0

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong luật trọng tài thương mại việt nam và kinh nghiệm từ nước ngoài

60 3 0
  • Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong luật trọng tài thương mại việt nam và kinh nghiệm từ nước ngoài

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI DƯƠNG THỊ THU HOÀI CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM TỪ NƯỚC NGOÀI CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM TỪ NƯỚC NGOÀI Sinh viên thực hiện: DƯƠNG THỊ THU HỒI Khóa: 41 MSSV: 1653801011101 Giảng viên hướng dẫn: ThS Đặng Quốc Chương TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn khoa học Thạc sỹ Đặng Quốc Chương, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2020 Tác giả Dương Thị Thu Hoài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT BLDS Bộ luật dân số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 BLTTDS Bộ luật Tố tụng dân số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 BPKCTT Biện pháp khẩn cấp tạm thời Công ước New Công ước New York năm 1958 công nhận thi hành phán York Trọng tài nước HĐTT Hội đồng Trọng tài LCIA Tịa án Trọng tài quốc tế Ln Đơn Luật TTTM 2010 Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/06/2010 Luật Mẫu Luật Mẫu Trọng tài thương mại quốc tế thông qua UNCITRAL ngày 21 tháng 06 năm 1985, sửa đổi năm 2006 Pháp lệnh 2003 Pháp lệnh Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 08/2003/PLUBTVQH11 ngày 25/02/2003 Trọng tài thương mại Quy tắc LCIA Quy tắc Trọng tài LCIA TTDS Tố tụng dân TTTM Trọng tài thương mại TTV Trọng tài viên UNCITRAL Uỷ ban pháp luật Thương mại Quốc tế Liên Hợp quốc MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .6 1.1 Lịch sử hình thành phát triển pháp luật Trọng tài thương mại áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 1.2 Khái niệm, đặc điểm phân loại biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng Trọng tài thương mại 1.2.1 Khái niệm biện pháp khẩn cấp tạm thời 1.2.2 Đặc điểm biện pháp khẩn cấp tạm thời .10 1.2.3 Phân loại biện pháp khẩn cấp tạm thời .18 1.3 Sự cần thiết biện pháp khẩn cấp tạm thời pháp luật Trọng tài thương mại 20 1.3.1 Dưới góc độ người yêu cầu .20 1.3.2 Dưới góc độ chủ thể ban hành 22 1.3.3 Dưới góc độ phương thức giải tranh chấp Trọng tài thương mại 22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CỦA PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VỀ CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 25 2.1 Thực trạng biện pháp khẩn cấp tạm thời .25 2.1.1 Đối với biện pháp khẩn cấp tạm thời 25 2.1.2 Đối với việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 30 2.2 Kinh nghiệm pháp luật nước định hướng hoàn thiện .35 2.2.1 Nghĩa vụ đảm bảo tài .35 2.2.2 Vấn đề hiệu lực định thời điểm nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Hội đồng Trọng tài ban hành 37 2.2.3 Về thẩm quyền áp dụng .40 2.2.4 Đối với bên thứ ba tài sản bị tác động 42 2.2.5 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 42 2.2.6 Vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trường hợp có thỏa thuận chọn Trọng tài nước 44 2.2.7 Về chủ thể có quyền trừng phạt bên bị yêu cầu không tuân thủ việc áp dụng BPKCTT 46 KẾT LUẬN 49 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kể từ gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO ngày 11 tháng 01 năm 2007 thành viên ASEAN ngày 28 tháng 07 năm 1995, Việt Nam chuyển sang giai đoạn hội nhập quốc tế với chế tồn cầu hóa kinh tế thị trường Do đó, giao dịch mua bán lĩnh vực thương mại diễn phổ biến đồng nghĩa với việc tranh chấp thương mại ngày đa dạng phức tạp Ngày nay, bên cạnh Tòa án quốc gia, phương thức giải tranh chấp lựa chọn bên ưu tiên sử dụng ưu điểm vượt trội chúng Trong đó, Trọng tài thương mại (TTTM) phương thức giải tranh chấp hàng đầu lựa chọn nhiều Vì tính đến tại, hệ phương thức giải tranh chấp lựa chọn, có phán Trọng tài có giá trị bắt buộc thi hành ràng buộc mặt pháp lý tương đương với Tòa án Vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) trình giải tranh chấp có vai trị đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp đương Trước đây, Pháp luật TTTM quy định thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Tòa án kể từ Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010 đời, Hội đồng Trọng tài (HĐTT) trao cho thẩm quyền Đây xem bước đổi bắt kịp xu TTTM giới hầu hết quốc gia công nhận thẩm quyền áp dụng BPKCTT cho Trọng tài Nó kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu phán trọng tài tăng tính hấp dẫn phương thức giải tranh chấp Thực tiễn chứng minh dù BPKCTT áp dụng Tòa án hay HĐTT mà đáp ứng tính kịp thời nhanh chóng ln đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đương tạo điều kiện cho tố tụng trọng tài diễn thuận lợi Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm vượt trội vừa trình bày, quy định pháp luật BPKCTT Luật TTTM hành quy định pháp luật liên quan khác hạn chế cần phải khắc phục Mặc dù pháp luật ghi nhận thẩm quyền áp dụng cho HĐTT từ lâu BPKCTT HĐTT áp dụng thành cơng chiếm khơng nhiều Đa phần đương tiến hành giải tranh chấp Trọng tài yêu cầu áp dụng BPKCTT Tòa án Điều cho thấy chế BPKCTT HĐTT áp dụng nhiều hạn chế xa rời thực tiễn Chẳng hạn vấn đề phạm vi áp dụng HĐTT hẹp nhiều so với Tòa án khiến biện pháp mà đương yêu cầu phải thơng qua Tịa án áp dụng được; định áp dụng BPKCTT HĐTT ban hành không xác định xác thời điểm có hiệu lực; việc HĐTT tác động đến bên thứ ba tranh chấp áp dụng BPKCTT… Hàng loạt vấn đề đặt đòi hỏi Pháp luật TTTM cần tiếp tục nghiên cứu, mổ xẻ địi hỏi pháp luật phải có hướng dẫn cụ thể Đó lý thơi thúc tác giả nghiên cứu khóa luận với tên gọi “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời Luật Trọng tài thương mại Việt Nam kinh nghiệm từ nước ngoài” Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Ở nước ngồi - D.H.N Johnson (1955), Proplems of Public and Private International Law, published by: Cambridge University - Chinyere Ezeoke & Ananya Pratap Singh (2019), “Interim Relief and Emergency Arbitration in Singapore, UK and UAE”, Kilaw Journal - Special Supplement, No: – Part - Ali Yesilirmak (2005), Provisional Measures in International Commercial Arbitration, released by Kluwer Law International - Wael Shalaan (2013), Interim Measures in International Commercial Arbitration – A Comparative Study of the Egyptian, English and Scottish Law, degree of PhD, University of Stirling - International Arbitration practice guiline: Applications for Interim measures Những cơng trình nêu chủ yếu phân tích TTTM Anh, Pháp, Singapore, Hồng Kơng… pháp luật TTTM quốc tế nói chung Chưa có cơng trình phân tích quy định Pháp luật TTTM Việt Nam BPKCTT 2.2 Ở Việt Nam Đề tài nhiều học giả Việt Nam nghiên cứu, phổ biến cơng trình sau: Luận văn thạc sĩ (năm 2010) “Biện pháp khẩn cấp tạm thời pháp luật Việt Nam Trọng tài thương mại” tác giả Phan Nhựt Bình Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung phần lớn vào việc phân tích đặc điểm, vai trị BPKCTT Tuy nhiên tác giả chưa làm rõ BPKCTT quy định Luật TTTM 2010 mà chủ yếu so sánh điểm với Pháp lệnh Trọng tài 2003 Đồng thời, tham khảo phần “Bất cập” luận văn, tác giả chưa phân tích rõ ràng, cụ thể thực trạng tồn thực tiễn thời điểm này, Luật TTTM 2010 thơng qua chưa có hiệu lực Luận văn thạc sỹ (2013) Biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng Trọng tài thương mại Việt Nam tác giả Lương Thanh Quang Luận văn nghiên cứu có chiều sâu vấn đề liên quan đến BPKCTT giải tranh chấp TTTM Tác giả bóc tách kỹ khía cạnh, có so sánh đối chiếu hai chủ thể có thẩm quyền ban hành áp dụng BPKCTT HĐTT Tòa án Đồng thời đưa nhiều thực tiễn xét xử có giá trị tham khảo Tuy nhiên, phương diện pháp luật nước ngồi, tác giả khơng tìm hiểu kỹ chưa rút nhiều học kinh nghiệm Các sách chuyên khảo bàn luận vấn đề tiêu biểu như: Đỗ Văn Đại Trần Hoàng Hải (2011), Pháp luật Việt Nam Trọng tài thương mại, Nhà xuất Chính trị quốc gia; Tưởng Duy Lượng (2016), Bình luận Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại thực tiễn xét xử, Nhà xuất Tư pháp; TANDTC WORLD BANK group (2007), Sổ tay pháp luật Trọng tài hòa giải, Nhà xuất Thanh niên Ngồi ra, cịn viết đăng tải báo, tạp chí điển “Biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng Trọng tài” tác giả Phạm Duy Nghĩa trích Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 23 (184)/Kỳ 1; “Thẩm quyền Hội đồng trọng tài vai trị Tịa án q trình tố tụng trọng tài” tác giả Đào Trí Úc trích Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 26/2010; “Một số khó khăn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án” tác giả Vũ Đức Hồng trích Tạp chí Tịa án nhân dân số 19/2010; “Điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Tố tụng dân sự” tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy Lê Hải An trích Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 8/2017,… Có thể thấy rằng, số lượng viết liên quan trực diện đến vấn đề tác giả nghiên cứu hạn chế, đa phần biện pháp khẩn cấp tạm thời TTTM thường gộp chung việc nghiên cứu BPKCTT pháp luật Tố tụng dân (TTDS) hay thẩm quyền HĐTT Tưởng chừng cách tiếp cận vấn đề bao quát tạo mối tương quan để so sánh đánh giá xác, thực cách triển khai dẫn đến nhiều mấu chốt không đào sâu bỏ qua chi tiết quan trọng làm cho vấn đề chưa có độ tập trung định Mặc khác, với xu hướng phát triển pháp luật TTTM giới gần đây, chế định pháp lý hay bất cập định hướng hoàn thiện mà tác giả đưa cơng trình nghiên cứu khơng cịn phù hợp Qua tình hình nghiên cứu vừa nêu, tác giả kế thừa, học hỏi thêm vấn đề vướng mắc quy định BPKCTT Luật TTTM Do đó, đề tài “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời Luật Trọng tài thương mại Việt Nam kinh nghiệm từ nước ngoài” này, nội dung, tác giả khắc phục thông qua việc phân tích trực tiếp vấn đề, lập luận cụ thể chi tiết bất cập đưa định hướng hoàn thiện từ kinh nghiệm pháp luật nước có pháp luật Trọng tài lâu đời tiếng giới Và hình thức, đề tài vừa tiếp thu hình thức triển khai từ cơng trình nghiên cứu trước, vừa đổi cách tiếp cận vấn đề Mục đích nghiên cứu đề tài Khi nghiên cứu đề tài này, tác giả đặt mục đích sau: Một là, khái quát số vấn đề lý luận chung, làm rõ thực trạng bất cập liên quan đến quy định pháp luật BPKCTT tố tụng Trọng tài tìm hiểu quy định hệ thống pháp luật Trọng tài tiên tiến giới Hai là, từ việc phân tích trên, đưa nhận định kiến nghị phương hướng, giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện khung pháp lý BPKCTT giải tranh chấp TTTM từ kinh nghiệm pháp luật nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu khóa luận quy định pháp luật liên quan đến BPKCTT Luật TTTM Việt Nam Theo đó, tác giả tiếp cận đưa khái luận chung BPKCTT thông qua khái niệm, đặc điểm phân loại chúng; đồng thời phân tích tầm quan trọng việc quy định áp dụng BPKCTT giải tranh chấp TTTM Từ sở lập luận, bất cập chế định pháp luật đề xuất liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp bên đương yêu cầu cáp dụng BPKCTT giai đoạn tác giả trình bày chi tiết Về phạm vi nghiên cứu, nhằm có nhìn khách quan trực diện vấn đề, tác giả tiến hành nghiên cứu dựa văn quy phạm pháp luật nước, kể quy tắc chung tổ chức hàng đầu giới lĩnh vực Cụ thể, pháp luật quốc tế, tác giả sử dụng văn Luật Mẫu UNCITRAL 1985 TTTM quốc tế, sửa đổi bổ sung năm 2006 (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985) (Luật Mẫu); Luật Trọng tài Anh 1966; Luật Trọng tài quốc tế Singapore IAA 1994 sửa đổi năm 2002 nhằm có so sánh đối chiếu đa chiều với pháp luật Việt Nam Đối với pháp luật án dân sự; thẩm quyền, trình tự, thủ tục thả tàu biển, tàu bay bị bắt giữ”81 Với quy định phạm vi áp dụng trên, có hay việc đương thỏa thuận chọn TTTM để giải tranh chấp quyền gửi đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT đến Tòa án trước gửi đơn khởi kiện lên Trọng tài? Tác giả nhận thấy khơng có quy định “chối từ” việc áp dụng BPKCTT Tòa án tranh chấp giải TTTM Dự thảo Nếu thực tinh thần Luật theo xu hướng điều đáng mừng cho việc áp dụng BPKCTT nói chung áp dụng BPKCTT pháp luật TTTM nói riêng 2.2.3 Về thẩm quyền áp dụng Có ý kiến cho biện pháp tạm thời dựa trường hợp thực tế nguyên tắc pháp lý nên bị hạn chế, kiện thay đổi theo thời gian địa điểm thực tạo kịch hàng ngày hàng giờ82 Nhìn từ góc độ pháp luật nước phát triển giới, phạm vi áp dụng BPKCTT Tòa án bị hạn chế lớn, chủ yếu đảm bảo vai trò hỗ trợ cho Trọng tài trình giải tranh chấp TTTM Để đảm bảo hài hòa hiệu chế hỗ trợ này, vai trò Tòa án – đại diện cho luật pháp quốc gia “công cụ” thiếu Trọng tài cần áp dụng biện pháp tạm thời83 Tuy nhiên, Luật Trọng tài Anh 1996 giảm đáng kể can thiệp Tòa án Anh việc giới hạn vai trị nó, Tịa án có thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm thời hai trường hợp: HĐTT khơng có quyền áp dụng áp dụng cách hiệu biện pháp tạm thời84 (tài liệu chứng thuộc sở hữu bên thứ ba, Trọng tài cần bảo đảm nhân chứng tham dự để làm chứng…85) Để đạt mục đích này, Luật năm 1996 cho phép can thiệp Tòa án Tòa án đáp ứng điều kiện trước đó, ví dụ cho phép HĐTT để bên tham gia u cầu Tịa án áp dụng biện pháp tạm thời, bên phải có thỏa thuận cơng nhận can thiệp đó86 Như vậy, Luật Khoản Điều dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay 82 Wael Shalaan (2013), Interim Measures in International Commercial Arbitration – A Comparative Study of the Egyptian, English and Scottish Law, degree of PhD, University of Stirling, p 29 83 Shadat Mohmeded (2014), A critical analysis of arbitration provisonal measures in England and Wales, degree of PhD, Brunei University, page 163 84 Wael Shalaan (2013), Inteirm measures in international commercial arbitration – A comparative study of the Egyption, English and scottish Law, degree of PhD, University of Stirling, p 93 85 Điều 44 Act 1996: Thẩm quyền hỗ trợ Tòa án tố tụng trọng tài: (1) Trừ bên có thỏa thuận khác, mục đích liên quan với tố tụng Trọng tài ,Tịa án có thẩm quyền lệnh vấn đề liệt kê sau đây: (2) Những vấn đề là: (a) Việc thu thập chứng nhân chứng; 86 Điều 43 Act 1996: Bảo đảm có mặt nhân chứng (2) Điều thực với cho phép Trọng tài có thỏa thuận bên 81 40 mở rộng tối đa thẩm quyền, hạn chế can thiệp Tịa án giúp HĐTT có quyền tự chủ việc áp dụng biện pháp tạm thời để giải tranh chấp Thẩm quyền Tòa án Singapore bị hạn chế tương tự Điều 12A (6) IAA: Trong trường hợp, Tòa án tối cao Thẩm phán lệnh tạm thời theo tiểu mục (2) nếu, đến mức mà HĐTT khơng có quyền lực khơng thể hành động cách hiệu Hàm ý điều khoản lệnh tạm thời phải áp dụng thơng qua Trọng tài Tịa án biện pháp cuối Tịa án khơng sẵn sàng can thiệp vào Trọng tài trừ cần thiết87 Điều 39 Luật Trọng tài Anh quy định HĐTT có quyền cấp biện pháp tạm thời với điều kiện bên đồng ý cho phép HĐTT làm việc thỏa thuận trọng tài, khoản nhấn mạnh “Trừ bên đồng ý trao quyền lực cho HĐTT HĐTT khơng có quyền lực này” Như vậy, phạm vi áp dụng BPKCTT HĐTT Anh dựa vào thỏa thuận ý chí bên tranh chấp bị chi phối quy định pháp luật Về hiệu lực lệnh tạm thời mà Tòa án Anh ban hành: Tịa án trực tiếp làm vơ hiệu phần tồn lệnh tạm thời ban hành theo lệnh Trọng tài88 Như thấy thẩm quyền áp dụng giá trị lệnh tạm thời Tòa án Anh áp dụng bị hạn chế nhiều Nhìn tổng quan hệ thống pháp luật Trọng tài tiên tiến giới, thẩm quyền phạm vi áp dụng BPKCTT Tòa án bị giới hạn thẩm quyền Trọng tài ln khuyến khích theo xu hướng mở rộng (chỉ trừ biện pháp mang tính quyền lực Nhà nước cần có hỗ trợ Tòa án) Từ pháp luật Trọng tài Anh Singapore, tác giả cho Luật TTTM Việt Nam nên mở rộng phạm vi áp dụng BPKCTT cho HĐTT theo hướng HĐTT quyền áp dụng hết tất BPKCTT trừ biện pháp mang tính độc quyền Tịa án Điều 44: Thẩm quyền hỗ trợ Tòa án tố tụng trọng tài: (4) Nếu trường hợp khẩn cấp, Tòa án hành động theo đơn yêu cầu bên tố tụng trọng tài (khi có thơng báo cho bên lại cho Trọng tài) với cho phép Trọng tài có thỏa thuận văn bên 87 Chinyere Ezeoke & Ananya Pratap Singh (2019), “Interim Relief and Emergency Arbitration in Singapore, UK and UAE”, Kilaw Journal - Special Supplement, No: – Part 1, page 285 88 Arbitration Act 1996: 44 Court powers exercisable in support of arbitral proceedings “(6) If the court so orders, an order made by it under this section shall cease to have effect in whole or in part on the order of the tribunal or of any such arbitral or other institution or person having power to act in relation to the subject-matter of the order” Dịch sang tiếng Việt: “(6) Nếu tòa án lệnh, lệnh đưa phần hết hiệu lực toàn phần theo lệnh hội đồng trọng tài tổ chức người khác có quyền hành động liên quan đến đối tượng lệnh này” 41 2.2.4 Đối với bên thứ ba tài sản bị tác động Đối với bên thứ ba, hầu hết hệ thống pháp luật giới giới hạn HĐTT khơng có quyền áp dụng biện pháp tạm thời bên thứ ba yêu cầu bên tham gia Trọng tài thực bước liên quan đến bên thứ ba89 Ví dụ, cơng ty mẹ (một bên vụ tranh chấp) HĐTT yêu cầu để đạo công ty (bên thứ ba) hành động theo số hành vi cụ thể Tuy nhiên HĐTT khơng có quyền ban hành lệnh tạm thời tài sản thuộc quyền sở hữu thuộc quyền kiểm soát bên thứ ba90 Pháp luật TTTM Việt Nam nên mở rộng thẩm quyền cho HĐTT quyền yêu cầu đương tác động đến bên thứ ba có liên quan đến vụ tranh chấp Như tạo điều kiện cho BPKCTT áp dụng hiệu Đồng thời, Luật nên có quy định theo hướng BPKCTT mà HĐTT áp dụng tác động đến bên thứ ba với điều kiện thỏa thuận Trọng tài bên có ghi nhận điều khoản vấn đề Về loại tài sản bị tác động, tác giả cho cần mở rộng phạm vi áp dụng BPKCTT loại tài sản bị tác động Luật TTTM hành Bên cạnh việc áp dụng BPKCTT tài sản tranh chấp nên áp dụng thêm với loại tài sản có liên quan đến tranh chấp cần tài sản bên bị u cầu áp dụng Từ quy định pháp luật Bỉ có nêu Chương 1, ta nên học tập cách lựa chọn tài sản nên áp dụng, tài sản xem thiết yếu bên bị yêu cầu để tránh áp dụng Có quyền lợi ích hợp pháp bên đương đảm bảo 2.2.5 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại Đối với trách nhiệm bồi thường từ người yêu cầu, Luật Mẫu UNCITRAL Điều 17G có hướng dẫn “Bên yêu cầu biện pháp tạm thời áp dụng lệnh sơ phải chịu trách nhiệm cho chi phí thiệt hại biện pháp lệnh gây cho bên sau đó, HĐTT xác định biện pháp lệnh khơng nên cấp…”91 Luật TTTM 2010 quy định trách nhiệm bồi thường bên yêu cầu áp dụng BPKCTT không gây thiệt hại cho bên bị yêu Gary B.Born (2014), International Commercial Arbitration, released by Kluwer Law International, page 2445-2446 90 Mục 3, đoạn –Biện pháp tạm thời bên thứ ba Bộ hướng dẫn thực hành trọng tài quốc tế: Áp dụng biện pháp tạm thời 91 Article 17 G Costs and damages “The party requesting an interim measure or applying for a preliminary order shall be liable for any costs and damages caused by the measure or the order to any party if the arbitral tribunal later determines that, in the circumstances, the measure or the order should not have been granted…” 89 42 cầu bên thứ ba92 Theo tác giả, chữ “thiệt hại” quy định phần cần phải hiểu theo nghĩa rộng: thiệt hại không đơn khoản thiệt hại áp dụng BPKCTT gây ra, cịn khoản lợi nhuận đáng mà bên bị yêu cầu bên thứ ba phải nhận không bị áp dụng BPKCTT Vì vậy, địi hỏi q trình áp dụng pháp luật trọng tài giải tranh chấp vấn đề cần phải mềm dẻo, linh hoạt để đảm bảo công cho tất bên Ở Thụy Sĩ, quy tắc trọng tài quốc tế 2012 (Swiss Rules of International Arbitration 2012) khoản Điều 26 trao cho HĐTT có thẩm quyền giải yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại bên bị yêu cầu: “HĐTT định yêu cầu bồi thường cho thiệt hại gây biện pháp tạm thời lệnh sơ khơng đáng”93 Ở Pháp, khơng quy định minh thị vụ Kura Shipping Delta Lloyd Schadeverzekering94, người ta suy luận luật pháp Pháp công nhận quyền tài phán rộng rãi TTV hay HĐTT thiệt hại phát sinh từ biện pháp tạm thời95 Như vậy, pháp luật TTTM Việt Nam cần quy định rõ ràng chủ thể có quyền giải u cầu địi bồi thường thiệt hại thiệt hại lỗi bên yêu cầu áp dụng BPKCTT: HĐTT có thẩm quyền giải yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại bên bị yêu cầu bên thứ ba bên yêu cầu áp dụng không BPKCTT Sau câu hỏi mà tác giả cho Luật TTTM nên làm rõ: có phải chủ thể có thẩm quyền áp dụng BPKCTT chủ thể có thẩm quyền giải u cầu địi bồi thường thiệt hại hay không? Thẩm quyền giải u cầu địi bồi thường thiệt hại có phép áp dụng chéo hay khơng? Có nghĩa HĐTT áp dụng BPKCTT, Tịa án có quyền giải yêu cầu đòi bồi thường ngược lại Điều 52 Luật Trọng tài thương mại 2010 “The arbitral tribunal may rule on claims for compensation for any damage caused by an unjustified interim measure or preliminary order” 94 Tranh chấp Trọng tài thương mại (điều khoản thực hợp đồng chọn theo quy tắc trung tâm Trọng tài Luân Đôn) liên quan đến việc công ty Glencore bán dầu hướng dương thô cho công ty Lesieur Saipol, vận chuyển đường biển từ Argentina đến Pháp Kura Shipping Ltd đảm nhận, đến nơi dầu bị hư hỏng Người mua cáo buộc ô nhiễm dầu bồn chứa tàu chở hàng không vệ sinh yêu cầu Tòa án Pháp áp dụng BPKCTT bắt giữ tàu Sau đó, người vận chuyển người bán dầu (lúc đại diện Công ty bảo hiểm Delta Lloyd Schadeverzekering) yêu cầu Tòa án Pháp giải bồi thường thiệt hại việc bắt giữ tàu sai Tòa Phúc thẩm định người vận chuyển phải chịu trách nhiệm ô nhiễm dầu hướng dương, việc bắt giữ tàu xem lạm dụng người mua phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người vận chuyển người bán Cuối cùng, Tòa án tối cao Pháp bác bỏ phán Tòa phúc thẩm với lý điều khoản Trọng tài không loại trừ quyền lực HĐTT việc giải hậu việc áp dụng khơng BPKCTT Tịa án tối cao cho thẩm quyền phải xác định trước TTV Tịa án phúc thẩm khơng có quyền xem xét giai đoạn khơng phải trọng tài thiếu thẩm quyền giải Điều nghĩa TTV thiết phải có thẩm quyền giải yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại biện pháp tạm thời Tòa án yêu cầu mà thẩm quyền TTV khơng có 95 Trích nghiên cứu nhóm Yves HERINCKX (2014): Trách nhiệm biện pháp tạm thời không phù hợp Trọng tài thương mại, trang 251 92 93 43 Tịa án áp dụng BPKCTT, HĐTT có quyền giải yêu cầu đòi bồi thường, hay trao thẩm quyền áp dụng chéo cho Tòa án? Đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại từ chủ thể có thẩm quyền ban hành định áp dụng BPKCTT, khơng dễ để tìm thấy quy định trách nhiệm bồi thường HĐTT TTV áp dụng BPKCTT hệ thống pháp luật trọng tài giới, đa số “im lặng” vấn đề Vì họ cho việc HĐTT áp dụng BPKCTT thực theo yêu cầu bên đương mà không nhận lợi ích nào, phải gánh thêm trách nhiệm bồi thường phải khắt khe? Theo tác giả, pháp luật TTTM Việt Nam quy định trách nhiệm bồi thường HĐTT Tòa án áp dụng BPKCTT mà xảy thiệt hại xuất phát từ lỗi họ quy định phù hợp tiến Vì suy cho cùng, HĐTT Tịa án làm chức trách quyền hạn theo yêu cầu đương đảm bảo xác trình tố tụng trọng tài khơng có lý mà họ phải chịu trách nhiệm bồi thường Tuy nhiên, Luật TTTM hành cần phải bổ sung quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại hai chủ thể họ không áp dụng BPKCTT định thay đổi, bổ sung, hủy bỏ áp dụng BPKCTT mà gây thiệt hại cho đương Đồng thời, pháp luật TTTM nên bổ sung thêm quy định sau: “Khi có cho HĐTT áp dụng không BPKCTT mà gây thiệt hại, đương có quyền khiếu nại lên HĐTT để giải trước khởi kiện Tòa án” Như vậy, HĐTT nhận thấy sai sót khắc phục hậu kịp thời bên yêu cầu bồi thường thiệt hại đỡ phải tốn thời gian cơng sức kiện tụng Tịa án 2.2.6 Vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trường hợp có thỏa thuận chọn Trọng tài nước ngồi Cơng ước New York 1958 tiếc im lặng trước câu hỏi “số phận” phán tạm thời lệnh tạm thời Trọng tài Về mặt này, Công ước áp dụng cho phán Trọng tài cuối , dường khơng bao gồm lệnh tạm thời Trọng tài Bên cạnh đó, khơng có định nghĩa phán quyết, tính “hữu hạn”– tương tự với tính “tạm thời” lệnh tạm thời áp dụng biện pháp tạm thời coi đặc điểm thiết yếu phán Trọng tài nhiều khu vực pháp lý Do đó, điều đặt câu hỏi khả thực thi lệnh phán mang tính ràng buộc tạm thời96 Luật Martin J Valasek Jenna Anne de Jong, “Thi hành biện pháp tạm thời định trọng tài khẩn cấp”, https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/6651d077/enforceability-of-interimmeasures-and-emergency-arbitrator-decisions, truy cập ngày 24/05/2020 96 44 Mẫu UNCITRAL lấp đầy khoảng trống bắt tay vào sửa đổi Luật Mẫu năm 2001 ban hành cuối vào năm 2006 Điều 17H thiết lập quyền chế rõ ràng để thi hành biện pháp tạm thời ban hành Trọng tài Tòa án quốc gia khu vực tài phán Cụ thể, biện pháp tạm thời mà Trọng tài ban hành hình thức phán tạm thời cơng nhận có giá trị ràng buộc thi hành nộp đơn lên Tịa án có thẩm quyền, khơng phân biệt quốc gia mà phán ban hành Tại Hồng Kơng, Pháp lệnh Trọng tài 2011 cho phép Tịa án có thẩm quyền ban hành lệnh thạm thời theo yêu cầu bên tranh chấp quy trình tố tụng trọng tài diễn hay ngồi lãnh thổ Hồng Kơng Điều kiện để Tòa án ban hành lệnh tạm thời trường hợp là: (1) thủ tục tố tụng Trọng tài có khả đưa phán Trọng tài (dù tạm thời cuối cùng) mà phán thi hành Hồng Kơng (2) biện pháp tạm thời mà bên yêu cầu thuộc loại biện pháp mà Tòa án Hồng Kơng có thẩm quyền cấp97.Thẩm quyền thường áp dụng tranh chấp diễn bên Trung Quốc bên nước khác chọn Trọng tài Trung Quốc Đại lục để giải tranh chấp Các lệnh đóng băng tài sản98 bên Hồng Kông cấm thay đổi trạng tài sản trình chờ phán cuối từ Trọng tài biện pháp yêu cầu nhiều nhất99 Trong vụ Kura Shipping Delta Lloyd Schadeverzekering đề cập phần trên, bên mua bán thỏa thuận chọn Trung tâm trọng tài Anh để giải tranh chấp phát sinh Khi nguyên đơn bên mua hàng gửi đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT bắt giữ tàu lên Tòa án Pháp, yêu cầu chấp nhận thực thi Như vậy, thực tiễn áp dụng pháp luật Pháp thừa nhận thẩm quyền áp dụng BPKCTT Tòa án nước trường hợp có thỏa thuận chọn Trọng tài nước tranh chấp giải nước 97 Hong Kong Arbitration Ordinance 2011 45.Article 17J of UNCITRAL Model Law (Court-ordered interim measures) (5)In relation to arbitral proceedings which have been or are to be commenced outside Hong Kong, the Court may grant an interim measure under subsection (2) only if— (a) the arbitral proceedings are capable of giving rise to an arbitral award (whether interim or final) that may be enforced in Hong Kong under this Ordinance or any other Ordinance; and (b) the interim measure sought belongs to a type or description of interim measure that may be granted in Hong Kong in relation to arbitral proceedings by the Court 98 Tương đương với biện pháp phong tỏa tài sản Việt Nam 99 “Đại lục - Hồng Kông biện pháp cứu trợ tạm thời vấn đề hỗ trợ Trọng tài”, https://www.dorsey.com/newsresources/publications/client-alerts/2019/07/hong-kong-interim-relief-insupport-of-arbitration, truy cập ngày 20/05/2020 45 Như vậy, xu hướng công nhận cho thi hành phán Trọng tài nước BPKCTT pháp luật TTTM giới phổ biến Điều góp phần xây dựng mạng lưới pháp luật Trọng tài quán tiến chung toàn cầu Kể từ doanh nghiệp phần trút bỏ gánh nặng vấn đề tài phán xuyên quốc gia tranh chấp có địa điểm giải tranh chấp khác với địa điểm thi hành phán quyết định Trọng tài tạm thời Nhìn lại hệ thống pháp luật nước, xuất phát từ hai quan điểm hai tác giả nêu phần trước, khơng thể phủ nhận khẳng định hồn tồn quan điểm Bởi lẽ với cách nhìn Chánh án với kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, ông Phan Gia Quý nhìn nhận theo hướng khái quát hóa mở rộng vấn đề Cịn với cách nhìn giáo viên chuyên ngành luật, ông Huỳnh Quang Thuận bám sát vào quy định sẵn có hệ thống pháp luật hành để phân tích đưa ý kiến Tóm lại, từ học kinh nghiệm nước ngồi nhằm mục đích hạn chế luồng quan điểm trái ngược nhau, pháp luật Tố tụng dân pháp luật TTTM hành cần ghi nhận thẩm quyền Tòa án quốc gia việc công nhận cho thi hành định áp dụng BPKCTT Trọng tài nước ngồi, khơng phân biệt địa điểm giải tranh chấp Việt Nam hay nước ngồi 2.2.7 Về chủ thể có quyền trừng phạt bên bị yêu cầu không tuân thủ việc áp dụng BPKCTT Trong thực tiễn giải tranh chấp Hồng Kông: Bị đơn, công ty BVI, bên nguyên đơn có cam kết liên quan đến mua bán hàng hóa Theo cam kết, nguyên đơn trình đơn yêu cầu giải tranh chấp Trung tâm trọng tài Hồng Kông, cụ thể HKIAC Nguyên đơn yêu cầu HĐTT áp dụng BPKCTT ngăn chặn làm tiêu tan tài sản bị đơn HĐTT ban hành lệnh cấm BVI làm tiêu tan xử lý tài sản nơi nào, dù sở hữu trực tiếp hay kiểm soát gián tiếp với trị giá tương đương 323 triệu la Mỹ Sau đó, ngun đơn thi hành lệnh tạm thời Tịa án Hồng Kơng Một thời gian ngắn sau, thời gian thực lệnh tạm thời này, bị đơn tìm cách làm tiêu tan tài sản mà họ sở hữu gián tiếp Giám đốc điều hành bị đơn – người chủ mưu cho việc xử lý cổ phần bị Tòa án Hồng Kông tuyên án tháng tù giam Các nhà lập pháp Anh dự liệu trước vấn đề cụ thể hóa thành quy định Luật Trọng tài 1996 nhằm hạn chế tình trạng Tại Điều 41, sau HĐTT cảnh cáo việc bên không tuân thủ biện pháp tạm thời mà bên tiếp tục tái diễn, HĐTT có quyền ban hành lệnh trừng phạt để chống lại không tn 46 thủ bên khơng chứng minh việc khơng tn thủ có lý đáng, kèm theo khoảng thời gian thực định 100 Nếu họ xem thường lệnh HĐTT HĐTT có quyền đưa vụ việc Tòa án để thi hành theo Điều 42 Luật Trọng tài Như vậy, Luật Trọng tài Anh 1996 có chuỗi quy định rành mạch, rõ ràng để ứng phó với trường hợp khơng chấp hành bên trình áp dụng biện pháp tạm thời nhờ mà biện pháp tạm thời áp dụng mang lại hiệu đáng kể Luật TTTM cần quy định cụ thể quan có quyền định trừng phạt bên không tuân thủ áp dụng BPKCTT bên cạnh quy trình cưỡng chế thi hành quan thi hành án Tác giả cho nên quy định theo hướng ghi nhận thẩm quyền định trừng phạt cho Tòa án HĐTT để chủ thể chủ động ràng buộc trách nhiệm cho bên bị yêu cầu Từ đó, họ có ý thức tự giác tuân theo chấp hành việc áp dụng BPKCTT, nhờ quyền lợi ích hợp pháp bên yêu cầu đảm bảo 41 Powers of tribunal in case of party’s default (5) If without showing sufficient cause a party fails to comply with any order or directions of the tribunal, the tribunal may make a peremptory order to the same effect, prescribing such time for compliance with it as the tribunal considers appropriate 100 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa tảng lý luận chung kết hợp tìm hiểu quy định pháp luật nước nước ngoài, Chương 2, tác giả phân tích bất cập, thiếu sót tồn đọng quy định pháp luật BPKCTT vấn đề áp dụng BPKCTT khía cạnh: điều kiện áp dụng, thời điểm nộp đơn yêu cầu, thẩm quyền áp dụng, trách nhiệm bồi thường, áp dụng BPKCTT trường hợp có thỏa thuận chọn Trọng tài nước Thứ nhất, vấn đề điều kiện áp dụng, pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể giá trị tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ bảo đảm tài bên yêu cầu chưa có quy định thời điểm có hiệu lực BPKCTT HĐTT ban hành Thứ hai, thời điểm nộp đơn yêu cầu, đương yêu cầu áp dụng BPKCTT nộp đơn lên Tịa án trước thời điểm HĐTT thành lập Thứ ba, thẩm quyền áp dụng, phạm vi áp dụng BPKCTT HĐTT bị thu hẹp nhiều so với Tòa án tác động đến bên thứ ba tranh chấp, bên cạnh đối tượng tài sản mà HĐTT Tòa án tác động áp dụng BPKCTT đa phần tài sản “đang tranh chấp” Thứ tư, trách nhiệm bồi thường, quy định pháp luật chưa đề cập đến trách nhiệm bồi thường HĐTT HĐTT không áp dụng BPKCTT định thay đổi, bổ sung, hủy bỏ áp dụng BPKCTT mà gây thiệt hại cho đương Thứ năm, áp dụng BPKCTT trường hợp có thỏa thuận chọn Trọng tài nước ngoài, pháp luật hành chưa quy định rõ ràng Tịa án quốc gia có thẩm quyền áp dụng BPKCTT trường hợp đương có thỏa thuận chọn Trọng tài nước mà địa điểm giải tranh chấp lãnh thổ Việt Nam hay khơng Nhận thấy, hạn chế mà pháp luật cịn tồn đọng nguyên cớ làm phát sinh nhiều vướng mắc khó khăn cho chủ thể áp dụng đương có liên quan thực áp dụng BPKCTT Chính vậy, u cầu đặt nhà làm luật phải có điều chỉnh kịp thời phù hợp quy định Trên sở đó, Chương này, bên cạnh việc khai thác bất cập, tác giả đồng thời đưa số đề xuất, cân chỉnh lại điều khoản nhằm góp phần phát huy hiệu trình áp dụng BPKCTT giải tranh chấp tố tụng TTTM 48 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ nay, phương thức giải tranh chấp TTTM ngày ưa chuộng việc áp dụng BPKCTT TTTM đặt lên hàng đầu Tác giả tiến hành tìm hiểu nghiên cứu vấn đề hai Chương phía sau: Chương đề tài tập trung làm rõ khái niệm liên quan đến BPKCTT tố tụng TTTM Đồng thời, nêu đặc điểm, tính chất BPKCTT nhằm mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng việc áp dụng chúng giải tranh chấp TTTM Trong đó, vấn đề trọng tâm việc định áp dụng BPKCTT như: nội dung, chủ thể, điều kiện, phân loại… tác giả đặt giới thiệu khái quát Căn vào luận điểm Chương 1, kết hợp với phân tích đánh giá đa khía cạnh quy định pháp luật nước nước, Chương đề tài làm rõ pháp luật BPKCTT Luật TTTM Việt Nam hành tồn bất cập chưa phù hợp với bối cảnh Dựa bất cập phân tích Chương 2, tác giả tiến hành đề xuất số kiến nghị nhằm đóng góp hồn thiện pháp luật, điều chỉnh quy định thiếu sót bổ sung điều khoản chưa đề cập Nội dung kiến nghị kiến nghị loại bỏ, kiến nghị bổ sung, kiến nghị ban hành văn hướng dẫn quy định chưa rõ ràng Trên sở tiếp thu có chọn lọc, dựa vào nguyên tắc pháp luật quốc gia, tác giả đưa đề xuất vừa đảm bảo tính quán với pháp luật quốc tế vừa hòa hợp với pháp luật quốc gia thực tiễn xã hội để đáp ứng mục tiêu áp dụng quyền lợi ích hợp pháp đương đảm bảo phát huy trọn vẹn Với nội dung nghiên cứu đề tài này, tác giả hy vọng Luật TTTM Việt Nam khắc phục bất cập có ngày hồn thiện hơn, đồng thời đòn bẩy để phương thức giải tranh chấp TTTM khẳng định vị đường đua với tư pháp công – tư pháp Tòa án Với phạm vi kiến thức hạn hẹp, đề tài này, tác giả biết cịn nhiều khuyết điểm thiếu sót Kính mong Hội đồng góp ý sửa chữa, bổ sung để đề tài hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn./ 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật Việt Nam: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Tố tụng dân (Luật số 92/2015/QH13) ngày 25 tháng 11 năm 2015; Bộ luật dân (Luật số 91/2015/QH13) ngày 24 tháng 11 năm 2015; Luật Trọng tài thương mại (Luật số 54/2010/QH12) ngày 17 tháng 06 năm 2010; Luật thi hành án dân (Luật số 64/2014/QH13) ngày 25 tháng 11 năm 2014; Pháp lệnh Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 08/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 Trọng tài thương mại; Nghị số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 27/4/2005 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tố cao hướng dẫn thi hành số quy định Chương VII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại Hội đồng thẩm phán TANDTC Văn quy phạm pháp luật nước ngoài: Argentine International Commercial Arbitration Law, 2018; China Arbitration law, 1994; French Civil Code, 1804 (approved February 10, 2016); Hong Kong Arbitration Ordinance, 2011; ICC Rules 2018; India Arbitration and Conciliation Act, 1996; UNCITRAL Rules 1976; Singapore International Arbitration Act, 2002; LCIA Arbitration Rules 2014; 10 United Kingdom Arbitration Act, 1950; 11 United Kingdom Arbitration Act, 1996; 12 United Kingdom Arbitration Act, 1889; 13 United Kingdom Arbitration Act, 1950; 14 Ukraine International Commercial Arbitration Act, 1994 B Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo tiếng Việt: 15 Dự thảo báo cáo đánh giá tác động Luật Trọng tài thương mại Hội Luật gia Việt Nam; 16 Dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay; 17 Đỗ Văn Đại Trần Hoàng Hải (2011), Pháp luật Việt Nam Trọng tài thương mại, Nhà xuất Chính trị quốc gia; 18 Đề cương giới thiệu Luật Trọng tài thương mại 2010 Hội luật gia Việt Nam ; 19 Vũ Đức Hoàng (2010), “Một số khó khăn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Tịa án”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 19/2010, tr 27-31; 20 Tưởng Duy Lượng (2016), Bình luận Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại thực tiễn xét xử, Nhà xuất Tư pháp; 21 Phạm Duy Nghĩa (2010), “Biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng Trọng tài”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 23 (184)/Kỳ 1, tr 77-82; 22 Lương Thanh Quang (2013), Biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng Trọng tài thương mại Việt Nam, Luận văn thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật TPHCM; 23 Trần Phương Thảo (2012), Biện pháp khẩn cấp tạm thời Tố tụng dân Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, trường Đại học Luật Hà Nội; 24 Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Hải An (2017) “Điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Tố tụng dân sự”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 8/2017, tr 32-38; 25 Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2019), Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nhà xuất Hồng Đức; 26 Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nhà xuất Cơng an nhân dân; 27 Đào Trí Úc (2010), “Thẩm quyền Hội đồng trọng tài vai trị Tịa án q trình tố tụng trọng tài”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 26/2010, tr 270-275; 28 Viện ngôn ngữ học (2003), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng Tài liệu từ Internet: 29 Albert Jan Van Den Berg, “International Arbitration 2006: Back to basics”, https://www.shearman.com//media/Files/NewsInsights/Publications/2007/01/AntiS uit-Injunctions-Issued-by-Arbitrators/Files/IA_Anti-Suit-Injunctions-issued-byArbitrators_I /FileAttachment/IA_Anti-Suit-Injunctions-issued-byArbitrators_I .pdf?la=en&hash=CA1DDFE4ADDB64707E819C0EA8EE690069 9C716F, truy cập ngày 01/06/2020; 30 Daniel Centner & Megan Ford, “A Brief History of Arbitration”, https://www.americanbar.org/groups/tort_trial_insurance_practice/publications/the_ brief/2018-19/summer/a-brief-history-arbitration/, truy cập ngày 13/05/2020; 31 Huỳnh Quang Thuận, “Trao đổi viết “Sự hỗ trợ Tòa án hoạt động Trọng tài thương mại””, https://tapchitoaan.vn/bai-viet/trao-doi-y-kien/traodoi-bai-viet-su-ho-tro-cua-toa-an-doi-voi-hoat-dong-trong-tai-thuong-mai, truy cập ngày 18/05/2020; 32 Ikemefuna Stephen Nwoye, “Applicable laws and standards for interim measures in international arbitration “, https://www.nwoye-law.com/l/applicablelaws-and-standards-for-interim-measures-in-international-arbitration/, truy cập ngày 20/04/2020; 33 “Interim and precautionary measures – Belgium”, https://e- justice.europa.eu/content_interim_and_precautionary_measures-78-bemaximizeMS_EJN-en.do?member=1, truy cập ngày 03/05/2020; 34 “Mainland—Hong Kong Interim Relief in Support of Arbitration”, https://www.dorsey.com/newsresources/publications/client-alerts/2019/07/hong kong-interim-relief-in-support-of-arbitration, truy cập ngày 20/05/2020; 35 Martin J Valasek Jenna Anne de Jong, “Enforceability of interim measures and emergency arbitrator decisions”, https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/6651d077/enforce ability-of-interim-measures-and-emergency-arbitrator-decisions, 24/05/2020; truy cập ngày 36 Phillip S Ashley, Louise Boswell, “CMS Guide to Interim Measures England & Wales”, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e48e54b93418-465e-b8a2-30d709c9437d, truy cập ngày 19/04/2020; 37 Sự hỗ trợ Tòa án hoạt động Trọng tài thương mại”, https://tapchitoaan.vn/bai-viet/trao-doi-y-kien/su-ho-tro-cua-toa-an-doi-voi-hoatdong-trong-tai-thuong-mai,truy cập ngày 18/05/2020; 38 Stuart Dutson, Neil Newing and Yang Zhao, “Arbitrating in China – What Interim Measures are Available from the Courts?”, http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2012/11/26/arbitrating-in-china-whatinterim-measures-are-available-from-thecourts/?doing_wp_cron=1589944447.2098629474639892578125, truy cập ngày 20/05/2020; 39 Tefera Eshetu & Mulugeta Getu, “Arbitration and its early history”, https://www.abyssinialaw.com/online-resources/study-on-line/item/325-arbitrationand-its-early-history, truy cập ngày 29/04/2020; 40 “Trọng tài thương mại gì?”, http://www.viac.vn/en/arbitration/what-iscommercial-arbitration-a60.html, truy cập ngày 14/05/2020; 41 “Trọng tài thương mại gì?”, http://www.viac.vn/en/arbitration/what-iscommercial-arbitration-a60.html, truy cập ngày 14/05/2020 Tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài: 42 Ali Yesilirmak (2005), Provisional Measures in International Commercial Arbitration, released by Kluwer Law International; 43 Chinyere Ezeoke & Ananya Pratap Singh (2019), “Interim Relief and Emergency Arbitration in Singapore, UK and UAE”, Kilaw Journal - Special Supplement, No: – Part 1, p 281-286; 44 CIArb International arbitration practice guiline: Applications for Interim Measures; 45 D.H.N Johnson (1955), Proplems of Public and Private International Law, published by: Cambridge University; 46 Gary B.Born (2014), International Commercial Arbitration, released by Kluwer Law International 47 Hong Kong Vis East Moot Annual Lecture: “Interim Measures in Arbitration: Surprise Attack or Offensive Defence?” by Ms Teresa Cheng, SC Secretary for Justice, 31 March 2019; 48 Jan Paulsson and Gergios Petrochilos (2018), UNCITRAL Arbitration, released by Kluwer Law International; 49 ShadatMohmeded (2014), A critical analysis of arbitration provisonal measures in England and Wales, degree of PhD, Brunei University; 50 Wael Shalaan (2013), Interim Measures in International Commercial Arbitration – A Comparative Study of the Egyptian, English and Scottish Law, degree of PhD, University of Stirling ... CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Lịch sử hình thành phát triển pháp luật Trọng tài thương mại áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Trên giới, Trọng tài. .. chung biện pháp khẩn cấp tạm thời Luật Trọng tài thương mại Việt Nam Chương 2: Thực trạng pháp luật trọng tài thương mại biện pháp khẩn cấp tạm thời định hướng hoàn thiện CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC... ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM TỪ NƯỚC NGOÀI Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong luật trọng tài thương mại việt nam và kinh nghiệm từ nước ngoài , Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong luật trọng tài thương mại việt nam và kinh nghiệm từ nước ngoài