩm quyền Căn pháp luật để Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch xử phạt hành lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội? Dựa pháp luật để Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch xử phạt vi phạm hành hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm? Theo quy định Nghị định số 167 “Thanh tra Văn hóa, Thể thao Du lịch có thẩm quyền xử phạt theo quy định Luật xử lý vi phạm hành hành vi quy định Mục Chương II” Vậy Điều 25 theo xử phạt có thuộc mục chương II Nghị định 167 số khơng? Hỏi để chứng minh có sai phạm nội dung Quyết định số 23 Đồn Thanh tra có kết luận Cơ sở kinh doanh Phịng trọ Hồng Lan có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động mại dâm tổ chức mại dâm thời điểm lập Biên số 11 khơng? Đồn Thanh tra có biết nội dung tường trình mối quan hệ ông Thường bà Lành, ông Văn bà Thùy Tại thời điểm lập Biên số 11, không? Dù biết định xử phạt hành sở kinh doanh nhà trọ Hồng Lan hay khơng? Từ thời điểm kiểm tra, lập biên đến ban hành Quyết định số 23, ông dựa vào để chứng minh hành vi hoạt động mại dâm thời điểm kiểm tra hành vi “Tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm”? Dựa để quy kết bà Tuyết có hành vi tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm? Biên 11/BB – VPHC lập vào lúc 21 10 phút ngày 23/12/2013 ghi nhận hành vi vi phạm hành “Tại thời điểm kiểm tra Phịng trọ Hồng Lan Phịng số 11 có Ơng Nguyễn Văn Thường Bà Nguyễn Thị Lành khơng có Giấy chứng nhận đăng ký kết quan hệ vợ chồng (quan hệ tình dục); Phịng số có Ơng Phan Văn Bà Nguyễn Thị Thùy khơng có Giấy chứng nhận đăng ký kết chung phòng xem tivi; Tại thời điểm kiểm tra Phòng số 11 chủ Cơ sở kinh doanh Phịng trọ Hồng Lan khơng vào sổ Bà Nguyễn Thị Lành Kết luận “chủ Cơ sở kinh doanh Phòng trọ Hoàng Lan thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy hành vi vi phạm trên” không? Quyết định số 23 xử phạt vi phạm hành Bà Tuyết hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm” hay không? Như vậy, hành vi bị xử phạt vi phạm hành định hành vi ghi nhận Biên vi phạm hành khác khơng? Hỏi Người khởi kiện: Bà cho biết Đoàn kiểm tra đến sở kinh doanh bà vào thời điểm nào? Biên số 11 ngày 23/12/2013 có nội dung nào? Khi đến nhà trọ bà, Đồn kiểm tra có đọc định kiểm tra trước tiến hành kiểm tra không? Khi cho khách trọ th phịng, nhà trọ Hồng Lan có tiến hành kiểm tra giấy tờ nhân thân khách hay không? Theo Bà, hành vi vi phạm Quyết định số 23/QĐ-XP nêu: “thiếu trách nhiệm tạo điều kiện cho người khác lợi dung sở kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự tổ chức hoạt động mại dâm” có thời điểm diễn việc hay không? Bà nhận Quyết định số 23 nào, phương thức giao nhận cho biết nội dung xử phạt Quyết định này? Bà nhận định đính (Cơng văn 02/2014/CV-TTr) vào ngày nào? Sau bị xử phạt vi phạm hành chính, bà có đồng ý với hành vi vi phạm, hình phạt áp dụng bà Chánh Thanh tra Sở VH-TT & DL hay khơng? Phía Thanh tra Sở cho nhiều lần yêu cầu người khởi kiện lên quan làm việc không liên lạc Bà cho biết điều có hay khơng? Hỏi người làm chứng – ông Thường Mối quan hệ ơng bà Lành gì? Tại ơng bà Lành không cung cấp giấy tờ chứng minh ông bà vợ chồng? IV BẢN LUẬN CỨ Kính thưa Hội đồng xét xử! Thưa vị đại diện Viện kiểm sát, tất người có mặt phiên tịa hơm nay! Tơi Nguyễn A – đến từ Cơng ty Luật TNHH A, Đồn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh Tơi tham gia phiên tịa với tư cách Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Người khởi kiện Bà Nguyễn Thị Tuyết vụ án “Khiếu kiện yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành số 23/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Tỉnh G.L” với Người bị kiện Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Tỉnh G.L – ông Trần Ngọc Minh Vụ án TAND tỉnh G.L thụ lý giải đưa xét xử ngày hôm Sau nghiên cứu hồ sơ vụ án diễn biến phiên tịa hơm nay, tơi xin trình bày số ý kiến bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Người khởi kiện sau: Qua phần trình bày Người khởi kiện, Người bị kiện phần hỏi cơng khai phiên tịa thể rõ nội dung vụ Tôi xin phép không tóm tắt lại nội dung tranh chấp vụ án Người khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hủy tồn Quyết định xử phạt vi phạm hành hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch số 23/QĐ-XP ngày 10/3/2014 Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Tỉnh G.L Tôi cho yêu cầu nêu Người khởi kiện hoàn tồn có sở chấp nhận lẽ Quyết định số 23 ban hành không với quy định pháp luật trình tự thủ tục, thẩm quyền, nội dung thể nội dung sau đây: Đầu tiên, xét trình tự, thủ tục ban hành Quyết định số 23: Thứ nhất, Quyết định số 23 không ban hành thời hạn luật định: Căn theo khoản Điều 66 Luật XLVPHC quy định: “1 Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành phải định xử phạt vi phạm hành thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên vi phạm hành Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà khơng thuộc trường hợp giải trình vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định khoản khoản Điều 61 Luật thời hạn định xử phạt tối đa 30 ngày, kể từ ngày lập biên Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp thuộc trường hợp giải trình theo quy định đoạn khoản khoản Điều 61 Luật mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng người có thẩm quyền giải vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp văn để xin gia hạn; việc gia hạn phải văn bản, thời hạn gia hạn không 30 ngày.” Căn vào quy định trên, thấy, thời hạn tối đa để định xử phạt vi phạm hành 60 ngày phải thuộc “Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp thuộc trường hợp giải trình theo quy định mục khoản khoản Điều 61” Tuy nhiên, người bị kiện đưa giải thích tính đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp vụ án Bên cạnh đó, cho dù vụ án thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp vi phạm vấn thời gian định xử phạt, Biên số 11 lập vào ngày 23/12/2013 ngày ban hành Quyết định số 23 ngày 10/3/2014, tức sau 77 ngày kể từ ngày lập Biên vi phạm, Quyết định xử phạt vi phạm hành ban hành Đối chiếu theo quy định trên, Quyết định số 23 xử phạt vi phạm hành bà Tuyết ban hành thời hạn theo quy định pháp luật Thứ hai, Quyết định số 23 sử dụng văn chưa có hiệu lực pháp luật để định xử lý vi phạm hành Quyết định số 23 ban hành vào Biên số 11 Biên vi phạm hành lập vào ngày 23/12/2013 Quyết định số 23 lại vào Nghị định 167/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 28/12/2013 (có hiệu lực sau ngày lập Biên vi phạm hành chính) để ban hành Bên cạnh đó, Biên số 11 có dựa pháp lý Nghị định số 158 có hiệu lực vào ngày 01/01/2014 Vào thời điểm xảy vi phạm, Nghị định chưa áp dụng để thi hành việc xử phạt vi phạm hành Theo quy định khoản Điều 73 Nghị định số 167:“đối với hành vi vi phạm hành lĩnh vực an ninh, trật tự, an tồn xã hội; phịng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình xảy trước ngày Nghị định có hiệu lực mà sau bị phát xem xét, giải quyết, áp dụng quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm” Quyết định số 23 áp dụng quy định khoản Điều 25 Nghị định số 167 khơng có lợi cho bà Tuyết so với việc áp dụng quy định xử lý hành vi vi phạm hành tương đương văn cũ như: Điểm đ khoản Điều 14 Nghị định số 73 khoản Điều 20 Nghị định số 178 (là quy định thay Nghị định 167) Như việc áp dụng quy định Nghị định số 167 trường hợp làm tăng trách nhiệm hành khơng có lợi cho người vi phạm Điều trái với nguyên tắc áp dụng hiệu lực hồi tố nói chung trái với quy định nêu khoản Điều 73 Nghị định số 167 nói riêng Thứ ba, Quyết định số 23 có nội dung không đầy đủ không phù hợp với quy định pháp luật Quyết định số 23 không xác định ngày có hiệu lực thi hành Hơn nữa, ngày giao theo Điều Quyết định “trong thời hạn ngày” không rõ ngày kể từ ngày Nếu hiểu ngày kể từ ngày định quy định trái với quy định Điều 70 Luật XLVPHC Vì nội dung nêu định không phù hợp với quy định pháp luật Thứ tư, để ban hành Quyết định số 23 không phù hợp Tại phần Quyết định số 23 có dẫn ban hành Quyết định số 23 để xử phạt vi phạm hành bà Tuyết Biên vi phạm hành Thanh tra Sở VH-TT & DL lập hồi 21 00 phút ngày 21/12/2013 số 241 Lê Lai, Thành phố P, Tỉnh G.L Nhưng ngày 21/12/2013, địa số 241 Lê Lai, Thành phố P, Tỉnh G.L, bà Tuyết không bị lập Biên vi phạm hành Thực tế, Biên vi phạm hành lập vào lúc 21 10 phút ngày 23/12/2013 Ngày 18/3/2014, Thanh tra Sở VH-TT & DL tỉnh G.L ban hành Cơng văn số 02/2014/CV-TTr để đính số nội dung Quyết định số 23, có nội dung sai sót Biên vi phạm hành Tuy nhiên, Quyết định số 23 định hành mang tính quy phạm pháp luật nên dùng Công văn – văn khơng mang tính quy phạm pháp luật để đính Do đó, Cơng văn số 02/2014/CV-TTr khơng có giá trị pháp lý để đính Quyết định số 23 Do vậy, để ban hành Quyết định số 23 không nên Quyết định số 23 khơng có sở để ban hành Tiếp theo, xét mặt thẩm quyền, Quyết định số 23 ban hành không thẩm quyền Điều 69 Nghị định số 167 quy định: “Thanh tra Văn hóa, Thể thao Du lịch có thẩm quyền xử phạt theo quy định Luật xử lý vi phạm hành hành vi quy định Mục Chương II” Tuy nhiên, Quyết định số 23 áp dụng pháp lý để xử phạt vi phạm hành khoản Điều 25 thuộc Mục 2, Chương II Nghị định 167/2013/NĐ-CP (quy định Vi phạm hành phịng, chống tệ nạn xã hội) Như vậy, hành vi vi 10 phạm quy định khoản Điều 25 Nghị định số 167 không thuộc thẩm quyền xử lý Thanh tra Sở VH-TT & DL Do đó, việc Chánh tra Sở VH-TT & DL tỉnh G.L Quyết định số 23 xử lý hành vi vi phạm quy định khoản Điều 25 Nghị định số 167 không thẩm quyền luật định Cuối cùng, xét mặt nội dung, bà Tuyết hành vi vi phạm hành “thiếu tinh thần trách nhiệm tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm” nêu Quyết định số 23 Quyết định số 23 ban hành vào Biên vi phạm hành số 11/BB-VPHC Theo đó, Quyết định số 23 xử phạt vi phạm hành hành vi “Thiếu tinh thần trách nhiệm tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm” theo quy định Điều 25 Nghị định số 167 Tuy nhiên nhà trọ Hoàng Lan bà Tuyết làm chủ khơng có hành vi mua bán dâm này, khơng có chứng chứng minh cho việc nêu Tại điều Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 phịng, chống mại dâm có quy định rõ “1 Bán dâm hành vi giao cấu người với người khác để trả tiền lợi ích vật chất khác Mua dâm hành vi người dùng tiền lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để giao cấu Mại dâm hành vi mua dâm, bán dâm” Trong Biên số 11 hay ghi nhận chứng cho hành vi mua bán dâm tường trình đến Sở TT-VH & DL, phiên tịa hơm nay, ông Thường – bà Lành ông Văn – bà Thùy khẳng định quán rõ ràng khơng có hành vi mua bán dâm họ, mối quan hệ họ vợ, chồng Đồng thời, thời điểm ngày 23/12/2013, phòng số 11 chí khơng tồn hành vi giao cấu mà xem tivi Bên cạnh đó, việc bố trí phòng nghỉ nam, nữ riêng quy định cũ mục 8.5 phần IV Thông tư 02/2001/TT-BCA ngày 04/05/2001 trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện “Phải bố trí phịng nghỉ nam riêng, nữ riêng (trừ trường hợp gia đình, vợ chồng)” Song, thông tư hết hiệu lực thay Thông tư 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện an ninh, trật tự số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2010, theo bà Tuyết khơng có trách nhiệm phải yêu cầu khách cặp nam nữ chung phòng phải chứng minh họ vợ chồng Như việc Quyết định số 23 kết luận bà Nguyễn Thị Tuyết “có hành vi vi phạm hành chính: thiếu tinh thần trách nhiệm tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm” khơng có sở khơng phản ánh thật khách quan Từ lý lẽ nêu trên, xin kết luận lại rằng: Quyết định số 23 khơng ban hành trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật Quyết định số 23 ban hành không thẩm quyền theo quy định pháp luật Bà Tuyết khơng có hành vi vi phạm hành “thiếu tinh thần trách nhiệm tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm” nêu Quyết định số 23 (Xét mặt nội dung định) 11 Do đó, kính đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm b Khoản Điều 193 Luật TTHC tuyên chấp nhận toàn yêu cầu khởi kiện Bà Nguyễn Thị Tuyết, tuyên hủy toàn Quyết định số 23/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Tỉnh G.L Tơi xin cảm ơn Hội đồng xét xử, cảm ơn người tiến hành tố tụng người tham gia phiên tịa ý lắng nghe phần trình bày Kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 12 NHẬN XÉT BUỔI DIỄN ÁN Câu hỏi nhận xét 1: Anh/chị đánh giá phương pháp hỏi nội dung hỏi Luật sư bảo vệ cho bà Tuyết phiên tịa (2,5 điểm) Luật sư đặt có lợi cho phía người khởi kiện, tạo điều kiện cho người khởi kiện trình bày nội dung có lợi cho Luật sư đặt câu hỏi rõ ràng, ngắn gọn vào trọng tâm Cách đặt câu hỏi cách trả lời người luật sư bảo vệ tức bà Tuyết thể bên trao đổi, thảo luận trước câu hỏi cách trả lời Việc giúp ích nhiều cho bà Tuyết, bà Tuyết khơng bị bình tĩnh, khơng bị bất ngờ, dẫn đến việc trả lời suông sẻ, làm luật sư tranh luận Đối với việc hỏi Người bảo vệ không nên hỏi nhiều luận điểm Ở Luật sư hỏi bà Tuyết nhiều câu hỏi để chứng minh luận điểm hành vi vi phạm Đối với bên bị kiện, Luật sư đặt câu hỏi mang tính "tấn cơng", câu hỏi mang tính dẫn dụ khiến đối phương trả lời câu hỏi theo ý Điển hình câu hỏi để xác định nội dung khác Biên số 11 Quyết định số 23; câu hỏi thời gian định xử phạt, pháp lý áp dụng vào định xử phạt từ chứng minh thời gian định hạn sở pháp lý áp dụng khơng phù hợp Tuy nhiên, ngồi ưu điểm tồn việc Luật sư đặt câu hỏi tạo điều kiện để bên bị kiện trình bày có lời cho bên bị kiện Ví dụ như, liên quan đến vđ thời hạn, LS hỏi NBK "Căn lại gia hạn", hội để NBK giải trình lí gia hạn Ls nên dừng lại việc xác định tổng thời gian xử lý 13 ... xử phạt vi phạm hành số 23/QĐ-XP ngày 10/03/2014 Chánh tra Sở VH-TT & DL ban hành Quyết định định hành cá biệt lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, áp dụng bà Nguyễn Thị Tuyết, Chánh tra Sở VH-TT...2 BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN I a TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC Những người tham gia tố tụng Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Tuyết – sinh năm 1982, địa tổ Phường Đông Lân, Thành phố P tỉnh... luật xử phạt vi phạm hành hành Về nội dung Quyết định số 23: • Căn để xử lí vi phạm hành hành vi vi phạm bà Tuyết • Thiếu chứng cứ, để chứng minh bà Nguyễn Thị Tuyết có hành vi thiếu tinh thần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch diễn án hành chính hồ sơ 12 nguyễn thị tuyết,