0

chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH lý luận và thực tiễn

54 1 0
  • chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH lý luận và thực tiễn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN-LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Sinh viên thực hiện: Tô Thị Thương Khóa: 30 MSSV: 3020170 Giáo viên hướng dẫn : Đặng Quốc Chương Giáo viên hướng dẫn : TS Bùi Xuân Hải A TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2009 Lời cam đoan Tôi cam đoan đề tài sau đề tài tôi, nghiên cứu Những sưu tầm, trích dẫn thích đầy đủ đề tài Nội dung đề tài trung thực không bịa đặt Tác giả: Tô Thị Thương MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN(TNHH) .3 1.1 Những vấn đề chung công ty trách nhiệm hữu hạn 1.1.1 Khái niệm đặc điểm 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm 1.1.2 Một số đặc điểm vốn công ty TNHH .9 1.2 Bản chất hoạt động chuyển nhượng vốn công ty TNHH 13 1.2.1 Khái niệm chuyển nhượng vốn công ty TNHH 13 1.2.2 Bản chất chuyển nhượng vốn công ty TNHH .14 1.3 Pháp luật số nước chuyển nhượng vốn công ty TNHH 19 CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TRONG CÔNG TY TNHH 22 2.1 Điều kiện thủ tục chuyển nhượng vốn công ty TNHH 22 2.1.1 Trong công ty TNHH từ hai đến năm mươi thành viên 22 2.1.1.1 Điều kiện .22 2.1.1.2 Thủ tục 25 2.1.2 Trong công ty TNHH thành viên 28 2.1.2.1 Điều kiện 28 2.1.2.2 Thủ tục 28 2.2 Hệ chuyển nhượng vốn công ty TNHH .30 2.2.1 Thay đổi thành viên tỉ lệ vốn góp thành viên 31 2.2.2 Thay đổi quản trị điều hành công ty .33 2.2.3 Chuyển nhượng vốn dẫn đến tập trung kinh tế .36 2.3 Hợp đồng chuyển nhượng vốn .41 2.4 Vài nét thị trường chuyển nhượng vốn .44 2.5 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật chuyển nhượng vốn 46 KẾT LUẬN 49 LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Công ty trách nhiệm hữu hạn(TNHH) chủ thể kinh doanh chiếm số lượng lớn kinh tế Nó chủ thể kinh doanh độc lập, động, phù hợp với mô hình kinh doanh vừa nhỏ nhiều nhà đầu tư lựa chọn Pháp luật công ty quy định công ty TNHH từ Luật Công Ty đời ngày hoàn thiện Tuy nhiên loại hình cơng ty cịn nhiều vấn đề cần phải có nghiên cứu Tác giả chọn đề tài xuất phát từ thực trạng kinh tế Nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến đổi, tốc độ biến đổi ngày mau lẹ Nhiều kênh đầu tư đời kiến cho việc bỏ vốn kinh doanh di chuyển nguồn vốn tất yếu Việc di chuyển dòng vốn đầu tư ngày sôi động rõ rệt ngành nghề, lĩnh vực, thị trường kinh tế Chuyển nhượng vốn góp cơng ty TNHH phương thức Trong chưa có nhiều nghiên cứu hoạt động mang tính chất kinh tế-pháp lý hai phương diện lý luận thực tiễn, tác giả chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp là: chuyển nhượng vốn công ty TNHH-lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu Có nhiều cơng trình nghiên cứ, viết nhà khoa học công ty TNHH nghiên cứu chuyển nhượng vốn cơng ty TNHH lại chưa có nhiều Các cơng trình nghiên cứu cơng ty TNHH chủ yếu tập trung chủ thể, quyền nghĩa vụ cơng ty, chế độ tài công ty, hay việc quản trị điều hành Nghiên cứu chuyển nhượng vốn góp đề cập đến, chưa nghiên cứu sâu, viết dùng lại việc đánh giá quy định hay bàn luận điều kiện chuyển nhượng Khoa học pháp lý chưa xây dựng lý luận chuyển nhượng vốn, đồng thời chưa có báo cáo tình hình thực tiễn hoạt động Phạm vi phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: tên đề tài “chuyển nhượng vốn công ty TNHH-lý luận thực tiễn” Vì tác giả đề cập đến chuyển nhượng vốn hai phương diện lý luận thực tiễn, hai mơ hình: công ty TNHH thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phương pháp nghiên cứu: đề tài nghiên cứu tảng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mac-Lênin Ngồi phương pháp phân tích, chứng minh, so sánh, tổng hợp sử dụng để đánh giá quan điểm quy định pháp luật hành, đồng thời tác giả nêu lên quan điểm cá nhân Mục đích nghiên cứu Đánh giá tổng hợp hai mặt lý luận thực tiễn hoạt động chuyển nhượng vốn, tác giả mong muốn xây dựng lý luận chuyển nhượng vốn, nhằm làm rõ chất tính chất hoạt động Đồng thời nêu lên điểm chưa hợp lý quy định chuyển nhượng vốn, từ đưa kiến nghị đóng góp cho việc xây dựng pháp luật lĩnh vực Bố cục đề tài Đề tài gồm ba phần: lời mở đầu; nội dung phần kết luận Phần nội dung bao gồm hai chương Nội dung chương I vào phân tích vấn đề chung cơng ty TNHH lý luận chuyển nhượng vốn cơng ty TNHH; chương II phân tích đánh giá quy định pháp luật hành chuyển nhượng vốn, đồng thời nêu lên thực trạng thị trường chuyển nhượng vốn kiến nghị tác giả việc hoàn thiện quy định pháp luật CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 1.1 Những vấn đề chung cơng ty TNHH Mỗi loại hình cơng ty với đặc điểm tính chất khác tác động đến vấn đề liên quan đến công ty quản trị điều hành, quyền nghĩa vụ cơng ty,…chính mối liên hệ mà đề tài vào tìm hiểu vấn đề chung công ty TNHH trước đề cập đến vấn đề chuyển nhượng vốn loại hình cơng ty Đề cập đến cơng ty TNHH có nhiều vấn đề tìm hiểu, đề tài khơng nghiên cứu sâu cơng ty TNHH mà nêu lên đặc điểm tiêu biểu loại hình cơng ty số vấn đề vốn, từ để thấy mối liên hệ đến việc chuyển nhượng vốn 1.1.1 Khái niệm đặc điểm công ty TNHH 1.1.1.1 Khái niệm công ty TNHH Tìm hiểu lịch sử đời cơng ty TNHH cho thấy nét đặc thù loại hình từ đời ý tưởng nhà làm luật Châu Âu thiết kế Đây loại hình đời nhằm khắc phục hạn chế công ty đối nhân chọn lọc ưu điểm công ty đối vốn, xem loại hình trung gian hai loại hình Vì cơng ty TNHH mang đặc điểm công ty đối nhân đồng thời đặc điểm công ty đối vốn: tính chất đối nhân số lượng thành viên hạn chế thường có quan hệ quen biết cịn tính chất đối vốn tách bạch tài sản thành viên công ty với tài sản công ty, chế độ trách nhiệm hữu hạn thành viên góp vốn Đó điểm đặc trưng loại hình cơng ty Khơng phải từ đời nhà làm luật thiết kế công ty TNHH với hai loại ngày mà lúc đầu có cơng ty TNHH hai thành viên trở lên, nhiên thực tế kinh doanh nhu cầu nhà đầu tư mà công ty TNHH thành viên đời1(không phải tất nước giới chấp nhận mô hình này) Mặc dù khơng cịn giữ tính chất liên kết vốn công ty TNHH thành viên giữ chất công ty TNHH là: thành viên hạn chế, chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn thành viên công ty Dương Anh Sơn(2005), “Sự thể quyền tự kinh doanh quy định cơng ty TNHH”, Tạp chí Khoa Học Pháp Lý, (3/2005), Thành Phố Hồ Chí Minh vấn đề tách bạch tài sản công ty thành viên cơng ty mà đa số nước giới chấp nhận mơ hình cơng ty TNHH thành viên Việt Nam quy định mô hình Luật Doanh Nghiệp 1999 hoàn thiện dần Luật Doanh Nghiệp 2005 Về tên gọi cơng ty khơng sử dụng thống tất nước mà nước lại có thuật ngữ khác nhau: Hoa Kỳ dùng thuật ngữ close corporation, Singapore dùng thuật ngữ private corporation Những thuật ngữ dịch ngơn ngữ khơng giống nhận thấy nét đặc trưng mà thuật ngữ nói đến Ở Việt Nam dùng thuật ngữ công ty TNHH, nhiên cơng ty cổ phần có chế độ trách nhiệm hữu hạn vậy, chế độ trách nhiệm hữu hạn khơng phải tính chất riêng có loại hình cơng ty Giáo trình Luật Thương Mại Đại học Luật Hà Nội giải thích vấn đề sau: cơng ty TNHH vừa mang tính chất công ty đối nhân công ty đối vốn mà dễ nhầm lẫn với cơng ty đối nhân nên phân biệt rõ ràng từ đặt tên2 Như thuật ngữ công ty TNHH không thuật ngữ xác chúng hình thành sử dụng phổ biến không gây nhiều tranh cãi giới nghiên cứu Để đưa khái niệm chung công ty TNHH không đơn giản Luật Doanh Nghiệp không đưa khái niệm công ty TNHH, mà quy định Điều 38 dấu hiệu công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, Điều 63 đưa khái niệm công ty TNHH thành viên Dựa điểm chung hai công ty hai điều luật đưa khái niệm chung công ty TNHH sau: công ty TNHH cơng ty có số lượng thành viên hạn chế, thành viên công ty chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản công ty phạm vi vốn góp cơng ty khơng phát hành cổ phần Về chất công ty chưa có thống nhà nghiên cứu pháp luật nước Ngay hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa có quan điểm khác chất công ty TNHH Hầu hết luật gia Đức-cái nôi pháp luật cơng ty TNHH cho chất cơng ty TNHH cơng ty đối vốn cịn luật gia nước Pháp lại cho loại hình cơng ty đối nhân Pháp luật Việt Nam quy định cơng ty TNHH từ có văn pháp luật công ty Luật Công Ty 1990, sau Trường Đại học Luật Hà Nội(2006), Giáo trình luật thương mại, tập 1, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr.239 lần sửa đổi, ban hành luật công ty quy định cơng ty TNHH có thay đổi Sự thay đổi quy định công ty TNHH phản ánh thay đổi quan niệm nhà lập pháp Việt Nam công ty TNHH Theo nhận thấy pháp luật Việt Nam ngày nới rộng tính “mở” loại hình cơng ty có tính chất “kín” này, nói cách khác tính chất “kín”-hay tính đối nhân cơng ty TNHH ngày thu hẹp mà thay vào tính chất “mở” thường thấy loại hình cơng ty đối vốn Thêm vào nhiều tài liệu chuyên khảo nghiên cứu loại hình cơng ty khẳng định chất công ty TNHH công ty đối vốn, mối liên hệ thành viên công ty dựa phần vốn góp khơng thể loại bỏ tính chất đối nhân quan hệ thành viên công ty-đây đặc trưng thực tế kinh doanh Vì Việt Nam thống vấn đề chất cơng ty TNHH Theo đó, cơng ty TNHH cơng ty đối vốn có tính chất trung gian mang số đặc điểm công ty đối nhân phản ánh quy định cụ thể pháp luật Việt Nam hành mà quy định chuyển nhượng vốn điển hình 1.1.1.2 Đặc điểm Khái niệm bao quát đặc điểm bật công ty TNHH, nhiên để hiểu rõ cơng ty đề tài vào phân tích số đặc điểm cơng ty  Thứ nhất, cơng ty TNHH có số lượng thành viên hạn chế Vấn đề quy định cụ thể Luật Doanh Nghiệp Theo cơng ty TNHH có thành viên nhiều năm mươi thành viên Như vậy, số lượng thành viên điều kiện để xem xét thành lập doanh nghiệp, suốt trình thành lập, hoạt động phải đáp ứng yêu cầu Nếu vượt q số lượng thành viên trở thành loại hình khác mà khơng phải cơng ty TNHH Quy định số lượng thành viên thấy giống số nước, pháp luật Hoa Kỳ, Singapore quy định số lượng thành viên không giống số Số lượng thành viên close corporation Hoa Kỳ không ba mươi lăm(các bang khác quy định khác nhau)3, Singapore không hai mươi, Malaysia không năm mươi thành viên4 Như câu hỏi đặt lại quy định số Nguyễn Thị Thu Vân(1997), “Một số vấn đề cơng ty hồn thiện pháp luật công ty Việt Nam nay”, Tạp chí Thơng Tin Khoa Học Pháp Lý, Hà Nội Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế TW(CIEM)dự án UNDP VIE/97/016(1999), Báo cáo nghiên cứu so sánh Luật Công Ty bốn quốc gia Đông Nam Á: Thái Lan, Singapore, , Malaysia Và Philipine, Hà Nội lượng thành viên hạn chế? Vấn đề giải thích xuất phát từ mục đích xây dựng mơ hình công ty TNHH nhà làm luật số đặc trưng công ty Như ta biết công ty TNHH đời từ hoạt động lập pháp, nhà làm luật nhận ưu điểm khuyết điểm công ty đối nhân cơng ty đối vốn Trong đặc điểm cơng ty đối vốn(cơng ty cổ phần) mơ hình cồng kềnh, thích hợp với kinh doanh lớn, địi hỏi phải có mơ hình quản trị điều hành phức tạp, khơng thích hợp kinh doanh vừa nhỏ Với mục đích tạo mơ hình hợp lý cho loại hình kinh doanh vừa nhỏ mà nhà làm luật Châu Âu đưa mơ hình cơng ty TNHH Để thích hợp với mơ hình kinh doanh vừa nhỏ khơng thể có số lượng thành viên q đơng, cần giới hạn số lượng thành viên công ty nhằm phát huy ưu điểm loại hình Vấn đề quy định số cụ thể tùy thuộc vào quan niệm đánh giá nước tính vừa nhỏ Riêng mơ hình cơng ty TNHH thành viên, đời gặp phải phản ứng luật gia theo quan điểm truyền thống cho công ty phải liên kết thành viên5, mơ hình thành viên tương tự doanh nghiệp tư nhân Tuy nhiên thực tế lại phổ biến nhà đầu tư đón nhận mà dù khơng cịn giữ tính chất truyền thống chấp nhận nhiều nước Công ty TNHH thành viên tên gọi có thành viên, có kiện làm tăng số lượng thành viên lên phải chuyển đổi mà khơng cịn công ty TNHH thành viên  Đặc điểm thứ hai: cơng ty TNHH có tư cách pháp nhân Đặc điểm quy định cụ thể khoản Điều 38 khoản Điều 63 Luật Doanh Nghiệp 2005 Tư cách pháp nhân có ý nghĩa quan trọng trình kinh doanh, vấn đề pháp lý nói chung Cơng ty có tư cách pháp nhân tức có tư cách pháp lý độc lập nhà đầu tư hay thương nhân tự chịu trách nhiệm tài sản trình hoạt động kinh doanh Đây lợi công ty đối vốn Những thay đổi thành viên, vốn công ty không ảnh hưởng đến tồn cơng ty Có tư cách công ty TNHH sở hữu tài sản Khi đăng ký kinh doanh thành viên góp vốn phải chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho cơng ty6 Đó Fkubler-Jsimon(1992), Mấy vấn đề pháp luật kinh tế cộng hòa Liên Bang Đức,NXB Pháp Lý, Hà Nội, tr.29 Xem Điều 29, Luật Doanh Nghiệp 2005 vốn cơng ty, thuộc sở hữu công ty công ty chịu trách nhiệm hoạt động số vốn Đối với công ty TNHH thành viên, đời, vấn đề tư cách pháp nhân đề cập tới Tuy nhiên, có tách bạch tài sản chủ sở hữu công ty công ty, mặt khác công ty TNHH thành viên sở hữu tài sản mà có tư cách pháp nhân Thành viên góp vốn vào cơng ty gọi thuật ngữ “chủ sở hữu công ty” theo tác giả khơng xác đăng ký kinh doanh thành viên phải chuyển quyền sở hữu tài sản sang cơng ty, mà công ty sở hữu tài sản Công ty TNHH thành viên thực thể pháp lý độc lập không phụ thuộc vào tư cách thành viên cơng ty Như khơng thể nói chủ sở hữu công ty mà chủ sở hữu phần vốn công ty Nếu chủ sở hữu cơng ty doanh nghiệp tư nhân người hồn tồn có quyền bán cơng ty, sử dụng hoạt động kinh doanh khác với tư cách chủ sở hữu, mà lại với chế độ trách nhiệm hữu hạn rủi ro cho nhà đầu tư giao dịch với công ty này? Vì theo tác giả cần phải sử dụng thuật ngữ xác để thấy rõ tư cách pháp nhân công ty TNHH thành viên  Đặc điểm thứ ba thành viên công ty TNHH hưởng chế độ trách nhiệm hữu hạn Đúng tên gọi nó, thành viên cơng ty TNHH chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản cơng ty phạm vi phần vốn góp vào công ty Tức nhà đầu tư góp số vốn để thành lập cơng ty TNHH có rủi ro, có lợi nhuận phải chịu lỗ Nhưng vấn đề đặt giới hạn chịu lỗ đến đâu Ở công ty đối nhân mà chế độ tách bạch tài sản công ty thành viên công ty không rõ ràng nên đặt chế độ trách nhiệm vô hạn thành viên để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư khác chủ thể khác Trong cơng ty TNHH thành viên thỏa thuận góp vốn vào cơng ty để kinh doanh số vốn họ góp giới hạn trách nhiệm Khi cơng ty hoạt đơng kinh doanh bị lỗ, tổng số tài sản lớn mà họ thua lỗ phần vốn mà họ góp vào công ty Đối với công ty TNHH thành viên thành viên có chế độ trách nhiệm giống thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Như tỷ lệ vốn góp tỷ lệ phân chia trách nhiệm thành viên cơng ty Có thể thấy rõ ràng mối liên hệ tỉ lệ vốn góp đến lợi ích trách nhiệm mà thành viên sở hữu Đó đặc trưng 10 tập trung kinh tế “các cách thức tích tụ tập trung doanh nghiệp thị trường nhằm hình thành doanh nghiệp lớn hơn”33 Trong đó, cơng ước mẫu OECD tránh đánh thuế lần hai nghi nhận việc liên kết doanh nghiệp sau: hai doanh nghiệp xem liên kết(associated enterprises) khi: doanh nghiệp tham gia vào quản lý, điều hành hay góp vốn vào doanh nghiệp cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua trung gian hai doanh nghiệp có nhiều người hay thực thể(entities) khác tham gia quản lý điều hành hay góp vốn cách trực tiếp, gián tiếp thơng qua trung gian34 Như có nhiều hướng tiếp cận tập trung kinh tế chưa có thống khái niệm tập trung kinh tế Pháp luật cạnh tranh không định nghĩa khái niệm mà liệt kê hành vi tập trung kinh tế Theo quan điểm tác giả tập trung kinh tế hiểu: tượng liên kết vốn, thị trường doanh nghiệp dẫn đến hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế thông qua hành vi theo quy định pháp luật Như chuyển nhượng vốn cơng ty TNHH có dẫn đến tình trạng liên kết vốn, thị trường hay không, chuyển nhượng vốn trường hợp hành vi tập trung kinh tế Phải làm sáng rõ vấn đề khẳng định tập trung kinh tế hệ đặc biệt chuyển nhượng vốn công ty TNHH Năm trường hợp tập trung kinh tế theo quy định Điều 16 Luật Cạnh Tranh bao gồm: sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh doanh nghiệp trường hợp khác theo quy định pháp luật Tiếp theo quy định tập trung kinh tế Điều 16 Điều 17 Luật Cạnh Tranh, giải thích trường hợp dẫn đế tập trung kinh tế sau: Điều 17 Sáp nhập, hợp nhất, mua lại doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp Sáp nhập doanh nghiệp việc doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt tồn doanh nghiệp bị sáp nhập Hợp doanh nghiệp việc hai nhiều doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp đề hình thành 33 34 Trần Phương Lan(2008), Thực tiễn kiểm sốt q trình tập trung kinh tế tạiViệt Nam(m&a), Hà Nội Điều 9, công tước mẫu OECD tránh đánh thuế lần hai 40 doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt tồn doanh nghiệp bị hợp Mua lại doanh nghiệp việc doanh nghiệp mua toàn phần tài sản doanh nghiệp khác đủ để kiểm sốt, chi phối tồn ngành nghề doanh nghiệp bị mua lại Liên doanh doanh nghiệp việc hai nhiều doanh nghiệp góp phần tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp để hình thành doanh nghiệp Với quy định nêu nhận thấy rằng, ba trường hợp: sáp nhập, hợp nhất, liên doanh doanh nghiệp không liên quan đến chuyển nhượng vốn, hay nói cách khác, chuyển nhượng vốn góp khác chất với việc sáp nhập, hợp liên doanh doanh nghiệp Xem xét việc mua lại doanh nghiệp Trước hết mua lại doanh nghiệp hành vi doanh nghiệp mua lại tài sản doanh nghiệp khác đủ để chi phối, kiểm sốt tồn ngành nghề doanh nghiệp bị mua lại35 Vốn góp trị giá tài sản định thành viên công ty góp vào cơng ty Vốn góp phần tạo nên vốn điều lệ công ty, tài sản công ty Như việc doanh nghiệp nhận chuyển nhượng tỉ lệ đủ để chi phối, kiểm sốt cơng ty TNHH việc doanh nghiệp mua lại cơng ty TNHH Từ khẳng định tập trung kinh tế hệ đặc biệt chuyển nhượng vốn công ty TNHH Tuy nhiên, hệ tất yếu mà hệ đặc biệt Bởi “chỉ” trường hợp bên nhận chuyển nhượng công ty, tỉ lệ vốn nhận chuyển nhượng phải đủ để chi phối, kiểm soát công ty ngành nghề công ty TNHH dẫn đến tượng tập trung kinh tế Theo Điều 38 NĐ116/2005/NĐ-CP, coi nắm quyền kiểm sốt, chi phối cơng ty doanh nghiệp mua lại dành quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp bị kiểm soát đủ chiếm 50% tỷ lệ bỏ phiếu đại hội đồng cổ đông hay đại hội thành viên Hoặc mức khác theo điều lệ hay theo quy định pháp luật mà doanh nghiệp mua lại đủ để kiểm sốt sách tài doanh nghiệp bị kiểm sốt nhằm thu lợi ích từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bị kiểm soát36 Là hệ đặc biệt chuyển nhượng vốn cơng ty TNHH, mà đặt vấn đề kiểm soát chuyển nhượng vốn để đảm bảo 35 36 Điều 17, Luật Cạnh Tranh 2004 Điều 34, NĐ116/2005/NĐ-CP 41 doanh nghiệp nhà đầu tư không lợi dụng quyền chuyển nhượng vốn để thực việc kiểm soát ngành nghề, thị trường doanh nghiệp gây hạn chế cạnh tranh Theo trường hợp tập trung kinh tế mà thị phần thị phần kết hợp doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm 50% thị trường liên quan ngồi trường hợp đặc biệt37 bị coi vi phạm pháp luật cạnh tranh, trường hợp bị cấm theo quy định Điều 18 Luật Cạnh Tranh Chính mà chuyển nhượng vốn không vấn đề Luật Doanh Nghiệp mà vấn đề Luật Cạnh Tranh Khi vụ chuyển nhượng vốn diễn thực tế cần phải xem xét Luật Doanh Nghiệp Luật Cạnh Tranh Cả điều kiện thủ tục chuyển nhượng vốn Sẽ không đầy đủ nêu lên điều kiện thủ tục chuyển nhượng vốn theo quy định Luật Doanh Nghiệp mà cần phải bổ sung quy định Luật Cạnh Tranh vấn đề Theo đó, khơng phép chuyển nhượng sau chuyển nhượng mà thị phần kết hợp cơng ty TNHH có vốn chuyển nhượng doanh nghiệp nhận chuyển nhượng chiếm 50% thị trường liên quan Về thủ tục chuyển nhượng vốn dẫn đến tượng tập trung kinh tế phải thực thơng báo cho quan quản lý cạnh tranh Hồ sơ thời gian thông báo theo quy định Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 Luật Cạnh Tranh Việc thông báo phải thực trước tiến hành chuyển nhượng Điều kiện thủ tục chuyển nhượng vốn với điều kiện thủ tục chuyển nhượng vốn nêu phần hợp thành điều kiện thủ tục đầy đủ chuyển nhượng vốn Điều kiện thủ tục chuyển nhượng vốn theo pháp luật cạnh tranh không phân biệt công ty TNHH thành viên hay công ty TNHH hai thành viên trở lên, mà vào thị phần sau thực việc chuyển nhượng vốn chủ thể Như đề cập, chuyển nhượng vốn cho doanh nghiệp tạo tượng tập trung kinh tế Tác giả đặt trường hợp sau: chủ sở hữu vốn góp chuyển nhượng phần vốn góp cho cá nhân Cá nhân sở hữu vốn góp cổ phần có khả chi phối công ty khác thị trường liên quan với công ty TNHH mà người nhận chuyển nhượng vốn Như vậy, sau nhận chuyển nhượng vốn cá nhân sở hữu phần vốn góp hai công ty thị trường liên quan với tỷ lệ lớn đủ để chi phối hai công ty Nếu trường hợp xảy cấu trúc thị 37 Điều 18, Luật Cạnh Tranh 2004 42 trường bị thay đổi Có thể gây nên tượng hạn chế cạnh tranh Đây giả thuyết tác giả nhiên khơng phải phi thực tế, hồn tồn xảy thực tế kinh doanh đa dạng Như vậy, trường hợp xử có khả đe dọa tự cạnh tranh doanh nghiệp khác thị trường liên quan Tác giả khơng tìm thấy quy định pháp luật tượng này, coi tập trung kinh tế khơng phải hành vi doanh nghiệp mà hành vi nhà đầu tư Chính tác giả nêu lên để quan tâm suy ngẫm đánh giá Trong năm gần việc chuyển nhượng vốn dẫn đến tình trạng tập trung kinh tế khơng phải thấy, đặc biệt khối đầu tư nước ngoài, việc chuyển nhượng vốn để thâu tóm, mở rộng phần đường mà nhiều công ty lựa chọn có nhiều ưu điểm, làm giảm chi phí kinh doanh Đánh giá góc độ phát triển kinh tế tập trung kinh tế khơng dẫn đến hạn chế cạnh tranh tín hiệu tốt cho kinh tế Nó giải tượng thị trường nhỏ lẻ, không chuyên nghiệp, việc mở rộng thị phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh chuyên nghiệp người tiêu dùng chăm sóc hơn38 Tình hình chuyển nhượng vốn ngành nghề doanh nghiệp FĐI thời gian 1988-2007 sau39:  Công nghiệp xây dựng chiếm 71% số vụ chuyển nhượng vốn  Dịch vụ chiếm 24% số vụ chuyển nhượng vốn  Nông, lâm nghiệp chiếm 5% số vụ chuyển nhượng vốn  Các vụ chuyển nhượng vốn công ty TNHH điển cơng ty TNHH điện lực BOT Phú Mỹ 3; công ty TNHH nhà máy tàu biển Huyndai-Vinashin; công ty TNHH Kumho Asiana plaza Saigon; công ty TNHH sắt thép Sun steel… Chuyển nhượng vốn góp trường hợp mua bán sáp nhập(m&a) Thị trường m&a(merger and acquisition) Việt Nam đánh giá có nhiều triển vọng Những năm gần số lượng giá trị giao dịch công ty ngày tăng, chuyển nhượng vốn nằm số Với lợi mà tập trung kinh tế không gây hạn chế cạnh tranh mang lại, nên khuyến khích giao dịch nhiên bên cạnh ưu điểm 38 Trần Thị Bảo Anh(2007), “Tập trung kinh tế góc dộ Luật Cạnh Tranh 2004”, Tạp chí Luật Học, (11), Hà Nội 39 Bộ Công Thương, Cục Quản Lý Cạnh Tranh(2009), Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam, trạng Và dự báo, Hà Nội, tr.59 43 tiềm ẩn nguy gây hạn chế cạnh tranh, mà cần phải kiểm soát Mặt khác kiểm soát chuyển nhượng vốn phải đảm bảo “quyền” nhà đầu tư, đảm bảo quyền tự kinh doanh Mặt khác phải đảm bảo tự cạnh tranh không ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư khác Đó “hài hòa” pháp luật vừa tạo điều kiện, khuyến khích kinh doanh vừa đảm bảo lợi ích chủ thể khác xã hội, đồng thời yêu cầu đặt lập pháp Về vấn đề này, tác giả trích phát biểu thẩm phán nước Pháp buổi hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Doanh Nghiệp 2005 sau: khó khăn chỗ phải để cân đối hai yêu cầu lớn Thứ xây dựng doanh nghiệp động không bị cản trở quy định pháp luật phức tạp, ngặt nghèo; lẽ kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải tạo điều kiện để phát triển họ tác nhân tạo cải Yêu cầu thứ hai bảo vệ lợi ích liên quan, tức lợi ích cổ đông thiểu số, nhà đầu tư, bên cạnh lợi ích xã hội, hiểu theo nghĩa rộng lợi ích người lao động, chủ nợ, nhà nước40 2.3 Hợp đồng chuyển nhượng vốn công ty TNHH Bản chất hợp đồng chuyển nhượng vốn phân tích hợp đồng mua bán Nhưng đối tượng hợp đồng vốn góp cơng ty TNHH, hợp đồng chuyển nhượng mang nhiều điểm đặc thù Thực tế khơng có văn hướng dẫn hợp đồng chuyển nhượng vốn, tức hoàn tồn thỏa thuận bên mà khơng có ràng buộc Tuy nhiên với quy định pháp luật hành hồ sơ 41đăng ký lại thành viên, chuyển đổi công ty, thông báo công ty đến quan đăng ký kinh doanh hình thức hợp đồng chuyển nhượng vốn bắt buộc phải lập hình thức văn Tuy nhiên, hình thức bắt buộc phải lập hình thức văn khơng có điều khoản bắt buộc mà hai bên hoàn toàn tự thỏa thuận điều khoản hợp đồng Như khẳng định hợp đồng mua bán, cụ thể trường hợp mua bán quyền tài sản Vì hợp đồng chuyển nhượng vốn mang đặc điểm hợp đồng quyền mua bán tài sản như: đối tượng, phương thức toán, nghĩa vụ bên… 40 41 Pierre Bézard, Dự thảo Luật Doanh Nghiệp thống nhất, trao đổi ý kiến, Hà Nội, 2005 Khoản Điều 33, NĐ88/2006/NĐ-CP đăng ký kinh doanh 44 quy định Bộ Luật Dân Sự Trong trường hợp đối tượng hợp đồng vốn góp cơng ty TNHH; nghĩa vụ bên chuyển nhượng chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu cho bên chuyển nhận chuyển nhượng đảm bảo khơng có tranh chấp quyền sở hữu vốn góp, đồng thời có quyền nhận tốn giá trị vốn góp thỏa thuận bên Nghĩa vụ bên nhận chuyển nhượng toán cho bên nhận chuyển nhượng giá trị vốn góp có quyền sở hữu vốn góp cơng ty TNHH Bên cạnh quy định Điều 33 NĐ88/2006/NĐ-CP hợp đồng chuyển nhượng phải có xác nhận cơng ty, xác nhận công ty điều khoản bắt buộc hợp đồng chuyển nhượng Tuy nhiên Điều 19, Điều 20 NĐ139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết hồ sơ chuyển đổi công ty chuyển nhượng vốn không quy định hợp đồng chuyển nhượng vốn góp phải có xác nhận cơng ty Như trường hợp chuyển nhượng vốn cơng ty TNHH hai thành viên trở lên hợp đồng chuyển nhượng phải có xác nhận cơng ty Xác nhận công ty nhằm chứng minh việc chuyển nhượng thực theo quy định pháp luật Theo tác giả nên khuyến nghị bên hợp đồng chuyển nhượng nên có xác nhận cơng ty Nó có ý nghĩa quan trọng việc giải tranh chấp phát sinh chuyển nhượng vốn đồng thời việc xác lập tư cách người nhận chuyển nhượng dễ dàng Mặt khác nên nêu rõ đối tượng hợp đồng chuyển nhượng vốn góp cơng ty TNHH giấy chứng nhận góp vốn hay giấy chứng nhận quyền sở hữu vốn góp bên chuyển nhượng Điều 429 Bộ Luật Dân Sự quy định “trong trường hợp đối tượng hợp đồng mua bán quyền tài sản phải có giấy tờ chứng khác chứng minh quyền thuộc sở hữu bên bán” Theo tác giả hợp đồng chuyển nhượng vốn cần quy định nội dung:  Chủ thể bên chuyển nhượng bên nhận chuyển nhượng;  Đối tượng hợp đồng: vốn góp cơng ty kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu vốn góp;  Giá trị vốn góp;  Hình thức tốn;  Phương pháp giải tranh chấp phát sinh: trọng tài hay đường khác; 45  Thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn góp;  Xác nhận đại diện theo pháp luật công ty Đây điều khoản bắt buộc hợp đồng chuyển nhượng vốn nhiên theo tác giả cho cần thiết, nên có hợp đồng Đảm bảo giao dịch bên chặt chẽ, tránh phát sinh tranh chấp sau Theo hướng dẫn Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thỏa thuận mẫu chuyển nhượng vốn với nội dung sau: bên chuyển nhượng bên nhận chuyển nhượng; giá trị vốn góp; xác nhận bên chuyển nhượng nhận đủ giá trị vốn góp; xác nhận đại diện theo pháp luật công ty Đây nội dung chủ yếu, cần phải có hợp đồng chuyển nhượng vốn Một vấn đề cần quan tâm hợp đồng chuyển nhượng vốn thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn góp Theo tác giả vấn đề quan trọng, bên hợp đồng cần phải cân nhắc Vì xác lập quyền sở hữu vốn góp đồng thời có quyền người sở hữu: hưởng lợi nhuận hay trách nhiệm chịu lỗ từ hoạt động công ty Vì cần thiết phải quy định hợp đồng thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn góp để xác lập tư cách chủ sở hữu vốn góp thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu Về vấn đề này, bên tự thỏa thuận hợp đồng áp dụng quy định Bộ Luật Dân Sự Theo quy định khoản Điều 449 Bộ Luật Dân Sự thời điểm chuyển quyền sở hữu quyền tài sản bên mua nhận giấy tờ xác nhận quyền sở hữu quyền tài sản từ thời điểm đăng ký việc chuyển quyền sở hữu42 Đây quy định chung thời điểm chuyển quyền sở hữu giao dịch quyền tài sản mà hợp đồng chuyển nhượng vốn áp dụng Thực tiễn hoạt đồng chuyển nhượng đa dạng, có hợp đồng chuyển nhượng vốn lớn quy mơ giá trị nhằm thâu tóm thị trường có hợp đồng giá trị thấp nhà đầu tư nhỏ lẻ mà hợp đồng hai loại không giống Hợp đồng giá trị lớn thường lập tư vấn luật sư chuyên môn, chặt chẽ chuẩn mực đó, hợp đồng nhà đầu tư nhỏ thường mang tính chất tự lập, chưa chặt chẽ đầy đủ Có thể khơng có quy định pháp luật cụ thể hợp đồng chuyển nhượng nên nhà đầu tư chưa thấy hết tầm 42 Xem Điều 440 Bộ Luật Dân Sự 2005 46 quan trọng Thực tế kinh doanh cho thấy hợp đồng chặt chẽ yếu tố có tính chất định đến thành công giao dịch bên 2.4 Thực tiễn thị trường chuyển nhượng vốn góp cơng ty TNHH Thị trường chuyển nhượng vốn thị trường tiềm có nhiều triển vọng, kể tình hình kinh tế suy thối nay43 Bởi lý sau: thứ xu hướng kinh tế hình thành doanh nghiệp có tiềm tài có đủ sức cạnh tranh thị trường nội địa quốc tế, xu hướng mua bán, sáp nhập tất yếu Thứ hai bối cảnh kinh tế khó khăn có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp rút khỏi thị trường, hội để chuyển nhượng vốn diễn Nguyên nhân thứ ba kinh tế có nhiều biến động, nhiều ngành nghề, nhiều hội cho nhà đầu tư hơn, nguyên nhân khiến cho nhà đầu tư di chuyển nguồn vốn để tìm kiếm lợi nhuận, hội kinh doanh Tuy nhiên thực tế số vụ chuyển nhượng diễn hạn chế chủ yếu có quy mơ vừa nhỏ cơng ty TNHH Việt Nam hầu hết nhóm doanh nghiệp vừa nhỏ Chuyển nhượng vốn dẫn đến tập trung kinh tế chưa nhiều phổ biến, hầu hết vụ chuyển nhượng vốn dẫn đến tập trung kinh tế diễn khu vục có vốn đầu tư nước nhà đầu tư nước lợi dụng ưu điểm chuyển nhượng vốn để thâm nhập mở rộng thị trường Tuy nhiên quy mô chưa lớn, nên trường hợp tập trung kinh tế mà phải làm thủ tục thông báo cho quan quản lý cạnh tranh Thống kê Sở Kế Hoạch Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh tính bốn tháng đầu năm 2009(từ 1/1/2009 đến 30/4/2009) có 577 lần đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH, kỳ năm ngối số lượt thay đổi 592 lần44 Trong bốn tháng số không nhỏ Cũng theo thống kê thay đổi đồng thời thành viên vốn 625 trường hợp kì năm ngối 694 trường hợp; thay đổi đồng thời giám đốc, vốn thành viên 103 trường hợp, kỳ năm ngoái 105 trường hợp45 Những số thống kê nêu Sở Kế Hoạch Và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh không đề cập riêng đến chuyển nhượng vốn cơng ty TNHH Nhưng 43 Trần Thị Bảo Anh(2007), “Tập trung kinh tế góc độ Luật Cạnh Tranh 2004”,Tạp chí Luật Học,(11), Hà Nội 44 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh, thống kê, 2009 45 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh, thống kê, 2009 47 cho phép có suy luận dự báo hoạt động chuyển nhượng vốn công ty TNHH Thống kê Tịa Án Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, hai năm 2007 2008, Tòa Án thụ lý 45 vụ tranh chấp thành viên vốn góp cơng ty, có vụ tranh chấp chuyển nhượng vốn công ty TNHH46 Như tranh chấp giao dịch chuyển nhượng vốn không nhiều, không phổ biến tranh chấp vè vốn góp cơng ty Có thể lý giải tượng dựa mối quan hệ quen biết thành viên cơng ty, mà tranh chấp xảy thành viên dễ dàng giải vấn đề thơng qua đường hịa giải Tác giả đưa tình thực tế tranh chấp chuyển nhượng vốn công ty TNHH sau: Cơng ty TNHH TM-DV vận tải Hồng Tuấn, thành lập năm 2005 với hai thành viên ông Phạm Minh Hồng ơng Trần Đình Tuấn Vốn điều lệ cơng ty tỷ vnđ, ơng Hồng góp tỷ vnđ, ơng Tuấn góp vốn xe zace chỗ, ba xe khách, định giá tỷ vnđ Do gia đình ơng Hồng chuyển sang Mỹ định cư, Ơng Hồng chuyển nhượng vốn cho em trai ông ông Phạm Minh Quang, sau thơng báo cho ơng Tuấn Ơng Tuấn, không chấp nhận việc chuyển nhượng này, không chấp nhận ông Quang trở thành thành viên công ty Lợi dụng ơng Hồng thời gian làm thủ tục định cư bên Mỹ Ơng Tuấn kiểm sốt tồn hoạt động công ty, không cho phép can thiệp ông Quang Tranh chấp tranh chấp điều kiện thủ tục chuyển nhượng vốn Rõ ràng trường hợp ơng Hồng khơng thực chuyển nhượng vốn theo điều kiện thủ tục luật định dẫn đến tranh chấp Việc ơng Hồng chuyển nhượng vốn góp cho em trai ơng Phạm Minh Quang sau thơng báo cho ơng Tuấn trái pháp luật Tuy nhiên, việc ông Tuấn lợi dụng ông Hoàng làm thủ tục, chuyển sang Mỹ định cư để kiểm sốt tồn hoạt động cơng ty hành vi vi phạm pháp luật Trong nhiều trường hợp lợi dụng mối quan hệ quen biết cơng ty mà thành viên cịn lại khơng đồng ý cho chuyển nhượng vốn bên ngoài, khơng nhận chuyển nhượng vốn dẫn đến khó khăn, phức tạp cho người chuyển nhượng Mối quan hệ quen biết công ty cản trở 46 Tịa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh, thống kê 2007-2008 48 trình chuyển nhượng vốn Mặt khác cơng ty TNHH loại hình vừa nhỏ, vốn ít, thành viên chủ yếu bạn bè, người thân, mang tính gia đình nên việc hiểu thực theo quy định pháp luật có hạn chế định, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp thực tế chuyển nhượng vốn góp cơng ty TNHH 2.5 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật chuyển nhượng vốn cơng ty TNHH Từ phân tích, đánh giá cho thấy pháp luật chuyển nhượng vốn công ty TNHH số vấn đề cần phải tiếp tục sửa đổi hoàn thiện Thực tế kinh doanh đa dạng ln ln biến đổi địi hỏi quy định pháp luật cần sửa đổi cho phù hợp để pháp luật thực động lực kinh tế Từ tác giả đưa số kiến nghị sau Thứ nhất: thủ tục chuyển nhượng vốn công ty TNHH thành viên cần rõ ràng, cụ thể, đồng Như phân tích Thủ tục chuyển nhượng vốn cơng ty TNHH chưa cụ thể chưa rõ ràng chỗ: khoản Điều 155 Luật Doanh Nghiệp quy định phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn vốn cho cá nhân khác phải quản lý, hoạt động theo quy định công ty TNHH thành viên cá nhân, lại khơng có văn quy định hồ sơ, thời hạn việc chuyển đổi Tìm TT03/2007/TT-BKH quy định cụ thể hồ sơ, thời hạn việc đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh khơng có hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH thành viên Như xảy trường hợp khoản Điều 155 Luật Doanh Nghiệp vào đâu để làm hồ sơ, việc thiếu vắng quy định chi tiết khơng gây khó khăn cho bên tham gia chuyển nhượng mà quan có thẩm quyền Các quy định thủ tục chuyển nhượng vốn công ty TNHH thành viên thiếu đồng chỗ: có quy định đăng ký thay đổi chủ sỡ hữu yêu cầu chuyển sang quản lý hoạt động theo mơ hình chủ sở hữu cá nhân trường hợp ngược lại tức thay đổi chủ sở hữu từ cá nhân sang tổ chức khơng quy định đăng ký lại chủ sở hữu chuyển sang hoạt động theo mơ hình chủ sở hữu tổ chức Rõ ràng vấn đề lại quy định không triệt để Chính mà cần thiết phải có quy định cụ thể chi tiết đồng thủ tục chuyển nhượng vốn công ty TNHH thành viên Để thủ tục khơng cịn vấn đề doanh nghiệp nhà đầu tư, khơng cịn cản trở 49 kinh tế động Về hướng quy định, tác giả cho nên có quy định tương xứng vấn đề thay đổi chủ sở hữu công ty thay đổi quản lý, hoạt động công ty TNHH thành viên Đồng thời quy định chi tiết hồ sơ thay đổi chủ sở hữu cơng ty Đảm bảo tính minh bạch pháp luật điều vô quan trọng để pháp luật vào thực tiễn47 Thứ hai cần thiết quy định cụ thể vấn đề chuyển nhượng vốn dẫn đến tập trung kinh tế Hiện Luật Cạnh Tranh Luật Doanh Nghiệp quy định vấn đề không cụ thể Mặc dù phải thừa nhận rõ việc chuyển nhượng vốn có khả tập trung kinh tế gây hạn chế cạnh tranh Trong Điều Luật Doanh Nghiệp quy định áp dụng pháp luật chuyên ngành theo ý kiến tác giả cho cần có quy định hướng dẫn luật vấn đề này, tác giả cho vấn đề quy định luật nên quy định để hệ thống pháp luật đồng bộ, tránh tượng trích dẫn, áp dụng nhiều văn bản, nhiều luật giải vấn đề Theo ý kiến tác giả nên quy định nghị định Chính Phủ vấn đề này, giải thích làm rõ hơn, đồng thời quy định ngưỡng hạn chế chuyển nhượng vốn Việc quy định cần phải có thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến từ nhiều chuyên gia để việc quy định có tính thực tiễn Thứ ba theo tác giả quy định thời hạn phép chào bán bên ngoài: sau ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán cho thành viên cịn lại, khơng thành viên không mua mua không hết dài Nên rút ngắn thời hạn để thành viên thực quyền chuyển nhượng nhanh chóng, kịp thời Tác giả kiến nghị nên rút ngắn thời hạn 15 ngày làm việc, hết 15 ngày làm việc mà thành viên cịn lại khơng mua mua khơng hết quyền chuyển nhượng vốn bên ngồi Thứ tư, hợp đồng chuyển nhượng vốn, tác giả cho cần có thơng tư Bộ chun ngành hướng dẫn hợp đồng chuyển nhượng vốn Bởi giấy tờ bắt buộc hồ sơ thông báo thay đổi thành viên công ty đến quan có thẩm quyền, lại khơng có quy định hướng dẫn vấn đề Mặt khác hợp đồng chuyển nhượng vốn có tính chất quan trọng giao dịch chuyển nhượng vốn; hai bên giao dịch; với công ty thành viên công ty Hướng dẫn hợp đồng chuyển nhượng cần khuyến nghị điều khoản hợp đồng để bên có nhu cầu nắm quy trình, giấy 47 Lê Hồng Hạnh, Tính minh bạch pháp luật 50 tờ liên quan, đồng thời sở để quan chuyên môn tỉnh thành đưa hướng dẫn Trên vài ý kiến đóng góp tác giả Xuất phát từ vấn đề tồn tại, cản trở cần tháo gỡ, tác giả mong muốn đóng góp ý kiến, quan điểm cơng xây dựng pháp luật Việc xây dựng pháp luật doanh nghiệp, kinh doanh thực cần thiết tính hài hịa thẩm phán người Pháp khẳng định: xây dựng kinh tế với doanh nghiệp động bảo vệ lợi ích nhà đầu tư nhỏ, người lao động xã hội.48 48 Pierre Bézard, Trao đổi ý kiến dự thảo Luật Doanh Nghiệp thống nhất, Hà Nội, 2005 51 KẾT LUẬN Chuyển nhượng vốn vấn đề nhỏ pháp luật cơng ty, nhiên lại có nhiều vấn đề cần phải bàn tới Đề tài không nêu lên tất vấn đề liên quan đến chuyển nhượng vốn mà tập trung làm rõ hai mảng: lý luận chuyển nhượng vốn thực tiễn hoạt động Lý luận chuyển nhượng vốn tác giả đề cập đến khái niệm, chất đặc tính hoạt động Đồng thời vào quy định pháp luật thực định để phân tích làm rõ điều kiện, thủ tục hành chuyển nhượng vốn Mặt khác nêu lên vấn đề liên quan đến chuyển nhượng vốn hợp đồng chuyển nhượng mối liên hệ chuyển nhượng vốn góp cơng ty TNHH với tập trung kinh tế Cùng với vấn đề lý luận, đề tài đưa số thống kê, vụ việc cụ thể để phản ánh thực tế hoạt động Đề tài tập trung thể rõ hai mảng là: lý luận thực tiễn chuyển nhượng vốn tên đề tài nêu lên Với nội dung trình bày phần trên, đề tài tập trung vào trọng tâm vấn đề đưa khái niệm chuyển nhượng vốn, đồng thời nêu lên đặc trưng bật chuyển nhượng vốn cơng ty TNHH để từ phân biệt hoạt động với hoạt động tương tự khác Bên cạnh đó, đề tài đánh giá quy định pháp luật thực định để thấy rõ tiến hạn chế quy định lý giải từ góc độ lý luận, đồng thời đưa kiến nghị thân nhằm khắc phục hạn chế tồn Những kiến nghị tập trung vào ba vấn đề thủ tục chuyển nhượng vốn; hợp đồng chuyển nhượng vốn chuyển nhượng vốn gây nên tập trung kinh tế, hạn chế cạnh tranh, đặc biệt thủ tục chuyển nhượng vốn Tác giả kiến nghị cần làm rõ thủ thục chuyển nhượng vốn quy định văn hướng dẫn Mặt khác đề tài đưa số liệu phản ánh thực tế chuyển nhượng vốn Thực trạng thị trường chuyển nhượng vốn phản ánh thực trạng pháp luật lĩnh vực này, cho biết tiến hạn chế quy định pháp luật hành Chuyển nhượng vốn cơng ty TNHH cịn nhiều vấn đề cần nghiên cứu, phạm vi đề tài chưa giải hết vấn đề đặt Cần có nghiên cứu để tìm hiểu hoạt động chi tiết sâu sắc hơn, đóng góp kiến nghị hiệu quả, đắn cho việc xây dựng pháp luật doanh nghiệp 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các văn quy phạm pháp luật Bộ Luật Dân Sự 2005 Luật Doanh Nghiệp 1990 Luật Doanh Nghiệp 1999 Luật Doanh Nghiệp 2005 Luật Cạnh Tranh 2004 Luật Phá Sản 2004 NĐ88/2006/NĐ-CP, ngày 29-8-2006, đăng ký kinh doanh NĐ139/2007/NĐ-CP, ngày 5-9-2007, hướng dẫn chi tiết số điều Luật Doanh Nghiệp TT03/2006/TT-BKH, ngày 19-10-2006 Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư hướng dẫn số nội dung hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định Nghị Định 88/2006/NĐ-CP ngày 29-8-2006 Chính Phủ đăng ký kinh doanh Tài liệu khác 1) 10 11 12 13 14 15 16 Sách chuyên mơn, báo, tạp chí Trần Thị Bảo Anh(2007), “Tập trung kinh tế góc độ Luật Cạnh Tranh 2004”, tạp chí luật học, (11), Hà Nội Nguyễn Mạnh Bách(2006), “Những bất cập Luật Doanh Nghiệp 2005”, tạp chí thời báo kinh tế sài gòn(4-5-2006) Trường Đại học Luật Hà Nội(2006), “Giáo trình Luật Thương Mại tập 1” , NXB Công an nhân nhân, Hà Nội Bùi Xuân Hải(2004), “vài nét loại hình cơng ty theo pháp luật cơng ty Úc”, tạp chí khoa học pháp lý, (06/2004), Thành Phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Hạnh(1997), “Mối liên hệ cấu trúc vốn công ty với hình thành pháp triển thị trường chứng khốn”, tạp chí luật học, (03), Hà Nội Phan Huy Hồng(2005), “Bình luận 10 kiến nghị chọn lọc dự thảo Luật Doanh Nghiệp thống nhất”, tạp chí khoa học pháp lý,(4/2005), Thành Pphố Hồ Chí Minh F.kubler-J.simon, “Mấy vấn đề pháp luật kinh tế Cộng Hòa Liên Bang Đức”, NXB Pháp lý, Hà Nội, 1992 53 17 18 19 20 21 22 23 24 Francis Lemeubier, “Nguyên lý thực hành Luật Thương Mại, Luật Kinh Doanh”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993 Trần Phương Lan(2008), “Thực tiễn kiểm sốt q trình tập trung kinh tế Việt Nam”, Hà Nội Dương Anh Sơn (2005), “Sự thể quyền tự kinh doanh quy định cơng ty TNHH”, tạp chí khoa học pháp lý,(03/2005) Dương Anh Sơn(2008), “Một số vấn đề hợp đồng tặng cho”, tạp chí khoa học pháp lý, (04/2005), Thành Phố Hồ Chí Minh Tập giảng Luật Doanh Nghiệp, Nguyễn Ngọc Sơn Lê Minh Toàn(2003), “Những điều cần biết Luật Doanh Nghiệp”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Vân(1998), “ Một số vấn đề cơng ty hồn thiện pháp luật công ty Việt Nam nay”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Chuyên đề số vấn đề Luật Đầu Tư Luật Công Ty nước Asean”(1999), tạp chí thơng tin khoa học pháp lý, Hà Nội 2) Các tài liệu khác 25 Bộ Công Thương, cục quản lý cạnh tranh(2009), Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam, trạng dự báo, Hà Nội Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Đánh giá tổng kết Luật Công Ty,Luật Doanh Nghiệp Tư Nhân NĐ66/1992/HĐBT Sở Kế Họach Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh, thống kê qúy năm 2009 Nhà pháp luật Việt Pháp, Maison Dudroit VietnamoFrancaise(2005), Hội thảo dự thảoLuật Doanh Nghiệp thống Luật Đầu Tư chung,Hà Nội Công ước mẫu OECD tránh đánh thuế lần hai Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thống kê, 2007-2008 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW(CIEM)dự án UNDP VIE/97/016 (1999), Báo cáo nghiên cứu so sánh Luật Công Ty bốn quốc gia Đông Nam Á Thái Lan, Singapore, Malaysia Philipine, Hà Nội http://www.bao moi.com//hone/taichinh/vneconomy.vn/mua-bansap-nhap-nhu-the-nao-de-chuyen-nghiep-hon/2890922.epi http://www.dautu.vn/c76/s82/30589/co-hoi-thach-thuc-cho-macung-lon.htm 26 27 28 29 30 31 32 33 54 ... chuyển nhượng vốn công ty TNHH 13 1.2.1 Khái niệm chuyển nhượng vốn công ty TNHH 13 1.2.2 Bản chất chuyển nhượng vốn công ty TNHH .14 1.3 Pháp luật số nước chuyển nhượng vốn công ty TNHH. .. điểm vốn công ty TNHH Những đặc điểm phản ánh cấu trúc vốn công ty TNHH, tính chất vốn cơng ty Từ cho thấy mối liên hệ với quy định chuyển nhượng vốn công ty TNHH  Đặc điểm thứ nhất, vốn công ty. .. vụ chuyển nhượng vốn  Các vụ chuyển nhượng vốn công ty TNHH điển cơng ty TNHH điện lực BOT Phú Mỹ 3; công ty TNHH nhà máy tàu biển Huyndai-Vinashin; công ty TNHH Kumho Asiana plaza Saigon; công
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH lý luận và thực tiễn , chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH lý luận và thực tiễn