0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

80 4 0
 • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ TRẦN THỊ HOA HỒNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ AGRE Khóa luận tốt nghiệp cử nhân QUẢN TRỊ KINH DOANH Niên khóa: 2013 – 2017 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS Nguyễn Quốc Phong TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 \ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KKHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỨ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ AGRE Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Quốc Phong Người thực hiện: Trần Thị Hoa Hồng MSSV: 1353401010027 Lớp: 42-QTKD38 TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 \ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy Nguyễn Quốc Phong - người hướng dẫn tận tình chu đáo suốt thời gian em thực khóa luận Em xin gửi lời tri ân đến quý thầy cô Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình dạy, giúp đỡ, truyền đạt kiến thức, học quý giá suốt quãng thời gian học tập tại trường Em xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể anh chị nhân viên công ty TNHH Công nghệ Agre tạo điều kiện giúp đỡ em trình khảo sát, thu thập liệu để thực đề tài nghiên cứu Và cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, người ln quan tâm, động viên, khích lệ tinh thần, giúp em có động lực hoàn thành tốt đề tài Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2017 Sinh viên Trần Thị Hoa Hồng LỜI CAM ĐOAN Kính thưa quý thầy cô, tên Trần Thị Hoa Hồng, sinh viên lớp 42QTKD38, khoa Quản trị, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết khóa luận tác giả trực tiếp thu thập, thống kê xử lý Các nguồn liệu sử dụng khóa luận có ghi nguồn trích dẫn xuất xứ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2017 Sinh viên Trần Thị Hoa Hồng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn MSQ Minesota Satisfaction Questionaire JDI Job Description Index KCS Kiểm tra chất lượng sản phẩm TTNCPT Trung tâm nghiên cứu phát triển EFA Phân tích nhân tố khám phá KMO Kaiser – Meyer – Olkin r Hệ số Pearson Correlation KPI Key Performance Indicators TN Thu nhập ĐT Đào tạo thăng tiến CT Cấp ĐN Đồng nghiệp TC Tính chất cơng việc MT Môi trường làm việc PL Phúc lợi HL Hài lòng DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Lý thuyết động viên Hai nhân tố Herzberg Bảng 2: Ảnh hưởng nhân tố Lý thuyết Hai nhân tố Herzberg Bảng 1: Kết hoạt động công ty năm gần 24 Bảng 2: Thang đo hài lịng cơng việc .29 Bảng 2.3: Chỉ số Cronbach's Alpha nhân tố 33 Bảng 2.4: Chỉ số Cronbach’s Alpha nhân tố thu nhập .33 Bảng 5: Chỉ số Cronbach’s Alpha nhân tố phúc lợi .34 Bảng 2.6: Chỉ số Cronbach’s Alpha nhân tố hỗ trợ từ công ty 35 Bảng 2.7: Chỉ số Cronbach’s Alpha nhân tố hỗ trợ từ giám sát 35 Bảng 2.8: Chỉ số Cronbach’s Alpha nhân tố hỗ trợ từ đồng nghiệp 36 Bảng 2.9: Chỉ số Cronbach’s Alpha nhân tố đặc thù công việc 37 Bảng 2.10: Chỉ số Cronbach’s Alpha nhân tố điều kiện làm việc 37 Bảng 2.11: Chỉ số Cronbach’s Alpha hài lịng nói chung .38 Bảng 2.12: KMO biến độc lập (lần 1) 39 Bảng 2.13: Ma trận xoay lần 40 Bảng 2.14: KMO biến độc lập (lần 2) 41 Bảng 2.15: Ma trận xoay (lần 2) .42 Bảng 2.16: KMO biến phụ thuộc 43 Bảng 2.17: Tương quan thỏa mãn công việc chung 45 Bảng 2.18: Hồi quy tuyến tính 46 Bảng 2.19: Sự phù hợp mơ hình nghiên cứu .48 Bảng 2.20: ANOVA mơ hình 48 Bảng 2.21: Sự hài lịng cơng việc với yếu tố giới tính (Independent sample test) 49 Bảng 2.22: Sự hài lịng cơng việc với yếu tố nhóm tuổi (ANOVA) 50 DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Tháp nhu cầu Maslow Thuyết kỳ vọng Victor Vroom 11 Hình 1: Logo công ty TNHH Công nghệ Agre .19 Hình 2.2: Máy lọc nước Agre 21 Hình 2.3: Giới thiệu máy khử độc thức phẩm Agre .22 Hình 4: Thiết bị báo khí gas 22 Hình 5: Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Công nghệ Agre .23 Hình 6: Quy trình nghiên cứu .28 Hình 2.7: Cơ cấu giới tính 31 Hình 2.8: Biểu đồ cấu độ tuổi 32 Hình 9: Mơ hình nghiên cứu thực tế .44 Hình 3.1: Bảo hiểm xã hội 52 Hình 2: Đào tạo nhân viên 55 Hình 3: Mẫu ghế lười, ghế xếp, gường xếp 57 Hình 3.4: Đồng nghiệp thân thiện .58 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN .4 1.1 Cơ sở lý thuyết khái niệm .4 1.1.1 Sự hài lịng cơng việc .4 1.1.2 Tổng quan người lao động (nhân viên) 1.2 Các lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.2.1 Lý thuyết thang bậc nhu cầu Maslow (1943) 1.2.2 Thuyết hai nhân tố Herzberg (Herzberg’s Two – Factor Theory) 1.2.3 Thuyết thành tựu McClelland (1988) 10 1.2.4 Lý thuyết công Adam (1963) 10 1.2.5 Thuyết kỳ vọng Vroom (1964) 11 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lịng cơng việc .12 1.4 Các nghiên cứu trước liên quan đến thỏa mãn công việc 13 1.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất số đánh giá nhân tố hài lòng công việc 15 Tóm tắt chƣơng 1: .18 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE .19 2.1 Khái quát chung công ty TNHH Công nghệ Agre 19 2.1.1 Thông tin chung công ty .19 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 20 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh công ty 21 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 23 2.1.5 Kết hoạt động công ty năm gần 24 2.1.6 Tổng quan tình hình hài lịng cơng việc nhân viên công ty TNHH Công nghệ Agre 25 2.2 Đo lường tác động yếu tố đến hài lịng cơng việc nhân viên công ty TNHH Công nghệ Agre .25 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1.1 Thiết kế nghiên cứu 26 2.2.1.2 Quy trình nghiên cứu 28 2.2.2 Nghiên cứu thức .28 2.2.2.1 Thiết kế phiếu khảo sát .28 2.2.2.2 Diễn đạt mã hóa thang đo 29 2.2.3 Kiểm định thang đo 31 2.2.3.1 Mô tả liệu .31 2.2.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 32 2.2.3.3 Phân tích EFA 39 2.2.3.4 Phân tích hồi quy tuyến tính .43 2.2.3.5 Kiểm định khác biệt mức độ ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc nhóm nhân tố 49 Tóm tắt chƣơng 2: .51 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GĨP PHẦN TĂNG SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE .52 3.1 Các giải pháp kiến nghị .52 3.1.1 Phúc lợi 52 3.1.2 Tính chất cơng việc 53 3.1.3 Cấp 54 3.1.4 Đào tạo thăng tiến .55 3.1.5 Môi trường làm việc 56 3.1.6 Đồng nghiệp 58 3.1.7 Thu nhập 58 3.2 Thứ tự thực công việc 59 3.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài .60 3.3.1 Hạn chế đề tài 60 3.3.2 Định hướng nghiên cứu đề tài 61 Tóm tắt chƣơng 3: .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC nhân viên Như vậy, tạo động lực thúc đẩy nhân viên học tập tốt hơn, làm việc hiệu Đào tạo cần thiết bắt buộc phải thực cơng ty có quy trình sản xuất cải thiện, thay đổi quy trình hoạt động, vận hành tính chất cơng việc u cầu Điều giúp công việc không bị gián đoạn nhân viên tự tin làm việc, gia tăng hài lòng cơng việc Các chương trình đào tạo thực lồng ghép với chương trình teambuilding Như vậy, nhân viên vừa tham gia vào chương trình nghỉ mát lại kết hợp việc học tập Hay nói cách khác, thay địa điểm học cơng ty lại diễn khu du lịch, địa điểm nghỉ mát Nội dung chương trình bao gồm: kiến thức chuyên môn, kỹ mềm cần thiết lồng ghép, kết hợp trò chơi đầy thử thách thú vị 3.1.5 Môi trƣờng làm việc Để đảm bảo hài lịng cơng việc nhân viên cơng ty Agre cần thiết kế sách phù hợp nhu cầu nhân viên đồng thời đảm bảo yêu cầu, điều kiện thực tế công ty Thứ nhất: Thiết kế thời gian làm việc phù hợp Trong trường hợp nhân viên phải tăng ca để kịp tiến độ cơng việc cơng ty phải trả thêm lương làm thêm cho nhân viên, để nhân viên yên tâm làm việc cảm thấy trả cơng xứng đáng Cơng ty tham khảo Điều 97 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 tiền lương làm thêm nhân viên: “Điều 97 Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm Người lao động làm thêm trả lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương theo công việc làm sau: a) Vào ngày thường, 150%; b) Vào ngày nghỉ tuần, 200%; c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương người lao động hưởng lương ngày 56 Người lao động làm việc vào ban đêm, trả thêm 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương theo công việc ngày làm việc bình thường Người lao động làm thêm vào ban đêm ngồi việc trả lương theo quy định khoản khoản Điều này, người lao động trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.” Theo Bộ luật lao động 2012 giải thích rõ làm ban đêm xác định từ 22h đến 6h sáng hơm sau Thứ hai: An tồn thoải mái Công ty cần thiết kế không gian, môi trường làm việc sẽ, tạo cho nhân viên cảm giác an tồn thoải mái để chun tâm tập trung làm việc cách tốt Công ty trang bị trang thiết bị phòng chống cháy nổ, kiểm tra định kỳ thiết bị điện, máy móc định kỳ,… nhằm đảm bảo không để xảy cố đáng tiếc Công ty thiết kế dành riêng phịng nghỉ trưa, nghỉ giải giao, xả stress cho nhân viên Trong phòng này, thiết kế đặt ghế lười, ghế xếp, gường xếp… để nhân viên nghỉ ngơi cách thoải mái (Nguồn: Internet) Hình 3: Mẫu ghế lƣời, ghế xếp, gƣờng xếp 57 Thứ ba: Cung cấp trang thiết bị bảo hộ an toàn, phù hợp Vì tính chất ngành nghề cơng ty thiết kế, chế tạo lắp ráp loại máy móc nên cần trang bị đồ dùng bảo hộ cần thiết cho công việc Như công việc cần phải gò, hàn nhiều nên nhân viên cần trang bị găng tay bảo hộ, mũ bảo hộ, mắt kính bảo hộ lao động Trang phục làm việc cần thoải mái, dễ cử động phải che kín cánh tay phần chân để tránh bị bỏng tia lửa cắt, hàn kim loại 3.1.6 Đồng nghiệp Để nâng cao hài lòng công việc nhân viên, công ty cần cải thiện quan hệ đồng nghiệp nhân viên với Mặc dù, nhân tố có mức ảnh hưởng thấp nhất, doanh nghiệp cần có sách cụ thể phù hợp để mối quan hệ đồng nghiệp cơng ty phát triển tốt đẹp Hình 3.4: Đồng nghiệp thân thiện (Nguồn: Internet) Cơng ty Agre xây dựng văn hóa cơng ty, với thân thiện, vui vẻ, sẻ chia, giúp đỡ công việc sống Các buổi liên hoan, chơi, dã ngoại, teambuilding, tổ chức sinh nhật, dịp để gắn kết nhân viên lại với 3.1.7 Thu nhập Bởi yếu tố bị từ chối hồi quy tuyến tính khơng ảnh hưởng đến hài lịng cơng việc Nhưng thực tế, vấn đề thu nhập nhân viên quan tâm, vậy, với yếu tố này, để tăng hài lịng nhân viên, cơng ty phải tăng mức lương cho nhân viên, ln có tiền thưởng cho nhân viên làm việc chăm 58 tăng doanh thu cơng ty Bên cạnh đó, người quản lý phải đảm bảo họ đối xử công giống với nhân viên công ty Đầu tiên, doanh nghiệp cần tạo công thu nhập giúp nhân viên nhận thức họ trả lương cách công bằng, không bị bốc lột sức lao động hay không đánh giá mức giá trị mà họ đóng góp, cống hiến cho cơng ty Để thực điều này, doanh nghiệp nên tham khảo, xem xét, so sánh mức lương cho ví trí doanh nghiệp, tổ chức khác giống gần giống với cơng ty Từ cân đối, xác định mức lương trả cho nhân viên cách hợp lý Doanh nghiệp nên xem xét mức lương nhân viên công ty với vị trí cơng việc, vai trị giống khơng nên có khác biệt, có nên bảo mật Sự công dựa vào nhận thức nhân viên, nên nhân viên có nhận thức khác vấn đề Nên doanh nghiệp cần phải giúp nhân viên nhận thức họ trả lương cách công Doanh nghiệp thiết kế bảng mơ tả cơng việc cho vị trí cơng việc để nhân viên biết vị trí vai trị cơng ty, thiết kế bảng chấm cơng, sách thưởng nhân viên làm việc đạt hiệu tốt, Thứ hai, với thưởng, mục đích thưởng trả cho nhân viên khuyến khích họ làm việc nhiều tốt Để đạt thưởng, họ phải đạt kết làm việc tốt vượt tiêu ban đầu đề công ty bán hàng, tăng doanh thu tăng suất Để có hài lịng thưởng nhân viên, cơng ty Agre phải xây dựng sách thưởng toàn diện, rõ ràng từ đầu với mức thưởng cho thành tích cụ thể Ngồi ra, bên cạnh hình thức thưởng vật chất lời động viên, khích lệ hay lời tán dương, cơng nhận lực làm việc nhân viên đóng vai trị quan trọng Tác giả đề xuất cơng ty nên có sách thưởng, vinh danh nhân viên làm việc tốt, hiệu quả, đạt kết theo tháng, quý năm Việc trao thưởng định ban giám đốc dựa phiếu bầu nhân viên đánh giá trưởng phòng 3.2 Thứ tự thực công việc Thực biện pháp nhằm nâng cao hài lịng cơng việc nhân viên điều cần thiết mà doanh nghiệp nên quan tâm thực nhằm ổn định nguồn nhân sự, đạt hiệu cao công việc, tăng suất 59 lao động để cải thiện vị lực cạnh tranh thị trường Tuy nhiên, quy mơ ngân sách tài cơng ty cịn nhiều hạn chế, nên công ty TNHH Công nghệ Agre nên lựa chọn thứ tự thực biện pháp sau:  Nâng cao hài lịng cơng việc với nhân tố “đào tạo thăng tiến”  Nâng cao hài lịng cơng việc với nhân tố “phúc lợi”  Nâng cao hài lịng cơng việc với nhân tố “cấp trên”  Nâng cao hài lòng công việc với nhân tố “ môi trường làm việc”  Nâng cao hài lịng cơng việc với nhân tố “ tính chất cơng việc”  Nâng cao hài lịng cơng việc với nhân tố “đồng nghiệp”  Nâng cao hài lịng cơng việc với nhân tố “thu nhập” Thứ tự đề xuất từ mơ hình hồi quy tuyến tính nhân tố ảnh hưởng đến hài lịng cơng việc nhân viên công ty TNHH Công nghệ Agre: Y= -2.216+ 0.342ĐT+0.321PL+0.220MT+0.074TC+0.286CT Với: ĐT: Đào tạo thăng tiến PL: Phúc lợi MT: Mơi trường làm việc TC: Tính chất công việc CT: Cấp 3.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu đề tài 3.3.1 Hạn chế đề tài Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lịng cơng việc nhân viên công ty TNHH Công nghệ Agre” với quy mô mẫu 204 mẫu Tuy nhiên, hạn chế thời gian tài nên nghiên cứu có quy mơ chưa lớn Vì vậy, cần nhiều nghiên cứu với quy mô mẫu lớn cho đề tài kích thước mẫu lớn độ xác cao cho nghiên cứu Một hạn chế khả sử dụng máy tính Internet Các câu hỏi thiết kế Google Docs - Biểu mẫu sử dụng liên kết để gửi email nhằm thu thập câu trả lời Điều có nghĩa là, nhân viên khơng có máy tính khơng thể kết nối Internet bị giới hạn thu thập liệu Vì vậy, để đảm bảo độ tin cậy liệu, 60 tác giả không sử dụng Google Docs mà sử dụng bảng câu hỏi in để thu thập liệu Đề tài xem xét đến bảy yếu tố ảnh hưởng đến hài lịng cơng việc nhân viên gồm: thu nhập, đào tạo thăng tiến, cấp trên, đồng nghiệp, tính chất công việc, môi trường làm việc, phúc lợi Tuy nhiên, thực tế nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến hài lịng cơng việc nhân viên, không giới hạn bảy yêu tố mà tác giả nêu 3.3.2 Định hƣớng nghiên cứu đề tài Trong nghiên cứu tác giả có đề cập đến nhân tố “ thu nhập” nhân tố “đồng nghiệp”, hai nhân tố lại bị loại không đủ tin cậy Tuy nhiên, thực tế nhận thấy hai nhân tố có tác động đến hài lịng nhân viên Vì vậy, đề xuất định hướng cho nghiên cứu với số mẫu lớn doanh nghiệp, tổ chức, khu vực kế thừa để chứng minh có ảnh hưởng hai nhân tố thu nhập, đồng nghiệp đến hài lòng cơng việc nhân viên 61 Tóm tắt chƣơng 3: Ở chương này, tác giả đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm tăng hài lịng cơng việc nhân viên cơng ty TNHH Công nghệ Agre theo thứ tự thực hiện:  Nâng cao hài lịng cơng việc với nhân tố “đào tạo thăng tiến”  Nâng cao hài lịng cơng việc với nhân tố “phúc lợi”  Nâng cao hài lịng cơng việc với nhân tố “cấp trên”  Nâng cao hài lịng cơng việc với nhân tố “ mơi trường làm việc”  Nâng cao hài lịng cơng việc với nhân tố “ tính chất cơng việc”  Nâng cao hài lịng cơng việc với nhân tố “đồng nghiệp”  Nâng cao hài lòng công việc với nhân tố “thu nhập” Mặc dù hai nhân tố “thu nhập” “đồng nghiệp” bị loại không đủ điều kiện (đã chứng minh chương 2) thực tế, tác giả nhân thấy hai nhân tố có ảnh hưởng đến hài lịng công việc nhân viên nên đề xuất số giải pháp Đồng thời, đề tài tồn số hạn chế: quy mô mẫu chưa lớn (204 mẫu), sử dụng phiếu khảo sát google docs nên khó tiếp cận thu hồi ý kiến từ nhân viên khơng có điều kiện kết nối với internet Mặc dù tác giả có sử dụng thêm bảng câu hỏi in không đầy đủ Trong nghiên cứu, xét ảnh hưởng nhân tố: đào tạo thăng tiến, cấp trên, tính chất công việc, môi trường làm việc, phúc lợi, đồng nghiệp, thu nhập Tuy nhiên, thực tế cịn có nhiều nhân tố khác có ảnh hưởng đến hài lịng công việc nhân viên Cuối cùng, định hướng cho đề tài nghiên cứu này, tác giả đề xuất nghiên cứu với quy mô mẫu lớn để chứng minh hai nhân tố “thu nhập” “đồng nghiệp” thực có ảnh hưởng đến hài lịng cơng việc nhân viên 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi (2011), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Phương Đông Trần Thị Kim Dung (2005), “Đo lường hài lịng cơng việc Việt Nam”, Tạp chí phát triển KH&CN Trần Thị Minh Đức (2008), Các thực nghiệm tâm lý học xã hội, NXB ĐHQG Hà Nội Đinh Phi Hổ (2014), Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ, NXB Phương Đơng Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức, tập Tài liệu tham khảo tiếng anh Herzberg (1959), The Motivation of Work (2nd edition), American Journal of Applied Sciences Herzberg, F 1968, "One more time: how you motivate employees?", Harvard Business Review, vol 46, iss 1, pp 53–62 Maslow, A.H (1943), A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50, p.370-396 Tài liệu từ Internet http://www.agre.vn/ http://doanhnhandatviet.com.vn/cong-ty-tnhh-agre-an-toan-vi-suc-khoe- nguoi-tieu-dung/ http://quantri.vn/dict/details/4304-vai-tro-cua-quan-tri-nguon-nhan-luc http://quantri.vn/dict/details/7844-thuyet-hai-nhan-to-cua-herzberg https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1p_nhu_c%E1%BA%A7u_c%E1% BB%A7a_Maslow http://ybox.vn/khoi-nghiep/thap-nhu-cau-maslow-trong-quan-tri-doanh- nghiep-290746 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh/chị! Tôi sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh thuộc trường Đại học Luật TP.HCM Hiện thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Các nhân tố ảnh hƣởng đến hài lịng cơng việc nhân viên công ty TNHH Công nghệ Agre”.Tôi mong nhận hỗ trợ anh/chị việc dành chút thời gian quý báu để chia sẻ ý kiến phần khảo sát Tôi cam kết thơng tin trình bày kết nghiên cứu bảo mật Sự trả lời khách quan anh/chị góp phần định thành cơng đề tài Trân trọng cảm ơn hợp tác anh/chị! PHẦN I: Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ Đối với phát biểu, anh/chị đánh dấu X vào số từ đến 5; theo quy ước số lớn anh/chị đồng ý 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Khơng có ý kiến; 4: Đồng ý; 5: Hồn toàn đồng ý THU NHẬP Mức lương bạn phù hợp với khả đóng góp bạn Bạn nhận tiền thưởng từ hiệu cơng việc Tiền trợ cấp bạn nhận phù hợp Thu nhập tiền thù lao công ty bạn công so với nhân viên khác PHÚC LỢI Công ty bạn tuân thủ sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Công ty bạn tạo điều kiện cho bạn nghỉ phép bị bệnh có việc cần Công ty bạn tổ chức du lịch năm cho nhân viên không 5 Cơng ty bạn có cơng đồn họ ln bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bạn Các phúc lợi khác công ty tốt ĐÀO TẠO VÀ THĂNG TIẾN Bạn đào tạo thêm kỹ cần thiết cho cơng việc Cơng ty tạo điều kiện để bạn học nhằm nâng cao kiến thức kỹ để phụ vụ cho cơng việc Các chương trình đào tạo công ty bạn tốt 5 CẤP TRÊN Bạn dễ dàng nói chuyện, trao đổi với cấp Cấp bạn hỗ trợ bạn cần thiết Cấp bạn công nhận đóng góp bạn cơng ty Cấp bạn đối xử bình đẳng với nhân viên Bạn ln nhận phản hồi từ cấp ĐỒNG NGHIỆP Các đồng nghiệp bạn ủng hộ cho bạn lời khuyên bạn cần Các đồng nghiệp bạn tận tâm cơng việc hồn thành tốt cơng việc Các đồng nghiệp bạn đáng tin cậy 5 TÍNH CHẤT CƠNG VIỆC Bạn sử dụng nhiều kỹ khác cho cơng việc Bạn biết bạn cụ thể cơng việc bạn làm Công việc phù hợp với lực, mạnh bạn Công việc bạn có tầm quan trọng định hoạt động công ty Bạn quyền định số vấn đề công việc 5 MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Thời gian bắt đầu kết thúc ngày làm việc công ty phù hợp Bạn làm thêm Bạn hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị cho cơng việc Nơi làm việc ln an tồn thoải mái Bạn không dành nhiều thời gian để di chuyển từ nhà đến nơi làm việc ngược lại SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC Bạn hài lịng với mức lương Bạn hài lòng với việc đào tạo hội thăng tiến công ty Bạn hài lòng với cấp Bạn hài lòng với đồng nghiệp Bạn hài lịng với phúc lợi cơng ty Bạn hài lịng với cơng việc PHẦN II: THƠNG TIN GIỚI THIỆU Giới tính Nam Nữ Độ tuổi Từ 22-24 tuổi Từ 25-29 tuổi Từ 30-34 tuổi Trên 35 tuổi Chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Rotated Component Matrix a Component ĐT1 ĐT3 ĐT2 ĐT5 ĐT4 PL1 PL3 PL2 TN1 TN4 ĐN3 MT1 MT2 MT3 ĐN2 MT4 CT4 TN3 TC2 TC1 TC4 TC3 CT5 ĐN1 CT3 CT2 CT1 MT5 TN2 TC5 823 166 277 074 168 088 818 115 143 285 138 022 817 051 152 264 231 -.047 783 286 162 187 051 -.022 715 120 254 311 -.022 077 664 327 326 -.074 100 319 616 420 237 175 130 214 579 158 287 029 502 -.174 543 461 390 083 054 017 464 359 206 137 383 -.046 442 429 368 072 166 -.120 155 781 051 084 030 -.054 218 773 229 205 067 041 050 685 036 284 319 107 438 563 317 107 253 067 049 558 213 344 468 138 421 537 354 232 081 001 406 462 220 221 398 -.125 261 -.034 773 026 078 095 216 269 761 191 200 021 239 219 726 269 061 113 221 226 695 322 164 097 324 433 520 073 043 -.229 317 436 449 -.045 304 219 249 104 262 738 157 144 246 373 129 707 160 -.119 372 339 195 667 069 125 119 185 067 168 788 280 515 151 346 106 595 -.155 059 008 121 096 098 871 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Rotated Component Matrix a Component ĐT1 823 166 277 074 168 088 ĐT3 818 115 143 285 138 022 ĐT2 817 051 152 264 231 -.047 PL5 783 286 162 187 051 -.022 PL4 715 120 254 311 -.022 077 PL1 664 327 326 -.074 100 319 PL3 616 420 237 175 130 214 TN1 579 158 287 029 502 -.174 PL2 543 461 390 083 054 017 TN4 464 359 206 137 383 -.046 ĐN3 442 429 368 072 166 -.120 MT1 155 781 051 084 030 -.054 MT2 218 773 229 205 067 041 MT3 050 685 036 284 319 107 ĐN2 438 563 317 107 253 067 MT4 049 558 213 344 468 138 CT4 421 537 354 232 081 001 TN3 406 462 220 221 398 -.125 TC2 261 -.034 773 026 078 095 TC1 216 269 761 191 200 021 TC4 239 219 726 269 061 113 TC3 221 226 695 322 164 097 CT5 324 433 520 073 043 -.229 ĐN1 317 436 449 -.045 304 219 ĐN3 249 104 262 738 157 144 ĐN2 246 373 129 707 160 -.119 ĐN1 372 339 195 667 069 125 MT5 119 185 067 168 788 280 TN2 515 151 346 106 595 -.155 TC5 059 008 121 096 098 871 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Rotated Component Matrix a Component ĐT1 ĐT3 ĐT2 845 832 826 PL5 PL4 PL1 PL3 PL2 MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 TC2 TC1 TC4 TC5 TC3 CT4 CT5 CT3 CT2 CT1 ĐN2 800 723 680 634 556 771 752 751 672 657 790 753 741 798 704 522 503 768 707 673 567 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  Kiểm định mối quan hệ tƣơng quan yếu tố với hài lịng cơng việc Descriptive Statistics Mean Std Deviation N HL1 3.36 1.020 204 HL2 3.37 1.040 204 HL3 3.57 1.046 204 HL4 3.64 907 204 HL5 3.44 1.046 204 HL6 3.56 1.027 204 Correlations HL1 Pearson Correlation HL1 Pearson Correlation 689 642** 000 000 204 204 204 204 204 ** ** ** 735** ** 204 ** 610 610 753 000 000 000 204 204 204 204 ** ** 592** 000 000 000 204 204 204 ** 504** 000 000 000 000 N 204 204 204 ** ** ** 394 394 000 Sig (2-tailed) 409 409 HL6 ** 000 ** 634 634 652 501 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 204 204 204 204 204 204 ** ** ** ** 778** 689 753 652 501 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 204 204 204 204 204 204 ** ** ** ** ** Pearson Correlation HL6 609 HL5 ** 000 204 609 HL4 ** 000 N Pearson Correlation HL5 763 763 000 Pearson Correlation HL4 204 HL3 ** Sig (2-tailed) Pearson Correlation HL3 Sig (2-tailed) N HL2 HL2 642 735 592 504 000 778 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 204 204 204 204 204 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 204 ... TNHH Công nghệ Agre?  Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hài lịng nhân viên cơng ty TNHH Cơng nghệ Agre?  Sự khác biệt giới tính, độ tuổi có tác động đến hài lịng nhân viên công ty TNHH Công nghệ Agre. .. TP Hồ Chí Minh Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên công ty TNHH Công nghệ Agre Đối tượng khảo sát: Nhân viên công ty TNHH Công nghệ Agre Phạm vi thời gian:... HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KKHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỨ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE Giảng viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học) ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1: Tháp nhu cầu Maslow - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Hình 1.1.

Tháp nhu cầu Maslow Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 1. 2: Ảnh hƣởng của các nhân tố trong Lý thuyết Hai nhân tố của Herzberg Các nhân tố gây bất mãn (Dissatisfiers) Các nhân tố tạo thỏa mãn (Satisfiers) - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Bảng 1..

2: Ảnh hƣởng của các nhân tố trong Lý thuyết Hai nhân tố của Herzberg Các nhân tố gây bất mãn (Dissatisfiers) Các nhân tố tạo thỏa mãn (Satisfiers) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Do đó, dựa trên cơ sở lý thuyết, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

o.

đó, dựa trên cơ sở lý thuyết, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 2.2: Máy lọc nƣớc Agre - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Hình 2.2.

Máy lọc nƣớc Agre Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 2.4: Thiết bị báo khí gas - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Hình 2.4.

Thiết bị báo khí gas Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 2.3: Giới thiệu về máy khử độc thức phẩm Agre - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Hình 2.3.

Giới thiệu về máy khử độc thức phẩm Agre Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 2. 5: Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Công nghệ Agre - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Hình 2..

5: Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Công nghệ Agre Xem tại trang 33 của tài liệu.
Mô hình dự kiến & thiết kế thang đo - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

h.

ình dự kiến & thiết kế thang đo Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 2.8: Biểu đồ cơ cấu về độ tuổi 2.2.3.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Hình 2.8.

Biểu đồ cơ cấu về độ tuổi 2.2.3.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo Xem tại trang 42 của tài liệu.
Bảng 2.3: Chỉ số Cronbach's Alpha của từng nhân tố - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Bảng 2.3.

Chỉ số Cronbach's Alpha của từng nhân tố Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 2.4: Chỉ số Cronbach’s Alpha của nhân tố thu nhập Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardize d Items - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Bảng 2.4.

Chỉ số Cronbach’s Alpha của nhân tố thu nhập Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardize d Items Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 2. 5: Chỉ số Cronbach’s Alpha của nhân tố phúc lợi Reliability Statistics - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Bảng 2..

5: Chỉ số Cronbach’s Alpha của nhân tố phúc lợi Reliability Statistics Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 2.6: Chỉ số Cronbach’s Alpha của nhân tố hỗ trợ từ công ty Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardize d Items - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Bảng 2.6.

Chỉ số Cronbach’s Alpha của nhân tố hỗ trợ từ công ty Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardize d Items Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 2.8: Chỉ số Cronbach’s Alpha của nhân tố hỗ trợ từ đồng nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardize d Items - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Bảng 2.8.

Chỉ số Cronbach’s Alpha của nhân tố hỗ trợ từ đồng nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardize d Items Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 2.11: Chỉ số Cronbach’s Alpha của sự hài lòng nói chung Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardize d Items - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Bảng 2.11.

Chỉ số Cronbach’s Alpha của sự hài lòng nói chung Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardize d Items Xem tại trang 48 của tài liệu.
Các thang đo khái niệm trong mô hình đạt yêu cầu trong việc đánh giá độ tin cậy sẽ được tiến hành sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá EFA với phương pháp trích nhân tố Principal Component Analysis (PCA) với phép quay vuông góc Varimax - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

c.

thang đo khái niệm trong mô hình đạt yêu cầu trong việc đánh giá độ tin cậy sẽ được tiến hành sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá EFA với phương pháp trích nhân tố Principal Component Analysis (PCA) với phép quay vuông góc Varimax Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 2.14: KMO và biến độc lập (lần 2) KMO and Bartlett's Test - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Bảng 2.14.

KMO và biến độc lập (lần 2) KMO and Bartlett's Test Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 2.15: Ma trận xoay (lần 2) Rotated Component Matrixa - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Bảng 2.15.

Ma trận xoay (lần 2) Rotated Component Matrixa Xem tại trang 52 của tài liệu.
Mô hình hồi quy tuyến tính sẽ cho chúng ta biết được mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

h.

ình hồi quy tuyến tính sẽ cho chúng ta biết được mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc Xem tại trang 54 của tài liệu.
Bảng 2.17: Tƣơng quan của thỏa mãn công việc chung - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Bảng 2.17.

Tƣơng quan của thỏa mãn công việc chung Xem tại trang 55 của tài liệu.
 Mô hình giá trị hồi quy tuyến tính - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

h.

ình giá trị hồi quy tuyến tính Xem tại trang 56 của tài liệu.
Dựa vào lý thuyết và kết quả phân tích phương sai Pearson, xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

a.

vào lý thuyết và kết quả phân tích phương sai Pearson, xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính Xem tại trang 56 của tài liệu.
Nhận thấy, giá trị Sig của kiểm địn hF là 0.000 < 0.05. Như vậy, mô hình hồi quy tuyến tính xây dựng được phù hợp với tổng thể - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

h.

ận thấy, giá trị Sig của kiểm địn hF là 0.000 < 0.05. Như vậy, mô hình hồi quy tuyến tính xây dựng được phù hợp với tổng thể Xem tại trang 59 của tài liệu.
Bảng 2.22: Sự hài lòng công việc với yếu tố nhóm tuổi (ANOVA) - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Bảng 2.22.

Sự hài lòng công việc với yếu tố nhóm tuổi (ANOVA) Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 3.1: Bảo hiểm xã hội - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Hình 3.1.

Bảo hiểm xã hội Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 3. 2: Đào tạo nhân viên - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Hình 3..

2: Đào tạo nhân viên Xem tại trang 65 của tài liệu.
Hình 3. 3: Mẫu ghế lƣời, ghế xếp, gƣờng xếp - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Hình 3..

3: Mẫu ghế lƣời, ghế xếp, gƣờng xếp Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 3.4: Đồng nghiệp thân thiện - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH công nghệ agre (luận văn thạc sỹ luật học)

Hình 3.4.

Đồng nghiệp thân thiện Xem tại trang 68 của tài liệu.

Từ khóa liên quan