0

Pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán

83 0 0
  • Pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH BÙI THÁI HÙNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CÁC CƠNG TY CHỨNG KHOÁN LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số 60.38.50 Người hướng dẫn khoa học: Ts NGUYỄN VĂN VÂN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2009 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước SGDCK : Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM TTCK : Thị trường chứng khốn CTCK : Cơng ty chứng khốn MGCK : Mơi giới chứng khốn NHTM : Ngân hàng thương mại NĐT : Nhà đầu tư DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Qui mô CTCK năm 2000-2005 Bảng 2.2 Doanh thu từ nghiệp vụ CTCK giai đoạn 2000-2004 Bảng 2.3 Tình hình giao dịch CTCK qua năm 2004-2006 Bảng 2.4 Giao dịch mơi giới tồn thị trường năm 2006 -2007 Bảng 2.5 Thị phần hoạt động môi giới CTCK năm 2007 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QT VỀ MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN VÀ ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN 1.1 Khái quát hoạt động môi giới chứng khoán 1.1.1 Khái niệm, chất hoạt động môi giới chứng khoán 1.1.2 Nội dung hoạt động mơi giới chứng khốn 1.1.3 Đặc trưng hoạt động mơi giới chứng khốn 10 1.1.4 Vai trò hoạt động mơi giới chứng khốn 11 1.1.5 Chủ thể thực hoạt động môi giới chứng khoán 13 1.2 Điều kiện triển khai hoạt động môi giới chứng khoán 14 1.3 Pháp luật hoạt động MGCK CTCK 18 1.3.1 Mở tài khoản giao dịch 18 1.3.2 Quản lý tiền chứng khoán khách hàng 20 1.3.3 Nhận lệnh giao dịch 22 1.3.4 Phí mơi giới 27 1.3.5 Quyền nghĩa vụ bên quan hệ môi giới chứng khoán 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN – NHỮNG HẠN CHẾ, VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 35 2.1 Thực trạng hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam 35 2.1.1 Vài nét hệ thống cơng ty chứng khốn hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam 35 2.1.2 Hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn 38 2.1.3 Những bất cập hạn chế hoạt động mơi giới cơng ty chứng khốn 44 2.2 Thực tiễn mở tài khoản cung cấp dịch vụ môi giới cho khách hàng 46 2.3 Thực tiễn tuân thủ qui định môi giới chứng khoán 51 2.3.1 Phí mơi giới chứng khốn : 51 2.3.2 Chủ thể thực hoạt động mơi giới chứng khốn 52 2.3.3 Thực lệnh khách hàng 55 2.3.4 Quản lý tài khoản khách hàng 57 2.3.5 Ký quĩ giao dịch bán khống chứng khoán 60 2.3.6 Tách bạch tiền gửi khách hàng lãi suất số dư tiền gửi giao dịch chứng khoán 64 2.4 Thực tiễn giải tranh chấp cơng ty chứng khốn khách hàng 67 KẾT LUẬN 71 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, dẫn chứng nêu luận văn trung thực Các liệu, luận điểm trích dẫn đầy đủ không thuộc ý tưởng kết tổng hợp Tác giả luận văn BÙI THÁI HÙNG MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, phát triển nhanh chóng kinh tế nước ta làm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế nhu cầu có địa đầu tư với tỷ suất sinh lời cao cho lượng vốn nhàn rỗi Do kênh huy động vốn truyền thống từ ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ… khơng cịn đáp ứng nhu cầu nên việc cần có kênh huy động phục vụ hiệu cho phát triển đất nước tất yếu Thị trường chứng khoán kênh đáp ứng yêu cầu Khơng đóng vai trị quan trọng huy động vốn, thị trường chứng khốn cịn mơi trường đánh giá xác lực hoạt động doanh nghiệp, nơi để phủ thực sách kinh tế vĩ mơ Khơng phải ngẫu nhiên mà kinh tế thị trường đại, người ta xem thị trường chứng khoán “hàn thử biểu” để kiểm tra sức khỏe tồn kinh tế Ra đời thức vào hoạt động tám năm thị trường chứng khốn Việt Nam có bước phát triển vượt bậc, loại hình thị trường sơi động có tốc độ phát triển nhanh hàng đầu nước ta năm gần đây, thu hút đông đảo nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi tham gia, giá trị vốn hóa thị trường loại chứng khoán vào cuối năm 2007 lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng Cùng với phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán, thời gian gần đây, Việt Nam chứng kiến phát triển mạnh mẽ hệ thống cơng ty chứng khốn số lượng chất lượng Là tác nhân quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung thị trường chứng khốn nói riêng Nhờ cơng ty chứng khoán mà cổ phiếu trái phiếu lưu thơng bn bán tấp nập thị trường chứng khốn, qua đó, nguồn vốn khổng lồ đưa vào đầu tư từ việc tập hợp nguồn vốn nhỏ công chúng Ngày mở rộng qui mô đa dạng hóa hoạt động nghiệp vụ, thị trường chứng khốn cịn non trẻ, sơ khai Việt Nam hoạt động doanh thu chủ yếu cơng ty chứng khốn giai đoạn thu từ nghiệp vụ môi giới Môi giới nghiệp vụ nghiệp vụ quan trọng công ty chứng khốn Nó giúp cơng ty chứng khốn có đủ thu nhập để tồn phát triển thời kỳ đất nước đường phát triển, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hay cơng ty chưa thực diễn sôi động mạnh mẽ Mơi giới chứng khốn cịn có vai trị quan trọng thành công hay thất bại nhà đầu tư giao dịch công ty chứng khốn Mặc dù có vai trị quan trọng thực tế cho thấy, hiểu biết đắn rõ ràng qui định pháp luật nhận thức vai trò hoạt động mơi giới chứng khốn chưa đầy đủ Thực tế chứng minh thị trường chứng khoán Việt Nam nay, mối quan hệ khách hàng nhân viên mơi giới chứng khốn (broker) sàn giao dịch hay công ty chứng khốn chưa đề cập đến Khơng khách hàng nhỏ lẻ, nhà đầu tư chuyên nghiệp lời tư vấn broker có tính chất tham khảo lấy lệ Nguyên nhân tình trạng xuất phát từ nghi ngờ khách hàng broker mặt lực đạo đức nghề nghiệp Một thực tế phủ nhận broker Việt Nam chưa đạt trình độ cao, cơng ty chứng khốn có q broker nên họ khơng thể trả lời cho khách hàng cách minh bạch tư vấn đầu tư cho nhiều đối tác Nhìn qua trạng sàn giao dịch nhà đầu tư broker chưa tìm "tiếng nói chung" Nói cách khác, mối quan hệ họ chưa với tính chất đầy thiện chí tương hỗ đầu tư Cũng phải nhìn nhận rằng, xen mối quan hệ có, lợi ích cục khơng nhỏ, thực mà dám nhìn nhận Bởi, tượng dẫn đến vấn đề rỏ rỉ thông tin không từ tổ chức niêm yết, tổ chức tư vấn năm qua mà quan quản lý lên tiếng Qua tượng trên, cho kết việc thị trường chứng khoán Việt Nam trạng thái phôi thai Thời gian, cho nhiều kết tốt đẹp hơn, hình thành nên mối quan hệ với tương quan sâu sắc hữu ích khách hàng broker Nhưng phần lớn, phải xuất phát từ Quy chuẩn, Quy định, Pháp chế từ quan ban ngành phải ln đặt lợi ích kinh tế xã hội lên hàng đầu Như vậy, hiểu biết mặt pháp luật mơi giới chứng khốn khơng quan trọng phát triển ổn định bền vững cơng ty chứng khốn nói riêng thị trường chứng khốn nói chung, mà cịn có ý nghĩa không phần quan trọng thành công nhà đầu tư Xuất phát từ thực trạng đó, chúng tơi chọn đề tài “Pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khoán” để làm đề tài luận văn thạc sỹ, thơng qua góp phần làm sáng tỏ qui định pháp luật môi giới chứng khốn đưa giải pháp giúp hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Tình hình nghiên cứu Mơi giới chứng khốn nghiệp vụ quan trọng công ty chứng khoán, qui định luật chứng khoán Nghị định, thơng tư huớng dẫn… Do có nhiều tác giả có báo nghiên cứu vấn đề như: Một số vấn đề pháp lý cơng ty chứng khốn theo luật chứng khốn Việt Nam Ths Vũ Văn Cương Tạp chí luật học, Trường đại học luật Hà nội số 8/2006; “Nhận diện rủi ro đầu tư chứng khoán” TS.Nguyễn Minh Phong; “Hồn thiện nghiệp vụ mơi giới cơng ty chứng khốn” – TS Bùi Kim Yến – Tạp chí phát triển kinh tế số 181; “Thực trạng cơng ty chứng khốn Việt Nam – Thực tế hoạt động thách thức tiềm ẩn” tác giả Nguyễn Thu Hằng; “Cơng ty chứng khốn vấn đề cần quan tâm” tác giả Trần Phương Minh; Lựa chọn cơng ty chứng khốn – vấn đề nhỏ mà không nhỏ” tác giả Trần Phương Minh; “Nghề mơi giới chứng khốn thị trường chứng khoán tập trung – Nỗi lo đạo đức nghề nghiệp” đăng báo diễn đàn doanh nghiệp; “Môi giới tự – nghề cơng ty chứng khốn” đăng báo Đầu tư chứng khoán; Các báo góc độ định có nội dung liên quan đến vấn đề pháp luật thị trường chứng khốn cơng ty chứng khốn Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu vấn đề mơi giới chứng khốn ảnh hưởng phát triển cơng ty chứng khốn thành công đầu tư NĐT thị trường nói riêng phát triển thị trường chứng khốn nói chung Mục đích nhiệm vụ luận văn Mục đích luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn, sở đề xuất số giải pháp hoàn thiện pháp luật mơi giới chứng khốn nâng cao chất lượng, hiệu nghiệp vụ mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Để đạt mục đích trên, luận văn đặt giải nhiệm vụ:  Làm rõ vấn đề lý luận môi giới chứng khoán  Nghiên cứu quy định hành pháp luật mơi giới chứng khốn  Tổng hợp tình hình hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn, phân tích hạn chế vướng mắc hoạt động môi giới chứng khoán 62 giao dịch vàng Việt Nam vào hoạt động 2, năm gần Như vậy, có chế quản lý, kiểm sốt tốt, phịng ngừa rủi ro xảy lợi ích đem lại từ hình thức giao dịch ký quĩ không nhỏ: Thứ nhất, tạo sân chơi bình đẳng tất nhà đầu tư chứng khốn, người có quyền hỗ trợ tham gia TTCK Thứ hai, thu hút ngày nhiểu nhà đầu tư tham gia vào TTCK, với chế giúp nhiều NĐT có số vốn nhỏ tự tin tìm hiểu tham gia vào hoạt động TTCK Thứ ba, khoản TTCK nâng cao, số lượng giao dịch tăng cao nhờ luân chuyển vốn cách dễ dàng, hiệu Thứ tư, công khai, pháp luật cho phép thừa nhận, việc áp dụng hình thức vào qui trình, qui chuẩn Hạn chế nhiều rủi ro thực mà khơng có chế pháp lý qui định ràng buộc trách nhiệm rõ ràng CTCK NĐT Cuối cùng, doanh thu từ hoạt động MGCK CTCK tăng lên đáng kể Dù mảng hoạt động ni sống CTCK giai đoạn khó khăn Bàn vấn đề bán khống chứng khoán, qui định pháp luật Việt Nam vấn đề chưa có thống rõ ràng, khoản Điều 71 Luật chứng khốn qui định CTCK có nghĩa vụ “thực việc bán cho khách hàng bán chứng khốn khơng sở hữu chứng khốn cho khách hàng vay chứng khoán để bán theo quy định Bộ Tài chính” Việc qui định nghĩa thừa nhận việc bán khống khách hàng hoàn toàn hợp pháp Nhưng xét lại nội dung Điều 33, Quy chế tổ chức hoạt động CTCK ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC Bộ Tài “CTCK nhận lệnh khách hàng có đủ chứng khốn” nội dung Cơng văn số 557/UBCK-PTTT ngày 7/4/2008 UBCKNN ban hành nhằm đảm bảo quy định hoạt động giao dịch: “khi đặt lệnh bán chứng khốn, khách hàng phải có đủ số lượng chứng khoán đặt bán tài khoản ngược lại, đặt lệnh mua, phải đảm bảo số dư tiền Nghiêm cấm CTCK cho vay chứng khoán chưa tài khoản chưa thực thuộc sở hữu NĐT” Như vậy, khái niệm “đủ” hiểu cho xác Giả sử hiểu theo cách thơng thường nhất, “đủ” có nghĩa đầy đủ, đảm bảo 100% số chứng khoán cần thiết thực lệnh bán Nếu hiểu đơn giản nghĩa có khơng thống văn pháp luật qui định vấn đề Cũng phải thừa nhận rằng, “bán khống” hình thức kinh doanh đem lại nhiều lợi nhuận cho NĐT, đặt biệt giai đoạn thị trường suy giảm, việc 63 mượn cổ phiếu bán thị trường hưng phấn mua lại thị trường suy giảm đem lại khoản chênh lệch không nhỏ Chính lẽ đó, thời gian qua, có nhiều trường hợp CTCK vi phạm qui định trên, cho phép khách hàng bán khống lượng chứng khoán tài khoản khơng đủ nhiều, trường hợp ưu tiên áp dụng khách hàng lớn, khách VIP công ty Tuy hành vi vi phạm pháp luật, lợi ích lớn khiến nhiều CTCK bỏ qua qui định hành, liên tiếp vi phạm pháp luật nhằm thực cho khách hàng bán khống Lợi ích chưa thấy đâu hậu nghiêm trọng cho hành vi có thật “ngày 2/6/2008 CTCK Bảo Việt vừa bị UBCKNN phạt 50 triệu có hành vi cho khách hàng bán khống chứng khoán” 73 Đây trường hợp đơn giản, vi phạm bị xử lý hình thức phạt tiền với số tiền nhỏ Tuy nhiên, nhiều trường hợp hậu việc bán khống lớn, khơng ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cơng ty mà cịn gây tổn thất tài lớn tranh chấp khó giải Đương cử việc CTCK APEC rơi vào vụ kiện cáo khách VIP "mượn" tài khoản nhà đầu tư khác bán khống Số tiền phải truy thu gần 50 tỷ đồng 74 Thiết nghĩ, từ lợi ích từ việc bán khống chứng khoán ngăn ngừa rủi ro kiếm lời TTCK xuống, UBCKNN nên tiến tới áp dụng hình thức lộ trình vấn đề lớn cần xem xét nhiều khía cạnh Để hạn chế mặt thiếu tích cực việc “bán khống” đảm bảo triển khai hiệu quả, có vấn đề tác giả nghĩ cần phải giải giai đoạn là: Trước hết kiến thức NĐT TTCK nơi chứa đựng đầy rủi ro, lợi nhuận lớn từ việc bán khống thị trường xuống song hành với khoản lỗ khổng lồ thị trường lên Lợi nhuận người thiệt hại người khác ngược lại Chính lẽ đó, để triển khai tốt công cụ thực tế địi hỏi người sử dụng chúng có am hiểu sâu sắc Vấn đề là, nay, % NĐT Việt Nam hiểu biết tường tận công cụ E rằng, câu trả lời khiêm tốn Thứ hai, quy mô TTCK Với quy mô TTCK khiêm tốn, với giá trị vốn hóa hai sàn q nhỏ bé việc áp dụng hình thức bị tác dụng ngược Thể chỗ, với quy mô nhỏ, lợi nhuận thu từ cung cấp dịch vụ chưa đủ bù đắp chi phí nghiên cứu vận hành, chưa kể, thân tổ chức rơi vào trị chơi này, thị trường chủ yếu nhóm người 73 Vũ Minh, “Phạt CTCK Bảo Việt cho khách hàng bán khống cổ phiếu”, Báo Thơng tin liệu tài Việt Nam, đăng ngày 2/6/2008 74 “Bị kiện cho khách VIP bán khống”, www.60s.com.vn/kinhdoanh_detail/2072222/19042009.aspx 64 ý tưởng tham gia Nắm bắt tâm lý thị trường yếu, tổ chức quĩ đầu tư dùng tài sản họ để liên tiếp bán khống, dìm thị trường giảm sâu nhằm thu lợi cho Điều nhà nước, quan quản lý đa số nhà đầu tư thị trường thực không mong muốn Thứ ba sở pháp luật Một điều dễ nhận thấy là, khung pháp lý rõ ràng cho việc triển khai công cụ chưa ban hành Do đó, muốn áp dụng hiệu qui chuẩn, quan quản lý cần sớm xây dựng khung pháp lý để tạo tiền đề cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu làm quen với hình thức giao dịch Thứ tư, sở hạ tầng kỹ thuật khả giám sát Mở sân chơi đảm bảo để tất thành viên tham gia chiến thắng, mà tạo điều kiện cho tất thành viên cạnh tranh ngang Đó nguyên nhân khiến yêu cầu sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao dịch giám sát phải yếu tố thiếu Nếu triển khai mà không kèm với việc minh bạch hóa tăng khả giám sát, khả biến sàn giao dịch thành nơi thao túng giá điều khó tránh khỏi đó, lợi ích cho NĐT chưa thấy đâu, mà thấy khả thua lỗ hữu 2.3.6 Tách bạch tiền gửi khách hàng lãi suất số dư tiền gửi giao dịch chứng khoán Về vấn đề tách bạch tiền gửi giao dịch chứng khoán khách hàng tiền CTCK giai đoạn chồng chéo nội dung văn Pháp luật ban hành Dẫu biết qui định UBCK tích cực, góp phần đảm bảo quyền lợi cho NĐT, đảm bảo cho nguồn vốn tổ chức, cá nhân không bị CTCK lợi dụng… thực tế việc thực theo tinh thần QĐ 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 chưa có thống rõ ràng qui định Pháp luật Theo nội dung Công văn số 1888/UBCK-QLKD ngày 17/9/2008 UBCKNN gửi cho CTCK việc thực quản lý tách bạch tiền gửi NĐT NHTM “Tài khoản tiền gửi tốn giao dịch chứng khoán CTCK mở ngân hàng phải tách bạch với tài khoản tự doanh CTCK tài khoản chuyên dùng, sử dụng để toán giao dịch chứng khoán cho NĐT” Rõ ràng theo nội dung công văn tất khách hàng phải mở tài khoản tiền gửi CTCK, điều đồng nghĩa với việc CTCK mở tài khoản tổng NHTM cho tất khách hàng Nội dung khơng tn thủ pháp luật hành, thiên bảo vệ lợi ích cho khối CTCK Trong trường hợp này, NHTM khơng có trách nhiệm đối vốn khoản vốn NĐT trường hợp CTCK 65 làm sai qui định pháp luật Với cách thức việc nộp tiền hay rút tiền phải thực qua ngân hàng, ngân hàng đảm nhận chức thủ quỹ, cịn CTCK đóng vai trị kế tốn tiền gửi cần họ âm thầm sử dụng tồn số tiền Chính vậy, thời gian qua kể nay, tiền NĐT bị CTCK chiếm dụng sử dụng sai quy định pháp luật như: cho vay theo nghiệp vụ repo, giao dịch ký quỹ, mua khống, chí sử dụng tiền NĐT để thực dịch vụ kinh doanh nóng, có trường hợp CTCK cịn chiếm dụng tiền khách hàng để tranh mua với khách hàng TTCK có xu hướng lên, hậu khách hàng bị hội… Như vậy, pháp luật cần qui định kiên việc bắt buộc NĐT phải mở tài khoản độc lập ngân hàng Đó điều kiện tiên để hoàn toàn tách bạch tiền gửi NĐT khỏi CTCK hồn tồn chấm dứt việc CTCK chiếm dụng sử dụng tiền NĐT sai pháp luật Hơn nữa, quy định phù hợp với quy định Luật Chứng khoán Quyết định 27/2007/QĐ-BTC Kiên thực sớm việc NĐT mở tài khoản trực tiếp NHTM, mặt chấm dứt chuyện tiêu cực nêu để tạo lập lòng tin cho NĐT đồng thời bảo vệ quyền lợi đáng NĐT, mặt khác qui định không làm quyền lợi CTCK mà ngược lại cịn nhằm chấm dứt tình trạng làm ăn chộp giật, tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh CTCK với nhau, nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để thúc đẩy phát triển CTCK Chính chưa thống nhất, rõ ràng việc quản lý tiền gửi nhà đầu tư, dẫn đến việc lãi suất phải trả số dư tiền gửi nhà đầu tư CTCK NHTM chưa giải thỏa đáng Hiện nay, nội dung không qui định thức mà có phụ lục Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 Bộ Tài Như hiểu rằng, có hai trường hợp xảy ra: Thứ nhất, nội dung khơng có qui định thức nên CTCK khơng phải trả lãi khoản tiền gửi giao dịch chứng khốn Hơn nữa, khơng có qui định áp dụng để xử phạt CTCK trường hợp họ không thực việc trả lãi cho khoản tiền Thứ hai, hiểu qui định nhằm nhấn mạnh đến vần đề “thỏa thuận” tỷ lệ lãi suất bao nhiêu, lãi suất phải trả việc đương nhiên, nhiên thỏa thuận lãi suất 0% pháp luật khơng thể can thiệp Mặc khác, 66 trường hợp phải trả lãi suất CTCK hay ngân hàng phải đứng trả lãi suất tiền gửi cho NĐT Mặc dù không trực tiếp nhận tiền gửi từ NĐT Quyết định 27 yêu cầu cho phép CTCK "phải quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán khách hàng tách biệt khỏi tiền CTCK" Điều hiểu CTCK tiếp tục quản lý tiền khách hàng Như vậy, việc CTCK hay ngân hàng trả lãi cho số dư tiền gửi chứng khoán tuỳ thuộc vào hai trường hợp sau:  Trường hợp thứ nhất, CTCK chọn giải pháp chuyển hẳn việc gửi, rút quản lý tiền gửi NĐT cho ngân hàng Theo đó, NĐT phải mở tài khoản tiền gửi ngân hàng Tài khoản liên thông với tài khoản chứng khoán Khi NĐT đặt lệnh mua, CTCK phong toả trực tiếp số dư để thực lệnh Trong trường hợp này, ngân hàng phải trả lãi số dư tiền gửi, tiền NĐT để ngân hàng  Trường hợp thứ hai là, CTCK chuyển việc nộp rút tiền sang ngân hàng Theo đó, khách hàng mở tài khoản tiền gửi ngân hàng, sau khách hàng nộp trực tiếp uỷ nhiệm chi từ tài khoản tiền gửi sang tài khoản chứng khoán Trong trường hợp này, CTCK quản lý tiền khách hàng, CTCK phải trả lãi số dư tiền gửi cho khách hàng Đây giải pháp mà đa số CTCK lựa chọn Như vậy, việc NĐT có trả lãi suất số dư tiền gửi hay không cần vào hợp đồng Khi ký kết, NĐT nên xem xét kỹ hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán hợp đồng tài khoản tiền gửi có quy định việc trả lãi suất hay không Nếu hai loại hợp đồng khơng quy định điều có nghĩa NĐT khơng trả lãi suất số dư tiền gửi Theo ý kiến cá nhân tác giả, việc bắt buộc phải trả lãi khoản tiền gửi giao dịch NĐT chứng khoán tốt NĐT, bảo đảm cho NĐT hưởng lợi ích hợp pháp phát sinh từ nguồn vốn Tuy nhiên, theo qui định, CTCK không sử dụng khoản tiền dư tài khoản khách hàng không ủy quyền khách hàng, xét khía cạnh này, nghĩ CTCK thực qui định pháp luật CTCK hồn tồn khơng có lợi từ việc khách hàng để tiền tài khoản giao dịch chứng khốn cơng ty khoản tiền “chết” CTCK, họ không sử dụng khơng hưởng lợi Chính lẽ việc bắt CTCK phải trả khoản tiền lãi cho NĐT chưa hợp lý, làm phát sinh thêm gánh nặng CTCK tình hình thắt lưng buộc bụng Mặt khác, trường hợp số 67 tiền gửi tài khoản tiền gửi ngân hàng, ngân hàng sử dụng số tiền để luân chuyển nguồn vốn, việc hợp pháp tạo nguồn khoản vốn cho ngân hàng, qui định NHTM phải trả tiền lãi cho khoản tiền pháp luật tương tự khoản lãi mà NHTM phải trả cho khách hàng để tiền tài khoản ATM 2.4 Thực tiễn giải tranh chấp công ty chứng khoán khách hàng TTCK nơi tham gia nhiều chủ thể với mục đích khác Bên cạnh mối quan hệ hợp tác, phụ thuộc lẫn chủ thể xung đột lợi ích tránh khỏi Khi xung đột tới mức khơng thể dung hịa biểu bên nhu cầu cần giải tranh chấp phát sinh Đối tượng tranh chấp quyền lợi ích mà chủ thể có được, chủ yếu gắn liền với yếu tố kinh tế Phần lớn tranh chấp CTCK khách hàng có khởi nguồn từ hành vi vi phạm thỏa thuận hợp đồng hay vi phạm pháp Luật chứng khốn lĩnh vực mơi giới Giá trị tranh chấp thường khó xác định cụ thể, đa số trường hợp tranh chấp liên quan trực tiếp gián tiếp tới quyền lợi NĐT nhiều loại chứng khoán định Trong đó, chứng khốn loại hàng hóa đặc thù mà giá phụ thuộc vào nhiều yếu tố có rủi ro hệ thống bắt nguồn từ biến động kinh tế, trị, xã hội xu hướng, nhu cầu, thị hiếu Do khó xác định giá trị tranh chấp Ranh giới để phân biệt nhân viên môi giới hành động lợi ích khách hàng hay lạm dụng khách hàng đơi mờ nhạt, người mơi giới vơ tình cố ý lợi dụng để xâm hại đến lợi ích khách hàng Mặc khác, đơi khách hàng, thiếu hiểu biết nghĩa vụ thân phạm vi trách nhiệm người môi giới, qui kết trách nhiệm cho người môi giới tổn thất xảy cách khơng cơng Do TTCK Việt Nam hình thành vào hoạt động thời gian ngắn chưa tới mười năm nhận thức người đầu tư người môi giới lĩnh vực hạn chế Những tranh chấp phát sinh CTCK khách hàng đa số tranh chấp việc thực lệnh khách hàng không yêu cầu không mong muốn khách hàng tranh chấp hành vi vi phạm nhân viên môi giới nhằm trục lợi cho cá nhân mà ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến lợi ích khách hàng, hành vi chèn lệnh nhân viên chứng khoán, lợi dụng tài tiền chứng khoán khách hàng để mua bán cho mình, kê khai nhiều loại phí khơng theo qui định để lấy tiền 68 khách hàng… khơng cịn có tranh chấp xảy khách hàng bị thiệt hại đầu tư dựa vào lời khuyên mang tính chất cá nhân nhân viên môi giới Nhưng phải thừa nhận rằng, nhận thức hạn chế, việc tự bảo vệ quyền lợi NĐT chưa thể thực được, họ chưa nhận thức hành vi hành vi vi phạm có biết cho qua hay có khiếu nại nhận lời xin lỗi từ phía CTCK mà khơng giải cách thỏa đáng Mặc dù pháp luật qui định “Tranh chấp phát sinh hoạt động chứng khốn thị trường chứng khốn Việt Nam giải thơng qua thương lượng, hịa giải yêu cầu tài tòa án giải theo qui định pháp luật”75, thời gian qua, việc giải tranh chấp phát sinh CTCK khách hàng thường theo đường hòa giải hai bên với nhau, khách hàng ngại phải kiện tịa án thủ tục cịn q phức tạp Thực tế có nhiều tranh chấp khách hàng CTCK diễn phần thắng ln nghiêng phía CTCK NĐT lẻ loi việc bảo vệ quyền lợi Ơng Trần Tiến Dũng-NĐT CTCK Habubank (HBBS)-cho biết kê kết giao dịch mua-bán vào ngày 27 28-3 vừa qua, ông phát hiện, HBBS, kê thêm số loại phí khiến ơng phải nộp thêm gần triệu đồng, thay phải nộp 2,1 triệu đồng Quá xúc, ông kiến nghị với HBBS phản hồi số tiền ông phải nộp gần triệu đồng đúng76 Trên tờ lệnh ngày 19-3-2007, nhà đầu tư CTCP chứng khốn An Bình đặt lệnh bán hai mã chứng khốn SSI PTS (có phiếu lệnh bán kèm theo) Tuy nhiên khơng hiểu lý gì, có mã chứng khốn PTS khớp lệnh, mã chứng khốn SSI lại khơng khớp lệnh, giá bán thấp giá giao dịch thị trường thời điểm khối lượng dư mua ngày 19-3 lớn (Nhà đầu tư đặt lệnh bán SSI với giá 250, tất lệnh bán SSI giới hạn giá từ 206.1-251.6 khớp với giá trần (251.6) dư bán, dư mua cịn lớn Như vậy, lệnh bán mã chứng khoán SSI nhà đầu tư hoàn toàn hợp lệ phải thực vào hệ thống Trả lời thắc mắc nhà đầu tư vào đầu sáng hôm sau, nhân viên mơi giới chứng khốn sàn An Bình nhận lỗi 75 Điều 131 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Thảo Nguyên (2008), “Dùng tài khoản nhà đầu tư để lướt sóng”, Báo An ninh thủ đơ, đăng ngày 18/4/2008 76 69 miệng giải cách giúp đặt lệnh bán, với điều kiện cao thơi, thấp đền bù Tuy nhiên, liên hai ngày sau lệnh bán SSI nhà đầu tư khơng thực thị trường giảm Bất bình với cách giải trên, nhà đầu tư nhiều lần xin gặp lãnh đạo Công ty không chấp thuận với lý lãnh đạo vắng hết77 Phải thừa nhận rằng, qui định pháp luật chưa có chế đảm bảo việc bồi thường trách nhiệm CTCK khách hàng việc qui định đơn giản CTCK phải bồi thường cho khách hàng trường hợp có tổn thất xảy phía lỗi CTCK Chính lẽ đó, CTCK sẵn sàng viện lý để thối trách nhiệm mình, đẩy nhà đầu tư vào tình cảnh đơn độc, khơng biết cách giải khơng biết nhờ để giải Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi đáng nhà đầu tư TTCK, thời gian tới UBCKNN SGDCK cần xem xét thành lập phận chuyên trách việc giám sát giải khiếu nại, tranh chấp nhà đầu tư CTCK Ngoài việc xử phạt hành vi phạm CTCK gây ra, cần thiết phải qui định khung bồi thường cụ thể thỏa đáng tổn thất thực tế phát sinh nhằm hóa hoạt động nhân viên mơi giới CTCK, đồng thời đảm bảo cho quyền lợi nhà đầu tư nhỏ lẻ không bị xâm hại hành vi người khơng có “tâm” xã hội Tóm lại, vấn đề tranh chấp khách hàng CTCK trình thực nghiệp vụ MGCK tránh khỏi Tuy nhiên, để bảo vệ cho khỏi bị vướng vào vụ khiếu nại khơng đáng có, bên tiến hành bước để làm giảm đáng kể tranh chấp làm giảm bớt thiệt hại vụ tranh chấp khơng thể tránh khỏi Những bước tiến hành giai đoạn khác q trình giao dịch chứng khốn Thứ nhất, tham gia TTCK, nhiều khách hàng không nhận thức trách nhiệm nghĩa vụ bên, chưa nhận thức khuyến nghị đầu tư mang tính chất cơng ty đại diện cho cá nhân nhân viên MGCK đơi họ trơng chờ mức vào lời tư vấn không hợp pháp nhân viên MGCK Chính lẽ đó, CTCK cần nhận thức điều để giải thích rõ cho khách hàng hiểu nghĩa vụ CTCK thực nghiệp vụ mơi giới Đối với nhà đầu tư trước bước vào TTCK nên trang bị cho kiến thức để khơng khỏi bỡ ngỡ bị lợi dụng 77 Hồ Thu Thủy (2007), “Cơng ty cổ phần chứng khốn An Bình: Rũ bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho cấp trên”, Vietstock.vn, đăng ngày 30/3/2007 70 Việc thứ hai cần làm khách hàng lựa chọn CTCK tốt, có uy tín thâm niên lĩnh vực chứng khốn Việc đảm bảo cho q trình giao dịch tài khoản khách hàng an toàn Tuy nhiên, CTCK tốt không bao hàm nhân viên MGCK tốt có đạo đức nghề nghiệp Việc nhiều nhân viên MGCK không tuân thủ qui định pháp luật qui tắc nghề nghiệp mục đích cá nhân khơng ít, hết nội CTCK cần có chế giám sát việc thực nguyên tắc qui trình trình thực nghiệp vụ có chế răn đe, xử lý nghiêm khắc nhân viên cố tình vi phạm qui định Thứ ba, trình mở tài khoản, khách hàng thường đưa cho vài văn để đọc ký Một tượng phổ biến khách hàng thường đọc giấy tờ cách qua loa, chí khơng đọc tới, có cịn cung cấp thơng tin cá nhân sai lệch đồng thời không giữ lại giấy tờ mà ký kết Khi có tranh chấp phát sinh, NĐT viện việc không đọc hiểu loại giấy tờ để bảo vệ Vì việc cần làm NĐT đọc kỹ giấy tờ cần thiết giữ lại phòng trừ cho trường hợp sau Thứ tư, sau giao dịch thực hiện, khách hàng nên yêu cầu giấy xác nhận giao dịch từ CTCK, nghĩa vụ CTCK phải thực hiện, nhiên khách hàng cần phải xem xét giao dịch CTCK thực cho hay chưa Nếu có sai sót, thiết phải thông báo yêu cầu giải cách thỏa đáng từ người có thẩm quyền Việc im lặng không yêu cầu chỉnh sửa sai sót đồng nghĩa với việc chấp nhận giao dịch mà CTCK thực cho yêu cầu pháp luật, khách hàng khiếu nại đòi bồi thường CTCK phát tổn thất phát sinh sau 71 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu luận văn, kết luận sau: Mơi giới chứng khoán nghiệp vụ quan trọng không CTCK, TTCK nhà đầu tư Tuy nhiên, công việc nào, hình thành vào hoạt động khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết, hạn chế; nghiệp vụ MGCK CTCK thời gian qua bộc lộ nhiều tồn cần phải chỉnh sửa, thay đổi Việc liệt kê phân tích bất cập, hạn chế luận văn chưa đầy đủ phần khái quát trạng khó khăn, thiếu sót q trình hoạt động mơi giới CTCK, từ phân tích đó, thấy việc thay đổi, cải cách nội dung cịn thiếu sót cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn, phù hợp với qui định pháp luật thực cần thiết, điều khơng địi hỏi nỗ lực từ phía CTCK mà cịn trách nhiệm quan nhà nước thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, bền vững Vì phát triển bền vững TTCK, tiến CTCK hoàn thiện hoạt động nghiệp vụ mình, tác giả đưa số giải pháp, kiến nghị thực bao gồm: Xem xét lại điều kiện thành lập hoạt động CTCK giai đoạn nay; Gỡ bỏ qui định khơng cịn phù hợp với thực tiễn qui định việc mở tài khoản, giao dịch mua bán loại cổ phiếu phiên giao dịch; Xây dựng khung pháp lý cho hoạt động môi giới tự do, bước đưa hoạt động vào qui cũ Hoàn thiện pháp luật phí giao dịch cho phù hợp, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh CTCK thời gian qua số CTCK liên tục giảm phí miễn phí giao dịch nhằm thu hút khách hàng phía Tăng cường giám sát hoạt động nhân viên môi giới Đặc biệt, cần phải điều chỉnh qui định hành mức phạt, cần nâng cao mức xử phạt thông tin rộng rãi đối tượng hành vi vi phạm phương tiện thông tin đại chúng, nhằm giữ nghiêm kỷ cương TTCK Kiên thực sớm việc NĐT mở tài khoản trực tiếp NHTM, mặt chấm dứt chuyện tiêu cực việc lợi dụng tiền khách hàng để tạo lập lòng tin cho NĐT đồng thời bảo vệ quyền lợi đáng NĐT, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy cạnh tranh CTCK Đưa vào thị trường phương thức giao dịch giao dịch ký quĩ, bán khống v.v… nhằm mặt nâng cao tính khoản thị trường, mặt khác 72 cung cấp cho nhà đầu tư nhiều công cụ nhằm tối đa hóa lợi nhuận q trình kinh doanh chứng khoán Thành lập phận chuyên trách việc giám sát giải khiếu nại, tranh chấp nhà đầu tư CTCK Việc thực tốt giải pháp, kiến nghị tác giả nêu luận văn chắn nhiều góp phần nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động nghiệp vụ MGCK CTCK thời gian tới Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng vấn đề nghiên cứu phức tạp, khả tác giả cịn hạn chế nên khơng tránh khỏi khiếm khuyết, sai sót Tác giả mong nhận đóng góp nhà khoa học, đồng nghiệp người quan tâm đến vấn đề DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục văn pháp luật Bộ luật dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật thương mại số 36/2005/QH 11 ngày 14/6/2005 Nghị định 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 chứng khoán thị trường chứng khoán Nghị định 14 ngày 19/1/2007 Qui định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khoán Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 việc ban hành qui chế tổ chức hoạt động CTCK Quyết định 124/QĐ-SGDHCM ngày 9/10/2007 việc ban hành qui chế giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM Quyết định 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán 10 Quyết định số 1351/QĐ-BTC ngày 16/6/2008 việc sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng quĩ 11 Quyết định 126/2008/QĐ- BTC ngày 26/12/2008 sửa đổi, bổ sung số điều “Quy chế tổ chức hoạt động CTCK” 12 Thông tư số 01/2000/TT-UBCK hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí khách hàng tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khốn 13 Thơng tư 02/2000/TT-UBCK ngày 14/11/2000 sửa đổi số điều thông tư số 01/2000/TT-UBCK 14 Thông tư 11/2006/TT-BTC ngày 21/2/2006 sửa đổi bổ sung thông tư 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 Danh mục tài liệu tham khảo 15 An Hạ (2007), “6 nhân viên chứng khoán vi phạm qui định mở tài khoản”, Báo Dân trí online, đăng ngày 30/5/2007 16 Bảo Hân (2008) , “Cho phép NĐT mở nhiều tài khoản”, Báo Người lao động, đăng ngày 21/8/2008 17 “Bị kiện cho khách VIP bán khống”, www.60s.com.vn/kinhdoanh_detail/2072222/19042009.aspx 18 Bảo Ngun (2007), “Mơi giới chứng khốn gì?”, Báo Lao động, đăng ngày 25/10/2007 19 Bùi Kim Yến (2005), “Hoàn thiện nghiệp vụ môi giới công ty chứng khốn”, Tạp chí phát triển kinh tế, số 181 20 Chí Tín (2008), “Nhờn thuốc với lỗi vi phạm chứng khoán”, Báo đầu tư, đăng ngày 18/8/2008 21 Đào Lê Minh (2002), Giáo trình vấn đề chứng khoán thị trường chứng khoán, Nhà xuất trị quốc gia, Hà nội 22 Hồng Sương (2008), “Cơng ty chứng khốn lạm dụng tài khoản NĐT”, Báo thơng tin liệu tài Việt Nam, đăng ngày 3/3/2008 23 Hồ Thu Thủy (2007), “Công ty cổ phần chứng khốn An Bình: Rũ bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho cấp trên”, Vietstock.vn, đăng ngày 30/3/2007 24 Khánh Huyền (2008), “Cho phép NĐT mở nhiều tài khoản: Tại không?”, Báo Pháp luật online, đăng ngày 5/9/2008 25 “Khơng phục vụ hạn chế”, www.vietbao.vn/The-gioi-giaitri/Khong-phuc-vu-duoc-thi-han-che/50775171/411/ 26 Mai Phương (2008), “Mở nhiều tài khoản: lợi hay hại ?”, Thanh niên online, đăng ngày 16/9/2008 27 “Nhà đầu tư mở nhiều tài khoản: Khó kiểm sốt (2007)”, www.vietbao.vn/Kinh-te/Nha-dau-tu-mo-nhieu-tai-khoan-Kho-kiemsoat/55156921/91/1 28 Như Hằng (2007), “Thời cơng ty chứng khốn”, Tuổi trẻ online, đăng ngày 27/5/2007 29 Nguyễn Hiền (2008), “Mười kiện bật 2008”, Báo dân trí, đăng ngày 31/12/2008 30 Nguyễn Ngọc Bảo Lâm (2008), “Bao nhiêu cơng ty chứng khốn đủ ?”, Vneconomy.com, đăng ngày 13/5/2008 31 Nguyễn Minh Phong (2008), “Tăng xử phạt vi phạm hành để thị trường chứng khốn hoạt động lành mạnh, minh bạch hơn”, Tạp chí cộng sản, đăng ngày 16/10/2008 32 Lê Hường (2008), “Khi nhân viên chứng khoán làm xiếc”, Báo Vneconomy.com, đăng ngày 18/2/2008 33 Nguyễn Lân (2002), Từ điển từ ngữ Hán Việt, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 34 Nguyễn Văn Tuyến (2008), Giáo trình Luật chứng khốn, Nxb Giáo dục, Hà nội 35 Phạm Hồng Phương, “Sản phẩm giao dịch ký quĩ – margin trading”, www.saga.vn/view.aspx?id=12303 36 “Phí môi giới chạy theo Index”, www.asset.vn/chungkhoan/9151.asset 37 Phong Lan (2008), “Chứng khốn Việt Nam chưa cho phép mơi giới tự do”, Báo thơng tin liệu tài Việt Nam, đăng ngày 21/2/2008 38 Phong Lan (2008), “Mua chứng khoán: nợ 30% hay 70%”, Báo Đầu tư chứng khoán, đăng ngày 11/10/2008 39 “Sập mạng sàn chứng khoán” (2009), www.vietbao.vn/Kinh-te/Sapmang-san-chung-khoan-SSI/65166561/91/ 40 Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (2007), Báo cáo thường niên 2007 41 Thanh Đoàn (2008), “Tài khoản chứng khoán bị chiếm dụng nào”, Báo Đầu tư chứng khoán, đăng ngày 19/2/2008 42 Trần Huỳnh Thanh Nghị (2009), “Qui định vốn pháp định thành lập hoạt động doanh nghiệp”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp điện tử 43 “Thu hút khách hàng: CTCK tung tiền tươi thóc thật”, www.tintuc.timnhanh.com/kinh-te/chung-khoan/20080916/35A834C0 44 Thảo Nguyên (2008), “Dùng tài khoản nhà đầu tư để lướt sóng”, Báo An ninh thủ đơ, đăng ngày 18/4/2008 45 Thủy Nguyên (2008), “Hoạt động CTCK: Top 20 tồn tại”, Diễn đàn doanh nghiệp, đăng ngày 4/12/2008 46 “Thành lập CTCK, hệ lụy thiếu điểm dừng” (2008), www.atpvietnam.com/vn/thuctechoick/17555/index.aspx 47 Trung tâm giao dịch chứng khốn Tp.Hồ Chí Minh (2005), năm thị trường chứng khốn Việt Nam, Nhà xuất Phương Đơng 48 Trung tâm giao dịch chứng khốn Tp.Hồ Chí Minh (2006), Báo cáo thường niên 2006 49 Thanh Vũ (2007), “Hạn chế cơng ty chứng khốn”, Doanh nhân Sài gịn cuối tuần, số 200, đăng ngày 1/6/2007 50 Thủy Triều (2009), “69 công ty giao dịch trực tuyến với HOSE”, Kinh tế Sài gòn, đăng ngày 8/1/2009 51 Thanh Trường (2007), “Apec securities miễn phí mơi giới”, Vietbao.vn, đăng ngày 19/12/2007 52 Xuân Lan (2008), “Lỗi giao dịch “đi lên” Vn-index”, Vnexpress.com, đăng ngày 2/7/2008 53 Vũ Minh, “Phạt CTCK Bảo Việt cho khách hàng bán khống cổ phiếu”, Báo Thơng tin liệu tài Việt Nam, đăng ngày 2/6/2008 ... HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN 1.1 Khái quát hoạt động môi giới chứng khoán 1.1.1 Khái niệm, chất hoạt động môi giới chứng khoán 1.1.2 Nội dung hoạt động mơi giới chứng khốn ... trưng hoạt động mơi giới chứng khốn 10 1.1.4 Vai trị hoạt động mơi giới chứng khoán 11 1.1.5 Chủ thể thực hoạt động môi giới chứng khoán 13 1.2 Điều kiện triển khai hoạt động. .. hiểu ? ?Công ty chứng khốn tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng khoán, bao gồm một, số tồn hoạt động: mơi giới chứng khốn, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán,
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán , Pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán