0

Pháp luật về kiểm soát khí thải công nghiệp (2)

79 0 0
  • Pháp luật về kiểm soát khí thải công nghiệp (2)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN KỲ NGUYÊN TRÃI PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT KHÍ THẢI CƠNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT KHÍ THẢI CƠNG NGHIỆP Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: TS LƯU QUỐC THÁI Học viên: NGUYỄN KỲ NGUYÊN TRÃI Lớp : Cao học Luật Kinh tế khóa 23 Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Lưu Quốc Thái Luận văn có tiếp thu kế thừa ý tưởng, kết nghiên cứu số tác giả trước Mọi thơng tin, số liệu sử dụng Luận văn trung thực có trích dẫn nguồn đầy đủ theo quy định nhà trường Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường lời cam đoan Tác giả luận văn Nguyễn Kỳ Nguyên Trãi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BVMT Bảo vệ môi trường ĐMC Đánh giá môi trường chiến lược ĐTM Đánh giá tác động môi trường EU Liên minh châu Âu KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KKT Khu kinh tế KTCN Khí thải cơng nghiệp VOC Nhóm hợp chất hữu dễ bay MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SỐT KHÍ THẢI CƠNG NGHIỆP 10 1.1 Tổng quan khí thải cơng nghiệp .10 1.1.1 Khái niệm đặc điểm khí thải cơng nghiệp 10 1.1.2 Tác hại khí thải cơng nghiệp .15 1.2 Tổng quan kiểm sốt khí thải cơng nghiệp 17 1.2.1 Khái niệm kiểm sốt khí thải công nghiệp 17 1.2.2 Đặc điểm kiểm sốt khí thải cơng nghiệp 18 1.2.3 Vai trị kiểm sốt khí thải cơng nghiệp 19 1.3 Khái quát trình phát tri ển pháp luật kiểm sốt khí thải cơng nghiệp 21 1.3.1 Pháp luật kiểm sốt khí thải cơng nghiệp số quốc gia điển hình 21 1.3.2 Pháp luật quốc tế kiểm sốt khí thải cơng nghiệp 23 1.3.3 Pháp luật kiểm sốt khí thải cơng nghiệp Việt Nam .24 1.4 Kinh nghiệm pháp luật Liên minh châu Âu Nhật Bản việc kiểm sốt khí thải cơng nghiệp .27 1.4.1 Liên minh châu Âu 27 1.4.2 Nhật Bản 33 Kết luận Chương 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT KHÍ THẢI CƠNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 37 2.1 Về quy chuẩn kỹ thuật khí thải cơng nghiệp 37 2.2 Về vấn đề phòng ngừa, dự báo nguy nhiễm từ khí thải cơng nghiệp 45 2.2.1 Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động mơi trường liên quan đến khí thải cơng nghiệp 45 2.2.2 Đăng ký, kiểm kê nguồn khí thải cơng nghiệp 49 2.2.3 Cấp phép xả thải khí thải cơng nghiệp .52 2.3 Về vấn đề giám sát, phát vi phạm pháp luật kiểm sốt khí thải cơng nghiệp 55 2.3.1 Hoạt động quan trắc khí thải công nghiệp .55 2.3.2 Thanh tra, kiểm tra sở phát tán khí thải công nghiệp 58 2.3.3 Vai trò cộng đồng dân cư việc giám sát sở phát tán khí thải cơng nghiệp 61 Kết luận Chương 66 KẾT LUẬN .67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Từ trước đến nay, nói cơng nghiệp trụ cột vô quan trọng kinh tế tồn cầu, có tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực khác đời sống kinh tế - xã hội nhân loại Tuy nhiên, với đóng góp to lớn mặt kinh tế, hoạt động cơng nghiệp gây ô nhiễm môi trường cách nghiêm trọng, đặc biệt nhiễm khơng khí Trong lịch sử xảy vụ ô nhiễm không khí khí thải cơng nghiệp gây mà thiệt hại để lại nặng nề Có thể kể đến thảm họa xảy kỷ 20 khí thải công nghiệp thải gây nên tượng “nghịch đảo nhiệt” kìm hãm khơng cho khí thải phát tán lên cao, gây tượng đầu độc thành phố thuộc thung lũng Manse Bỉ vào năm 1930 tương tự dọc thung lũng Monongahela vào năm 1948 làm cho hàng trăm người chết nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe1 Thảm họa lớn khí thải cơng nghiệp gây “là vụ rị rỉ khí MIC (khí Metyl–iso–cyanate) liên hiệp sản xuất phân bón Bhopal thuộc Ấn Độ vào năm 1984 Khoảng triệu người bị nhiễm độc, có ngàn người chết 50 ngàn người bị nhiễm độc trầm trọng, nhiều người bị mù”2 Tại Việt Nam, kể từ tiến hành cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, ngành cơng nghiệp đóng góp nhiều thành tựu cho trình phát triển kinh tế Đặc biệt 10 năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp “tăng cao gần 3,5 lần, từ 0,34 triệu tỷ đồng lên 1,17 triệu tỷ đồng với tỉ trọng đóng góp vào GDP trì ổn định khoảng 31 - 32% trở thành ngành đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước”3 Tuy vậy, hoạt động công nghiệp Việt Nam không tránh khỏi việc gây tác động tiêu cực môi trường, có mơi trường khơng khí Mặc dù Việt Nam chưa xảy vụ ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng khí thải cơng nghiệp gây ra, nhiên theo Báo cáo trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 – 2015, hoạt động sản xuất công nghiệp nguồn gây nhiễm mơi trường khơng khí nước ta4, đặc biệt khí thải Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – Viện Mơi trường Tài Ngun (2007), Giáo trình nhiễm khơng khí, Đinh Xn Thắng, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, tr.11 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – Viện Môi trường Tài Nguyên, tlđd (1), tr.12 Hồng Hạnh, “Cơ cấu lại ngành công nghiệp VN 2017-2020 hướng tới tăng trưởng nhanh bền vững”, https://baomoi.com/co-cau-lai-nganh-cong-nghiep-vn-2017-2020-huong-toi-tang-truong-nhanh-va-be n-vung/c/22424293.epi, truy cập ngày 04/6/2018 Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Báo cáo trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 2015, Hà Nội, tr.111 từ ngành công nghiệp đặc thù khai thác chế biến than, sản xuất thép, sản xuất vật liệu xây dựng nhiệt điện5 “Gần đây, ô nhiễm khơng khí Việt Nam trở thành vấn đề mơi trường xã hội vơ quan trọng Ơ nhiễm khơng khí tác nhân môi trường lớn gây nguy tới sức khỏe người Tình trạng nhiễm khơng khí nghiêm trọng dấy lên mối quan tâm từ Chính phủ người dân”6 Để ứng phó với nguy nhiễm khơng khí gây ra, Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01 tháng năm 2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia quản lý chất lượng khơng khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Trong kế hoạch này, nhiều mục tiêu đề ra, việc tập trung kiểm sốt tốt nguồn khí thải cơng nghiệp xác định trọng tâm ưu tiên hàng đầu chiến lược chất lượng khơng khí thời gian tới Nhưng để thực mục tiêu kiểm sốt tốt nguồn khí thải cơng nghiệp, cịn nhiều vấn đề cần phải giải quyết, đặc biệt việc xây dựng sở pháp lý hoàn thiện để điều chỉnh hoạt động Thực tế cho thấy, việc kiểm soát khí thải cơng nghiệp hồn tồn khác biệt phức tạp so với kiểm soát nước thải hay chất thải rắn Song nước ta chưa có nhiều văn quy phạm pháp luật đặc thù, chuyên biệt điều chỉnh vấn đề kiểm sốt khí thải cơng nghiệp Điều dẫn đến hoạt động kiểm sốt khí thải công nghiệp nước ta chưa đem lại kết khả quan Trong đó, Việt Nam, có cơng trình nghiên cứu chun sâu khía cạnh pháp lý kiểm sốt khí thải công nghiệp để làm sở xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam lĩnh vực Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật kiểm sốt khí thải cơng nghiệp để từ đưa giải pháp hồn thiện pháp luật Việt Nam hồn tồn thiết thực, có giá trị mặt lý luận thực tiễn Đó lý tác giả định chọn đề tài “Pháp luật kiểm sốt khí thải công nghiệp” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Ở nước ngồi Vấn đề kiểm sốt khí thải cơng nghiệp đề cập đến từ lâu quốc gia có ngành cơng nghiệp phát triển sớm Qua q trình khảo sát tìm hiểu, tác giả Bộ Tài nguyên Môi trường (2013), Báo cáo môi trường quốc gia 2013 – Mơi trường khơng khí, Hà Nội, tr.29 Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) (2016), Chất lượng khơng khí Việt Nam - 2016, tr.3 xin nêu ba cơng trình nghiên cứu tiêu biểu có liên quan đến vấn đề kiểm sốt khí thải cơng nghiệp góc độ pháp lý: - Báo cáo dự án “Đánh giá hiệu sách biện pháp chất lượng khơng khí châu Âu” (Assessment of the effectiveness of European air quality policies and measures) thuộc chương trình CAFE (Clean Air For Europe) Ủy ban châu Âu Viện Nghiên cứu môi trường quốc gia Đan Mạch (Danish National Environmental Research Institute) Trung tâm Chính sách khơng khí Hoa Kỳ (The Center for Clean Air Policy) thực Báo cáo cuối đệ trình lên Ủy ban Châu Âu vào tháng 12 năm 2004 Trong dự án này, bốn nghiên cứu điển hình tiếp cận trình bày dạng báo cáo cụ thể bao gồm: (1) Các phương hướng tiếp cận Liên minh châu Âu Hoa Kỳ vấn đề Axit hóa, suy giảm ơxy tầng ơ-dơn; (2) Các yêu cầu tiêu chuẩn kế hoạch chất lượng khơng khí Liên minh châu Âu Hoa Kỳ; (3) Cách tiếp cận Liên minh châu Âu Hoa Kỳ vấn đề kiểm soát phát thải từ phương tiện giao thông; (4) Hướng tiếp cận Liên minh châu Âu Hoa Kỳ vấn đề hạt Báo cáo sử dụng sở liệu thực tế thu thập để minh chứng cho thành công hay thất bại sách chất lượng khơng khí thực Liên minh châu Âu qua thời kỳ Nhìn chung, báo cáo đưa nhìn tổng quát trình hình thành phát triển nội dung sách quản lý chất lượng khơng khí nói chung sách kiểm sốt khí thải cơng nghiệp nói riêng Liên minh châu Âu Bên cạnh báo cáo phân tích, so sánh hướng tiếp cận Liên minh châu Âu với quốc gia khác Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản để làm rõ điểm khác biệt khía cạnh sách quốc gia Ngoài ra, thấy mặt thành cơng hạn chế sách khơng khí Liên minh châu Âu, báo cáo đánh giá sách dựa khía cạnh mặt lợi ích kinh tế so với chi phí bỏ ra, hài lịng cơng chúng, mức độ bảo vệ môi trường khả thúc đẩy tiến khoa học kỹ thuật để từ rút kinh nghiệm hữu ích Tuy nhiên, báo cáo dừng lại việc giới thiệu, phân tích sách mà trọng sâu vào phân tích quy định pháp luật sở để thực sách Chẳng hạn báo cáo có giới thiệu q trình hình thành tiêu chuẩn chất lượng khơng khí làm tảng cho sách kiểm sốt nhiễm khơng khí lại không làm rõ ý nghĩa giá trị giới hạn tiêu chuẩn, sở khoa học để xây dựng cách áp dụng tiêu chuẩn để thực thi sách hiệu Hoặc báo cáo có giới thiệu sách liên quan đến quản lý nguồn khí thải chưa phân tích cụ thể quy định pháp luật cho chế đăng ký, giám sát trình phát thải nguồn Vì vậy, theo đánh giá tác giả, báo cáo nghiên cứu mặt sách chất lượng khơng khí nói chung chưa phân tích, đánh giá cách chi tiết mặt pháp lý quy định kiểm sốt khí thải cơng nghiệp - Ấn phẩm “Cẩm nang khơng khí – Hướng dẫn thực tiễn pháp luật chất lượng khơng khí EU” (The clean air handbook - A practical guide to EU air quality law) phần dự án "Clean Air Europe" Life + tài trợ công cụ Liên minh châu Âu hỗ trợ dự án môi trường Ấn phẩm nhóm luật mơi trường ClientEarth thực với mục đích cung cấp cho cá nhân, nhóm luật sư hướng dẫn cách thức thực quyền làm khơng khí Hướng dẫn đưa nhìn tổng quan quy định pháp luật Liên minh châu Âu chất lượng không khí cung cấp lời khuyên thiết thực khía cạnh pháp lý Liên minh châu Âu để người quan tâm đến chất lượng khơng khí sử dụng thực quyền hoạt động bảo vệ chất lượng khơng khí Nhiều nội dung đề cập ấn phẩm quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia vào kế hoạch quản lý chất lượng khơng khí, quyền tham gia vào hoạt động cấp giấy phép thơng tin có giá trị để tác giả tham khảo thực luận văn Mặc dù vậy, đa phần nội dung hướng dẫn đề cập đến kiểm sốt nhiễm khơng khí nói chung chưa thật trọng đến nội dung cụ thể kiểm sốt khí thải cơng nghiệp - Nghiên cứu “Kiểm sốt nhiễm khơng khí Hoa Kỳ, Pháp Ý: Mối quan hệ Trung ương Địa phương yếu tố cấu trúc sách” (United States, French and Italian Air Pollution Control: Central and Local Relations as a Structural Determinant of Policy) tiến sĩ Patrick Del Duca cơng bố tạp chí Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal năm 1988 Nghiên cứu so sánh sách, quy định pháp luật Hoa Kỳ, Pháp Ý nỗ lực kiểm sốt nhiễm khơng khí Nghiên cứu tập trung phân tích vấn đề phân chia trách nhiệm cấp trung ương địa phương việc ban hành thực thi sách kiểm sốt nhiễm khơng khí hệ thống pháp luật Những ngun nhân trị, lợi ích kinh tế xã hội đề cập nhằm lý giải cho định thực thi sách kiểm sốt nhiễm Mặc dù có đề cập đến số vấn đề pháp lý kiểm sốt khí thải cơng nghiệp nước nói tiêu chuẩn phát thải cơng nghiệp, giấy phép xả thải, nhiên nghiên cứu 59 lần kiểm tra, tra BVMT Trong đó, Luật BVMT năm 2014 khơng quy định cụ thể vấn đề này, Điều 159 quy định chung thẩm quyền tổ chức đạo thực kiểm tra, tra BVMT, nội dung cụ thể theo Luật Thanh tra năm 2010 văn hướng dẫn Bên cạnh đó, số lần tra, kiểm tra BVMT định kỳ theo Luật BVMT năm 2005 không lần năm nay, theo Khoản Điều 53 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP năm có đồn kiểm tra tra lĩnh vực BVMT sở, doanh nghiệp, trừ trường hợp kiểm tra, tra đột xuất Điều phần giảm bớt tình trạng doanh nghiệp phải tiếp nhiều đồn tra trước Nhìn chung, nội dung tra, kiểm tra môi trường tương đối đầy đủ, nhiên số bất cập sau: - Thứ nhất, việc tra chuyên ngành định kỳ năm phải báo trước cho chủ thể bị tra Theo Khoản Điều 22 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 Chính phủ quy định quan giao thực chức tra chuyên ngành hoạt động tra chuyên ngành, “chậm 15 ngày kể từ ngày ký định tra, Trưởng đoàn tra có trách nhiệm cơng bố định tra với đối tượng tra” Về vấn đề này, tác giả đồng ý với quan điểm cho việc đối tượng tra thông báo trước tạo điều kiện cho họ có đủ thời gian để chuẩn bị đối phó 103 Các sở cơng nghiệp tắt trước nguồn thải khí thải khơng đảm bảo u cầu quy chuẩn, bơm khơng khí từ nơi khác vào để pha loãng nồng độ chất thải hay kịp thời bật lại hệ thống làm khí thải tắt trước để tiết kiệm chi phí vận hành nhằm che giấu vi phạm Đặc biệt nay, thiếu thiết bị đội ngũ có lực, việc tác nghiệp đội ngũ kiểm tra trình kiểm tra chất lượng khí thải doanh nghiệp gặp khơng khó khăn nên thường bỏ khâu kiểm tra khí thải104 , việc thông báo trước làm cho tỉ lệ phát vi phạm kiểm soát KTCN giảm nhiều - Thứ hai, thẩm quyền tra, xử phạt lĩnh vực môi trường Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế So với quy định cũ, văn quy định tra lĩnh vực môi trường lại không quy định thẩm quyền tra, xử phạt Ban Quản lý khu cơng nghiệp 103 Lương Duy Hanh, Hồng Văn Vy (2015), “Công tác tra, kiểm tra hoạt động bảo vệ mơi trường - Một năm nhìn lại”, Tạp chí Môi trường, số 1+2/2015, tr.28 104 Minh Xuân, tlđd (100), truy cập ngày 27/3/2018 60 (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT) Trước đây, theo Khoản Điều 37 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2008 Chính phủ quy định khu cơng nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế, Ban Quản lý KCN, KCX, KKT có thẩm quyền chủ trì, phối hợp kiểm tra, tra việc thực việc chấp hành pháp luật lĩnh vực BVMT định xử phạt vi phạm hành theo thẩm quyền Tuy nhiên, theo Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2008 Chính phủ quy định khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế, khoản Điều 37 Nghị định 29/2008/NĐ-CP sửa đổi theo hướng Ban Quản lý thẩm quyền kiểm tra, giám sát đề nghị xử phạt vi phạm hành vi phạm mơi trường cho chủ thể khác có thẩm quyền khơng cịn thẩm tiến hành tra hay định xử phạt Điều quy định tương tự khoản 3, Điều 14 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Tác giả cho việc văn bỏ thẩm quyền chủ động tra, xử phạt vi phạm lĩnh vực môi trường Ban Quản lý KCN, KCX, KKT làm hạn chế khả phát xử lý vi phạm mơi trường nói chung vi phạm pháp luật kiểm sốt KTCN nói riêng Theo quy định Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, Ban Quản lý chủ thể trực tiếp thực chức quản lý trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cũng theo khoản 6, Điều thông tư này, Ban Quản lý chủ thể trực tiếp tổ chức thẩm định phê duyệt báo cáo ĐTM dự án KCN, KKT theo ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký xác nhận kế hoạch BVMT; tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án BVMT Có thể nói, Ban Quản lý chủ thể gần nhất, trực tiếp nắm bắt nghĩa vụ môi trường mà sở phát tán KTCN KCN, KCX, KKT phải thực Đây chủ thể có khả nhanh phát hiện, tiến hành tra, kiểm tra xử lý vi phạm Việc không cho Ban Quản lý có thẩm quyền tra, xử phạt hạn chế quyền chủ động chủ thể giảm tính hiệu kịp thời cơng tác quản lý nguồn KTCN 2.3.2.2 Giải pháp hồn thiện quy định pháp luật - Thứ nhất, nên rút ngắn thời hạn báo trước cho chủ thể tra 61 Để tránh việc chủ thể tra có thời gian để che lấp vi phạm trước đồn tra, kiểm tra đến, tác giả cho nên rút ngắn thời hạn báo trước định tra cho đối tượng tra từ 15 ngày xuống ngày trước tiến hành tra Đây thời hạn hợp lý vừa đủ để đối tượng bị tra biết việc tra khơng q dài để họ có đủ thời gian để che lấp hành vi vi phạm - Thứ hai, nên quy định thẩm quyền tra, xử phạt Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Vì việc phát vi phạm liên quan đến phát thải KTCN khó, hoạt động tra môi trường định kỳ sở có nguồn KTCN chưa thực đảm bảo hiệu quả, thiết nghĩ cần tăng cường thêm chủ thể có khả đem lại hiệu cao công tác tra Ban Quản lý KCN, KCX, KKT chủ thể trực tiếp quản lý sở, nhận diện vi phạm sớm tiến hành tra nên khả phát hiện, xử lý vi phạm hiệu nhiều so với chủ thể khác không trực tiếp quản lý KCN, KCX, KKT Gần đây, cử tri tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh đề nghị “cơ quan chức kiến nghị, xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra Theo đó, quy định chức năng, nhiệm vụ tra Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, tạo sở pháp lý để thực nâng cao vai trò, hiệu quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp”105 Tác giả đồng ý với đề nghị cho nên bổ sung thẩm quyền tra xử phạt vi phạm hành lĩnh vực mơi trường cho Ban Quản lý KCN, KCX, KKT quy định trước 2.3.3 Vai trò cộng đồng dân cư việc giám sát sở phát tán khí thải cơng nghiệp 2.3.3.1 Thực trạng quy định pháp luật Vai trò cộng đồng dân cư việc BVMT kiểm soát ô nhiễm đề cập đến từ lâu Luật BVMT năm 2005 Luật BVMT năm 2014, nội dung tiếp tục ghi nhận bổ sung thêm So với Luật BVMT năm 2005, luật quy định rõ ràng quyền nghĩa vụ cộng đồng dân cư việc BVMT Điều 146 Theo đó, đại diện cộng đồng dân cư có quyền thơng tin, quyền u cầu quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp kết 105 Thảo Nguyên, “Đề nghị Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế quyền tra”, https://baomoi.com/de-nghi-ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-khu-kinh-te-duoc-quyen-thanh-ra/c/23979186.epi, truy cập ngày 04/6/2018 62 tra, kiểm tra, xử lý sở; quyền tham gia đánh giá kết BVMT sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thực biện pháp để bảo vệ quyền lợi ích cộng đồng dân cư Trong nhiều năm nay, thực tế cho thấy vai trò lớn cộng đồng dân cư việc giám sát, phát hành vi làm nhiễm mơi trường, góp phần phát xử lý nhiều nguy gây ô nhiễm từ doanh nghiệp cách kịp thời, hiệu Tuy nhiên, quy định hành việc tham gia cộng đồng dân cư việc BVMT nói chung kiểm sốt KTCN nói riêng cịn nhiều bất cập, hạn chế sau: - Thứ nhất, quyền tiếp cận thông tin môi trường công dân cộng đồng dân cư Hiện tại, Luật BVMT năm 2014 quy định quyền yêu cầu quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin môi trường cộng đồng dân cư mà lại không quy định quyền cho cá nhân Cụ thể, theo Khoản Điều 146 Luật BVMT năm 2014 đại diện cộng đồng dân cư có quyền yêu cầu quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp kết tra, kiểm tra, xử lý sở, cá nhân trực tiếp yêu cầu thông tin mà phải thông qua đại diện cộng đồng dân cư Về vấn đề này, tác giả đồng ý với quan điểm tác giả Bùi Đức Hiển cho điều hạn chế quyền tiếp cận thông tin công dân106 Theo Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016 Quốc hội, công dân chủ thể thực quyền tiếp cận thơng tin có quyền trực tiếp yêu cầu quan nhà nước cung cấp thông tin Trong quy định Khoản Điều 146 Luật BVMT năm 2014 lại cho thấy công dân khơng có quyền trực tiếp u cầu quan nhà nước cung cấp thông tin mà phải thông qua đại diện cộng đồng dân cư Điều không phù hợp với tinh thần Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 - Thứ hai, thời gian, thời hạn cung cấp thông tin môi trường cho cộng đồng dân cư Đối với viêc cung cấp thông tin môi trường định kỳ cho cộng đồng dân cư, theo Khoản Điều 51 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật bảo vệ môi trường, thông tin môi trường cung cấp thông qua hình thức đăng tải trang thơng tin điện tử thức niêm yết cơng khai quy định Điểm b Điểm c Khoản 106 Bùi Đức Hiển (2017), “Pháp luật tham gia cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường Việt Nam nay”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 8/2017, tr.60 63 điều này, thời gian công khai thông tin tối thiểu 30 ngày Theo tác giả, khoảng thời gian công khai thông tin vịng 30 ngày gỡ bỏ sau theo quy định ngắn Việc cung cấp thông tin để tạo sở cho cộng đồng dân cư có tham gia giám sát hoạt động BVMT doanh nghiệp Và hiển nhiên việc giám sát kéo dài nhiều tháng, nhiều năm không thời gian ngắn Vì vậy, thơng tin phải lưu giữ tiếp cận suốt thời gian doanh nghiệp cịn hoạt động khơng thể có 30 ngày Ngồi ra, khơng có quy đinh cụ thể thời hạn mà sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải cung cấp thông tin theo yêu cầu đại diện cộng đồng dân cư theo quyền ghi nhận Khoản Điều 146 Luật BVMT năm 2014 - Thứ ba, quyền tham gia vào trình định cấp Giấy phép, thay đổi nội dung giấy phép xả thải nguồn KTCN cộng đồng dân cư Tại EU, theo Chỉ thị số 2010/75/EU quốc gia thành viên phải đảm bảo tạo điều kiện để cơng chúng có hội sớm hiệu tham gia vào việc cấp phép cho sở công nghiệp, thay đổi Giấy phép cách đáng kể hay cập nhật lại điều kiện giấy phép Đây nghĩa vụ đặt cho quốc gia thành viên EU nhằm bảo vệ quyền công dân tham gia vào định hoạch định sách ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí107 Tại Việt Nam, quy định tham gia cộng đồng dân cư vào trình tham vấn ĐMC, ĐTM mà chưa có quy định quyền tham gia cộng đồng dân cư vào trình cấp, thay đổi, cập nhật nội dung Giấy phép thải KTCN Việc cấp phép cho nguồn KTCN hoạt động, thay đổi nội dung Giấy phép phát sinh thêm vấn đề nhiễm khơng khí làm ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng dân cư, khơng quy định quyền cộng đồng dân cư tham gia nêu ý kiến phản biện trình không đảm bảo quyền lợi hợp pháp họ 2.3.3.2 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật - Thứ nhất, nên mở rộng quyền tiếp cận thông tin môi trường công dân cộng đồng dân cư Như phân tích, việc Luật BVMT năm 2014 quy định việc tiếp cận thông tin công dân phải thông qua đại diện cộng đồng dân cư làm hạn chế quyền chủ động công dân vấn đề này, làm giới hạn khả tham gia cá 107 Alan Andrews, “The right to breathe clean air”, https://www.unenvironment.org/news -andstories/story/right-breathe-clean-air, truy cập ngày 04/6/2018 64 nhân vào cơng BVMT nói chung, kiểm sốt KTCN nói riêng Vì vậy, tác giả đề nghị nên bổ sung thêm quy định công dân địa bàn chịu tác động môi trường sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền yêu cầu quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp thơng tin việc tra, kiểm tra, xử lý sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp - Thứ hai, cần điều chỉnh bổ sung thêm quy định thời gian, thời hạn cung cấp thông tin môi trường cho cộng đồng dân cư Đối với quy định Khoản Điều 51 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, tác giả cho nên điều chỉnh lại theo hướng hình thức niêm yết cơng khai sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã quy định Điểm c Khoản điều này, thời gian công khai thông tin tối thiểu 60 ngày Cịn hình thức đăng tải trang thơng tin điện tử thức quan quản lý nhà nước tài nguyên môi trường, chủ đầu tư dự án, chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định Điểm b Khoản Điều 51, thông tin công khai phải lưu trữ trang thông tin điện tử suốt thời gian hoạt động doanh nghiệp tự truy cập lúc thông qua Internet Như vậy, chủ thể cần thơng tin dễ dàng tiếp cận mà không cần phải liên hệ trực tiếp để yêu cầu cung cấp thông tin Đồng thời, nên bổ sung thêm quy định thời hạn cung cấp thông tin sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ yêu cầu cộng đồng dân cư Đối với vấn đề này, tác giả cho nên đưa quy định theo hướng tương đồng với hướng dẫn Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 Theo đó, thơng tin đơn giản, có sẵn cung cấp cho người u cầu Nếu thơng tin phức tạp, khơng có sẵn mà cần tập hợp thông tin cần thiết phải có ý kiến quan, tổ chức, đơn vị khác chậm 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu hợp lệ, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần phải cung cấp thông tin cho bên đại diện cộng đồng dân cư Trong trường hợp cần thêm thời gian, gia hạn tối đa không 10 ngày làm việc phải có văn thơng báo việc gia hạn - Thứ ba, nên bổ sung quy định quyền tham gia cộng đồng dân cư việc cấp Giấy phép mới, thay đổi nội dung Giấy phép phát thải nguồn KTCN lưu lượng lớn Từ kinh nghiệm việc cấp Giấy phép cho nguồn thải công nghiệp EU, tác giả cho cần quy định thêm việc trước cấp hay thay đổi nội dung Giấy phép xả thải KTCN, quan có thẩm quyền phải thông báo cho cộng đồng dân 65 cư địa bàn chịu tác động môi trường sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trước 30 ngày Trong thời hạn này, cơng dân có quyền lợi ích có nguy bị ảnh hưởng từ nguồn khí thải nộp đơn góp ý có ý kiến phản biện vấn đề Sau đó, quan có thẩm quyền xem xét góp ý đưa định cuối Quyết định phải công bố tờ báo địa phương thông báo trang thông tin điện tử thức sở cơng nghiệp vịng 15 ngày từ ngày có định 66 Kết luận Chương Tại Việt Nam nay, kiểm sốt khí thải cơng nghiệp cịn vấn đề mẻ Đặc biệt lĩnh vực pháp lý, nhiều nội dung kiểm sốt khí thải công nghiệp đăng ký nguồn thải, cấp phép xả thải hay quan trắc khí thải cơng nghiệp ghi nhận gần Vì vậy, hình thành hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động kiểm sốt khí thải cơng nghiệp quy định pháp luật hành tồn nhiều bất cập Với mục đích phân tích, đánh giá bất cập quy định pháp luật kiểm sốt khí thải cơng nghiệp, đưa giải pháp hoàn thiện sở tham khảo số kinh nghiệm pháp luật nước, Chương luận văn đưa phân tích, bình luận góp ý vấn đề sau : - Thứ nhất, vấn đề liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp - Thứ hai, vấn đề phịng ngừa, dự báo nguy nhiễm từ khí thải cơng nghiệp đề cập đến ba nội dung trọng tâm là: (1) Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động mơi trường liên quan đến khí thải cơng nghiệp; (2) Đăng ký, kiểm kê nguồn khí thải cơng nghiệp; (3) Cấp phép xả thải khí thải công nghiệp - Thứ ba, vấn đề quy định giám sát, phát vi phạm pháp luật kiểm sốt khí thải cơng nghiệp với nội dung bao gồm: (1) Hoạt động quan trắc khí thải công nghiệp; (2) Thanh tra, kiểm tra sở phát tán khí thải cơng nghiệp; (3) Vai trị cộng đồng dân cư việc giám sát, phát vi phạm pháp luật kiểm sốt khí thải cơng nghiệp Qua Chương luận văn, tác giả cho thấy nhiều nội dung pháp luật Việt Nam kiểm sốt khí thải cơng nghiệp chưa có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực tế, số quy định khác dù đề cập đến lại chưa đảm bảo tính hiệu hay khơng phù hợp với điều kiện nước ta Vì vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật quốc tế kết hợp với việc đánh giá tình hình Việt Nam để từ xây dựng hoàn thiện cở sở pháp lý kiểm sốt khí thải cơng nghiệp việc làm cần thiết 67 KẾT LUẬN Trong năm gần đây, vấn đề nhiễm khơng khí Việt Nam ngày trở nên nghiêm trọng thu hút nhiều quan tâm từ phía người dân quyền Trong số nguồn gây nên ô nhiễm không khí nước ta, hoạt động cơng nghiệp đánh giá tác nhân với việc ngày, phát tán môi trường không khí nhiều chất thải độc hại Vì vậy, việc kiểm sốt khí thải cơng nghiệp nhiệm vụ vô quan trọng nhằm bảo vệ mơi trường khơng khí, tiến tới thực mục tiêu phát triển bền vững Trong thời gian gần đây, Việt Nam ban hành nhiều văn pháp luật để điều chỉnh hoạt động kiểm sốt khí thải cơng nghiệp Tuy nhiên, tồn nhiều bất cập quy định kiểm sốt khí thải cơng nghiệp như: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp; đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động mơi trường liên quan đến khí thải công nghiệp; đăng ký, kiểm kê, cấp phép cho nguồn khí thải cơng nghiệp; hoạt động quan trắc, tra, kiểm tra tình trạng phát tán khí thải cơng nghiệp; tham gia cộng đồng dân cư vào công tác kiểm sốt sở cơng nghiệp phát tán khí thải Những bất cập trở thành rào cản khiến cho việc kiểm sốt khí thải cơng nghiệp Việt Nam chưa thực thi cách đắn hiệu Vì vậy, việc nghiên cứu để xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam kiểm sốt khí thải cơng nghiệp việc làm cần thiết Tại quốc gia phát triển, vấn đề kiểm sốt khí thải cơng nghiệp quy định từ lâu văn pháp luật Vì vậy, để xây dựng hoàn thiện pháp luật Việt Nam vấn đề này, ta nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm phù hợp pháp luật nước ngồi Bên cạnh đó, để hoạt động kiểm sốt khí thải cơng nghiệp thực thực tế mang lại kết thiết thực, việc đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật Việt Nam với việc xây dựng nguồn nhân lực thực thi pháp luật giàu kinh nghiệm cần phải quan tâm thích đáng Mặc dù cố gắng q trình nghiên cứu hồn thành đề tài, với hạn chế thời gian, lực kinh nghiệm, tác giả tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận lời góp ý từ thầy, để hồn thiện luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Tiếng Việt Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 29-L/CTN) ngày 27/12/1993 Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 52/2005/QH11) ngày 29/11/2005 Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 55/2014/QH13) ngày 23/6/2014 Luật Tiếp cận thông tin (Luật số 104/2016/QH13) ngày 06/4/2016 Nghị định số 26/CP ngày 26/4/1996 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành bảo vệ mơi trường Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Chính phủ quy định khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 Chính phủ quy định quan giao thực chức tra chuyên ngành hoạt động tra chuyên ngành Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2008 Chính phủ quy định khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật bảo vệ môi trường 10 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ mơi trường 12 Thơng tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 Chính phủ đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường 13 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 14 Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT ngày 17/8/2015 Bộ Tài ngun Mơi trường quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải 15 Thơng tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế 16 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 Bộ Tài nguyên Môi trường bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 17 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường Tiếng Anh 18 Offensive Odor Control Act, Act No 91 of 1971 19 Act on the Prevention of Harmful Effects on the Environment caused by Air Pollution, Noise, Vibration and Similar Phenomena (Federal Immission Control Act - BImSchG), entry into force on 22 March 1974 20 Parliament of India, The Air (prevention and control of pollution) act, No 14 of 1981 21 Clean Air Act, Latest amendment by the Clean Air Act Amendments of 1990 22 Air Pollution Control Law, Law No 97 of 1968 as amended by Law No 32 of 1996 23 Convention on access to information, public participation in decision - making and access to justice in environmental matters done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998 24 Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants 25 Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) B Tài liệu tham khảo Tiếng Việt 26 Văn Diệu Anh, “Khả áp dụng kiểm kê phát thải từ hoạt động công nghiệp số vướng mắc”, Bản tin sách, Số 24/Quý IV/2016, Trung tâm Con người thiên nhiên 27 Bộ Tài nguyên Môi trường (2013), Báo cáo tổng kết năm thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2005 (2005 – 2013), Hà Nôi 28 Bộ Tài nguyên Môi trường (2013), Báo cáo môi trường quốc gia 2013 – Mơi trường khơng khí, Hà Nội 29 Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Báo cáo trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội 30 Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Báo cáo tổng kết Dự án Tăng cường thể chế quản lý chất lượng khơng khí Việt Nam 31 Bộ Tài nguyên Môi trường (2016), Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2016 – Môi trường độ thị, Hà Nội 32 Trần Ngọc Chấn (1999), Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải - Tập - Ơ nhiễm khơng khí tính tốn khuếch tán chất ô nhiễm, Nxb Khoa học kỹ thuật 33 Nguyễn Thế Chinh chủ biên (2013), Lượng giá thiệt hại kinh tế nhiễm, suy thối mơi trường, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật 34 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – Viện Mơi trường Tài Ngun (2007), Giáo trình nhiễm khơng khí, Đinh Xuân Thắng, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 35 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – Viện Mơi trường Tài Ngun (2014), Giáo trình kỹ thuật xử lý nhiễm khơng khí, Đinh Xn Thắng, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 36 Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật Môi trường, Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh, Nxb Công an Nhân dân 37 Lương Duy Hanh, Hoàng Văn Vy (2015), “Công tác tra, kiểm tra hoạt động bảo vệ mơi trường - Một năm nhìn lại”, Tạp chí Môi trường, số 1+2/2015, tr.27 – tr.28 38 Bùi Đức Hiển (2016), Pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường khơng khí Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Học viện khoa học xã hội 39 Bùi Đức Hiển (2017), “Pháp luật tham gia cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường Việt Nam nay”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 8/2017, tr.59 – tr.66 40 Bùi Đức Hiển (2017), Pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường khơng khí Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật 41 Cao Vũ Minh (2017), “Bất cập hướng hoàn thiện quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực mơi trường”, Tạp chí khoa học pháp lý, số 06 (109)/2017, tr.20 – tr.27 42 Aki Nakauchi (2012), “Kinh nghiệm từ sách kiểm sốt nhiễm mơi trường Nhật Bản”, Tạp chí Mơi trường, số 10/2012, tr.53 – tr.58 43 Hoàng Phê chủ biên (2017), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 44 Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ, Tơ Văn Nhật (2005), Lý thuyết kiểm tốn, Nxb Tài 45 Nguyễn Trung Thành, Phan Phước Tồn (2015), Hóa mơi trường đại cương, Nxb Chính trị quốc gia 46 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (2016), Giáo trình quản trị học bản, Trần Đăng Thịnh, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 47 Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) (2016), Chất lượng khơng khí Việt Nam – 2016 Tài liệu từ internet 48 Linh Chi, “Môi trường - hội nhập”, https://baotainguyenmoitruo ng.vn/moi-truong/moi-truong-duoc-va-mat-khi-hoi-nhap-1099731.html, truy cập ngày 04/6/2018 49 Hồng Hạnh, “Cơ cấu lại ngành công nghiệp VN 2017-2020 hướng tới tăng trưởng nhanh bền vững”, https://baomoi.com/co-cau-lai-nganh-cong-nghiep-vn-2017 -2020-huong-toi-tang-truong-nhanh-va-ben-vung/c/22424293.epi, truy cập ngày 04/6/2018 50 Đào Thị Hiền, Đinh Văn Tơn, Võ Thị Cẩm Bình, Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Mạnh Khải, “Vấn đề thủy ngân (Hg) nhà máy nhiệt điện đốt than Việt Nam”, http://vimluki.vn/van-de-thuy-ngan-hg-trong-cac-nha-may-nhiet-di en-dot-than-tai-viet-nam-6538, truy cập ngày 04/6/2018 51 Nam Khánh, “Bất cập đánh giá tác động môi trường”, http://www.nhandan com.vn/cuoituan/item/30646302-bat-cap-trong-danh-gia-tac-dong-moi-truong.h tml, truy cập ngày 04/6/2018 52 Thảo Nguyên, “Đề nghị Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế quyền tra”, https://baomoi.com/de-nghi-ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-khu-kinhte-duoc-quyen-thanh-tra/c/23979186.epi, truy cập ngày 04/6/2018 53 Duy Phương, “Tác động môi trường đe dọa tăng trưởng kinh tế”, http://cafef.vn/ta c-dong-moi-truong-de-doa-tang-truong-kinh-te-20161226194850824.chn, truy cập ngày 04/6/2018 54 Thế Tam, “Ơ nhiễm khơng khí, ngun nhân gây bệnh tật tử vong sớm”, https://www.dkn.tv/trong-nuoc/o-nhiem-khong-khi-nguyen-nhan-gay-benh-tatva-tu-vong-som.html, truy cập ngày 04/6/2018 55 Nguyễn Thành Tâm , “Thực trạng giải pháp công tác quản lý mùi hôi”, http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1257/94345/Nong-nghiep -Phat-trien-no ng-thon/Thuc-trang-va-giai-phap-trong-cong-tac-quan-ly-mui-hoi.aspx, truy cập ngày 04/6/2018 56 Hà Thu, “Các nước thiệt hại hàng trăm tỷ USD nhiễm mơi trường”, https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/cac-nuoc-thiet-hai-hang-tram-ty -usd-vi-o-nhiem-moi-truong-3393425.html, truy cập ngày 04/6/2018 57 Minh Xuân, “Báo động bất cập xử lý khí thải”, http://www.sggp.org.vn/ bao dong-bat-cap-xu-ly-khi-thai-157273.html, truy cập ngày 04/6/2018 58 “Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thơng tư quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải”, http://www.thanhthien.com.vn/tin-tuc-nganh/bo-tai-nguyen- vamoi-truong-ban-hanh-thong-tu-ve-quy-trinh-ky-thuat-quan-trac-khi-thai.html, truy cập ngày 04/6/2018 59 “Giới thiệu luật bảo vệ môi trường năm 2005”, http://thongtinphapluatdansu.e du vn/2008/05/01/5834/, truy cập ngày 04/6/2018 60 “Tại doanh nghiệp nước ạt rút vốn khỏi Việt Nam?”, http://baotgmusa.com/index.php/thoi-su/21-viet-nam/3305-tại-sao-doanh-nghiệp-nước-ngoàiồ-ạt-rút-vốn-khỏi-việt-nam.html, truy cập ngày 04/6/2018 Tiếng Anh 61 Alan Andrews (2014), The clean air handbook – A practical guide to EU air quality law 62 Helmut Weidner (1994), Air Pollution Control Policy at Stationary Sources in Japan - An Environmental Success Story, Freie University Berlin 63 James E McCarthy, Claudia Copeland, Larry Parker, Linda-Jo Schierow (2011), Clean Air Act: A Summary of the Act and Its Major Requirements , Congressional Research Service, Washington D.C 64 Karolina Kuklinska, Lidia Wolska, Jacek Namiesnik (2015), “Air quality policy in the U.S and the EU – a review”, Atmospheric Pollution Research, Volume 6, Issue 1, January 2015, Pages 129-137 65 Lesley Sloss (2012), Legislation, standards and methods for mercury emissions control 66 Toshiro Segawa, Odor Regulation in Japan, East Asia Workshop on Odor Measurement and Control Review 67 Wen-Tien Tsai (2016), “Toxic Volatile Organic Compounds (VOCs) in the Atmospheric Environment: Regulatory Aspects and Monitoring in Japan and Korea”, Environments, Volume 3, Issue (September 2016) Tài liệu từ internet 68 Alan Andrews, “The right to breathe clean air”, https://www.unenvironment.org/ news-and-stories/story/right-breathe-clean-air, truy cập ngày 04/6/2018 69 Office of Odor, Noise and Vibration, Environmental Management Bureau, Ministry of the Environment, Government of Japan, The Offensive Odor Control Law in Japan, https://www.env.go.jp/en/laws/air/offensive_odor/all.pdf, truy cập ngày 04/6/2018 70 Ordinance of the Prime Minister's Office for Offensive Odor Control Law, https://www.env.go.jp/en/laws/air/odor/opm.html, truy cập ngày 04/6/2018 71 “Control (management)”, https://en.wikipedia.org/wiki/Control_(management), truy cập ngày 04/6/2018 72 “GG3068: Atmospheric Pollution - Lecture Air Pollution: Solutions and Prospects”, https://www.st-andrews.ac.uk/~dib2/atmos/control.html, truy cập ngày 04/6/2018 73 “Summary of Directive 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)”, http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ie d/legislation.htm, truy cập ngày 04/6/2018 74 “UNECE’s Convention on Long-range Transboundary Air Pollution celebrates 30th Anniversary”, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/press/pr2009/09env _p29e.htm, truy cập ngày 04/6/2018 ... sốt khí thải cơng nghiệp 21 1.3.1 Pháp luật kiểm sốt khí thải cơng nghiệp số quốc gia điển hình 21 1.3.2 Pháp luật quốc tế kiểm sốt khí thải cơng nghiệp 23 1.3.3 Pháp luật kiểm. .. đề chung kiểm sốt khí thải cơng nghiệp Chương 2: Thực trạng pháp luật kiểm sốt khí thải cơng nghiệp Việt Nam giải pháp hồn thiện 10 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT KHÍ THẢI CƠNG NGHIỆP 1.1... kiểm sốt khí thải cơng nghiệp 17 1.2.2 Đặc điểm kiểm sốt khí thải cơng nghiệp 18 1.2.3 Vai trị kiểm sốt khí thải công nghiệp 19 1.3 Khái quát trình phát tri ển pháp luật kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về kiểm soát khí thải công nghiệp (2) , Pháp luật về kiểm soát khí thải công nghiệp (2)